ІІІ сесія 8 скликання

8. февраля 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 1 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження фінансового звіту
по виконанню сільського бюджету
за 2016 рік

Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Горгуленко Т.А. щодо затвердження фінансового звіту по виконанню сільського бюджету за 2016 рік, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Фінансовий звіт по виконанню сільського бюджету за 2016 рік головного бухгалтера сільської ради Горгуленко Тетяни Анатоліївни прийняти до відома, згідно додатку.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М.Панич

Додаток до рішення № 1
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 РІК
Коблівська сільська рада
1.Виконання доходної частини:

Згідно затверджених показників бюджету на 2016рік доходна частина загального фонду при плані 15599478,00 грн. складає 21490501,00 грн. , або план доходів виконано на 139.76 %

план факт % вик.
22090000 Державне мито 900 22730 2525,56
22090100 Держ. мито,що спл.на спадщ. 100 134
22090400 Д. мито пов.з вид.зак.пасп 800 22596
11020202 Податок на прибуток під-в комун.власн. 10000 26830 268,30
11020202 Под на приб. під-в комун.власн 10000 26830

14040000 Акцизн.под. з реал.суб»ект. господар. 2761067 3516843 127,37
роздр.торгівлі підакцизних товарів
18000000 Місцеві податки і збори 9907711 14826457 149,65
18010100 Под на нерух майно житл.нерух.ю.о. 344
18010200 Под на нерух майно житл.нерух.ф.о. 16204
18010300 Под на нерух майно нежитл.нерух.ф.о. 144969
18010400 Под на нерух майно нежитл.нерух.ю.о. 2553050 3407579 133,47
18030000 Туристичний збір
18030100 Туристичний збір(юр.ос) 75000 271799 362,40
18030200 Туристичний збір(фіз.ос) 75000 314902 419,87
18010500 Земельний податок з юр ос 450000 701746 155,94
18010600 Орендна плата з юрид. Осіб 5091161 6973028 136,96
18010700 Земельний податок з фіз. Ос 200000 413582 206,79
18010900 Орендна плата фізичн. осіб 900000 1425700 158,41
18011000 Транспортний податок з ф.о.
18011100 Транспортний податок з ю.о.
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 13500 107502 796,31
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 350000 626455 178,99
18050500 Єдин.подат.з сільхозвиробників 200000 422647 211,32
18040200 -827
18040100 -800
21081100 17
22012600 56
24060300 12673
31010200 1200
21010302 Частина чистого прибутку 4350
22012500 2109
18040800 -237
21081500 159900
18040600 Плата за торг.патент рестор.госп.ф.ос. -600
Разом доходів 12679678 18570701 146,46
41035000 Інші субвенції 2775800 2775800
41037003 Вибори 144000 144000
ВСЬОГО Д О Х О Д І В 15599478 21490501 137,76

Доходна частина спеціального фонду при плані 2974664,00 грн. складає 3429245,00 грн. , або план доходів виконано на 115,28 %
КОД 30.июн
план факт %%
33000000 Кошти від продажу землі і 2559590 2901035 113,34
33010101 Кошти від продажу землі 2559590 2901035
33010102 0
50110000 Цільові фонди 230800 357769 155,01
19010000 Забруднення навкол.середовища 0 4596
21110000 594
25010000 Платні послуги 184274 157833
25010100 Батьківська плата 178387 151541
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 5887 6292
25020200 7418
ВСЬОГО Д О Х О Д І В 2974664 3429245 115,28

2. Виконання видаткової частини бюджету та дебіторсько-кредиторська заборгованість.

Видаткова частина ЗФ за 2016 рiк, по установам, які знаходяться на балансі сільської ради касові видатки становлять:

№ КФК Назва Сума видатків
1 010116 Органи місцевого самоврядування 867 678,49
2 070804 Централізована бухгалтерія 315 408,13
3 070101 Дошкільні навчальні заклади 5 011 497,10
4 070805 Група господарчого обслуговування 441 878,01
5 100203 Благоустрій міст,сіл,селищ 2 961 647,70
6 210110 Рятування на водах 111 439,78
7 091101 Центр соціальної служби сім*ї та молоді 67 278,35
8 100202 Водопровідно-каналізаційне підприємство(субвенцiя КП КСКГ) 634666,00
9 250380 Субвенція 1 035 162,06
10 090412 Інщі видатки на соціальний захист населення 194 932,00

11 090416 Інші вдатки на соціальний захист ветеранів 13700,00
12 091214 Інші установи та заклади 14 071,85
13 100202 Водопровідно-каналізаційне господарство 313 124,00
14 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 30 735,00
15 250203 Проведення виборiв депутатiв мiсцевих рад та сiльських,селищних,мiських голiв 144000.00
16 070807 Інші освітні програми

Витрачені кошти за 2016 рiк.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» в т.ч.
КЕКВ2210 -купівля бензину-83845,00грн.,запчастини для авто-14410,60грн.,канцтовари-15613,50грн., госп.товари-8520,00грн.;періодичні видання -11836,30 грн.,придбанi акумуляторна батарея-4610,00 грн.,ИБП-2042,00 грн.
КЕКВ 2240 –телекомунікаційні послуги-8526,32грн.,комунальні послуги-279,60грн..охорона адмінбудівлі-7800грн,послуги банку- 485,41грн.,оголошення в газеті-2660,92грн.,консультаційні послуги центру моніторінгу закупівель-5400грн.,обслуговування котлів-5000,00грн.; інформаційні матеріали в журналі «Регіон Юг»-3000,00 грн.; послуги по періодичним виданням 123.90 грн.,заправка картриджів-4250,00 грн.,пусконаладні і вимірювальні роботи-1500,00 грн.,страхування автомобілів-673,92 грн.;технiчне обслуговування газових приладiв-671,82 грн.,господарчi товари-981,00 грн.
КЕКВ 2250- відрядження 300,00 грн
КЕКВ 2800- пені, штрафи, судові збори та податки-284,32грн.; судові збори-5787,60 грн.
КЕКВ 2282-навчання спеціаліста у сфері здійснення публічних закупівель-1300,00 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» в т.ч.
КЕКВ 2210- придбання господарчих товарів- 93635,90грн., канцтовари- 10184,00 грн;періодичні видання -14559,74 грн., меблi- 196683,96 грн.,виготовлення та монтаж огорожі в ДНЗ «Золотий півник»-198852,00 грн.,побутова технiка-19099,70 грн.,тюль,бiлизна,рушники-14500,00 грн.,новорiчнi подарунковi набори »Зiмушка»-16228,00 грн.
КЕКВ 2240 – телекомунікаційні послуги -2257.00 грн.,комунальні послуги-24443,04 грн.,обслуговування котлів-10000,00грн.,послуги банку- 2673,01грн.; дератизація та дезінсекція приміщень ДНЗ-1329,60грн.; пусконаладні і вимірювальні роботи-5000,00 грн.,поточний ремонт та приведення у стан протирадіаційного укриття-20678,00 грн.,демонтаж та монтаж,повірка ,технiчне обслуговування приладів обліку газу-6513.58 грн.
КЕКВ 2250- відрядження 5296,51грн.
КЕКВ 2800- пені, штрафи, судові збори та податки-86,13грн.,внесення змін до держ.реєстру юр.осіб ДНЗ «Золотий півник»-410,00 грн.
КФК 070804 «Централізована бухгалтерія» в т.ч .
КЕКВ 2210 канцтовари- 6500,00грн.
КЕКВ 2240 телекомунікаційні послуги-2008,11грн.,послуги банку- 198,57грн.; послуги на право користуванням программою АІС місцеві бюджети -1490,00 грн.,программа М.Е.Д.ок-1920,00 грн.,послуги у сфери информатизации-850,00 грн.
КЕКВ 2250- відрядження 498,00 грн
КФК 210110 «Рятування на водах» в т.ч
КЕКВ 2240. Послуги банку -83,26 грн., послуги з в»язку-446,00грн;
КЕКВ 2282 – 1440,00 навчання з підготовки до роботи плавців-рятувальників

КФК 091101 «Соціальний центр сім*ї та молоді» в т.ч
КЕКВ 2240 послуги банку-53,47 грн.,телекомунікаційні послуги 538,08грн.
КФК 100203 «Благоустрій сіл,селищ»
КЕКВ 2210- придбання електротоварів-27254,33грн.придбання знаків дорожніх-11400,12грн., спортивне обладнання 121830,25 грн., господарчі товари — 41135,58грн.,лампи енергозберигаючи-19833,60 грн.
КЕКВ 2240 послуги навантажувача-101400,00грн.
прибирання снігових заметів-21749,65; покос трави-68034,03 ; благоустрій території сільської ради 26038,16 грн.; автопослуги по підвозу спортивного обладнання 5500,00 грн.,позачергова технічна перевірка засобів обліку вуличного освітлення -5212,29 грн.
поточний ремонт зовнішнього освітлення в з/в «Коблеве»-159783,60 грн.
послуги банку-62,76грн.,виготовлення та монтаж стели-98479,58 грн.,викачка ливневих вод -7600,15 грн., монтаж світлових конструкцій по вул.Кишинівська , Нептуна,Набережна-114870,92 грн.,дезінфекція комарів -100000,00 грн.,тех.нагляд за монтаж світлових конструкцій по вул.Кишинівська , Нептуна,Набережна – грн.,послуги автовишки-5600,00 грн.;поточний ремонт дорiг в с.Коблеве, а саме:
Поточний ремонт дорожнього покриття по провулку Одеське шоссе до в.Миру-23328,02 грн.

Поточний ремонт дорожнього покриття по кiльцевоi дороги в.Мира до Дома Рибака(1част)-114001,98 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по кiльцевоi дороги в.Мира до Дома Рибака(2част)-114001,98грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття автодороги выд в.Мира до вул.Одеське шосе-199959,49грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Набережна — 102601,76 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття примикань по вул. Степова — 127403,76 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття провулку Одеське шоссе до пид»iздiв гаражiв — 128253,27 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна 1-11 — 189927,29 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна 12-22 — 189927,29 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриттяпо вул. Сонячна 22-31 — 190155,31 грн.

КЕКВ 2281 — Проведення цільвих досліджень з комплексної оцінки екологiчного,геолого-гідрогеологiчного і санiтарного стану території сiльськоi ради-190000.00 грн.
КЕКВ 2800- пеня- 13,17 грн.
КФК 070805 «Групи господарчого обслуговування».
КЕКВ 2210- придбання запчастин для автомобіля -1537,20 грн.,господарчі товари-2587,20 грн.
КЕКВ 2240- послуги банку 311,46 грн, страхування авто-2844,17грн.,тех.контроль автомобіля-250,30 грн.;
КФК 090412 «Інщі видатки на соціальний захист населення»
КЕКВ 2730- — 185890,00 грн. –надання матерiальноi допомоги;
КЕКВ 2210- 9042,00 грн.придбання шиферу для малозабезпеченоi сим»i
КФК 091214 «Інші установи та заклади»
КЕКВ -2282- 14071.85 грн.- утримання соціального працівника.
КФК 250380»Субвенція»
КЕКВ-2620- субвенція районному бюджету -602031,06грн.
Субвенція для Коблівської ЗОШ на харчування -97966,00грн.
Субвенція для Коблівської бібліотекі – 6700,00 грн.
Субвенція для сільської пожежної охорони -25000,00 грн.
Субвенція для Коблівської ЗОШ – 300000,00 грн.
Субвенція райлікарні для проходження мед.огляду працівниками дитячих садків-3465,00 грн.
КФК-210105» Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха «
КЕКВ 2210- придбання пального- 30735,00грн
КФК 100202»Водопровідно-каналізаційного обслуговування»
КЕКВ 2210- придбання товарів-64266,00грн.
КЕКВ 2240 – гідродинамічне очищення КНС-120031,00 грн., гідродинамічне очищення свердловини на воду №261/223-117827,00 грн.;вiдеообстеження двох свердловин-11000,00 грн.
КЕКВ 2610- субвенція Коблівському КП СКГ- 634666,00грн.
КФК 070807 «Інші освітні програми»
КЕКВ 2282- придбання новорiчних подарункових наборів »Зiмушка»-14012,00 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2016 рік становлять:
В тому числі: Ф-ма 4-1:
КФК 070101 «Дитячі садки» Видатки становлять 166802,01 грн, які використані по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на закупівлю продуктів харчування для ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Золотий півник». Всього надійшло коштів з початку року в сумі151540,91 грн, (батьківська плата)

КФК010116 «Органи місцевого самоврядування» Видатки становлять 20416,27 грн, які використані по КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали» -13361,27 стелажі для архиву та буд.матеріали на поточний ремонт приміщення під архив сільської ради, КЕКВ 2240» Оплата послуг»- 7055,00 грн. –на поточний ремонт приміщення під архив сільської ради. Всього надійшло коштів з початку року в сумі 7210,75 грн (надходження коштів за оренду приміщення від ПКФО «Фармація»,ПАТ Укртелеком
КФК 070805 «Господарча группа» Всього надійшло коштів з початку року в сумі 729,51грн.(надходження коштів за оренду автомобілей від Коблівського сількомунгоспу
Ф-ма 4-2:
КФК090412 «Поточні трансферти населенню» Залишок на звітну дату в сумі 21216,00грн.
КФК 090416 «Інші вдатки на соціальний захист ветеранів» Видатки становлять 2000,00 грн, які використані по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на закупівлю продуктів на святковий стіл до Дня Перемоги для ветеранім Залишок на звітну дату від підприємств та організацій-505,40грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» Надійшли кошти від батьків ,як благодійні внески-9082,00 грн.із них придбані шафи дитячі -5338,00 грн. Залишок на звітну дату від батьків -3864,00грн.
КФК 100203 «Благоустрій сіл,селищ» Залишок коштів на початок року -38,01грн.

Ф 4-3:
Касові видатки становлять :
КФК КЕКВ Назва робіт Сума
070805 3110 Манiпулятор бокового завант.з комп.гiдравл.обл 198500,00
3110 Кузов смiттевозу типу «Влiв Медiум» 199800,00
3110 Надрамник смiттевоза в зборi з компл.гiдр 198700,00
100202 3110 Насос глибинний 38000,00
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по в.Шкiльна№1-№33 с.Коблеве ,Березанського р-ну.Миколаївської обл. 893582,93
3132 Розробка проектно-кошторисної документації»Капітальний ремонт дорожнього покриття по в.Шкiльна №1- №33с.Коблеве Березанського р-ну ,Миколаївської обл.» 3550,00
3132 Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт ділянок дорожнього покриття по.пр.Курортнийс.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл.» 4120,00
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальний ремонт ділянок дорожнього покриття по.пр.Курортнийс.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 1363,81
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Садова від буд.№ 1 до буд. № 29 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 4635,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Капітальному ремонту дорожнього покриття провулку від вул. Степова до цвинтаря в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 4120,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд.№ 28 до буд. № 56 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 4120,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації по «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна від цвинтаря до буд. № 26 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 4120,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 32 до буд.50 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 4635,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 2 до буд.30 та провулку від вул. Виноградна до вул. Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
4120,00
3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації по«Капітальному ремонту дорожного покриття по вул. Миру від буд. № 2 до буд. № 11А
в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 4120,00
150101 3122 Виготовлення проектно-кошторисна документації «Будівництво спортивного майданчику за адресою в. Шкiльна 4,с.Коблеве Березанського р-ну Миколаївської області. 5665,00
150101 3122 Авторський нагляд за об’єктом «Будівництво спортивного майданчику по в.Шкiльна 4 с.Коблеве Березанського р-ну, Миколаівської області 710,00
100203 3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Садова від буд.№ 1 до буд. № 29 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 1521,25
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття провулку від вул. Степова до цвинтаря в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 1164,88
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд.№ 28 до буд. № 56 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 1530,59
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна від цвинтаря до буд. № 26 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 1450,45
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 32 до буд.50 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 1447,36
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 2 до буд.30 та провулку від вул. Виноградна до вул. Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
1526,42
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожного покриття по вул. Миру від буд. № 2 до буд. № 11А
в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 1404,73
3132 Тех. нагляд за «Капітальний ремонт ділянок дорожнього покриття по.пр.Курортнийс.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 11304,00
3132 Тех.нагляд за «Капітальному ремонту дорожнього покриття провулку від вул.Морська буд№19 до вул.Набережна буд.№ 14 та ділянки вул.Набережної від буд.14 до буд.№20 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
6644,00
3132 «Капітальному ремонту дорожнього покриття провулку від вул.Морська буд№19 до вул.Набережна буд.№ 14 та ділянки вул.Набережної від буд.14 до буд.№20 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
354009,52
3132 «Капітальний ремонт ділянок дорожнього покриття по.пр.Курортнийс.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 622629,96
3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд.№ 28 до буд. № 56 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 895012,80
3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від цвинтаря до буд. № 26 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 730586,40
150101 3122 «Будівництво службового побутового корпусу ДНЗ «Сонечко» в с.Коблеве.
169984.84
010116 3110 Придбання оргтехніки 26000,00
100203 3110 Придбання спортивного обладнання 17160,00
250344 3220 Субвенція райфінуправлінню Березанської РДА 7800,00
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 32 до буд.50 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 1199444,4
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 2 до буд.30 та провулку від вул. Виноградна до вул. Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
1015842,0
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова від буд.№ 1 до буд. № 29 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 979096,23
100203 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова від буд.№ 1 до буд. № 29 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 18689,22
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд.№ 28 до буд. № 56 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 15820,00
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від цвинтаря до буд. № 26 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 12919,00
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 32 до буд.50 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 22271,55
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 2 до буд.30 та провулку від вул. Виноградна до вул. Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області»
18859,05
3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по в.Шкiльна №55- №33с.Коблеве Березанського р-ну ,Миколаївської обл.» 783788,48
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по в.Шкiльна №55- №33с.Коблеве Березанського р-ну ,Миколаївської обл.» 14607,00
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по в.Шкiльна №1- №33с.Коблеве Березанського р-ну ,Миколаївської обл.» 16065,00
3132 Експертиза кошторисної документації за «Капітальному ремонту дорожного покриття від вул. Одеська до вул.Виноградна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 1120,55
3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від в.Одеська до в.Шкiльна с.Коблеве Березанського р-ну ,Миколаївської обл.» 5925,58
150101 3122 Виконання вишукувальних робіт по об»єкту Будівництво очисних споруд та КНС в с.Коблеве 97056,00
100102 3131 Капітальний ремонт вент.блоків в житловом будинку по вул..Степова 40 168734,36
240900 2240 Монтаж світових конструкцій по вул.Набережна,Морська ,Кишинівська і Нептуна 185025,12
100202 3110 Насос та електродвигун 45995,00
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку від вул.Одеська до вул..Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 316846,21
100203 3132 Повернення надмірно сплачених коштів по кап.ремонту дороги -171380,00
250380 3220 Субвенція для Коблівської ЗОШ 200000,00
010116 3110 Придбання оргтехніки,акумуляторноi батареi 17920,00
070101 3110 Придбання оргтехніки,побутовоi технiки 61407,00
070101 3110 Придбання циркулярних насосiв 50741,20
150101 3122 Виготовлення проектно-кошторисна документації по об»єкту Будівництво очисних споруд та КНС в с.Коблеве 145430.75
150101 3122 Тех.нагляд за «Будівництво службового побутового корпусу ДНЗ «Сонечко» в с.Коблеве.
3550,08
150101 3122 Проведення предпроектних та вишукувальних робіт в галузі гідрогеології для будівництва об»єктів водо забезпечення населених пунктівКоблівської с/р Березанського району Миколаївської області «. 58010,48
240900 2730 Надання материальноi допомоги 13500,00
240900 2240 Тех.нагляд за «Монтаж світових конструкцій по вул.Морська 3107,72
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 32 до буд.50 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 930,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна від буд. № 2 до буд.30 та провулку від вул. Виноградна до вул. Шкільна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «.
930,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Садова від буд.№ 1 до буд. № 29 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 930,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд.№ 28 до буд. № 56 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 930,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від цвинтаря до буд. № 26 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 465,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вiд вул.Степова до цвинтера в с. Коблево Березанського району Миколаївської області «. 465,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт ділянок дорожнього покриття по.пр.Курортнийс.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 1026,00
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мира від буд.№ 2 до буд. № 11 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 465,00
100203 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Морська 5 до Набережна2 в с.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 4233,80
100203 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від в.Степова до цвинтаря в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 10336,87
100203 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мира від буд.№ 2 до буд. № 11 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 13227,74
100203 3132 Виготовлення проектно-кошторисна документації по об»єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від вул. Одеська до вул.Виноградна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 4882,50
100203 3132 Авторський нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від вул. Одеська до вул.Виноградна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 1464,75
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від вул. Одеська до вул.Виноградна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 499262,83
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Мира від буд.№ 2 до буд. № 11 в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 657721,19
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від в.Степова до цвинтаря в с. Коблево Березанського району Миколаївської області « 500272,08
100203 3132 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Морська 5 до Набережна2 в с.Коблеве Березанського р-ну, Миколаївської обл « 209723,99
100203 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по від вул. Одеська до вул.Виноградна в с. Коблево Березанського району Миколаївської області 8737,25

Заборгованість станом на 01.01.2017р.

КФК
КЕКВ Назва дебітора, кредитора Вид робіт, послуг Причина виникнення заборгованості Дата погашення
заборгованості
070101,доходи СФ Батьківська плата –11625,07
( Дебіторська заборгованість) Батьківська плата Нарахована батьківська плата за грудень 2016 р. січень 2017
010116;КЕКВ2210;ЗФ 6231,26 грн.- Дебіторська заборгованість УДППЗ «Укрпошта» Періодичні видання на 2017 рік січень-червень 2017р.
070101;КЕКВ2210;ЗФ 7592,74 грн.- Дебіторська заборгованість УДППЗ «Укрпошта» Періодичні видання на 2017 рік січень-червень 2017р.

УКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Згідно затверджених показників бюджету на 2016рік доходна частина загального фонду при плані 640070,00 грн. складає 1050646,00 грн. , або план доходів виконано на
164.46 %
Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією
уточнений план на 2016р.
факт.
викон.за
2016рік
% виконання

Код
10000000 Податкові надходження 547650 956170,60 174,6
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 600

97

16,2
11020000 Податок на прибуток підприємств 600

97

16,2
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 600

97

16,2
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1805 2156,30 119,5
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 1805 2156,30 119,5
18000000 Місцеві податки 545245 953917,30 174,95
18010000 Податок на майно 425257 669342,50 157,4
18010200 Податок на нерухоме майно ,ведмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів житлової нерухомості 151 333 220,5
18010300 Податок на нерухоме майно ,ведмінне від земельної ділянки,сплачений фізичними особами,які є власниками об»єктів нежитлової нерухомості 8407,25
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 385 551,85 143,3
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 328921 514690,48 156,48
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 20000 30308,80 151,5
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 75800 115051,07 151,78
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 0 -506,13 0
18040600 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (ресторанне господарство),сплачений фізичними особами,що справлявся до 1 січня 2015року 0 -506,13
0
18050000 Єдиний податок 119988 285081 237,59
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 0 0 0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6588 15779,60 239,52
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро- виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
113400

269301,42

237,48
20000000 Неподаткові надходження 20 4075,57 20377,85
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 20 4075,57 20377,85
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0 259,26 0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0
259,26
0
22090000 Державне мито 20 3828,66 19143,3
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
20

29,16

145,8
22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформлення закордонних паспортів
0

3799,50

0
40000000 Офіційні трансферти 92400 92400 100
41000000 Від органів державного управління 92400 92400 100
41030000 Субвенції 92400 92400 100
41035000 Інші субвенції 92400 92400 100
у тому числі:
41035000 Інші субвенції ДНЗ 64600 64600 100
41035000 Інші субвенції сільській клуб 27800 27800
100
Всього (без урахування трансфертів) 547670 960246,20
175,3
Всього доходів 640070 1052646
164,46

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Видаткова частина бюджету по загальному фонду за 2016рік -касові видатки:
По КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» -187107,10 грн.
По КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»-105856,44
КТКВК 070804 « Централізована бухгалтерія«-104200,21 грн.
КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»-33500,00 грн.
КТКВК 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»-800,00 грн.
КТКВК 090501 « Організація та проведення громадських робіт»-2980,88 грн.
КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»-23130,74 грн.
По КТКВК 091214 « Інші установи та заклади »- 22597,26грн.
КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуб та інші заклади клубного типу»- 51704,49 грн.
КТКВК 250380 « Інші субвенції» 63338,08 грн.
КТКВК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха» -5847,00 грн.

По КТКВК 010116 на суму
Придбано : печатка на автом.корпусі і штампи на суму 1975,00 грн.;
4500,00 грн.- канцприладдя,папір
614,00 грн — будівельні матеріали (кахель,цемент,кісті)
1616,08 грн –підписка періодичних видань на 2016р.
Послуги: за телекомунікаційні послуги Укртелекому — 2365,91грн.;за публікацію оголошення в газеті «Березань»-940,29грн.;позачергова технічна перевірка засобів обліку, встановлених у 1-ф. ел.установці -617,66грн; послуги – інтернет -1780грн.; заправка картріджів-720,00грн. ;послуги доставки періодичних видань-4.00грн.

По КТКВК 070101
Ванна мийна зварна трьохсекційна 1шт.-4778.00
Стіл виробничний В-5 1шт. 2213.00
Посуд – 8822,00 грн.
– підписка періодичних видань за 2016р.-2006,90грн.
— будівельні матеріали -7983 грн
Подарунки першокласникам -1200.00грн.

По КТКВК 100203
Електролічильник НІК 2102-01.Е2Т 1ф, 5-60А/220В багатотарифний – 1260,00грн.
Бензотример – 3000,00грн.
Послуги:Відключення електроустановок непобутового споживача на комутаційному пристрої за умови наявності договору.-548,04
Повірка лічильників електричної енергії однофазних чотирьохтарифних кл.1,02,0 –
151,27
Параметризація богатотарифного лічільника -963,64грн.
Поторне підключення ел.лічільника вуличне освітлення-255,02

По КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуб та інші заклади клубного типу» придбані :Микрофон Shure PGA58 – 2шт. – 4974,00грн.
Прибори светові – 10000,00 грн.
КТКВК 070804 « Централізована бухгалтерія
2760 грн. – підписка періодичних видань за 2016р.
2700 грн.- канцприладдя,папір
КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення»
Надана Матеріальна допомога до Дня захисника України (14.10.2016р.)-10500,00 грн.,
Матеріальна допомога на поховання-1000,00 грн.
Матеріальна допомога на лікування-19150,00 грн.
Матеріальна допомога до Дня Матері -400,00 грн.
Матеріальна допомога довгожительки, ювілярці до 90 річчя-200,00 грн.
Матеріальна допомога до дня інваліда-2550,00 грн.
Матеріальна допомога до дня Святого Миколая-700,00 грн.

КТКВК 090416 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»-
у зв’язку з відзначенням 27 річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки
Афганістан матеріальна допомога 4(чотирьом) учасникам бойових дій та воїнам
Інтернаціоналістам 4 чол. по 200грн. усього у сумі — 800грн.
КТКВК 250380 « Інші субвенції»
Для Червоноукраїнській ЗОШ – 48272грн.
КЕКВ 2620: 1722грн.-Червоноукраїнська ЗОШ (пільгове харчування) – березень 2016р.
9450грн –Червоноукраїнська ЗОШ (харчування учнів 1-4 класів у пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко»)-1-дитина-мобілізованого в зону АТО 2-дітей-інвалідів,42-учня,тривалість оздоровчої компанії 14 днів, з розрахунку 15,00грн. на одного учня. –травень; 16380грн.-Чеовоноукраїнська ЗОШ (для придбання паливо-мастильних матеріалів з метою підвозу дітей з с.Бессарабка до Червоноукраїнською ЗОШ 20720грн –Червоноукраїнська ЗОШ (харчування учнів пільгове 1-4 класів 37х20днів по7.00грн.,у тому числі : 2-дитини учасниківАТО;2 -дитини іваліда дитинства для КЗБ РЦПМСД :21080грн.
Для СПО Коблево -5000грн.- для надання фінансової допомоги на полібшення матеріально –технічного забезпечення СПО Коблево.

СПЕЦФОНД

По КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти»:

Придбана плита електрична ПЕ,4-х конф.з жарочною шафою 1шт.-15587.00грн.
По КТКВК 150101 «Капітальні вкладення»:

КЕКВ 3122 – 4500,00 оплата за виконання робіт з додаткової інженерно-топографічної зйомкидля розробки проекту робочої документації будівництва газопроводуМ-14(Одесса-Новоазовськ)-с.Бесарабка –с.Українка Березанського рн,Миколаївської області.
КТКВК 090501 « Організація та проведення громадських робіт»-2980,88 грн.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2016р. склалась у сумі :4970,56 грн.
070804 -КЕКВ-2210-2006,90грн. підписка періодичних видань на 2016рік (видатки майбутніх періодів)
070101КЕКВ-2210-1347,58грн. підписка періодичних видань на 2017рік (видатки майбутніх періодів)
010116КЕКВ-2210-1616,08грн. підписка періодичних видань на 2016рік (видатки майбутніх періодів)

НОВОФЕДОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

На балансі Новофедорівської сільської ради знаходяться: апарат управління, централізована бухгалтерія, сільський будинок культури, ДНЗ «Сонечко»,на утриманні якого знаходяться 50 дітей .

Виконання дохідної частини бюджету за 2016 рік.

Дохідна частина бюджету виконана на 134,49%.
КБКД План Факт % виконання
14040000 1500,00 3248,72 216
18010200 — 20,00 —
18010300 — 6161,11 —
18010500 2390,00 5405,14 226
18010600 101897,00 134263,79 131
18010700 49351,00 60393,44 122
18010900 177620,00 291947,64 164
18050300 1500,00 — —
18050400 115855,00 160766,99 138
18050500 299730,00 578901,96 193
19010100 — 52,91 —
21010302 — 43,00 —
21081100 — 51,00 —
21081500 — 6800,00 —
22012500 — 1271,29 —
22090100 — 87,17 —
22090400 — 4575,55 —
25010100 40000,00 44882,31 112,21
25020200 3834,10 4016,28 104,75
41035003 578360,00 542334,89 93,77
ВСЬОГО: 1372037,10 1845223,19 134,49

Загалом по сільській раді дохідна частина виконана по всіх запланованих видах доходів , крім податку на доходи найманих працівників та податку на доходи,що сплачуються за декларації та по сплаті послуг,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Видаткова частина бюджету сільської ради за 2016 рік.

Видаткова частина бюджету по загальному фонду виконана на 98,64 %.
КЕКВ План Факт % виконання
2111 576019,00 540522,02 93,84
2120 138244,00 122811,50 88,84
2210 193996,00 193957,19 99,98
2230 84930,00 83450,00 98,25
2240 146815,00 142848,79 97,30
2250 7090,00 7090,00 100,00
2272 696,00 696,00 100,00
2273 52620,00 52620,00 100,00
2274 176594,00 123115,20 69,72
2281 40000,00 39936,00 99,84
2282 17274,00 17036,54 98,63
2610 25800,00 25800,00 100,00
2620 — 90270,00 —
2730 7500,00 7500,00 100,00
2800 4504,00 4404,00 97,78
Всього: 1471562,00 1451537,24 98,64

Видаткова частина бюджету по спеціальному фонду виконана на 70,44 %.
2111 3142,70 3142,70 100,00
2120 691,40 691,40 100,00
2230 40000,00 5854,55 14,64
3110 71683,00 71678,00 99,99
Всього: 115517,10 81366,65 70,44

Недовиконання видаткової частини сільського бюджету виникло :

Видатки загального фонду .

КТКВК КЕКВ Сума,грн.. Пояснення
010116 2111 151689,46 Заробітна плата
2120 36291,14 Нарахування на заробітну плату
2210 29780,00 Канцтовари, періодичні видання
2240 18872,31 Оплата за консультаційні послуги , телекомунікаційні послуги , за публікацію оголошень в газеті, доставка періодичних видань
2250 3750,00 Видатки на відрядження
ВСЬОГО: 244786,91
070101 2111 250379,65 Заробітна плата
2120 53870,57 Нарахування на заробітну плату
2210 78175,00 Оплачені будівельні матеріали, меблі та кухонне устаткування
2230 72950,00 Сплачено за продукти харчування
2240 21728,67 Оплата послуг (крім комунальних) пуск газу, перевірка вимірювальної техніки
2272 696,00 За водопостачання
2273 17010,00 Оплата електроенергії
2274 123115,20 Оплата природного газу
2800 4404,00 Повернення коштів згідно акту перевірки
ВСЬОГО: 617925,09
070804 2111 80536,47 Заробітна плата
2120 17808,04 Нарахування на заробітну плату
2210 11800,00 Канцтовари, системний блок
2250 2980,00 Видатки на відрядження
ВСЬОГО: 113124,51
090412 2230 10500,00 Продуктові пайки
2730 7500,00 Матеріальна допомога Атошникам
ВСЬОГО: 18000,00
090501 2111 1226,13 Заробітна плата
2120 269,74 Нарахування на заробітну плату
ВСЬОГО: 1495,87
091214 2282 17036,54 Заробітна плата та нарахування соц.працівника
ВСЬОГО: 17036,54
100202 2610 25280,00 Субвенція для КП «Новофедорівка»
ВСЬОГО: 25280,00
100203 2111 18896,18 Заробітна плата по ЦПД
2120 4080,47 Нарахування на заробітну плату
2210 53702,19 Будівельні матеріали
2240 72723,31 За приєднання до електромереж, косіння трави
2273 34170,00 Оплата електроенергії
ВСЬОГО: 183572,15
110204 2111 37794,13 Заробітна плата
2120 10491,54 Нарахування на заробітну плату
2210 20500,00 Металопластикові вікна, буд. матеріали, офісні стільці
2240 14460,00 Технічна документація
2250 360,00 Видатки на відрядження
2273 1440,00 Оплата електроенергії
ВСЬОГО: 85045,67
160101 2240 15064,50 Технічна документація на землі Н-Федорівки
2281 39936,00 Геодезія земель Н-Федорівки
ВСЬОГО: 55000,50
250344 2620 1000 Субвенція для казначейства
ВСЬОГО: 1000
250380 2620 89270,00 Субвенція до райради
ВСЬОГО: 89270,00

Видатки спеціального фонду. (4-1)

КТКВК КЕКВ Сума,грн. Пояснення
070101 2230 5854,55 Продукти харчування (м’ясо яловиче, ковбасні вироби, молоко)

Видатки спеціального фонду. (4-2)

100203 2111 368,83 Заробітна плата
100203 2120 81,14 Нарахування на оплату праці
090501 2111 2773,87 Заробітна плата
090501 2120 610,26 Нарахування на оплату праці

Видатки спеціального фонду. (4-3)

100202 3110 29780,00 Оплата скважного насосу для КП «Новофедорівка»
110204 3110 41898,00 Оплата за ноутбук

Вартість 1 діто-дня склала 29,29 грн..

Залишки матеріалів та продуктів харчування.

КЕКВ Станом на 01.01.2016р. Станом на 01.01.2017 р.
2230 30,97 1373,33

Штатний розпис.

КТКВК План Факт
010116 4 4
070101 10,3 10,3
070804 2 2
091214 1 1
110204 1,25 1,25

Протоколів про бюджетне правопорушення, складені органами Державної казначейської служби України не складалося.
Переоцінок матеріальних та фінансових активів, крім операцій з курсовими різницями, на кінець звітного періоду не було. В зв’язку з інвентаризацією виявлені лишки необоротних активів на суму 332678,42грн. По 109 рахунку взято на баланс документацію на суму 203125,07грн., 103 рахунок збільшився на 129553,35 грн. в зв’язу з установкою металопластикових вікон.
Поточні рахунки в установах банків відсутні.
Ліквідованих, приєднаних та створених структурних одиниць не було.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 по загальному та спеціальному фондах відстуня.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 та 01.01.2017 спеціальному фондах відстуня.

Дебіторська заборгованість по загалбному фонду станом на 01.01.2016 становить 5547,22 за оплату підписки періодичних видань на 2016 рік та станом на 01.01.2017 становить 7199,75 грн. за оплату підписки періодичних видань на 2017 рік.

Головний бухгалтер Т.А. Горгуленко

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 2 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження кількісного та персонального
складу виконавчого комітету Коблівської
сільської ради 8 скликання

Відповідно пункту 5 частини 3 статті 42, статей 51, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, заслухавши пропозицію сільського голови Панич В.М. про кількісний та персональний склад виконавчого комітету, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кількісний склад виконавчого комітету Коблівської сільської ради у кількості 20 чоловік:
Голова виконавчого комітету: сільський голова
Панич Володимир Михайлович

Секретар виконавчого комітету: секретар сільської ради
Талоха Світлана Аркадіївна

Члени виконавчого комітету:

Коц Володимир Миколайович заступник сільського голови по виконавчій роботі
заступник сільського голови
заступник сільського голови
Фіалковський Олександр Євгенович директор ДП «Агро-Коблево»
Курічук Аркадій Володимирович в.о.начальника
КП «Коблівський сількомунгосп»
Антоненко Олександр Сергійович в.о.старости с.Рибаківка, Лугове , Глибоке

Степаненко Наталя Василівна в.о.старости с.Новофедорівка,
с. Федорівка
Федорчук Олена Олександрівна в.о.старости с.Українка, Бессарабка
Бойко Віктор Андрійович представник громадськості с.Виноградне
Кєпін Іван Григорович представник громадськості с.Рибаківка
Пустовойтенко Анатолій Федорович представник громадськості с.Лугове
Зубко Галина Павлівна представник громадськості с.Коблеве
Чебану Вадим Якович представник громадськості с.Морське
Макаренко Любов Анатоліївна представник громадськості с.Федорівка
Олійник Катерина Всеволодівна представник громадськості с.Новофедорівка
Седько Надія Григорівна представник громадськості с.Українка
Саркісян Сергій Савікович представник громадськості с.Рибаківка
Баришов Микола Митрофанович представник громадськості с.Виноградне

2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 3 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про призначення відповідальної особи
за державну реєстрацію актів цивільного стану,
зберігання бланків свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану, вчинення
нотаріальних дій та ведення погосподарського обліку
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», частини першої статті 37 Закону України «Про нотаріат» , підпункту 3 пункту 1 статті 4 та пункту 2 статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», пунктів 3.2-3.3 Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Призначити відповідальними особами за державну реєстрацію актів цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану:
— Талоху Світлану Аркадіївну, секретаря виконавчого комітету Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— Степаненко Наталю Василівну, яка виконує обов’язки старости на території с. Новофедорівка, с. Федорівка;
— Антоненко Олександра Сергійовича, який виконує обов’язки старости на території с. Глибоке, с. Рибаківка, с. Лугове;
— Федорчук Олену Олександрівну, яка виконує обов’язки старости на території с. Українка, с. Бессарабка.

2. На час тимчасової відсутності особи, відповідальної за державну реєстрацію актів цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо), такий обов’язок та відповідальність за зберігання бланків свідоцтв покласти на голову виконавчого комітету Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області Панича Володимира Михайловича.

3. Уповноважити Талоху Світлану Аркадіївну, секретаря Коблівської сільської ради , Степаненко Наталю Василівну, яка виконує обов’язки старости на території с. Новофедорівка, с. Федорівка; Антоненко Олександра Сергійовича, який виконує обов’язки старости на території с. Глибоке,
с. Рибаківка, с. Лугове; Федорчук Олену Олександрівну, яка виконує обов’язки старости на території с. Українка, с. Бессарабка (до обрання на перших виборах старости), як посадових осіб органу місцевого самоврядування та членів виконавчого комітету Коблівської сільської ради:
— вчиняти нотаріальні дії у обсягах, що відповідають вимогам чинного законодавства;
— здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів Коблівської сільської ради.

4. Повноваження, перелічені у пункті 1, 3 цього рішення, можуть вчинятися лише на території сіл, у яких особи уповноважені виконувати обов’язки старости відповідно до Положення про старосту.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 4 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Положення
про надання одноразової матеріальної
допомоги та допомоги на поховання
громадянам Коблівської сільської ради

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Положення про надання одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради (додається).

2. Опублікувати рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради в десятиденний термін.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 4 ІІІ сесія
8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області
від 30 січня 2017 року

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги
та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради

1. Загальні положення:

1.1. Положення визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги всім категоріям громадян, які зареєстровані та проживають на території Коблівської сільської ради.

1.2. Допомоги на поховання осіб, які на день смерті були зареєстровані на території Коблівської сільської ради.

1.3. Підстава надання:
— особам, які перенесли тяжкі операції до 2-х тис. грн.;
— онкохворим та онкохворим, які перенесли операції до 3-х тис. грн.;
— тяжкохворим особам без оперативного втручання;
— единоразова допомога учасникам бойових дій АТО до 2-х тис. грн.

2. Порядок призначення допомоги:

2.1. Розгляд заяв про надання допомоги та допомоги на поховання здійснюється Коблівською сільською радою та приймається рішенням сесії.

2.2. На розгляд сесії на виділення одноразової матеріальної допомоги подаються наступні документи:
— заява про надання допомоги заявника (2 екземпляри);
— копія паспорта заявника (2 екземпляри);
— копія індентифікаційного коду заявника (2 екземпляри);
— акт обстеження житлово-побутових умов (за потребою)
(2 екземпляри);
— копія документу, який посвівдчує певний статус заявника
(посвідчення тощо) (2 екземпляри);
— копія медичного висновку або діагнозу (2 екземпляри);
— уточнений розрахунковий рахунок.

2.3. На розгляд ради по питанню виділення одноразової матеріальної допомоги, на поховання подаються на ступні документи:
— заява про надання допомоги заявника (2 екземпляри);
— копія паспорта заявника (2 екземпляри);
— копія індентифікаційного коду заявника (2 екземпляри);
— копія свідоцтва про смерть (2 екземпляри);
— уточнений розрахунковий рахунок.

2.4. Розмір одноразової грошової допомоги на поховання, встановлюється рішенням ради і становить 600 гривень.

2.5. Матеріальна допомога надається один раз на рік.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 5 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про надання матеріальної допомоги

Відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви громадян України
Бойченко В.В., ГаїбовоїН.А., Ренчинської Т.О., Гущіної І.В., Полєйко Р.І., Карпенко Н.А., Антошкіної С.О., Корсікової О.С. про надання матеріальної допомоги в зв’язку зі смертю рідних; Галько С.П., Пугачової А.М.,
Симончук Ю.П., Нефьодова В.М., Білик І.В., Сузової Т.О., Демчук А.О., Голдиш Т.Л.,Кравченко С.В., Климюк М.І., Антоненко В.П.,
Мамалиженко Ж.П. про надання матеріальної допомоги в зв’язку з хворобою, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Виділити грошову допомогу із загального фонду сільської ради громадянам:
№ в зв’язку зі смертю рідних:
1. Бойченко
Валентина
Володимирівна
2. Гаїбова
Назіфа
Ахмед-кзи
3. Ренчинська
Тетяна
Олександрівна
4. Гущіна
Ірина
Володимирівна
5. Полєйко
Раїса
Іванівна
6. Карпенко
Наталія
Анатоліївна
7. Антошкіна
Світлана
Олександрівна
8. Корсікова
Олена
Сергіївна

в зв’язку з хворобою:
1. Галько
Світлана
Петрівна

2. Пугачова
Алла
Миколаївна
3. Симончук
Юлія
Павлівна
4. Нефьодов
Володимир
Миколайович
5. Білик
Ірина
Володимирівна
6. Сузова
Тетяна
Олексіївна
7. Демчук
Алла
Олексіївна
8. Голдиш
Тіна
Леонідівна
9. Кравченко
Сергій
Вікторович
10. Климюк
Микола
Іванович

11. Антоненко
Василь
Петрович
12. Мамалиженко
Жанна
Павлівна

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію
Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 6 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про привласнення та зміну юридичної адреси
об’єктам нерухомого майна

Відповідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року розглянувши заяви громадян України Бабаджанян Д.В., Дабіжа Т.Я., Кашу .О., Дехтярьової З.П. про привласнення та зміну юридичної адреси об’єктам нерухомого майна, витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Привласнити юридичну адресу земельній ділянці площею 0,1000 га
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Дабіжі Тетяні Яківни, кадастровий номер 4820982200:12:019:0051, яка розташована по вулиці Молодіжна, 9 В,
с. Коблеве Березанського району Миколаївської області.

2. Привласнити юридичну адресу базі відпочинку «Оазис»
Кашу Івана Олексійовича, яка розташована по вулиці Лазурна, 8, с. Коблеве Березанського району Миколаївської області.

3. Змінити юридичну адресу земельній ділянці Дехтярьової Зінаїди Павлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0893 га кадастровий номер 4820982200:12:007:0033 з вулиці Миру 1 на вулицю
Миру 1А, с. Коблеве Березанського району Миколаївської області.

4. Відмовити Бабаджаняну Давиту Вараздатовичу у привласненні юридичної адреси земельній ділянці у зв’язку з відсутністю витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та заборгованістю орендної плати за дану ділянку.

5. Рекомендувати замовникам провести реєстрацію об’єкта нерухомого майна, згідно чинного законодавства.

6. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 7 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про прийняття проекту Комплексної
програми соціального захисту людей
похилого віку, малозабезпечених верств
населення, осіб з обмеженими фізичними
можливостями та осіб, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи
на 2017-2021 роки «Турбота та Милосердя»

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з метою посилення соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та одиноких працездатних громадян похилого віку, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада
ВИРІШИВ:

1. Прийняти проект Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених верств населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки «Турбота та Милосердя» на території Коблівської сільської ради (додається).

2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Сільський голова В.М. Панич

Затверджено
рішенням № 7
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

Проект Комплексної програми
соціального захисту людей похилого віку,
малозабезпечених верств населення, осіб з обмеженими фізичними
можливостями та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки «Турбота та Милосердя»

Головне спрямування програми – створення комплексу правових, економічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя людей похилого віку та осіб, які потребують соціальної допомоги та послуг.
Турбота про людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями-один з основних напрямів Коблівської сільської ради.

І. Сучасний стан забезпечення
соціального захисту на території Коблівської сільської ради

На території Коблівської сільської ради за підрахунками подвірного обходу проживає:
Всього Коблеве Рибаківка Новофе -дорівка Українка
Населення 7387 3317 2048 1167 855
Учасник бойових дій ВВВ 4 1 1 1 1
учасників б/дій на території інших країн та АТО 87 32 31 17 7
вдови померлих та члени сімей загиблих Учасників ВВВ та учасників б/дій 11 4 2 3 2
Учасників ВВВ 63 20 15 21 7
Ліквідаторів та постраждалих на ЧАЕС 23 16 4 2 1
інваліди загального захворювання та діти 316 156 73 49 38
Багатодітних сімей 66 29 15 14 8
Це пільгова категорія населення, з якою сільська рада, територіальний центр та соціальний захист спілкуються та задовольняють їхні потреби.

Також сільська рада опікується пільговою категорією населення, а саме:
Всього Коблеве Рибаківка Новофе-дорівка Українка
Пенсіонери 1890 768 625 287 210
Діти ВВВ 410 151 127 80 52
Ветерани праці 182 59 33 22 68
Люди похилого віку старше 70 років 503 221 156 71 55
Одинокі 62 17 20 16 9
Одиноко-проживаючі 436 179 143 62 52
Малозабезпечені сім’ї 52 21 18 9 4

Управління соціального захисту населення пільговій категорії населення нараховує та виплачує субсидію та компенсацію на відшкодування твердого палива та скрапленого газу, електроенергію, одноразову допомогу при народжені дитини, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, допомогу по вагітності та пологам.

ІІ. Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного, медичного та соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями, спільна робота в даному напрямку сільської ради, громадських організацій та сільського центру соціального центру соціального захисту населення.

Пріоритетні напрями:
— надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів та інвалідів з метою їх підтримки;
— забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинились в екстремальній ситуації у зв’язку з тяжкою хворобою, катаклізмів;
— розвиток волонтерського громадського руху з метою надання соціальних допомог і послуг громадян похилого віку та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
— створення умов для зниження рівня інвалідності, проведення профілактичних заходів;
— формування адекватного відношення суспільства до інвалідів;
— сприяння особам з обмеженими фізичними можливостями у реалізації конституційних прав на професійну орієнтацію, навчання, освіту, зайнятість;
— створення нових і збереження існуючих робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ІІІ. Очікувані результати та виконання заходів Програми сприятиме:
Виконання заходів Програми дасть змогу упорядкувати систему пільг, забезпечити повноцінну інтеграцію інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у суспільстві, підвищити рівень соціальних гарантій, забезпечити зниження рівня бідності.
Це сприятиме:
— більш повній інтеграції інвалідів у суспільстві;
— підвищенню реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями та дітей-інвалідів;
— створення умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури;
— забезпеченню права інвалідів на освіту та працевлаштування.

ІV. Організація контролю за виконанням Програми «Турбота».
1. Загальне керівництво роботою згідно Програми ,,Турбота” покласти на начальника відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
2. Про хід виконання даної Програми заслуховувати щорічно на засіданнях виконавчого комітету сільської ради.

V. Заходи щодо реалізації Комплексної Програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1. Проводити планомірне обстеження умов проживання осіб похилого віку, багатодітних та малозабезпечених сімей з метою визначення осіб для надання різних видів соціальних допомог. Складати акти обстежень та виявлені потреби заносити в журнал виявлених потреб:

2. Виявляти підопічних на надомне обслуговування для надання соціальних послуг одиноким та одиноко проживаючим непрацездатним особам.

3. Систематично проводити благодійні акції зі збору коштів та натуральної допомоги для надання різних видів соціальних допомог.

4. Передбачати забезпечення надання щомісячних продуктових наборів гостропотребуючим пенсіонерам в разі наявності продуктів харчування.

5. Забезпечувати осіб пільгової категорії та одиноких громадян твердим паливом та дровами згідно виявлених потреб.

6. Виявляти потреби та забезпечувати призначення субсидій та всіх видів державних допомог.

7. Виявляти пільгову категорію, потребуючу в санаторно-курортного лікування та направляти до КЗ «АЗПСМ» с. Коблеве для проведення профілактичних оглядів.

8. Проводити заходи з нагоди визначних дат.

9. Приймати участь у проведенні Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» до Дня людей похилого віку для надання соціальної допомоги потребуючим категоріям населення.

10. Контролювати роботу волонтерських загонів загальноосвітніх шкіл сільської ради для надання допомоги одиноко-проживаючим та одиноким непрацездатним громадянам.

11. Виявляти осіб, що потребують постійного стороннього догляду та забезпечувати оформлення справ для призначення та виплати грошової компенсації особам, що здійснюють догляд.

12. Проводити серед колективів установ та організацій інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань соціального захисту населення.

13. Сприяти оздоровленню у літній період дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, потерпілих внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

14. Надавати матеріальну допомогу категоріям населення згідно положення «Про надання матеріальної допомоги» за рахунок коштів загального фонду ТПКВКМБ 0113400 – інші видатки на соціальний захист населення.

15. Надавати матеріальну допомогу категоріям населення згідно положення «Про надання матеріальної допомоги» за рахунок коштів загального фонду ТПКВКМБ 0113201 – інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці, до Дня Перемоги.

16. Забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей усіх пільгових категорій.

17. Постійно підвищувати фахову кваліфікацію соціальних працівників.

18. Передбачити видатки на утримання соціальних працівників згідно штатного розпису.

Сільський голова В. М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 8 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про надання пільг на харчування

Відповідно до статті 34 та підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 18 Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених верств населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи «Турбота» на 2015-2019 роки , протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши клопотання завідуючих Рибаківським ДНЗ «Перлинка» Мхеян М.Р., Новофедорівським ДНЗ «Сонечко» Пльохіної В.Г., Коблівським ДНЗ «Сонечко» Кисіль Т.Н. про надання пільг на харчування дітей пільгової категорії, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1. Надати пільги на безоплатне харчування батькам, діти яких відвідують Рибаківський ДНЗ «Перлинка», з багатодітних сімей , дітям-сиротам, дітям, тимчасово переселеним із зони АТО, дітям-інвалідам, дітям , батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО :

№ з/п ПІП Статус
1. Коржов Кирило Сергійович Інвалід, багатодітна родина
2. Ленькова Марія Михайлівна інвалід, багатодітна родина
3. Ленькова Анна Михайлівна багатодітна родина
4. Кукулеску Олександр Ліліанович багатодітна родина
5. Кукулеску Анна Ліліанівна багатодітна родина
6. Гонтар Ірина Ігорівна багатодітна родина
7. Андрєєва Маргарита Євгенівна багатодітна родина
8. Суриков Олександр Олександрович багатодітна родина
9. Антоненко Артем Олександрович дит. учасника бойових дій
10. Ніколаєв Гліб Миколайович дит. учасника бойових дій
11. Гогунець Каріна Михайлівна переселенці із зони АТО

2. Надати пільги на безоплатне харчування батькам багатодітних сімей, діти яких відвідують Новофедорівський ДНЗ «Сонечко»:

№ з/п ПІБ Статус
1. Воронова Дарина Багатодітна родина
2. Дзундза Владислав Багатодітна родина
3. Коломійчук Матвій Багатодітна родина
4. Соколова Софія Багатодітна родина
5. Буркова Ілона Багатодітна родина

3. Надати пільги на безоплатне харчування батькам багатодітних сімей, діти яких відвідують Коблівський ДНЗ «Сонечко»:

№ з/п ПІБ Статус
1. Мунтяну Олег Іванович Багатодітна родина

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань, бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 9 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про прийняття проекту Програми розвитку
культури та мистецтва на території Коблівської
сільської ради на 2017-2021 роки

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, з метою суттєвого поліпшення матеріально-технічних та економічних умов розвитку культури, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти проект Програми розвитку культури та мистецтва по Коблівській сільській раді на 2017-2021 роки (додається).

2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань, бюджету,фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Затверджено
рішенням № 9
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

Проект Програми розвитку культури та мистецтва
на території Коблівської сільської ради на 2017-2021 роки

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, законів
України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки», «Про Національну програму інформатизації», «Про освіту», «Про позашкільну освіту».

Мета та основні завдання Програми:
— Забезпечення конституційних прав на доступ до надбань культури і мистецтва,
до інформаційних ресурсів;
— задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, створення умов для
творчого розвитку особистості;
— створення сприятливих умов національно-культурного розвитку;
— забезпечення реалізації державної політики в галузі культури;
— зміцнення духовних основ українського суспільства, сприяння розвитку і
функціонуванню української мови, патріотичне виховання населення;
— збереження, розвиток, популяризація культурної мовної самобутності,
традицій, звичаїв та обрядів;
— залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
— створення умов для відродження і розвитку культури української нації,
культур національних меншин, які проживають на території сіл;
— збереження нематеріальної культури;
— зміцнення матеріально-технічної бази, інформатизація, створення умов
для розвитку та модернізації інфраструктури галузі культури і мистецтва;
— сприяння розвитку бібліотечної, музейної справи ;
— поповнення фондів, створення інформаційних ресурсів;
— створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання;
— надання допомоги установам культури та мистецтва, самодіяльним творчим колективам, громадським організаціям у сфері культури;
— сприяння розвитку міжнародного культурного співробітництва;
— збереження та підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення молодими
фахівцями.
1.Розвиток інфраструктури

1.1. Збереження та розвиток існуючої мережі закладів освіти та культури на території Коблівської сільської ради.
1.2. Створення умов для функціонування бібліотек, закладів культури, недопущення їх реорганізації та ліквідації.
1.3. Проведення поточних ремонтів у бібліотеках, закладів освіти та культури.
2.Технічне переоснащення

2.1Забезпечення сучасними засобами теле-відео, аудіообладненням бібліотек ,закладів культури сільської ради
2.2.Створення єдиної електронної бібліотечної бази.
2.3. Забезпечення інтернетресурсом та комп’ютерною технікою закладів культури та бібліотек.
3.Забезпечення функціонування

3.1.Комплектування музейних фондів при культурно-освітніх закладах сільської ради.
3.2.Комплектування бібліотечних фондів, придбання літератури та передплата періодики для закладів культури та бібліотек сільської ради.
3.3.Придбання концертних костюмів для учасників художньої самодіяльності.
3.4.Введення штатної одиниці працівника культури в с.Коблеве.
3.5. Організувати функціонування танцкласу на території Коблівської сільської ради.
3.6. Надання допомоги закладам культури та мистецтва, самодіяльним творчим колективам, громадським організаціям у сфері культури.
3.7. Забезпечення фінансування курсів підвищення кваліфікації працівникам кулультури та бібліотек.
3.8. Створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання.
3.9. Залучення до сфери культури та мистецтва інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійницва, інших не заборонених законодавством джерел.
4.0. Фінансування проведення культурно-масових заходів.
4.1. Надання допомоги аматорським художнім колективам. Забезпечення їх участі у всеукраїнських та міжнародних культурно- мистецьких акціях конкур-сах,фестивалях.
4.2. Забезпечення підтримки творчої молоді, оздоровлення творчої молоді та дітей.
4.3.Закласти у стратегічний план розвитку будівництво спортивного комплек-су , центру культури та розвитку дітей і молоді.
4.4. Придбання меблів у сільські бібліотеки та заклади культури.
4.Пам’ятко-охоронні заходи

4.1. Проведення паспортизації пам’яток історій і культури в тому числі
пам’ятників і меморіальних комплексів та їх охорони.

5.Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених Програмою,
здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів сільського
бюджету та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік, а також заінтересованих суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських організацій та інших джерел, незаборонених законодавством.

Очікуваний результат

Реалізація Програми забезпечить:
— подальший розвиток культури і мистецтва сільської ради, — збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ українського
суспільства шляхом використання культурної спадщини Українського народу, кращих народних звичаїв, традицій, обрядів;
— розвиток і функціонування державної мови у сфері культури;
— створення умов для культурного розвитку громадян всіх національностей,
залучення їх до цінностей вітчизняної та світової культури;
— подальший розвиток бібліотечної, музейної, мистецької освіти;
— підтримку діяльності установ та організацій у сфері культури та мистецтва,
творчих колективів;
— естетичне виховання громадян, насамперед дітей та юнацтва;
— залучення до сфери культури інвестицій;
— модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів
культури і мистецтва сільської ради.

Контроль за ходом виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісії Коблівської сільської ради з питань, бюджету,фінансів та планування соціально економіч-ного розвитку та з питань, освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В. М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 10 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про встановлення на території
Коблівської сільської ради
місцевих податків і зборів

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Податкового кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. «Встановити на території Коблівської сільської ради наступні податки та збори з 01.01.2017 року, згідно додатків до рішення:

1.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Коблівської сільської ради встановлюється у наступному розмірі (додаток № 1):
— для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,2 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування, з них господарські (присадибні) будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях, що перебувають у фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0 %.
— для об’єктів нежитлової нерухомості дитячих оздоровчих комплексів та баз відпочинку що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей, та які мають на це відповідні дозвільні документи, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. м .;
— для всіх інших об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,75 % розміру мінімальної заробітної плати, встановлюється законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. м.

1.2. Пільги із сплати податку
— база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

1.3. Визначити, що транспортний податок на території Коблівської сільської ради справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

1.4. Ставка туристичного збору на території Коблівської сільської ради встановлюється у наступному розмірі (додаток № 2):
— у розмірі 1 % до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

1.5. Ставка земельного податку та орендної плати на території Коблівської сільської ради встановлюється у наступному розмірі (додаток № 3):
— за земельні ділянки, зайняті житловим фондом – 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки;
— за інші земельні ділянки — 1 % від їх нормативної грошової оцінки;
— за земельні ділянки сільськогосподарського угідь, нормативно грошову оцінку яких проведено – у розмірі 0,3 %;
— за земельні ділянки сільськогосподарських угідь, що розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено – у розмірі 0,3 % від їх нормативної грошової оцінки по області.

Розмір орендної плати за землю на 2017 рік встановити:
— для не сільськогосподарського призначення від 3% до 12%, на підставі розрахунку орендної плати затвердженого рішенням сесії сільської ради.
— за земельні ділянки сільськогосподарського призначення встановити 7% від нормативно грошової оцінки.
Встановити, що на території Коблівської сільської ради застосовуються пільги щодо сплати земельного податку, встановлені в розділі XII Податкового кодексу України.

5.2.4 Всі інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 1
до рішенням № 10
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

Порядок
справляння податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
2.2. Не є обєктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
4. Ставка податку
4.1. Ставка податку для обєктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розраховується від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. м. бази оподаткування та становить:
— для об’єктів житлової та дачної нерухомості, що перебувають у фізичних та юридичних осіб – 0,2 %;
— для об’єктів нежитлової нерухомості дитячих оздоровчих комплексів та баз відпочинку що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей – 0,5 %;
— для всіх інших об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,75 %.

5. Порядок обчислення суми податку

5.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:
1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 8.1. пункту 8 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 8.1. пункту 8 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 8.1. пункту 8 цього Порядку, та відповідної ставки податку;
4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;
5) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

5.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

5.3. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

5.4. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

5.5. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

5.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
— об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
— розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
— права на користування пільгою із сплати податку;
— розміру ставки податку;
— нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

5.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
5.8. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.
Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Строки та порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7.2. Податкове зобов’язання за звітний рік з порядку сплати:
а) фізичними особами –протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;
б) юридичними особами –авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річний податковій декларації.

8. Пільги із сплати податку

8.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

8.2. Коблівська сільська рада встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
— об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;
— об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 2
до рішенням № 10
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року
Порядок
справляння туристичного збору

1. Платники збору
1.1. громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

1.2. Не є платниками збору:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

2. Ставка збору

2.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеного в п. 2.2. Порядку.

2.2. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 3.1. Порядку, за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

3. Податкові агенти

3.1. справляння збору здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами — підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

3.2. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

4. Порядок сплати збору

4. 1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

4.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

4.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 3
до рішенням № 10
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

Порядок
справляння земельного податку

1. Платники земельного податку
1.1. Платниками земельного податку є:
— власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
— землекористувачі.
Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

2. Обєкти оподаткування

2.2. Об’єктами оподаткування є:
— земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
— земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.3. Базою оподаткування є:
— нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;
— площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.4. Рішення Коблівської сільської радим щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах Коблівської сільської ради, офіційно оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті Коблівської ссільської ради.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення
(незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.4. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.
4.5. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до п. 5. Порядку.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місця знаходження)

5.5. Ставка земельного податку за земельні ділянки в Коблівській сільській раді, нормативно-грошову оцінку яких проведено, встановлюється даним рішенням.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.6. від сплати податку звільняються:
— інваліди першої і другої групи;
— фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
— пенсіонери (за віком);
— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
— фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.7. звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.6 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
— для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;
— для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;
— для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;
— для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара;
— для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

6.8. від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:
— санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
— громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
— бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
— дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
— державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
— державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

8. Земельні ділянки, які не підлягають
оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:
— сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
— землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
— земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
— землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування — землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;
— земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
— земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
— земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі.
— земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування плати за землю

9.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3.Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

9.4. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному Податковим кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи — якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб — платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Фізичними особами у сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому Податковим кодексом України.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 11 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження плану роботи
Коблівської сільської ради на 2017 рік

Відповідно пункту 7 частини 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01. 2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи Коблівської сільської ради на 2017 рік
(додається).

2. Зняти з контролю рішення № 5 ІІ сесії Коблівської сільської ради 7 скликання від 09.12.2015 року „ Про план роботи Коблівської сільської ради на 2016 рік ”.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішенням № 11
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ПЛАН РОБОТИ
КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК

1. СІЧЕНЬ — Про затвердження фінансового звіту по виконанню сільського бюджету за 2016 рік.

2. ЛЮТИЙ — Про прийняття на баланс сільської ради бібліотечних закладів,що розташовані на території Коблівської об’єднаної територіальної громади

3. БЕРЕЗЕНЬ — Про реформування структури підприємств комунального
господарства Коблівської об’єднаної територіальної громади

4. КВІТЕНЬ — Про затвердження стратегічного плану розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади

5.ТРАВЕНЬ — Про вибори старост сіл Коблівської сільської ради

6. ЧЕРВЕНЬ — Про прийняття на баланс медичних закладів та закладів освіти,що розташовані на території Коблівської об’єднаної територіальної громади

7. ЛИПЕНЬ — Про хід виконання сільського бюджету за І півріччя 2017 року

8. СЕРПЕНЬ — Про хід реформування Коблівської об’єднаної територіальної громади

9. ВЕРЕСЕНЬ — Про стан використання земель на територіях Коблівської сільської ради та шляхи наповнення бюджету ради

10.ЖОВТЕНЬ — Про хід виконання Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, малозабезпечених верств населення, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017-2021 роки «Турбота та Милосердя»

11.ЛИСТОПАД — Звіт старост сіл Коблівської сільської ради про пророблену роботу

12.ГРУДЕНЬ — Звіт сільського голови про пророблену роботу за 2017 рік

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 12 сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про прийняття проекту Програми
соціально-економічного розвитку
сіл Коблівської сільської ради
на 2017-2021 роки

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України № 385 від 06.08.2014 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти проект Програми соціально-економічного розвитку
сіл Коблівської сільської ради на 2017-2021 роки (додається).

2. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті сільської ради.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М.Панич

Додаток
до рішенням № 12
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
СІЛ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
НА 2017-2021 РОКИ

І. Вступ

Програма соціально-економічного розвитку сіл Коблівської сільської ради на 2017-2021 р. (далі — Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету міністрів України №385 від 06.08.2014 р.
У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності сільської ради на 2017-2021 р., спрямовані на розвиток сіл Коблівської сільської ради – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Коблівської сільської ради.
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Коблівської сільської ради, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Коблівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.
Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:
— проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та будівництво нових;
— будівництво, ремонт і реконструкція існуючих каналізаційних мереж;
— поступове асфальтування доріг, їх реконструкція та капітальний ремонт;
— газифікація;
— підтримка духовно-релігійних установ;
— будівництво дитячих та спортивних майданчиків;
— будівництво очисних споруд в селі Коблеве;
— розвиток КП «Коблівський сількомунгосп»;
— придбання основних засобів для установ та організацій, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету;
— будівництво та реконструкція вуличного освітлення;
— благоустрій кладовищ;
— проведення берегоукріплюючих робіт у зонах відпочинку.
Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою та інфраструктури сіл Коблівської сільської ради розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг КП «Коблівський сількомунгосп».

ІІ. Соціальна сфера

Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується сталою кількістю населення впродовж останніх 5-ти років.

Завдання сільської ради та соціальних служб:

— всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
— запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
— створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
— забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
— поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
— проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
— забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;
— cприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;
— попередження соціального сирітства;
Реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного типу, встановлення опіки, усиновлення).
У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.
Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей.
ІІІ. Основні напрями соціально-економічного розвитку
сіл Коблівської сільської ради

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної діяльності, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.
Фінансово-бюджетна діяльність — це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селах, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.
В останні роки сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати його дохідну частину. Видаткова частина бюджету виконується на 70% у зв’язку з незадовільною роботою держказначейства, що постійно затримує та і взагалі не перераховує кошти протягом року. Це гальмує, а інколи і унеможливлює виконання запланованих робіт та заходів.
Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).
Однією з головних подій для села в останні роки стало розширення меж села. Це позитивно вплине на розвиток села та його бюджету.

Основні завдання та заходи:
● Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.
● Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до сільського бюджету.
● Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати.

Очікувані результати:
● Стабільне функціонування бюджетної системи.
● Збільшення дохідної частини сільського бюджету.
● Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.
● Покращення матеріально-технічної бази.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 13 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про надання пільг із плати на землю
об’єктам державної та комунальної власності

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами, Закону України «Про державний бюджет України на 2015 рік», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Звільнити від плати за землю об’єкти державної та комунальної власності, а саме:
— Коблівську сільську раду Березанського району Миколаївської області;
— КП «Коблівськийсількомунгосп»;
— ДНЗ «Сонечко» с.Коблеве;
— ДНЗ «Золотий півник» с.Ленінка;
— Коблівську ЗОШ І-ІІІ ступенів;
— 8 Державну пожежну-рятувальну частину ГУ ДСНС України у Миколаївській області (сільську пожежну охорону Коблівської сільської
ради );
— взвод з обслуговування стаціонарних постів № 1 роти ДПС УДІ УМВС України в Миколаївській області;
— Коблівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини (ЦПМСД «Коблево»);
— КП ДОЗ «Причорномор’є» ;
— Березанський РВ УМВС України в Миколаївській області;
— бібліотека с.Рибаківка;
— відділ прикордонної служби «Рибаківка» с.Рибаківка;
— будинок культури с.Рибаківка;
— ДНЗ «Перлина» с.Рибаківка;
— рятувальні станції;
— школа с.Рибаківка;
— адміністративна будівля в с.Рибаківка;
— комунальне підприємство с. Рибаківка;
— клуб с.Лугове;
— адміністративна будівля с.Новофедорівка;
— комунальне підприємство с. Новофедорівка;
— сільський будинок культури с.Новофедорівка;
— бібліотеки;
— амбулаторії;
— ДНЗ «Сонечко» с.Новофедорівка»;
— ДНЗ «Васильок» с.Українка;
— сільський клуб с.Українка.

2. Секретарю сільської ради Талосі С.А. надати дане рішення до органів державної фіскальної служби.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 14 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про створення центру первинної
медико-санітарної допомоги «Коблеве»
Коблівської сільської ради та затвердження
проекту Статуту центру первинної
медико-санітарної допомоги «Коблеве»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України № 384 від 29.06.2011 р. «Про затвердження примірного статуту центру первинної медико-санітарної допомоги, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА :

1.Створити центр первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве»
Коблівської сільської ради .

2. Затвердити проект Статуту центру первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» (додається).

3. Постійній комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури,
охорони здоров’я та соціальної політики забезпечити обговорення проекту Статуту серед медичних працівників, установ та закладів об’єднаної територіальної громади.

4. Призначити завідуючого Коблівською сільською амбулаторією Чернегу Віктора Володимировича виконувати обов’язки головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве».

5. Делегувати виконуючому обов’язки головного лікаря Чернезі Віктору Володимировичу повноваження на оформлення реєстраційних документів юридичної особи центру первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівської сільської ради.

6. Після отримання відповідних документів, згідно чинного законодавства, Чернега Віктор Володимирович буде призначений на посаду головного лікаря центру первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівської сільської ради.

7. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань освіти, фізичного виховання, культури,охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішенням № 14
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ПРОЕКТ СТАТУТУ
центру первинної-медикосанітарної допомоги
«Коблеве»

І. Загальні положення

1.1. Цей статут розроблений на підставі Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров`я , Закону України про місцеве самоврядування в Укарїні, Господарського кодексу України , Бюджетного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства охорони здоров`я №801 від 29.07.2016 року.

1.2. Комунальний заклад Центр первінної медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (далі КЗ ЦПМСД «Коблеве»- є комунальним закладом Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області заснованим на спільній комунальній власності сіл Коблівської об’єднаної територіальної громади.

1.3. Засновником КЗ ЦПМСД «Коблеве» є села Коблівської об’єднаної територіальної громади (надалі Засновник).

1.4. Центр створений рішенням № 14 від 30.01.2017 року Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

1.5. КЗ ЦПМСД «Коблеве» утворене засновником на базі відокремленої частини спільної комунальної власності сіл Коблівської об’єднаної територіальної громади.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

1.7. КЗ ЦПМСД «Коблеве» є юридичною особою.

1.8. КЗ ЦПМСД «Коблеве» має відокремлене майно на правах оперативного управління, реєстраційні рахунки в установах держказначейства та банках, печатку зі своїм найменуванням та штамп встановленого взірця, власні бланки з реквізитами.

1.9. КЗ ЦПМСД «Коблеве» є неприбутковою організацією.

ІІ. Найменування та місцезнаходження

2.1. Центр первинної медико-санітарної допомоги має своє найменування -повне – Комунальний заклад центр первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області — скорочене – КЗ ЦПМСД «Коблеве» КСРБРМО. –повне (російською мовою)- Комунальное учреждение центр первичной медико – санитарной помощи «Коблево» Коблевского сельского совета Березанского района Николаевской области скорочене (російською мовою) – КУ ЦПМСП «Коблево» КССБРНО –повне (англійською мовою)- Communal institution of primary madicare and sanitary help «Kobleve» Koblevskaya village council Berezan district Mukolaiv region -скорочене (англійською мовою) – CI PMSH «Kobleve» KVCBDMR

2.2. Місцезнаходження: вул.Степова, 2, с.Коблеве, Березанського району, Миколаївської області

ІІІ. Мета і предмет діяльності

3.1. КЗ ЦПМСД «Коблеве» створений з метою ралізаціїї державної політики у сфері охорони здоров`я що передбачає проведення на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області заходів спрямованих на
— забезпечення населенню доступною, своєчасною, якісною та єфективною первинною медико-санітарною допомогою;
— забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве»є:
— організаційно методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів КЗ ЦПМСД «Коблеве» на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, з пиань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
— організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
— проведення профілактичних щеплень;
— забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу, у визначеному законом порядку;
— планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
— забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області із закладами охорони здоров`я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
— організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров`я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законом порядку;
— забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
— впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
— організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
— направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
— участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз`яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
— організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
— проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань та станів;
— координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги;
— визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
— визначення потреби структурних підрозділів КЗ ЦПМСД «Коблеве» та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
— вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров`я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров`я населення;
— забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КЗ ЦПМСД «Коблеве»;
— медична практика;
— зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
— інші функції, що випливають з покладених на КЗ ЦПМСД «Коблеве» завдань.

3.3. КЗ ЦПМСД «Коблеве» може бути клінічною базою вищих медичних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. КЗ ЦПМСД «Коблеве» організовує надання платних медичних послуг населенню Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, а також на підставі укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
3.5. КЗ ЦПМСД «Коблеве» створює за погодженням із засновником госпрозрахункові підрозділи.

ІV. Правовий статус

5.1. КЗ ЦПМСД «Коблеве» є юридичною особою публічного права.

5.2. КЗ ЦПМСД «Коблеве» є неприбутковою установою.

5.3. КЗ ЦПМСД «Коблеве» користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.

5.4. КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснює господарську діяльність.

5.5. Збитки, завдані КЗ ЦПМСД «Коблеве» внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визначено судом неконституційними або не дійснии, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

5.6. Для здійснення господарської діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве» залучає і використовує матеріально технічні, фінансові, трудові та інші ресурси, використання яких не заборонено законм .

5.7. КЗ ЦПМСД «Коблеве» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїми найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

5.8. Держава та уповноважений орган управління не відповідають за зобов`язаннями КЗ ЦПМСД «Коблеве», а КЗ ЦПМСД «Коблеве» не відповідає за зобов`язаннями держави та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

5.9. КЗ ЦПМСД «Коблеве» має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

V.Права та обов`язки

5.1. КЗ ЦПМСД «Коблеве» має право:
— звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на КЗ ЦПМСД «Коблеве» завдань;
— укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
-здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;
— здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;
— залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
— здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. КЗ ЦПМСД «Коблеве» зобов’язується:
— здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;
— придбає матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
— створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
— здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

VI. Управління

6.1. Управління КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснює головний лікар, який призначається на посаду рішенням Коблівської сільської ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Головний лікар КЗ ЦПМСД «Коблево» :
— безпосередньо підпорядковується виконавчому комітету Коблівської сільської ради та несе персональну відповідальність за виконання покладених на КЗ ЦПМСД «Коблеве» завдань і здійснення ним своїх функцій;
— діє без довіреності від імені КЗ ЦПМСД «Коблево», представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності КЗ ЦПМСД «Коблево» у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку;
— розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту;
— укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку;
— у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру;
— підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту;
— призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними;
— визначає організаційну структуру КЗ ЦПМСД «Коблево», граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління;
— затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів;
— призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників;
— встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;
— укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління;
— вирішує інші питання діяльності КЗ ЦПМСД «Коблево» у відповідності із законодавством.

6.4. Головного лікаря КЗ ЦПМСД «Коблево» може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.5. Головний лікар КЗ ЦПМСД «Коблево», його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси КЗ ЦПМСД «Коблево» в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар КЗ ЦПМСД «Коблево», його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво КЗ ЦПМСД «Коблево» та його підрозділами.

6.7. Головний лікар КЗ ЦПМСД «Коблево» та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

VII. Структура

7.1. Структурними підрозділами КЗ ЦПМСД «Коблево» є:
— адміністративно-управлінський підрозділ;
— допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі;
— лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти).

Господарсько розрахункові підрозділи:
— стоматологічне відділення;
— зуботехнічна лабораторія;
— лабораторія;
— фізіотерапевтичний кабінет;
— косметологічний кабінет;
-діагностичний кабінет;
— аптека;
— соляна кімната;
— кабінет нетрадиційної медицини.

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру затверджуються керівником КЗ ЦПМСД «Коблево».

7.3. Штати КЗ ЦПМСД «Коблево» встановлюються у визначеному порядку.

VIII. Майно та фінансування

8.1. Майно КЗ ЦПМСД «Коблево» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі КЗ ЦПМСД «Коблево».

8.2. Майно КЗ ЦПМСД «Коблево» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, КЗ ЦПМСД «Коблево» користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

8.3. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі КЗ ЦПМСД «Коблево», або її відчуження, вирішуються виключно Коблівською сільською радою.

8.4. Джерелами формування майна КЗ ЦПМСД «Коблево» є кошти місцевого бюджету.

Власні надходження КЗ ЦПМСД «Коблево»:
— від господарської та/або виробничої діяльності;
— за оренду майна;
— від реалізації майна;
— інші власні надходження КЗ ЦПМСД «Коблево»
— благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;
— надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
— інші джерела не заборонені законодавством.

8.5. КЗ ЦПМСД «Коблево» має право:
— передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з уповноваженим органом управління;
— за погодженням з виконавчим комітетом Коблівської сільської ради реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази КЗ ЦПМСД «Коблево» у визначеному законодавством порядку.

8.6. Структура, штатний розпис та кошторис КЗ ЦПМСД «Коблево» затверджуються виконавчим комітетом Коблівської сільської ради за поданням керівника Закладу.

8.7. Фінансування КЗ ЦПМСД «Коблево»:
— фінансування діяльності КЗ ЦПМСД «Коблево» здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
— перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснюється відповідним органом та виконавчим комітетом Коблівської сільської ради у визначеному законодавством порядку.

8.8. КЗ ЦПМСД «Коблеве» самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве» у визначеному законодавством порядку.

8.9. Керівництво КЗ ЦПМСД «Коблеве» несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

IX Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники КЗ ЦПМСД «Коблеве» мають право брати участь в управлінні КЗ ЦПМСД «Коблеве» через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи КЗ ЦПМСД «Коблеве», а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління КЗ ЦПМСД «Коблеве» відповідно до законодавства.

9.3 КЗ ЦПМСД «Коблеве» зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

9.4. Трудовий колектив КЗ ЦПМСД «Коблеве» складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом.

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні КЗ ЦПМСД «Коблеве», не може обиратися головний лікар КЗ ЦПМСД «Коблеве». Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією КЗ ЦПМСД «Коблеве» регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається головному лікарю КЗ ЦПМСД «Коблеве», а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.

9.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників КЗ ЦПМСД «Коблеве» та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.10. Джерелом коштів на оплату праці працівників КЗ ЦПМСД «Коблеве» є кошти місцевого бюджету та власні кошти які отримані центром від господарської діяльності.

9.11. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

9.12. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.13. Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря КЗ ЦПМСД «Коблеве» визначаються контрактом, укладеним із уповноваженим органом управління.

9.14. Оплата праці працівників КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються КЗ ЦПМСД «Коблеве» після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.15. Працівники КЗ ЦПМСД «Коблеве» провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

X. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, а у випадках, передбачених законом України, — за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації КЗ ЦПМСД «Коблеве» вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація КЗ ЦПМСД «Коблеве» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію КЗ ЦПМСД «Коблеве».

10.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію КЗ ЦПМСД «Коблеве».

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління КЗ ЦПМСД «Коблеве». Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно КЗ ЦПМСД «Коблеве» і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

10.7. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені КЗ ЦПМСД «Коблеве», що ліквідується.

10.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.9. Працівникам Центру, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.10. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 15 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Статуту
Коблівської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Конституції України,Європейської хартії місцевого самоврядування,Господарського Кодексу України та інших законодавчих актів,врахувавши пропозиції та
зауваження депутатів, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Статуту Коблівської об’єднаної територіальної
громади (додається ).

2. Постійній комісії з питань прав людини, законності, депутатської
діяльності і етики забезпечити обговорення проекту Статуту Коблівської
об’єднаної територіальної громади серед жителів населених пунктів
громади.

3. Контроль виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішенням № 15
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ПРОЕКТ СТАТУТУ
Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області

Зміст
Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Розділ II. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади

Глава 2.2. Територіальна громада — первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні петиції
Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді

Глава 2.15 Сільська рада

Глава 2.16. Сільський голова

Глава 2.17. Виконавчі органи ради

Глава 2.18. Сільський староста

Розділ III. Матеріальна та фінансова основа територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа територіальної громади

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Глава 4.1.Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Глава 4.2. Форми контролю територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Розділ V. Прикінцеві положення

Преамбула
Цей Статут, розроблено відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів сіл, селищ та міст, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області

Стаття 1.1.1.
Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (далі-Територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад Коблева, Рибаківки, Новофедорівки та Українки.

Стаття 1.1.2.
1. Рішення про утворення Територіальної громади прийнято 13.09.2016 року.

Стаття 1.1.3.
1. Адміністративним центром Територіальної громади є село Коблево, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.
2. Жителям всіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.
1. Територіальна громада має єдиний представницький орган Коблівську сільську раду (далі — Рада).
2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 18 грудня 2016 року.

Стаття 1.1.5.
1. Територіальна громада та її Рада можуть вступати в асоціації, інші добровільні об’єднання територіальних громад, органів місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.6.
1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених пунктів (день села; храм тощо) є День Громади – 13 вересня.

Стаття 1.1.7.
1. Офіційною символікою громади є її прапор, герб та гімн, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Коблівської сільської Ради.
2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади.
3. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

Стаття 1.1.8.
1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області».
Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області », визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Ради.
2. Члени Територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням сільського голови громади відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням Ради.
3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом Ради, її постійними комісіями, сільським старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.
4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області » вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення
Стаття 1.2.1.
1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Березанського району Миколаївської області.
2. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру -30 км.
3. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 85 км
4. Територія Коблівської сільської ради є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад що об’єдналися.
5. Територія громади межує з:
1. с.Анатоліїївка Березанського району з півночі;
2. с.Кошари Комінтернівського району Одеської області с заходу;
3. смт Березанка Березанського району сходу;
4. смт.Торчин, с.Веселе, с.Верхи Луцького району зі сходу;
5. с. Черноморка Очаківського району з південного — сходу;
6. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів Територіальної громади.

Стаття 1.2.2.
1. На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

Села
Коблеве — площа населеного пункту 1 484,8087 га, 1058 дворів, населення- 2545 мешканців.

Українка- площа населеного пункту 133,45 га, 295 дворів, 753 мешканці.

Новофедорівка- площа населеного пункту 206,00 га, 450 дворів, 1150 мешканці.

Виноградне — площа населеного пункту 57,00 га, 172 дворів, 512 мешканці.

Бесарабка- площа населеного пункту 41,59 га, 64 дворів, 179 мешканці.

Лугове- площа населеного пункту 48,00 га, 237 дворів, 383 мешканці.

Глибоке — площа населеного пункту 9,50 га, 6 дворів, 2 мешканці.

Федорівка площа населеного пункту 61,40 га, 100 дворів, 170 мешканці.

Морське площа населеного пункту 70,00 га, 106 дворів, 151 мешканці.

Стаття 1.2.3.
1. Населення громади становить біля 7,5 тис.чоловік.
2. На території громади родовищ корисних копалин немає.

Стаття 1.2.4.
1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони — територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради сільський Голова, виконавчий комітет ради або члени Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, затверджених Радою, які передбачають:

1. гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;
2. вимоги до утримання будинків і споруд;
3. вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;
4. вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;
5. вимоги до озеленення та впорядкування територій;
6. обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);
7. інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.2.5.
1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6.
1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади — територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади — жителів відповідного села, селища міста у порядку встановленому Радою.
2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал- соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».
3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села, селища, міста.
4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади, Березанським районом та Миколаївською областю.
5.Назви територіальним об’єктам Територіальної громади даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту
Стаття 1.3.1.
1. Статут затверджується рішенням Ради. Він підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації в органах юстиції.
2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених пунктах Територіальної громади.
Статут діє в просторових межах Територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.
1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.
2. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням сільського голови.

Стаття 1.3.3.
1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.
2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.
1. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.
2. Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням сільського голови.

Стаття 1.3.5.
1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою.
2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу Ради.
3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради групою депутатів Ради (не менш як 1/3 від загальної кількості депутатів), сільським головою або членами Територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.
4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою за пропозицією сільського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами
Стаття 1.4.1.
1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.
2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.
3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.
4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає сільський голова.

Стаття 1.4.2.
1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.
2.Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3.
1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.
2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють такі функції:
— утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;
— призначають та звільняють з посади їхніх керівників;
— визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;
— встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;
— приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
— визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
— приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;
— приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;
— вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
— контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.
3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:
— надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;
— надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;
— встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;
— розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;
— надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

Стаття 1.4.4.
1. Взаємовідносини Територіальноі громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.
2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади
Стаття 1.5.1.
1. З метою оптимального використання ресурсів громади,забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів Територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.
2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття Радою таких розроблених з залученням громадськості актів:
1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;
2) Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади (Варіант: Стратегія місцевого розвитку).
3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку громади Радою приймаються щорічні Плани соціально-економічного та культурного розвитку громади.
4. Метою відстеження динамічних змін в розвитку громади ведеться щорічний моніторинг статистичних показників «Муніципальна статистика» (додаток №1).

Стаття 1.5.2.
1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади — це основний документ містобудівного планування, який визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як їхніх історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.
2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.
3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Ради.

Стаття 1.5.3.
1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:
1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;
2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;
3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;
4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем Територіальної громади;
5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади.

Стаття 1.5.4.
1. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень Ради.
2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.
3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально- економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.5.
1. Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів Територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

Розділ II. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади
Стаття 2.1.1.
1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.
2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає:
— Територіальну громаду;
— внутрішні громади, які утворюють жителі населених пунктів громади;
— Раду — представницький орган місцевого самоврядування, що представляє Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;
— сільського голову, який є головною посадовою особою Територіальної громади;
— виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);
— сільських старост;
— органи самоорганізації населення.
3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити цьому Статуту.

Стаття 2.1.2.
1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:
— ефективності — рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;
— сталості — використання ресурсів Територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;
— екологічності — при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;
— системності — кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;
— відкритості — рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;
— громадської участі — підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів Територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади — також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада — первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування
Стаття 2.2.1.
1. Територіальна громада — первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів
2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.2.
1. Членами Територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.
2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, працездатне населення, зайняті, безробітні, пенсіонери тощо).

Стаття 2.2.3.
1. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру громади.
2. Внутрішні громади безпосередньо приймають участь у вирішенні питань, віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські слухання, місцеві ініціативи тощо.
3. Інтереси членів кожної з внутрішніх громад в органах місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста відповідного села , депутати Ради, обрані у відповідних одномандатних виборчих округах.
4. Інтереси членів внутрішніх громад в органах державної влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади.

Стаття 2.2.4.
1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин та може набувати статусу юридичної особи публічного права.
2. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.
3. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує об’єкти комунальної власності.
4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.5.
1.До компетенції Територіальної громади входять:
1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;
2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади.
Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».
2. До безпосередньої компетенції Територіальної громад не входять питання щодо:
1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади тощо);
2) прийняття рішень з питань, віднесених відповідно до принципу субсидіарності до компетенції Волинської обласної та Луцької районної рад;
3) прийняття рішень з питань, що стосуються місцевого бюджету, місцевих податків і зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання, призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади (за винятком Голови громади та сільських старост), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у населених пунктах громади;
4) прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів Територіальної громади
Стаття 2.3.1.
1. Членам Територіальної громади гарантується право участі у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання громади та її органів.
2. За обсягом муніципальної право — та дієздатності члени Територіальної громади поділяються на дві категорії:
а) повноправні члени Територіальної громади: громадяни України — жителі населених пунктів громади, які відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. Зазначені особи володіють муніципальною право- та дієздатністю в повному обсязі;
б) члени Територіальної громади з обмеженою муніципальною право — та дієздатністю: жителі населених пунктів громади, які є іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Обмеження муніципальної право- та дієздатності цих членів Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих виборах, місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування Територіальної громади.
3. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, користуються усіма правами членів Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання. Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Територіальної громади.
4. Права члена Територіальної громади, окрім активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради — особам, які не є членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із Законом України «Про правовий статус і права закордонних українців» статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою або її внутрішніми громадами.

Стаття 2.3.2.
1. Основні права членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади мають права на:
1) забезпеченість якісною питною водою;
2) якісне електропостачання;
3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів до багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;
4) забезпеченість належним транспортним сполученням — як внутрішнім так і зовнішнім;
5) розгалуженість і якість доріг;
6) освітленість вулиць і під’їздів до будинків у темну пору доби;
7) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;
8) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);
9) наявність умов для своєї зайнятості;
10) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;
11) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;
12) ефективну систему надання побутових послуг;
13) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;
14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;
15) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри тощо);
16) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади — лісів, берегів моря та лиманів тощо.
Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.
2. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб членів Територіальної громади органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості.
3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.
4. Порядок реалізації членами Територіальної громади прав на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.
5. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей, вимушених переселенців,учасників АТО тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою населених пунктів громади, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.
6. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового користування соціальною, комунальною інфраструктурою міста, Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена Коблівської сільської ради».

Стаття 2.3.3.
1. Права і обов’язки членів Територіальної громади взаємопов’язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами Територіальної громади обов’язків стосовно Територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів Територіальної громади.
2. Основні обов’язки членів Територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:
1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;
2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;
3) толерантного ставлення до усіх членів Територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;
4) сприяння реалізації права членів Територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;
5) бережливого ставлення до, зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.
3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів Територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2.3.4.
1. З метою захисту прав і свобод членів Територіальної громади, їх окремих категорій (члени внутрішніх громад, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі: Муніципальний омбудсмон).
2. Повноваження Муніципального омбудсмана визначаються «Положенням про Муніципального омбудсмана», яке затверджується Радою.
3. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків (далі: Дитячий омбудсмон).
4. Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення визначається «Положенням про Дитячого омбудсмана», яке затверджується Радою з рахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності:
1)експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо дотримання прав дітей і підлітків;
2) ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дітей та підлітків;
3) забезпечення широкої поінформованості членів Територіальної громади про права дитини через установи освіти, відповідні громадські організації та засоби масової інформації;
4) моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення відповідно до законодавства України;
5) надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно до їхньої компетенції тощо.
5. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, затвердженими Радою.

Глава 2.4. Форми участі членів Територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади
Стаття 2.4.1.
1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.
2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.
3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів Територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.
4. Будь-які обмеження права членів Територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.
1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
• місцеві вибори;
• місцевий референдум;
• загальні збори (конференції) членів Територіальної громади;
• громадські слухання;
• місцеві ініціативи;
• органи самоорганізації населення;
• індивідуальні та колективні петиції;
• консультативно-дорадчі органи (громадські ради);
• участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді;
• інші заборонені законом форми безпосередньої участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням Ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори
Стаття 2.5.1.
1. Повноправні члени Територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:
— сільського голови;
— депутатів Ради;
— сільських старост.

Стаття 2.5.2.
1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум
Стаття 2.6.1.
1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами Територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.
2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени Територіальної громади.
Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

Стаття 2.6.2.
1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів.
2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, визначаються законом.
3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або їх окремих категорій.

Стаття 2.6.3.
1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь більше половини повноправних членів Територіальної громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада.
2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.
3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки.
4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом Ради.
5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб.
6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування Територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії Ради або засіданні її виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори (конференція) членів Територіальної громади
Стаття 2.7.1.
1. Члени Територіальної громади для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів певної частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів Територіальної громади або конференції їхніх легітимних представників (далі: загальні збори), збори жителів населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.
2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентується законом та Положенням про загальні збори (конференції) членів Територіальної громади, яке затверджується Радою.
3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:
1) інформування членів Територіальної громади про прийняті Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;
2) заслуховування інформації сільського голови, сільського старости, керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в частині питань, порушених жителями населених пунктів громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо;
3) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;
4) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування Територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів відповідної території;
5) запровадження добровільного самооподаткування;
6) розгляд і внесення жителями населених пунктів громади пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених пунктів.
Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.
4. Загальні збори Територіальної громади або жителів адміністративного центру громади скликаються Головою громади за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів Територіальної громади за місцем проживання.
5. Збори членів територіальної громади — жителів населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним центром, скликаються сільським головою або відповідним сільським старостою.
6. Збори членів Територіальної громади — жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку скликаються відповідним органом самоорганізації населення (комітетом мікрорайону, вуличним, квартальним, будинковим комітетом) або ініціативною групою громадян.
7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.
8. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території, а у разі скликання конференції представників — не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законами України.

Стаття 2.7.2.
1. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.
2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів членів Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів.
3. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.

Глава 2.8. Громадські слухання
Стаття 2.8.1.
1. Громадські слухання є формою участі членів Територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.
2. Громадські слухання поділяються на:
1) загальні — громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх членів Територіальної громади;
2) місцеві — громадські слухання, які стосуються частини Територіальної громади (населеного пункту, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).
3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів Територіальної громади з Головою громади, депутатами Ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, сільськими старостами під час яких члени Територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення винесених на їхній розгляд питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, міського сільського голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.
5. На громадські слухання можуть бути запрошені:
— народні депутати України;
— депутати районної, обласної рад;
— представники органів виконавчої влади;
— представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади;
— експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі іноземні;
— інші особи.

Стаття 2.8.2.
1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є:
— громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;
— ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;
— громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у громадських слуханнях;
— вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування Територіальної громади у спеціальному розділі («Громадська участь» тощо), обов’язково поширюються в місцевих ЗМІ та іншими способами, відповідно до вимог цього Статуту;
— в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;
— громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

Стаття 2.8.3.
1. Предметом громадських слухань може бути:
1) обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;
2) обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного розвитку, проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших проектів документів планування розвитку територіальної громади та її населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування Територіальної громади;
3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування Територіальної громади;
4) обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій».
2. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку громади.
3. Не можуть бути предметом громадських слухань:
1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних громад та їхніх органів;
2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

Стаття 2.8.4.
1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні члени Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними за рішенням суду.
2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени Територіальної громади, які постійно проживають на території відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.
3. Процедурні питання реалізації права членів Територіально громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього Статуту.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи
Стаття 2.9.1.
1. Члени Територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді будь — якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.
2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.
3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:
1) члени Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;
2) інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади;
3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.
1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 300 повноправними членами Територіальної громади.
2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного пункту громади, здійснюється секретарем Ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 100 повноправними членами Територіальної громади — жителів цього населеного пункту.
3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів Територіальної громади під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Радою.
4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом ради, з урахуванням положень цього Статуту.
5. Рада в межах своїх повноважень може:
— прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
— відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
— направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі членів ініціативної групи.
Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.
6. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.
7. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом.
8. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на розвиток положень даного Статуту.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення
Стаття 2.10.1.
1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами Територіальної громади, що проживають в її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:
1) створення умов для участі членів Територіальної громади — жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально- економічного, культурного розвитку відповідної території, інших програм.
2. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади входять:
— сільські комітети;
— комітети мікрорайонів;
— вуличні, квартальні, будинкові комітети.
3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом та Положенням про органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується Радою.

Стаття 2.10.2.
1. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.
2. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому Радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції
Стаття 2.11.1.
1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
2. Порядок розгляду звернень членів Територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)
Стаття 2.12.1.
1. За розпорядженням сільського голови можуть створюватись консультативно-дорадчі органи при сільському голові (громадські ради, дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.
2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується, сільським головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення.
3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи муніципального управління та стратегічного планування.

Стаття 2.12.2.
1. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів регламентується відповідними положеннями, які затверджуються сільським головою громади.
2. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради.

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування
Стаття 2.13.1
1. Члени Територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні, не пізніш як за три дні до її відкриття, подати відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.
2. У разі неможливості забезпечити відвідування членами Територіальної громади сесії Ради з організаційних чи технічних причин, секретар Ради повинен їх про це повідомити. Відмова членам Територіальної громади у відвіданні сесії ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про відповідальність секретаря Ради.

Стаття 2.13.2.
1. Члени Територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їхніх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.13.3.
1. Повноправним членам Територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в Територіальній громаді
Стаття 2.14.1.
1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям розвитку партисипаторної демократії, залучення членів Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування Територіальної громади та їхніх посадових осіб.
2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів Територіальної громади.

Стаття 2.14.2.
1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і співробітництво у вирішенні питань місцевого значення.
2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими опікуються ці інститути.
3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.

Глава 2.15. Сільська рада та її виконавчий комітет
Стаття 2.15.1.
1. Рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.
2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради відповідно до закону становить 14 чоловік.
3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України становить 5 років.
4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у випадках і у порядку визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.15.2.
1. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством України та цим Статутом.
2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 2.15.3.
1. Робочими органами Ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень Ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.
2. Для забезпечення своєї діяльності Рада створює допоміжний орган — апарат Ради. Апарат Ради адміністративно підпорядкований, сільському голові, який спрямовує і контролює його роботу, а функціонально — секретареві Ради, який безпосередньо організовує діяльність апарату. Визначення загальної чисельності апарату Ради, розмір та структура видатків на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату Ради здійснюються відповідно до законодавства України.
3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому бюджеті Територіальної громади.

Стаття 2.15.4.
1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу засідань Ради. Не допускається проведення сесійних засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.
2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Коблівської сільської Ради, який затверджується Радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту Ради забезпечує сільський голова.
3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів Ради. Порядок реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом Ради.
4. Робота постійних і тимчасових комісій Ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі — у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.
5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом Ради та цим Статутом.

Стаття 2.15.5.
1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
2. Рішення Ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого голосування.
3. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Територіальної громади.
4. Рішення ради підписуються сільським головою.
5. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено сільським) головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому разі сільський голова не підписує таке рішення Ради, видає розпорядження про зупинення рішення Ради з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У випадку, якщо сільський голова не підписує рішення Ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.
6. Підставами зупинення рішення Ради сільським головою можуть бути:
1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку Територіальної громади, її населених пунктів;
2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис сільському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд Ради, і стенограми засідання Ради;
3) прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;
4) прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам Територіальної громади;
5) випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.
7. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції. У разі, якщо Рада прийме рішення про відхилення пропозицій сільського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення набирає чинності.
8. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене сільським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо Рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.
9. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.
10. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 2.15.6.
1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень Ради поточного скликання.
2. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.
3. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.
4. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 2.15.7.
1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед Територіальною громадою.
2. Сільський голова періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби масової інформації, сайт Ради, на зустрічах з представниками Територіальної громади інформує членів Територіальної громади про виконання проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку Територіальної громади, її населених пунктів, місцевого бюджету, звітує перед Територіальною громадою про діяльність Ради.

Стаття 2.15.8.
1. Депутат Ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, інтересів виборців округу (населеного пункту громади).
2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.
3. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу.
4. Порядок принесення депутатом присяги визначається Регламентом Ради.
5. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, іншими законами.
6. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.
7.Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.
8. Депутат Ради, фракція політичної партії у Раді періодично звітують перед виборцями про свою діяльність. Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами встановлюється Радою.
9. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів Ради.
10. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою. Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

Стаття 2.15.9.
1. За пропозицією сільського голови Рада таємним голосуванням з числа депутатів ради обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.
2. Секретар Ради:
1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради;
3) організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на її розгляд;
4) веде засідання Рад и та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;
6) за дорученням сільського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;
7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;
8) за дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів та виборів;
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування Територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів Територіальної громади, її органів та посадових осіб;
10) вирішує за дорученням сільського голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Територіальної громади та її органів;
11) у випадку відсутності Голови громади виконує його обов’язки з питань діяльності Ради.

Стаття 2.15.10.
1. Посадові особи органів місцевого самоврядування Територіальної громади, органів самоорганізації населення, депутати Ради, старости зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади, затвердженого Радою (далі: Кодекс).
2. Недотриманням посадовими особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади та депутатами Ради вимог Кодексу вважається:
— для посадових осіб — неналежне виконанням службових обов’язків;
— для депутатів Ради — порушення присяги та норм етики.
Порушення Кодексу поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної громади може бути підставою притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Стаття 2.15.11.
1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата Ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади) або його родичів (членів сім’ї, коло яких визначено Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів Ради, сільського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.
3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення Ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.15.5 цього Статуту.

Глава 2.16. Сільський голова
1. Сільський голова є головною посадовою особою Територіальної громади.
2. Сільський голова обирається повноправними членами Територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
3. Сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.
4. Сільський голова не може бути депутатом будь-якої Ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
5. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції».
6. Термін повноважень сільського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження сільський голова складає урочисту присягу.
7. Форми роботи і повноваження міського сільського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом Ради.
8. При здійсненні наданих повноважень сільський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, відповідальним — перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
9. Підзвітність і підконтрольність сільського голови перед Територіальною громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами Територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність сільського голови у межах його компетенції за звітний період.
10. Відповідальність сільського голови перед Територіальною громадою передбачає здатність Територіальної громади прийняти рішення про його притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
11. У межах своїх повноважень сільський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.
12. У разі дострокового припинення повноважень сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар Ради.

Глава 2.17. Виконавчі органи Ради
Стаття 2.17.1.
1. Виконавчими органами Ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет Ради (далі: виконавчий комітет), департаменти, управління, відділи та інші утворені Радою виконавчі органи.
2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються Радою за поданням сільського голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного законодавства України.
3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями Ради.
4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням Ради.
5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою за поданням сільського голови.

Стаття 2.17.2.
1. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Очолює виконавчий комітет сільський голова. У разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків голови.
3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов’язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.
4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Сільський голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.
5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується Радою за поданням сільського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: сільський голова та його заступники, керуючий справами виконавчого комітету, секретар Ради, сільські старости. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.
6. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.
7. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.
8. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або Радою. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Ради.

Глава 2.18. Сільський староста
Стаття 2.18.1.
1. Сільський староста (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси внутрішньої громади (жителів одного або більше населених пунктів Територіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної громади).
2. Старости обираються на строк повноважень Ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням Ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».
3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.
4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується Радою.

Стаття 2.18.2.
1. Староста зобов’язаний:
1) представляти інтереси жителів відповідної внутрішньої громади у виконавчих органах Ради;
2) сприяти членам внутрішньої громади у підготовці ними документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування;
3) брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту Територіальної громади;
4) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування Територіальної громади на території відповідної внутрішньої громади;
5) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб;
6) погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади;
7) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого самоврядування Територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом вимог щодо розгляду таких звернень;
8) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та правопорядку в межах території відповідного населеного пункту громади;
9) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів відповідних внутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх прав на працю та медичну допомогу;
10) не допускати на території відповідного населеного пункту громади дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та держави;
11) виконувати інші обов’язки, визначені цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого самоврядування Територіальної громади.
2. Староста має право:
1) брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних та інших комісій Ради;
2) взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що розташовані на території відповідного населеного пункту громади;
3) одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

Стаття 2.18.3.
1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Радою.
2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень.
3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету Територіальної громади.

Стаття 2.18.4.
1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, відповідальним — перед Радою та її виконавчим комітетом.
2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту громади. На вимогу не менше половини депутатів Ради староста зобов’язаний прозвітувати перед Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.
3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту,незабезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.
4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

Розділ III. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування
Територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування Територіальної громади
Стаття 3.1.1.
1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунально власність). Внутрішні громади суб’єктами права комунальної власності виступати не можуть.
2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, визначені в «Переліку об’єктів права власності територіальної громади». Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність Територіальної громади.
3. «Перелік об’єктів права комунальної власності Коблівської сільської ради» затверджується Радою за поданням виконавчого комітету та на підставі відомостей, що їх надає виконавчий орган Ради, що веде Реєстр об’єктів комунальної власності.
4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 3.1.2.
1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, що визначаються відповідно до статті 2.1.2. цього Статуту, крім земель приватної та державної власності.
2. Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути посвідчено відповідними державними актами.
3. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.
4. Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та передачі у власність земельних ділянок, яке затверджує Рада.
При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані:
а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
в) своєчасно вносити плату за землю;
г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;
ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

Стаття 3.1.3.
1. Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України.
2. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, зелені зони,
3. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.
1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть створювати комунальні підприємства, установи, організації.
2. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна громада в цілому.
3. Статути (положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.
4. З керівником комунального підприємства, установи, організації сільський голова укладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням сільського голови. Керівник комунального підприємства, установи та організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та ефективне використання майна.
5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.
6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Територіальної громади.
7. Рада за поданням сільського голови, виконавчого комітету Ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання цими підприємством суспільно важливих для членів Територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).
8. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані оприлюднювати таку інформацію:
— щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий звіт та пояснювальну записку до нього;
— а 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг населенню, проекти вказаних договорів;
— за 10 днів до подачі на затвердження ради детальний розрахунок тарифів на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх обґрунтування;
— щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади;
— щоквартально інформацію про кількість та вартість спожитих ресурсів, зокрема, теплової енергії, газу та електроенергії.
9. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Ради.

Стаття 3.1.5.
1. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується визначеним Радою виконавчим органом Ради у відкритому Реєстрі об’єктів власності Територіальної громади (далі: Реєстр). Вказаний Реєстр є електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших суб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної інвентаризації майна і майнових прав Територіальної громади та відповідних суб’єктів.
2. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному веб-сайті Територіальної громади. Друкована актуальна версія Реєстру зберігається в Раді (виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.
3. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про відкритий Реєстр об’єктів комунальної власності територіальної громади.

Стаття 3.1.6.
1. Рішенням Ради з числа членів Територіальної громади, депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється постійно діюча Інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою Голова громади.
2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності Територіальної громади протягом одного року з моменту затвердження цього Статуту. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна громад, які об’єдналися в Територіальну громаду.
3. Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує додаткового фінансування, приймається Радою одночасно із прийняттям місцевого бюджету Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей витрат місцевого бюджету.
4. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.

Стаття 3.1.7.
1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.
2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.
3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування Територіальної громади
Стаття 3.2.1.
1. Фінансовою основою місцевого самоврядування Територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.
2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади складають:
1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:
— надходження від місцевих податків та зборів;
— кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів комунальної власності;
— трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;
— кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;
— інші надходження;
— кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами Територіальної громади;
— доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, засновником яких є Рада;
-інші фінансові ресурси.
3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.
4. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації даних програм.
5. 3 метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.
6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Стаття 3.2.2.
1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.
2. Текст місцевого бюджету розміщується на дошці оголошень,або веб-сайті Територіальної громади для загального доступу.
3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, комунальних служб, соціального обслуговування членів Територіальної громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо.
4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально- економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним розвитком громади.
5. Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на дошці оголошень,або на веб-сайті Територіальної громади та у засобах масової інформації.
6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.
7. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку, що реалізуються на території громади.

Стаття 3.2.3.
1. Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів — обов’язкових постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.
2. Рішення ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:
1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;
2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;
3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;
4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.
3. За рішенням загальних зборів (конференції) членів Територіальної громади можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів Територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її території.
4. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.
5. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного законодавства.

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення
Стаття 4.1.1.
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала Рада несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.
2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.
3. Староста села, що перебуває в межах території громади може бути відкликаним внутрішньою громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.
4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою та внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом.
5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень Ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням Ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів (конференції) членів територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори (конференції) членів територіальної громади. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Стаття 4.1.2.
1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету територіальної громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади — за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, вирішуються в судовому порядку.

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.
Стаття 4.2.1.
1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи безпосередньо члени територіальної громади (далі: суб’єкти громадського контролю).
2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи контролю:
• аналіз інформації, що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм законодавства України та цього Статуту;
• надсилання до органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності;
• ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах (конференції) членів територіальної громади;
• створення за рішенням Загальних зборів (конференції) територіальної громади громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);
• ініціювання та проведення громадських слухань;
• здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.

Стаття 4.2.2.
1. Для контролю за екологічною ситуацією на території громади за рішенням Загальних зборів територіальної громади створюються громадські контрольні інспекції (далі: ГКІ).
2. ГКІ підзвітні та підконтрольні Загальним зборам (конференції) територіальної громади і звітують перед ними про свою діяльність не менше двох разів на рік, або на вимогу Загальних зборів (конференції) у визначений ними час та спосіб.
3. До складу входять члени територіальної громади, які досягли 18 років, мають спеціальні знання чи освіту для вирішення питань, відповідно до профілю ГКІ, або є журналістами чи мають юридичну (відповідну спеціальну) освіту. Кандидатури до складу ГКІ виносяться на затвердження Загальних зборів (конференції) Територіальної громади за ініціативою не менше як п’яти депутатів Ради, сільським,старостою (з власної ініціативи або за пропозицією внутрішньої громади), органом самоорганізації населення, громадською організацією чи іншим інститутом громадянського суспільства, а також ініціативою не менше 100 членів територіальної громади.
4. Діяльність ГКІ регулюється Положенням про ГКІ, що затверджується Загальними зборами (конференцією) територіальної громади одночасно з прийняттям рішення про її створення і має відповідати положенням цього Статуту та законодавству України. Проект Положення про ГКІ розробляється ініціативною групою за участі інститутів громадянського суспільства, депутатів Коблівської сільської ради.
Рішення про затвердження кількісного, персонального складу інспекцій та повноваження їх членів оприлюднюється в порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про збори членів територіальної громади.

Стаття 4.2.3.
1. Громадська екологічна контрольна інспекція (далі: ГЕКІ) здійснює діяльність з вирішення екологічних проблем територіальної громади та окремих внутрішніх громад. Організація, повноваження, порядок роботи та форми реагування ГЕКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГЕКІ, що затверджується Загальними зборами Територіальної громади.
2. Основними завданнями ГЕКІ є:
— організація громадського нагляду за дотримання екологічних норм та стандартів усіма суб’єктами господарювання та іншими особами, які здійснюють свою діяльність на території громади;
— формування системи громадського контролю за станом навколишнього середовища та налагодження системи відповідного інформування органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, відповідних органів державної влади та членів територіальної громади у випадках його погіршення;
— сприяння підвищенню якості навколишнього середовища, формування здорового способу життя членів територіальної громади.
3. Основними формами діяльності ГЕКІ з вирішення поставлених перед нею завдань є:
— участь у розробленні розробки екологічних розділів у програмах соціально- економічного та культурного розвитку територіальної громади та її населених пунктів;
— підготовка пропозиції до органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб в частині виділення бюджетного фінансування для вирішення екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм та стандартів, розробки і реалізації екологічних проектів.
4. Повноваження ГЕКІ та її членів:
-контроль за додержанням законодавства та актів органів місцевого самоврядування територіальної громади про природокористування, зокрема, проведення перевірки дотримання законодавства та актів органів місцевого самоврядування територіальної громади про природокористування суб’єктами підприємницької діяльності на території громади та підготовка проекту припису про усунення порушення чи зупинення діяльності відповідного суб’єкта господарювання, що подається сільському голові безпосередньо чи сільському старості, а питання про винесення такого припису і про зупинення діяльності суб’єкта господарювання в спосіб, передбачений чинним законодавством розглядається на найближчій сесії Ради;
— участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю заходів щодо: контролю по охороні атмосферного повітря, по охороні вод, по охороні земель, по правильному застосуванню агрохімікатів, по охороні рибних запасів, по охороні лісів; по контролю за додержанням санітарно-епідеміологічних правил, по контролю за охороною надр; по контролю за захоронения радіоактивних відходів; по контролю за додержанням нормативів граничного змісту забруднюючих речовин, рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, норм екологічної безпеки та використання природних ресурсів;
-участь у здійсненні виробничого екологічного контролю спільно з уповноваженими органами щодо контролю за рівнями викидів і скидів, обсягів побічних продуктів, вторинних матеріалів, здатних впливати на стан навколишнього середовища в процесі виробництва; контролю за розробкою і запровадженням газоочисного і уловлюючого устаткування, очисних споруд та інших захисних засобів негативного впливу виробничої діяльності на стан навколишнього природного середовища; заходів щодо попередження та локалізації аварійних викидів та скидів забруднюючих речовин, проводять облік використання водних та інших ресурсів. Суб’єкти господарювання зобов’язані залучати членів ГЕКІ до зазначених заходів та сприяти здійсненню такого контролю, надавати їм всю необхідну інформацію;
-складання протоколів, актів стосовно порушення законодавства про охорону навколишньою природного середовища і подання їх органам державного контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;
-надають допомогу органам державного контролю в галузі охорони навколишньою природного середовища з метою запобігання екологічним правопорушенням;
-здійснення громадської експертизи проектів рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно виливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозиції до державних і господарських органів, установ та організацій із цих питань;
-здійснення громадської експертизи усіх проектів рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади, які містять екологічні норми, або можуть мати вплив на охорону навколишнього середовища;
-здійснення громадської експертизи екологічного ліцензування, що проводиться органами місцевого самоврядування територіальної громади;
-здійснення громадської екологічної експертизи питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення для наступного подання результатів експертизи Раді;
-участь в вирішенні питання про організацію територій і об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення;
участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального й комплексного використання природних ресурсів в будь-яких державних органах, що розташовані на території громади;
-здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про ГЕКІ.
5.Засідання ГЕКІ проводяться один раз на місяць.
6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат Ради.

Стаття 4.2.4.
1. З метою здійснення здійснює громадського контролю з питань роботи перевізників усіх форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, а також будь-яких вантажів по території громади, стану автостанцій, громадських зупинок, а також доріг на території громади, їх стану, ремонту та фінансування за рішенням Загальних зборів членів територіальної громади утворюється Громадська т транспортна контрольна інспекція (далі: ГТКІ). Її діяльність заміняє собою форми державного контролю на транспорті, передбачені чинним законодавством, вона передбачає вжиття незаборонених законом засобів для здійснення контролю за дотриманням прав членів територіальної громади, виконанням обов’язків перевізниками, припиненням порушень та притягненням винних осіб до відповідальності. Організація, повноваження, порядок роботи та форми реагування ГТКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГТКІ, що затверджується Загальними зборами територіальної громади.
2. Основними завданнями ГТКІ є:
• спостереження за якістю послуг перевізника вимогам, що мають відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством та договором на перевезення пасажирів;
• сприяння забезпеченню безпечних умов перевезення населення;
• допомога перевізникам та органам державного контролю у виявленні недоліків в організації пасажирських перевезень;
• перевірка діяльності автотранспортних підприємств та виконання ними умов договорів про перевезення пасажирів;
• перевірка дотримання водієм визначеного маршруту та розкладу руху громадського транспорту;
• перевірка відповідності та наявність інформаційних повідомлень у салоні транспортного засобу, у тому числі обов’язкових (розкладу руху транспортного засобу, правил перевезення, телефону гарячої лінії, контактних даних перевізника і водія);
• перевірка повноти та достовірності інформаційних маршрутних табличок;
• перевірка загального стану транспортного засобу (чистота салону та зовнішня справність);
• контроль за наповненістю пільгових місць;
• контроль за поведінкою водія, дотримання ним етичних норм;
• наявність і якість озвучення зупинок;
• перевірка стану автостанцій та автовокзалів, умов, які вони повинні забезпечувати пасажирам відповідно до норм чинного законодавства;
• моніторинг за дотриманням правил перевезення вантажів та проїзду вантажного транспорту по території Громади;
• перевірка якості та стану доріг та дорожнього покриття;
• перевірка дотримання норм, стандарті в та технології при проведенні ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок, тощо, та будівництва нових;
• перевірка фінансування будівництва та ремонту доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорті, стоянок тощо;
• перевірка ефективності використання виділених на вказані вище цілі коштів;
• звернення до контролюючих органів з питанням перевірки виявлених порушення у межах компетенції відповідного органу;
• інші повноваження для забезпечення реалізації своїх завдань та цілей в межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.
3. Свою діяльність ГТКІ здійснює на засадах:
— публічності та прозорості;
— самоорганізації;
— невтручання у роботу громадського та іншого транспорту, уникнення шкоди процесу здійснення перевезень;
— дотримання етичних норм;
— презумпції невинуватості осіб, що перевіряються;
— добровільності та безоплатності роботи громадських контролерів;
— уникнення ситуацій, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
— протоколювання та фото-/відеофіксації виявлених недоліків.
4. Члени ГТКІ є громадськими контролерами ГТКІ. ГТКІ може залучати і інших осіб як громадських контролерів для ефективного, повного і всебічного здійсненні контролю на транспорті. В своїй діяльності громадський контролер ГТКІ повинен керуватись чинним законодавством, цим Статутом, іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.
5. Контроль на транспорті може проводитись як в рамках спеціально організованої кампанії, так і в поточному режимі. Ініціаторами контролю можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, інститути громадянського суспільства, окремі члени територіальної громади.
6. Для вжиття передбачених законом заходів про всі виявлені порушення ГКТІ повідомляє сільському голові чи виконкому Смолигівської сільської ради безпосередньо або через сільського старосту.
7. Засідання ГТКІ проводяться один раз на місяць.
8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат ради.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. Статут Територіальної громади затверджено Коблівською сільською радою 30 січня 2017 року.
2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом Ради.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 16 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про розгляд заяви жителя с.Коблеве
Березанського району Миколаївської області
Горячковського І.П.

Відповідно Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Закону України « Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів», протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти заяву Горячковського Івана Пилиповича до уваги.

2. Направити депутатський запит до Миколаївської обласної ради та
Миколаївської обласної адміністрації щодо вирішення питання
розпаювання земель колишнього радгоспу-заводу « РОСІЯ » ( додається ).

3. Рекомендувати громадянину Горячковському Івану Пилиповичу спільно з ініціативною групою громадян, що мають Конституційне право на земельний пай,звернутися до суду з питання примусового зобов’язання
ПАТ «Коблево» та ДП «Агро- Коблево» розпаювати землі належним чином.

4. Апарату виконавчого комітету сільської ради забезпечити направлення копії даної заяви до правоохоронних органів Березанського району з метою встановлення та розслідування фактів корупційних діянь про які йде мова в заяві або їх спростування.

5. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію
Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Вих. №121 від «30» січня 2017 р.

Голові Миколаївської
обласної ради
Москаленко В.В.
______________________

КОПІЯ Голові Миколаївської
обласної державної адміністрації
Савченку О.Ю.
______________________

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

На підставі рішення ІІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради №16 від 30.01.2017 року « Про розгляд заяви жителя с.Коблеве Березанського району Миколаївської області Горячковського І.П.», направляємо Вам депутатський запит щодо вирішення питання розпаювання земель колишнього радгоспу-заводу « РОСІЯ ».
Просимо Вас надати юридичну допомогу та створити комісію по розгляду та вирішенню вищевказаного питання,а саме у визначенні меж земельних ділянок сільськогосподарського призначення,що підлягають паюванню серед колишніх працівників колишнього радгоспу-заводу
« РОСІЯ » на момент прийняття Указу Президента України «Про поря-док паювання сільськогосподарських земель,переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям від 08.08.1995 року»
Визначення та проведення можливої процедури розпаювання земель на сьогоднішній день, в умовах, що склалися, без порушення Консти-туційних прав громадян, що мають право на пай та сьогоднішніх землеко ристувачів.
Ситуація ускладнюється тим, що на неодноразові звернення громадян про
порушення та забезпечення їх Конституційного права на отримання земель-ної ділянки (паю) сільськогосподарського призначення жодна з організацій та установ Березанського району,в які вони зверталися , не пропонує конструктивного рішення та механізму його забезпечення.

1. Баришов Андрій Миколайович __________
2. Артюхін Василь Олександрович __________
3. Талоха Світлана Аркадіївна __________
4. Васілішина Ганна Григорівна __________
5. Масленікова Валентина Олександрівна __________
6. Долінський Олександр Павлович __________
7. Осипенко Олексій Вікторович __________
8. Полухін Геннадій Миколайович __________
9. Миранець Максим Михайлович __________
10. Громова Зінаїда Володимирівна __________
11. Резніченко Лариса Валентинівна __________
12. Панич Олександр Олександрович __________
13. Андрєєв Юрій Віталійович __________
14. Пузан Наталя Георгіївна __________
15. Жучков Віталій Григорович __________
16. Скотник Микола Михайлович __________
17. Галаєв Михайло Вікторович __________
18. Власюк Вячеслав Дмитрович __________
19. Дротенко Володимир Михайлович __________
20. Антоненко Віктор Сергійович __________
21. Дубініна Олена Михайлівна __________
22. Антоненко Володимир Миколайович __________
23. Салівонова Лариса Єгорівна __________
24. Єрофєєв Віктор Миколайович __________
25. Ізман Олег Михайлович __________
26. Душко Віктор Миколайович __________

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 17 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про створення сільської пожежної охорони
та затвердження проекту Положення про
сільську пожежну охорону

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Коблівської сільської ради, керуючись вимогами статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” , статті 62 Кодексу цивільного захисту України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити сільську пожежну охорону Коблівської сільської ради.

2. Затвердити проект Положення про сільську пожежну охорону (додається).

3. Визначити місцем розташування сільської пожежної охорони будівлю за адресою: с. Коблеве, вул. Степова, буд. 135.

4. Тимчасове виконання обов’язків начальника сільської пожежної охорони покласти на Чапчая Віктора Дмитровича.

5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення сільської пожежної охорони здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Уповноважити Чапчая Віктора Дмитровича подати документи для державної реєстрації.

7. Сільській ради підготувати звернення голови ради до Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо погодження утворення сільської пожежної охорони та Положення про неї.

8. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію
Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської
діяльності та етики та з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

Сільський голова В. М. Панич

Додаток
до рішенням № 17
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про сільську пожежну охорону
Коблівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Сільська пожежна охорона (далі – СПО) Коблівської сільської ради є місцевим пожежно-рятувальним підрозділом зі статусом державної аварійно-рятувальної служби.

1.2. СПО утворено за рішенням № 17 ВІД 30.01.2017 Р. Коблівської сільської ради з метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Коблівської сільської ради.

1.3. СПО підпорядковується Голові Коблівської сільської ради, а під час гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій — керівнику гасіння пожежі або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

1.4. До складу персоналу СПО залучаються особи, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.

1.5. Організаційну структуру та штат СПО визначає Голова Коблівської сільської ради відповідно до покладених на неї завдань за погодженням з територіальним органом ДСНС.

1.6. Соціальний і правовий захист персоналу СПО здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.7. СПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, цим Положенням, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями місцевого органу влади, органу місцевого самоврядування, що його утворили.
З питань організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення СПО керується нормативно-правовими актами, передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

1.8. Залучення СПО до ліквідації пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі – НС), проведення пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС проводиться відповідно до Плану залучення сил і засобів, що затверджується рішенням Коблівської сільської ради за погодженням з територіальним органом ДСНС України, а також планів локалізації та ліквідації аварій, реагування на НС, що передбачені для відповідного регіону.

1.9. За організаційно-правовою формою господарювання СПО є комунальним підприємством (установою) і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства.

1.10. Персоналу СПО, який відповідно до своїх обов’язків залучається до ліквідації пожеж та НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

1.11. СПО під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.

1.12. Місце знаходження:с. Коблево вул.Степова, №135

2. Мета та завдання МПО

2.1. Метою діяльності СПО є:
2.1.1. Запобігання виникненню пожеж, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій від НС.
2.1.2. Невідкладне реагування на НС, пожежі, проведення пошукових, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах і територіях.
2.1.3. Локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час пожеж, аварій та катастроф.

2.2. Завдання СПО:
2.1.1. Виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню пожеж і мінімізацію їх негативних наслідків.
2.2.2. Ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.
2.2.3. Забезпечення обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться на відповідних територіях на підставі укладених договорів.
2.2.4. Забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на пожежі та НС як в мирний час, так і в умовах особливого періоду.
2.2.5. Комплектування персоналом, придатним за станом здоров’я до виконання покладених завдань, забезпечення дотримання норм законодавства з охорони праці.
2.2.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу з урахуванням ризиків та небезпек, притаманних регіону.
2.3. СПО відповідно до покладених на неї завдань:
проводить заходи із запобігання виникненню пожеж;
здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію та рятування (у тому числі в умовах екстремальних температур, загрози вибуху, обвалу, зсуву, підтоплення тощо) людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади;
надає допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків, з урахуванням можливостей наявних сил і засобів;
надає домедичну допомогу постраждалим особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці виникнення пожеж та НС;
проводить заходи для постійного підтримання своєї готовності до дій за призначенням;
забезпечує підтримку належного рівня підготовки персоналу для виконання покладених завдань;
здійснює, у разі набуття статусу аварійно-рятувальної служби, постійне та обов’язкове обслуговування об’єктів і окремих територій, що згідно із законодавством підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню аварійно-рятувальними службами;
інформує територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог правил пожежної безпеки;
проводить роботу щодо дотримання громадянами правил пожежної безпеки;
вносить Голові Коблівської сільської територіальної громади пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки на території громади;
забезпечує дотримання вимог безпеки праці персоналом під час участі у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС, проведенні тактичних та інших видів навчань і занять, а також під час чергування;
проводить розслідування нещасних випадків, у тому числі нещасних випадків зі смертельним наслідком, що сталися з персоналом під час чергування, гасіння пожеж, участі в ліквідації наслідків НС і проведенні тактичних та інших видів навчань та занять, вживає заходів щодо попередження таких випадків;
організовує заходи та здійснює контроль щодо забезпечення безпеки персоналу, дорожнього руху та порядку експлуатації транспортних засобів СПО під час виконання покладених завдань;
організовує раціональне використання, ремонт і технічне обслуговування техніки та обладнання СПО;
організовує експлуатацію, ремонт будівель і споруд та цільове використання нерухомого майна СПО;
здійснює підбір осіб, які бажають стати членами СПО;
беруть участь у проведенні:
а) оглядів-конкурсів протипожежного стану окремих об’єктів і територій;
б) разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;
в) разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;
г) перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на території громади;
ґ) тактичних навчань на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території громади;
здійснюють інші функції, передбачені чинним законодавством.

3. Права та обов’язки СПО

3.1. СПО для виконання покладених на неї завдань має право:
3.1.1. Залучати до виконання робіт із ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж інші пожежно-рятувальні підрозділи, фахівців і спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідних територіях.
3.1.2. Одержувати від державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб вичерпну та достовірну інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких можуть проводитися пожежні, пошукові, аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС.
3.1.3. Безперешкодного доступу персоналу СПО до всіх житлових, виробничих, інших приміщень і територій, а також на застосування будь-яких заходів, спрямованих на рятування населення, запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС та гасіння пожежі.
3.1.4. Вимагати під час гасіння пожежі:
від державних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання безоплатного надання вогнегасних речовини, техніки, пально-мастильних матеріалів, обладнання, засобів зв’язку, а під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі;
від посадових осіб об’єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення аварійно-рятувальних робіт, припиняти дії, що перешкоджають персоналу СПО виконувати поставлені завдання;
від осіб, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, дотримання правил, запроваджених установленими заходами безпеки.
3.1.5. Проводити під час ліквідації наслідків НС та гасіння пожеж документування, кіно- та відеозйомку, фотографування і звукозапис.
3.1.6. Користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.
3.1.7. Використовувати в установленому порядку засоби зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків пожеж та НС, доставки персоналу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території.
3.1.8. Використовувати телебачення і радіомовлення для оприлюднення повідомлень про НС та пожежі.
3.1.9. Надавати інші послуги згідно із чинним законодавством.
3.2. До обов’язків СПО належать:
3.2.1. Організація функціонування СПО у режимі постійної готовності до виконання необхідного комплексу пожежних, пошукових та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення.
3.2.2. Підтримання взаємодії з територіальними органами та підрозділами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час гасіння пожеж і проведення інших невідкладних робіт.
3.2.3. Участь у складі комісії щодо визначення рівнів ризику за можливими наслідками від пожеж та НС у процесі експлуатації об’єктів на території громади.
3.2.4. Здійснення профілактичної роботи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності населення, робітників та службовців підприємств з питань пожежної безпеки.
3.2.5. Виконання пожежно-рятувальних робіт, що потребують спеціальної кваліфікації і застосування апаратів захисту органів дихання та інших спеціальних технічних засобів, якими оснащується СПО.
3.2.6. Постійне підтримання належного рівня професіоналізму персоналу СПО для проведення пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення пожеж та НС.
3.2.7. Створення резерву персоналу з метою оперативного комплектування штатних посад СПО.
3.2.8. Забезпечення збереження інформації про об’єкти суб’єктів господарювання, що стала відома у зв’язку з виконанням обов’язків.

4. Майно та фінансування СПО

4.1. МайноСПО становлять закріплені за нею матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому порядку.
4.2. Майно СПО використовується лише за його цільовим і функціональним призначенням. Розпорядження майном та його відчуження здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
4.3. Джерелами формування майна СПО є майно:
передане в установленому законодавством порядку від місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, територіального органу ДСНС;
придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів;
передане підприємствами, що знаходяться на території громади;
отримане за рахунок добровільних пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, гуманітарних програм (у тому числі міжнародних);
з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
4.4. Джерелами фінансування СПО є кошти:
місцевого бюджету;
дольової участі декількох громад;
підприємств, установ і організацій, отримані СПО у встановленому порядку за аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів та територій;
отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;
державного фонду регіонального розвитку;
цільової субвенції на інфраструктурний розвиток об’єднаних громад;
з інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.
4.5. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.
4.6. Оплата праці персоналу СПО здійснюється відповідно до чинного законодавства.
4.7. СПО здійснює користування землею та природними ресурсами згідно із чинним законодавством.
4.8. Збитки, завдані СПО у результаті порушення її майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

5. Управління (керівництво) СПО

5.1. СПО очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Коблівської сільської ради та погодженням з територіальним органом ДСНС.
5.2. У разі відсутності начальника СПО його обов’язки виконує тимчасово призначена на посаду особа за рішенням Голови Коблівської сільської ради.

6. Начальник МПО

6.1. Здійснює керівництво СПО, забезпечує належний рівень готовності до проведення пожежно- та аварійно-рятувальних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МПК майна, збереження життя та здоров’я персоналу.
6.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на СПО завдань і функцій, організацію та результати її діяльності.
6.3. Представляє СПО в органах влади, діє від імені СПО у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та фізичними особами або дає на це доручення персоналу МПК.
6.4. Організовує, забезпечує та контролює виконання вимог законодавства, рішень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, інших нормативно-правових актів.
6.5. Здійснює планування роботи СПО.
6.6. Звітує перед місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування про виконання покладених на СПО завдань, планів роботи, усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності СПО, а також про притягнення до відповідальності персоналу, винного у допущених порушеннях.
6.7. Здійснює добір і забезпечує організацію роботи з комплектування СПО кваліфікованим персоналом, формує кадровий резерв.
6.8. Організовує роботу та забезпечує взаємодію з територіальним органом ДСНС щодо питань підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу СПО, а також проведення спільних навчань, тренувань тощо.
6.9. Забезпечує належні умови персоналу СПО для виконання покладених на нього обов’язків, здійснює контроль за дотриманням розпорядку дня та порядку в приміщеннях будівлі СПО.
6.10. Забезпечує виконання персоналом СПО заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС.
6.11. Вносить пропозиції місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо покращення матеріально-технічного забезпечення СПО.
6.12. Проводить огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням.
6.13. Видає накази та дає доручення, обов’язкові для виконання персоналом СПО, контролює їх виконання.
6.14. Здійснює особистий прийом громадян.
6.15. Проводить службові розслідування та приймає рішення стосовно персоналу СПО відповідно до трудового законодавства України.
6.16. Надає місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування пропозиції до кошторису, організовує його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання СПО.
6.17. Забезпечує дотримання персоналом СПО законодавства з питань запобігання та протидії корупції.
6.18. Забезпечує взаємодію СПО з підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціальними формуваннями та службами з питань цивільного захисту, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, розташованими на території громади.
6.19. Виїжджає на пожежі, місця аварій та стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керує роботою персоналу з їх ліквідації.
6.20 Зупиняє пожежно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю персоналу, який бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків НС.
6.21. Вносить пропозиції Голові Коблівської сільської ради місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування щодо організаційно- штатної структури СПО, фінансово-господарських та інших питань, які сприяють вдосконаленню і підвищенню рівня праці та соціального захисту персоналу.
6.22. Забезпечує додержання встановленого порядку щодо інформування територіального органу ДСНС про виникнення НС і пожеж.
6.23. Укладає та розриває трудові угоди з персоналом.
6.24. Надає всі види відпусток, передбачені законодавством, персоналу МПО.
6.25. Бере участь у розгляді місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних із діяльністю СПО.
6.26. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Порядок комплектування, соціальні права
та гарантії персоналу СПО

7.1. Працівники СПО реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.
7.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку персоналу СПО регулюються законодавством України про працю.
7.3. Оплата праці персоналу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання здійснюється в межах видатків, передбачених кошторисом.
7.4. Соціальні потреби персоналу СПО, поліпшення умов праці, життя і здоров’я працівників та членів їхніх сімей вирішуються громадою відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби громади.
7.5. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників регламентується чинним законодавством. Чергові зміни СПО працюють цілодобово.
7.6. Правові та соціальні гарантії персоналу забезпечуються згідно із законодавством.
7.7. Персонал підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), отриманих при виконанні посадових обов’язків, згідно з чинним законодавством.
7.8. Інтереси трудового колективу в разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

8. Ліквідація і реорганізація СПО

8.1. Припинення діяльності СПО здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Коблівської сільської ради, або за рішенням суду.
8.2. Ліквідація СПО проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України.
8.3. Майно, що належало СПО на праві оперативного управління, при її злитті, приєднанні, поділу, перетворенні або ліквідації повертається власникам майна, або до правонаступника, визначеного засновником.
8.4. У разі ліквідації та реорганізації СПО персоналу, який вивільняється, гарантуються його права згідно з трудовим законодавством України.

9. Порядок внесення змін до положення

Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється Коблівською сільською радою, який утворив та утримує МПО.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року №18 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін та доповнень в
Положення про старосту Коблівської
сільської ради

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» », частини першої статі 37 Закону України «Про нотаріат» , пункту 3 частини першої статі 4 та частини другої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», п.11 розділу І інструкції з ведення по господарського обліку в сільських , селищних та міських радах , протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Внести доповнення в Положення про старосту
затверджене 1 сесією сільської ради 8 скликання:
— п.1.2.3.Глави 1.2. – після слова « який » доповнити словом
« фактично »;
— після слова « вищу » доповнити словами «середньо – технічну»;
— після слова « освіту » доповнити словами « має досвід роботи з членами громади чи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах» ;
— главу 2.1 розділу ІІ доповнити пунктами:
20) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства);
21) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених
частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану» (пункт третій частини першої статті 4 Закону
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»);
22) здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів сільської ради, відповідно до їх повноважень.
Дії, перелічені у пп. 20-22 розділу ІІ глави 2.1 цього положення, можуть вчинятися лише на території відповідного села, у яких особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішення Коблівської сільської ради.
та викласти у новій редакції зі змінами (додається).

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Коблівської сільської ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М.Панич

Додаток
до рішенням № 18
ІІІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 30.01.2017 року

Положення
про старосту Коблівської сільської ради

Положення про старосту Коблівської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости
Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села /сіл/ (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, селища, яке перебуває у складі Коблівської сільської ради.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села /сіл/ Коблівської сільської ради затверджується рішенням сесії.

1.1.4. Перелік населених пунктів Коблівської сільської ради (сіл, ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії. В населеному пункті, який є адміністративним центром Коблівської сільської ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визначення його повноважень.

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Коблівської сільскої ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Коблівської об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Коблівської сільської ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Коблівської об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села або селища), де проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, який фактично проживає на території громади та має вищу, середньо-технічну освіту, має досвід роботи с членами громади чи в органах місцевого самоврядування на керівних посадах.

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:
«Я, ________ (прізвище, ім’я, по батькові)___________ усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки» .
Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);
2) припинення його громадянства України;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження
старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм розпорядженням призначає Коблівський сільський голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Коблівської сільської ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення, інші акти Коблівської сільської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Таке рішення Коблівською сільською радою приймає поіменним голосуванням 2/3 голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Коблівської сільської ради:
— Коблівський сільський голова;
— Постійні комісії Коблівської сільської ради;
— Виконавчий комітет Коблівської сільської ради;

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи
Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у виконавчих органах Коблівської сільської ради в плідній співпраці з депутатами сільської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Коблівської сільської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села, сіл) виконавчих органів Коблівсьї сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території села /сіл/.;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Коблівської сільської ради та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Коблівської сільської ради, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Коблівською сільською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою села /сіл/ та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Коблівської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) погоджувати проекти рішень Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Коблівської сільської ради, розташованого на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, програм соціально- економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Коблівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Коблівської сільської ради пропозиції з цих питань.

6) вести прийом членів громади згідно з Законом України «Про звернення громадян»;

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Коблівської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Коблівської сільської територіальної громади правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Коблівської сільської ради, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) громади;

16) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом Коблівської сільської ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;

18) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання);

19) виконувати поточні доручення Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.

20) вчиняти нотаріальні дії передбачені частиною першою статті 37 Закону України «Про нотаріат» (у обсягах, що відповідає вимогам чинного законодавства);

21) проводити державну реєстрацію актів цивільного стану визначених
частиною другою статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану» (пункт третій частини першої статті 4 Закону
України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»);

22) здійснювати заходи із ведення погосподарського обліку на території населених пунктів сільської ради, відповідно до їх повноважень.

Дії, перелічені у пп. 20-22 розділу ІІ глави 2.1 цього положення, можуть вчинятися лише на території відповідного села, у яких особа повноважна виконувати обов’язки старости відповідно до рішення Коблівської сільської ради.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду /села,сіл/, її членів в органах місцевого самоврядування Коблівської сільської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Коблівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Коблівської сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Коблівської сільської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

3) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Коблівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади.

4) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Коблівської сільської територіальної громади рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Коблівською сільською радою або її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Коблівської сільської ради.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости
Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною громадою села /сіл/.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної громади села /сіл/ .

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Коблівської сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Коблівською сільською радою та громадою села /сіл/.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених пунктом 1.2.5. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської територіальної ради.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року №19 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку технічної документації
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 122, 123, 125, 126, 186,1861 протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви громадян України Шеремет Л.Є., Морозова О.М., Лєонті Ж.І. про дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл громадянам України на розробку технічної документації
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства безкоштовно у власність із земель не наданих у власність та постійне користування в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— Шеремет Ларисі Євгеніївні площею до 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: вул. Баблідзе, 33, с. Коблеве;
— Морозову Олександру Миколайовичу площею до 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею до 0,13 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Шкільна, 35, с. Рибаківка;

— Лєонті Жанні Іванівні площею до 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею до 0,32 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул. Центральна, 25, с. Бессарабка.

2. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 20 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва індивідуальних гаражів

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118,121, 125 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву громадянки України Ожог В.М., про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл громадянці України Ожог Валентині Михайлівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безкоштовно у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель не наданих у власність та постійне користування площею до 0,01 га (забудовані землі) в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області за адресою: провул. Кооперативний, с. Коблеве.

2. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 21 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку технічної документації
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування об’єктів
рекреаційного призначення в оренду

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 93, 122, 123, 124,125, 186,1861 протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви директора ТОВ «АГАТ» Мартинова В.І. та директора ТОВ «Альтаїр» Касима І.О. про дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в оренду, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в оренду із земель не наданих у власність та постійне користування в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— товариству з обмереженою відповідальністю «АГАТ» площею до 0,79 га (забудовані землі) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Енергетик») за адресою: вул. Лазурна, 19, с. Коблеве;
— товариству з обмереженою відповідальністю «Альтаїр» площею до 1,4 га (забудовані землі) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Альтаїр») за адресою: вул. Миколаївська, 5, с. Коблеве.

2. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 22 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про відмову в відведення земельних
ділянок в оренду

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 93 протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви громадян України Горбатюк С.Б., про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в оренду Хоміцького В.А. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель та споруд іншого наземного транспорту; про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, Філашкіної В.В. про погодження ділянки пляжної зони для здійснення благоустрою, організації відпочинку та дозвілля відпочиваючих б/в «Чорне море» без здійснення будівництва, Плотньова Є.П. про відведення земельної ділянки для будівництва дитячого мініхостелу літнього відпочинку для дітей з малозабезпечених сімей та дитбудинків, Пятакова В.В. про відведення земельної ділянки у власність для ведення садівництва, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці України Горбатюк Світлані Борисівні в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування в оренду, в зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно.

2. Відмовити громадянину України Хоміцькому Валерію Альбіновичу в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель та споруд іншого наземного транспорту в оренду, в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка відноситься до земель загального користування.

3. Відмовити громадянину України Хоміцькому Валерію Альбіновичу в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, в зв’язку з відсутністю документів на нерухоме майно.

4. Відмовити громадянці України Філашкіній Вікторії Василівні в погодження ділянки пляжної зони для здійснення благоустрою, організації відпочинку та дозвілля відпочиваючих б/в «Чорне море» без здійснення будівництва, в зв’язку з тим, що дана ділянка знаходиться у користуванні ДП «Очаківський ЛМГ».

5. Відмовити громадянину України Плотньову Є.П. в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва дитячого мініхостелу літнього відпочинку для дітей з малозабезпечених сімей та дитбудинків, в зв’язку з відсутністю будь-яких документів по вирішенню даного питання.

6. Відмовити громадянину України Пятакову Василю Володимировичу в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в власність для ведення садівництва, в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка відноситься до земель загального користування.

7. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 23 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про відмову у поновленні договору
оренди

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93 протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву ФОП Грінталс Н.В., про поновлення договору оренди на земельну ділянку для комерційного використання під будівництво залу обрядових подій та салону побутових послуг, для поновлення договору оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити ФОП Грінталс Наталі Вікторівні у поновленні договору оренди земельної ділянки для комерційного використання під будівництво залу обрядових подій та салону побутових послуг, в зв’язку з невиконанням істотних умов договору оренди землі та недотриманням правил благоустрою населеного пункту.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 24 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва
та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в оренду

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 93, 122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву ФОП Сомик Л.В. та директора ТОВ «Миколаївська Ера» Буряченко Т.М. та проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— ФОП Сомик Любов Володимирівні земельної ділянки за адресою: с. Коблеве, вул. Лазурна, 6 Б;
— товариству з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» земельної ділянки за адресою: с. Коблеве, проспект Курортний, 50-б.

2. Вилучити із земель не наданих у власність та користування:
— земельну ділянку площею 0,0811 га, кадастровий номер 4820982200:12:055:0072;
— земельну ділянку площею 0,4562 га, кадастровий номер 4820982200:09:000:0242.

3. Надати земельну ділянку в довгострокову оренду терміном на 49 років
для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— фізичній особі підприємцю Сомик Любові Володимирівні площею 0,0811га (забудовані землі, в тому числі, що використовуються для відпочинку та інших відкритих земель, з них кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток із земель не наданих у власність та користування), кадастровий номер 4820982200:12:055:0072, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Радуга») за адресою: с. Коблеве, вул. Лазурна, 6Б;
— товариству з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» площею 0,4562 га, (забудовані землі, в тому числі, що використовуються для відпочинку та інших відкритих земель, з них кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток із земель не наданих у власність та користування), кадастровий номер 4820982200:09:000:0242, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Салют») за адресою: с. Коблеве, проспект Курортний, 50-б.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 25 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 122, 124, 125, 126, 134, 186, 1861 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву громадянки України Трофіменко Т.О. та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Трофіменко Тетяні Олексіївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: с. Рибаківка , вул. Широка, буд. 14А в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

2. Вилучити із земель не наданих у власність та користування земельну ділянку площею 0,0928 га, кадастровий номер 4820983900:14:016:0024.

3. Надати Трофіменко Тетяні Олексіївні земельну ділянку площею 0,0928 га (забудовані землі, землі, що використовуються в комерційних цілях) в довгострокову оренду терміном на 49 років, кадастровий номер 4820983900:14:016:0024, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (існуючий продмаг № 2) за адресою: с. Рибаківка , вул. Широка, буд. 14А в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 26 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження розрахунку
орендної плати

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93 Земельного кодексу України, статті 21, 22 Закону України «Про оренду землі», ст. 24 Закону України «Про охорону земель», протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву ФОП Сомик Л.В., директора ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» Буряченко Т.М., директора ТОВ «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» Хоменко Т.П., громадянки України Трофіменко Т.О., а також технічну документацію із землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розрахунок орендної плати за земельну ділянку:
— фізичній особі підприємцю Сомик Любові Володимирівні площею 0,0811га надану в довгострокову оренду терміном на 49 років в сумі 4 592,10 грн. (чотири тисячі п’ятсот дев’яносто дві гривні 10 копійок) в рік у розмірі 12% за 4 місяці (травень-серпень) та 3% за 8 місяців (вересень-квітень) (з врахуванням кумулятивного значення коефіцієнтів індексації), згідно з нормативною грошовою оцінкою земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесії Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;
— товариству з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» площею 0,4562 га, надану в довгострокову оренду терміном на 49 років у сумі 25 831,50 грн. (двадцять п’ять тисяч вісімсот тридцять одна гривня 50 копійок) у розмірі 12% за 4 місяці (травень-серпень) та 3% за 8 місяців (вересень-квітень) (з врахуванням кумулятивного значення коефіцієнтів індексації) в рік, згідно з нормативною грошовою оцінкою земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;

— товариству з обмеженою відповідальністю «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» загальною площею 16,7945 га, надану в довгострокову оренду терміном на 49 років в сумі 314 329,60 грн. (триста чотирнадцять тисяч триста двадцять дев’ять гривень 60 копійок) у рік у розмірі 3% (з врахуванням кумулятивного значення коефіцієнтів індексації), згідно Витягів із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 2/86-17 від 18.01.2017 р. та №1/86-17 від 18.01.2017 р., що видані відділом Держгеокадастру у Березанському районі;
— громадянці України Трофіменко Тетяні Олексіївні площею 0,0928 га, надану в довгострокову оренду терміном на 49 років в сумі 21 296, 67 грн. (двадцять одна тисяча двісті дев’яносто шість гривень 67 копійок) в рік у розмірі 3% (з врахуванням кумулятивного значення коефіцієнтів індексації), згідно з нормативною грошовою оцінкою земель с. Рибаківка, затвердженою рішенням № 3 ІХ сесії Рибаківської сільської ради 6 скликання від 23.09.2011 року.

2. Встановити ТОВ «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» пільгу по орендній платі земельної ділянки загальною площею 16,7945 га для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності (протиерозійних, протизсувних споруд та інше) в с. Рибаківка на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області в розмірі 0,01% від нормативної грошової оцінки земель, що становитиме 1047, 80 грн. (одна тисяча сорок сім гривень 80 копійок) терміном на 1 рік.

3. Оплату здійснювати:
— юридичним особам: на рахунок № 33216812700372, код платежу 18010600, ЄДРПОУ 37969258, МФО 826013 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Миколаївській області;
— фізичним особам: на рахунок № 33213815700372, код платежу 18010900, ЄДРПОУ 37969258, МФО 826013 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Миколаївській області.

4. Доручити сільському голові укласти договір оренди земельної ділянки з:
— фізичною особою підприємцем Сомик Любов Володимирівною площею 0,0811га (забудовані землі, в тому числі, що використовуються для відпочинку та інших відкритих земель, з них кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток із земель не наданих у власність та користування), терміном на 49 років, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Радуга») за адресою: с. Коблеве, вул. Лазурна, 6Б в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;

— товариством з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВСЬКА ЕРА» площею 0,4562 га, (забудовані землі, в тому числі, що використовуються для відпочинку та інших відкритих земель, з них кемпінгів, будинків для відпочинку або для проведення відпусток із земель не наданих у власність та користування), терміном на 49 років, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (існуюча база відпочинку «Салют») за адресою: с. Коблеве, проспект Курортний, 50-б в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— товариством з обмеженою відповідальністю «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» загальною площею 16,7945 га, терміном на 49 років, для будівництва об’єктів забезпечення життєдіяльності (протиерозійних, протизсувних споруд та інше) в с. Рибаківка на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— громадянці України Трофіменко Тетяні Олексіївні площею 0,0928 га (забудовані землі, землі, що використовуються в комерційних цілях) в довгострокову оренду терміном на 49 років, кадастровий номер 4820983900:14:016:0024, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (існуючий продмаг № 2) за адресою: с. Рибаківка , вул. Широка, буд. 14А в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

5. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 27 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на укладання угоди про
відшкодування недоотриманих коштів
(доходу) від використання земельної ділянки
за фактичне землекористування до оформлення
правовстановлюючих документів на землю

Відповідно рішення № 19 ІV сесії 6 скликання Коблівської сільської ради «Про затвердження зразку угоди про відшкодування коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю» від 11.02.2010 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву громадян України Полухіної І.С., Воловод О.О. про дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування із земель не наданих у власність та постійне користування, в межах території Коблівської сільської ради, Березанського району, Миколаївської області, розрахунок орендної плати за земельні ділянки проводиться, згідно рішення № 19 ХІV сесії Коблівської сільської ради від 25.10.2012 року та К – 1,249; К- 1,433, К- 1,06:
— Полухіній Інні Степанівні площею 0,0012 га для комерційного призначення, орендна плата складає 720 грн. 00 коп. за адресою: с. Коблеве, вул. Морська, 65.

2. Оплату здійснювати:
— фізичним особам на розрахунковий рахунок № 33213815700372, код платежу 18010900, МФО 826013, ЄДРПУО 37969258, отримувач місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Миколаївській області.
3. Доручити сільському голові від імені ради у місячний термін укласти угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування, оплату встановити згідно рішення № 19 ХІV сесії 6 скликання Коблівської сільської ради від 25.10.2012 року.

4. Відмовити громадянину України Воловод О.О. в дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в власність для благоустрою прилеглої території в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка відноситься до земель загального користування.

5. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 28 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку технічної документації
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти в постійне користування

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 92, 122, 123, 125, 126, 186,1861 протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви директора Коблівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Панич Н.Д., директора Української ЗОШ І-ІІІ ступенів Бараболі В.І., про дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в постійне користування, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти із земель не наданих у власність та постійне користування в постійне користування в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— Коблівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області площею до 2,20 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в постійне користування за адресою: вул. Шкільна, 4, с. Коблеве;
-Українській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Березанської районної ради Миколаївської області площею до 2,50 га для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти в постійне користування за адресою: вул. Новосельська, 1А, с. Українка.

2. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 29 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про відмову у дозволі на розробку
проекту землеустрою земельної ділянки

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву громадянки України Грінталс К.І. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з встановленням сервітуту на проїзд та прохід, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити заявнику у виділенні земельної ділянки у зв’язку з тим, що бажаназемельна ділянка надана іншому землекористувачу.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію
Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року №30 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості)

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 55 «Про землеустрій», протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяву громадянки України Хникіної М.Т. та матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити громадянці України Хникіній Марії Терентіївні технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель не наданих у власність та користування за адресою: с. Рибаківка, вул. Прикордонна, 51 в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

2. Вилучити із земель не наданих у власність та користування земельну ділянку площею 0,2200 га за кадастровим номером 4820983900:14:040:0067.

3. Надати безкоштовно у власність громадянці України Хникіній Марії Терентіївні земельну ділянку площею 0,2200 га (землі житлової та громадської забудови, з них забудовані землі – 0,0834 га, рілля – 0,1366 га) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 4820983900:14:040:0067 по вул. Прикордонна, 51 в селі Рибаківка в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 30 січня 2017 року № 31 ІІІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до договору
оренди землі

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, статей 21, 23, 30 Закон України «Про оренду землі», протоколу спільного засідання постійних комісій від 30.01.2017 року, розглянувши заяви громадянки України Симирякіної О.Х. про внесення змін до договору оренди, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2015 року укладеного між Коблівською сільською радою та Симирякіною Олесею Харлампієвною щодо земельної ділянки площею 0,0080 га (забудовані землі, землі змішаного використання), кадастровий номер: 4820982200:12:013:0050, для будівництва і обслуговування будівель закладів побутового обслуговування в межах території Коблівської сільської ради за адресою: вул. Степова с. Коблеве Березанського району Миколаївської області, а саме п. 4.3 викласти в наступній редакції:
«4.3. Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у розмірі 3% (три відсотка) від її нормативно-грошової оцінки на період ведення будівництва, а після введення в експлуатацію – 12% (дванадцять відсотків) від її нормативно-грошової оцінки, де:
– нормативно-грошова оцінка земельної ділянки на 2017 рік складає 31 993, 40 (тридцять одна тисяча дев’ятсот дев’яносто три) гривні 40 копійок згідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Коблеве Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, затвердженої рішенням № 19 ХХІ сесії 6 скликання від 25.10.2012 року. Виходячи з цього розмір річної орендної плати за земельну ділянку (з урахуванням кумулятивного використання коефіцієнтів індексації) встановлюється на період ведення будівництва в розмірі 959, 80 (дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) гривень 80 коп., а після введення в експлуатацію – 3839,20 (три тисячі вісімсот тридцять дев’ять) гривень 20 коп.»
2. Доручити сільському голові укласти додаткову угоду про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2015 року та провести його державну реєстрацію.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.