Розділ 2. Правила благоустрою Коблівської сільскої ради

1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території Коблівської сільської ради (с. Коблеве, с. Морське, с. Ленінка) є місцевим регуляторним актом, яким устанавлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Коблівської сільської ради виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Правила розроблені згідно чинного діючого законодавства України.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території норми, за порушення яких передбачена відповідальність, згідно нормам чинного законодавства України.

1.4. Ці Правила регулюють правовідносини учасників щодо благоустрою території с. Коблеве, с. Морське, с. Ленінка, забезпечення в них чистоти та належного санітарного стану, додержання тиші в громадських місцях і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.5. Учасниками правовідносин, відповідно до Правил, є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Основні терміни

У правилах терміни мають такі значення:

— благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
— суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності;
— територія прибирання – територія, на якій проведений комплекс заходів щодо збору та вивезення сміття з території суб’єкта господарювання;
— територія суб’єкта господарювання — це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні або власності користувачів, надана в оренду фізичним чи юридичним особам;
— закріплена територія — територія, яка закріплена рішенням сільської ради;
— прилегла територія — територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 15 м ( по периметру) від огорожі, споруди, або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги, включаючи прибордюрну частину;
— тимчасові об’єкти для обслуговування населення — кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених на строк до 5 років;
— малі архітектурні форми — невелика споруда площею забудови до 20 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
— червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення. Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій;
— утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території міста, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;
— вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;
— заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
— відповідальні посадові особи — посадові особи суб’єктів господарювання;
— спеціалізовані підприємства — підприємства, функціональним призначенням яких є виконання відповідних робіт;
— волевиявлення громадянина щодо ставлення до його тіла після смерті — бажання, виражене в усній (у присутності свідків) або в письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку;
— кладовище — відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;
— колумбарій — сховище для урн із прахом померлих;
— крематорій — спеціальна інженерна споруда з устаткуванням, призначеним для спалювання трун із тілами померлих;
— місце поховання — кладовище, крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих;
— місце почесного поховання — спеціально відведена земельна ділянка на території кладовища чи за його межами, призначена для організації почесних поховань;
— могила — місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де похована труна з тілом померлого чи урна з прахом;
— намогильні споруди — пам’ятні споруди, що встановлюються на могилах та увічнюють пам’ять про померлих;
— поховання померлого — комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству;
— ритуальні послуги — послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання;
— склеп — підземна або заглиблена в землю капітальна споруда, призначена для поховання, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку;
— урна з прахом — ємність, призначена для збереження праху померлого;
— відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;
— відходи побутові (тверді, рідкі), сміття — усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;
— відходи промислові — рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

1.7. Правовою основою Правил є такі Закони України та інші нормативно-правові акти:

—  Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
—  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
— Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
— Закон України «Про відходи»;
— Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
— Закон України «Про відповідальність підприємств, їхніх об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування»;
— Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
— Закон України «Про рекламу»;
— Закон України «Про дорожній рух»;
— Закон України «Про карантин рослин»;
— Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
— Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
— Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»;
— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму»;
— Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
— Закон України «Про питну воду та водопостачання»;
— Закон України «Про захист рослин»;
— Закон України «Про рослинний світ»;
— Закон України «Водний кодекс України»;
— Закон України «Про поховання та похоронну справу»;
— Закон України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;
— Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 р. №105;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. №1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.09 р. №1342 «Про затвердження правил паркування транспортних засобів»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.09 р. №516 «Про внесення змін до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями, залізничними переїздами»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. №1963 «Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджуються на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливості заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною»;
— Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, і учасників бойових дій»;
— Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій»;
-Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць;
— Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів від 19.06.96 р. №173;
— інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

1.8. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою забороняється:

1) виконувати роботи без дозволу в разі, якщо облв’язковість його отримання передбачена законом;
2) вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд та інші;
3) самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
4) вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;
5) забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;
6) захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;
7) складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
8) захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;
9) порушувати Правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
10) використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;
11) виливати рідину, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;
12) наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
13) самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
14) встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
15) влаштовувати стоянки, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;
16) випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
17) здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);
18) самовільно підключатися до інженерних мереж;
19) самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;
20) використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
21) здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
22) здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
23) засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
24) забороняється перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;
25) забороняється вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;
26) вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, інші дії, заборонені цими Правилами і чинним законодавством України.