ХХ сесія 8 скликання

5. января 2018 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 22 грудня 2017 року №1 ХХ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про сільський бюджет
на 2018 рік

Розглянувши проект сільського бюджету на 2018 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України,Закону України « Про Державний бюджет України на 2018 рік « на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2018 рік:
доходи сільського бюджету в сумі 65480,482 тис. гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду сільського бюджету — в сумі 64765,110 тис. гривень, обсяг доходів спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 715,372 тис. гривень, у тому числі бюджету розвитку — в сумі 30,00 тис. гривень (додаток 1);

видатки сільського бюджету в сумі 65480,482 тис. гривень , у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету — в сумі 60931,086 тис. гривень, обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету — в сумі 4549,396 тис. гривень;
профіцит загального фонду сільського бюджету — у сумі 3834,024 тис. гривень, напрямом використання якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 3834,024 тис. гривень (додаток 2).
дефіцит спеціального фонду сільського бюджету — у сумі 3834,024 тис. гривень, джерелом покриття якого визначити:
кошти, що передаються із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), — у сумі 3834,024 тис. гривень (додаток 2).
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 65480,482 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду — 60931,086 тис. гривень та спеціальному фонду — в сумі 4549,396 тис. гривень (додаток 3).
3. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 648,0 тис. гривень.
4. Затвердити на 2018 рік у складі видатків сільського бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів,розподіл яких визначено відповідно до Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (додаток 4).
Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що відповідно вплине на обсяг сільського бюджету, проводити своїм розпорядженням, зокрема, збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин сільського бюджету чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету, а також перерозподіляти їх з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків із внесенням змін до розпису сільського бюджету Коблівської сільської ради.

5. Затвердити розмір резервного фонду сільського бюджету на 2018 рік у сумі 100,0 тис. гривень.
6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих галузевих програм у сумі 33690,349 тис.гривень (додаток 6).

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету в сумі 3864,024 тис. гривень , (додаток 3,5,7) .

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на оплату праці;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів;
оплата енергосервісу.
9. Установити, що згідно зі статтями 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
10. Сільська рада, як головний розпорядник коштів-виконавець бюджетних програм, забезпечує в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
11. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
12.Делегувати районному бюджету на утримання в 2018 році видатків сільського бюджету на: один рік на утримання дитячо-юнацької спортивної школи; будинку творчості школярів;школи естетичного виховання;трудового архіву;управлінню праці соціального захисту населення; фінансова підтримка громадській організація інвалідів та ветеранів ; багатопрофільній стаціонарній медичній допомоги населенню ; на шість місяців утримання територіального центру соціального обслуговування; утримання центру первиної медичної допомоги.

13. У випадку невиконання запланованих обсягів надходжень до сільського бюджету на 2018 рік, визначених розписом сільського бюджету, головний розпорядник коштів (сільська рада) забезпечує взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише по захищених статтях видатків.

14. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.64, 101, 1032 та 1034 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що у спеціальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:
до доходів належать надходження, визначені ст.69-1 Бюджетного кодексу України;
джерелами формування у частині фінансування є надходження, які визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.
16. Доручити сільському голові за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку
вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством: у разі внесення змін до структури апарату виконавчого комітету сільського бюджету з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи , який є головним розпорядником коштів сільського бюджету;
за джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
17. З метою наповнення власних дохідних джерел сільського бюджету, забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ та виконання місцевих програм сільського бюджету надати право виконавчому органу сільської ради на конкурсних засадах здійснювати розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на рахунках сільського бюджету, у банківських установах на умовах депозитного обслуговування бюджетних коштів відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

18. Установити, що відповідно до статей 59, 80 Бюджетного кодексу України у 2018 році встановлюється звітність про виконання сільського бюджету:
квартальний та річний звіти про виконання сільського бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії з питань бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати сільської ради затверджують звіт про виконання сільського бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

19. Установити, що після прийняття рішення про сільський бюджет на 2018 рік внесення змін до бюджетних призначень та перерозподіл між ними здійснювати відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків і надання кредитів з бюджету». Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням сільська рада здійснює перерозподіл видатків за програмною класифікацією видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень між програмною класифікацією видатків у межах загального обсягу сільського бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень, на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку регіону, паливо-енергетичного комплексу, енергозбереження та житлово — комунального господарства.

20. Додатки 1 — 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М.Панич

Додаток 4
до рішення Коблівської с/р
від 22.12.2017
«Про сільський бюджет
на 2018 рік»
Показники
міжбюджетних трансфертів між сільським бюджетом та іншими бюджетами на 2018 рік
(тис.грн)
№ з/п Назва адміністративно- територіальних одиниць Всього
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції в т.ч. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в т.ч. Інші субвенції з місцевого бюджету в т.ч.:
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Первинна медична допомога Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Утримання БТШ Утримання ДЮСШ утримання трудового архіву утримання школи естетичного виховання дітей утримання КП Березанський ЦПМСД
Упраління праці соціального захисту населення Багатопрофільна медична допомога населенню (придбання безкоштовних ліків) утримання громадських організацій
1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Березанський район 4830,800 3957,400 873,400 350,000 350,000 1169,472 500,040 15,015 221,673 94,485 20,000 137,113 60,000 20,000 101,146 6350,272

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.