Розділ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою території Коблівської сільської ради, а також встановлює певний перелік заходів, об’ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного ста­ну і довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве само­врядування в Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

Благоустрій населених пунктів є одним із пріоритетних напрямів єдиної системи розвитку і функціонування всього господарства.

Спираючись на первинний суб’єкт місцевого самоврядування — те­риторіальну громаду, розділи і положення Програми благоустрою території Коблівської сільської ради на 2012-2015 роки поширюються на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності, що розташовані в ме­жах території Коблівської сільської ради.

Природним руслом розвитку благоустрою території Коблівської сільської ради є реалізація пок­ликання курортної місцевості, закладеними їй вартостями, традиціями, ландшафтною структурою і притаманній їй специфічних особливостей.

 

1.1. Структура і характеристика об’єктів благоустрою >>>