ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знань Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки повноважень виконавчого апарату сільської ради

3. марта 2015 | | Рубрика: Інші документи

Додаток 1 до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Коблівській сільській раді

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знань Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавства з урахуванням специфіки повноважень виконавчого апарату сільської ради

 

І. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Поняття місцевого самоврядування. Основні принципи місцевого самоврядування. Система місцевого самоврядування (статті 2, 4, 5).

 2. Поняття територіальної громади, місцевого референдуму, загальних зборів громадян (статті 6, 7, 8).

 3. Ради та виконавчі органи рад (статті 10,11).

 4. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

 5. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).

 6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 7. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).

 8. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами, перед державою, юридичними і фізичними особами (статті 75, 76, 77).

 9. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»:

 1. Служба в органах місцевого самоврядування, посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування

(стаття 4).

 1. Право на службу в органах місцевого самоврядування. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (статті 5,6) .

 2. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

 3. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (статті 8, 9).

 4. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

 5. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

 7. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 14, 15).

 8. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

 9. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

 10. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

 11. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

 12. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

 13. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІІІ. Питання на перевірку знань земельного законодавства:

 1. Земельне законодавство його завдання та принципи.

 2. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин.

 3. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі земельних відносин.

 4. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин та розпорядження землями державної власності.

 5. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин та розпорядження землями комунальної власності.

 6. Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування.

 7. Порядок передачі земельних ділянок в оренду.

 8. Порядок надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування.

 9. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами.

 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

 11. Поняття та загальна характеристика права власності на землю. Форми власності на землю (державна, комунальна, приватна). Суб’єкти права власності. Документи що посвідчують права на землю.

 12. Спільна власність, спільна часткова, спільна сумісна власність. Суб‘єкти права спільної власності. Особливості правовідносин при спільній власності.

 13. Права користування землею (право постійного користування, право оренди, право концесії). Суб’єкти і об’єкти права користування землею. Документи що посвідчують права користування землю.

 14. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою (сервітут, емфітевзис, суперфіцій).

 15. Перехід права власності та права користування землею при переході його на будівлі і споруди.

 16. Права та обов’язки власників землі і землекористувачів.

 17. Гарантії прав власності та користування землею.

 18. Види обтяжень прав на земельну ділянку.

 19. Види обмежень на використання земель. Роль містобудівної і землевпорядної документації при встановлені обмежень щодо використання земель.

 20. Склад та особливості правового режиму використання земель сільськогосподарського призначення.

 21. Склад та особливості правового режиму використання земель житлової та громадської забудови.

 22. Склад та особливості правового режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

 23. Склад та особливості правового режиму використання земель лісового фонду.

 24. Склад та особливості правового режиму використання земель водного фонду.

 25. Склад та особливості правового режиму використання земель оздоровчого призначення.

 26. Склад та особливості правового режиму використання земель рекреаційного призначення.

 27. Склад та особливості правового режиму використання земель історико-культурного призначення.

 28. Склад та особливості правового режиму використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 29. Відповідальність за порушення земельного законодавства. Види порушень.

 30. Види правопорушень ведення Державного земельного кадастру. Правові форми відповідальності за ці правопорушення.

 31. Обов’язки орендарів земельної ділянки.

 32. Розкрийте сутність права володіння, користування та розпорядження земельними ділянками.

 33. Плата за використання земель.

 34. Зміст та методи економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 35. Повноваження Укрдержреєстру в питаннях реєстрації речових прав на земельні ділянки та нерухоме майно та їх обмежень.

 36. Взаємодія Укрдержреєстру та Держземагентства у питаннях реєстрації речових прав на земельні ділянки та нерухоме майно та їх обмежень.

 37. Підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

 38. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки.

 39. Обов’язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи.

 40. Обов’язки власників землі щодо визначення спільних меж земельних ділянок.

 41. Зміст добросусідства. Обов’язки суміжних власників землі (землекористувачів).

 42. Право колективної власності на землю та особливості його виникнення, реалізації та припинення.

 43. Особливості приватизації земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

 44. Припинення права приватної власності як санкція за вчинене правопорушення.

 45. Викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.

 46. Викуп земельних ділянок приватної власності з мотивів суспільної необхідності.

 47. Набуття права власності на земельні ділянки у процесі паювання.

 48. Загальна характеристика оренди землі та договору оренди землі.

 49. Зміст суборенди землі та особливості її виникнення та припинення.

 50. Паювання земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.

 51. Правовий режим земельного податку.

 52. Правовий режим орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

 53. Особливості оренди земельних часток (паїв) без виділення їх в натурі (на місцевості).

 54. Використання невитребуваних земельних часток (паїв) та нерозподілених земель колективної власності.

 55. Процедура визнання земельних ділянок відмерлою спадщиною.

 56. Особливості надання у користування земельних ділянок із водними об’єктами.

 57. Особливості надання у користування земельних ділянок для видобування корисних копалин.

 58. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин.

 59. Законодавство України про меліорацію земель.

 

IV . Питання з благоустрою.

 1. Визначення термінів “благоустрій населених пунктів”, “територія”, “вулично -дорожня мережа”.

 2. Призначення благоустрою населених пунктів.

 3. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері благоустрою населених пунктів.

 4. Повноваження сільських, селищних і міських рад у сфері благоустрою населених пунктів.

 5. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населених пунктів.

 6. Організація благоустрою населених пунктів.

 7. Елементи благоустрою.

 8. Правила благоустрою території населеного пункту.

 9. Охорона та утримання зелених насаджень.

 10. Утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

 11. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів.

 12. Освітлення об’єктів благоустрою.

 13. Вимоги до поводження з відходами.

 14. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин у межах населених пунктів.

 15. Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

 

Сільський голова                                                   В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.