РІШЕННЯ від 13 березня 2012 року № 24

13. апреля 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міському маршруті загального користування

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний

транспорт» та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб’єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу
N ______.

ПЕРЕЛІК
маршрутів

——————————————————————
| Початкова та |Кількість|Відстань від |Режим руху згідно з |
| кінцева зупинки | рейсів |початкової до|пунктом 10 Порядку |
|маршруту, основні | | кінцевої |проведення конкурсу |
| проміжні зупинки | | зупинки, | з перевезення |
| | | кілометрів | пасажирів на |
| | | | автобусному |
| | | |маршруті загального |
| | | | користування |
|——————+———+————-+———————|
| | | | |
|——————+———+————-+———————|
| | | | |
——————————————————————

I. Загальні дані

Повне найменування суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання
———————
| | | | | | | | | | |
———————

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Телефон Телефакс
———————— ————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ————————

Мобільний телефон Контактна особа
———————— ——————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ——————————————

II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Країна Поштовий індекс
————— ————
| | | | | | | | | | | | | |
————— ————

Область
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Район
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Місто (село)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Вулиця
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Будинок Корпус Квартира (офіс)
————- ————- ————-
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————- ————- ————-

III. Банківські реквізити

Розрахунковий ——————————————————
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
——————————————————

————————————————- —————
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
————————————————- —————

IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про
автомобільний транспорт» ( 2344-14 );

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;

з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

___ __________ 20__ р. _________________ ______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім’я
та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. ______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з перевезення пасажирів
на міжміському (приміському) маршруті
загального користування

Відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний

транспорт» та оголошення _________________________________________
(найменування організатора)

у ________________________________________________________________
(назва та номер друкованого видання)

_____________________________________ претендує на одержання права
(найменування суб’єкта господарювання)
здійснювати перевезення пасажирів у межах об’єкта конкурсу
N ______.

ПЕРЕЛІК
маршрутів та/або рейсів

—————————————————————————
|Початко-|Номер маршруту| Час відправлення |Відстань,| Порядок |
| ва та | (оборотного | автобусів за |кіломет- |виконання або|
|кінцева | рейсу) за | напрямками | рів | режим руху |
|зупинки | напрямками | | | згідно з |
|маршруту|—————+————————| | пунктом 10 |
| |прямий|зворот-| прямий | зворотний | | Порядку |
| | | ний | | | | проведення |
| | | | | | | конкурсу з |
| | | | | | | перевезення |
| | | | | | |пасажирів на |
| | | | | | | автобусному |
| | | | | | | маршруті |
| | | | | | | загального |
| | | | | | |користування |
—————————————————————————
__год.__ хв. __год.__хв.
__год.__ хв. __год.__хв.

I. Загальні дані

Повне найменування суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання
———————
| | | | | | | | | | |
———————

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Телефон Телефакс
———————— ————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ————————

Мобільний телефон Контактна особа
———————— ——————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
———————— ——————————————

II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання

Країна Поштовий індекс
————— ————
| | | | | | | | | | | | | |
————— ————

Область
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Район
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Місто (село)
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Вулиця
————————————————————————
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————————————————————————

Будинок Корпус Квартира (офіс)
————- ————- ————-
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
————- ————- ————-

III. Банківські реквізити

Розрахунковий ——————————————————
рахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
——————————————————

————————————————- —————
у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МФО | | | | | | | |
————————————————- —————

IV. Додаткова інформація

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

V. Перелік документів, що додаються до заяви

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

спроможний виконувати вимоги статті 34 Закону України «Про
автомобільний транспорт» ( 2344-14 );

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов конкурсу,
визначених організатором;

з об’єктом конкурсу та його основними характеристиками
ознайомлений;

всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають
дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не
порушено справу про банкрутство або проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір (одержати дозвіл).

___ __________ 20__ р. _________________ _______________________
(підпис заявника) (прізвище, ім’я
та по батькові)

М.П.

Заяву прийнято ___ ______ 20__ р. _______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,
посада та підпис особи, яка
прийняла документи)

та внесено за N ______ до журналу обліку.

{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 525
( 525-2009-п ) від 21.05.2009 }

Додаток 3
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

ЗАЯВА
про відмову від участі у конкурсі
з перевезення пасажирів на міському маршруті
загального користування

__________________________________________________________________
(найменування перевізника-претендента)

відмовляється від участі у конкурсі ____ _________ 20____ р. і
відкликає заяву на маршрут ______________________________________,
(назва маршруту)
об’єкт конкурсу N _____________.

____________ ____________ ___________________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

_______________ 20___ р.
(дата)

{ Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009, N 953 ( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 4
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою
оцінки пропозицій перевізників-претендентів

——————————————————————
|Показники, які оцінюються конкурсним комітетом, |Кількість балів|
| та механізм нарахування балів | |
|————————————————+—————|
|1. Характеристика роботи перевізника- | |
|претендента: | |
| | |
|1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не нижче| |
|ЄВРО-2), які є власністю, співвласністю | |
|перевізника або взяті у лізинг для відповідного| |
|виду перевезень, місць: | |
|————————————————+—————|
|- для міжміських перевезень (враховуються | |
|тільки місця для сидіння автобусів категорії М | |
| 3 | |
|класу В, III): | |
|————————————————+—————|
| від 300 до 500 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 500 | + 10 |
|————————————————+—————|
|- для приміських перевезень (загальна | |
|місткість): | |
|————————————————+—————|
| від 300 до 400 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 400 | + 10 |
|————————————————+—————|
|- для міських перевезень (загальна місткість): | |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів до 300 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 400 до 600 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 600 | + 10 |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів від 300 до | |
|700 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 600 до 1000 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 1000 | + 10 |
|————————————————+—————|
|для міст з кількістю жителів понад 700 тис.: | |
|————————————————+—————|
| від 1500 до 2000 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 2000 | + 10 |
|————————————————+—————|
|(бали нараховуються за видом (видами) | |
|сполучення, що включено до об’єкта конкурсу) | |
| | |
|(з 2012 до 2015 року кількість місць | |
|збільшується на 10 відсотків зазначеної величини| |
|щороку) | |
| | |
|(до 31 грудня 2011 р. до сумарної | |
|пасажиромісткості додається пасажиромісткість на| |
|автобуси, взяті в оренду) | |
|————————————————+—————|
|2) строк експлуатації автобусів (повних років з | |
|року виготовлення), роки: | |
|————————————————+—————|
| для міських і приміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| до 1 | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 1 до 4 включно | + 4 |
|————————————————+—————|
| від 4 до 7 включно | + 2 |
|————————————————+—————|
| для міжміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| до 4 | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 4 до 7 включно | + 4 |
|————————————————+—————|
| від 7 до 10 включно | + 2 |
|————————————————+—————|
|(середньозважена величина для автобусів, що | |
|заявлені на конкурс) | |
|————————————————+—————|
|2. Середньооблікова кількість працівників за | |
|період протягом року до дати оголошення | |
|конкурсу з окладом за штатним розписом із | |
|заробітною платою не менше встановленого | |
|законодавством мінімуму, що працюють на повну | |
|ставку, осіб: | |
|————————————————+—————|
| для міських і приміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| від 50 до 100 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| від 100 до 150 включно | + 8 |
|————————————————+—————|
| понад 150 | + 10 |
|————————————————+—————|
| для міжміських перевезень: | |
|————————————————+—————|
| від 30 до 50 включно | + 6 |
|————————————————+—————|
| понад 50 | + 8 |
|————————————————+—————|
|3. Наявність: | |
|————————————————+—————|
|не менш як трьох працівників, які здійснюють | + 5 |
|щоденний контроль за технічним станом | |
|транспортних засобів | |
|————————————————+—————|
|не менш як двох працівників, які проводять | + 4 |
|щоденний огляд стану здоров’я водіїв | |
|————————————————+—————|
|(бали нараховуються у разі: | |
|————————————————+—————|
|- якщо працівники, які здійснюють щоденний | |
|контроль за технічним станом транспортних | |
|засобів, та працівники, які проводять щоденний | |
|огляд стану здоров’я водіїв, працюють на повну | |
|ставку та перебувають у штаті підприємства не | |
|менш як один рік до дати оголошення конкурсу; | |
|————————————————+—————|
|- розміщення матеріально-технічної бази на | |
|відстані не більш як 100 кілометрів від місця | |
|формування оборотного рейсу) | |
|————————————————+—————|
|4. Робота перевізника — переможця попереднього | + 11 |
|конкурсу не менше передбаченого договором | |
|(дозволом) строку на маршруті (маршрутах), що є | |
|об’єктом конкурсу | |
|————————————————+—————|
|(бали не надаються у разі роботи в статусі | |
|тимчасового перевізника (або перевізника, що | |
|виконував перевезення як претендент, що посів | |
|друге місце, протягом менш як два з половиною | |
|роки) | |
|————————————————+—————|
|5. Наявність протягом року до дати оголошення | |
|конкурсу дорожньо-транспортних пригод: | |
|————————————————+—————|
| з вини водія перевізника, у яких є загиблі | — 14 |
|————————————————+—————|
| з вини водія перевізника, у яких є | — 6 |
| постраждалі, якщо коефіцієнт к >= і 0,1 | |
| | |
| Р | |
| к = —, | |
| а | |
| | |
|де P — кількість дорожньо-транспортних пригод з | |
|вини водія перевізника-претендента протягом | |
|року до дати оголошення конкурсу (за інформацією| |
|представників органів державного контролю у | |
|сфері автомобільного транспорту, які входять до | |
|складу конкурсного комітету); | |
| | |
| a — кількість автобусів на момент оголошення | |
|конкурсу | |
|————————————————+—————|
|6. Наявність протягом року до дати проведення | |
|конкурсу порушень, передбачених статтею 130 | |
|Кодексу України про адміністративні | |
|правопорушення ( 80731-10 ), щодо заявленого на | |
|конкурс виду перевезень (середня кількість | |
|випадків на одного водія), якщо коефіцієнт (к): | |
|————————————————+—————|
| від 0,01 до 0,05 включно | — 4 |
|————————————————+—————|
| понад 0,05 | — 15 |
| | |
| Р | |
| к = —, | |
| а | |
| | |
|де P — кількість порушень, передбачених | |
|статтею 130 Кодексу України про адміністративні | |
|правопорушення ( 80731-10 ) протягом року до | |
|дати оголошення конкурсу (за інформацією | |
|представників органів державного контролю, які | |
|входять до складу конкурсного комітету); | |
| | |
| a — кількість водіїв на момент оголошення | |
|конкурсу | |
|————————————————+—————|
|7. Наявність свідоцтв відповідності автобусів, | |
|які заявлені для виконання перевезень за | |
|об’єктом конкурсу, параметрам комфортності | |
|(застосовується на міжміських маршрутах) | |
|————————————————+—————|
|Величина коефіцієнта, за який нараховуються бали| |
|(K): | |
|————————————————+—————|
| від 0,25 до 0,5 включно | +3 |
|————————————————+—————|
| від 0,5 до 1 включно | +5 |
|————————————————+—————|
| понад 1 | +6 |
| | |
| N1 + N2 +…+ NX | |
| K = —————— — U, | |
| C | |
| | |
|де N1, N2, NX — кількість зірочок комфортності, | |
|присвоєних кожному окремому автобусу; | |
| | |
| С — кількість автобусів, що подаються на | |
|об’єкт конкурсу; | |
| | |
| U — кількість зірочок, рекомендованих | |
|організатором на об’єкт конкурсу | |
|————————————————+—————|
|8. Наявність сертифіката відповідності послуг | + 4 |
——————————————————————
{ Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 525 ( 525-2009-п ) від
21.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1310
( 1310-2009-п ) від 03.12.2009; в редакції Постанови КМ N 953
( 953-2011-п ) від 29.06.2011 }

Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 червня 2011 р. N 953)
( 953-2011-п )

АНКЕТА
до заяви про участь у конкурсі, оголошеному
в _______________

———————————————————————-
| Найменування показника | Зазначення кількості |
| |———————-|
| |Кількість| Кількість |
| | років | зірочок |
| | |комфортності|
|———————————————+———+————|
| Характеристика перевізника-претендента: | | |
|———————————————+———+————|
|1. 1) сумарна пасажиромісткість автобусів (не|______ | |
| нижче ЄВРО-2), які є власністю, | | |
| співвласністю перевізника або взяті у | | |
| лізинг* | | |
|———————————————————————|
|_______________ |
| * До 31 грудня 2011 р. в даній графі зазначаються також |
|орендовані автобуси. |
|———————————————————————|
| Для міжміських перевезень (категорія М |______ | |
| 3 | | |
| класу В, III), місць для сидіння | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| … | | |
|———————————————+———+————|
| Необхідна кількість автобусів для |______ | |
| перевезень, які повинні виконуватися | | |
| відповідно до чинних договорів (дозволів) | | |
|———————————————+———+————|
| для міських, приміських перевезень |______ | |
| (загальна місткість): | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| — марка, модель, кількість автобусів, |______ | |
| одиниць | | |
|———————————————+———+————|
| … | | |
|———————————————+———+————|
| необхідна кількість автобусів для |______ | |
| перевезень, які повинні виконуватися | | |
| відповідно до чинних договорів (дозволів) | | |
|———————————————+———+————|
| 2) строк експлуатації (повні роки з року | | |
| виготовлення) автобусів, що заявлені | | |
| на конкурс, та наявність свідоцтв | | |
| відповідності автобусів параметрам | | |
| комфортності (на міжміських маршрутах): | | |
|———————————————+———+————|
| автобус 1 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| автобус 2 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| автобус 3 |______ |______ |
|———————————————+———+————|
| … |… |… |
|———————————————+———+————|
|2. Середньооблікова кількість працівників |______ | |
| за період протягом року до дати оголошення| | |
| конкурсу з окладом за штатним розписом із | | |
| заробітною платою не менше встановленого | | |
| законодавством мінімуму, що працюють на | | |
| повну ставку, осіб | | |
|———————————————+———+————|
|3. Кількість працівників, що працюють на |______ | |
| повну ставку та перебувають у штаті | | |
| підприємства не менш як один рік до дати | | |
| оголошення конкурсу, які здійснюють | | |
| щоденний контроль за технічним станом | | |
| транспортних засобів | | |
|———————————————+———+————|
| Кількість працівників, що працюють на |______ | |
| повну ставку та перебувають у штаті | | |
| підприємства не менш як один рік до дати | | |
| оголошення конкурсу, які проводять | | |
| щоденний огляд стану здоров’я водіїв | | |
|———————————————+———————-|
| Наявність сертифіката відповідності |Серія ______________ |
| |———————-|
| |N __________________ |
———————————————————————-

___ ____________ 20__ р.

М.П. __________ _____________________________________________
(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові особи,
що заповнила анкету)

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.