ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИКОНКОМУ № 9 від 18.10.2017 р.

20. октября 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ВИКОНКОМУ № 9 від 18.10.2017 р.

66. Про хід виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року
Доповідач: Горгуленко Т.А. – головний бухгалтер сільської ради

67. Про роботу комунального підприємства КП «Коблівський сількомунгосп» за вересень місяць 2017 року
Доповідач: Соловйова О.І. – головний бухгалтер КП «Коблівський сількомунгосп»

П Е Р Е Л І К
рішень в протоколі № 9 засідання виконавчого комітету
Коблівської сільської ради
від 18 жовтня 2017 року

№ з/п Назва рішення
Номер і дата прийняття рішення Сторінка

66.

67.

Про хід виконання бюджету сільської ради
за 9 місяців 2017 року

Про роботу комунального підприємства
КП «Коблівський сількомунгосп» за вересень місяць 2017 року
№ 66
18.10.2017 р.

№ 67
18.10.2017 р.

________

________

Секретар виконкому С.А. Талоха
Коблівської сільської ради

УКРАЇНА
Миколаївська область
Березанський район
Коблівська сільська рада
Виконавчий комітет
57453, Миколаївська область, Березанський район, с. Коблеве вул. Одеська, 4

18 жовтня 2017 р. № 9
П Р О Т О К О Л
засідання виконавчого комітету Коблівської сільської ради
ПРИСУТНІ:
Голова засідання
Секретар виконкому — Талоха С.А. – секретар ради

Члени виконкому:
1. Коц Володимир Миколайович — відсутній
2. Фіалковський Олександр Євгенійович — відсутній
3. Курічук Аркадій Володимирович
4. Зубко Галина Павлівна — відсутній
5. Баришов Микола Митрофанович
6. Бойко Віктор Андрійович — відсутній
7. Чебану Вадим Якович — відсутній
8. Антоненко Олександр Сергійович
9. Кепін Іван Григорович
10. Саркісян Саркіс Савікович
11. Пустовойтенко Анатолій Федорович
12. Степаненко Наталя Василівна
13. Макаренко Любов Анатоліївна — відсутній
14. Олійник Катерина Всеволодівна — відсутній
15. Федорчук Олена Олександрівна
16. Седько Надія Григорівна
17. Каражей Олександр Михайлович — відсутній
18. Талоха Світлана Аркадіївна
19. Панич Володимир Михайлович — відсутній
20. Пустовойтенко Аліна Миколаївна

Запрошені:
Горгуленко Т.А. — головний бухгалтер сільської ради
Соловйова О.І. — головний бухгалтер КП «Коблівський сількомунгосп»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

66. Про хід виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року
Доповідач: Горгуленко Т.А. – головний бухгалтер сільської ради

67. Про роботу комунального підприємства КП «Коблівський сількомунгосп» за вересень місяць 2017 року
Доповідач: Соловйова О.І. – головний бухгалтер КП «Коблівський сількомунгосп»

66. СЛУХАЛИ: Про хід виконання бюджету сільської ради за 9 місяців
2017 року
ДОПОВІДАЧ: Горгуленко Т.А. – головний бухгалтер сільської ради
ВИСТУПИЛИ: Горгуленко Т.А., Пустовойтенко А.Ф., Антоненко О.С., Саркісян С.С., Баришов М.М.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно «за»
ВИРІШИЛИ: Рішення № 66 додається

67. СЛУХАЛИ: Про роботу комунального підприємства КП «Коблівський сількомунгосп» за вересень місяць 2017 року
ДОПОВІДАЧ: Соловйова О.І. – головний бухгалтер КП «Коблівський сількомунгосп»
ВИСТУПИЛИ: Пустовойтенко А.Ф., Курічук А.В., Антоненко О.С.
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: одноголосно «за»
ВИРІШИЛИ: Рішення № 67 додається

Секретар виконкому С.А. Талоха
Коблівської сільської ради

УКРАЇНА
Коблівська сільська рада
Березанського району Миколаївської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2017 року № 66

Про хід виконання бюджету
сільської ради за 9 місяців 2017 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, заслухавши інформацію головного бухгалтера сільської ради Горгуленко Т.А. про стан виконання дохідної та видаткової частини бюджету сільської ради, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію головного бухгалтера сільської ради Горгуленко Тетяни Анатоліївни про хід виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року прийняти до відома (додається).

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради забезпечити аналіз надходження податків від фізичних та юридичних осіб, економічний аналіз розвитку громади та планування фінансування соціально-економічних проектів.

3. Під час розробки проекту бюджету на 2018 рік відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради звернути увагу на включення до фінансування облаштування відеоспостереження по населених пунктах, облаштування об’їзної польової дороги від с.Коблеве до с.Лугове та до сміттєзвалища, ремонту приміщень ФАПів та амбулаторій, в разі їх прийняття на баланс, придбання достатньої кількості газонокосилок для прибирання на цвинтарях.

4. Юрисконсульту сільської ради вивчити питання щодо можливості збору податків з населення працівником по цивільно-правовій угоді.

5. Старостам старостинських округів надати пропозиції до бюджету 2018 року в термін до 15.11.2017 року.

6. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 66
виконавчого комітету
Коблівської сільської ради
від 18 жовтня 2017 р.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТА КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
РАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ

За 9-ть місяців 2017 року доходна частина загального фонду при плані 38998625,00 грн. складає 45010459,00 грн. , або план доходів виконано на 115,4% , а саме :
план факт % викон.
1. Податок на доходи фіз.осіб 7457559 10353434 138,8
2. Податок на прибуток 10290 18444 179,2
3. Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) 2436448 2383164 97,8
4. Місцеві податки і збори 14531859 17453850 120,1
5. Державне мито 1359 22563 187,2
6. Інші надходження 217902
7. Освітня субвенція 8652300 8652300 100
8. Медична субвенція 3734000 3734000 100
9. Базова 155200 155200 100
10. Додатк.дотація 904200 904200 100
11. Інші субвенції 47400 47400 100
12. Субвенція на формування інфроструктури 1068000 1068000 100
38998625 45010459 115,4

Доходна частина спеціального фонду при плані 3082732,00 грн складає -4844871,00грн або план доходів виконано на 157,2%
КОД
план факт %%
33000000 Кошти від продажу землі і 253816 1806591 711,8
33010101 Кошти від продажу землі 253816 1806591 711,8
33010102 0
50110000 Цільові фонди 433447 656974,00 151,6
19010000 Забруднення навкол.середовища 3550 17072,13 480,9
19010100 3550 3233,85 91,1
19010300 0 14325,28
18041500 -487,00
25010000 Платні послуги 256919 229233,90 86,8
25010100 Батьківська плата 241790 207844 85,9
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 15129 15141,68 100
25020200 6248
4000000 Офіційні трансферти 2135000 2135000 100,0
ВСЬОГО Д О Х О Д І В 3082732 4844871 157,2
Видаткова частина ЗФ за 9 місяців 2017 року, по установам, які знаходяться на балансі сільської ради касові видатки становлять:

№ КПКВК Назва Сума видатків
1 0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
5424669,14
2 0111190
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
33834,50
3 0111010
Дошкільна освіта
7373655,29
4 0111200
Здійснення централізованого господарського обслуговування
12622,23
5 0113201 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
81957,00
6 0116060
Благоустрій міст,сіл,селищ 2031264,81
7 0117840
Організація рятування на водах
413318,81
8 0114090
Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу
565417,31
9 0116052 Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства (субвенцiя КП Коблівський СКГ, Рибаківське ЖКП ) 706858,21
10 0118380
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
8652300,00
11 0113400
Інщі видатки на соціальний захист населення 249020,00

12 0118390
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
3733800,00
13 0113300
Інші установи та заклади 424539,82
14 0118800
Інші субвенції
4740555,00
15 0117010
Місцева пожежна охорона
332389,82
16 0118680
Додаткова дотація з державного бюджета на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я
904200,00
17 0114060
Бібліотеки 353770,21
18 0114040 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
15805,00
19 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
999,00

20 0118021 Проведення місцевих виборів 208628,31

Виконані роботи:
Поточний ремонт приміщення будівлі клубу с,Українка-92600,06
Поточний ремонт приміщення будівлі клубу с,Лугове-129160,28грн
Поточний ремонт вбиральні с.Рибаківка(біля будинку культури )-28806,17грн
Поточний ремонт пішохідної доріжок с.Рибаківвка-57824,18грн
Дезінфекція комарів -153000,00 грн
Поточний ремонт водопроводу с.Бесарабка -137000.00грн
Поточний ремонт огорожі кладовища с.Н-Федорівка-12500,54грн
Поточний ремонт дорожнього покриття 5 поверхового будинку по вул.Степова-49779,35 грн
Поточний ремонт дорожнього покриття під»їзду до будинку між в.Одеська та вул.Виноградна – 39998,44 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття в з/в «Коблеве»- 46521,25грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Набережна – 15384,06 грн
Поточний ремонт покриття виїздів з садиб приватного сектору по вул.Польова в с.Морське -41726,91 грн;
Поточний ремонт футбольного поля с.Рибаківка-163698,09грн
Установка шлагбаумів на вулицяхОдеське шоссе, Шкільна, Виноградна, Мира, Молодіжна,Степова – 16439,66 грн.;
Покос трави на території ОТГ-79957.22грн
Відновлення пошкодженої лінії СІП -25101,52грн.(с.Рибаківка)
Відновлення освітлення по вул.Степова (с.Коблеве)-39242,60грн
Відновлення освітлення по вул.Десантників та Степова с.Морське-97462,56 грн Стандартне приеднання електроустановок до електромереж -24910,00(Українка ,Бесарабка)
Поточний ремонт покрівлі ДНЗ «Васильок» -189000,00грн

КФК КЕКВ Назва робіт Сума
КПКВК 0116310 3122 Експертиза проектної документації за робочим проектом»Нове будівництво мереж газопостачання с.Українка Березаськго району,Миколаївської обл. 16130,29
КПКВК 0116310 3122 Інженерно-геологiчнi,топографо-геодезичнi роботи та спецроздiл ГДС по об*экту «Будiвництво очисних споруд та каналiзацiйної насосної станції с. Коблеве Березанського району Миколаївської областi»

117279,00
КПКВК 0116310 3122 Аванс виготовлення проектно-кошторисної документації»Будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії та узбережжя с.Коблево» 179897,00

КПКВК
0116310 3122 Виконання передпроектних та вишукувальних робiт в галузi гiдрогеологii в межах с. Коблеве для будiвництва об’eктiв водозабезпечення у майбутньому 135217,85
КПКВК 0116310 3122 За виконані роботи по виготовленню кошторисної документації по об»єкту«Нове будівництво мереж газопостачання с. Українка Березаськго району, Миколаївської області »
4600,00
КПКВК 0116310 3122 виконання передпроектних та вишукувальних робiт в галузi гiдрогеологii в межах с. Рибакiвка для будiвництва об’eктiв мережi водозабезпечення у майбутньому 198064,33
КПКВК 0117310 2281 Розробки детального плану території с. Морське .
40000,00
КПКВК 0111010 3110 Морозильна скриня(ДНЗ«Сонечко» с.Новофедорівка»),побутова техніка(ДНЗ«Перлинка 26299,90
КПКВК
0110170 3110 Ноутбуки 55897,80
КПКВК 0110170 3110 Шафи архівні,сейфи 25708,00
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 1077,30
КПКВК
116060 3132 Робочій проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 7541,10
КПКВК
116060 3132 Робочій проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова від вул.Морська до буд.№49 в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 7541,10
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова від вул.Морська до буд.№49 в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 5386,50
КПКВК
116060 3132 Робочій проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградна вс с.Виноградне Березанського району Миколаївської облпасті « 7002,45
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградна вс с.Виноградне Березанського району Миколаївської облпасті « 7002,45
КПКВК
116060 3132 Експертиза кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття селах Морське та .Виноградне Березанського району Миколаївської облпасті « 6204,25
КПКВК
116060 3132 Капітальний ремонт дорожнього поериття по вул.Польова с.Морське Березанського району Миколаївської області. 318961,04
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул.Новоселівська та вул.Молодіжна (від ТП-349) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 153964,22
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулЮвілейна (від ТП-193) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 89287,40
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна та вул. Степова (від ТП-101) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 188729,11
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 80170,09
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 107259,97
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської 292903,19
КПКВК
0116060 3132 Розрахунок проектної документації на капітальний ремонт доржнього покриття по вул.Виноградна в с,Виноградне Березанськогор-ну Миколаївської області 10773,00
КПКВК
0116060 3132 Технічний нагляд за капітальним ремонтом дорожного покриття по вул.Польова в с. Морське Березанського району Миколаївської області 9016,35
КПКВК
0116052 3132 Експертиза кошторисної документації «Капітальний ремонт водогону в с.Українка Березанського району Миколаївської облпасті « 15634,02
КПКВК
111010 3110 Придбання телевізора для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 13000,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання Ноутбуку для ДНЗ»Перлинка «с.Рибаківка 7600,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання стінки для іграшок для ДНЗ «Сонечко» с.Н-Федорівка 7800,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання швейної машинки ,бойлеру ДНЗ «Перлинка « 10675.00
КПКВК
0114060 3110 Придбання Ноутбуків для бібліотеки с.Коблеве 46000,00
КПКВК
0119180 3110 Придбання стінки для іграшок для ДНЗ «Золотий півник «с.Виноградне 10400,00
КПКВК
0119180 3110 Придбання електрокардіографу с.Н-Федорівка 18499,00
КПКВК
0119180 2210 Придбання дорожніх знаків 15048,00
КПКВК
0119180 2240 Монтаж системи відео спостереження на узбережжі 123809,08
КПКВК
0119180 2240 Поточний ремонт дорожнього покриття на узбережжі 422443,81
КПКВК
0119180 2240 Тех нагляд за поточним ремонтом дорожнього покриття на узбережжі 8839,79

Надана Субвенція районному бюджету -4740555,00 грн.:
а саме : для Утримання ЗОШ — 3951017,00грн.
відділу культури – 77246,00грн.
соціальному захисту населення- 532324,00 грн.
на утримання трудового архiву13000,00 грн.;
для КП Березанський ЦПМСД -91623,00 грн.
утримання музичної школи — 75345,00 грн

Заборгованість станом на 01.10.2017року.

КПКВК
КЕКВ Назва дебітора, кредитора Вид робіт, послуг Причина виникнення заборгованості Дата погашення
заборгованості
0111010,доходи СФ Батьківська плата –29147,44
( Дебіторська заборгованість) Батьківська плата Нарахована батьківська плата завересень 2017 р. Жовтень 2017
0116310; КЕКВ 3122;СФ 179897,00 грн.- Дебіторська заборгованість ТОВ «ЛІНККОР» Аванс 30% на виготовлення проектно-кошторисної документації»Будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії та узбережжя с.Коблево» Жовтень 2017

Головний бухгалтер Т.А. Горгуленко

УКРАЇНА
Коблівська сільська рада
Березанського району Миколаївської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 18 жовтня 2017 року № 67

Про роботу комунального підприємства
КП «Коблівський сількомунгосп»
за вересень місяць 2017 року

Відповідно до підпункту 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розглянувши та заслухавши інформацію КП «Коблівський сількомунгосп» про роботу за вересень 2017 року та план на жовтень 2017 року, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію КП «Коблівський сількомунгосп » про роботу за вересень 2017 року та план роботи на жовтень 2017 року, прийняти до відома.

2. Комунальному підприємству «Коблівський сількомунгосп» та відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва продовжувати:
— забезпечувати проведення робіт по прибиранню територій населених пунктів сільської ради;
— відпрацьовувати заборгованість населення, контролювати сплату за спожиті комунальні послуги;
— впорядковувати облік абонентів;
— не допускати появи заборгованості по заробітній платі працівників комунальних підприємств;
— підготувати план роботи комунального підприємства на листопад 2017 року;
— продовжити проведення обговорення нових тарифів на комунальні послуги на сходах громадян у кожному населеному пункті громади та інших інформаційних ресурсах;
— до 30 жовтня 2017 року завершити роботу по огородженню місць збору твердих побутових відходів в с.Коблеве;
— завершити роботи по підготовці до зимового періоду в термін до 01.11.2017 року;
— забезпечити заміну пошкоджених кришок каналізаційних люків, систематично тримати на контролі їх наявність в цілому;
— забезпечити проведення лабораторного дослідження проб води по всіх артезіанських свердловинах ОТГ та їх дезинфекцію;
— комісійно обстежити:
— використання закинутого джерела в с.Глибоке, забезпечити лабораторне дослідження проб води. В разі її придатності до вживання здійснити прийом на баланс безгосподарного майна та здійснити благоустрій прилеглої території та горловини джерела;
— наявної кількості артезіанських свердловин на узбережжі, їх законне використання (наявність дозвільних документів) та їх власників.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на члена виконавчого комітету Коца В.М. та заступника сільського голови з питань житлово-комунального господарства та благоустрою Власюк В.Д.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.