Ставки единого податку

28. июля 2018 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 06 липня 2018 року № 8 ХХV сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про встановлення розмірів ставок
єдиного податку для фізичних
осіб на території Коблівської сільської ради на 2019 рік
та затвердження Положення про єдиний податок

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності», протоколу спільного засідання постійних комісій від 05.07.2018 р., сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити з 01 січня 2019 року на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування:

Ставка єдиного податку для першої групи — 10% розміру прожиткового мінімуму, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють наступні види економічної діяльності:

Вид економічної діяльності Ставка
Ремонт годинників і ювелірних виробів 5%
Пошив та ремонт одягу 5%
Видання та реалізація книг, газет та паперових товарів 5%
Очищення та прибирання приміщень 6%
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 8%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 8%

Ставка єдиного податку для другої групи — 20%, розміру мінімальної заробітної плати, крім суб’єктів господарювання, які здійснюють наступні види економічної діяльності:

Вид економічної діяльності Ставка
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 15%
Торгівля автомобільними деталями та приладдям 12%
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 15%
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах 15%
Видання та реалізація книг, газет та паперових товарів 10%
Ремонт годинників і ювелірних виробів 8%
Діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі 15%
Діяльність міського та автодорожнього транспорту 15%
Очищення та прибирання приміщень 6%
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку 10%
Діяльність у сфері фотографії 10%
Медична практика 15%
Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп’ютерної техніки 15%
Пошив та ремонт одягу 8%
Діяльність у сфері інформатизації 15%
Виготовлення та реалізація дрібно штучної мучної продукції 10%
Діяльність автомобільного регулярного транспорту 12%
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 10%

2. Затвердити Положення про єдиний податок, згідно додатку.

3. Скасувати рішення № 2 ХІV сесії 6 скликання Коблівської сільської ради від 01 січня 2012 року «Про встановлення розміру ставок єдиного податку для фізичних осіб по сільській раді».

4. Забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному сайті сільської ради та надати копію до Березанського відділення Очаківської ОДПІ.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку

В.о. сільського голови,
Секретар ради С.А. Талоха

Додаток до рішення № 8
ХХV сесії 8 скликання
Коблівської сільської ради
Від 05.07.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про єдиний податок

1. Загальні положення.
1.1.Спрощена система оподаткування, обліку та звітності — особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
1.2.Юридична особа чи фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.
2. Платники податку.
2.1. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:
1) перша група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;
2) друга група — фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.
3) третя група — фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;
4) четверта група — сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.
2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп
2.2.1. Суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:
1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);
2) обмін іноземної валюти;
3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);
4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);
5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;;
6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними Податковим Кодексом;
7) діяльність з управління підприємствами;
8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;
2.2.2. Фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
2.2.3. Фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
2.2.4. Страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
2.2.5. Суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;
2.2.6. Представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;
2.2.7. Фізичні та юридичні особи — нерезиденти;
2.2.8. Суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи:
2.3.1. суб’єкти господарювання, у яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин (за винятком зрізаних квітів, вирощених на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів їх переробки), диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра (крім хутрової сировини);
2.3.2. суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з виробництва підакцизних товарів, крім виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції;
2.3.3. суб’єкт господарювання, який станом на 1 січня базового (звітного) року має податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
3. Об’єкт оподаткування.
3.1.Об’єкт оподаткування для платників єдиного податку першої — третьої груп є:
1) для фізичної особи — підприємця — дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;
2) для юридичної особи — будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
3.2. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим Кодексом.
3.4 Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.
Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.
3.5. До складу доход не включаються:
1) суми податку на додану вартість;
2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;
3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;
4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;
6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;
7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;
8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;
9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;
10) дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному цим Кодексом.
4. База оподаткування.
4.1.Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.
Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом XII Податкового Кодексу.
4.2.. Підставою для нарахування єдиного податку платникам четвертої групи є дані державного земельного кадастру та/або дані з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. Ставки єдиного податку.
5.1 Ставки єдиного податку для платників першої — другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлених законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи — у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюється сільською радою для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
1) для першої групи платників єдиного податку — у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;
2) для другої групи платників єдиного податку у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.
3) Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:
— 3 відсотки доходу — у разі сплати податку на додану вартість згідно з цим Кодексом;
— 5 відсотки доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
Для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотки доходу — у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.
5.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої — третьої групи (фізичні особи — підприємці) у розмірі 15 відсотків:
1) до суми перевищення обсягу доходу;
2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;
3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;
5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності;
5.4 Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок:
1) до суми перевищення обсягу доходу ;
2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.
5.5. У разі здійснення платниками єдиного податку 1 та 2 груп кількох видів господарської діяльності, застосовувати максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
5.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
5.7. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування.
6. Податковий період
6.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є календарний рік.
6.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.
6.3. Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
6.4. Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, — період з початку року до їх фактичного припинення.
6.5. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.
6.6. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб — підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.
6.7. Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.
6.8. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
6.9. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.
6.10. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.
7. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
7.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.
7.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
7.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
7.4. Сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.
7.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.
7.6. Суми єдиного податку підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.
Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом.
7.7.Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.
7.8.У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.
7.9. Платники єдиного податку четвертої групи:
7.9.1. самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік;
7.9.2. сплачують податок щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, у таких розмірах:
у I кварталі — 10 відсотків;
у II кварталі — 10 відсотків;
у III кварталі — 50 відсотків;
у IV кварталі — 30 відсотків;
7.9.3. утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення у звітному податковому періоді, у тому числі за набуті ними площі нових земельних ділянок, вперше сплачують податок протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, в якому відбулося утворення (виникнення права на земельну ділянку);
7.9.4. що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію;
7.9.5. зобов’язані у разі, коли протягом податкового (звітного) періоду змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування:
уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;
подати протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, контролюючим органам за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією про площу земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку;
7.9.6. у разі надання сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в оренду іншому платникові податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації. У декларації орендаря така земельна ділянка не враховується;
7.9.7. у разі оренди ними сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду в особи, яка не є платником податку, враховують орендовану площу земельних ділянок у своїй декларації;
7.9.8. перераховують в установлений строк загальну суму коштів на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки.
8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.
8.1. Платники єдиного податку першої — третьої груп ведуть такий облік:
8.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.
8.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги.
8.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат .
8.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.
Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої, третьої або п’ятої групи.
8.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
8.4. Податкова декларація подається до контролюючого органу за місцем податкової адреси.
8.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 цієї статті.
8.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи — підприємці) груп.
При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цієї главою, авансові внески.
Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
8.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:
1) щомісячні авансові внески;
2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
8.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці) у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).
8.5.4. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:
1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників ;
2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників (у разі перевищення обсягу доходу.)
8.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.
8.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.
При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.
8.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим Кодексом України.
8.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.
Податкова декларація не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.
8.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку затверджуються в порядку, встановленим Податковим Кодексом України.
8.10. Платники єдиного податку першої — третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

В.о. сільського голови,
Секретар ради С.А. Талоха

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту рішення Коблівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Коблівської сільської ради на 2019 рік та затвердження Положення про єдиний податок»

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачено розв’язати шляхом
державного регулювання.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Коблівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Коблівської сільської ради на 2019 рік та затвердження Положення про єдиний податок» підготовлено на виконання вимог Податкового кодексу України, згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004р. № 308».
Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.
Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, до повноважень сільських рад належить встановлення єдиного податку.
На даний час на території Коблівської сільської ради діють наступні ставки єдиного податку за один місяць:
— для суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб І групи – 10 % до розміру мінімальної заробітної плати;
— для суб’єктів господарської діяльності – фізичних осіб ІІ групи – 20 % до розміру мінімальної заробітної плати.
Суть проблеми прийняття регуляторного акту — рішення Коблівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Коблівської сільської ради на 2019 рік та затвердження Положення про єдиний податок» полягає в тому, що суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи з незначним обсягом виробництва змушені виконувати значний обсяг бухгалтерських робіт (облік, звітність), на виконання яких потрібен окремий фахівець, що збільшує собівартість продукції, зменшує її конкурентоспроможність та стримує розвиток бізнесу.
Першочергові завдання, які передбачається розв’язати із затвердженням ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб:
— всебічна реалізація завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
— прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва;
— створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизняного товаровиробника;
— створення умов для нових робочих місць, зниження рівня безробіття;
— підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Головною метою затвердження ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб є стимулювання ефективної
діяльності суб’єктів малого підприємництва через удосконалення спрощеного їх оподаткування, що дасть можливість збільшити доходи до бюджету.

3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу.

В разі не встановлення ставок в запропонованому регуляторному акті, на території Коблівської сільської ради буде застосовуватися мінімальна ставка даного податку.
Альтернативою до прийняття запропонованого регуляторного акта є прийняття ставок для узагальнених видів діяльності.
Таким чином, визначена проблема може бути розв’язана шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття рішення Коблівської сільської ради «Про встановлення розміру ставок єдиного податку на території Коблівської сільської ради на 2019 рік та затвердження Положення про єдиний податок», яким пропонується затвердити: розміри ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання – фізичних осіб — підприємців, юридичних осіб в залежності від видів економічної діяльності.
Таким чином, впровадження даного регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, які здійснюють певні види господарської діяльності та сплачують єдиний податок в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим рішенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Перевагами у досягненні визначених цілей є:
— зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
— збільшення надходжень до сільського бюджету;
— підвищення рівня використання економічних ресурсів громади;
— спрямування надходжень коштів на вирішення соціальних проблем населення та покрашення інфраструктури населених пунктів громади, збільшення фінансування місцевих бюджетних програм;
— підвищення рівня конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта наведено в таблиці:

Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Інтереси органів місцевого самоврядування Приведення місцевої нормативно-правової бази у відповідність до вимог чинного законодавства України.
Додаткові надходження. Процедура розробки регуляторного акту не потребує витрат
Інтереси суб’єктів господарювання
Прийняття регуляторного акту та офіційне оприлюднення забезпечить прозорий механізм справляння податку Сплата податку в встановлених обсягах
Інтереси територіальної громади міста Покращення рівня життя та добробуту громади та її соціальної інфраструктури.
Покращення стану прозорості дій влади та можливість реалізації соціальних заходів у зв’язку з додатковими надходженнями до місцевого бюджету. Витрати відсутні

7. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

З боку органів місцевого самоврядування передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта.
Так як цей акт носить адміністративний характер та законом встановлено відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення законодавства у цій сфері, тому цілі, що обумовили розробку цього акта, мають бути повністю досягнуті.

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Найбільш значним зовнішнім фактором є зміни чинного законодавства України, що може призвести до неможливості залишення ставки єдиного податку без змін.

9. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Коблівської сільської ради. Термін дії запропонованого регуляторного акта — на бюджетний рік. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

10. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Результативність регуляторного акта визначатиметься за кількісними та якісними показниками:
— кількість платників єдиного податку;
— сума надходжень до сільського бюджету від єдиного податку.
— інформованість суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта надасть їм можливість уникати непорозумінь в частині справляння та сплати податків та зборів.
Проект вказаного регуляторного акту та рішення про встановлення ставки єдиного податку оприлюднюється на офіційному веб-сайті Коблівської сільської ради.

11. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу інформації щодо сум надходжень до місцевого бюджету від сплати фізичними особами єдиного податку на підставі даних Березанського відділення Очаківської ОДПІ;
У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, буде проводитись базове відстеження результативності регуляторного акта у встановлений термін.
Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік з дня набрання чинності регуляторного акта.

В.о. сільсього голови,
Секретар ради С.А. Талоха

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.