позачергова IІ сесія 8 скликання

6. июня 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року №1 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про прийняття бюджету
Коблівської сільської ради на 2017 рік

Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
доходи сільського бюджету в сумі 48130,865 тис. гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду сільського бюджету — в сумі 47530,490 тис. гривень, обсяг доходів спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 600,375 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку — в сумі 253,816 тис. гривень (додаток № 1);

видатки сільського бюджету в сумі 48130,865 тис. гривень , у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету — в сумі 46691,981 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 1438,884 тис. гривень;

профіцит загального фонду сільського бюджету — у сумі 838,509 тис. гривень, напрямом використання якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільсього бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 838,509 тис. гривень (додаток №2).
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету — у сумі 838,509 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 838,509 тис. гривень (додаток №2).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 48130,865 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду — 46691,981 тис. гривень та спеціальному фонду — в сумі 1438,884 тис. гривень (додаток №3).

2. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 480,0 тис. гривень.
3. Затвердити на 2017 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4).
Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, проводити своїм розпорядженням, зокрема, збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Коблівської сільської ради.

4. Затвердити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2017 рік у сумі 100,0 тис.гривень.

5. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 3422,226 тис.гривень (додаток №6).

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету в сумі 1092,325 тис.гривень,(додатки №3, №5, №7).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на оплату праці;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.
оплата енергосервісу.
8. Установити, що згідно зі статтями 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Сільська рада, як головний розпорядник коштів-виконавець бюджетних програм, забезпечує в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11.Делегувати районному бюджету на утримання в 2017 році видатків сільського бюджету: на шість місяців утримання загальноосвітніх навчальних закладів ; школи естетичного виховання; бібліотеки ;надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років;централізоване ведення бухгалтерського обліку ;на один рік утримання територіального центру соціального обслуговування.

12. У випадку невиконання запланованих обсягів надходжень до сільського бюджету на 2017 рік, визначених розписом сільського бюджету, головний розпорядник коштів (сільська рада) забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише по захищених статтях видатків.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64, 101, 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що у спеціальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, які визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

15. З метою наповнення власних дохідних джерел сільського бюджету, забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ та виконання місцевих програм сільського бюджету надати право виконавчому органу сільської ради на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках сільського бюджету, у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

16. Установити, що відповідно до статей 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2017 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:
квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати сільської ради затверджують звіт про виконання сільського бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

17. Установити, що після прийняття рішення про сільський бюджет на 2017 рік внесення змін до бюджетних призначень та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету». Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням сільська рада здійснює перерозподіл видатків за програмною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень між програмною класифікацією видатків у межах загального обсягу сільського бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень, на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, паливо-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово — комунального господарства.

18. Додатки 1 — 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

20. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Пояснювальна записка
до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік

Фінансовий ресурс сільського бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, а також змін до законодавчих актів, що пов’язані з поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією бюджетних повноважень, відповідно до яких визначено підходи до формування проектних показників сільського бюджету на 2017 рік, та з урахуванням яких виконавчі органи сільської ради розробили і виносять на розгляд та схвалення проект рішення «Про сільський бюджет на 2017 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку
Коблівської сільської ради
Територія.
Всього 26437,2000га
в т.ч: сільськогосподарські землі 21049,6341 га
ліси та інші лісо вкриті площі — 491,3722 га
землі в межах населених пунктів 2435,2394 га
Площа території спроможної територіальної громади — 264,37 га
Населення.
на 01.01.2016р.
Всього, чол. 7333
дітей дошкільного віку 470
дітей шкільного віку 664
Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Кількість населених пунктів,що входять до складу спроможної територіальної громади :
Чисельність населення Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади
с.Коблеве 2635 —
с.Виноградне 531 4
с.Морське 137 8
с.Рибаківка 1661 25
с.Лугове 388 15
с.Глибоке 2 15
с.Новофедорівка 1006 16
с.Федорівка 218 13
с.Українка 619 18
с.Бесарабка 136 22
На території сільської громади знаходяться :
Загальноосвітніх школ – 4 , дитячих дошкільних закладів – 5 , ФАПів- 3,амбулаторій -3,сільська пожежна охорона -1 ,клубів -3,бібліотек-4.
Основним промисловим підприємством сільської ради ПАТ «Коблево», яке на даний час виробляє як виноробну продукцію так і коньячну.

Розділ II. Підходи формування показників сільського бюджету на 2017 рік
При розробці дохідної частини сільського бюджету враховано основні положення проекту Основних напрямів бюджетної політики України, зокрема:
— підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні ресурсної бази місцевих бюджетів;
— підвищення ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання ними власних повноважень та створення умов для досягнення економічного зростання територій на основі власного потенціалу;
— підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
Проект рішення обгрунтовано з урахуванням принципу збалансованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності розробників-учасників бюджетного процесу.
2.1. Д о х о д и
Для забезпечення реалізації соціально-економічних і культурних програм територіальної громади доходи сільського бюджету формуються за рахунок:
60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що адмініструється та території сільської ради, і є основним дохідним джерелом;
Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік здійснено із урахуванням фактичних надходжень у 2015 році, та 11 місяців 2016 року збільшення розмірів мінімальної заробітної плати, та з урахуванням нових нормативів відрахування відповідно до змін внесених до Податкового кодексу України , Бюджетного кодексу України.
Враховуючи пряму залежність надходження податку на доходи фізичних осіб до сільського бюджету від обсягів його справляння на територіях адміністративних одиниць сільської ради, виходячи з прогнозу фонду оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств,працівників освіти ,культури та інших надходжень , в 2017 році його обсяг прогнозується в сумі 13000,0 тис.грн., із них 7800,0 тис. грн. до місцевого бюджету. відповідно до розрахунку державної фіскальної служби у Березанському районі.
З метою підвищення фінансової спроможності місцевих рад Законом №71, зокрема, передбачено такий перелік місцевих податків та зборів:

Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до повноважень сільських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом.
На території Коблівської сільської ради встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
— для об’єктів житлової та дачної нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв м;
— для об’єктів нежитлової нерухомості дитячих оздоровчих комплексів та баз відпочинку що здійснюють відпочинок та оздоровлення дітей, в тому числі його частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
для об»єктів торгівельних будівель 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
для всіх інших об»єктів нежитлової нерухомості-3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
Ставка туристичного збору- 1% до бази справляння збору визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
Ставка земельного податку за земельні ділянки зайняті житловим фондом 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки, за інші земельні ділянки -3% від їх нормативної грошової оцінки; розмір орендної плати від 3 до 12 відсотків на підставі розрахунку.
Податок на майно
Податок на майно в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету становить 90,0 відсотків, та планується на 2017 рік у сумі 15696,121 тис.грн.. В тому числі:
— податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки планується у сумі 4441,15 тис. грн. Основний чинник, який впливае на надходження податку на майно це встановленна ставка податку на нерухоме майно для населення та комерційного (не житлового) майна;
— плати за землю планується у сумі 11254,971 тис.грн., 88,9 відсотки надходження 2016 року. Зменшено надходження у зв»язку з сплатою відповідно до рішень суду в 2016р .

Єдиний податок
Єдиний податок в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету становить 74,7 відсотків, та планується на 2017 рік у сумі 2185,719 тис.грн.. В тому числі:
— єдиний податок від підприємницької діяльності планується у сумі 1076,355 тис.грн.
— єдиний податок з сільськогосподарської діяльності планується у сумі 1109,364 тис. грн.;
Зменшено у зв’язку з очікуємим закриттям підприємницької діяльності
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Акцизний податок в обсягах надходжень загального фонду сільського бюджету становить 96,5 відсотків, та планується на 2017 рік у сумі 3503,8 тис.грн.
Туристичний податок планується в сумі 630,0 тис.грн , що становить 86,4 % .

Спеціальний фонд
На 2017 рік прогнозні надходження до спеціального фонду сільського бюджету складають 600,375 тис. грн.
Основним джерелом надходження спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 342,559 тис.грн., у тому числі:
— плата за послуги бюджетних установ згідно з їх основною діяльністю, а саме батьківська плата за харчування дітей в дитячих садках у сумі 322,387 тис.грн.;
— плата за оренду майна бюджетних установ у сумі 20,172 тис.грн.
Кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення-253,816 тис.грн.

Також в сільському бюджеті на 2017 рік заплановані надходження екологічного податку у сумі 4,0 тис.грн.

2.2. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з державного бюджету до сільського бюджету Коблівської сільської ради, та є складовою дохідної частини сільського бюджету, становить – 17702,6 тис. грн., у тому числі:
— базова дотація — в сумі 206,8 тис.грн.;
— додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я — в сумі 1205,4 тис. грн.;
— освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — в сумі 11311,4 тис.грн.;
— медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — в сумі 4979,0 тис.грн.

2.3. В и д а т к и
Не дивлячись на те, що сільський бюджет формується в напружених соціально — економічних умовах сільською радою вдалося досягти визначення реальних показників надходжень до сільського бюджету, задіявши всі можливі ресурси для забезпечення видаткової частини сільського бюджету 2017 року.
Обсяг видаткової частини сільського бюджету, з урахуванням субвенцій з державного бюджету, розраховано в сумі 48130,865 тис.гривень, у тому числі: видатки загального фонду – 46691,981 тис.гривень, спеціального фонду – 1438,884 тис.гривень.
Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання апарату сільської ради в сільському бюджеті на 2017 рік передбачені по загальному фонду у сумі 9224,003 тис. грн. і визначені згідно з вимогами чинного законодавства. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 8785,639 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 243,351 тис. грн., асигнування передбачені у повному обсязі на обов’язкові виплати.
За рахунок власних надходжень передбачається отримати 12,700 тис. грн., із них від здачі в оренду майна –12,700 тис.грн., які планується направити на поточне утримання установи.
Освіта

У сільському бюджеті на 2017 рік видатки на утримання освітніх закладів плануються у сумі 19585,977 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 19263,590 тис. грн., спеціальний фонд – 322,387 грн.
Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів передбачено в сумі 10422,657 тис. грн.
Згідно паспорту сільської ради у складі знаходиться п»ять дитячих садків. Заробітна плата працівникам дитячого навчального закладу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 6703,622 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на харчування в розрахункових показниках сільського бюджету передбачені для вихованців дитячого дошкільного закладу в сумі грн., що на 561,684 тис.грн.
Одночасно за рахунок власних надходжень передбачається отримати 322,387 тис. грн, це батьківська плата за утримання в дитячому дошкільному закладі дітей, які будуть спрямовані на придбання продуктів харчування.
Видатки на оплату енергоносіїв розраховано в повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2016 рік в загальній сумі 1223,680 тис. грн. Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл передбачено в сумі 9013,317 тис. грн. в т.ч. за рахунок осітньої субвенції 6090,800 тис.грн. Видатки заплановані на друге півріччя 2017 року згідно актів передачі,які будуть передані районним відділом освіти.
Заробітна плата педпрацівникам та обслуговуючому персоналу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 6468,908 тис. грн.в т.ч.педагоги 4992,459 тис.грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на харчування дітей пільгової категорії (діти-сироти,діти учасників АТО, малозабезпечені) учнів 1-4 класів в розрахункових показниках сільського бюджету передбачені в сумі грн., що на 306,999 тис.грн.із розрахунку 9,00 грн. за 1 дитину.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 681,950 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Благоустрій міст, сіл та селищ

На благоустрій села із сільського бюджету планується виділити на освітлення вулиць 621,509 тис грн.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі і обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Культура і мистецтво

В проекті сільського бюджеті на 2017 рік передбачаються видатки загального фонду на утримання установ культури та мистецтва а саме 4 клуби та 4 бібліотеки в сумі 814,425 тис. грн.
Заробітна плата працівникам культури запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 608,289 тис. грн.
На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2016 рік в загальній сумі 59,314 тис. грн. Видаткина оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі і обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.

Охорона здоров’я
Видатки на утримання амбулаторій і ФАПів передбачено в сумі 1251,176 тис. грн. в т.ч. за рахунок медичної субвенції 766,763 тис., за рахунок додаткової дотації 88,862 тис.грн. Видатки заплановані на друге півріччя 2017 року згідно актів передачі,які будуть передані КЗ ПМСДН.
Заробітна плата медпрацівникам та обслуговуючому персоналу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 766,763 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 88,682 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на придбання медикаментів та медикаментів по безкоштовним рецептам, утримання автомобіля скорої медичної допомоги складають 227,040 грн.
Передано районному бюджету з сільського бюджету медичну субвенцію з державного бюджету в сумі 3883,2 тис.грн. , що становить 80 % від загальної суми медичної субвенції з державного бюджету, з них 60 % — на утримання вторинної медичної допомоги 2987,4 тис. грн. на рік та 20 % — на надання первинної медичної допомоги на 6 місяців у зв»язку з тим, що відсутня ліцензія в Коблівській сільській раді на надання медичних послуг. Протягом І півріччя 2017 року планується цю ліцензію отримати Коблівською сільською радою.

Інші видатки
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони та працівників рятувальної служби передбачено в сумі 1704,392 тис. грн.
Заробітна плата персоналу даних установ запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 1229,173 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 48,518 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежних машин заплановані в повному обсязі і складають 156,281 грн.

Бюджет розвитку
Видатки бюджету розвитку складають-1092,325 тис.грн. Кошти ,які будуть направлені на реконструкцію водопроводу в с.Українки,с.Бесарабки; на реконструкцію вуличного освітлення в с.Федорівка,с.Новофедорівка.
Охорона навколишнього природного середовища
За рахунок надходження екологічного податку в сумі 4,0 тис.грн передбачено видатки на виконання програми Программа охорони довкілля та раціонального природокористування на території Коблівської с/р на 2016-2020 р. на придбання саж енців 4,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти до бюджетів інших рівнів

Міжбюджетний трансферт – обсяг субвенцій та додаткових дотацій визначено в сумі 9806,800тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі – 9806,800 тис. гривень та за рахунок коштів сільського бюджету на виконання повноважень сільської ради в сумі — 3906,090 тис. гривень.
Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином:

Субвенції районному бюджету Березанського району за
рахунок коштів державного бюджету:

— Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-5220,060 тис.-з/плата педагогам.
— Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-3983,200 тис. грн..: в т.ч. багатопрофільна стаціонарна медична допомога (60%)-2987,4 тис.грн.,на первинну медичну допомогу населення (40%)-998,8 тис.грн.
— Додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я — в сумі 603,0 тис. грн., в т.ч. первинну медичну допомогу населення80,80 тис.грн.; утримання загальноосвітніх навчальних закладів-522,2 тис.грн.

Субвенції районному бюджету Березанського району за
рахунок коштів сільського бюджету:

Інші субвенції -3906,09 тис.грн. із них: на утримання територіального центру соціального обслуговування-610,60 тис.грн., утримання загальноосвітніх навчальних закладів- 3229,87 тис.грн.; надання допомоги дітям –сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років-3,62 тис.грн.,централізоване ведення бухгалтерського обліку- 13,62 тис.грн.,уримання школи естетичного виховання дітей -34,55 тис.грн.; утримання бібліотеки -13,82 тис.грн.
Баланс обсягу доходів та видатків сільського бюджету
на 2017 рік

Обсяг сільського бюджету по доходах розраховано в сумі 48130,865 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду сільського бюджету — 47530,490 тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету — 600,375 тис. грн., із них бюджет розвитку – 253,816 тис.грн.
Обсяг сільського бюджету по видатках розраховано в сумі 48130,865 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 46691,981 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету — 1438,884 тис.грн.
Для збалансування загального та спеціального фонду сільського бюджету враховано кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), які відображені у розділі «Фінансування», у сумі 838,509 тис.грн.
Обсяг сільського бюджету, згідно зі статтею 72 Бюджетного кодексу України, збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники запропонованого проекту бюджету підвищують соціальну спрямованість видатків та забезпечують у межах фінансового ресурсу сільського бюджету проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків та враховують заходи на виконання місцевих програм.

Розділ 4.Про хід виконання сільського бюджету
Коблівської сільської ради у 2016 році

Доходи

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за 2016 рік Коблівською сільською радою забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, розрахунки за оренду земельних ділянок комерційного та іншого використання, земельного податку, податку на нерухоме майно )
За підсумками 2016 року до дохідної частини загального та спеціального фондів сільського бюджету бюджетів Коблівської сільської ради надійшло коштів у сумі 22002,240 тис.грн., із них до загального фонду – 18570,7 тис. грн. та спеціального фонду — 3431,540 тис.грн.

Основним доходним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність територій і вимагає відповідних зусиль керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення своєчасних і повних надходжень до відповідних бюджетів, є плати за землю , питома вага якого в загальному фонді сільського бюджетів у 2016 році складає 50,9 відсотка.
Надійшло в 2016 році: плати за землю — 9514,23тис.грн. податок на майно -3552,5 тис.грн. туристичного збору-586,7 тис.грн.,акцизного податку- 3407,6 тис.грн.

По спеціальному фонду надходження склали :
від продажу земель несільськогосподарського призначення- 2901,035 тис.грн., батьківська плата-151,540 тис грн..,оренди приміщень-6,292 тис.грн.,інші надходження- 372,671 грн.
З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота сільською радою є максимальне наповнення сільського бюджету з метою забезпечення фінансування першочергових статей витрат структурних підрозділів сільської ради.

Видатки

Обсяг виконання видаткової частини сільської ради по загальному фонду станом на 01.01.2017 року склав 11392,6 тис. грн.
На фінансування захищених статей видатків спрямовано 6260,542 тис. грн.. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загально — бюджетних видатках складає 5006,352 тис.грн.,оплати продуктів харчування – 319,7 тис.грн, енергоносіїв – 1047,6 тис.грн.., поточні трансферти населенню – 199,590 тис.грн., предмети,матеріали,обладнання,інвентар – 1066,8, оплата послуг (крім комунальних)-2476,9 тис.грн.
На протязі 2016 року в дошкільні заклади були придбані меблі, побутова техніка ,дрібний інвентар.
По соціальному забезпеченню. Видана матеріальна допомога інвалідам, малозабезпеченим сім»ям, учасникам АТО в сумі- 185,890 тис. грн.,ветеранам війни-13,700 тис.грн.
Благоустрій сіл. Видатки становлять-2961,9 тис.грн. із яких на поточний ремонт вулиць та благоустрій сіл використано- 2096,3 тис.грн., придбані лампи вуличного освітлення- 221,4 тис.грн.
Обсяг виконання видаткової частини сільської ради по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року склав 11653,7 тис. грн. із яких використано на:
— капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах сільської ради- 9745,8 тис.грн.;
— монтаж світових конструкцій в зоні відпочинку «Коблеве»-201,6 тис.грн.
— придбаний сміттєвоз-597,0 тис.грн.;
— розроблена проектно кошторисна документація на будівництво КНС в с.Коблеве, будівництво службово-побутового корпусу ДНЗ «Сонечко»-480,4 тис.грн.
— придбана побутова та оргтехніка в дитячі садки ,два насоси водяні -112,1 тис.грн.
— придбані глибинні насоси- 83,9 тис.грн.
Із загальної суми видатків передано субвенції до районного бюджету Березанського району в сумі1235,1 тис.грн. із них:
-на утримання сільської пожежної охорони,трудового архіву, Коблівській ЗОШ, для придбання медикаментів для Коблівської амбулаторії -735,1 тис.грн.;
-на капітальний ремонт даху Коблівської ЗОШ-500,0 тис.грн.

Сільський голова В.М. Панич

ПРОГНОЗ
сільського бюджету Коблівської сільської ради
на 2018–2019 роки

І. Загальна частина

Прогноз місцевого бюджету на 2018-2019 роки ґрунтується на принципах збалансованості бюджетної системи та визначає основні напрями змін у податково-бюджетній політиці в середньостроковій перспективі, які здійснюватимуться для досягнення довгострокових стратегічних цілей, забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету, ефективне використання бюджетних коштів.
Прогноз базується на положеннях і завданнях, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р “Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами”.
Фінансування видатків місцевого бюджету на період до 2019 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2018–2019 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.
Метою соціально-економічної політики на 2018-2019 роки є створення умов для розвитку і модернізації :
підтримання економічного зростання шляхом виконання бюджету;
формування режиму максимального сприяння бізнесу та поліпшення фінансових показників діяльності підприємств комунальної власності,
сприяння збалансованому територіальному розвитку, узгодження інтересів бізнесу, влади і громади, створення позитивного іміджу сприяння інвестиційному розвитку та розвитку соціально-економічної сфери;
модернізація інфраструктури і базових секторів економіки шляхом усунення усталених структурних проблем;
збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;
забезпечення стабільної екологічної ситуації;
розвиток курортно-рекреаційної сфери;
У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься:
підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;
підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
збільшення інвестиційного ресурсу місцевих бюджетів;
забезпечення оптимального податкового навантаження та виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості власних та делегованих повноважень;
підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;
підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності ;
посилення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу

Прогноз економічного і соціального розвитку населених пунктів сільської ради на 2018 –2019 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для надходження інвестицій.
Важливою складовою економічного зростання у 2018–2019 роках буде виконання середньострокових завдань розвитку промислового комплексу регіону, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств.
Покращення фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також зростання зайнятості сприятиме збільшенню загального рівня заробітної плати , що є основним джерелом доходів працюючого населення.

І. Індикативні прогнозні показники відповідного періоду

1.1. Індикативні прогнозні показники місцевого бюджету Коблівської сільської ради на 2018-2019 роки, млн. грн.

Назва показника 2018 рік 2019 рік
Доходи: 51,7 55,3
у тому числі:
Податки і збори 31,2 35,3
Загальний фонд 31,2 35,3
— Податок на доходи 8,8 9,8
— місцеві податки і збори 19,6 20,6
— акцизний податок 3,5 2,0
— неподаткові надходження 0,09 0,1
Спеціальний фонд 2,0 2,0
Власні надходження бюджетних установ 0,5 0,8
Міжбюджетні трансферти бюджету 18,0 20,0
Видатки 51,7 55,3
у тому числі:
— освіта 28,2 29,2
— органи місцевого самоврядування 9,3 9,4
— благоустрій сіл і селищ 4,1 5,0
— капітальні видатки 7,0 8,0
— інші видатки 3,1 3,7

2. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

2.1. Наповнення місцевих бюджетів:
Пріоритетними напрямами на середньострокову перспективу спрямованими на забезпечення економічного зростання та зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:
активізація економічної та господарської діяльності місцевих органів влади з метою збільшення частки власних і закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах;
ефективне використання земельних ресурсів державної та комунальної власності, проведення інвентаризації;
запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки;
забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання місцевих бюджетів;
запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
посилення впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня добробуту населення на основі вартісних та якісних критеріїв надання суспільних послуг;
підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення конкретних результатів у різних галузях бюджетної сфери та реальному секторі економіки;
концентрація ресурсів місцевих бюджетів на пріоритетних напрямах і завданнях, визначених у місцевих програмах стратегічного розвитку

2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:
Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями для розвитку місцевого самоврядування на території району є вирішення нагальних потреб територіальних громад, здійснення допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.
Передбачається здійснити такі заходи:
розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
обмін досвідом та сприяння розвиткові місцевого самоврядування;
розвиток активності територіальних громад населених пунктів сільської ради;
зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування;
висвітлення діяльності сільської ради в засобах масової інформації;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади;
підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні;
розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення місцевих рад;
створення належних умов для реалізації територіальними громадами, депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;
вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

Освіта

Пріоритетними завданнями галузі є підвищення рівня позашкільної освіти, оптимального і ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості надання освітніх послуг, у 2018 та 2019 роках передбачається здійснити наступні заходи:
удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, з урахуванням наявної чисельності контингенту учнів, вихованців;
розробка відповідних нормативних документів по позашкільній роботі з дітьми;
створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;
розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
посилення мовної, інформаційної, правової підготовки учнів;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти;
забезпечення працевлаштування випускників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення якості результатів навчання випускників усіх рівнів системи
освіти районного рівня;
створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України;
покращення рівня позашкільної освіти;
інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості.

Дорожнє господарство

З метою забезпечення безперервних, безпечних та зручних умов руху автомобільними дорогами населених пунктів сільської ради визначено пріоритетні напрямки розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення та комунальних доріг на 2018-2019 роки:
— прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання;
— збереження існуючої мережі автомобільних доріг шляхом виконання робіт з капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання з урахуванням принципу стабільності умов дорожнього руху;
— забезпечення безпеки руху на дорогах району;
— впровадження заходів з ліквідації аварійно небезпечних ділянок автомобільних доріг;
— створення системи реєстрації місць підвищеної аварійності та інформування учасників дорожнього руху про такі місця;
— забезпечення сталого функціонування доріг у зимовий період.
Щорічні обсяги фінансування ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальних вулиць і доріг на 2018-2019 роки передбачаються в межах прогнозних надходжень на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 2 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про структуру виконавчих органів
Коблівської сільської ради
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити виконавчі органи Коблівської сільської ради та затвердити з 01 січня 2017 року таку їх структуру і чисельність в кількості 67,25 штатних посад:
1.1. Виконавчий комітет Коблівської сільської ради загальною чисельністю 13 штатних посад;
1.2. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради чисельністю 7 штатних посад;
1.3. Відділ комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради чисельністю 4 штатних посади;
1.4. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради чисельністю 4 штатних посади;
1.5. Відділ економічного розвитку та інвестицій Коблівської сільської ради чисельністю 2 штатних посади;
1.6. Відділ надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради чисельністю 2 штатних посади;
1.7. Відділ паспортизації та військового обліку Коблівської сільської ради чисельністю 5 штатних посад;
1.8. Відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради чисельністю 3 штатних посади;
1.9. Відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради чисельністю 8 штатних посад;
1.10. Загальний відділ Коблівської сільської ради чисельністю 19,25 штатних посад.
2. Затвердити:
2.1 Положення про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради (додаток № 1);
2.2. Положення про відділ комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради (додаток № 2);
2.3. Положення про відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради (додаток № 3);
2.4. Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Коблівської сільської ради (додаток № 4);
2.5. Положення про відділ надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради (додаток № 5);
2.6. Положення про відділ паспортизації та військового обліку Коблівської сільської ради (додаток № 6);
2.7. Положення про відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради (додаток № 7);
2.8. Положення про відділ соціального захисту, сім’ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради (додаток № 8);
2.9. Положення про загальний відділ Коблівської сільської ради (додаток № 9);.

3. Головному бухгалтеру Коблівської сільської ради при формуванні бюджету на 2017 рік передбачити кошти на утримання виконавчих органів Коблівської сільської ради.

4. Сільському голові провести в установленому порядку державну реєстрацію виконавчих органів Коблівської сільської ради – юридичних осіб.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 1
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові. Секретарю сільської ради, заступникам сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», нормативними актами Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, інструкціями, наказами Міністерства фінансів України, Головного управління державного казначейства України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

1.3. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.4. На працівників Відділу поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

РОЗДІЛ ІІ. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура і штати Відділу затверджується Коблівською сільською радою, штатний розпис – сільським головою.

2.2. Керівником Відділу є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконавчого комітету.
Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, сільським головою.

2.3. Працівники Відділу, призначаються на посаду та звільняються з посад за розпорядженням голови сільської ради, відповідно до чинного законодавства України.

2.4. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків, відповідно до розпорядження голови сільської ради, покладається на заступника головного бухгалтера або, у разі його тимчасової відсутності, на іншого працівника Відділу.

2.5. Положення про Відділ затверджується Коблівською сільською радою. Посадова інструкція керівника Відділу погоджується заступником голови сільської ради та затверджується головою сільської радим, а посадові інструкції працівників Відділу затверджуються керівником Відділу

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності сільської ради та складення звітності;
2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.2. Відділ відповідно до покладених завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетних установ;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи районної ради даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу.

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

РОЗДІЛ ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Представляти сільську раду в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.1.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до Відділу виконавчими органами сільської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.1.3. Одержувати від структурних підрозділів сільської ради документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених на Відділ функцій,

4.1.4. Вносити на розгляд сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе керівник Відділу.

5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

РОЗДІЛ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 2
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ комунального майна та земельних відносин Коблівської сільської ради (надалі Відділ) утворюється за рішенням сільської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету сільської ради.
1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Коблівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконавчого комітету.

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, управління нерухомим майном, що перебуває у комунальній власності, на території сільської ради, а також у сфері, що стосується обліку та розподілу житла, що належить до комунальної власності.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державного агентства земельних ресурсів України, наказами Фонду державного майна України, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Основними завданнями Відділу є:

— реалізація політики у сфері земельного законодавства та управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності на території сільської ради, в межах визначених цим Положенням;

— забезпечення надходження коштів до бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, оренди та продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності сільської ради;

— участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин та комунального майна, а також обліку та розподілу житла;

— організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

— здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

— організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

2.2.1. у сфері земельних відносин:

— здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів сільської ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечую створення відповідної електронної бази даних;

— здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень сільської ради;

— здійснює підготовку договорів про використання території на підставі Порядку, затвердженого рішенням сільської ради;

— здійснює підготовку договорів про сезонну торгівлю на підставі Порядку, затвердженого рішенням сільської ради;

— здійснює підготовку договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на підставі Порядку, затвердженого рішенням сільської ради;

— здійснює реєстрацію договорів про використання території, договорів про сезонну торгівлю, договорів користування територією щодо розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

— погоджує схематичну частину документації із землеустрою та інші графічні матеріали, які стосуються земельних ділянок;

— здійснює відповідну аналітичну роботу з органами Державної податкової інспекції, відділом Держземагенства для забезпечення надходжень від плати за землю;

— здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, на території сільської ради;

— здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

— здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності, на території сільської ради;

— здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

— здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;

— готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних ділянок;

— здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території сільської ради;

— готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

— організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

— здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди;

— надає інформацію до Державної податкової інспекції стосовно користувачів земельних ділянок;

— здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;

— бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

— представляє сільську раду та її виконавчій комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

— здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. у сфері комунального майна:

— здійснює облік, інвентаризацію комунальної власності та створення електронної бази даних;

— забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

— проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

— здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них на підставі розпоряджень сільського голови;

— нараховує орендну плату за користування комунальним майном та контролює своєчасне та у повному обсязі надходження платежів;

— у разі несвоєчасного надходження платежів за користування орендованим комунальним майном Відділ готує претензії та документи для підготовки для розгляду справи у суді по стягненню заборгованості з орендної плати та розірванню договірних відносин;

— виступає ініціатором розірвання договорів оренди, коли орендар порушає вимоги нормативних документів, чинного законодавства та умов договору;

— готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

— здійснює підготовку об’єктів до приватизації;
— виступає організатором конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;

— проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;

— готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

— бере участь у прийнятті майна до комунальної власності відповідно до рішень сільської ради;

— вносить на розгляд сільської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій комунальної власності;

— контролює обов’язкове страхування комунального майна, що здається в оренду;

— контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності;

— здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

— готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

— здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до бюджету від використання комунального майна;

— готує Програму приватизації майна комунальної власності;

— виступає організатором конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

— подає на затвердження сільській раді оцінки про вартість майна, що приватизується;

— забезпечує систематичне інформування населення про хід приватизації;

— проводить консультаційну роботу з питань приватизації;

— представляє сільську раду та її виконавчій комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

— здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

2.2.3. у сфері, що стосується житла:

— здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території сільської ради;

— забезпечує організаційну підготовку та проведення засідань житлової комісії;

— здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

2.3. Інші повноваження Відділу:

— здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів;

— взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань земельних відносин та комунальної власності;

— здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;

— забезпечує систематичне інформування населення про хід приватизації та надання в орендну земель та майна, що належить до комунальної власності;

— проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;

— здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської ради.

3. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ має право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету сільської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень сільської ради.

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних ресурсів, комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок та комунального майна.

3.1.4. За доручення голови сільської ради здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель сільської ради, комунального майна підприємствами, установами і організаціями.

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням.
4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою сільської ради.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами сільської ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших сільських, міських рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, нарадах голови сільської ради у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету сільської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Виконком сільської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 3
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва (далі – відділ) є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, секретарю сільської ради, заступникам сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, підзвітний управлінню містобудування та архітектури, Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови сільської ради, , наказами начальника управління містобудування та архітектури обласної Державної адміністрації, наказами директора Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, а також цим Положенням

2. СНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВІДДІЛУ Є:

— забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території сільської ради;

— аналіз стану містобудування на території сільської ради, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

— координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території сільської ради, поліпшення їх архітектурного вигляду;

— забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

— забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Основними завданнями відділу у сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури є:

— забезпечення на території сільської ради реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

— забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг;

— підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

-забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної у галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження;

— участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату району та залучення коштів на розвиток інфраструктури;

— розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку послуг транспорту і зв’язку.

У сфері містобудування та архітектури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

— бере участь у реалізації держаної політики у сфері містобудування та архітектури, подає пропозиції з цих питань;

— готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до сільської ради;

— сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

— веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території сільської ради, вносить пропозиції щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

— розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до сільської ради висновки щодо цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

— розробляє і подає виконавчим органам сільської ради пропозиції щодо розміщення будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

— координує на території сільської ради виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

— організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель, споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім становлення меж земельних ділянок в натурі), винесення в натуру осей будівель; споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів;

— надає містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки в разі розташування земельної ділянки за межами населеного пункту, інші вихідні дані для проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України;

— здійснює в межах своїх повноважень контроль за використанням пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;

— надає забудовникам паспорта прив’язки тимчасових споруд у населених пунктах на території сільської ради;

— організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

— інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

— забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

— контролює діяльність виконавчих органів сільської ради з питань містобудування та архітектури в межах повноважень та у порядку, передбаченому законодавством;

— бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб;

— сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійснення структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

— координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

— виконує інші функції відповідно до законодавства.

У сфері житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури відділ відповідно до покладених на нього завдань:

— бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету;
— координує роботу, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами — надавачами цих послуг незалежно від форми власності;
— розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;
— здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;
— вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;
— аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;
— розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

— сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів, які входять до території сільської ради;
— здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;
— вживає заходів щодо поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території сільської ради.

У сфері благоустрою відділ, відповідно до покладених на нього повноважень:

— здійснює контроль за санітарним та екологічним станом на території сільської ради;
— здійснює контроль за станом благоустрою території сільської ради, у тому числі охороною зелених насаджень, утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій;
— здійснює контроль за дотриманням Правил благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради;
— вживає заходів для притягнення винних до відповідальності за порушення законодавства України у сфері благоустрою;
— проводить відповідні заходи з профілактики правопорушень у сфері благоустрою;
— сприяє розвитку та поліпшенню екологічного та санітарного стану сільської ради;
— бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
— готує проекти місцевих екологічних програм та пропозицій до регіональних і загальнодержавних екологічних програм;
— готує проекти рішень сільської ради та пропозицій до відповідних державних органів щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду України місцевого значення;
— координує діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів всіх форми власності, розташованих на підпорядкованій сільській раді території, при вирішенні питань з охорони і раціонального використання природних ресурсів;
— здійснює збір і обробку зауважень та пропозицій щодо намірів підприємств, установ, організацій та підприємців, які здійснюють свою діяльність на території сільської ради, отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
— забезпечує виконання природоохоронних заходів із коштів екологічних фондів;
— розглядає документи щодо визначення територій для складування, зберігання або розміщення відходів;
— бере участь у заходах щодо припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи тимчасову зупинку діяльності не підпорядкованих сільській раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
— сприяє в організації необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф;
— готує інформації з екологічної тематики для висвітлення у засобах масової інформації;
— сприяє розвитку екологічної освіти та виховання громадян;
-бере участь у розробці комплексних програм і планів проведення місячників з благоустрою, озеленення та санітарно-технічного стану території сільської ради;
— проводить планові комплексні перевірки благоустрою і санітарного стану територій громади та місць масового перебування громадян із залученням представників необхідних служб;
— погоджує відкриття (закриття) та облік ордерів на виконання аварійних і планових робіт, які виконуються на території сільської ради;
— погоджує видання дозволів, паспортів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами, малих архітектурних форм, сезонних майданчиків;
— бере участь у створенні і роботі постійно діючих комісій по визначенню відновної вартості об’єктів благоустрою на території сільської ради;
— здійснює контроль за якістю виконаних робіт по відновленню елементів благоустрою;
— здійснює підготовку та експертизу, в тому числі вивчення, перевірки, аналітичних досліджень, кількісної та якісної оцінки наслідків впровадження проектів рішень сесій сільської ради у галузі контролю за благоустроєм;
— надає офіційні попередження службам, підприємствам, установам і організаціям, суб’єктам господарської діяльності різних форм власності і підпорядкування, про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, рекламо носіїв та інших самовільно розміщених об’єктів, інших попереджень, надання яких встановлено в Правилах благоустрою, санітарного утримання, забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради;
— веде облік та розгляд пропозицій, скарг та заяв, службових листів, доручень керівництва стосовно питань благоустрою, які входять до компетенції відділу;
— надає консультації підприємствам, організаціям та установам щодо комплексного благоустрою території сільської ради;
— організовує проведення місячників, суботників, санітарних днів з метою поліпшення технічного і санітарного стану, благоустрою території сільської ради;
— здійснює контроль за прибиранням території закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, відомствами та об’єктами торгівлі всіх форм власності;
— забезпечує виконання оперативних завдань та доручень сільського голови, заступника голови, якому безпосередньо підпорядковується відділ згідно з розподілом обов’язків між головою та заступникам.
— виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

3. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

3.1 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
3.2 залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (з погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;
3.3 одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3.4 подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

4 . КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ:
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою сільської ради за погодженням з начальником управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, директором департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації.

4.2. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:
4.2.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою сільської ради за виконання покладених на відділ завдань;
4.2.2. видає в межах своєї компетенції накази (розпорядження), організовує і контролює їх виконання;
4.2.3. надає пропозиції голові сільської ради стосовно призначень на посади і звільнення з посад працівників відділу;
4.2.4. має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.
4.3. Накази (розпорядження) начальника відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам ДЕРЖБУДУ, можуть бути скасовані головою сільської ради, начальником управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, директором департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації;

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

5.2. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.

5.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради

Сільський голова В.М. Панич
Додаток № 4
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 року
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економічного розвитку та інвестицій
Коблівської сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові. Секретарю сільської ради, заступникам сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства та його обласного територіального підрозділу, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ
2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Реалізація повноважень виконавчого органу сільської ради в сфері соціально-економічного розвитку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативними актами.
2.1.2. Організація виконання стратегічних та поточних програм соціально-економічного та культурного розвитку .
2.1.3. Розробка проектів стратегії та програм соціально-економічного розвитку, інших планувальних документів у сфері своїх повноважень та подання їх на затвердження сільській ради.
2.1.4. Сприяння залученню інвестицій у економіку громади.
2.1.5. Реалізація проектів співробітництва громад.
2.1.6. Забезпечення розвитку відносин з містами, громадами з інших регіонів України та з інших держав.
2.1.7. Підготовка проектів для їх подання в Державний фонд регіонального розвитку, до програм та фондів, що реалізують міжнародну технічну допомогу в Україні.

2.2. Повноваження відділу:
2.2.1. Розробляє прогнози комплексного економічного і соціального розвитку, сприяє створенню умов для ефективної роботи підприємств, установ, організацій, підприємців, що діють на території сільської ради всіх форм власності.
2.2.2. Визначає основні напрямки інвестиційної політики, розробляє заходи, спрямовані на залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу.
2.2.3. Забезпечує реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів та коштів місцевого бюджету.
2.2.4. Забезпечує виконання державної, регіональної та програми сільської ради з питань розвитку малого бізнесу, регуляторної політики.
2.2.5. Забезпечує реалізацію державної тарифної політики.
2.2.6. Аналізує та здійснює контроль за своєчасними розрахунками із виплати заробітної плати підприємствами на території сільської ради всіх форм власності.
2.2.7. Визначає пріоритетні напрямки вирішення екологічних проблем та невідкладних природоохоронних заходів.
2.2.8. Готує проекти розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і голови сільської ради, в т.ч. нормативного характеру.
2.2.9. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
2.2.10. Забезпечує контроль за виконанням рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що належать до компетенції Відділу.
2.2.11. Готує чи ініціює підготовку проектів економічного розвитку для подання на отримання фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, програм міжнародної технічної допомоги, подає пропозиції до проектів розвитку регіону під час їх підготовки.
2.2.12. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

2.3. Відділ має право:
2.3.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням їхніх керівників) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів сільської ради, органів статистики, підприємств, об’єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.
2.3.3. Розглядати пропозиції підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.
2.3.4. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань, що належать до його компетенції.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДЛУ
3.1. Структура, чисельність працівників та Положення про Відділ затверджується сільською радою.
3.2. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.
3.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує інший працівник Відділу відповідно до розпорядження сільського голови.
3.4. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами сільської ради, Головним фінансовим Управлінням області, Департаментом економіки обласної державної адміністрації, Управлінням статистики, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ,
ЙОГО ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади сільський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
4.2. Начальник Відділу:
4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.
4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.
4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами сільської ради.
4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.
4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів рад інших громад з питань обміну досвідом.
4.2.6. Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, нарадах сільського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.
4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює роботу Відділу.
4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.
4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету сільської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.
4.3. Начальник Відділу здійснює й інші повноваження відповідно до покладених на нього завдань окремими рішеннями ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ
5.1. Працівники Відділу мають право:
5.1.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України.
5.1.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.
5.1.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, досвіду та стажу роботи.
5.1.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.
5.1.5. На соціальний і правовий захист.
5.1.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.
5.1.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою.
5.1.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Працівники Відділу зобов’язані:
5.2.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України.
5.2.2. Своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці.
5.2.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків.
5.2.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.
5.2.5. Дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів.
5.2.6. Додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами.
5.2.7. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина.
5.2.8. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію.
5.2.9. Проявляти ініціативність у роботі.
5.2.10. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування.
5.2.11. Підтримувати авторитет сільської ради та її виконавчих органів.
5.2.12. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню.
5.2.13. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.
5.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ВІДДІЛУ
6.1. Працівник Відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Покладення на Відділ обов’язків, що не стосуються питань фахової діяльності Відділу, не допускається.
8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом сільської ради.
8.3. Реорганізація чи ліквідація Відділу здійснюється на підставі рішення сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 5
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 рок

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ надання адміністративних послуг (далі – Відділ) є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові. Секретарю сільської ради, заступникам сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги», постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.3. Штатний розпис та Положення про Відділ затверджує сільський голова.
1.4. На посади начальника відділу призначаються особи, що мають вищу освіту та необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі за фахом. Усі працівники Відділу приймаються і звільняються з посад сільським головою в порядку передбаченому чинним законодавством України.
1.5. Сільська рада створює умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу.

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Діяльність Відділу здійснюється за принципами:
2.1.1. прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;
2.1.2. орієнтації на суб’єкта звернення — забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення;
2.1.3. інформованості — забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;
2.1.4. зворотного зв’язку — встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення;
2.1.5. організація єдності — взаємодія працівників Відділу з суб’єктами надання адміністративних послуг;
2.2. Метою роботи Відділу є надання якісних адміністративних послуг суб’єктам звернень.

2.3. Основними завданнями Відділу є:
2.3.1. створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг;
2.3.2. надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;
2.3.3. прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб’єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та направлення у встановленому порядку до суб’єкта надання адміністративних послуг;
2.3.4. забезпечення безоплатного одержання суб’єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;
2.3.5. спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;
2.3.6.видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;
2.3.7. організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;
2.3.8. чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг;
2.4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб’єктами надання звернень, підприємствами, установами, організаціями міста та об’єднаннями громадян.

III. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

3.1. У межах своєї компетенції Відділ:
3.1.1 надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;
3.1.2. приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
3.1.3. видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг;
3.1.4. забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;
3.1.5. погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3.1.6. інформує керівництво сільської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;
3.1.7. готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг;
3.1.8. отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на Відділ;
3.1.9. інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;
3.1.10. вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву сільської ради;
3.1.11. бере участь у засіданнях виконавчого комітету, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом сільської ради;
3.1.12. організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу;
3.1.13. забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у Відділі та готує справи для передачі до архівного відділу;
3.1.14. вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших селищних, міських рад України;
3.1.15. вносить пропозиції сільському голові, заступнику сільського голови, керуючому справами виконавчого комітету щодо вдосконалення роботи Відділу.

3.2. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:

3.2.1. отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю;
3.2.2. відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою — шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення);
3.2.3. інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

IV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. До складу Відділу входять – начальник відділу, державний реєстратор, що мають забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання адміністративних послуг.

V. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДДІЛУ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.
5.2. Начальник Відділу підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові та заступнику сільського голови.
5.3. Начальник Відділу організовує діяльність Відділу, забезпечує взаємодію між учасниками Відділу відповідно до вимог цього Положення.
5.4. Начальник Відділу:
5.4.1. здійснює загальне керівництво роботою Відділу, забезпечує організацію та взаємодію працівників Відділу з суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг;
5.4.2. здійснює моніторинг діяльності Відділу; проводить аналіз кількості звернень від суб’єктів звернень, вхідних та вихідних документів;
5.4.3. забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;
5.4.4. розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів Відділу;
5.4.5. вносить пропозиції керівникам виконавчих органів сільської ради щодо удосконалення та спрощення процедур і процесів надання адміністративних послуг;
5.4.6. вносить пропозиції сільському голові щодо структури Відділу, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності Відділу;
5.4.8. забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг Відділом та функціонування Відділу;
5.4.9. забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання матеріальної допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо;
5.4.10. виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва сільської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Відділ;
5.5. Начальнику Відділу підпорядковується державний реєстратор Відділу.
5.6. Діловодство Відділу ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.
5.7. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою. Повноваження начальника відділу, державного реєстратора Відділу визначаються посадовою інструкцією.
5.8. Основними завданнями працівників (адміністраторів) Відділу є:
5.8.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
5.8.2. прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
5.8.3. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
5.8.4. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5.8.5. здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
5.8.6. надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

5.9. адміністратор має право:
5.9.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;
5.9.2. погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
5.9.3. інформувати керівників відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;
5.9.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5.9.5. порушувати клопотання перед керівником Відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Відділу.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

6.1.Начальник відділу, державний реєстратор за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 6
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 рок

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ паспортизації та військового обліку Коблівської
сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Відділ паспортизації та військового обліку Коблівської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.
1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про громадянство України» №2235-ІІІ від 18.01.2001 року, «Свободу пересування та вільний вибір місця проживання» №1382-IV від 11.12.2003 року, Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну міграційну службу України» №360 від 20.08.2014 року, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII, Законами України «Про оборону України», «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну службу», «Про мобілізаційну роботу і мобілізацію», Інструкцією по бронюванню військовозобов’язаних, «Положенням про військовий облік військовозобов’язаних і призовників, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

2. Основні завдання та функції
2.1.До завдань та функцій військово-мобілізаційного підрозділу :
— постійна підтримка зв’язку з РВК;
— ведення наглядної агітації з метою військово-патриотичного виховання молоді;
— роз’яснення положення та вимог Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу;
— організація і ведення обліку військовозобов’язаних і призовників:
• ведення картотеки первинного обліку військовозобов’язаних

• звірка з погосподарськими книгами, з організаціями, з РВК
• здійснення оповіщення військовозобов’язаних.
• підготовка списків допризовників, уточнення з організаціями та ведення звірки
• ведення картотеки обліку призовників
• підготовка та оформлення особових справ допризовників
• забезпечення відправки на призовну комісію
• контроль прибулих та вибулих призовників
— реєстрація, облік військовослужбовців прибулих у відпустку;
— уточнення списків захоронених та загиблих в роки ВВВ.

2.2. До завдань та функцій підрозділу з паспортизації:
-реалізація державної політики у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
-внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

3. Відділ має право:
— залучати спеціалістів інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;
— отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
— скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
— брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

4. Відповідальність відділу
4.1. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою та відповідно до цього Положення.
4.2. Працівники Відділу несуть відповідальність за належне виконання покладених на Відділ даним Положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу закріплюються у посадових інструкціях.

4.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою сільської ради.

5.2. Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

5.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами сільської ради.

5.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

5.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших сільських, міських рад з питань обміну досвідом.

5.2.6. Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, нарадах голови сільської ради у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

5.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

5.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

5.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету сільської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

6. Заключні положення

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 7
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 рок

П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я є виконавчим органом Коблівської сільської ради, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові. Секретарю сільської ради, заступникам сільського голови та керуючому справами виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризму України, розпорядженнями та наказами управління культури і туризму, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови, прийнятими в межах повноважень, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3 Працівники Віділлу є посадовими особами органу місцевого самоврядування. Структура та штатна чисельність Відділу затверджується сільською радою.

2. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1 Метою Відділу є створення умов:
— для розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури та мистецтва, для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує;
— формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством в сфері культури та туризму, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного та туристичного простору та надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів сільської ради;
— соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, туризму та підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
— внутрішнього та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності, а також для залучення інвестицій у будівництво нових і реконструкцію діючих об’єктів туристичної інфраструктури.

3.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ І ПРАВА

3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:
— Здійснює реалізацію державної політики та політики сільської ради в сферах освіти, культури, туризму, молоді та спорту.
— Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.
— Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
— Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.
— Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
— Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом
— Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола.
— Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.
— Формує конкуренто-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
— Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.
— Реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини.
— Готує проекти розпорядчих актів сільської ради, її виконавчих органів і сільського голови, в т.ч. нормативного характеру.
— Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.
— Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті сільської ради.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:
— Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.
— Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
— Забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків.
— Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:
— Забезпечує в межах визначених законодавством прав в сферах освіти, фізичної культури та спорту, туризму та охорони здоров’я шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
— Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
— Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками на території сільської ради повної загальної середньої освіти.
— Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.
— Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.
— Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації .
— Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.
— Розробляє i подає на розгляд сільській раді пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток туризму, освіти, фізичної культури та спорту.
— Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту на території сільської ради, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
— Аналізує стан освіти, культури та спорту, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання програми розвитку освіти.
— Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
— Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
— Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.
— Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради про відкриття центрів дитячої та юнацької творчості, сприяє їх матеріальній підтримці.
— Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
— Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
— Вносить пропозиції щодо здійснення оздоровчих заходів.
— Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах.
— Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
— Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
— Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
— Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
— Координує роботу спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.
— Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
— Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління сільської ради.
— Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
— Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
— Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
— Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.
— Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.
— Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
— Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
— Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.
— Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
— Організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.
— Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
— Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.
— Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:
— Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури та спорту та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.
— Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.
— Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції .
— Вносити сільській раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності.
— Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
— Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
— Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
— Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, мистецтва і туризму.
— Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих відділу.

3.5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура та штатний розпис Відділу затверджується головою сільської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою.

4.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади головою сільської ради.

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою сільської ради.

5.2. Начальник Відділу:
— Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.
— Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
— Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.
— Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.
— Надає пропозиції голові сільської ради щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.
— Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого
законодавства.

5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 8
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 рок

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради

1. Відділ соціального захисту населення Коблівської сільської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Коблівської сільської ради, що утворюється головою Коблівської сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільському голові.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами, постановами колегії, іншими нормативними актами Міністерства соціальної політики України, рішеннями та розпорядженнями Коблівської сільської ради.

3. Основними завданнями відділу є:

1) забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;
2) організація роботи, щодо підготовки необхідних документів для надання соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
3) розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;
4) забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;
5) реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, на виконання відповідних регіональних програм;
6) організація виконання комплексних програм та заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституціі, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Коблівської сільської ради;
4) вносить пропозиції до проекту Коблівського місцевого бюджету;
5) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
5) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевої ради;
6) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
7) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
8) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;
сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомоги, субсидій та надання пільг;
надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості;
9) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:
співпрацює з районними установами та організаціями, управлінням соціального захисту населення, центром соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та іншими, з питань забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення в реалізації законодавства України на території Коблівської сільської ради;
здійснює аналіз ефективності проведення у громаді соціальної роботи з сім’ями/особами, спрямованої на попередження потрапляння їх у складні життєві обставини, та прогнозування їх потреб у соціальній підтримці;
забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;
сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;
вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
10) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;
11) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділ має право:

При необхідності залучати відповідні структури для погодження у вирішенні питань пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері соціального захисту та обслуговування населення, в тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Отримувати від відповідних установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.
Надає необхідну інформацію органам вищого рівня.
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Коблівської сільської ради в установленому законодавством порядку.

6. Начальник відділу:

1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
2) подає на затвердження виконавчому комітету Коблівської сільської ради положення про відділ;
3) розробляє, для подальшого затвердження сільським головою посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу відділу ;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
6) може брати участь у засіданнях Коблівської сільської ради;
7) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
8) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Відповідальність відділу:
1) Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе керівник Відділу.
2) Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.
3) Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеним чинним законодавством.

8. Заключні положення
1) Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
2) Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради.

Сільський голова В. М. Панич

Додаток № 9
до рішення № 2
позачергової IІ сесії 8 скликання
від 06 січня 2017 рок

ПОЛОЖЕННЯ
про загальний відділ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Загальний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Коблівської сільської ради.
2. Відділ створюється для забезпечення діяльності сільської ради та її органів, виконавчого комітету ради з питань кадрового, матеріально – технічного забезпечення та організації діловодства, контролю за термінами виконання документів, належного розгляду звернень громадян.
3. Загальний відділ підзвітний та підконтрольний, безпосередньо керуючому справами виконавчого комітету сільської ради.
4. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови, регламентом сільської ради, Положенням про виконавчий комітет, цим Положенням, іншими нормативними актами з кадрових питань та роботи з документами
5. Діяльність відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів роботи ради, які погоджені з керуючим справами виконавчого комітету.
6. Відділ при вирішенні питань, які належать до його компетенції , взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету сільської ради, органами місцевого самоврядування різних рівнів, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.
7. Положення про відділ затверджується сільською радою.

ІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Головними завданнями загального відділу є:
1.1. Організаційно – технічне забезпечення діяльності сільської ради та її органів;
1.2. Впровадження єдиної системи діловодства, редагування, друкування, розмноження та розсилки рішень ради, розпоряджень голови ради та інших документів, згідно з встановленими термінами та відповідно до інструкції про ведення діловодства;
1.3. Здійснення контролю за термінами виконання документів;
1.4. Забезпечення належного розгляду звернень та реалізація питань особистого прийому громадян головою та заступником голови сільської ради;
1.5. Забезпечення доступу запитувачів на інформацію до публічної інформації, що є у володінні сільської ради;
1.6. Реалізація державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування та з питань кадрової політики.
2. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.1. Організовує належну систему ведення діловодства, єдиний порядок роботи з документами в сільській раді;
2.2. Контролює організацію діловодства в відділах виконавчого комітету ради, надає їм методичну допомогу;
2.3. Розробляє заходи, які спрямовані на удосконалення діловодства;
2.4. Складає проект номенклатури справ сільської ради і надає його на затвердження за встановленим порядком, формує справи і документи відповідно до затвердженої номенклатури;
2.5. Оформлює, здійснює облік і збереження протягом встановленого терміну протоколів сільської ради, постійних комісій, розпоряджень голови ради та інших документів, згідно із номенклатурою справ і передає справи до архіву;
2.6. Здійснює контроль за термінами виконання та проходженням документів в сільській раді, які підлягають контролю, готує довідки, звіти, інформацію про їх виконання;
2.7. Отримує, реєструє і передає за призначенням вхідну електронну пошту. Друкує, реєструє і відправляє вихідну електронну пошту;
2.8. Отримує, реєструє, попередньо розглядає, формує пошту голові сільської ради для вивчення та написання резолюції і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, а також внутрішню документацію виконавчого комітету. Друкує, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію, веде реєстраційну контрольну і інформаційну картотеку ;
2.9. Редагує, друкує, множить, розсилає акти органів і посадових осіб, а також інші документи сільської ради, згідно з установленими термінами відповідно до інструкції про ведення діловодства, виготовляє, належним чином затверджені копії рішень ради і розпоряджень голови сільської ради. При необхідності видає копії та витяги з відповідних актів органів та посадових осіб сільської ради;
2.10. Здійснює контроль за станом діловодства, роботи зі скаргами, листами та заявами громадян, контролює організацію прийому громадян з особистих питань у відділах виконавчого комітету сільської ради. Про результати інформує керівництво сільської ради;
2.11. Забезпечує реалізацію державної політики з питань роботи із зверненнями громадян у відділах виконавчого комітету сільської ради, надає методичну допомогу з цих питань органам місцевого самоврядування;
2.12. Здійснює своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до сільської ради поштою або на особистих прийомах;
2.13. Здійснює реєстрацію і облік звернень громадян згідно з установленою звітно – обліковою документацією;
2.14. Проводить системний аналіз звернень громадян, вивчення причин, що породжують скарги, їх характер, своєчасне реагування на факти порушень законності;
2.15. За дорученням голови сільської ради, його заступника надсилає відділам, органам місцевого самоврядування, організаціям, підприємствам, установам для розгляду пропозиції, заяви і скарги громадян, запитує і отримує від них інформацію, що стосується розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
2.16. Організовує проведення особистого прийому громадян головою та заступником голови сільської ради. Веде облік розпоряджень і вказівок, які надані на прийомі керівництвом ради, та здійснює контроль за їх виконанням;
2.17. Надає практичну допомогу, консультує працівників виконавчого комітету з питань роботи зі зверненнями громадян;
2.18. Здійснює прийом запитів на інформацію, своєчасний розгляд та надання відповідей на запити відповідно до чинного законодавства України;
2.19. Забезпечує своєчасне оприлюднення публічної інформації, що є у володінні сільської ради;
2.20. Забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації, її фотографування, копіювання, сканування, записи на будь-які носії інформації, оформлення виписків з них;
2.21. Веде облік запитів на інформацію;
2.22. Систематично веде облік документів, що знаходяться у володінні відділу;
2.23. Виконує інші обов’язки, які покладені на відділ головою або заступником голови сільської ради;
2.24. Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами;
2.25. Веде встановлену звітньо – облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад службовців/працівників;
2.26. Вивчає, разом з іншими відділами, особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті сільської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям та проходженням служби в органи місцевого самоврядування. Ознайомлює із загальними правилами поведінки службовців, контролює добір і розстановку кадрів в апараті сільської ради;
2.27. Приймає від претендентів на посади в виконавчий комітет сільської ради відповідні документи та надає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
2.28. Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах в органах ради, готує документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;
2.29. Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету;
2.30. Оформлює документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок;
2.31. Обчислює стаж роботи, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчого комітету;
2.32. Готує документи для заохочення та нагородження працівників виконавчого комітету;
2.33. В межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформлює документи, які пов’язані з проведенням службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу;
2.34. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування та призначення пенсій працівника;
2.35. Здійснює роботу, яка пов’язана із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;
2.36. Оформлює і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листів тимчасової непрацездатності;
2.37. Готує документи для відрядження працівників;
2.38. В межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату сільської ради та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкції у відділах виконавчого комітету;
2.39.Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами завдань та обов’язків, які покладені на них завдань, а також контролює проведення цієї роботи у відділах виконавчого комітету;
2.40. Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими відділами організує регулярне навчання працівників апарату;
2.41. Разом з іншими відділами виконавчого апарату здійснює контроль за дотриманням Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших актів законодавства з питань кадрової роботи;
2.42. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами сільської ради електронної Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в т. ч. за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);
2.43. Веде облік рішень районної ради;
2.44. Веде протокол апаратних нарад, організує контроль за виконанням доручень;
2.45. Готує проекти розпоряджень голови сільської ради з питань, які віднесені до компетенції відділу;
2.46. Формує поточний архів згідно з номенклатурою справ, готує і здає документи до архіву;
2.47. Забезпечує виготовлення печаток, штампів, бланків, службових посвідчень, а також видачу і реєстрацію бланків суворої звітності, посвідчень про відрядження;
2.48. Організовує роботу по забезпеченню працівників районної ради необхідними канцтоварами, приладдям, меблями та іншим для створення нормальних умов праці;
2.49. Взаємодіє з відділами виконавчого комітету сільської ради
2.50. Організує роботу приймальної голови сільської ради;
2.51. Виконує інші доручення голови, заступника голови сільської ради, керуючого справами виконавчого комітету сільської ради;
2.52. Організовує підписку періодичних видань для структурних підрозділів сільської ради.
2.53. Веде облік використання робочого часу;
2.54. Якісно та своєчасно вирішує технічні питання і виконує завдання керівництва ради;
2.55. підтримує технічне устаткування в робочому стані
2.56. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці та протипожежного стану.

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

3.Відділ має право:
3.1. Одержувати необхідні матеріали та інформації від органів місцевого самоврядування всіх рівнів, виконавчих органів з питань, що належать до компетенції відділу;
3.2. Брати участь у засіданнях ради, постійних комісій, депутатських груп та фракцій;
3.3. Вносити пропозиції керівництву ради по вдосконаленню роботи відділу;
3.4. Залучати спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету для підготовки проектів документів;
3.5. За згодою голови, заступника голови районної ради, керуючого справами повертати документи, які подані до районної ради з порушенням вимог інструкції по діловодству або інших нормативних документів, та вимагати їх доопрацювання;
3.6. На запрошення, а також за дорученням керівництва сільської ради брати участь в роботі сесій, засідань виконкомів з питань, що входять до компетенції відділу.
3.7. Вимагати від керівництва ради виконання норм експлуатації устаткування;
3.8. Здійснювати примусовий ремонт (припиняти роботу устаткування) у випадку порушення правил експлуатації устаткування

ІV. СТУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1. Структура, чисельний склад Відділу затверджується рішенням сільської ради ради;
4.2. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою сільської ради.

РОЗДІЛ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2 Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 3 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження структури
апарату виконавчого комітету
Коблівської сільської ради
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити з 01 січня 2017 року таку структуру виконавчого комітету Коблівської сільської ради (додається):
1.1. Сільський голова
1.2. Секретар ради
1.3. Керуючий справами виконавчого комітету
1.4. Перший заступник
1.5. Заступник сільського голови
1.6. Заступник сільського голови
1.7. Староста
1.8. Староста
1.9. Староста
1.10. Староста
1.11. Староста
1.12. Староста
1.13. Спеціаліст-юрисконсульт
1.14. Загальний відділ чисельністю 19,25 штатних посад.
1.15. Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності чисельністю 7 штатних посад;
1.16. Відділ комунальної власності та земельних відносин чисельністю 4 штатних посади;
1.17. Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва чисельністю 4 штатних посади;
1.18. Відділ економічного розвитку та інвестицій чисельністю 2 штатних посади;
1.19. Відділ надання адміністративних послуг чисельністю 2 штатних посади;
1.20. Відділ паспортизації та військового обліку чисельністю 5 штатних посад;
1.21. Відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я чисельністю 3 штатних посади;
1.22. Відділ соціального захисту, сім’ї, дітей та молоді чисельністю 8 штатних посад.
2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 3 позачергової IІ сесії 8 скликання від 06 січня 2017 року

СТРУКТУРА
та чисельність апарату Коблівської сільської ради

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних посад
Керівництво ради та виконавчого комітету
1 Сільський голова 1
2 Секретар ради 1
3 Керуючий справами виконавчого комітету 1
4 Перший заступник 1
5 Заступник сільського голови 2
6 Староста 6
7 Спеціаліст-юрисконсульт 1
РАЗОМ: 13
Загальний відділ
1 Діловод 1
2 Робітник з ремонту та налагодження ЕОСО 1
3 Охоронець 4
4 Водій 4
5 Прибиральниця 3,25
6 Двірник 1
7 Оператор газової котельні 2
8 Електрик 1
9 Інспектор з кадрів 1
10 Архіваріус 1
РАЗОМ: 19,25
Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
1 Головний бухгалтер 1
2 Заступник головного бухгалтера 1
3 Бухгалтер 4
4 Бухгалтер 1
РАЗОМ: 7
Відділ комунальної власності та земельних відносин
1 Начальник відділу 1
2 Спеціаліст-землевпорядник 3
РАЗОМ: 4

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва
1 Начальник відділу 1
2 Спеціаліст по благоустрою 1
3 Працівник по благоустрою 1
4 Робітник по благоустрою 1
РАЗОМ: 4

Відділ економічного розвитку та інвестицій
1 Начальник відділу 1
2 Спеціаліст 1
РАЗОМ: 2
Відділ надання адміністративних послуг
1 Начальник відділу 1
2 Державний реєстратор 1
РАЗОМ: 2
Відділ паспортизації та військового обліку
1 Начальник відділу 1
2 Спеціаліст з питань паспортизації 1
3 Спеціаліст ВОС 1
4 Інспектор ВОС 1
5 Спеціаліст по господарському обліку 1
РАЗОМ: 5
Відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я
1 Начальник відділу 1
2 Спеціаліст по роботі з молоддю 1
3 Спеціаліст 1
РАЗОМ 3

Відділ соціального захисту сімей, дітей та молоді
1 Начальник відділу 1
2 Соціальний працівник 2
3 Соціальний працівник 3
4 Соціальний працівник 2
РАЗОМ 8

ВСЬОГО 67,25

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 4 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про преміювання сільського голови,
секретаря ради, керуючого справами
виконавчого комітету, першого заступника
сільського голови, заступників сільського голови,
старост Коблівської сільської ради
на протязі бюджетного 2017 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», відповідно до пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Положення про преміювання працівників Коблівської сільської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Дозволити на протязі бюджетного 2017 року преміювання сільського голови Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області Панича Володимира Михайловича: щомісячно в розмірі 300% до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та до державних свят у розмірі 100% до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, за його особистий внесок в загальні результати роботи сільської ради, за виконання завдань в межах, затверджених видатків на оплату праці та Положення «Про преміювання».

2. Дозволити на протязі бюджетного 2017 року преміювання секретарю ради, керуючого справами виконавчого комітету, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, старост щомісячно в розмірі 300% до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг та до державних свят у розмірі 100% до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, за їх особистий внесок в загальні результати роботи сільської ради, за виконання завдань в межах, затверджених видатків на оплату праці та Положення «Про преміювання».

3. Відповідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» дозволити виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань при наданні щорічної основної відпустки на протязі бюджетного 2017 року сільському голові, секретарю ради, керуючого справами виконавчого комітету, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, старост Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах, затверджених видатків на оплату праці та Положення «Про преміювання».

3. Видатки проводити протягом 2017 року.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 5 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве
Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників сільської ради на 2017 рік
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно Законів України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р №77 з відповідними змінами, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок преміювання працівників апарату сільської ради на 2017 рік (додається).
2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 5 позачергової IІ сесії 8 скликання від 06 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання працівників Коблівської сільської ради
за основні результати роботи

І . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене на підставі норм Законів України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р №77, Постанови № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з відповідними змінами, рішення №3 ХХІV сесії Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.01.2013 р.
1.2. Метою Положення є посилення стимулювання відповідального та професійного ставлення працюючих до виконання своїх обов’язків, ініціативного і творчого підходу до вирішення поставлених завдань, виходячи з результатів індивідуальної праці та оцінки особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення її ефективності та якості, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.
1.3. Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат за підсумками роботи у звітному періоді з урахуванням фактично відпрацьованого часу.

ІІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ

2.1. Розмір премії визначається у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг:
— сільському голові, секретарю ради, керуючому справами виконавчого комітету, першому заступнику сільського голови, заступникам сільського голови, старост здійснюється на підставі рішення сільської ради щодо визначення умов оплати праці сільського голови, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету, першого заступника сільського голови, заступників сільського голови, старост Коблівської сільської ради на 2017 рік в межах фонду преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами, яке затверджується на початку бюджетного року;
— іншим працівникам – розпорядженням голови сільської ради, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами.
2.2. Преміювання працівників здійснюється щомісяця, а також може бути здійснено до державних і професійних свят, ювілейних дат та визначних подій.
2.3. Виплата премії здійснюється відповідно до розпорядження сільського голови, в якому вказується її розмір для кожного конкретно працівника.
2.4. Сільський голова має право використати частину економії фонду заробітної плати на:
— преміювання працівників (незалежно від посад, які вони займають ) у зв’язку з ювілейними датами (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 — річчям від дня народження);
— надання матеріальної допомоги на лікування, на усунення наслідків стихійного лиха;
— надання матеріальної допомоги на поховання батьків та членів сім’ї;
— преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят.

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ

3.1. Премія виплачується за виконання працівником впродовж місяця наступних показників преміювання:
— добросовісне відношення до роботи;
— успішне виконання своїх службових обов’язків;
— ініціативність в роботі;
— якісне обслуговування відвідувачів, відсутність від них скарг;
— завчасна і якісна підготовка матеріалів і службових документів;
— особистий вклад в загальні результати роботи колективу.

ІV. КРИТЕРІЇ ТА ПОРУШЕННЯ, ЗА ЯКІ ПРАЦІВНИК МОЖЕ БУТИ
ПРОЗБАВЛЕНИЙ ПРЕМІЇ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО

4.1. Премія не підлягає виплаті, або її розмір може бути зменшений у разі:
— невиконання, або неналежного виконання працівником своїх посадових обов’язків, погіршення якості роботи;
— несвоєчасного виконання завдань;
— систематичного порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку і трудової дисципліни;
— прогулу без поважних причин;
— появи на роботі в нетверезому стані або вживання на роботі спиртних напоїв.
4.2. Під час дії дисциплінарного стягнення заохочувальні заходи до працівника не застосовуються.
4.3. Працівник може бути позбавлений премії або її розмір може бути зменшено тільки за той місяць, в якому ним не були виконані критерії і показники преміювання або були допущені випадки порушення трудової дисципліни.
4.4. Премія працівникам, які працювали неповний період у зв’язку з переводом на іншу роботу, виходом на пенсію, скороченням, звільненням та з інших поважних причин, нараховується пропорційно відпрацьованому часу.
4.5. Працівник не може бути позбавлений премії за дії, не пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків.

V. ДЖЕРЕЛО, РОЗМІРИ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ВСТАНОВЛЕННЯ НАДБАВОК І ДОПЛАТ

5.1. Доплата встановлюється водію легкового автомобіля, який обслуговує виконком сільської ради, за ненормований робочий день в розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час згідно наказу № 77 від 02 жовтня 1996 року «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів державної влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби».
5.2. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці доплати скасовуються або зменшуються.
5.3. Доплати включаються в заробіток і враховуються при визначенні середньої заробітної плати працівників.
5.4. При переведенні працівника на на іншу посаду доплата не зберігається, а затверджується заново.
5.5. Розміри надбавок, доплат, інших гарантійних та компенсаційних виплат визначаєтьються сільським головою.
5.6. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення, працівникам апарату органів виконавчої влади матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.
5.7. Встановлений фонд оплати праці на поточний рік є джерелом виплат надбавок та доплат.

VІ. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Щомісячно до 20 числа секретар ради готує проект розпорядження про преміювання працівників сільської ради за результатами роботи за місяць та розпорядження про надбавку до заробітної плати працівникам сільської ради і передає їх для підпису сільському голові.
6.2. Проект рішення на виплату премії сільському голові готує секретар сільської ради і передає його для затвердження черговою сесією сільської ради 1 раз на рік на початку року.
6.3. Усі спори, що виникають при нарахуванні та виплаті премій, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 6 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про встановлення надбавки
керівникам структурних підрозділів
Коблівської сільської ради на 2017 рік

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», протоколу спільного засідання постійних комісій від 2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити надбавку керівникам структурних підрозділів сільської ради, а саме: завідуючій дитячого навчального закладу с.Коблеве «Сонечко» у розмірі 50% від посадового окладу, завідуючій дитячого навчального закладу с.Виноградне «Золотий півник» у розмірі 50% від посадового окладу, завідуючій дитячого навчального закладу с.Новофедорівка «Сонечко» у розмірі 50% від посадового окладу, завідуючій дитячого навчального закладу с.Рибаковка «Перлинка» у розмірі 50% від посадового окладу, завідуючій дитячого навчального закладу с.Українка «Васильок» у розмірі 50% від посадового окладу, начальнику рятувальної станції с.Коблеве у розмірі 30% від посадового окладу, начальнику рятувальної станції с.Рибаковка у розмірі 30% від посадового окладу в межах затверджених видатків на оплату праці.

2. Видатки проводити протягом 2017 року.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року № 7 ІІ позачергова сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про виготовлення номерних печаток та штампів
старостам сіл Коблівської сільської ради

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою належного надання адміністративних послуг на всій території Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», законів України «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Виготовити гербові печатки №1, №2, №3,(на печатці міститься: код 04375748, Коблівська сільська рада Березанського району Миколаївської області, Україна).

2. Виготовити штампи №1, №2, №3:
-для проведення реєстрації/зняття з місця реєстрації проживання громадян,
-посвідчувального напису засвідчення підпису громадян,
-посвідчувального напису засвідчення копії документів,
-кутового штампу сільської ради,
-реєстрації вхідної документації.

3. Гербові печатки видаються:
— гербова печатка під № 1 та штампи під № 1 видаються старості сіл Рибаківка,Лугове,Глибоке;
— гербова печатка під № 2 та штампи під № 2 видаються старості сіл Новофедорівка, Федорівка;
— гербова печатка під №3 та штампи під № 3 видаються старості сіл Українка, Бессарабка.

4. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання гербових печаток та штампів, які використовують в своїй роботі виконуючі обов’язки старост сіл Коблівської сільської ради на:
-Антоненка Олександра Сергійовича,(села Рибаківка,Лугове,Глибоке),
— Степаненко Наталю Василівну, (села Новофедорівка, Федорівка),
-Федорчук Олену Олександрівну (села Українка, Бессарабка), відповідно до Положення про старосту.

5. Ведення журналу обліку та видачі гербових печаток та штампів Коблівської сільської ради доручити секретарю сільської ради Талосі С.А..

6. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.