Тарифи комунхоз

10. октября 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту — проекту рішення №11 ХVсесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту комунальних тарифів на території Коблівської сільської ради».

Коблівською сільською радою розроблено проект регуляторного акту — проект рішення №11 ХV сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту комунальних тарифів на території Коблівської сільської ради». Проект даного рішення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги».
Впровадження регуляторного акту дозволить встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів
Поштова адреса розробника проекту регуляторного акту:
57453, Миколаївська область, Березанський район, с.Коблеве, вул.Одеська, буд.4
тел. 9-61-42.
Е-mail: Koblevorada@ukr.net
З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Коблівської сільської ради у розділі «Регуляторні акти»
Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Опубліковано 10 жовтня 2017 року

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 06 жовтня 2017 року № 11 ХV сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту комунальних
тарифів на території Коблівської сільської
ради

Відповідно до п.2 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» зі змінами та доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги» та №269 від 17.07.2014р «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунальної галузі на 2017-2018роки, з метою приведення тарифів до розміру економічного обґрунтованих витрат на послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів, враховуючи аналіз регуляторного впливу проекту зазначеного рішення принципам регуляторної політики, розглянувши лист в.о.начальника КП «Коблівський сількомунгосп» Курічук А.В. про затвердження нових тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів для населення, організацій, підприємств інших споживачів, протоколом спільних комісій від 04.10.2017 року, сільська рада.
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити проект комунальних тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів на території Коблівської сільської ради.(додаток)
2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Коблівської сільської ради.
3.Вважати таким, що втратило чинність рішення №57 виконавчого комітету Коблівської сільської ради від 13.08.2014 року «Про затвердження тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів».
4.Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово – комунального господарства.

Сільський голова В.М.Панич
Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням №11 XV сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року

ТАРИФИ
на комунальні послуги з « » 2017р

Найменування
наданих послуг Од.виміру Економічні
обґрунтування
(собівартість), грн
ПДВ 20% Тариф всього, грн
Водопостачання
Населення по лічильнику грн./м³ 7,5 1,5 9,00
Без лічильника:
квартири
приватні будинки
грн.
грн.
7 м³ х 7,5
4м³ х 7,5
10,50
6,00
63,00
36,00
Утримання худоби:
— корова,кінь грн./гол. 2,4м³ х 7,5 3,60 21,60
— кози, вівці,поросята грн./гол. 0,45м³ х 7,5 0,68 4,05
— птиця грн./10гол 0,6м³ х 7,5 0,9 5,40
Автотранспорт
— автобуси, вантажний авто грн./маш 15м³ х 7,5 22,50 135,00
— легкові авто грн./маш 9м³ х 7,5 13,50 81,00
Бюджетні організації грн./м³ 10,17 2,04 12,21
Інші організації грн./м³ 16,78 3,36 20,14
Водовідведення
Населення по лічильнику грн./м³ 8,33 1,67 10,00
Без лічильника грн 7м³ х 8,33 11,67 70,00
Бюджетні організації
грн./м³ 26,40 5,28 31,68
Інші організації
грн./м³ 27,27 5,46 32,73
Інші організації без тарифу КП «ДОЗ Причорномор’я»
грн./м³
11,43 2,29 13,72

Вивіз твердих побутових відходів
Населення
з 1мешканця
87,64грн х 0,12м³ грн./чол 10,52 2,10 12,62
Населення с. Лугове грн./чол 8,42 1,68 10,10
Бюджетні організації
грн. за 1м³ 103,08 20,62 123,70
інші організації
за 1м³ 103,15 20,63 123,78
Зона відпочинку з тарифом
КП «ДОЗ Причорномор’я» за 1м³ 123,81 24,76 148,57
Зона відпочинку без тарифу
КП «ДОЗ Причорномор’я» за 1м³ 105,54 21,11 126,65

Сільський голова В.М. Панич

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ
Проект рішення Коблівської сільської ради » Про затвердження проекту комунальних тарифів на території Коблівської сільської ради».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання з боку Коблівської сільської ради полягає у недостатності коштів, які отримує комунальне підприємство «Коблівський сількомунгосп» від споживачів, що користуються послугами з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів, а саме дохід підприємства не забезпечує відшкодування фактичних витрат на надання цих послуг.
З 13.08.2014 року, згідно рішення виконкому Коблівської сільської ради №57 «Про затвердження тарифів на комунальні послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів», були введені тарифи, які діють на сьогоднішній день.
Існуючий тариф на даний час не забезпечує повного відшкодування вартості виробництвапослуг.
Фінансовий стан підприємства не дає можливості належним чином виконувати необхідні планово-попереджувальні та профілактичні ремонтні роботи, не проводиться заміна повністю зношених мереж водопостачання та каналізації, немає можливості замінити застаріле, неефективне обладнання на більш економічне, таке, що зменшить енергоємність виробництва.
Проте самим головним є те, що ці всі фактори ставлять під загрозу якість питної води та екологічну безпеку довкілля, так як об′єкти водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів є об′єктами стратегічної важливості.
Основні причини збитковості підприємства:
— чинне регулювання органів місцевого самоврядування суперечить вимогам Закону України “Про житлово-комунальні послуги ” в якій визначено, що органи місцевого самоврядування затверджують ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво; п.4,5,6,8 ст. 31 цього Закону не допускають затвердження цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат без відповідного відшкодування з бюджету;
— витрати на послуги водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів зросли через інфляційні процеси в державі: за період , що минув значно подорожчали паливно-мастильні матеріали, збільшилася вартість електроенергії, зріс розмір мінімальної заробітної плати, зросли ставки податків та зборів та ін.;
— фінансовий стан підприємства ускладнює дебіторська та кредиторська заборгованість.
Всі ці фактори вплинули на необхідність негайно розпочинати процес поетапного доведення тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів до економічно обґрунтованого рівня.

2.Цілі державного регулювання.

Метою регуляторного акту є :
— надання життєво-необхідних якісних послуг з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів споживачам громади, Коблівської сільської ради;
— беззбиткова діяльність КП “Коблівський сількомунгосп” відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України “Про житлово — комунальні послуги ” зі змінами та доповненнями.
Реалізація мети передбачає установлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів.
Негативною оцінкою впливу зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акту є можливе зниження рівня платіжної спроможності певної категорії населення, для яких підвищення тарифу суттєво вплине на сімейний бюджет. З іншого боку збільшиться категорія населення, що зможе отримати субсидію на житлово-комунальні послуги, а на споживачів, що вже користується субсидією, дана проблема не справлятиме негативний вплив.

3. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 регулювання побудовано відповідно до принципів регуляторної політики.
 розрахунок тарифів проводиться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011року «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги» та №269 від 17.07.2014р
4. Обґрунтування можливості досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Влив може мати як негативний так і позитивний характер.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту є подальше підвищення тарифів на електроенергію, зміна рівня мінімальної заробітної плати, матеріалів, реагентів, інших статей собівартості надання послуг, та зміна законодавства в галузі житлово-комунального господарства.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акту.
Можливість встановлення економічно обґрунтованих тарифів для споживачів дозволить підприємству надавати якісні послуги у повному обсязі, знизити рівень збитковості підприємства , утримувати основні засоби у належному стані, своєчасно сплачувати податки та збори, заробітну плату працівникам, розраховуватися за енергоносії та ін.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акту.
Державний нагляд за додержанням вимог акту визначається Антимонопольним комітетом України або його територіальними органами.
5. Обґрунтування строку дії регуляторного акту.
Термін дії запропонованого регуляторного акту – необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та у інших необхідних випадках.
6. Визначення показників результативності регуляторного акту та заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.
Для відстеження регуляторного акту використовуються статистичні показники:
 показники прибутковості та збитковості підприємства;
 динаміка погашення кредиторської заборгованості
Строк дії регуляторного акту може бути обмежений при різкому підвищенні вартості електроенергії, матеріалів, мінімальної заробітної плати, податків та інших чинників, які призведуть до підвищення собівартості послуг.
Базове відстеження результативності регуляторного акту — до набрання актом чинності.
Повторне відстеження результативності регуляторного акту — буде проведено через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.