І сесія 8 скликання

1. декабря 2017 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 1 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про початок повноважень сільського
голови та депутатів Коблівської сільської
ради 8 скликання

Відповідно до Закону України „Про місцеві вибори ”, Закону України „Про добровільне об’єднання громад”, заслухавши інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісії Дабіжи Тетяни Яківни «Про визнання повноважень сільського голови та депутатів Коблівської сільської ради» керуючись пунктом 1 статтею 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови Коблівської територіальної сільської виборчої комісії Дабіжи Тетяни Яківни взяти до уваги.

2. Вважати обраними:
Сільського голову – Панича Володимира Михайловича

Депутатів Коблівської сільської ради:

1. Баришов Андрій Миколайович – виборчий округ № 1
2. Артюхін Василь Олександрович – виборчий округ № 2
3. Талоха Світлана Аркадіївна – виборчий округ № 3
4. Васілішина Ганна Григорівна – виборчий округ № 4
5. Масленікова Валентина Олександрівна – виборчий округ № 5
6. Долінський Олександр Павлович – виборчий округ № 6
7. Осипенко Олексій Вікторович – виборчий округ № 7
8. Полухін Геннадій Миколайович – виборчий округ № 8
9. Миранець Максим Михайлович – виборчий округ № 9
10. Громова Зінаїда Володимирівна – виборчий округ № 10
11. Резніченко Лариса Валентинівна – виборчий округ № 11
12. Панич Олександр Олександрович – виборчий округ № 12
13. Андрєєв Юрій Віталійович – виборчий округ № 13
14. Пузан Наталя Георгіївна – виборчий округ № 14
15. Жучков Віталій Григорович – виборчий округ № 15
16. Скотник Микола Михайлович – виборчий округ № 16
17. Галаєв Михайло Вікторович – виборчий округ № 17
18. Власюк Вячеслав Дмитрович – виборчий округ № 18
19. Дротенко Володимир Михайлович – виборчий округ № 19
20. Антоненко Віктор Сергійович – виборчий округ № 20
21. Дубініна Олена Михайлівна – виборчий округ № 21
22. Антоненко Володимир Миколайович – виборчий округ № 22
23. Салівонова Лариса Єгорівна – виборчий округ № 23
24. Єрофєєв Віктор Миколайович – виборчий округ № 24
25. Ізман Олег Михайлович – виборчий округ № 25
26. Душко Віктор Миколайович – виборчий округ № 26

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 2 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про обрання секретаря Коблівської
сільської ради 8 скликання

Відповідно до Закону України „Про добровільне обєднання громад”, частини 3 статті 42, частини 4 статті 50, частини 3 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», стататті 14 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування» та протоколів засідання лічильної комісії № 1, № 2, № 3 від 05.01.2017 р. по проведенню таємного голосування, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Секретарем Коблівської сільської ради 8 скликання обрати депутата сільської ради 8 скликання округу № 3 — Талоху Світлану Аркадіївну.

2. Призначити секретарю сільської ради 8 скликання 9 (дев’ятий) ранг 5 (п’ятої) категорії посад органів місцевого самоврядування.

3. Повноваження здійснювати в раді на постійній основі.

4. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Коблівська сільська рада
8 скликання

ПРОТОКОЛ №1
засідання лічильної комісії

від «05» січня 2017 року

Присутні члени лічильної комісії:
Масленікова Валентина Олександрівна
Жучков Віталій Григорович
Антоненко Володимир Миколайович

Порядок денний:

Про розподіл обов’язків між членами лічильної комісії

СЛУХАЛИ:
пропозицію члена лічильної комісії Антоненко Володимира Миколайовича щодо розподілу обов’язків членів лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ:
Обрати головою лічильної комісії Жучкова Віталія Григоровича
секретарем лічильної комісії Масленікову Валентину Олександрівну

Голова лічильної комісії _________ В.Г. Жучков

Секретар лічильної комісії _________ В.О. Масленікова

Коблівська сільська рада
8 скликання

П Р О Т О К О Л № 2
засідання лічильної комісії

від «05» січня 2017 року

Присутні на засіданні:
Масленікова Валентина Олександрівна
Жучков Віталій Григорович
Антоненко Володимир Миколайович

Порядок денний

1. Про форму, зміст, кількість виборчих бюлетенів по обранню секретаря Коблівської сільської ради 8 скликання.
2. Про порядок таємного голосування та порядок врахування виборчих бюлетенів.

1. СЛУХАЛИ: про форму, зміст, кількість виборчих бюлетенів.

ВИРІШИЛИ:
1. Установити наступну форму виборчого бюлетеня:
формат — 150 х 210 мм
колір паперу — білий
колір друку — чорний.
2. Установити наступний зміст виборчого бюлетеня:
Бюлетень має наступні надписи:
зверху — Виборчий бюлетень по обранню секретаря Коблівської сільської ради 8 скликання
Має дату проведення голосування: 05 січня 2017 року
Має надпис про спосіб голосування виділений двома лініями:
«Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте, або проти слів «Не підтримую жодного кандидата” у разі не підтримання Вами жодного кандидата.
Прізвище, ім’я, по батькові кандидатів.

3. Виборчі бюлетені виготовити у кількості 27 примірників.
Бюлетені підписують голова, секретар лічильної комісії.

2. СЛУХАЛИ: про порядок таємного голосування та порядок врахування виборчих бюлетенів

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок таємного голосування та порядок врахування виборчих бюлетенів (додається).

Голова лічильної комісії _________ В.Г. Жучков

Секретар лічильної комісії _________ В.О. Масленікова

Порядок таємного голосування

1. Кожен депутат голосує особисто шляхом отримання бюлетеня за алфавітним списком депутатів, проставляючи позначку авторучкою у відповідному місці бюлетеня та опускаючи бюлетень у скриньку.
2. За отриманий бюлетень депутат розписується у списку депутатів.
3. Депутатам забезпечуються умови для таємного голосування.
4. Для таємного голосування застосовується 1 скринька зменшеного розміру.
5. Депутат, який зробив помилку при заповненні бюлетеня або пошкодив його, може за усною заявою отримати інший, але не більше одного разу. Про що у списку депутатів для голосування робиться відмітка. Помилково заповнений чи пошкоджений бюлетень обов’язково повертається комісії і обліковується як «Невикористаний».
6. Бюлетень замість помилково заповненого або пошкодженого видається депутату без збільшення загальної кількості бюлетенів для таємного голосування у випадку, якщо на сесії присутні не всі депутати, або виготовляється окремо. Про окремо виготовлений бюлетень у протокол вноситься примітка.

Порядок врахування бюлетенів.

Недійсними вважаються бюлетені:
1. Без позначок.
2. В яких проставлено більше однієї позначки.
3. Мають закреслення, виправлення, написи.
4. Без підписів голови та секретаря лічильної комісії.
5. Пошкоджені настільки, що не можливо встановити волевиявлення депутата.
6. Питання щодо дійсності бюлетеня та врахування волевиявлення депутата в інших випадках встановлюється лічильною комісією.

ЗРАЗОК

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
по обранню секретаря Коблівської сільської ради 8 скликання
05 січня 2017 року

Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті проти прізвища кандидата, за якого Ви голосуєте, або у квадраті проти слів “Не підтримую жодного кандидата” у разі не підтримання Вами жодного кандидата

ГАЛАЄВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

ГРОМОВА ЗІНАЇДА ВОЛОДИМИРІВНА

ТАЛОХА СВІТЛАНА АРКАДІЇВНА

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Голова лічильної комісії _________ В.Г. Жучков

Секретар лічильної комісії _________ В.О. Масленікова

Коблівська сільська рада
8 скликання

П Р О Т О К О Л № 3
засідання лічильної комісії

від «05» січня 2017 року

Присутні на засіданні:
Масленікова Валентина Олександрівна
Жучков Віталій Григорович
Антоненко Володимир Миколайович

Про результати голосування по обранню секретаря Коблівської сільської ради 8 скликання

1. До Коблівської сільської ради обрано 26 депутатів; відсутній 1 депутат;
2. Виготовлено 27 виборчих бюлетенів;
3. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів Три
4. Отримали виборчі бюлетені Двадцять чотири — депутати;
5. Взяли участь у голосуванні Двадцять чорити — депутати;
6. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними Два
7. Голосували ”ЗА” :

Обрання секретарем
Коблівської сільської ради
1 скликання
кількість голосів
цифрою прописом

Галаєв Михайло Вікторович
2 Два

Громова Зінаїда Володимирівна
6 Шість

Талоха Світлана Аркадіївна
13 Тринадцять

8. Голосували «Не підтримую жодного кандидата» 1 голосуючий.

Голова лічильної комісії _________ В.Г. Жучков
Член лічильної комісії _________ В.М. Антоненко

Секретар лічильної комісії _________ В.О. Масленікова

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 3 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження Регламенту роботи
Коблівської сільської ради 8 скликання

Відповідно пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши сільського голову Панич В.М. з метою регулювання порядку роботи Коблівської сільської ради, її засідань, формування постійних комісій, враховуючи доповнення та зміни запропоновані депутатоми Галаєвим В.М., Пузан Н.Г., Антоненко В.С., Коблівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент роботи Коблівської сільської ради 8 скликання (додається).

2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток до рішенням № 3
І сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 05 січня 2017 року

РЕГЛАМЕНТ
КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
8 СКЛИКАННЯ

Розділ 1 . Загальні засади

1.1. Регламент ради визначає порядок скликання і роботи сесії Коблівської сільської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень та інших процедурних питань.

1.2. Коблівська сільська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України.

1.3. Порядок формування та діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про об’єднання територіальних громад”, “Про місцеві вибори”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами України та цим Регламентом.

Розділ 2. Сесія Коблівської сільської ради

2.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2.2. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

Розділ 3. Скликання сесії ради

3.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови.

3.2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

3.3. У разі якщо на час проведення першої сесії сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох — п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

3.4. Наступні сесії ради скликаються сільським головою.

3.5. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць.

3.6. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем сільської ради. В такому разі сесія скликається:
1) якщо сесія не скликається сільським у строки, передбачені цим Законом;
2) якщо сільський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною сьомою статті 46 Закону.

3.7. Сесія сільської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради.

3.8. У разі якщо сільський голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.9. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

Розділ 4. Засідання сесії ради

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної сільської виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

4.2. Сесію сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію ради — секретар ради.

4.3. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.4. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України і депутати Миколаївської обласної ради та старости сіл Коблівської сільської ради. На сесію можуть бути запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

4.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

4.6. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою. Після обговорення закритого засідання рада приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

4.7. Засідання сесії ради фіксуються технічними засобами, що включає в себе створення аудіофонограми пленарного засідання. Диск з аудіофонограмою зберігаються у протоколі сесії.

4.8. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засідані і не порушувати порядок.У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

4.9. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

4.10. Для організаційно-технічного забезпечення роботи сесії відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирається секретар сесії, який організовує ведення протоколів засідання ради, запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити і депутатські запитання, довідки, повідомлення, заяви і пропозиції та інші матеріали в якості офіційних документів сесії, забезпечує роботу із зверненнями громадян, що надходять на адресу сесії, дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії. Після закінчення сесії секретар сесії подає голові ради (або його заступнику, чи у встановлених законом випадках депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні) протокол сесії, який підписується головою ради (його заступником чи депутату ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні відповідно).

4.11. На початку сесії відвести до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу будь-кого з депутатів сільської ради.

4.12. Головуючий на сесії ради:
– відкриває і закриває засідання;
– забезпечує виконання цього Регламенту;
– керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;
– оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;
– оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
– надає слово для виступів;
– ставить питання на голосування, оголошує його результати;
– з власної ініціативи може ставити питання , що обговорюються на додаткове голосування;
– спочатку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;
– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

4.13. На початку сесії ухвалюється її порядок денний, утворюється лічильна комісія. Під час розгляду питань за необхідністю може утворюватися редакційна комісія окремих питань порядку денного для внесення редакційних правок та уточнення формулювань рішення. Пропозиції щодо питань порядку денного вносяться головою громади та депутатами. Рішення про ухвалення питань порядку денного приймаються не менш як третиною загального складу ради. Після утворення постійних комісій ради, рішення щодо питань поряду денного приймаються після їх розгляду на засіданнях відповідних (профільних) комісій з наданням висновків комісій.

4.14. Перед розглядом кожного з питань порядку денного більшістю від присутніх депутатів визначається час на доповідь, запитання та відповіді та на обговорення питання.

4.15. Після двох годин безперервної роботи пленарного засідання голова ради оголошує перерву на 10 хвилин, якщо інше не вирішить рада. Після перерви пленарне засідання продовжується лише після повторної реєстрації присутніх на засіданні депутатів ради.

4.16. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:
– доповідь – до 20 хвилин;
– співдоповідь – до 10 хвилин;
– запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях – до 30 хвилин;
– обговорення доповіді – до 1 години;
– виступи в обговоренні – до 5 хвилин;
– повторні виступи – до 3 хвилин;
– запитання – до 1 хвилини;
– відповідь на запитання – до 2 хвилин;
– довідки – до 3 хвилин;
– репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

4.17. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов’язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ. Перед припиненням обговорення головуючий зобов’язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий може надати слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої Регламентом тривалості виступу.

4.18. Будь-які доповнення пропозиції, що розглядались вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу даної ради.

Розділ 5. Сільський голова та секретар ради

5.1. Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

5.2. Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.3.Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

5.4.Повноваження сільського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

5.5. Сільський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

5.6. На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос сільського, селищного, міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

5.7. Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.8. Секретар ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

5.9. Для обрання секретаря ради рада обирає лічильну комісію.

5.10. У бюлетні таємного голосування вносяться усі запропоновані кандидатури. Форма, зміст та розмір бюлетня затверджуються протоколом лічільної комісії.

5.11. Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування.

5.12. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

5.12.1. на день проведення першої сесії сільської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського голови;

5.12.2. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським головою;

5.12.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської ради відповідний сільський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

5.12.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5.12.5. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади відповідного сільського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

5.13. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить відповідний сільський голова.

5.14. Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

5.16. На сільського, селищного, міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про запобігання корупції».

Розділ 6. Порядок прийняття рішень ради

6.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які пгоджуються юридичним відділом, а у разі портреби надається юридичний висновок.

6.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови, депутатами, постійними комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону.

6.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких частин:
1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;
2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формується завдання і терміни виконання поставленого завдання;
3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.
Разом з проектом рішення ради подаються такі матеріали до нього:
– пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;
– передбачені текстом рішення додатки;
-аналіз регуляторного впливу;
– висновок відповідної комісії ради.
Всі проекти рішення розробляються та розглядаються постійними комісіями за участю спеціалістів сільської ради та повинні візуватися (погоджуватися) головою комісії, автором проекту рішення; головним бухгалтером сільської ради, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання. Відсутність відповідних погоджень не є підставою для відхилення запропонованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти рішень, підготовлені з додержанням вказаних вимог, передаються у виконавчий апарат ради не менш, як у двох примірниках, і не пізніше ніж за 10 днів до дня відкриття сесії.
Депутатам сільської ради надаються всі проекти рішень, що виносяться на розгляд ради з порядку денного за п’ять днів до проведення сесії.

6.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням сільської ради, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.

6.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

6.7. Рада має право провести обговорення і голосування як вцілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

6.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

6.9. Рішення ради приймається відкритим, таємним або поіменним голосуванням відповідно до вимог закону та згідно з рішенням ради.

6.10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Прийняті рішення в 10-денний термін з дня їх прийняття доводяться до відома населення сільської ради.

6.11. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття підписується головою ради (у випадках, визначеним цим Регламентом, головуючим на засіданні ради) в одному примірнику і підшивається у спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в секретаріаті ради. У разі потреби, можуть видаватися завірені належним чином копії рішень.

6.12. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

6.13. Рішення ради у продовж терміну, визначеного пунктом 6.11. цього розділу, може бути зупинено головою ради і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням голова громади має скликати пленарне засіддання ради.

6.14. Рада зобов’язана в двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути і прийняти рішення про його підтвердження, відхилення чи ухвалення в новій редакції.

Розділ 6. Оприлюднення рішень ради

6.1. Рішення ради нормативного характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-порталі сільської ради.

6.2. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установленому Регламентом порядку.

Розділ 7. Постійні комісії

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

7.2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова, секретар сільської ради.

Розділ 8. Заключні положення

8.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада у своїй роботі керується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, та іншими законами, нормативними актами щодо місцевого самоврядування.

8.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

8.3. Даний Регламент, а також зміни та доповнення до нього, набирають чинності після затвердження їх на сесії відкритим голосуванням.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 4 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження переліку
постійних комісій та Положення
про постійні комісії Коблівської
сільської ради 8 скликання

Відповідно пункту 15 статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою попереднього розгляду питань порядку денного сесії Коблівської сільської ради 8 скликання, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити наступні постійні комісії Коблівської сільської ради 8 скликання:
• з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики;
• з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку;
• з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології;
• з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства;
• з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

2. Затвердити Положення про постійні комісії Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області 8 скликання (додається).

3. Постійним комісіям сільської ради здійснювати свою діяльність відповідно до зазначеного Положення.

4. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішенням № 4
І сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 05 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Коблівської сільської ради 8 скликання

1. Загальні положення
1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
1.2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
1.3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
1.4. Постійна комісія підзвітна Коблівській сільській раді та відповідальна перед нею.
1.5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
1.6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря.
1.7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Коблівської сільської ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
1.8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
1.9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
1.10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2. Голова постійної комісії
2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
2.2. Скликає і веде засідання комісії.
2.3. Дає доручення членам комісії.
2.4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
2.5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії
2.6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
2.7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
2.8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
2.9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

3. Завдання та організація діяльності постійної комісії

3.1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
3.2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.
3.3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
3.4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
3.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності — заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради
3.6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
3.7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
3.8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.

4. Напрямки діяльності постійних комісій

4.1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики за дорученням рада або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коблівської сільської обєднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Коблівської сільської ради;
1) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
2) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
3) питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
4) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
5) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
6) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
7) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
8) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
9) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
10) питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
11) питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

4.2. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Коблівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги
4) питання місцевого бюджету;
5) звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
6) питання щодо:
— контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;
— підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;
— надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
7) проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
8) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.3. Постійна комісія з комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Коблівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) звіти про виконання програм і міського бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;
4) питання Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади щодо:
— удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством об’єднаної територіальної громади;
— підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;
— розгляду проектів міських програм в сфері благоустрою населених пунктів та решти території об’єднаної територіальної громади;
— створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
— щодо стану та ефективного використання комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
— встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності об’єднаної територіальної громади;
— підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, які не підлягають приватизації;
— сприяння виконавчим органам Коблівської сільської ради в управлінні об’єктами житловокомунального господарства об’єднаної територіальної громади;
5) вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства об’єднаної територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
6) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.3. Постійна комісія з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Коблівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) проекти місцевих програм охорони довкілля;
4) питання Коблівської сільської ради щодо:
— координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів об’єднаної територіальної громади;
— режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
— ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку);
— розвитку будівництва;
— планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів об’єднаної територіальної громади;
— розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;
5) вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
6) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4.4. Постійна комісія з питань освіти, фізичного вихованя, культури, охорони здоровя та соціальної політики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Коблівськлої сілської об’єднаної територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Коблівської сільської ради;
2) проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
3) питання Коблівської сільської обєднаної територіальної громади щодо:
— створення умов для розвитку культури;
— сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національнокультурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
— створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
— створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчальновиховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
— оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти у об’єднаній територіальній громаді;
— ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
— сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
— реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
— забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
— оптимізації структури системи охорони здоров’я у об’єднаній територіальній громаді;
— поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
— надання відповідно до чинного законодавства пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
— забезпечення прав пільгових категорій громадян на безкоштовне отримання ліків, зубопротезування та підготовка відповідних пропозицій міській раді з цих питань;
— здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
— взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
— забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
4) вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
5) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
6) вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
7) розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
5. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами Коблівської сільської ради.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 5 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження персонального
складу постійних комісій Коблівської
сільської ради 8 скликання

Відповідно пункту 2 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши пропозицію сільського голови Панича В.М., з метою організації ефективної роботи сільської ради по вивченню питань та здійснення контролю за виконанням рішень ради, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад постійних комісій Коблівської сільської ради 8 скликання:

— з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики:
Салівонова Лариса Єгорівна
Антоненко Віктор Сергійович
Андрєєв Юрій Віталійович
Єрофєєв Віктор Миколайович
Полухін Геннадій Миколайович

— з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку:
Власюк Вячеслав Дмитрович
Галаєв Михайло Вікторович
Миранець Максим Михайлович
Осипенко Олексій Вікторович
Дубініна Олена Михайлівна

— з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології:
Пузан Наталя Георгіївна
Громова Зінаїда Володимирівна
Ізман Олег Михайлович
Артюхін Василь Олександрович
Дротенко Володимир Михайлович

— з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства:
Панич Олександ Олександрович
Антоненко Володимир Миколайович
Масленікова Васентина Олександрівна
Скотник Микола Михайлович
Душко Віктор Миколайович

— з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики:
Резніченко Лариса Валентинівна
Баришов Андрій Миколайович
Василішина Ганна Григорівна
Жучков Віталій Григорович
Долінський Олександр Павлович

2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 6 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про створення виконавчого комітету
Коблівської сільської ради та затвердження
його Положення

Відповідно пункту 3 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію сільського голови Панича В.М., сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити виконавчий комітет Коблівської сільської ради.

2 . Затвердити Положення про виконавчий комітет Коблівської
сільської ради 8 скликання (додається).

3. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток до рішенням № 6
І сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 05 січня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет Коблівської сільської ради 8 скликання

І.Загальні положення

1. Виконавчий комітет Коблівської сільської ради (далі виконком) є виконавчим органом сільської ради.

2. Виконком у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, районної і сільської рад, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій та іншими нормативно – правовими актами.

3. Виконком утворюється сільською радою на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

4. Кількісний склад виконкому визначається сільською радою. Персональний склад виконкому затверджується радою за пропозицією сільського голови.

5. Виконком утворюється у складі сільського голови, заступника сільського голови, керуючого справами виконкому, інших осіб. До складу виконкому за посадою входить також секретар сільської ради. Депутати сільської ради, крім секретаря ради, не можуть бути членами виконкому.

6. Очолює виконком сільський голова. За рішенням ради функції керуючого справами виконкому може здійснювати секретар сільської ради.

7. Члени виконкому здійснюють повноваження без відриву від основного місця роботи. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

8. Виконком є підзвітним і підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним районній державній адміністрації та іншим місцевим органам виконавчої влади.

9. Структура виконкому, гранична чисельність його апарату затверджується за пропозицією сільського голови сільською радою.

10. Штатний розпис апарату виконкому затверджується у встановленому порядку сільським головою.

ІІ. Повноваження виконкому

1. Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до відання виконавчих органів ради.

2. Виконком:
— попередньо розглядає проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, бюджету місцевого самоврядування, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сільської ради;
— координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Коблівської територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх працівників;
— має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

ІІІ. Організація роботи виконкому

1. Основною формою роботи виконкому є його засідання. Засідання виконкому скликається сільським головою, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому. Засідання виконкому відбувається щомісячно, як правило в третю середу місяця.

2. Процедурні питання роботи виконкому регулюються по можливості і аналогічно подібним питанням, встановленим Регламентом сільської ради для ради. Засідання виконкому протоколюються за аналогією ведення протоколу засідання ради.

3. Депутати сільської ради, працівники апарату виконкому мають право брати участь у засіданнях виконкому з дорадчим голосом.

4. Сільський голова як керівник виконкому :
— організовує в межах, визначених Законом , роботу виконкому та здійснює керівництво апаратом виконкому;
— підписує рішення виконкому та забезпечує їх виконання;
— представляє виконком у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
— звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження виконкому;
— укладає від імені виконкому договори відповідно до законодавства.

5. Заступник сільського голови відповідно до визначеного виконкомом розподілу обов’язків відповідає за організацію певної ділянки роботи виконкому.

6. Працівники апарату виконкому :
— забезпечують своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до розподілу функціональних обов’язків, несуть за це відповідальність у порядку, передбаченому законом;
— виконують окремі завдання і доручення виконкому, сільського голови;
— мають право вносити на розгляд виконкому і сільського голови пропозиції з питань, що стосуються їх роботи.
На працівників апарату виконкому поширюються законодавство України про працю. Вони зобов’язані виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції по роботі з документами, підвищувати професійний рівень і ділову кваліфікацію.

IV. Рішення виконкому

1. Виконком в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписується сільським головою.

2. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд ради.

3. Рішення виконкому з питань, віднесених Законом до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані радою.

4. Рішення виконкому доводяться до відома населення.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 7 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження
Положення про старосту

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про старосту села (сіл) Коблівської сільської ради (додається).

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-порталі Коблівської сільської ради.

3. Контроль за даним рішенням залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток до рішенням № 7
І сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 05 січня 2017 року

Положення
про старосту Коблівської сільської ради

Положення про старосту Коблівської сільської ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України, визначає статус сільського старости, його повноваження та відповідальність.

Розділ І. Статус старости
Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1. Староста села /сіл/ (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування відповідного села, селища, яке перебуває у складі Коблівської сільської ради.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости є закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села /сіл/ Коблівської сільської ради затверджується рішенням сесії.

1.1.4. Перелік населених пунктів Коблівської сільської ради (сіл, ), в яких запроваджується посада старости, затверджується рішенням сесії. В населеному пункті, який є адміністративним центром Коблівської сільської ради, посада старости не запроваджується.

1.1.5. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з моменту визначення його повноважень.

1.1.6. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Коблівської сільскої ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста обирається за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого входить територія відповідної внутрішньої громади у складі Коблівської об’єднаної територіальної громади в порядку, визначеному Законом України «Про місцеві вибори» на строк повноважень Коблівської сільської ради.

1.2.2. Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які мають це право відповідно до статті 70 Конституції України, належать до Коблівської об’єднаної територіальної громади та зареєстрували у встановленому законом порядку своє місце проживання на території населеного пункту (села або селища), де проводяться такі вибори.

1.2.3. Старостою може бути обраним будь-який громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, який проживає на території громади та має вищу освіту.

1.2.4. Повноваження старости починаються з моменту оголошення відповідною територіальною комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання та принесенням ним присяги такого змісту:
«Я, ________ (прізвище, ім’я, по батькові)___________ усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки» .
Повноваження старости закінчуються з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень .

1.2.5. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень старости (відставка);
2) припинення його громадянства України;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.

1.2.6. У разі неможливості здійснення своїх повноважень, повноваження
старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого своїм розпорядженням призначає Коблівський сільський голова. Тимчасово виконуючий обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Коблівської сільської ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

1.2.7. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, Статут Коблівської сільської ради та це Положення, інші акти Коблівської сільської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Таке рішення Коблівською сільською радою приймає поіменним голосуванням 2/3 голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Коблівської сільської ради:
— Коблівський сільський голова;
— Постійні комісії Коблівської сільської ради;
— Виконавчий комітет Коблівської сільської ради;

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи
Глава 2.1. Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у виконавчих органах Коблівської сільської ради в плідній співпраці з депутатами сільської ради;

2) сприяння жителям відповідного населеного пункту (села, сіл) територіальної громади у підготовці документів, що подаються до Коблівської сільської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного населеного пункту (села);

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету Коблівської сільської ради з питань діяльності на території відповідного населеного пункту (села, сіл) виконавчих органів Коблівсьї сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території села /сіл/.;

2) здійснює інші обов’язки, визначені Статутом Коблівської сільської ради та цим Положенням.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Статуту Коблівської сільської ради, регламенту ради, цього Положення та інших нормативно- правових актів, що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Коблівською сільською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами, громадою села /сіл/ та її членами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Коблівської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, сільського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) погоджувати проекти рішень Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Коблівської сільської ради, розташованого на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

4) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

5) сприяти виконанню на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, програм соціально- економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Коблівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Коблівської сільської ради пропозиції з цих питань.

6) вести прийом членів громади згідно з Законом України «Про звернення громадян»;

7) вести облік та узагальнювати пропозиції членів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської територіальної громади, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

8) приймати від членів громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Коблівської сільської ради та їхнім посадовим особам, передавати їх за призначенням;

9) здійснювати моніторинг благоустрою відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, вживати заходів до його підтримання в належному стані;

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями Коблівської сільської територіальної громади правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

12) сприяти органу (органам) самоорганізації населення відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) своєчасно надавати інформацію до Реєстру об’єктів власності Коблівської сільської ради, які розташовані на території відповідного населеного пункту (села, сіл) громади;

16) періодично звітувати (не менш один раз на рік) перед виконавчим комітетом Коблівської сільської ради, зборами членів відповідної громади чи у інший спосіб, про свою роботу;

17) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України, іншими актами її органів;

18) контролювати роботу комунальних підприємств розташованих на підвідомчій території, проводити роботу по забезпеченню безперебійного надання комунальних послуг (водо-, електро- та газопостачання);

19) виконувати поточні доручення Коблівської сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1) офіційно представляти громаду /села,сіл/, її членів в органах місцевого самоврядування Коблівської сільської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Коблівської сільської ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Коблівської сільської ради та їхніх посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Коблівської сільської ради інформацію, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради;

3) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету Коблівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади.

4) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідного населеного пункту (села, сіл) Коблівської сільської ради, за дорученням сільської ради представляти інтереси громади в судових органах.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Коблівської сільської територіальної громади рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Коблівською сільською радою або її виконавчим комітетом.

2.2.2. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється виконавчим комітетом Коблівської сільської ради.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости
Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним і підконтрольним перед відповідною громадою села /сіл/.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед зборами членів відповідної громади села /сіл/ .

3.1.3. На вимогу не менш, як третини депутатів Коблівської сільської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Коблівською сільською радою та громадою села /сіл/.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених пунктом 1.2.5. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням Коблівської сільської територіальної ради.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05.01.2017 року № 8 І сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про покладання обов’язків старости

На виконання вимог пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та з урахуванням норм частини 2, 3 статі 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. До проведення перших виборів старости на території юрисдикції Коблівської сільської ради, виконання обов’язків старости покласти на Степаненко Наталю Василівну, яка здійснювала повноваження Новофедорівського сільського голови, Антоненко Олександра Сергійовича, який здійснював повноваження Рибаківського сільського голови, Федорчук Олену Олександрівну, яка здійснювала повноваження виконуючого обов’язків сільського голови Української сільської ради до об’єднання.

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Від 05 січня 2017 року № 9 І сесія 8 скликання Коблеве

Про припинення Новофедорівської,
Рибаківської, Української сільських рад
в результаті реорганізації шляхом приєднання

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», на підставі рішення від 05.01.2017 р. № 1 «Про початок повноважень сільського голови та депутатів Коблівської сільської ради 8скликання», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розпочати процедуру реорганізації:
юридичної особи – Новофедорівської сільської ради (ЄДРПОУ 03368485), розташованої за адресою: вул. Гагаріна, 54, с. Новофедорівка , Березанського району, Миколаївської області, шляхом приєднання до Коблівської сільської ради (ЄДРПОУ 04375748), розташованої за адресою:
вул. Одеська 4, с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області.
юридичної особи – Рибаківської сільської ради (ЄДРПОУ 04375777), розташованої за адресою: вул. Поштова, 7, с.Рибаківка, Березанського району, Миколаївської області, шляхом приєднання до Коблівської сільської ради (ЄДРПОУ 04375748), розташованої за адресою: вул. Одеська 4, с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області.
юридичної особи – Української сільської ради (ЄДРПОУ 20883390), розташованої за адресою: вул. Ювілейна, 6, с. Українка, Березанського району, Миколаївської області, шляхом приєднання до Коблівської сільської ради (ЄДРПОУ 04375748), розташованої за адресою: вул. Одеська 4, с. Коблеве, Березанського району, Миколаївської області.

2. Завершити повноваження Новофедорівської, Рибаківської, Української
сільських рад, голів та секретарів рад з дня набуття повноважень Коблівською сільською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою.

3. Коблівській сільській раді прийняти права та обов’язки в тому числі
зобовязання фінансового характеру Новофедорівської, Рибаківської, Української сільських рад з дня набуття повноважень Коблівською сільською радаю, а саме з 05 січня 2017 року.

4. Визначити одержувачами бюджетних коштів Українське господарчо- розрахункове комунальне підприємство, комунальне підприємство «Новофедорівське» та Рибаківське житлово-комунальне господарство.

5. Залишки коштів Новофедорівської, Рибаківської, Української
сільських рад на кінець бюджетного періоду, перерахувати до бюджету Коблівської сільської ради на підставі платіжних доручень за підписом Коблівського сільського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою.

6. Утворити комісію з реорганізації:
— Новофедорівської сільської ради у складі:
Голова комісії: Степаненко Наталя Василівна – сільський голова;
Заступник голови комісії: Тарабріна Світлана Олександрівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії Новофедорівської сільської ради;
Члени комісії: Макаренко Любов Анатоліївна – представник громадськості;
Ющенко Людмила Борисівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії Коблівської сільської ради;
Скотник Микола Михайлович – депутат Коблівської сільської ради, директор Новофедорівського комунального підприємства.
— Рибаківської сільської ради у складі:
Голова комісії: Антоненко Олександр Сергійович – сільський голова;
Заступник голови комісії: Чубарова Світлана Федорівна – головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Рибаківської сільської ради;
Члени комісії: Дубініна Олена Михайлівна – спеціаліст з виконавчої роботи Рибаківської сільської ради;
Ющенко Людмила Борисівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії Коблівської сільської ради;
Бочкало Ала Леонідівна – представник громадськості.

— Української сільської ради у складі:
Голова комісії: Федорчук Олена Олександрівна – виконуюча обов’язки Українського сільського голови;
Заступник голови комісії: Шевченко Надія Григорівна — головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Української сільської ради;
Члени комісії: Ходанович Надія Миколаївна — представник громадськості;
Ющенко Людмила Борисівна – бухгалтер централізованої бухгалтерії Коблівської сільської ради;
Єрофеєв Віктор Миколайович — депутат Коблівської сільської ради.

7. Комісіям з реорганізації Новофедорівської, Рибаківської, Української сільських рад у строк до «20» січня 2017 року провести процедури інвентаризації майна Новофедорівської, Рибаківської, Української сільських рад та підготувати передавальний акт для прийняття на баланс Коблівській сільській раді та її виконавчим органам майно Новофедорівської, Рибаківської, Української сільських рад.

8. Голові утвореної за цим рішенням комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених планом, та про результати проведеної роботи інформувати Коблівську сільську раду.

9. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації реорганізації Новофедорівської, Рибаківської, Української сільських рад та внесення змін у відомості про Коблівську сільську раду в Єдиний державний реєстр (спеціаліст-юрисконсульт, Висоцька Ганна Вікторівна,паспорт серії ЕР № 245477 виданий Веселинівським РВ УМВС України в Миколаївській області від 26 вересня 2006 року, ідентифікаційний номер 3313515468,Миколаївська область, Веселинівський район, с. Катеринівка, вул. Широколанівська, 35, тел. 099 204 59 15).

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

СПИСОК
депутатів сільської ради, які були присутні на І сесії
Коблівської сільської ради 8 скликання
05 січня 2017 року

1. Баришов Андрій Миколайович __________
2. Артюхін Василь Олександрович __________
3. Талоха Світлана Аркадіївна __________
4. Васілішина Ганна Григорівна __________
5. Масленікова Валентина Олександрівна __________
6. Долінський Олександр Павлович __________
7. Осипенко Олексій Вікторович __________
8. Полухін Геннадій Миколайович __________
9. Миранець Максим Михайлович __________
10. Громова Зінаїда Володимирівна __________
11. Резніченко Лариса Валентинівна __________
12. Панич Олександр Олександрович __________
13. Андрєєв Юрій Віталійович __________
14. Пузан Наталя Георгіївна __________
15. Жучков Віталій Григорович __________
16. Скотник Микола Михайлович __________
17. Галаєв Михайло Вікторович __________
18. Власюк Вячеслав Дмитрович __________
19. Дротенко Володимир Михайлович __________
20. Антоненко Віктор Сергійович __________
21. Дубініна Олена Михайлівна __________
22. Антоненко Володимир Миколайович __________
23. Салівонова Лариса Єгорівна __________
24. Єрофєєв Віктор Миколайович __________
25. Ізман Олег Михайлович __________
26. Душко Віктор Миколайович __________

СПИСОК
депутатів сільської ради, які приймали участь у голосуванні по обранню секретаря ради
Коблівської сільської ради 8 скликання
від 05 січня 2017 року

1. Баришов Андрій Миколайович __________
2. Артюхін Василь Олександрович __________
3. Талоха Світлана Аркадіївна __________
4. Васілішина Ганна Григорівна __________
5. Масленікова Валентина Олександрівна __________
6. Долінський Олександр Павлович __________
7. Осипенко Олексій Вікторович __________
8. Полухін Геннадій Миколайович __________
9. Миранець Максим Михайлович __________
10. Громова Зінаїда Володимирівна __________
11. Резніченко Лариса Валентинівна __________
12. Панич Олександр Олександрович __________
13. Андрєєв Юрій Віталійович __________
14. Пузан Наталя Георгіївна __________
15. Жучков Віталій Григорович __________
16. Скотник Микола Михайлович __________
17. Галаєв Михайло Вікторович __________
18. Власюк Вячеслав Дмитрович __________
19. Дротенко Володимир Михайлович __________
20. Антоненко Віктор Сергійович __________
21. Дубініна Олена Михайлівна __________
22. Антоненко Володимир Миколайович __________
23. Салівонова Лариса Єгорівна __________
24. Єрофєєв Віктор Миколайович __________
25. Ізман Олег Михайлович __________
26. Душко Віктор Миколайович __________

СПИСОК
депутатів сільської ради, які були присутні на І сесії
Коблівської сільської ради 8 скликання
05 січня 2017 року

1. Баришов Андрій Миколайович
2. Артюхін Василь Олександрович
3. Талоха Світлана Аркадіївна
4. Васілішина Ганна Григорівна
5. Масленікова Валентина Олександрівна
6. Долінський Олександр Павлович
7. Осипенко Олексій Вікторович
8. Полухін Геннадій Миколайович
9. Миранець Максим Михайлович
10. Громова Зінаїда Володимирівна
11. Резніченко Лариса Валентинівна
12. Панич Олександр Олександрович
13. Андрєєв Юрій Віталійович
14. Пузан Наталя Георгіївна
15. Жучков Віталій Григорович
16. Скотник Микола Михайлович
17. Галаєв Михайло Вікторович
18. Власюк Вячеслав Дмитрович
19. Дротенко Володимир Михайлович
20. Антоненко Віктор Сергійович
21. Дубініна Олена Михайлівна
22. Антоненко Володимир Миколайович
23. Салівонова Лариса Єгорівна
24. Єрофєєв Віктор Миколайович
25. Ізман Олег Михайлович
26. Душко Віктор Миколайович

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.