13. ноября 2018 | | Рубрика: Повідомлення

І.
Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта — рішення сесії Коблівської сільської ради «Про проект затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади»

Даний аналіз регуляторного впливу, розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року №1160- і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, визначає правові і організаційні заходи реалізації проекту рішення сільської ради «Про проект затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади»
1. Опис проблеми
Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям проекту рішення сільської ради «Про проект затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади», полягає в правовому врегулюванні відносин, пов’язаних із виявленням, взяттям на облік, збереженням і ефективним використанням безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території об’єднаної громади.
Територіальна громада отримує безумовні вигоди від права розпоряджатися таким майном, а саме – вказане майно може бути на законних підставах передане в оренду, відчужено, закладено тощо. Це допоможе суттєво збільшити доходи місцевого бюджету.
2. Цілі державного регулювання
Цілями регулювання є:
• запровадження, відповідно до чинного законодавства України, єдиної схеми взяття на облік та управління безхазяйним майном на території Коблівської сільської ради, яка б забезпечувала виконання всіх функцій управлінського процесу від складання опису майна, попередньої оцінки, підготовки заяви до органів реєстрації актів громадянського стану, нотаріату, відділу земельних відносин, органів внутрішніх справ та підготовки заяви до суду про передачу майна у комунальну власність;
• підвищення ефективності господарської діяльності через чітке визначення порядку взяття на облік безхазяйного майна;
• врахування збалансованих інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування;
• забезпечення надходжень до місцевого бюджету.
3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:
1. Перший альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів. Проте у цьому випадку вирішення визначених цілей буде не можливо, тому що врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде мати загальний характер, не враховуючи специфіку населених пунктів, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування.
2. Другий альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – залишити все без змін, що буде лише заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішенню.
3. Третій альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей – прийняття регуляторного акта – рішення «Про проект затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади»
У разі прийняття зазначеного проекту рішення буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади.
Тому, прийняття регуляторного акта є найдоцільнішим способом для досягнення встановлених цілей.
4. Механізми та заходи,
які пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного аналізу, сприятиме прийняття рішення сільської ради «Про проект затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.
Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:
1. Застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.
2. Чітке регулювання прав та обов`язків сільської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину та безхазяйне майно.
Для реалізації рішення необхідно задіяти наступні ресурси:
1. інформаційні – сільська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ, організацій та мешканців громади інформацію про затвердження Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини на території сільської ради; опублікувати проект рішення на офіційному сайті сільської ради;
2. організаційні – виконання завдань цього Положення контролюється та координується виконавчим комітетом сільської ради.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Впровадження акта передбачає нарощення затрат адміністративних ресурсів, а саме витрати на складання опису майна, його оцінку, на оголошення про взяття на облік у засобах масової інформації, сплату сум судового збору за подачу заяви до суду.
Проектом рішення не передбачено виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання. Ресурсні можливості для впровадження та виконання вимог акта визначатимуться бюджетними можливостями.
Можлива шкода у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.
6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта
Прийняття Порядку позитивно вплине на регулювання та вирішення питань у сфері врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або відумерлою спадщиною.
Очікувані результати прийняття рішення визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:
Вигоди Витрати
Орган місцевого самоврядування
— упорядкування об’єктів нерухомого майна;
— запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;
— унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан населених пунктів;
— збереження житлового та нежитлового фондів;
— набуття права комунальної власності на потенційні об’єкти нерухомості за рішенням суду;
— зростання рівня довіри серед громадян;
— збільшення надходжень до місцевого бюджету — збільшення аналітичної роботи (виконання функціональних обов’язків);
— оплата послуг установ, залучених до проведення оцінки безхазяйного майна;
— додаткові витрати на сплату сум судового збору
Суб’єкти господарювання
— можливість взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс сільської ради;
— додаткові місця для здійснення підприємницької діяльності;
— отримання прибутку від проведення технічної інвентаризації безхазяйних та відумерлих нерухомих об’єктів;
— можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ через збільшення надходжень до місцевого бюджету — витрати можливі у разі взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс сільської ради

Населення
— запобігання наявності пустуючого житла та недоглянутих земельних ділянок;
— запобігання руйнуванню об’єктів нерухомості;
— унеможливлення виникнення місць, що порушують належний санітарний стан населених пунктів;
— можливість отримання додаткових соціальних суспільних благ через збільшення надходжень до місцевого бюджету — витрати можливі у разі взяття в оренду безхазяйного майна, що взято на баланс сільської ради
7. Строк дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не обмежено конкретним періодом.
При виникненні змін у чинному законодавстві у сфері набуття права власності на безхазяйну річ та відумерлу спадщину, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.
8. Показники результативності акта
Ефективність регуляторного впливу рішення забезпечуватиметься через додаткові надходження до місцевого бюджету внаслідок передачі в оренду або відчуження майна, яке перейшло до комунальної власності внаслідок судового рішення про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність, згідно з яким орган місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальної громади відповідно до закону може здійснювати правомочності щодо володіння, користування та розпорядження зазначеними об’єктами нерухомого майна.

Основними показниками результативності регуляторного акта є:
• кількість виявлених безхазяйних та відумерлих об’єктів виконкомом сільської ради;
• кількість рішень судів щодо набуття права комунальної власності за територіальною громадою на безхазяйне та відумерле майно;
• розмежування конкретних обов’язків кожного з учасників процесу щодо цього майна;
• підтримка санітарного стану та покращення естетичного вигляду населених пунктів в цілому.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності акта.
Періодичне відстеження результативності проводиться раз на кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.
10. Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб до цього проекту рішення можна надсилати на адресу:
57453, Миколаївська обл, Березанський р-н, с.Коблеве, вул.Одеська, 4

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 07 листопада 2018 року № XXХІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про проект затвердження Порядку виявлення,
взяття на облік, збереження та використання
безхазяйного майна, визнання спадщини
відумерлою та прийняття такого майна
у комунальну власність територіальної
громади

Відповідно статті 335, 1277 Цивільного Кодексу України, статей 29,40,60, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питання щодо виявлення, обліку, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади (додаток № 1).
2. Затвердити склад постійно діючої комісії з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини (додаток № 2)
3. Депутатам сільської ради, а також громадянам сіл, що входять до складу об’єднаної територіальної громади, по факту виявлення безхазяйного майна, власник якого невідомий, доводити це до відома виконкому сільської ради.
4. Дане рішення довести до відома населення Коблівської об’єднаної територіальної громади.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства; з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку

Сільський голова В.М. Панич
Додаток № 1
до рішення _ ХХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 07.11.2018 р.

ПОРЯДОК
виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади

1. Загальні положення
1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність територіальної громади (далі за текстом – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Метою Порядку є врегулювання відносин щодо виявлення, взяття на облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною.
1.3. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:
річ — предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки;
майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.
безхазяйна річ (майно) — річ, яка не має власника або власник якої невідомий;
відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.
Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, відумерлою спадщиною не визнається;
нерухома річ (нерухоме майно) — об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;
демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням цілісності;
евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання;
зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, з якими сільська рада уклала договір зберігання безхазяйного майна.
1.4. Розпорядження а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є повноваженнями сільської ради (надалі – орган управління). Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, використання, зберігання є виконавчий комітет сільської ради.
Прийняті органом управління акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами сільської ради.

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини
2.1. Фізичним та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території сільської ради майна, яке не має власника або власник якого невідомий чи яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної інформації повідомити про це орган управління.
2.2. Виконком сільської ради за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації, державного нотаріуса та інших установ за необхідністю.
Виконавчим комітетом сільської ради при підготовці заходів щодо взяття на облік безхазяйного майна або відумерлої спадщини створюється комісія, яка проводить обстеження виявленого майна. В акті обстеження, складеному комісією, зазначається :
— адреса та технічний стан об’єкта;
— можливість подальшої експлуатації об’єкта згідно з його цільовим призначенням;
— пропозиції стосовно подальшої експлуатації об’єкта;
У склад комісії входять представники від депутатського корпусу сільської ради та виконкому. Для роботи комісія може залучати представників відповідних організацій та служб за їх згодою.
Результати обстеження документуються відповідним актом, в якому зазначаються всі встановлені факти.
2.3. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, виконавчий комітет сільської ради направляє запит до органу реєстрації.
2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою органу управління проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік.
У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи відумерлої спадщини вирішуються наступні питання: технічний стан об’єкта; можливість використання об’єкта згідно із його функціональним призначенням; для об’єктів житлового фонду придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об’єкта; інші питання.
Якщо у ході інвентаризації об’єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового.
Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює орган управління.
2.5. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виконавчий комітет сільської ради звертається до органу реєстрації.
2.6. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».
2.7. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виконком сільської ради отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме майно на бланку встановленого зразка.
2.8. Виконком сільської ради після отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів робить оголошення в друкованих засобах масової інформації про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.
Об’єкти відумерлої спадщини беруться на облік уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування мешканців суміжних квартир (домоволодінь) тощо, складені уповноваженим органом.
2.11. Якщо житлові будинки, квартири (або їх частки) утримуються безгосподарно, а їх власники відсутні понад три роки за місцем постійного проживання та відомості про місце перебування таких осіб відсутні, орган управління може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.
2.12. Виконком сільської ради самостійно, після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності:
-до районного управління юстиції — щодо підтвердження факту смерті;
-до органу реєстрації — щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об’єкт,
-до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ;
-до інших, у разі потреби.
Виконком сільської ради замовляє технічну інвентаризацію об’єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного майна.
Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган здійснює правовий аналіз зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади Коблівської сільської ради або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване.

3. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку
3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини покладається на орган управління.
3.2. Орган управління для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми власності.
3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до сільської ради звіти про стан та використання речі. Сільська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.
У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення органом управління відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.
3.5. Між органом управління та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.
3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.
3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради.
3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування юридичним, фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому сільської ради.
3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов’язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.
3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.
3.12. Поліпшення об’єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою сільської ради не відшкодовуються.
3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду (надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у належному технічному та санітарному стані.
3.14. Орган управління веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації.

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини до комунальної власності територіальної громади сільської ради
4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини орган управління в порядку окремого провадження (гл.гл. 8, 9 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади Коблівської сільської ради.
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади сільської ради орган управління готує на чергову сесію сільської ради відповідний проект рішення.
4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади сільської ради орган управління здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою Коблівської сільської ради.
4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до комунальної власності територіальної громади сільської ради безхазяйного рухомого, нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

5. Визначення порядку відчуження житлового об’єкта майна відумерлої спадщини — частки квартири або частки одноквартирного житлового будинку, яку неможливо відокремити без порушення його цілісності, що передано до комунальної власності
територіальної громади сільської ради
за рішенням суду
5.1. Якщо згідно з рішенням суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади сільської ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.

6. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну власність територіальної громади сільської ради.
6.1. Коблівська сільська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого майна.
6.2. Після реєстрації права комунальної власності на об’єкти безхазяйного або відумерлого майна уповноважений орган повідомляє фізичну або юридичну особу, з якою укладено договір про збереження чи тимчасове користування об’єктом, що обліковується як безхазяйне майно або відумерла спадщина, про розірвання договору.
6.3. Особа, з якою було укладено договір тимчасового користування майном, що перебувало на обліку як безхазяйне чи відумерла спадщина, при переході права власності на це майно до територіальної громади сільської ради не набуває переваг при його приватизації (наймі чи оренді).
6.4. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого нерухомого майна вирішується сільською радою на підставі відповідного рішення.
6.5. Спори щодо передачі безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади сільської ради та подальшого відчуження цих об’єктів вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України у судовому порядку.

7. Визначення порядку відчуження рухомого, нерухомого майна та відумерлої спадщини
7.1. Якщо згідно з рішенням суду, в комунальну власність територіальної громади сільської ради передано безхазяйне рухоме, нерухоме майно та відумерла спадщина, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її продажу, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання у користування.

8. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень
8.1. Прийняття рухомого, нерухомого безхазяйного майна та відумерлої спадщини у комунальну власність територіальної громади сільської ради та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням сільської ради.
8.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.

Додаток № 2
до рішення _ ХХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 07.11.2018 р.

СКЛАД
постійно діючої комісії
з обстеження безхазяйної речі (майна), відумерлої спадщини
на території Коблівської сільської ради

Голова комісії:
— Власюк Вячеслав Дмитрович, заступник сільського голови з питань житлово-комунального господарства та благоустрою;
Секретар комісії:
— Антоненко Володимир Миколайович, депутат Коблівської сільської ради 8 скликання;
Члени комісії:
— Антоненко Олександр Сергійович, староста Рибаківського старостинського округу;
— Пустовойтенко Аліна Миколаївна, староста Лугівського старостинського округу;
— Степаненко Наталя Василівна, староста Новофедорівського старостинського округу;
— Фісхутдінова Олена Фезиханівна, староста Українського старостинського округу;
— Климова Віра Петрівна, бухгалтер сільської ради;
— Курічук Аркадій Володимирович, в.о. начальника КП «Коблівський сількомунгосп»,
— Пустовойтенко Анатолій Федорович, член виконавчого комітету Коблівської сільської ради
— Абуздін Сергій Анатолійович, інспектор з охорони праці та цивільного захисту, прес-секретар.

Сільський голова В.М. Панич

ІІ.
А Н А Л І З
регуляторного впливу рішення «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Коблівської сільської ради на 2018 – 2020 роки»

Опис проблеми

Враховуючи екологічні та економічні фактори, слід визнати за доцільно впровадити на території сільської ради комплексну систему збирання та утилізації відходів. Ця система включає такі етапи робіт:
ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;
обрахування кількості утворення твердих побутових відходів на підпорядкованих територіях;
розробка схем та графіків транспортування твердих побутових відходів на сміттєзвалище;
впровадження контейнерного господарства;
впровадження новітніх технологій щодо переробки ТПВ.
Основні завдання Програми полягають в тому, щоб:
зменшити обсяг утворення відходів, їх переробка та часткове захоронення на звалищах;
розробити схеми санітарного очищення населених пунктів;
збільшити використання ресурсо — цінних компонентів ТПВ;
впровадити новітні технології і сучасні та ефективні засоби механізації;
покращити якість і розширення обсягів надання послуг;
впровадити системи моніторингу поводження з ТПВ та покращити облік і звітність;
зменшити негативний вплив ТПВ на довкілля і здоров’я населення.

Мета регулювання

Створення нормативно — правової бази у сфері поводження з ТПВ, реформування системи управління; забезпечення сприятливих умов для залучення коштів з метою технічного переоснащення системи санітарного очищення територій населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу сфери побутових відходів, впровадження нового обладнання; забезпечення належного санітарного стану населених пунктів.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем

Механізм забезпечення Програми є контроль за ходом реалізації програми який здійснює відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування, архітектури та капітального будівництва Коблівської сільської ради. Виконання програми відповідно до своїх повноважень на місцевому рівні забезпечує виконавчий комітет сільська рада.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів бюджетів усіх рівнів;
кредитів вітчизняних комерційних банків;
коштів іноземних інвесторів;
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у Аналізі, є можливим завдяки затвердженню рішенням сільської ради «Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки» змін до чинного законодавства. Розробка рішення Коблівської сільської ради здійснюється за принципами:
законності;
гласності (відкритості та загальнодоступності);
колегіальності.

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Виконання Програми дасть змогу:
зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
зменшити обсяги захоронення побутових відходів.

Обґрунтування терміну дії рішення

Регуляторний Акт приймається терміном на три роки, перегляд та внесення змін проводиться в разі потреби та внесенні

УКРАЇНА
БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 07 листопада 2018року № 22 ХХХІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Програми поводження
з твердими побутовими відходами на території
Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки

Відповідно пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Правил благоустрою території Коблівської сільської ради, затверджених рішенням від 22.03.2017 р. № 16 Коблівської сільської ради 8 скликання, з метою поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення ефективної системи управління у сфері поводження з відходами, протоколу спільного засідання постійних комісій від 05.07.2018 року, від сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Коблівській сільській раді на 2018-2020 роки (додається).

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 22
ХХХІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 07.11.2018 року

ПРОЕКТ ПРОГРАМА
поводження з твердими побутовими відходами на території
Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки

ВСТУП

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки розроблена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи».
Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів.

Мета Програми

Основною метою програми поводження з твердими побутовими відходами на території Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки є координація дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Основні завдання Програми:

— зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на звалищі;
— збільшити використання ресурсо-цінних компонентів ТПВ;
— впровадити нових технологій та ефективні засоби механізації;
— відрегулювати тарифи та підвищити рентабельність і ефективність виробничої діяльності;
— покращити якість і розширити обсяги надання послуг;
— впровадити систему моніторингу поводження з ТПВ ;
— зменшити негативний вплив ТПВ на довкілля і здоров’я населення.

Місцева Програма поводження з твердими побутовими відходами – це комплекс взаємно пов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних, освітньо-виховних тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з ТПВ на території Коблівської сільської ради.

Програма складається з восьми частин: Вступ, Розділ І «Загальна характеристика території сільської ради та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ», Розділ ІІ, «Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основні заходи Програми, контроль і звітність про їх виконання», Розділ ІII. «Шляхи і способи розв’язання проблем», Розділ IV. «Етапи виконання програми», Розділ V. «Очікувані результати», Розділ VІ. «Фінансування програми», Розділ VІІ. «Організація та контроль за виконанням програми».

Розділ І «Загальна характеристика території Коблівської сільської ради та аналіз існуючого стану сфери поводження з ТПВ»

1. На території Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади розташовано 10 населених пунктів:
села
Коблеве — площа населеного пункту 1 484,8087 га, 1058 дворів, населення- 2545 чол.
Виноградне — площа населеного пункту 57,00 га, 172 дворів, населення- 512 чол.
Морське -площа населеного пункту 70,00 га, 106 дворів, населення- 151 чол.
Рибаківка -площа населеного пункту 354,00 га, 898 дворів, населення- 2051 чол.
Лугове- площа населеного пункту 48,00 га, 237 дворів, населення- 383 чол.
Глибоке — площа населеного пункту 9,50 га, 6 дворів, населення- 2 чол.
Новофедорівка- площа населеного пункту 206,00 га, 450 дворів, населення- 1150 чол.
Федорівка -площа населеного пункту 61,40 га, 100 дворів, населення- 170 чол.
Українка- площа населеного пункту 133,45 га, 295 дворів, населення- 753 чол.
Бесарабка- площа населеного пункту 41,59 га, 64 дворів, населення- 179 чол.
Загальна площа складає 264,372кв.км.

Специфікою Коблівської сільської ради є те, що на її території знаходяться зони відпочинку Коблево, Рибаківка, Морське, Лугове, де розташовано до 200 баз відпочинку.
На території Коблівської сільської ради житлово-комунальні послуги в тому числі послуги по вивезенню побутових відходів надають: Комунальне підприємство «Коблівський сіль комунгосп», КП ДОЗ «Причорномор’є» та інш.
В селах Новофедорівка, Федорівка, Українка, Бесарабка вивезення побутових відходів розпочато тільки в кінці 2017 року.
Централізоване водопостачання мають 9 населених пунктів, централізоване водовідведення – 1 (Коблеве).
У населених пунктах об’єднаної територіальної громади щороку накопичуватиметься близько 4 тис. куб. м твердих побутових відходів, що захороняються на сміттєзвалищі, яке розташоване біля села Лугове, що знаходиться у віддані Березанської районної державної адміністрації і управляє КП ДОЗ «Причорномор’є».

Існуюча структура санітарного очищення населених пунктів тільки наладжується, ще не все населення уклало договори на вивезення твердих побутових відходів, внаслідок чого є утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на околицях сіл, що створює погіршення навколишнього природного середовища, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Розділ ІІ «Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основних заходів Програми, контроль і звітність про їх виконання»

Відділом житлово-комунального господарством та благоустрою внесені пропозиції щодо розробки Програми поводження з твердими побутовими відходами згідно Закону України „Про відходи ” та розроблених Держжитло-комунгоспом рекомендацій щодо підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами.

Основні напрями поводження з побутовими відходами:
— організація роздільного збору окремих компонентів побутових відходів;
— забезпечення застосування сучасних сміттєвозів;
— впровадження сучасних технологій по переробці твердих побутових
відходів;
— організація сортування, переробки та утилізації твердих побутових відходів;
— проведення модернізацію існуючого сміттєзвалища побутових відходів із знешкодженням фільтрату та утилізації біогазу;
— проведення моніторингу твердих побутових відходів.

Потребує оновлення парк сміттєвозних машин та контейнерного господарства.
Необхідно переглянути схеми санітарної очистки населених пунктів. Провести заходи нормативно-інструктивного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні.
Відділом житлово-комунального господарства та благоустрою сільської ради, а також старостами старостинських округів ведеться постійна робота щодо боротьби зі стихійними сміттєзвалищами в селах, так як на ліквідацію їх необхідно витратити велику кількість бюджетних коштів, а ситуація стосовно забезпечення охорони довкілля все одно залишається загрозлива. Тому укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів вкрай необхідне.
Програма містить заходи, виконання яких покращить санітарний, екологічний стан населення та зменшить шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей Коблівської сільської ради.

Розділ ІII. «Шляхи і способи розв’язання проблем»

Визначені завдання Програми передбачається розв’язати шляхом вжиття організаційних заходів щодо:

— вирішення питання приймання-передачі очисних споруд та сміттзвалища з віддання Березанської районної державної адміністрації у віддання Коблівській сільській раді ОТГ;
— проведення реконструкції сміттєзвалища, ремонту очисних споруд;
— придбання техніки;
— розроблення схем санітарної очистки населених пунктів;
— стовідсоткового охоплення абонентів договорами на вивезення побутових відходів;
— закріплення територій населених пунктів за суб’єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій;
— удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими відходами;
-організації роздільного збирання відходів у місцях їх утворення;
-вилучення корисних компонентів побутових відходів, як вторинної сировини;
-застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу та інших способів утилізації;
-організації збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів тощо;
-впровадження системи моніторингу за звалищем та навколишньою територією як у процесі експлуатації об’єктів, так і після їх закриття;
-проведення освітньо-виховних заходів у сфері поводження з відходами для населення.

Розділ IV. «Етапи виконання програми»

Вирішення проблеми поводження з побутовими відходами передбачає розроблення та впровадження програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, області, району, сільської ради та суб’єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.
Необхідно створити сприятливі умови виробникам, споживачам та інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у вирішенні поставленої проблеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу. Основою заходів мають стати аналітично-оціночні роботи, що визначають місцеві пріоритети, дослідження кон’юнктури ринку щодо сировини та потреб у продукції, яка може бути виготовлена з відходів.
Враховуючи еколого-економічну ефективність утилізації відходів, обмеженість фінансово-економічних можливостей місцевого бюджету та суб’єктів господарювання, визначені у додатку до цієї Програми заходи передбачається здійснити на протязі 2018-2020р.:
— впровадження нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами;
— забезпечення проведення моніторингу збирання та розміщення побутових відходів;
— оновлення (заміна та ремонт) сміттєзбиральних контейнерів на належне облаштування контейнерних майданчиків;
— запровадження контейнерного збору відходів;
— обстеження та впровадження заходів щодо модернізації діючого сміттєзвалища побутових відходів;
— ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та недопущення виникнення нових;
— стовідсоткове охоплення послугами зі збору та вивезення відходів населення, установ, організацій, підприємств;
— проведення рекламно-інформаційних та освітньо-виховних заходів у сфері поводження з побутовими відходами;
— оновлення парків прибиральних та сміттєвивізних машин;
— забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів;
— експериментальне відпрацювання системи роздільного збирання складових побутових відходів ;
— розроблення інвестиційних проектів у поводженні з побутовими відходами;
— розповсюдження найбільш ефективних проектів щодо роздільного збирання складових побутових відходів , перероблення побутових відходів, модернізація сміттєзвалища із захоронення побутових відходів;
— налагодження системи сортування та збуту вторинної сировини;
— створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини;
-поступове запровадження роздільного збору відходів по населених пунктах;
— будівництво сучасного полігону побутових відходів;
— створення потужностей з утилізації складових побутових відходів;
— реконструкція (модернізація) існуючого сміттєзвалища з дотриманням сучасних вимог щодо охорони довкілля;
— досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів;
— забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну підгалузь комунального господарства.

Розділ V. «Очікувані результати»

Виконання Програми дасть змогу:
-зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
-створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;
-зменшити обсяги захоронення побутових відходів;
-забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок використання ресурсоцінних компонентів побутових відходів;
-упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;
-створити нові робочі місця у сфері поводження з побутовими відходами;
-поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;
-перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

Розділ VІ. «Фінансування програми»

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджету, коштів спеціальних фондів, грантів, кредитів міжнародних організацій, банків, благодійних внесків, іноземних інвестицій та коштів фізичних і юридичних осіб, які працюють у сфері поводження з побутовими відходами, кредитів вітчизняних комерційних банків, власних коштів підприємств та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Щорічно обсяги коштів, необхідних для виконання заходів Програми, підлягають уточненню.
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Розділ VІІ. «Організація та контроль за
виконанням програми»

Загальну організацію та контроль за виконанням Програми здійснює відділ житлово-комунального господарства та благоустрою.
Забезпечення виконання місцевої Програми здійснює виконавчий комітет Коблівської сільської ради.
З метою постійного контролю за виконанням Програми, щорічного проводити коригування заходів. Відділ житлово-комунального господарства та благоустрою щороку до 20 січня інформує Коблівську сільську раду про стан реалізації Програми та надає пропозиції щодо внесення змін до неї.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток

до Програми

Заходи
програми поводження з твердими побутовими відходами
на території Коблівської сільської ради на 2018 — 2020 роки

Заходи Програми Відповідальні виконавці, співвиконавці Терміни виконання Джерела фінансу-
вання

Початок (рік)/
тис. грн. Закінчення (рік)/
тис. грн.
1.Вирішення питання приймання-передачі очисних споруд та сміттзвалища з віддання Березанської районної державної адміністрації у віддання Коблівській сільській раді ОТГ Виконавчий комітет сільської ради 2018 2018 —
2.Проведення реконструкції сміттєзвалища (привести в належний стан огорожу, під’їзні шляхи, захисні зони, відведення стічних вод та ін.) Виконавчий комітет сільської ради 2020/ Кошти державного, місцевого бюджетів та інших
3.Розпочати роботу з ремонту очисних споруд Виконавчий комітет сільської ради 2020/ Кошти державного, місцевого бюджетів та інших
4. Переглянути діючі схеми санітарної очистки населених пунктів сільської ради та розробити заходи санітарної очистки населених пунктів. Виконавчий комітет сільської ради , Березанське міжрайонне управління Держпрод-споживслужби (за узгодженням) 2018
2018


5.Придбання :
-техніки (сміттєвози,
екскаватори, трактори з причепом, самоскиди асенізаторські машини інш.);
— контейнерів, урн та іншого . Виконавчий комітет сільської ради, КП «Коблівський сіль комунгосп» (за узгодженням) 2018/ 2019/

2020/ Кошти державного, місцевого бюджетів та інших
6.Облаштування контейнерних майданчиків Виконавчий комітет сільської ради, КП «Коблівський сіль комунгосп» (за узгодженням) 2018 2019/

2020/ Кошти місцевого бюджету та інших
7. Забезпечити 100 відсоткове охоплення житлових будинків приватного сектора централізованим вивезенням сміття.
Виконавчий комітет сільської ради, підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2018 2019 Кошти підприємства житлово-комунального господарства
8. Забезпечити своєчасну та ефективну роботу по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів з територій зон відпочинку «Коблево», «Морське», «Рибаківка», «Лугове». Виконавчий комітет сільської ради, підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2019 2020 Кошти підприємства житлово-комунального господарства
9. Ліквідовувати всі несанкціоновані сміттєзвалища твердих побутових відходів в разі їх появи. Виконавчий комітет сільської ради, підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2018 2020 Кошти місцевого бюджету, підприємства житлово-комунального господарства та інш.
10. Запровадити роздільне збирання корисних компонентів відходів. Підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2018 2020 Кошти підприємства житлово-комунального господарства
11. Зменшити обсяги утворення відходів та захоронення їх на звалищі, шляхом збільшення використання ресурсоцінних компонентів ТПВ. Підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2018 2020 Кошти державного, місцевого бюджетів та інших
12.Провести закріплення територій населених пунктів за суб’єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій; Виконавчий комітет сільської ради 2018 2019 —

13. Розробити програму заходів щодо зменшення негативного впливу ТПВ на довкілля і здоров’я населення району. Виконавчий комітет сільської ради 2018 —
14. Створити реєстр несанкціонованих сміттєзвалищ Виконавчі комітети селищної, сільських рад, районна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням), підприємства житлово-комунального господарства (за узгодженням) 2018 —

ІІІ.

IV.
Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акту — проекту рішення «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади
Коблівською сільською радою розроблено проект регуляторного акту — проекту рішення «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади. Проект даного рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Впровадження регуляторного акту дозволить врегулювати порядок висування, розгляду кандидатур на звання «Почесний громадянин” Коблівської об’єднаної територіальної громади, присвоєння звання, носіння та зберігання нагрудного знаку «Почесний громадянин ”.

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:
57453, Миколаївська область, Березанський район, с.Коблеве, вул.Одеська, буд.4
тел. 9-61-42.
Е-mail: Koblevorada@ukr.net
З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Коблівської сільської ради у розділі «Регуляторні акти»
Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Опубліковано 12 листопада 2018 року

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект рішення «Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, віднесено до регуляторного акта. За вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” було розроблено аналіз регуляторного впливу зазначеного регуляторного акта.
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Необхідність розроблення Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, його введення на території громади.
2. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
Положенням про почесне звання «Почесний громадянин” регулюється порядок висування, розгляду кандидатур на звання «Почесний громадянин” Коблівської об’єднаної територіальної громади, присвоєння звання, носіння та зберігання нагрудного знаку «Почесний громадянин ”.
3. Оцінка важливості проблеми
Потреба у врегулюванні підстав та умов присвоєння почесного звання «Почесний громадянин ”
4. Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.
Необхідність розробки та прийняття Положення про почесне звання «Почесний громадянин” Коблівської об’єднаної територіальної громади, як заохочувальну нагороду громадянам що мають видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях; особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Коблівської ОТГ та України; творча діяльність, що сприяє розвитку Коблівської ОТГ, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.
5. Визначення результативності регуляторного акта
Присвоєння звання «Почесний громадянин” є фактором стимулювання подальшої активної діяльності нагороджених осіб у життєдіяльності громади.
6. Визначення цілей регулювання
Головною метою є розробка і прийняття Положення про почесне звання «Почесний громадянин ” Коблівської ОТГ , в якому сформульовано підстави та умови присвоєння цього звання громадянам, які зробили вагомий внесок у розвиток громади, за визначні успіхи у виробничій, державній, науковій та інших сферах діяльності.
7. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин
Проводити вищезазначену оцінку не має сенсу, серед альтернативних способів досягнення встановлених цілей лише один – обраний.
8. Аргументи переваг обраного способу досягнення встановлених цілей
Процедура присвоєння почесного звання «Почесний громадянин” на даний час не врегульована, тому обраний спосіб досягнення встановлений цілей є доцільним.
9. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми
Прийняття Положення про почесне звання «Почесний громадянин” Коблівської ОТГ спрямовано на упорядкування питань щодо порядку і умов присвоєння почесного звання «Почесний громадянин”. Положення встановлює підстави та умови висування, порядок розгляду кандидатур на звання «Почесний громадянин”, присвоєння звання, права громадян громади.
Контроль за виконанням цього Положення здійснюється Коблівською сільською радою у взаємодії з виконавчим комітетом сільської ради, громадськими організаціями, юридичними особами (незалежно від форм власності та напрямку діяльності), фізичними особами, трудовими колективами підприємств, установ, організацій.
Право присвоєння звання «Почесний громадянин” Коблівської ОТГ належить виключно Коблівській сільській раді.
10. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта може бути присвоєно звання «Почесний громадянин» громадянам, що мають видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях; особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Коблівської ОТГ та України; творча діяльність, що сприяє розвитку Коблівської ОТГ, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном
11.Обгрунтоване доведення, що встановлені цілі можуть бути досягненні знайменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави
Виготовлення нагрудного знака «Почесний громадянин ” та посвідчення проводяться за рахунок місцевого бюджету.
12.Обгрунтування доведення доцільності понесених витрат
Головною метою прийняття Положення про почесне звання «Почесний громадянин” Коблівської ОТГ є заохочення громадян що мають видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях; особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Коблівської ОТГ та України; творча діяльність, що сприяє розвитку Коблівської ОТГ, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном
13. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта необмежений. Регуляторни акт може бути доповнений або відмінений за рішенням сесії сільської ради.
14. Визначення показників результативності регуляторного акта
З урахуванням вимог, передбачених регуляторним актом особам, які досягли успіхів у виробничій, державній, науковій та інших сферах діяльності, присвоюється звання «Почесний громадянин ” Коблівської ОТГ, яке є заохочувальною відзнакою.
15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття
У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акту, з метою заохочення, шляхом присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської ОТГ, буде проводитись моніторінг діяльності підприємств, установ і організацій, а також осіб, що мають видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях; особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Коблівської ОТГ та України; творча діяльність, що сприяє розвитку Коблівської ОТГ, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Від 07 листопада 2018 року № XXХІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження «Положення про звання
«Почесний громадянин» Коблівської
об’єднаної територіальної громади

На підставі статтей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, з метою впорядкування та регламентації присвоєння звання «Почесний громадянин», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про звання «Почесний громадянин» Коблівської
об’єднаної територіальної громади, згідно додатку .
2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради щороку передбачати видатки у місцевому бюджеті, пов’язані з присвоєнням звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади.
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради у встановлений законодавством термін
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Сільський голова В.М. Панич

Додаток 1
до рішення № ХХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 07.11.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади
1. Загальні положення
1.1. Звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади присвоюється мешканцям громади, регіонів України, громадянам інших країн, які зробили видатний внесок у розвиток громади та піднесення його статусу, враховуючи світову та вітчизняну практику відзначення видатних осіб.
1.2. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади є:
– видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, зміцнення миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони правопорядку та громадської безпеки, укріплення демократії та захисту прав людини і громадянина та в інших галузях;
– особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та громадянського обов’язку на благо Коблівської ОТГ та України;
– творча діяльність, що сприяє розвитку Коблівської ОТГ, просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном.
1.3. Звання «Почесний громадянин» громади присвоюється виключно рішенням сесії Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.
1.4. Звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади присвоюється лише раз і є довічним.
1.5. Церемонія присвоєння звання відбувається в обстановці урочистості та широкої гласності. Рішення Коблівської сільської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади набуває чинності з моменту його прийняття.
1.6. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, вручається нагрудний знак та посвідчення «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади.
2. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади та прийняття рішень
2.1. Право висування кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади належить:
– сільському голові;
– виконавчому комітету Коблівської сільської ради;
– постійним комісіям Коблівської сільської ради;
– юридичним особам (незалежно від форми їх власності);
– трудовим колективам, зборам громадян (за умов підтвердження легітимності зборів колективів, громадян);
– фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, громадськими об’єднаннями чи організаціями, тощо).
2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади не розглядаються.
2.3. При висуванні кандидатури для розгляду до сільської ради подаються документи-клопотання, які мають містити:
– вичерпні біографічні дані про кандидата;
– обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток громади або визнання його визначних заслуг;
– відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують висування цієї кандидатури.
2.4. Акумуляція клопотань про присвоєння звання «Почесний громадянин Коблівської об’єднаної територіальної громади» здійснюється до______.
Клопотання про присвоєння звання «Почесний громадянин Коблівської об’єднаної територіальної громади» та всі супутні документи передаються на розгляд постійних комісій Коблівської сільської ради.
2.5. Після отримання позитивних висновків розгляду клопотань від усіх постійних комісій сільської ради, проект рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади виноситься на затвердження сесії сільської ради.
3. Порядок вручення нагрудного знаку та посвідчення до звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади
3.1. Громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, вручається нагрудний знак і посвідчення в обстановці урочистості та широкої гласності, як правило на день святкування відповідного села громади.
3.2. Відзнаку вручає сільський голова або за його дорученням один із заступників сільського голови.
3.3. Повідомлення про присвоєння цього звання оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному сайті Коблівської сільської ради.
3.4. Рішення сільської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади надсилається за місцем роботи або служби нагородженого. У трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис.
4. Права почесних громадян Коблівської об’єднаної територіальної громади
4.1. Почесні громадяни Коблівської об’єднаної територіальної громади мають право бути присутніми на сесіях сільської ради та брати участь в їх роботі.
4.2. Почесні громадяни Коблівської об’єднаної територіальної громади запрошуються до участі у заходах, присвячених державним та місцевим святам, інших урочистостях та заходах, організованих громадою.
4.3. Особи, яким присвоєно звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, мають право:
— першочергового прийому сільським головою, секретарем ради, керівниками та посадовими особами виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій, підпорядкованих сільській раді.
4.4. Особам, удостоєним звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, після смерті за рахунок коштів міського бюджету або залучених коштів встановлюються меморіальні дошки на будівлях, пов’язаних з життям та діяльністю цих осіб.
6. Позбавлення звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади
6.1. Питання щодо позбавлення звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади вирішує сільська рада з попереднім погодженням постійних депутатських комісій у разі вчинення особою навмисного злочину проти громади чи народу України, при наявності вироку суду, який набрав законної сили, або інших дій, що не дають морального права носити це звання.
7. Заключні положення
7.1. Облік громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин» Коблівської об’єднаної територіальної громади, здійснює структурний підрозділ ради, відповідальний за організаційно-кадрову роботу.
7.2. Збереження виготовлених нагрудних знаків, посвідчень забезпечує структурний підрозділ сільської ради, відповідальний за господарську діяльність.
7.3. У випадку втрати (псування) нагрудного знаку дублікат не видається.

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.