Повідомлення

10. февраля 2018 | | Рубрика: Повідомлення

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту — проекту рішення ____ ХХІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради».

Коблівською сільською радою розроблено проект регуляторного акту — проект рішення ___ ХХІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради».
Проект даного рішення розроблено відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 року № 0559 “Про містобудівний кадастр”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 року
Впровадження регуляторного акту дозволить встановити порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради, в тому числі вільним земельним ділянкам; існуючим об’єктам нерухомого майна з метою впорядкування нумерації; недобудованим об’єктам з метою оформлення договору купівлі – продажу та ін.
Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:
57453, Миколаївська область, Березанський район, с.Коблеве, вул.Одеська, буд.4
тел. 9-61-42.
Е-mail: Koblevorada@ukr.net
З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Коблівської сільської ради у розділі «Регуляторні акти»
Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Опубліковано 09 лютого 2018 року

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 02 лютого 2018 року № ХХІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проект Положення про
порядок присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з приєднанням окремого поштового номера)
об’єктам нерухомого майна на території Коблівської
сільської ради

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про регулювання містобудівної діяльності” (Закон №3038-VI), “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року за №1844/8, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. за №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. №55, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з приєднанням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради (додається).

2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради в десятиденний термін.

3. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, конституційного захисту прав громадян.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням № ХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 02.02.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ТА ЗМІНИ ПОШТОВИХ АДРЕС
(ПОДІЛ З ПРИСВОЄННЯМ ОКРЕМОГО ПОШТОВОГО НОМЕРА)
ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА
НА ТЕРИТОРІЇ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради (далі – Положення) встановлює єдиний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни і впорядкування адресного господарства в населених пунктах.
1. 2. Положення діє на території Коблівської сільської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на її території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.
1.3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території певного населеного пункту Коблівської сільської ради.
1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів
нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.
1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомості здійснюється на підставі рішення Коблівської сільської ради.
1.6. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомості готує та вносить на розгляд виконавчий комітет Коблівської сільської ради.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:
Адреса — структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території населеного пункту відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту.
Елементи вулично-дорожньої мережі — явно виражені частини території населеного пункту, що забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, наступних типів:
бульвар (бул.) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;
в’їзд (в-д) — відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду;
вулиця (вул.) — дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;
дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;
майдан (м-н) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);
набережна (наб.) — дорога з забудовою, що розташована на березі водоймища (ріки, озера та ін.);
провулок (пров.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має
довжину у один-два, іноді більше, квартали;
проїзд (пр-д.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали; те саме що й провулок. Проїздами найменовують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою;
проспект (пр.) — широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;
тупик (туп.) — відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду; те саме що й в’їзд;
шосе (шосе) — елемент вулично — дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;
Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування. Найменування елемента вулично-дорожньої мережі — узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (вул. Степова та ін.).
Об’єкти нерухомого майна (далі об’єкти нерухомості) — земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення.
Будівля — об’єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання.
Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу).
Споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій.
Земельна ділянка — частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому
порядку.
Об’єкти адресації — усі об’єкти нерухомості:
Первинний об’єкт адресації — земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове призначення об’єкта нерухомості.
Вторинний об’єкт адресації — просторова частина первинного об’єкта нерухомості, що є самостійним об’єктом цивільного обігу.
Елемент адреси — реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на території міста.
Номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.).
Кадастровий номер земельної ділянки — унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.
Кадастровий номер об’єкта нерухомості — унікальний номер об’єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об’єкт нерухомості існує як єдиний об’єкт зареєстрованого права.
Присвоєння адреси (адресація) об’єкту нерухомості — процедура присвоєння порядкового
номеру об’єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.
Зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.
Анулювання — скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ
ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

3.1. Для присвоєння чи зміни поштових (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна, суб’єкти господарювання, юридичні та фізичні особи подають клопотання (заяву) до виконавчого комітету Коблівської сільської ради (згідно із додатком № 1).
3.1.1. Проектна адреса земельної ділянки визначається у складі рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки.
3.1.2. Для новозбудованих об’єктів до заяви додаються наступні документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
— документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкту проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);
— технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
— фотофіксація об’єкта;
— інші документи у разі необхідності.
3.1.3. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об’єктів нерухомості на самостійні частини, об’єднання об’єктів, упорядкування елементів забудови тощо.
3.1.3.1. Для внесення змін до адреси об’єкту до заяви додаються такі документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна;
— документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об’єкту проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);
— документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);
— технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
— фотофіксація об’єкта;
— витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
— інші документи у разі необхідності.
3.1.4. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди, є повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо.
3.1.4.1. Для анулювання адреси об’єкту до заяви додаються такі документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна,
— документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за
наявності);
— інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв’язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;
— фотофіксація об’єкта;
— інші документи у разі необхідності.
3.2. Присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси вторинного об’єкту адресації
здійснюється відповідно до пункту 3.1.3 цього Положення за наявності адреси первинного об’єкта адресації.
3.3. Виконавчий комітет розглядає заяви про присвоєння, зміну або анулювання поштової адреси та готує відповідний проект рішення для затвердження Коблівською сільською радою.
3.4. Розгляд звернень та підготовка проектів рішень виконкому проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).
3.5. У випадку відсутності або подання неповного пакету документів, зазначених у цьому
Положенні, заявнику надається письмова відповідь із встановленням терміну надання таких документів або мотивована відмова щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.
3.6. Після прийняття рішення, заявникам надаються рішення або витяги з рішень стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.

4. ВИДИ АДРЕС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИСВОЄННЯ

4.1. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень Коблівською сільською радою.
4.2. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць — непарними номерами починаючи з номера 1.
4.3. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.
4.4. Надання адреси об’єктам нерухомості, розташованим між двома іншими об’єктами з
послідовними адресними номерами, проводиться з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від а до я (наприклад 20а).
4.5. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
4.6. Присвоєння поштових адрес чи їх зміна (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо), розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні, та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення, окремо виділеним земельним ділянкам для будівництва житлових і нежитлових будинків.
4.7. Не надаються адреси наступним об’єктам нерухомого майна: спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, у тому числі — пересувним; приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам; спорудам за межами “червоних” ліній вулиць; малим архітектурним формам.
4.8. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: Адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир.
Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка
складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за
наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири — відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Степова, 2, кв. 7.Адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків.
Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку — з вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Степова, прим.1.
4.9. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з додатком літературного індексу (а, б, в).
Наприклад: по вул. Степовій між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому
випадку йому присвоюється адреса: вул. Степова, 27а.
4.10. При присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; провулок; площа; інші (шлях, майдан, сквер тощо).
Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.
Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку -ім’я, а потім — прізвище.
Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.
Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку — звання, а потім — прізвище.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, в тому числі і земельних ділянок, розташованих на території Коблівської сільської ради, присвоєні до набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього
Положення за зверненням власника об’єкту.
5.2. Заяви, повний пакет документів та інша інформація щодо адреси об’єктів нерухомого майна зберігається у органі місцевого самоврядування.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 1
до положення про порядок
присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з присвоєнням окремого
поштового номера)
об’єктам нерухомого майна
на території Коблівської сільської ради

Сільському голові
Паничу В.М.
від _____________________
________________________
Заява

Прошу надати (змінити) поштову адресу (у зв’язку з поділом) об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці), що належить мені на підставі:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
До заяви додається:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата Підпис Прізвище ініціали

Аналіз регуляторного впливу
Відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постанови Кабінету Міністрів від 25 травня 2011 року № 0559 “Про містобудівний кадастр”, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 року.
Назва регуляторного акта: проект рішення сесії Коблівської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради»
Регуляторний орган: Коблівська сільська рада
Контактний телефон: 9-61-09

1.Визначення проблеми
Щорічно на території Коблівської сільської ради вводяться в експлуатацію об’єкти громадського та іншого призначення.
На даний час на території сільської ради існують житлові будинки, споруди та земельні ділянки, що повторюються, розміщені не в порядку зростання або з не послідовними адресами. Відсутність порядку присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна призводить до виникнення спірних питань.
Не розроблена та не затверджена в установленому порядку система, за якою власник нерухомого майна чи земельної ділянки може отримати чи змінити адресу будинку чи земельної ділянки.
Відсутній нормативно-правовий акт, який би регулював питання присвоєння, зміни поштових адрес земельним ділянкам, які виділяються під будівництво об’єктів, недобудованим об’єктам з метою купівлі-продажу тощо.
Існує потреба врегулювання даного питання шляхом затвердження чіткого порядку присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради.
2.Цілі державного регулювання
Проект рішення «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомості на території Коблівської сільської ради» спрямований на реалізацію державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.
Основними цілями прийняття проекту є:
• встановлення порядку присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради, в тому числі вільним земельним ділянкам;
• встановлення порядку присвоєння, зміни поштових адрес існуючим об’єктам нерухомого майна з метою впорядкування нумерації;
• встановлення порядку присвоєння, зміни поштових адрес недобудованим об’єктам з метою оформлення договору купівлі – продажу;
• визначення органу влади, що забезпечуватиме доступ до інформації при реєстрації об’єктів нерухомості;
• врегулювання відносин між органами влади та суб’єктами господарювання, пов’язаних з присвоєнням, зміною поштових адрес.
3.Альтернативні способи досягнення зазначених цілей
Перша альтернатива – це залишити проблему без змін.
Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування так і для суб’єктів господарювання та мешканців Коблівської сільської ради, у зв’язку із тим, що проблему визначену у розділі 1 АРВ не буде вирішено.
Друга альтернатива – це чекати прийняття центральним органом виконавчої влади порядку присвоєння та зміни поштових адрес. У цьому разі на невизначений строк питання присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на місцевому рівні не будуть вирішуватися, що приведе до виникнення протиріч між органами місцевого самоврядування та мешканцями Коблівської сільської ради.
Враховуючи зазначене вище, прийняття рішення сесії Коблівської сільської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради» є єдиним способом вирішення існуючої проблеми. Обраний спосіб забезпечить дотримання правил при присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна, встановить порядок та врегулює відносини між органами влади та суб’єктами господарювання, пов’язані з присвоєнням та зміною поштових адрес.
4.Механізм розв’язання проблеми:
Дія регуляторного акту рішення сесії сільської ради «Про затвердження Положення про порядок присвоєння, зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради» дасть можливість впровадити та відпрацювати механізм надання та зміни поштових адрес на території ради, який відбуватиметься наступним чином:
• приведення у відповідність адрес проводиться у відповідності до архітектурних норм, норм логіки та послідовності;
• регламентація порядку надання та зміни адрес; встановлення чіткого переліку документів, необхідних для зміни та присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна,
• забезпечення інформування громадськості про вимоги регуляторного акту, шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Коблівської сільської ради та в засобах масової інформації.
5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей
у разі прийняття регуляторного акту:
Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання органами місцевого самоврядування, фізичними особами, суб’єктами господарювання його вимог.
Основними чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акту є:
Позитивні:
• поінформованість населення щодо порядку присвоєння , зміни адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради.
Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування Чітка координація дій при прийнятті управлінських рішень, підвищення рівня довіри до місцевої влади, можливість впливати на розвиток сіл, забезпечення безперешкодної реєстрації адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради Часові витрати пов’язані з підготовкою та прийняттям правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна
Фізичні та юридичні особи Забезпечення безперешкодної реєстрації адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради, встановлення чіткого порядку присвоєння, зміни поштових адрес Витрати робочого часу
Територіальна громада поінформованість населення щодо порядку присвоєння, зміни адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради
Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акту можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акту нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили.
Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акту, проте може бути подолана шляхом внесення коригувань до нього.
Впровадження вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат місцевого бюджету.
6.Визначення очікуваних результатів прийняття акту із застосуванням методу аналізу вигоди та витрат
7.Строк дії акту
Передбачається не обмежувати строк дії запропонованого акту.
У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акту.
8. Показники результативності регуляторного акту
Пропонується використати наступні показники результативності:
Статистичні:
• кількість поданих суб’єктами господарювання та фізичними особами звернень щодо присвоєння або зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території ради;
• розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією даного акту (даний показник не впливає на результативність даного акту);
• кількість об’єктів нерухомого майна, яким на підставі рішень виконавчого комітету присвоєні, змінені поштові адреси;
• кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким відмовлено у присвоєнні чи зміні поштових адрес.
Соціологічні дослідження:
• розміри коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання на підготовку документів необхідних для розгляду питання щодо присвоєння або зміни поштових адрес;
• час, що витрачається мешканцями громади на присвоєння чи зміну адреси при оформленні документів;
• рівень поінформованості населення.
9.Заходи з відстеження результативності акту
Базове відстеження результативності дії регуляторного акту буде проведено не пізніше 3-ох місяців з дня набрання чинності регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту може бути здійснено через рік з моменту набрання чинності даного акту, але не пізніше 2-х років.
Періодичне відстеження буде проводитися раз на кожні 3 роки після проведення повторного відстеження.
Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом шляхом проведення аналізу показників результативності.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.