16. Контроль за виконанням Правил благоустрою

16.1.  Контроль у сфері благоустрою спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

Контроль за станом благоустрою території Коблівської сільської ради, дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил, здійснюється  уповноваженими посадовими особами відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради, іншими підприємствами, установами та організаціями які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою.

16.2. У відповідності до вимог пунктів 12,26 статті 10 Закону України «Про міліцію» міліція, відповідно до своїх завдань, зобов’язана:

—      здійснювати контроль за утриманням в належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці і майдани;

—      контролювати утримання в належній чистоті території дворів і прибудинкових територій;

—      запобігати забрудненню повітря і водойм транспортними засобами;

—      контролювати додержання тиші в громадських місцях.

За виявлені порушення благоустрою уповноважені посадові особи відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території сіл Коблеве, Ленінка, Морське та МВ УМВС України в Миколаївській області та Березанському районі оформляють приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

16.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

16.4. Громадський контроль у сфері благоустрою здійснюється громадськими інспекторами благоустрою згідно з положенням. Громадські інспектори благоустрою:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою  у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

16.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

17. Порядок громадського обговорення>>>