Про порядок проведення конкурсу

13. апреля 2017 | | Рубрика: Повідомлення, Регуляторні акти

Положення пропроведення конкурсу

УКРАЇНА
Коблівська сільська рада
Березанського району Миколаївської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 13 березня 2012 року № 24

Про затвердження Положення
«Про порядок проведення конкурсу
з визначення автомобільного перевізника
на міському автобусному маршруті
загального користування,
замовником перевезень на якому є
виконавчий комітет Коблівської сільської ради»,
Положення «Про конкурсний комітет з визначення
автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті
загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради »

Відповідно статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», виконавчий комітет сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити Положення «Про порядок проведення конкурсу з
визначення перевізника на міському автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради» (додаток № 1).

2. Затвердити положення «Про конкурсний комітет з визначення
автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради » (додаток № 2).

3. Виконавчому комітету Коблівської сільської ради опублікувати дане
рішення та Положення «Про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради», положення «Про конкурсний комітет з визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради» на офіційному сайті сільської ради .

4. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 1 до рішення № 24
виконавчого комітету
Коблівської сільської ради
6 скликання від 13 березня 2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
«Про порядок проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на міському автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень
на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради»

Загальна частина

1. Це Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради (далі — конкурс) і є обов’язковим для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами (організаціями), залученими на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсними комітетами та автомобільними перевізниками.

2. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, мають таке значення:
— конкурсна пропозиція — умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;
— конкурсний комітет — постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
— організатор — виконавчий комітет Коблівської сільської ради;
— перевізник-претендент — автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;
— робочий орган — підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, залучене організатором на договірних умовах для організації забезпечення роботи конкурсного комітету;
— умови конкурсу — встановлені організатором умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

3. Організація пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування покладається на виконавчий комітет Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (надалі – Організатор), який:
— забезпечує проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;
— затверджує умови конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;
— забезпечує формування автобусної мережі загального користування;
— забезпечує укладання договору з автомобільним перевізником, який є переможцем конкурсу та контролює виконання ним умов договору.

4. Положення проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради розроблене на підставі Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами та доповненнями.

5. Визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування здійснюється виключно на конкурсних засадах.

6. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор створює конкурсний комітет з розгляду конкурсний пропозицій та прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу на автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради (надалі – Конкурсний комітет).

7. Склад Конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

8. Положення про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на якому є виконавчий комітет Коблівської сільської ради (надалі – конкурс) є обов’язковим для Конкурсного комітету, Робочого органу в разі його залучення та його учасників.

9. Рішення про переможця конкурсу приймається Конкурсним комітетом. Рішення Конкурсного комітету обов’язкове для виконання Організатором.

10. Члени Конкурсного комітету:
— беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою, зіставляють конкурсні пропозиції перевізників-претендентів та забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
— мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також висловлювати та відображати свою окрему думку в протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально;
— зобов’язані дотримуватись норм законодавства, умов проведення конкурсу та цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

11. Мета визначення автомобільного перевізника на конкурсних засадах – реалізація основних напрямів розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

12. У конкурсі можуть брати участь всі автомобільні перевізники, що відповідають його умовам.

13. Організатор встановлює вимогу щодо забезпечення роботи на автобусних маршрутах загального користування не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

14. На вимогу Організатора або Конкурсного комітету управління національної поліції Березанське відділення ОДПІ, управління Пенсійного фонду України у Березанському районі, управління транспорту і зв’язку в межах своїх повноважень, надають інформацію про перевізників, які беруть участь в конкурсі.
Проведення конкурсу з перевезення пасажирів
на автобусному маршруті загального користування

1. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:
— визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;
— подали на розгляд документи неналежним чином оформлені чи не в повному обсязі, або такі, що містять недостовірну інформацію;
— не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
— не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількіст автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10% для міського та приміського сполучення, 20% — для міжміського сполучення;
— мають несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією або Державтоінспекцією, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу).

2. Об’єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення.

3. Організатор визначає і публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше, ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке має містити таку інформацію:
— найменування Організатора;
— порядковий номер та основні характеристики об’єкта конкурсу, номер рейсу, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, режим руху та інтервал, особливості періодичності здійснення перевезень (сезонний, у певні дні тижня тощо), вимоги до автобусів щодо класу, комфортності та пасажиромісткості;
— умови конкурсу;
— порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;
— кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;
— найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;
— місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;
— місце, дата та час початку проведення засідання Конкурсного комітету;
— розмір плати за участь в конкурсі ( в разі оплатності);
— телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

4. Для участі в конкурсі автомобільний перевізник подає на об’єкт конкурсу заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1 та такі документи:
— Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
— нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
— перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості, віп-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;
— копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті,;
— документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі (в разі оплатності);
— копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
— копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
— перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
— нотаріально завірену копію сертифікату відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам (за наявності)
— копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум отриманого з них податку (форма 1ДФ) за останні повні два квартали;
— анкету згідно з додатком 2.

5. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

6. Документи подаються перевізником-претендентом у закритому та опечатаному конверті (пакеті), на якому має бути зазначена його назва, адреса, з поміткою «Документи на участь в конкурсі», вказується дата оголошення конкурсу.

7. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

8. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

9. Документи, що безпосередньо стосуються конкурсу, які надійшли до Організатора у термін зазначений в оголошенні про проведення конкурсу, а саме від підприємств, установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд до Конкурсного комітету.

10. До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою згідно з додатком 2, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі в конкурсі та під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізника-претендента.

11. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядають. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, що подані несвоєчасно не реєструються та повертаються автомобільному перевізникові з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

12. Достовірність інформації, викладеної в заяві та документах, перевіряється Організатором не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

13. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутись до Організатора, який зобов’язаний дати їх в усній чи в письмовій формі (за вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

14. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування в засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про проведення конкурсу.

15. Під час приймання документів Організатор повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу.

16. Під час проведення конкурсу Конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:
— наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);
— наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;
— наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;
— строк експлуатації автобусів;
— наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;
— наявність та характеристика виробничої бази в т.ч.:
• умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;
• умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;
• умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів.
— досвід роботи перевізника-претендента;
— наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
— якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу;
— інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;
— умови контролю за станом здоров’я водіїв.

17. Під час проведення конкурсу представники Організатора та органів державного контролю, які входять до складу Конкурсного комітету, відповідно до їх компетенції надають інформацію про діяльність перевізника-претендента. Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

18. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один перевізник-претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі Конкурсний комітет шляхом голосування може приймати рішення про надання права перевізнику-претенденту здійснювати перевезення пасажирів на об’єкті конкурсу.

19. У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів Конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

20. Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом згідно з додатком 4, є підставою для визначення переможця конкурсу.

21. Під час проведення конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників-претендентів не приймаються.

22. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану перевізником-претендентом.

23. У разі відсутності на конкурсі представника перевізника-претендента Конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

24. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

25. Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

26. У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав Конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам або протягом останнього року виконував перевезення пасажирів у звичайному режимі руху, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування. Перевізника-претендента, визнаного переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним кількості балів, що є вищою нуля.

27. Рішення про результати конкурсу приймається Конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

28. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови Конкурсного комітету).
29. Під час проведення засідання Конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис. Аудіоматеріали засідань зберігаються в Організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору або виданого дозволу.

30. Рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Конкурсного комітету, і подається Організатору.

31. Протокол засідання Конкурсного комітету повинен містити інформацію про:
— номери та назви об’єктів конкурсу;
— дата, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;
— прізвище, ім’я та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;
— найменування перевізників-претендентів;
— результати голосування членів Конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів;
— рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце;
— рішення Конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

32. Рішення Конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію розпорядчим документом Організатора протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу.

33. Витяги з протоколу засідання Конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом п’яти днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання Конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу.

34. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішення конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір на організацію перевезень пасажирів згідно з умовами визначеного конкурсу.

35. У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з Організатором договору, договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, рейс включається до об’єкта іншого конкурсу.

36. У договорі визначаються умови перевезень на маршруті (маршрутах) відповідно до визначеного об’єкта конкурсу.
37. Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний переможцем у кількох конкурсах, договір укладається на кожний об’єкт конкурсу окремо.

38. Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить від трьох до п’яти років.

39. Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об’єкт конкурсу.

40. Строк дії договору не може бути продовжено. Повинен провести конкурс не пізніше ніж за два місяці до моменту закінчення строку дії договору.

41. Організатор має право:
— провести конкурс до моменту закінчення строку дії договору, однак не раніше ніж за три місяці до цього. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення;
— прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об’єктами конкурсу: у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-переможцем конкурсу, недостовірної інформації або у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-учасником конкурсу, який посів друге місце, недостовірної інформації;
— достроково розірвати договір з автомобільним перевізником в разі порушення ним умов договору або надходження письмової інформації про факт подання перевізником недостовірної інформації і укласти договір з автомобільним перевізником, який брав участь у відповідному конкурсі і посів друге місце, на строк дії договору, який було розірвано, а у разі його відмови іншого, який уже працює на відповідному напрямку, один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;
— у разі відкриття нового автобусного маршруту або рейсу укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців, після чого за результатами роботи на маршруті приймати рішення щодо подальшого функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об’єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після погодження Організатором техніко-економічного обґрунтування;
— у разі відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, та перевізника-претендента, який посів друге місце, від укладення договору укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;
— у разі визнання недійсним чи скасування судом рішення Конкурсного комітету, договору укласти договір один раз на строк до трьох місяців з автомобільним перевізником для виконання перевезень, зумовлених об’єктом конкурсу, та виставити об’єкт на новий конкурс;
— у разі зупинення судом рішення Конкурсного комітету призначити тимчасового (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень, зумовлених об’єктом конкурсу.

42. Контроль за виконанням умов договору здійснює Організатор та інші органи виконавчої влади згідно з компетенцією, за наявності відповідного звернення або доручення Організатора.

43. Фінансування проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів, внесених перевізниками-претендентами як плата за участь в конкурсі або за рахунок власних коштів згідно рішення Виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

44. В разі оплатності: плату за участь в конкурсі перевізники-претенденти вносять на рахунок Коблівської сільської ради відповідно до затвердженого кошторису витрат в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на дату подання заяви про участь у конкурсі.

45. Кошти, сплачені за участь в конкурсі, повертаються повністю в разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора, а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію за настання обставин, передбачених абз. 2 п. 55 Положення.

46. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу, або не були допущені до конкурсу, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

47. Якщо перевізник-претендент до початку проведення конкурсу офіційно відмовився від участі в конкурсі, йому повертається частина суми, сплаченої за участь в конкурсі:
— за умови відкликання заяви до завершення приймання документів – 80 відсотків плати;
— за умови відкликання заяви після завершення приймання документів, але до проведення конкурсу – 60 відсотків.

48. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатись Організатором упродовж 30 днів з дня надходження скарги від перевізника-претендента. Неврегульовані Організатором спори розв’язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний

транспорт» та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб’єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу
N ______.

ПЕРЕЛІК
маршрутів

——————————————————————
| Початкова та |Кількість|Відстань від |Режим руху згідно з |
| кінцева зупинки | рейсів |початкової до|пунктом 10 Порядку |
|маршруту, основні | | кінцевої |проведення конкурсу |
| проміжні зупинки | | зупинки, | з перевезення |
| | | кілометрів | пасажирів на |
| | | | автобусному |
| | | |маршруті загального |
| | | | користування |
|——————+———+————-+———————|
| | | | |
|——————+———+————-+———————|
| | | | |
——————————————————————

I. Загальні дані

Повне найменування суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання
———————
| | | | | | | | | | |
———————

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Телефон Телефакс
———————— ————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ————————

Мобільний телефон Контактна особа
———————— ——————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ——————————————

II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Країна Поштовий індекс
————— ————
| | | | | | | | | | | | | |
————— ————

Область
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Район
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Місто (село)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Вулиця
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Будинок Корпус Квартира (офіс)
————- ————- ————-
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————- ————- ————-

III. Банківські реквізити

Розрахунковий ——————————————————
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
——————————————————

————————————————- —————
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
————————————————- —————

IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про
автомобільний транспорт» ( 2344-14 );

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;

з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

___ __________ 20__ р. _________________ ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім’я
та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі
з перевезення пасажирів на міському маршруті
загального користування

__________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента)

відмовляється від участі у конкурсі ____ _________ 20____ р. і
відкликає заяву на маршрут ______________________________________,
(назва маршруту)
об’єкт конкурсу N _____________.

____________ ____________ ___________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

_______________ 20___ р.
(дата)

{ Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою
оцінки пропозицій перевізників-претендентів

——————————————————————
|Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, |Кількість балів|
| та механізм нарахування балів | |
|————————————————+—————|
|1. Характеристика роботи перевізника- | |
|претендента: | |
| | |
|1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче| |
|ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю | |
|перевізника або взяті у лізинг для відповідного| |
|виду перевезень, місць: | |
|————————————————+—————|
|- для міжміських перевезень (враховуються | |
|тільки місця для сидіння автобусів категорії М | |
| 3 | |
|класу В, III): | |
|————————————————+—————|
| від 300 до 500 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 500 | + 10 |
|————————————————+—————|
|- для приміських перевезень (загальна | |
|місткість): | |
|————————————————+—————|
| від 300 до 400 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 400 | + 10 |
|————————————————+—————|
|- для міських перевезень (загальна місткість): | |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів до 300 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 400 до 600 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 600 | + 10 |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів від 300 до | |
|700 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 600 до 1000 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 1000 | + 10 |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів понад 700 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 1500 до 2000 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 2000 | + 10 |
|————————————————+—————|
|(бали нараховуються за видом (видами) | |
|сполучення, що включено до об’єкта конкурсу) | |
| | |
|(з 2012 до 2015 року кількість місць | |
|збільшується на 10 відсотків зазначеної величини| |
|щороку) | |
| | |
|(до 31 грудня 2011 р. до сумарної | |
|пасажиромісткості додається пасажиромісткість на| |
|автобуси, взяті в оренду) | |
|————————————————+—————|
|2) строк експлуатації автобусів (повних років з | |
|року виготовлення), роки: | |
|————————————————+—————|
| для міських і приміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| до 1 | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 1 до 4 включно | + 4 |
|————————————————+—————|
| від 4 до 7 включно | + 2 |
|————————————————+—————|
| для міжміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| до 4 | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 4 до 7 включно | + 4 |
|————————————————+—————|
| від 7 до 10 включно | + 2 |
|————————————————+—————|
|(середньозважена величина для автобусів, що | |
|заявлені на конкурс) | |
|————————————————+—————|
|2. Середньооблікова кількість працівників за | |
|період протягом року до дати оголошення | |
|конкурсу з окладом за штатним розписом із | |
|заробітною платою не менше встановленого | |
|законодавством мінімуму, що працюють на повну | |
|ставку, осіб: | |
|————————————————+—————|
| для міських і приміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| від 50 до 100 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 100 до 150 включно | + 8 |
|————————————————+—————|
| понад 150 | + 10 |
|————————————————+—————|
| для міжміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| від 30 до 50 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 50 | + 8 |
|————————————————+—————|
|3. Наявність: | |
|————————————————+—————|
|не менш як трьох працівників, які здійснюють | + 5 |
|щоденний контроль за технічним станом | |
|транспортних засобів | |
|————————————————+—————|
|не менш як двох працівників, які проводять | + 4 |
|щоденний огляд стану здоров’я водіїв | |
|————————————————+—————|
|(бали нараховуються у разі: | |
|————————————————+—————|
|- якщо працівники, які здійснюють щоденний | |
|контроль за технічним станом транспортних | |
|засобів, та працівники, які проводять щоденний | |
|огляд стану здоров’я водіїв, працюють на повну | |
|ставку та перебувають у штаті підприємства не | |
|менш як один рік до дати оголошення конкурсу; | |
|————————————————+—————|
|- розміщення матеріально-технічної бази на | |
|відстані не більш як 100 кілометрів від місця | |
|формування оборотного рейсу) | |
|————————————————+—————|
|4. Робота перевізника — переможця попереднього | + 11 |
|конкурсу не менше передбаченого договором | |
|(дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є | |
|об’єктом конкурсу | |
|————————————————+—————|
|(бали не надаються у разі роботи в статусі | |
|тимчасового перевізника (або перевізника, що | |
|виконував перевезення як претендент, що посів | |
|друге місце, протягом менш як два з половиною | |
|роки) | |
|————————————————+—————|
|5. Наявність протягом року до дати оголошення | |
|конкурсу дорожньо-транспортних пригод: | |
|————————————————+—————|
| з вини водія перевізника, у яких є загиблі | — 14 |
|————————————————+—————|
| з вини водія перевізника, у яких є | — 6 |
| постраждалі, якщо коефіцієнт к >= і 0,1 | |
| | |
| Р | |
| к = —, | |
| а | |
| | |
|де P — кількість дорожньо-транспортних пригод з | |
|вини водія перевізника-претендента протягом | |
|року до дати оголошення конкурсу (за інформацією| |
|представників органів державного контролю у | |
|сфері автомобільного транспорту, які входять до | |
|складу конкурсного комітету); | |
| | |
| a — кількість автобусів на момент оголошення | |
|конкурсу | |
|————————————————+—————|
|6. Наявність протягом року до дати проведення | |
|конкурсу порушень, передбачених статтею 130 | |
|Кодексу України про адміністративні | |
|правопорушення ( 80731-10 ), щодо заявленого на | |
|конкурс виду перевезень (середня кількість | |
|випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к): | |
|————————————————+—————|
| від 0,01 до 0,05 включно | — 4 |
|————————————————+—————|
| понад 0,05 | — 15 |
| | |
| Р | |
| к = —, | |
| а | |
| | |
|де P — кількість порушень, передбачених | |
|статтею 130 Кодексу України про адміністративні | |
|правопорушення ( 80731-10 ) протягом року до | |
|дати оголошення конкурсу (за інформацією | |
|представників органів державного контролю, які | |
|входять до складу конкурсного комітету); | |
| | |
| a — кількість водіїв на момент оголошення | |
|конкурсу | |
|————————————————+—————|
|7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, | |
|які заявлені для виконання перевезень за | |
|об’єктом конкурсу, параметрам комфортності | |
|(застосовується на міжміських маршрутах) | |
|————————————————+—————|
|Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали| |
|(K): | |
|————————————————+—————|
| від 0,25 до 0,5 включно | +3 |
|————————————————+—————|
| від 0,5 до 1 включно | +5 |
|————————————————+—————|
| понад 1 | +6 |
| | |
| N1 + N2 +…+ NX | |
| K = —————— — U, | |
| C | |
| | |
|де N1, N2, NX — кількість зірочок комфортності, | |
|присвоєних кожному окремому автобусу; | |
| | |
| С — кількість автобусів, що подаються на | |
|об’єкт конкурсу; | |
| | |
| U — кількість зірочок, рекомендованих | |
|організатором на об’єкт конкурсу | |
|————————————————+—————|
|8. Наявність сертифіката відповідності послуг | + 4 |
——————————————————————
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009; в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________

———————————————————————-
| Найменування показника | Зазначення кількості |
| |———————-|
| |Кількість| Кількість |
| | років | зірочок |
| | |комфортності|
|———————————————+———+————|
| Характеристика перевізника-претендента: | | |
|———————————————+———+————|
|1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не|______ | |
| нижче ЄВРО-2), які є власністю, | | |
| співвласністю перевізника або взяті у | | |
| лізинг* | | |
|———————————————————————|
|_______________ |
| * До 31 грудня 2011 р. в даній графі зазначаються також |
|орендовані автобуси. |
|———————————————————————|
| Для міжміських перевезень (категорія М |______ | |
| 3 | | |
| класу В, III), місць для сидіння | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| … | | |
|———————————————+———+————|
| Необхідна кількість автобусів для |______ | |
| перевезень, які повинні виконуватися | | |
| відповідно до чинних договорів (дозволів) | | |
|———————————————+———+————|
| для міських, приміських перевезень |______ | |
| (загальна місткість): | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| … | | |
|———————————————+———+————|
| необхідна кількість автобусів для |______ | |
| перевезень, які повинні виконуватися | | |
| відповідно до чинних договорів (дозволів) | | |
|———————————————+———+————|
| 2) строк експлуатації (повні роки з року | | |
| виготовлення) автобусів, що заявлені | | |
| на конкурс, та наявність свідоцтв | | |
| відповідності автобусів параметрам | | |
| комфортності (на міжміських маршрутах): | | |
|———————————————+———+————|
| автобус 1 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| автобус 2 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| автобус 3 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| … |… |… |
|———————————————+———+————|
|2. Середньооблікова кількість працівників |______ | |
| за період протягом року до дати оголошення| | |
| конкурсу з окладом за штатним розписом із | | |
| заробітною платою не менше встановленого | | |
| законодавством мінімуму, що працюють на | | |
| повну ставку, осіб | | |
|———————————————+———+————|
|3. Кількість працівників, що працюють на |______ | |
| повну ставку та перебувають у штаті | | |
| підприємства не менш як один рік до дати | | |
| оголошення конкурсу, які здійснюють | | |
| щоденний контроль за технічним станом | | |
| транспортних засобів | | |
|———————————————+———+————|
| Кількість працівників, що працюють на |______ | |
| повну ставку та перебувають у штаті | | |
| підприємства не менш як один рік до дати | | |
| оголошення конкурсу, які проводять | | |
| щоденний огляд стану здоров’я водіїв | | |
|———————————————+———————-|
| Наявність сертифіката відповідності |Серія ______________ |
| |———————-|
| |N __________________ |
———————————————————————-

___ ____________ 20__ р.

М.П. __________ _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові особи,
що заповнила анкету)

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.