позачергова IІ сесія 8 скликання

16. января 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 січня 2017 року №1 позачергова IІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про сільський бюджет
на 2017 рік

Розглянувши проект сільського бюджету на 2017 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
доходи сільського бюджету в сумі 48130,865 тис. гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду сільського бюджету — в сумі 47530,490 тис. гривень, обсяг доходів спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 600,375 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку — в сумі 253,816 тис. гривень (додаток 1);

видатки сільського бюджету в сумі 48130,865 тис. гривень , у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету — в сумі 46691,981 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 1438,884 тис. гривень;
профіцит загального фонду сільського бюджету — у сумі 838,509 тис. гривень, напрямом використання якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільсього бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 838,509 тис. гривень (додаток 2).

дефіцит спеціального фонду сільського бюджету — у сумі 838,509 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 838,509 тис. гривень (додаток 2).

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 48130,865 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду — 46691,981 тис. гривень та спеціальному фонду — в сумі 1438,884 тис. гривень (додаток 3).

2. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 480,0 тис. гривень.
3. Затвердити на 2017 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4).
Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, проводити своїм розпорядженням, зокрема, збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Коблівської сільської ради.

4. Затвердити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2017 рік у сумі 100,0 тис.гривень.

5. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 3422,226 тис.гривень (додаток 6).

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету в сумі 1092,325 тис.гривень,(додатки 3, 5,7).

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на оплату праці;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів.
оплата енергосервісу.
8. Установити, що згідно зі статтями 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
9. Сільська рада, як головний розпорядник коштів-виконавець бюджетних програм, забезпечує в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11.Делегувати районному бюджету на утримання в 2017 році видатків сільського бюджету: на шість місяців утримання загальноосвітніх навчальних закладів ; школи естетичного виховання; бібліотеки ;надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років;централізоване ведення бухгалтерського обліку ;на один рік утримання територіального центру соціального обслуговування.

12. У випадку невиконання запланованих обсягів надходжень до сільського бюджету на 2017 рік, визначених розписом сільського бюджету, головний розпорядник коштів (сільська рада) забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише по захищених статтях видатків.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64, 101, 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що у спеціальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, які визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

15. З метою наповнення власних дохідних джерел сільського бюджету, забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ та виконання місцевих програм сільського бюджету надати право виконавчому органу сільської ради на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках сільського бюджету, у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

16. Установити, що відповідно до статей 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2017 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:
квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати сільської ради затверджують звіт про виконання сільського бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

17. Установити, що після прийняття рішення про сільський бюджет на 2017 рік внесення змін до бюджетних призначень та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету». Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням сільська рада здійснює перерозподіл видатків за програмною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень між програмною класифікацією видатків у межах загального обсягу сільського бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень, на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, паливо-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово — комунального господарства.

18. Додатки 1 — 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М.Панич
Додаток 3
до рішенняКоблівської сільської ради
від 06.01.2017р № 1
«Про сільський бюджет на 2017 рік»
Розподіл видатків сільського бюджету на 2017 рік
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредиту- вання місцевого бюджету Код ТПКВКМБ ТКВКБМС Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього видатки споживання з них: видатки розвитку Всього видатки споживання з них: видатки розвитку з них:
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку із них:
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16=5+10
0100000 Сільська рада
0110000 Сільська рада
0110170 0170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 9224,003 9224,003 7201,342 243,351 20,172 20,172 9244,175
0111000 1000 Освіта 19263,590 19263,590 13295,482 1905,630 322,387 322,387 19585,977
0111010 1010 0910 Дошкільна освіта 10100,270 10100,270 6703,622 1223,680 322,387 322,387 10422,657
0111020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 9013,317 9013,317 6468,908 681,950 9013,317
в т.ч.за рахунок освітньої субвенції 6090,800 6090,800 4992,459 6090,800
0111190 1190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку 75,884 75,884 62,199 75,884
0111200 1200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування 74,119 74,119 60,753 74,119
0112000 2000 Охорона здоров»я 1251,176 1251,176 1251,176
в т.ч.за рахунок медичної субвенції 995,800 995,800 995,800
0112120 2120 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню 1042,518 1042,518 1042,518
в т.ч.за рахунок медичної субвенції 860,872 860,872 735,376
0112150 2150 0725 Первинна медико-санітарна допомога 208,658 208,658 208,658
в т.ч.за рахунок медичної субвенції 134,928 134,928 134,928
0114000 4000 Культура і мистецтво 814,425 814,425 608,289 59,314 814,425
0114060 4060 0824 Бібліотеки 427,382 427,382 325,871 29,819 427,382
0114090 4090 0828 Палаци і будинки культури,клуби та інші заклди клубного типу 387,043 387,043 282,418 29,495 387,043
0116000 6000 Житловщо-комунальне господарство 621,509 621,509 621,509 621,509
0116060 6060 0620 Благоустрій міст,сіл,селищ 621,509 621,509 621,509 621,509
0116300 6300 Будівництво 1092,325 1092,325 1092,325 838,509 1092,325
0116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 1092,325 1092,325 1092,325 838,509 1092,325
0117000 7000 Правоохоронна діяльність та забезпечення держави 1174,247 1174,247 799,830 43,654 1174,247
0117010 7010 0320 Місцева пожежна охорона 1174,247 1174,247 799,830 43,654 1174,247
0117800 7800 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 530,145 530,145 429,343 4,864 530,145
0117840 7840 0320 Організація рятування на водах 530,145 530,145 429,343 4,864 530,145
0118000 8000 Видатки,не віднесені до основних груп 100,000 100,000 100,000
0118010 8010 0133 Резервний фонд 100,000 100,000 100,000
0119100 9100 Цільові фонди 4,000 4,000 4,000
0119140 9140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 4,000 4,000 4,000
Разом видатків 32979,095 32979,095 22334,286 2878,322 1438,884 346,559 1092,325 1092,325 838,509 34417,979
Міжбюджетні трансферти 13712,886 13712,886 13712,886
0118380 8380 0180 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5220,600 5220,600 0,000 5220,600
0118390 8390 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3983,200 3983,200 3983,200
0118680 8680 0180 Додаткова дотація з державного бюджета на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я 603,000 603,000 603,000
0118800 8800 0180 Інші субвенції 3906,086 3906,086 3906,086
надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 3,620 3,620 3,620
централізоване ведення бухгалтерського обліку 13,622 13,622 13,622
утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 610,596 610,596 610,596
утримання бібліотеки 13,824 13,824 13,824
Утримання загальноосвітніх навчальних закладів(школи) 3229,870 3229,870 3229,870
утримання школи естетичного виховання дiтей 34,554 34,554 34,554
Всього видатків 46691,981 46691,981 22334,286 2878,322 1438,884 346,559 1092,325 1092,325 838,509 48130,865
Додатки
Пояснювальна записка
до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік

Фінансовий ресурс сільського бюджету на 2017 рік сформовано з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, а також змін до законодавчих актів, що пов’язані з поліпшенням умов ведення бізнесу та децентралізацією бюджетних повноважень, відповідно до яких визначено підходи до формування проектних показників сільського бюджету на 2017 рік, та з урахуванням яких виконавчі органи сільської ради розробили і виносять на розгляд та схвалення проект рішення «Про сільський бюджет на 2017 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку
Коблівської сільської ради
Територія.
Всього 31059,55 га
в т.ч: сільськогосподарські землі 28890,23 га
ліси та інші лісо вкриті площі — 48,8 га
землі в межах населених пунктів 810,07 га
Площа території спроможної територіальної громади — 264,37 га
Населення.
на 01.01.2016р.
Всього, чол. 7333
дітей дошкільного віку 470
дітей шкільного віку 664
Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Кількість населених пунктів,що входять до складу спроможної територіальної громади :
Чисельність населення Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади
с.Коблеве 2635 —
с.Виноградне 531 4
с.Морське 137 8
с.Рибаківка 1661 25
с.Лугове 388 15
с.Глибоке 2 15
с.Новофедорівка 1006 16
с.Федорівка 218 13
с.Українка 619 18
с.Бесарабка 136 22
На території сільської громади знаходяться :
Загальноосвітніх школ – 4 , дитячих дошкільних закладів – 5 , ФАПів- 3,амбулаторій -3,сільська пожежна охорона -1 ,клубів -3,бібліотек-4.
Основним промисловим підприємством сільської ради ПАТ «Коблево», яке на даний час виробляє як виноробну продукцію так і коньячну.

Розділ II. Підходи формування показників сільського бюджету на 2017 рік
При розробці дохідної частини сільського бюджету враховано основні положення проекту Основних напрямів бюджетної політики України, зокрема:
— підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні ресурсної бази місцевих бюджетів;
— підвищення ресурсного забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання ними власних повноважень та створення умов для досягнення економічного зростання територій на основі власного потенціалу;
— підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.
Проект рішення обгрунтовано з урахуванням принципу збалансованості, ефективності, справедливості і неупередженості, публічності та прозорості, відповідальності розробників-учасників бюджетного процесу.
2.1. Д о х о д и
Для забезпечення реалізації соціально-економічних і культурних програм територіальної громади доходи сільського бюджету формуються за рахунок:
60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що адмініструється та території сільської ради, і є основним дохідним джерелом;
Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2017 рік здійснено із урахуванням фактичних надходжень у 2015 році, та 11 місяців 2016 року збільшення розмірів мінімальної заробітної плати, та з урахуванням нових нормативів відрахування відповідно до змін внесених до Податкового кодексу України , Бюджетного кодексу України.
Враховуючи пряму залежність надходження податку на доходи фізичних осіб до сільського бюджету від обсягів його справляння на територіях адміністративних одиниць сільської ради, виходячи з прогнозу фонду оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств,працівників освіти ,культури та інших надходжень , в 2017 році його обсяг прогнозується в сумі 13000,0 тис.грн., із них 7800,0 тис. грн. до місцевого бюджету.
З метою підвищення фінансової спроможності місцевих рад Законом №71, зокрема, передбачено такий перелік місцевих податків та зборів:
Місцеві податки – 18511,840 тис.грн. в т.ч.
— податок на нерухоме майно -4441,150 тис.грн.
-плата за землю -11254,971 тис.грн.
-єдиний податок – 2185,719 тис.грн.
-туристичний збір – 630,000 тис.грн.
Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до повноважень сільських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом.
На території Коблівської сільської ради встановлені ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
— для об’єктів житлової та дачної нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв м;
— для об’єктів нежитлової нерухомості дитячих оздоровчих комплексів та баз відпочинку що здійснюють відпочинок та оздоровлення дітей, в тому числі його частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
для об»єктів торгівельних будівель 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
для всіх інших об»єктів нежитлової нерухомості-3% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.;
Ставка туристичного збору- 1% до бази справляння збору визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.
Ставка земельного податку за земельні ділянки зайняті житловим фондом 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки, за інші земельні ділянки -3% від їх нормативної грошової оцінки; розмір орендної плати від 3 до 12 відсотків на підставі розрахунку.
Інші податки -3516,050 тис.грн.
Кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення-253,816 тис.грн.
Платні послуги -342,559 тис.грн.( батьківська плата-322,387 тис.грн. сплата від оренди приміщень-20,172 тис. грн.)
Екологічний податок-4,000 тис. грн.
2.2. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету до сільського бюджету
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з державного бюджету до сільського бюджету Коблівської сільської ради, та є складовою дохідної частини сільського бюджету, становить – 17702,6 тис. грн., у тому числі:
— базова дотація — в сумі 206,8 тис.грн.;
— додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я — в сумі 1205,4 тис. грн.;
— освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — в сумі 11311,4 тис.грн.;
— медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — в сумі 4979,0 тис.грн.
2.3. В и д а т к и
Не дивлячись на те, що сільський бюджет формується в напружених соціально — економічних умовах сільською радою вдалося досягти визначення реальних показників надходжень до сільського бюджету, задіявши всі можливі ресурси для забезпечення видаткової частини сільського бюджету 2017 року.
Обсяг видаткової частини сільського бюджету, з урахуванням субвенцій з державного бюджету, розраховано в сумі 48130,865 тис.гривень, у тому числі: видатки загального фонду – 46691,981 тис.гривень, спеціального фонду – 1438,884 тис.гривень.
Органи місцевого самоврядування
Видатки на утримання апарату сільської ради в сільському бюджеті на 2017 рік передбачені по загальному фонду у сумі 9224,003 тис. грн. і визначені згідно з вимогами чинного законодавства. На оплату праці з нарахуваннями заплановано 8785,639 тис. грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 243,351 тис. грн., асигнування передбачені у повному обсязі на обов’язкові виплати.
За рахунок власних надходжень передбачається отримати 12,700 тис. грн., із них від здачі в оренду майна –12,700 тис.грн., які планується направити на поточне утримання установи.
Освіта

У сільському бюджеті на 2017 рік видатки на утримання освітніх закладів плануються у сумі 19585,977 тис. грн., в тому числі: загальний фонд – 19263,590 тис. грн., спеціальний фонд – 322,387 грн.
Видатки на утримання дошкільних навчальних закладів передбачено в сумі 10422,657 тис. грн.
Згідно паспорту сільської ради у складі знаходиться п»ять дитячих садків. Заробітна плата працівникам дитячого навчального закладу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 6703,622 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на харчування в розрахункових показниках сільського бюджету передбачені для вихованців дитячого дошкільного закладу в сумі грн., що на 561,684 тис.грн.
Одночасно за рахунок власних надходжень передбачається отримати 322,387 тис. грн, це батьківська плата за утримання в дитячому дошкільному закладі дітей, які будуть спрямовані на придбання продуктів харчування.
Видатки на оплату енергоносіїв розраховано в повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2016 рік в загальній сумі 1223,680 тис. грн. Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на утримання загальноосвітніх шкіл передбачено в сумі 9013,317 тис. грн. в т.ч. за рахунок осітньої субвенції 6090,800 тис.грн. Видатки заплановані на друге півріччя 2017 року згідно актів передачі,які будуть передані районним відділом освіти.
Заробітна плата педпрацівникам та обслуговуючому персоналу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 6468,908 тис. грн.в т.ч.педагоги 4992,459 тис.грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на харчування дітей пільгової категорії (діти-сироти,діти учасників АТО, малозабезпечені) учнів 1-4 класів в розрахункових показниках сільського бюджету передбачені в сумі грн., що на 306,999 тис.грн.із розрахунку 9,00 грн. за 1 дитину.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 681,950 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Благоустрій міст, сіл та селищ.

На благоустрій села із сільського бюджету планується виділити на освітлення вулиць 621,509 тис грн.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі і обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Культура і мистецтво

В проекті сільського бюджеті на 2017 рік передбачаються видатки загального фонду на утримання установ культури та мистецтва а саме 4 клуби та 4 бібліотеки в сумі 814,425 тис. грн.
Заробітна плата працівникам культури запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 608,289 тис. грн.
На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачанню цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2016 рік в загальній сумі 59,314 тис. грн.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі і обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.

Охорона здоров’я
Видатки на утримання амбулаторій і ФАПів передбачено в сумі 1251,176 тис. грн. в т.ч. за рахунок медичної субвенції 766,763 тис., за рахунок додаткової дотації 88,862 тис.грн. Видатки заплановані на друге півріччя 2017 року згідно актів передачі,які будуть передані КЗ ПМСДН.
Заробітна плата медпрацівникам та обслуговуючому персоналу запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 766,763 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 88,682 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на придбання медикаментів та медикаментів по безкоштовним рецептам, утримання автомобіля скорої медичної допомоги складають 227,040 грн.

Інші видатки

Видатки на утримання місцевої пожежної охорони та працівників рятувальної служби передбачено в сумі 1704,392 тис. грн.
Заробітна плата персоналу даних установ запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та складає 1229,173 тис. грн. На оплату праці кошти передбачені в повному обсязі.
Видатки на оплату енергоносіїв передбачені в повному обсязі на електроенергію, забезпечення потреби на газ природний та водопостачання в сумі 48,518 тис.грн.. Видатки обраховані згідно тарифів, що діють на 01.01.2017 року.
Видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежних машин заплановані в повному обсязі і складають 156,281 грн.
Бюджет розвитку
Видатки бюджету розвитку складають-1092,325 тис.грн. Кошти ,які будуть направлені на реконструкцію водопроводу в с.Українки,с.Бесарабки; на реконструкцію вуличного освітлення в с.Федорівка,с.Новофедорівка.

Міжбюджетні трансферти до бюджетів інших рівнів

Міжбюджетний трансферт – обсяг субвенцій та додаткових дотацій визначено в сумі 9806,800тис. гривень, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі – 9806,800 тис. гривень та за рахунок коштів сільського бюджету на виконання повноважень сільської ради в сумі — 3906,090 тис. гривень.
Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів розподіляється таким чином:

Субвенції районному бюджету Березанського району за
рахунок коштів державного бюджету:

— Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-5220,060 тис.-з/плата педагогам.
— Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-3983,200 тис. грн..: в т.ч. багатопрофільна стаціонарна медична допомога (60%)-2987,4 тис.грн.,на первинну медичну допомогу населення (40%)-998,8 тис.грн.
— Додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я — в сумі 603,0 тис. грн., в т.ч. первинну медичну допомогу населення80,80 тис.грн.; утримання загальноосвітніх навчальних закладів-522,2 тис.грн.

Субвенції районному бюджету Березанського району за
рахунок коштів сільського бюджету:

Інші субвенції -3906,09 тис.грн. із них: на утримання територіального центру соціального обслуговування-610,60 тис.грн., утримання загальноосвітніх навчальних закладів- 3229,87 тис.грн.; надання допомоги дітям –сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування,яким виповнюється 18 років-3,62 тис.грн.,централізоване ведення бухгалтерського обліку- 13,62 тис.грн.,уримання школи естетичного виховання дітей -34,55 тис.грн.; утримання бібліотеки -13,82 тис.грн.
Баланс обсягу доходів та видатків сільського бюджету
на 2017 рік

Обсяг сільського бюджету по доходах розраховано в сумі 48130,865 тис. грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду сільського бюджету — 47530,490 тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету — 600,375 тис. грн., із них бюджет розвитку – 253,816 тис.грн.
Обсяг сільського бюджету по видатках розраховано в сумі 48130,865 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 46691,981 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету — 1438,884 тис.грн.
Для збалансування загального та спеціального фонду сільського бюджету враховано кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), які відображені у розділі «Фінансування», у сумі 838,509 тис.грн.
Обсяг сільського бюджету, згідно зі статтею 72 Бюджетного кодексу України, збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники запропонованого проекту бюджету підвищують соціальну спрямованість видатків та забезпечують у межах фінансового ресурсу сільського бюджету проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків та враховують заходи на виконання місцевих програм.

Розділ 4.Про хід виконання сільського бюджету
Коблівської сільської ради у 2016 році

Доходи

З метою недопущення негативного прояву у виконанні місцевих бюджетів за 2016 рік Коблівською сільською радою забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджетів усіх рівнів за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, розрахунки за оренду земельних ділянок комерційного та іншого використання, земельного податку, податку на нерухоме майно )
За підсумками 2016 року до дохідної частини загального та спеціального фондів сільського бюджету бюджетів Коблівської сільської ради надійшло коштів у сумі 22002,240 тис.грн., із них до загального фонду – 18570,7 тис. грн. та спеціального фонду — 3431,540 тис.грн.

Основним доходним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність територій і вимагає відповідних зусиль керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для забезпечення своєчасних і повних надходжень до відповідних бюджетів, є плати за землю , питома вага якого в загальному фонді сільського бюджетів у 2016 році складає 50,9 відсотка.
Надійшло в 2016 році: плати за землю — 9514,23тис.грн. податок на майно -3552,5 тис.грн. туристичного збору-586,7 тис.грн.,акцизного податку- 3407,6 тис.грн.

По спеціальному фонду надходження склали :
від продажу земель несільськогосподарського призначення- 2901,035 тис.грн., батьківська плата-151,540 тис грн..,оренди приміщень-6,292 тис.грн.,інші надходження- 372,671 грн.
З огляду на вищезазначене, одним із основних питань, над яким проводиться щоденна конкретна робота сільською радою є максимальне наповнення сільського бюджету з метою забезпечення фінансування першочергових статей витрат структурних підрозділів сільської ради.

Видатки

Обсяг виконання видаткової частини сільської ради по загальному фонду станом на 01.01.2017 року склав 11392,6 тис. грн.
На фінансування захищених статей видатків спрямовано 6260,542 тис. грн.. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загально — бюджетних видатках складає 5006,352 тис.грн.,оплати продуктів харчування – 319,7 тис.грн, енергоносіїв – 1047,6 тис.грн.., поточні трансферти населенню – 199,590 тис.грн., предмети,матеріали,обладнання,інвентар – 1066,8, оплата послуг (крім комунальних)-2476,9 тис.грн.
На протязі 2016 року в дошкільні заклади були придбані меблі, побутова техніка ,дрібний інвентар.
По соціальному забезпеченню. Видана матеріальна допомога інвалідам, малозабезпеченим сім»ям, учасникам АТО в сумі- 185,890 тис. грн.,ветеранам війни-13,700 тис.грн.
Благоустрій сіл. Видатки становлять-2961,9 тис.грн. із яких на поточний ремонт вулиць та благоустрій сіл використано- 2096,3 тис.грн., придбані лампи вуличного освітлення- 221,4 тис.грн.
Обсяг виконання видаткової частини сільської ради по спеціальному фонду станом на 01.01.2017 року склав 11653,7 тис. грн. із яких використано на:
— капітальний ремонт дорожнього покриття в населених пунктах сільської ради- 9745,8 тис.грн.;
— монтаж світових конструкцій в зоні відпочинку «Коблеве»-201,6 тис.грн.
— придбаний сміттєвоз-597,0 тис.грн.;
— розроблена проектно кошторисна документація на будівництво КНС в с.Коблеве, будівництво службово-побутового корпусу ДНЗ «Сонечко»-480,4 тис.грн.
— придбана побутова та оргтехніка в дитячі садки ,два насоси водяні -112,1 тис.грн.
— придбані глибинні насоси- 83,9 тис.грн.
Із загальної суми видатків передано субвенції до районного бюджету Березанського району в сумі1235,1 тис.грн. із них:
-на утримання сільської пожежної охорони,трудового архіву, Коблівській ЗОШ, для придбання медикаментів для Коблівської амбулаторії -735,1 тис.грн.;
-на капітальний ремонт даху Коблівської ЗОШ-500,0 тис.грн.

Сільський голова В.М.Панич
ПРОГНОЗ
Сільського бюджету Коблівської сільської ради
на 2018–2019 роки

І. Загальна частина

Прогноз місцевого бюджету на 2018-2019 роки ґрунтується на принципах збалансованості бюджетної системи та визначає основні напрями змін у податково-бюджетній політиці в середньостроковій перспективі, які здійснюватимуться для досягнення довгострокових стратегічних цілей, забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету, ефективне використання бюджетних коштів.
Прогноз базується на положеннях і завданнях, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 774-р “Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами”.
Фінансування видатків місцевого бюджету на період до 2019 року здійснюватиметься в рамках економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.
Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2018–2019 роки розроблено з урахуванням визначених індексів споживчих цін, перспективи збільшення обсягу власних надходжень бюджетних установ.
Метою соціально-економічної політики на 2018-2019 роки є створення умов для розвитку і модернізації :
підтримання економічного зростання шляхом виконання бюджету;
формування режиму максимального сприяння бізнесу та поліпшення фінансових показників діяльності підприємств комунальної власності,
сприяння збалансованому територіальному розвитку, узгодження інтересів бізнесу, влади і громади, створення позитивного іміджу сприяння інвестиційному розвитку та розвитку соціально-економічної сфери;
модернізація інфраструктури і базових секторів економіки шляхом усунення усталених структурних проблем;
збереження і розвиток людського та соціального капіталу шляхом підвищення ефективності та стабільності соціального захисту, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування;
забезпечення стабільної екологічної ситуації;
розвиток курортно-рекреаційної сфери;
У бюджетній сфері основним завданням залишатиметься:
підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;
підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
збільшення інвестиційного ресурсу місцевих бюджетів;
забезпечення оптимального податкового навантаження та виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.
Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів та рівня фінансової забезпеченості власних та делегованих повноважень;
підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом удосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу та подальшої оптимізації бюджетних програм;
підвищення конкурентоспроможності, зростання інвестиційної привабливості та пожвавлення інноваційної активності ;
посилення ролі та відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради.

Індикативні показники соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу

Прогноз економічного і соціального розвитку населених пунктів сільської ради на 2018 –2019 роки враховує соціально-економічну політику Уряду щодо активізації процесів модернізації виробництва, створення сприятливих умов для надходження інвестицій.
Важливою складовою економічного зростання у 2018–2019 роках буде виконання середньострокових завдань розвитку промислового комплексу регіону, окремих галузей і видів економічної діяльності, провідних бюджетоутворюючих підприємств.
Покращення фінансового стану приватного сектору, забезпечення соціальних гарантій населенню, а також зростання зайнятості сприятиме збільшенню загального рівня заробітної плати , що є основним джерелом доходів працюючого населення.

І. Індикативні прогнозні показники відповідного періоду

1.1. Індикативні прогнозні показники місцевого бюджету Коблівської сільської ради на 2018-2019 роки, млн. грн.

Назва показника 2018 рік 2019 рік
Доходи: 51,7 55,3
у тому числі:
Податки і збори 31,2 35,3
Загальний фонд 31,2 35,3
— Податок на доходи 8,8 9,8
— місцеві податки і збори 19,6 20,6
— акцизний податок 3,5 2,0
— неподаткові надходження 0,09 0,1
Спеціальний фонд 2,0 2,0
Власні надходження бюджетних установ 0,5 0,8
Міжбюджетні трансферти бюджету 18,0 20,0
Видатки 51,7 55,3
у тому числі:
— освіта 28,2 29,2
— органи місцевого самоврядування 9,3 9,4
— благоустрій сіл і селищ 4,1 5,0
— капітальні видатки 7,0 8,0
— інші видатки 3,1 3,7
2. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та результати, яких планується досягти в рамках Прогнозу:

2.1. Наповнення місцевих бюджетів:
Пріоритетними напрямами на середньострокову перспективу спрямованими на забезпечення економічного зростання та зміцнення доходної бази місцевих бюджетів є:
активізація економічної та господарської діяльності місцевих органів влади з метою збільшення частки власних і закріплених джерел доходів у місцевих бюджетах;
ефективне використання земельних ресурсів державної та комунальної власності, проведення інвентаризації;
запровадження системи економічних і адміністративних заходів для легалізації доходів та скорочення тіньового сектору економіки;
забезпечення вимог бюджетного законодавства у процесі виконання місцевих бюджетів;
запровадження програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів;
посилення впливу системи формування місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць, підвищення рівня добробуту населення на основі вартісних та якісних критеріїв надання суспільних послуг;
підвищення результативності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення конкретних результатів у різних галузях бюджетної сфери та реальному секторі економіки;
концентрація ресурсів місцевих бюджетів на пріоритетних напрямах і завданнях, визначених у місцевих програмах стратегічного розвитку
2.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності:
Органи місцевого самоврядування

Пріоритетними завданнями для розвитку місцевого самоврядування на території району є вирішення нагальних потреб територіальних громад, здійснення допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.
Передбачається здійснити такі заходи:
розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад;
обмін досвідом та сприяння розвиткові місцевого самоврядування;
розвиток активності територіальних громад населених пунктів сільської ради;
зміцнення матеріально-технічної бази органів місцевого самоврядування;
висвітлення діяльності сільської ради в засобах масової інформації;
Основними результатами, яких планується досягти, є:
створення прозорої системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої влади;
підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
поліпшення умов надання населенню адміністративних послуг на належному рівні;
розвиткові ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення;
поліпшення матеріально-технічного забезпечення місцевих рад;
створення належних умов для реалізації територіальними громадами, депутатами місцевих рад та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України;
вивченню та впровадженню кращого вітчизняного і міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;
Освіта

Пріоритетними завданнями галузі є підвищення рівня позашкільної освіти, оптимального і ефективного використання бюджетних коштів, підвищення якості надання освітніх послуг, у 2018 та 2019 роках передбачається здійснити наступні заходи:
удосконалення мережі загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, з урахуванням наявної чисельності контингенту учнів, вихованців;
розробка відповідних нормативних документів по позашкільній роботі з дітьми;
створення належних умов для здобуття високоякісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, соціальної адаптації;
розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
посилення мовної, інформаційної, правової підготовки учнів;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти;
забезпечення працевлаштування випускників.

Основними результатами, яких планується досягти, є:
підвищення якості результатів навчання випускників усіх рівнів системи
освіти районного рівня;
створення ефективної системи забезпечення розвитку дитини – представника покоління інформаційної епохи, формування соціально і фізично зрілої творчої особистості, громадянина України;
покращення рівня позашкільної освіти;
інноваційний розвиток освіти, що сприятиме зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу особистості.

Дорожнє господарство

З метою забезпечення безперервних, безпечних та зручних умов руху автомобільними дорогами населених пунктів сільської ради визначено пріоритетні напрямки розвитку мережі автомобільних доріг місцевого значення та комунальних доріг на 2018-2019 роки:
— прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання;
— збереження існуючої мережі автомобільних доріг шляхом виконання робіт з капітального, поточного ремонту та експлуатаційного утримання з урахуванням принципу стабільності умов дорожнього руху;
— забезпечення безпеки руху на дорогах району;
— впровадження заходів з ліквідації аварійно небезпечних ділянок автомобільних доріг;
— створення системи реєстрації місць підвищеної аварійності та інформування учасників дорожнього руху про такі місця;
— забезпечення сталого функціонування доріг у зимовий період.
Щорічні обсяги фінансування ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та комунальних вулиць і доріг на 2018-2019 роки передбачаються в межах прогнозних надходжень на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

Сільський голова В.М.Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.