Рішення Про затвердження місцевого бюджету сільської ради на 2015 рік

25. января 2015 | | Рубрика: Бюджет та фінанси

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 23 січня 2015 року №1 ХХХVІІI сесія 6 скликання
с. Коблеве

Про затвердження місцевого бюджету
сільської ради на 2015 рік

Відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015рік», на підставі пункту 17 частини першої статті 43, частини другої та третьої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» протоколу спільного засідання постійних комісій від 22.01.2015 року, розглянувши поданий сільської ради проект сільського бюджету на 2015 рік, сільська рада

ВИРІШИЛА:

Визначити на 2015 рік:
— доходи сільського бюджету у сумі 8703105,00 грн. , в тому числі
доходи загального фонду сільського бюджету 8154990,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 548115,00 грн. у тому числі бюджету розвитку 460000,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 8703105,00 грн. , в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 6922964,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1780141,00 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення ;
профіцит сільського бюджету у сумі 1232026,00 грн. , в тому числі
загального фонду сільського бюджету 1232026,00 грн .,згідно з додатком №2 цього рішення ;
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1232026,00грн. згідно з додатком №2 цього рішення .

2.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 50000,00 грн.
3.Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно додатком № 4.
4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
— заробітна плата (код 2111);
— нарахування на оплату праці (код 2120);
— медикаменти та перев’язувальні матеріалів
(код 2220);
— продукти харчування (код 2230);
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
— інші виплати населенню (код 2730);
— поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).

6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм у сумі 4128685,00 грн., згідно з додатком № 6 цього рішення.
7. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України сільська рада може отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
— позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
8. Сільська рада забезпечує в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання ,природний газ та послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами.
Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по кожній установі сільського бюджету, виходячи з обсягів бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 7 цього рішення. У разі наявності бюджетних коштів простроченої кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270) головне управління Державної казначейської служби України в Березанському районі Миколаївській області здійснює платежі загального фонду за видатками (крім тих, що передбачено пунктом 5 цього рішення) лише після погашення такої заборгованості.
9. У випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету на 2015 рік, визначених розписом сільського бюджету, сільська рада забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише по захищеним видаткам.
10.Установити , що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження , визначені ст.69 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені ст.15 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині кредитування є надходження ,визначені ст.70 Бюджетного кодексу України.
11. Установити , що у спеціальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження , визначені ст.69.1 Бюджетного кодексу України.
джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені ст.15 Бюджетного кодексу України.
12. З метою наповнення власних дохідних джерел сільського бюджету, забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ та виконання сільських програм надати право виконавчим органам сільських рад на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках сільського бюджету, у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

13. Установити, що відповідно до статей 24,59,80 Бюджетного кодексу України у 2015 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:
— квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії з питань планування бюджету, фінансів, житлово –комунальних питань за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого сільська рада затверджує звіт про виконання бюджету або приймає рішення з цього приводу.

14. Установити, що після прийняття рішення про сільський бюджет на 2015 рік внесення змін до бюджетних призначень та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України. Зокрема у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням сільська рада здійснює перерозподіл видатків за функціональною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень між функціональною класифікацією видатків у межах загального обсягу сільського бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюється лише за погодженням на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, житлово –комунальних питань.

15. Додатки 1 — 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2015 року.

17. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, житлово –комунальних питань.

Сільський голова В.М. Панич

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А
до рішення № 1 від 23 січня 2015 року „Про бюджет Коблівської сільської ради на 2015” рік

Визначити на 2015 рік:
— доходи сільського бюджету у сумі 8703105,00 грн. , в тому числі
доходи загального фонду сільського бюджету 8154990,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 548115,00 грн. у тому числі бюджету розвитку 460000,00 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
видатки сільського бюджету у сумі 8703105,00 грн. , в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 6922964,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1780141,00 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення ;
профіцит сільського бюджету у сумі 1232026,00 грн. , в тому числі
загального фонду сільського бюджету 1232026,00 грн .,згідно з додатком №2 цього рішення ;
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1232026,00грн. згідно з додатком №2 цього рішення .
Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 50000,00 грн.
Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно додатком № 4.
Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 цього рішення.
Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:
— заробітна плата (код 2111);
— нарахування на оплату праці (код 2120);
— придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів
(код 2220);
— продукти харчування (код 2230);
— оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
— інші виплати населенню (код 2730);
— поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).
Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію регіональних галузевих програм у сумі 4128685,00 грн., згідно з додатком № 6 цього рішення.

ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами, Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року доходна частина загального фонду бюджету складається із таких доходів

Державне мито сплачують особи які оформлюють спадщину, закордонні паспорти, за обмін паспортів, особи які завіряють копії різних документів. Для оформлення акцизної марки ВАТ «Коблево» завіряє копії установчих документів. План по державному мито – 900,00 грн.
Податок на прибуток
Податок на прибуток стягується з прибутку, що отримала організація, підприємство, яке зареєстровано на території сільської ради. Прибуток для сплати даного податку визначається, як дохід, що отримала організація за виключенням встановлених законодавством сум та знижок. Ставки податку на прибуток З 1 січня 2015 ставка зменшиться ще на 1% і становитиме 17 відсотків.
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Встановлено ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Коблівської сільської ради в розмірі 5% від бази оподаткування.
Платниками цього податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування, такі підакцизні товари: пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари, зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, зокрема нафтопродукти, насамперед бензин та дизельне пальне, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ тощо (п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14, п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу).
Відповідно до п.п. 212.3.11 п. 213.1 ст. 213 Кодексу платниками податку є особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів. Такі суб’єкти підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу зазначених вище підакцизних товарів. Реєстрація здійснюється не пізніше граничного терміну подання декларації з акцизного податку за місяць, в якому здійснюється реалізація таких товарів.
Даний податок будуть справлять ВАТ «Коблево», ПП Баришова та інші організації. На 2015 рік заплановано зібрати 60000,00 грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи будуть надходити від :
— порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів , правил благоустрою території населених пунктів;
— порушення вимог законодавчих актів ,щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ;
— порушення правил торгівлі пивом, алкогольними ,слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами.
Адміністративні штрафи накладає адмінкомісія сільської ради.

Місцеві податки і збори

З метою підвищення фінансової спроможності місцевих рад Законом №71, зокрема, передбачено такий перелік місцевих податків та зборів:
Місцеві податки:
податок на майно;
єдиний податок.
Місцеві збори:
збір за місця для паркування транспортних засобів;
туристичний збір.
Відповідно до п. 12.4 ст.12 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених цим Кодексом.
На території Коблівської сільської ради встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
— для об’єктів житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв м;
— для об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв.м.
Встановити пільги зі сплати податку:
для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 120 кв. м;
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 250 кв.м;
для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 370 кв.м.
Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
Об’єкт оподаткування та база оподаткування
Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.
Плата за землю
Відповідно до ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель с. Коблеве ,с. Морське, с. Ленінка Коблівської сільської ради з метою встановлення ставок земельного податку і орендної плати за землю їх граничних розмірів та порядку плати за використання земельних ресурсів.
Загальна площа земель Коблівської сільської ради складає 5949,50 га в тому числі :землі сільськогосподарських підприємств-2670,0141 га, це –ВАТ „Коблеве „-793,8263 га, ДП „ Агро-Коблево” -1875,8878 га , рибоколгосп ім. Шмідта 0,30 га ; фермерські господарства – 212,5400 га ;для ведення особистого підсобного господарства -892,9000 га, ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку -179,6100 га,; заклади, установи , організації – 44,7930 га ; землі рекреаційного призначення – 215,2160 га ; лісогосподарські підприємства –159,1431 га ; землі запасу -1548,9484 га .
В 2015 році згідно Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року прийнятий коефіціент індексації нормативної грошової оцінки земель в розмірі 1,249.
Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, коефіцієнтів індексації грошової оцінки земель, якщо інше не передбачено договором оренди.
Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній власності, надходить на рахунок місцевих бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до Податкового кодексу України і не може бути меншою:
— для земель сільськогосподарського призначення – розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України;
— для інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній власності, нараховується від 3% до 12% їх нормативної грошової оцінки. У випадку визнання у судовому порядку договору оренди землі недійсним, отримана орендодавцем орендна плата за фактичний строк оренди землі не повертається.
Плата за суборенду земельних ділянок державної власності, за погодженням орендодавця, не може перевищувати розміру орендної плати.
Розмір річної орендної плати за земельні ділянки встановлюються у відсотках від нормативної грошової оцінки земель:


з/п Земельні ділянки по цільовому використанню Розмір орендної плати, %
1. Земельні ділянки для будівництва БС стільникового зв’язку 12
2. Для ведення колективного садівництва 5
3. Для ведення садівництва 5
4. Землі сільськогосподарського призначення 3
5. За земельні ділянки (несільськогосподарські угіддя) під господарськими будівлями і спорудами (виробничі потреби) 3
6. Для ведення фермерського господарства 5
7. Для добувної промисловості 12
8. Для комерційної діяльності 12
9. Для рекреаційного призначення 12
10. За земельні ділянки під об’єктами СТО 5
11. За земельні ділянки під готелями 12
12. За земельні ділянки під об’єктами поштового зв’язку 3
13. За земельні ділянки під ресторанами, кафе, салонів краси, барів 12
14. За земельні ділянки під банківськими та іншими кредитно-фінансовими установами 12
15. За земельні ділянки під об’єктами побутового обслуговування населення (шиття, ремонт взуття та інші) 3
16. За земельні ділянки під будинками відпочинку, пансіонатів, кемпінгів 12
17. За земельні ділянки під об’єктами фізичної культури і спорту, туристичних баз, стаціонарних та наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок та мисливців 12
18. За земельні ділянки дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів 6
19. За земельні ділянки під полігонами твердих побутових відходів 3
  Оренда земельних ділянок водного фонду:  
20. За земельні ділянки під водним плесом 5
21. Болота 3
23. Оренда плата за водний об’єкт (водне дзеркало) 5
24. Для риборозведення та рибогосподарських потреб 3
25. За земельні ділянки промисловості, транспорту, оборони енергетики, зв’язку 10
26. За земельні ділянки, що не увійшли до даного переліку 6

По Коблівській сільській раді затверджені наступні ставки земельного податку :
за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, які знаходяться на території Коблівської сільської ради в межах населених пунктів с. Коблеве, с. Ленінка, с. Морське в розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки, за виключенням земельних ділянок зазначених у ст. 272,273,276,278 Податкового Кодексу України.
за земельні ділянки сільськогосподарських угідь у розмірі:
для ріллі, сіножатей, пасовища – 0,1%
для багаторічних насаджень — 0,03 % від їх нормативно грошової оцінки.
Земельний податок з юридичних осіб сплачує 56 юридичних організацій.
Земельний податок з фізичних осіб сплачують 915 осіб, які мають особисті селянські та товарно-виробничі господарства.
На території сільської ради податок на землю справляють такі юридичні особи – «Голубий факел», Івушка-2»Агробудпостач», « Зоря-Машпроект», ТОВ «Слав»янський Альянс», б/в « Чорноморець» , фізичні особи – Мариненко, Біденко , Налєскин та інші.
Орендну плату сплачують 103 юридичних осіб та 122 фізична особа, а саме : ПАТ «Коблево»-1551188,88 грн., ДП «Агро-Коблево» -1136160,00 грн., ТОВ « Пасейдон»-59197 грн., ПІІ «Лукойл Україна» -19400,00 грн., ,ТОВ Модус АВ-83200,00 грн., ВАТ Укртелеком -26800,00 грн., б/в «Зв’язківець» — 54400,00 грн., ДАКХ ЧСЗ б/в «Чорноморець»-81776,00 грн., Авдєєва-58781,00 грн., Воінов -38847,00 грн., Малахова-Шарій – 29400,00 грн., Налєскін -28600,00 грн.
Встановити ставку транспортного податку для фізичних та юридичних осіб у розмірі 25000 гривень на рік за кожний легковий автомобіль, зареєстрований на території Коблівської сільської ради, які використовуються до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.
Ставка туристичного збору у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння збору, визначеного в п. 3.2. Положення. Базою справляння збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених в п. 2.3 Положення, за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
Єдиний податок
Згідно Указу президента від 28.06.1999 року № 746/99 „Про внесення змін до Указу Президента України від 03 липня 1998 року № 727 „ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємства”, Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України «встановлені ставки єдиного податку для фізичних осіб.На території сільської ради зареєстровано 160 фізичних осіб, які сплачують єдиний податок згідно свого виду діяльності.
З 01 січня 2015 року на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування:
Ставка єдиного податку для першої групи — 10%, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють наступні види економічної діяльності:

Вид економічної діяльності/Ставка
Ремонт годинників і ювелірних виробів 5%
Пошив та ремонт одягу 5%
Видання та реалізація книг, газет та паперових товарів 5%
Очищення та прибирання приміщень 6%
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 8%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 8%
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 5 %
Роздрібна торгівля поза магазинами 5 %
Ставка єдиного податку для другої групи — 20%, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють наступні види економічної діяльності:

Вид економічної діяльності/Ставка
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 15%
Торгівля автомобільними деталями та приладдям 12%
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 15%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 15%
Видання та реалізація книг, газет та паперових товарів 10%
Ремонт годинників і ювелірних виробів 8%
Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі 15%
Діяльність міського та автодорожнього транспорту 15%
Очищення та прибирання приміщень 6%
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 10%
Діяльність у сфері фотографії 10%
Медична практика 15%
Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки 15%
Пошив та ремонт одягу 8%
Діяльність у сфері інформатизації 15%
Виготовлення та реалізація дрібно штучної мучної продукції 10%
Діяльність автомобільного регулярного транспорту 12%
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 10%
Тваринництво 5 %

Єдиний податок четвертої групи з ст.291 ПКУ сплачують сільськогосподарські товаровиробники ,у яких частка сільськогосподарського товаро виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. Відповідно змін ставки збільшено у 3 рази –для ріллі ,сіножатей і пасовищ-0,45 %,для багаторічних насаджень -0,27 % ,для земель водного фонду -1,35 %. Також , з 2015 року базою оподаткування є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь , з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового (податкового) звітного року відповідно до порядку, встановленого розділом XII ПКУ ( п.292 1.2 ст.292 1) та для ріллі коефіцієнту 1,756. Таким чином , виходячи з коефіцієнта індексації , що діяв у 2014 році та дорівнював 3,2 , коефіцієнта індексації за 2014 рік -1,249 ,кумулятивний коефіцієнт індексації складе 3,997 для платників єдиного податку четвертої групи у порівнянні з фіксованим сільськогосподарським податком розмір ставки збільшено у 21 раз (3*3,997*1,756=21). Платники єдиного податку четвертої групи сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (п.п295.9.2 ПКУ) у таких розмірах:
І квартал -10%,ІІ квартал -10 % , ІІІ квартал -50 % ,ІУ квартал – 30 %. Платниками даного податку є ДП «Агро-Коблево», фермерські господарства ,які зареєстровані на території сільської ради. План складає 300000,00 грн.
Екологічний податок
Платниками податку у 2015 році є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, які зареєстровані на території сільської ради здійснюються (п. 240.1 ст. 240 Кодексу) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Відповідно до норм п.11 та п.26 розділу І Закону України від 28.12.2014 № 79-УІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин з01.01.2015 року запроваджується 25 % до місцевого бюджету.

 

Доходна частина спеціального фонду бюджету
До складу доходів спеціального фонду сільського в 2015 році є власні надходження бюджетних установ; кошти від продажу земель несільськогосподарського призначення. План від продажу земель по сільській раді складає 460000,00 грн. Такі кошти надійдуть від : ТОВ «Автомобіліст» , Галстян С.Ж. ,ТОВ «Едем Коблево» ,Зелінський О.О. Трофімчук , ПП Бринка , ПП Попа, ПП Осипенко ,ПП Чорбаджі.

Плата за послуги
До плати за послуги бюджетних установ відносяться : батьківська плата в ДНЗ «Сонечко», «Золотий півник» ,згідно розрахунків і договорів оренди — орендна плата за приміщення ВАТ «Укртелеком» в розмірі 342,92 грн. за місяць, ПКВО «Фармація» філія Аптека-35- 78,12 грн. в квартал.

 

ВИДАТКОВА ЧАСТИНА СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Мінімальна заробітна плата у 2015 році становить у розмірі: з 1 січня – 1 218 гривень, з 1 грудня – 1 378 гривень, а також розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 852 гривень, з 1 грудня –
1 012 гривень.
Видатки по КФК 010116( загальний фонд )- Органи місцевого самоврядування становлять – 755707,00 грн. Згідно Постанови КМУ від 9 березня 2006 року за № 268 , додатку № 54 до складу апарату входять: сільський голова, секретар, заступник сільського голови, спеціаліст юрист-консульт, спеціалісти 1 категорії — 4 штатні одиниці, касир .Фонд заробітної плати складає 401147,00 грн., в тому числі посадові оклади – 167876,00 грн. індексація -52800,00грн ,надбавки і доплати обов’язкового характеру -46923,00 грн., премія- 78730,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення 25243,00грн.,соціально-побутові-24025,00,надбавки що носять стимулюючий характер-5910,00 грн., вакансія -1 посада спеціаліста землевпорядника .
Нарахування на з/ плату — 145617,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -203943,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2210-61200,00 грн. — придбання бензину для 4-х автомобілів ( 300 л х 17,00х12 місяців). КЕКВ -2240-23577,00 грн.: 9 телефонів х 12 міс. Х 31,58 грн. = 3411,00 грн., плата за Інтернет 110,00 х 12 міс. = 1320,00 грн.,6 радіоточок х 10,00 х 12 міс.=720,00 грн. решта 3600,00 — міжміські переговори; 602,00 грн. — банківські послуги 0,15 %; заправка картриджів 15 шт.х70,00 грн* 6 міс.= 6300,00 грн., сміття 0,320м3 х 72,82х 12 міс. = 280,00 грн., охорона приміщення сільської ради службою охорони при УМВС 600,00грн.х12 міс.=7200,00 грн. КЕКВ 2270 : загальна сума 119166,00 грн., в тому числі КЕКВ 2272 — 1547,00 грн.-8м3 води х 6,50 грн.*12 = 624,00 грн.; водовідведення 8 м 3 х 9,61 грн. *12 мес. = 923,00 грн.; КЕКВ 2273 -9000,00 кВт*1,4802 грн. =13322,00 грн.; КЕКВ 2274 – 13500 м3*7,72572 грн.=104297,00 грн. ,в порівнянні з фактичним споживанням газу минулого року поточні показники виросли в зв’язку з тим, що в минулому році згідно затверджених норм економії споживання газу в установі, економії бюджетних коштів, теплого повітря восени , планове використання газу в місяць по технічному паспорту складає 2500 куб. м на місяць, в 2014 році ціна за 1000 м3 газу коливалася від 4717,00 до 7725,72 грн. КЕКВ 2800 -5000,00 грн. пені, неустойки та інші податки і збори.
Видатки по КФК 070804( загальний фонд )- Централізована бухгалтерія — 234910,00 грн. КЕКВ 2111- 167981,00 грн. , в тому числі посадові оклади — 72798,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення -5973,00 грн., премія – 20760,00 грн., індексація -37440,00 грн., надбавки що носять стимулюючий характер-31010,00 грн. КЕКВ 2120 нарахування на з/плату – 60978,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -5951,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2240 ( 1 тел. х 31,58 х 12 мес. =379,00грн, доступ до Інтернет 1х110,00 грн. х 12 місяців-1320,00грн, банківські послуги-252,00 грн., ключи ЄЦП, програма М.Є.Д., програма місцеві бюджети 4000,00 грн.
Видатки по КФК 070805( загальний фонд )- -„ Групи по централізованому господарському обслуговуванню ” — 448504,00 грн. КЕКВ 2111- 328693,00 грн. , в тому числі посадові оклади — 199300,00 грн., індексація- 51840,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення – 18221,00 грн., надбавки що носять стимулюючий характер, премії- 18150,00 грн., надбавки і доплати обов’язкового характеру-14957,00 грн., інші нарахування-10641,00 грн. В порівнянні з фактичною заробітною платою минулого року заробітна плата поточного виросла в зв’язку з тим, що в минулому році були вакантні посади – 0,5 ставки водія, 0,5 ставки-друкаря. КЕКВ1120 нарахування на з/плату– 119317,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -494,00 грн.: із них банківські послуги-494,00 грн.
Видатки по КФК 100203( загальний фонд ) „Благоустрій сіл та селищ ”- 977161,00 грн. Фонд заробітної плати складає 31152,00 грн., : посадовий оклад 15990,00 грн., надбавки що носять стимулюючий характер 6396,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення 1312,00 грн., індексація 2200,00 грн. Нарахування на з/ плату – 31152,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -934700,00 грн., в тому числі :КЕКВ 2240-360047,00 грн. : банківські послуги -47,00 грн., поточний ремонт покриття розмітки вул. Набережна -10000,00 грн., поточний ремонт вул.Морська-310000,00 грн., вивіз сміття з території с.Коблево-40000,00 грн.
КЕКВ 2270 : загальна сума 574653,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2273 -574653,00 грн.( зовнішнє вуличне освітлення в с.Коблево,.Ленінка, с.Морське — 379000 кВт), в порівнянні з фактичним споживанням електроенергії по вуличному освітленню минулого року виросло ,так як в січні-лютому із-за погодних умов (обмерзання та обривання дротів, обмерзання стовпів тощо) ,
протягом п’яти місяців вуличне освітлення було відключено.
Видатки по КФК 210110( загальний фонд )- Рятування на водах — 153786,00 грн. КЕКВ 2111- 112426,00 грн. , в тому числі посадові оклади -64059,00 грн. ,індексація –37440,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення-5256,00 грн., надбавки і доплати обов’язкового характеру -5671,00 грн. В порівнянні з фактичною заробітною платою минулого року заробітна плата поточного виросла в зв’язку з тим, що в минулому році була вакантна посада матроса. КЕКВ 2120 нарахування на з/плату -40812,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -548,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2240- 360,00грн ; 379,00 грн. ( 1 тел. х 31,58 х 12 мес.),банківські послуги — 169,00 грн.
Видатки КФК 091101 – Сільський центр сім’ї та молоді-61294,00 грн.
КЕКВ 2111- 44919,00 грн. , в тому числі посадові оклади -19267,00 грн., індексація – 3900,00 грн., надбавка і доплати обов’язкового характеру -661,00 грн. , матеріальна допомога на оздоровлення -2660,00грн.,соціально-побутові-2660,00грн.,надбавки що носять стимулюючий характер-7971,00 грн., премії-7800,00 грн.Згідно листа голови облдержадміністраціїї від 10.04.2014 року № 802/23-05-28/6-14 «Про збереження посад фахівців із соціальної роботи», листа голови обласної ради від 16.05.2014 року № 303-06/05-14 «Про забезпечення соціального захисту мало захищених верств населення» з метою забезпечення надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення, недопущення соціальної напруги та збереження посад фахівців із соціальної роботи з1.07.2014 року була введена посада спеціаліста 0,25 штатних одиниць.
КЕКВ 2120 нарахування на з/плату -16307,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума -68,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2240- 68,00грн.- оплата банківських послуг.
Видатки по КФК 250380( загальний фонд )- „ Інші субвенції ” 300000,00 грн. КЕКВ 2620- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 300000,00 грн.

Видатки по КФК 070101( загальний фонд )- „ Дошкільна освіта ” становлять — 3991602,00 грн. в т. ч. за рахунок субвенції 2685890,00 грн. До складу входять два дитячих садка: ДНЗ „Сонечко ” с. Коблеве ,ДНЗ «Золотий півник» с. Ленінка. Фонд заробітної плати складає 2261954,00 грн., в тому числі посадові оклади – 1070820,00 грн., матеріальна допомога на оздоровлення-77000,00грн.,надбавки, що носять стимулюючий характер -105755,00 грн., надбавки і доплати обов’язкового характеру — 301889,00 грн. , індексація – 448080,00 грн. ,інші нарахування-258410,00 грн. Нарахування на з/ плату – 821090,00 грн. ,в т. ч. за рахунок субвенції КЕКВ 2111-1709913,00 грн. ;КЕКВ 2120-620698,00 грн.
КЕКВ 2200: загальна сума – 649948,00 грн., в тому числі :КЕКВ -2220- 4000,00 грн. — медикаменти, КЕКВ 2230 – 254410,00 грн.-продукти харчування ( 190 днів*144 дітей *9,30 грн.). КЕКВ -2240- 27356,00 грн.: послуги зв’язку- 2 телефони х 12 міс. Х 31,58 грн.= 758,00 грн., доступ до Інтернет 1х 105,90 грн.= 1271,00 грн., банківські послуги -3380,00 грн., вивіз сміття ДНЗ «Сонечко»- 3321,00 грн. =3,8 м3 х 72,82 грн. х12 міс.; вивіз сміття ДНЗ «Золотий півник» -1922,00 грн. =2,200 м3 х72,82 грн. х 12 міс. та викачка вигрібної ями -16704,00 = 8маш.*12 міс х174,00 грн.
КЕКВ 2270 : загальна сума 622592,00 грн., в тому числі : КЕКВ 2272- 17806,00грн. — водопостачання ДНЗ «Сонечко» 6,50 грн. х 80 м3 х 12 міс. = 6240,00 грн., водовідведення 9,61х12 мес.* 80 м3 =9226,00 грн.; водопостачання ДНЗ «Золотий півник» — 30 м3 х 6,5 грн. х 12 міс. = 2340,00 грн.; КЕКВ 2273 — 108647,00 грн. в т. ч. ДНЗ «Сонечко» – 70902 кВт*1,4802= 47900,00 грн., ДНЗ «Золотий півник» 25500 кВт *1,4802 грн = 37745,00 грн. ; КЕКВ 2274 – 496139,00 грн.( 64219 м3,в ДНЗ «Сонечко встановлені два опалювальних газових котла АОГВ»РООС» потужність яких згідно паспорту 259,2 м3 на добу – 44749 м3*7,72572 грн.=345719,00 на опалювальний сезон; в ДНЗ «Золотий півник « два опалювальних котла «РІВЕНТЕРМ-64» потужність яких на добу становить 198 м3 – 19470 м3*7,72572 грн.=150420,00 на опалювальний сезон. В порівнянні з фактичним споживанням газу минулого року поточні показники виросли в зв’язку з тим, що в минулому році згідно затверджених норм економії споживання газу в установі, економії бюджетних коштів, теплого повітря восени , в 2014 році ціна за 1000 м3 газу коливалася від 4717,00 до 7725,72 грн. За рахунок субвенції видатки по енергоносіям складають- 333175,00 грн. КЕКВ 2800 –200,00 грн. – екологічний збір.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД – обсяг видатків — 1068307,00 грн. ,в т. ч. бюджет розвитку -1780141,00 грн .
Видатки по КФК 070101(спеціальний фонд )- „ Дошкільна освіта ”- КЕКВ 2230 „ Придбання продуктів харчування „ — 80000 грн. (190 днів *144 дитини*2,92 грн. ).
Видатки по КФК 010116(спеціальний фонд )- „ Органи місцевого самоврядування ”- КЕКВ 2240- 4115,00 грн. – поточний ремонт приміщення сільської ради, кошти які надійдуть від сплати за оренду приміщення від «Укртелеком» та ПКВО «Фармація» ;
Видатки по КФК 100203(спеціальний фонд )„Благоустрій сіл та селищ ”- 1692026,00 грн. КЕКВ 3132 — 1692026,00 на капітальний ремонт вулиць Баблідзе і Морська в с. Коблеве із них 460000,00 грн. за кошти від продажу земельних ділянок та за рахунок профіциту бюджету в сумі 1232026,00 грн., передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду.

Головний бухгалтер                                                                     Т.А. Горгуленко

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.