38 сесія

25. марта 2019 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 1                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін до сільського бюджету

Коблівської сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно пункту 23 частини 1 статі 26 Закону України  „Про місцеве  самоврядування в Україні ”, пункту 7 статі 78  Бюджетного  кодексу України, заслухавши інформацію сільського голови Коблівської сільської ради , щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання спільних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Взяти до відома інформацію головного бухгалтера сільської ради щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 рік.

 

 1. Внести зміни у видаткову частину загального  фонду  сільського бюджету:

2.1. Збільшити заплановані асигнування  за  рахунок вільних лишків на початок року                             

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради 

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

           КЕКВ 2210 —      500 гривень

           КЕКВ 2240 – 12800 гривень

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

           КЕКВ 2210 — 8800 гривень

           КЕКВ 2240 — 6000 гривень

КПКВК 0111150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

            КЕКВ 2210 -350 гривень

КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

          КЕКВ 2210-  1400  гривень

          КЕКВ 2282 – 1000 гривень 

КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

          КЕКВ 2610- 51396 гривень

 2.2. За  рахунок  залишку  освітньої  субвенції  яка  утворилася   на початок  бюджетного  періоду: 

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

          КЕКВ 2210 – 655 680 гривень

2.3.   Здійснити перерозподіл запланованих  асигнувань:

2.3.1.Збільшити  асигнування:   

Відділу  освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради  

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

          КЕКВ 2240- 25000  гривень

 КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

освіти ”

          КЕКВ 2111- 74680  гривень

     КЕКВ 2120- 16428 гривень

     КЕКВ 2282 – 1100 гривень

     КЕКВ 2800 – 4173 гривень

КПКВК 0111170- „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”

          КЕКВ 2111- 775621  гривні

     КЕКВ 2120- 170397 гривень

     КЕКВ 2210-  4788  гривень                                 

2.3.2.Зменшити  асигнування:  

КПКВК  0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад   ”

     КЕКВ 2111- 75580  гривень 

     КЕКВ 2120-16628 гривень

Відділу  освіти, молоді ,спорту   Коблівської сільської ради 

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

          КЕКВ 2111- 20492  гривні 

          КЕКВ 2120-   4508 гривень

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

          КЕКВ 2800 – 4173 гривні

КПКВК 0111090- „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми ”

          КЕКВ 2111- 7541 гривень

     КЕКВ 2120-1659 гривень

КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

освіти ”

          КЕКВ 2111- 775621  гривні 

     КЕКВ 2120- 170397 гривень

     КЕКВ 2210-  4788  гривень

 

 1. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету:

         3.1. Збільшити асигнування за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду:

Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

            КЕКВ 3110- 10 000 гривень

 КПКВК 0111090- „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми ”

           КЕКВ 3110- 9200 гривень

      3.2. Збільшити  видатки  за  рахунок  залишку  освітньої  субвенції  яка  утворилася   на початок  бюджетного  періоду: 

Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

            КЕКВ 3110 –    983 523 гривні

            КЕКВ 3132 – 1 415 307 гривень

 

         4 . Затвердити уточнений перелік об’єктів, які будуть фінансуватися за кошти  сільського бюджету  розвитку згідно  з  додатком6 до  цього  рішення.

 

 1. Затвердити уточнений перелік коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму  50 884 530  гривень, в тому числі видатки мережі в загального фонду бюджету на реалізацію  регіональних галузевих програм в сумі 44 706 687 гривень видатки спеціального фонду бюджету в сумі 6 177 843 гривень в т. ч. бюджет  розвитку -5 875 843  гривень згідно  з  додатком 7 до цього рішення.

 

 1. Затвердити уточнений обсяг доходної частини загального фонду в сумі 76 872 795 гривень, по спеціальному фонду в сумі 819 840 гривень, в т.ч. бюджет розвитку 30 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

 

 1. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сiльського бюджету в сумі 80 473 621 гривень, спеціального фонду в сумі 6 920 683 гривень, в т.ч. бюджет розвитку 5 875 843 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

 1. Затвердити загальний фонд місцевого бюджету з дефіцитом у сумі

 3 600 826 гривень, джерелом покриття якого визначити:

   —  залучення  вільного  залишку бюджетних коштів  на  початок  року(БКФБ 208100 ) у  сумі 8 783 856 гривень, в т.ч. за  рахунок  залишку  субвенції з державного  бюджету місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих  територій в сумі 498 000 гривень, за рахунок залишку освітньої субвенції, яка утворилася на початок бюджетного періоду в сумі 2 398 830 гривень згідно  з  додатком 2 до  цього  рішення.

     —  кошти що  передаються із  загального  фонду  бюджету до  бюджету  розвитку (спеціального  фонду(БКФБ 208400) 5 183 030 гривень  ,в т. ч. рахунок  залишку  субвенції з державного  бюджету місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного розвитку  окремих  територій  в  сумі 498 000 гривень, за рахунок залишку освітньої субвенції, яка утворилася на початок бюджетного періоду в сумі 2 398 830 гривень.

 

 1. Затвердити спеціальний фонд місцевого бюджету з дефіцитом у сумі 6 100 843 гривень, джерелом покриття якого визначити:

   —  залучення залишку бюджетних коштів на початок року (БКФБ 208100) в сумі 917 813 гривень.

    —  кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду (БКФБ 208400) 5 183 030 гривень, в т. ч. рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  в сумі 498 000 гривень, за рахунок залишку освітньої субвенції, яка утворилася на початок бюджетного періоду в сумі 2 398 830 гривень.

 

 1. Додатки 1 — 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 1. Внести зміни до рішення № 2 від 06.02.2019 року:
 2. По тексту рішення: приведено у відповідність до вимог наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів « найменування КПКВКМБ 0110150.
 3. Додаток 4 до рішення приведено  у  відповідність до  наказу Міністерства фінансів України від 03.08.2018 р.№ 668 « Про затвердження  Типової форми  рішення про місцевий бюджет» перейменовано в додаток 6, та виключе5но видатки за КПКВКМБ 0110150 у  сумі 100000 гривень,які заплановані на придбання оргтехніки.
 4. Видатки за КПКВКМБ 0118340 «природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у сумі 255000 гривень у додатках 3, 6,5 до рішення виклювено із видатків бюджету розвитку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА

до рiшення № 1 вiд 18.03.2019 року

«Про внесення змін до сільського бюджету

Коблівської сільської ради на 2019 рік»

 

Відповідно  до п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 7 статі 78 Бюджетного кодексу України,  враховуючи вільний залишок на рахунках загального та спеціального фонду та необхідність вирішення окремих питань забезпечення життєдіяльності  населених пунктiв  сiльської ради, пропонується внести зміни до бюджету, в т. ч:

 1. Взяти до відома інформацію головного бухгалтера сільської ради щодо необхідності внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2019 рік.

 

 1. Внести зміни у видаткову частину загального  фонду  сільського бюджету:

2.1. Збільшити заплановані асигнування  за  рахунок вільних лишків на початок року                             

Відділ освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради 

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

           КЕКВ 2210 —  500 гривень- придбання водяного лічильника для ЗДО «Васильок»

           КЕКВ 2240 – 12800 гривень в т.ч. 3800 грн. для сплати послуг БТІ за техдокументацію по внесенню  змін до техпаспортів; 4000,00 грн.-виготовлення технічного завдання та проектної документації по облаштуванню модемного зв’язку Новофедорівського ЗДО; 5000,00 грн.-виготовлення технічних умов та проектної документації  по  реконструкції вузла  обліку газу Коблівського  ЗДО.

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

      КЕКВ 2210 -8800 гривень. ,із них: 5300 гривень електролічильник в котельню Рибаківського ЗЗСО; 3500 гривень — придбання 10 шт. вогнегасників

      КЕКВ 2240 -6000 гривень із них : 1300 гривень встановлення електролічильника котельні  Рибаківського ЗЗСО ; 1500 гривень – облаштування модемного зв’язку газової котельні Коблівського ЗЗСО ); 3200 гривень — для сплати послуг БТІ за техдокументацію по внесенню  змін до техпаспортів

КПКВК 0111150 „ Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

     КЕКВ 2210 -350 гривень — придбання  вогнегасників

КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

     КЕКВ 2210-  1400  гривень придбання  вогнегасників

     КЕКВ 2282 – 1000 гривень оплата  навчання з техніки безпеки та охорони праці 

КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”

      —  КЕКВ 2610- 51396 гривень -субвенція Установі «Агенція місцевого розвитку Коблівської  об’єднаної  територіальної  громади» для оплати  послуг щодо  організаційно-методичного та  інформаційного  забезпечення участі у виставці « Uitt2019 »

 2.2. За  рахунок  залишку  освітньої  субвенції  яка  утворилася   на початок  бюджетного  періоду: 

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

        — КЕКВ 2210 – 655 680 гривень —  придбання  оснащення засобами навчання та обладнання для кабінетів природно — математичних наук;

2.3.   Здійснити перерозподіл запланованих  асигнувань:

2.3.1.Збільшити  асигнування:   

Відділу  освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради  

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

       — КЕКВ 2240- 25000  гривень — послуги по ремонту  коридору Коблівського ЗДО

 КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

          КЕКВ 2111- 74680  гривень  — заробітна плата фахівця з державних закупівель

     КЕКВ 2120-16428 гривень — нарахування на заробітну плату

     КЕКВ 2282 – 1100 гривень – оплата за навчання фахівця з державних закупівель

     КЕКВ 2800 – 4173 гривень –штрафні санкції згідно протоколу

перевірки

КПКВК 0111170- „Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів”

          КЕКВ 2111- 775621  гривні — заробітна плата працівникам ІРЦ

     КЕКВ 2120- 170397 гривень — нарахування на заробітну плату

     КЕКВ 2210-  4788  гривень — обладнання та будматеріали для ІРЦ                                

2.3.2.Зменшити  асигнування:  

КПКВК  0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  ”

 • КЕКВ 2111- 75580 гривень 
 • КЕКВ 2120-16628 гривень

Відділу  освіти, молоді ,спорту   Коблівської сільської ради 

КПКВК  0111010- „ Надання дошкільної  освіти ”

 • КЕКВ 2111- 20492 гривні 
 • КЕКВ 2120- 4508 гривень

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

     —  КЕКВ 2800 – 4173 гривні

КПКВК 0111090- „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми”

         КЕКВ 2111- 7541 гривень

     КЕКВ 2120-1659 гривень

КПКВК 0111161- „Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти”

          КЕКВ 2111- 775621  гривні 

     КЕКВ 2120- 170397 гривень

     КЕКВ 2210-  4788  гривень

 

 1. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету:

         3.1. Збільшити асигнування за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду:

Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

        — КЕКВ 3110- 10 000 гривень  придбання морозильної камери в Коблівський ЗЗСО

 КПКВК 0111090- „Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти , заходи із позашкільної роботи з дітьми ”

         КЕКВ 3110- 9200 гривень придбання ноутбуку для директора Центру позашкільної освіти

      3.2. Збільшити  видатки  за  рахунок  залишку  освітньої  субвенції  яка  утворилася   на початок  бюджетного  періоду: 

Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

КПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”

       — КЕКВ 3110 – 983 523 гривень — придбання комп’ютерної техніки та оснащення  засобами навчання та обладнання для кабінетів природно —           математичних наук)

       — КЕКВ 3132 – 1 415 307 гривень — заходи з енергозбереження закладів ЗСО ,капітальний ремонт в частині заміни існуючих віконних та дверних блоків.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 2                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про передачу житлового будинку

в с.Рибаківка на баланс

КП «Коблівський сількомунгосп»

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею  107 Цивільного кодексу України, ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Податкового Кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів №1253 від 13 серпня 2003 року «Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників», протоколом спільних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Передати безоплатно з балансу Коблівської сільської ради на баланс КП Коблівського СКГ нематеріальні оборотні активи:

1.1 Будинок житловий, загальною площею 57,3 м², розташованого в с. Рибаківка , Березанського району Миколаївської області по вул. Зоряна 58 балансовою вартістю — 10 299 грн. (копія технічного паспорту на 5 аркушах додається).

 1. Опублікувати дане рішення у встановлений законом термін для доведення інформації до абонентів.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 3                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про надання матеріальної допомоги

 

Відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши подання про надання матеріальної допомоги спеціаліста сільської ради Долганової Т.М., старост Новофеорівського старостинського округу Степаненко Н.В., Українського старостинського округу Фісхутдінової О.Ф., Рибаківського старостинського округу Антоненко О.С., Лугівського старостинського округу Пустовойтенко А.М. сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Виділити грошову допомогу із загального фонду сільської ради громадянам

 

Український старостинський округ

 

 

в зв’язку зі смертю рідних:

1.

Школіна

Мирослава

Степанівна

(с.Українка)

 

в зв’язку з хворобою:

1.

Сари

Параска

Петрівна

(с. Українка)

2.

Герега

Михайло

Зіновійович

(с. Українка)

3.

Бараболя

Петро

Михайлович

(с. Українка)

 

кошти перерахувати

на Бараболя

Наталія

Василівна

4.

Морозан

Любов

Вікторівна 

(с. Бессарабка)

5.

Бараболя

Василь

Іванович

(с. Українка)

 

як особам похилого віку з малорухомістю:

1.

Дротенко

Олександр

Семенович

(с. Українка)

2.

Токарева

Ганна

Олександрівна

(с. Українка)

 

Адміністративний центр (с.Коблеве, с.Виноградне, с.Морське)

 

 

в зв’язку зі смертю рідних:

1.

Бушняк

Яків

Олексійович

(с. Коблеве)

2.

Васильєва

Ольга

Анатоліївна

(с. Коблеве)

3.

Панченко

Олена

Василівна

(с. Виноградне)

 

в зв’язку з хворобою:

1.

Тишкевич

Петро

Іванович

(с. Морське)

2.

Захарова

Лідія

Яківна

(с. Коблеве)

3.

Мирмир

Марія

Семенівна

(с. Виноградне)

4.

Прокоф’єв

Олександр

Валерійович 

(с. Коблеве)

5.

Сінчук

Оксана

Миколаївна

(с. Коблеве)

 

кошти перерахувати на Климюк

Віра

Степанівна 

6.

Невідловська

Антоніна

Петрівна

(с. Коблеве)

7.

Павлова

Марія

Степанівна

(с. Коблеве)

8.

Дар’єва

Світлана

Олександрівна

(с. Коблеве)

9.

Самойлова

Любов

Володимирівна

(с.Коблеве)

10.

Лазів

Олена

Володимирівна

(с.Коблеве)

 

як особам похилого віку з малорухомістю:

1.

Наконечна

Людмила

Григорівна

(с. Коблеве)

2.

Гамуля

Романія

Мартинівна

(с. Коблеве)

3.

Кухаренко

Марія

Іванівна

(с. Коблеве)

4.

Демчук

Любов

Василівна

(с. Коблеве)

5.

Осадча

Світлана

Вікторівна

(с. Коблеве)

 

Рибаківський старостинський округ

 

 

в зв’язку зі смертю рідних:

1.

 Антоненко

Юлія

Володимирівна

(с.Рибаківка)

2.

Воробйова

Зінаїда

Миколаївна

(с.Рибаківка)

3.

Рубцов

Олег

Петрович

(с.Рибаківка)

4.

Рогачова

Лідія

Вікторівна

(с.Рибаківка)

 

в зв’язку з хворобою:

1.

 Кравченко

Інна

Олександівна

(с.Рибаківка)

2.

Амосова

Юлія

Василівна

(с.Рибаківка)

3.

Антоненко

Валентин

Федорович

(с. Рибаківка)

4.

Клеванська

Любов

Георгіївна

(с. Рибаківка)

5.

Базак

Дар’я

Олегівна
(с.Рибаківка)

 

До Дня людей похилого віку та з малорухомістю:

1.

Сичевський

Микола

Миколайович

(с. Рибаківка)

2.

Остапенко

Микола

Павлович

(с. Рибаківка)

 

Новофедорівський старостинський округ

 

 

в зв’язку з хворобою:

1.

Трухній

Іван

Павлович

(с. Новофедорівка)

 

кошти перерахувати

на р/р

Тимофєєва

Світлана

Дмитрівна

2

Скотнік

Марія

Левківна

(с.Новофедорівка)

 

 

Лугівський старостинський округ

 

 

в зв’язку зі смертю рідних:

1.

Сербул

Маріана

Георгіївна

(с.Лугове)

 

в зв`язку з хворобою:

     2.

Мойсей

Сергій

Сергійович

(с.Лугове)

 

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                              С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 4                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін до Плану роботи

Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

            Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та доповнити План роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додається).

 

 1. Оприлюднити План роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік  на офіційному сайті сільської ради в десятиденний термін.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 4

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

Зміни до Плану

роботи Коблівської сільської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

 

№ з/п

Вид (розпорядження, рішення,

тощо)

Назва проекту регуляторного акту

Цілі

прийняття

Строк підготовки

Відповідальний за розробку

1.

Рішення сесії сільської ради

Про затвердження проекту Програми розвитку фізичної культури і спорту в Коблівсбькій сільській раді на 2019-2020 роки

З метою створення умов для поліпшення та зміцнення фізичного виховання і психологічного стану здоров’я дітей

І півріччя

Олефіренко О.Ю.

2.

Рішення сесії сільської ради

Про затвердження проекту Програми оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської сільської ради на 2019-2023 роки

з метою створення умов для поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей

І півріччя

Олефіренко О.Ю.

3.

Рішення сесії сільської ради

Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради

 

І півріччя

Дубініна О.М.

4.

Рішення сесії сільської ради

Про затвердження проекту Програми охорони навколишнього середовища на 2019-2023

 

І півріччя

Галаев М.В.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ (НЕ ПРИЙНЯТО)

 

Від 18 березня 2019 року № 5                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін до рішення № 4 від 12.07.2018 року

«Про встановлення на території Коблівської сільської

ради місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

          Відповідно до статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Податкового кодексу України, враховуючи проект рішення № 44 Коблівської сільської ради 8 скликання від 06.02.2019 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до підпункту 1.1 пункту 1 рішення №4 позачергової ХХVІІ сесії Коблівської сільської ради 8 скликання «Про встановлення на території Коблівської сільської ради місцевих податків і зборів на 2019 рік» від 12.07.2018 року, виклавши його та Порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в наступній редакції, та згідно додатку:

« 1. Встановити на території Коблівської сільської ради наступні податки та збори з 01.01.2019 року, згідно додатків до рішення:

1.1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Коблівської сільської ради встановлюється у наступному розмірі:

… —  Для всіх інших об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,75 % розміру мінімальної заробітної плати, встановлюється законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. м.»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 1. Дане рішення набуває чинності після його опублікування.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 5

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

Порядок

справляння податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

 1. Платники податку
  • Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2.      Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 1. Об’єкт оподаткування
  • Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
  • Не є об’єктом оподаткування:

   а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

 1. База оподаткування
  • Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
  • База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
  • База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Ставка податку

4.1. Для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,2 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування, з них господарські (присадибні) будівлі допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях, що перебувають у фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0 %.

—   Для об’єктів нежитлової нерухомості дитячих оздоровчих комплексів та баз відпочинку що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей, та які мають на це відповідні дозвільні документи, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. м .;

—  Для всіх інших об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Коблівської сільської ради, в розмірі 0,75 % розміру мінімальної заробітної плати, встановлюється законом на 1 січня звітного року, за 1 кв. м.

 

 1. Порядок обчислення суми податку
  • Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

1) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  8.1.  пункту   8   цього Порядку, та відповідної ставки податку;

2) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 8.1.  пункту   8   цього Порядку, та відповідної ставки податку;

3) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 8.1.  пункту   8   цього Порядку, та відповідної ставки податку;

4) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

5) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

 

 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

 • Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 5.1 цього розділу, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
 • Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.
 • Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
 • Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам — нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.
 • Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

 • Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 • У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Строки та порядок сплати податку
  • Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннямиБюджетного кодексу України.
  • Податкове зобов’язання за звітний рік з порядку сплачується:

а) фізичними особами –протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами –авансовими внесками  щоквартально до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річний податковій декларації.

 

 1. Пільги із сплати податку
  • База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.

 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

 • Коблівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачуються на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 6                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення доповнень до рішення № 10

від 22.03.2016 року «Про прийняття комплексної

Програми профілактики злочинності та

вдосконалення системи захисту

конституційних прав і свобод громадян

Коблівської сільської ради на 2016-2020 роки»

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про боротьбу з тероризмом», указів Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 27 жовтня 2009 року № 870/2009 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», від 12 січня 2004 року № 27/2004 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції», від 18 лютого 2002 року № 143/2002 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 1478 «Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку», від 20 червня 2007 року № 453-р «Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів», від 29 вересня 2010 року № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», Закону України « Про пробацію» №160-VІІІ від 05.02.2015р., зі змінами від 23.11.2018 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019  року, сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Доповнити комплексну Програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав та свобод громадян Коблівської сільської ради на 2016-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням №10 Коблівської сільської ради 7 скликання від 22.03.2016 року, відповідно до змін в законодавстві, та викласти у новій редакції (додаток).

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 6

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

 

Комплексна Програма

 профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Коблівської сільської ради на 2016-2020 роки

(нова редакція)

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Комплексну програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян Коблівської сільської ради  на 2016-2020 роки розроблено відповідно до законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про боротьбу з тероризмом», указів Президента України від 6 лютого 2003 року № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 27 жовтня 2009 року № 870/2009 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», від 12 січня 2004 року №27/2004 «Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції», від 18 лютого 2002 року № 143/2002 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 1478 «Про затвердження плану заходів щодо активізації участі громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадських помічників дільничних інспекторів міліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку», від 20 червня 2007 року № 453-р «Деякі питання взаємодії місцевих держадміністрацій та правоохоронних органів», від 29 вересня 2010 року № 1911-р «Про схвалення Концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року», Закону України « Про пробацію» № 160-VІІІ від 05.02.2015р., зі змінами від 23.11.2019 року.

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів пробації та громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, які зумовили вчинення протиправних дій, що є важливою складовою процесу забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території області.

Реалізація поставлених перед правоохоронними органами та органами пробації завдань можлива лише за умови тісного, ділового, ефективного співробітництва з представниками влади, органами місцевого самоврядування області, у тому числі з депутатським корпусом обласної, районних, міських, селищних, сільських рад у питаннях забезпечення належної профілактики правопорушень, правового та соціального захисту громадян України.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

— забезпечення підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, забезпечення безпеки населення Коблівської об’єднаної територіальної громади шляхом розроблення  та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів пробації, органу місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері;

— забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів пробації та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері;

— визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів;

— удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, органів пробації, місцевих органів виконавчої влади та громадськості.

Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть здійснюватися відповідними органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених чинним законодавством. Однак такий підхід не забезпечує комплексного розв’язання проблеми.

Завданням органів місцевого самоврядування та населення в діяльності органів пробації, Національної поліції, яка спрямована на охорону громадського порядку і профілактику злочинності.

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Коблівської сільської ради  2016- 2020 роки та об’єднання зусиль органів пробації, правоохоронних органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею заходів.

 

Основними завданнями Програми є:

— координація зусиль місцевого самоврядування,органів пробації, правоохоронних, контролюючих та інших установ з профілактики правопорушень, забезпечення активної наступальної протидії злочинності та проявам корупції із залученням до цього процесу широкого кола громадськості;

— комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинним проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян;

— запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм з питань профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;

— викриття та припинення діяльності організованих злочинних угруповань, пов’язаної з наркобізнесом, торгівлею людьми, контрабандою, легалізацією незаконно одержаних прибутків;

— запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

— удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

— організація ефективної діяльності закладів соціальної реабілітації та захисту населення;

— інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення профілактичної діяльності у т.ч. надання органам пробації, правоохоронним органам всебічну допомогу в матеріально-технічному  та фінансовому забезпеченні заходів із профілактики та боротьби зі злочинністю;

— удосконалення системи державного контролю за станом роботи із запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових осіб та своєчасного їх виявлення;

— виявлення та усунення причин і умов, які породжують тероризм, визначення правових та організаційних основ боротьби із цим небезпечним явищем.

 

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання Програми дасть змогу:

— створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

— активізувати діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу широкого кола громадськості;

— підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

— удосконалити роботу з виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням, або нецільовим використанням коштів державного бюджету, незаконним використанням авторських прав і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб;

— підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією у громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

— стабілізувати криміногенну ситуацію в регіоні шляхом запобігання криміналізації населення;

— посилити захист життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності

 1. активізувати діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ, що пов’язані з профілактикою правопорушень;
 2. підвищити координацію спільних зусиль з профілактики правопорушень між органами місцевого самоврядування, пробації та інших установ, які працюють із засудженими, або звільненими від відбування покарання з випробуванням з метою уникнення дублювання функцій та поліпшення якості процедур, що виконуються при роботі із цією категорією осіб;
 3. підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;
 4. створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
 5. запобігти втягненню у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;
 6. висвітлювати в засобах масової інформації діяльність органів місцевого самоврядування, пробації, та інших установ щодо профілактики правопорушень, з метою підвищення поінформованості громадян;
 7. створити належні умови на базі Березанського районного сектору пробації, що надасть змогу проводити ефективну роботу щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприятиме запобіганню скоєнню ними нових кримінальних правопорушень.

Внаслідок посилення профілактичного впливу на осіб, які перебувають на обліку в пробації очікується:

 • зниження рівня злочинності та кількості повторних злочинів, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
 • мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 • сприяння ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; 
 • досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення органу пробації та профілактичної діяльності.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації районної Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Коблівської сільської ради на 2016-2020 роки

 

1.1. Забезпечити виконання в установленому чинним законодавством порядку  комплексної програми профілактики злочинності на 2016-2020 роки.

 

                                               Коблівська сільська рада

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.2. Здійснювати аналіз стану правопорядку у кожному населеному пункті сільської ради. Поліпшувати роботу з профілактики злочинності відповідно до стану правопорядку.

 

Коблівська сільська рада

                                               Протягом 2016-2020 рр.

 

1.3. Виносити на розгляд сесій Коблівської сільської ради питання про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку.

 

Коблівська сільська рада

    Щороку

 

1.4. Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі та інші особи, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію з метою попередження випадків знущання над ними та фактів незаконного відчуження їх житла.

Коблівська сільська рада

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.5. Продовжити роботу щодо надання ціле направленої та адресної допомоги особам, які не мають визначеного місця проживання, займаються бродяжництвом, втратили зв’язки із сім’ями або повернулися з місць позбавлення волі, з метою залучення їх до суспільно-корисної праці, набуття необхідної кваліфікації та здобуття робітничих професій, що користуються попитом на ринку праці.

 

Коблівська сільська рада

Інспектор поліції

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.6. Продовжувати практику проведення семінарів, нарад з метою координації діяльності організацій, благодійних фондів та визначення заходів щодо запобігання бродяжництву.

 

Коблівська сільська рада

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.7. Забезпечити проведення цільових оперативно-профілактичних операцій, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення протиправної діяльності злочинних груп та окремих осіб, які порушують законодавство з питань захисту суспільної моралі, або причетності їх до вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людей.

 

Коблівська сільська рада

Інспектор поліції, ГФ «Варта»

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.8. Забезпечити здійснення заходів щодо виявлення та локалізації стійких суспільно небезпечних організованих груп та злочинних організацій, їх лідерів, кримінальних авторитетів та «злодіїв у законі», які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в регіоні.

 

Коблівська сільська рада

ДІМ, ГФ «Варта»

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.9. Продовжити функціонування у Коблівській сільській раді постійної телефонної «гарячої лінії» з метою надання громадянам роз’яснень з актуальних питань антикорупційної політики.

 

Коблівська сільська рада

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.10. Проводити профілактичну роботу, спрямовану на виявлення і припинення корупційних діянь.

 

Коблівська сільська рада

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.11. Вживати заходів щодо працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, направляти на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Сприяти їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем.

Коблівська сільська рада

    На протязі 2016-2020 рр.

 

1.12. Сприяти вирішенню питань тимчасової зайнятості осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах.

 

Коблівська сільська рада

    На протязі 2016-2020 рр.

 

1.13. Продовжити проведення заходів. направлених на запровадження системи візуального моніторингу, засобів екстреного зв’язку «громадянин-поліція» та інших технічних засобів з метою контролю за станом охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях, у тому числі під час проведення масових заходів.

 

Коблівська сільська рада

ДІМ, ГФ «Варта»

                                               На протязі 2016-2020 рр.

 

1.14. Продовжити роботу з підтримки ініціативи громадян (об’єднань громадян) у створенні та відновленні діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на підприємствах, в установах, організаціях.

 

Коблівська сільська рада

    На протязі 2016-2020 рр.

 

 

1.15. Надавати допомогу ГФ «Варта» в частині забезпечення громадських помічників дільничних інспекторів поліції у сільській місцевості, спецзасобами, оргтехнікою.

 

Коблівська сільська рада

    На протязі 2016-2020 рр.

 

1.16. Продовжити роботу з інформування населення про виконання комплексної Програми профілактики злочинності за допомогою проведення зустрічей, «гарячих ліній», прямого телефонного зв’язку

 

Коблівська сільська рада

    На протязі 2016-2020 рр.

 

1.17. Спільно з районною газетою «Березань» забезпечити збільшення обсягу соціальної реклами, спрямованої на профілактику правопорушень, виробництво радіопрограм зазначеної тематики.

 

Коблівська сільська рада

газета «Березань» (за узгодженням)

    На протязі 2016-2020 рр.

1.18.Широке та постійне інформування населення про заходи щодо діяльності Березанського районного сектору пробації.  Підвищення рівня поінформованості населення, правильного розуміння та сприйняття функцій пробації, зменшення рівня стереотипного відношення до суб’єктів пробації, а так само до осіб, які звільнились з місць позбавлення волі. Збільшення рівня довіри населення до системи пробації, яка спроможна забезпечити безпеку суспільства.

Березанський РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області

Протягом 2019-2020 рр.

1.19.Проведення профілактичних і просвітницьких заходів із засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі, у т.ч. неповнолітніх, які перебувають на обліку пробації, та їх батьків з питань протидії зловживанню ПАР, пропаганди здорового способу життя та формування законослухняної поведінки. Мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення причин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

Березанський РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області

Протягом 2019-2020 рр.

 

1.20.Своєчасне виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, їх облік, систематична перевірка умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги, проведення обстеження житлово-побутових умов учнів загальноосвітніх шкіл Коблівської сільської ради.

            Коблівська сільська рада,

Березанський РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області

Протягом 2019-2020 рр.

 

1.21.Організація і проведення заходів, спрямованих на попередження вчинення нових кримінальних правопорушень особами, засудженими за вчинення злочинів.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення скоєння нових злочинів та правопорушень серед осіб, які перебувають на обліку пробації та осіб, які звільнились з місць позбавлення волі, у т.ч. перевірка даної категорії осіб за місцем їх проживання.

Коблівська сільська рада,

Березанський РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області

Протягом 2019-2020 рр.

 

1.22.Забезпечення взаємодії Березанського РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади щодо побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

            Коблівська сільська рада,

Березанський РС філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області

Протягом 2019-2020 рр.

 1.23.Створення належних умов для проведення ефективної роботи щодо реабілітації та ресоціалізації осіб, засуджених до покарань без позбавлення волі та сприяння запобіганню скоєнню ними повторних правопорушень.

            Коблівська сільська рада,

Протягом 2019-2020 рр.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 7                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про надання матеріальної допомоги

громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії)

 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», протоколу засідання спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 р., розглянувши подання начальника відділу соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Боднарь Р.В. про надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії) та з нагоди вшанування Дня Чорнобильської трагедії, міжнародного дня пам’яті жертв радіоційних аварій та катастроф, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 та 2 категорії) з нагоди вшанування Дня Чорнобильської трагедії, міжнародного дня пам’яті жертв радіоційних аварій та катастроф (додається).

 

 1. Контроль виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 7

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рахунок

Банк

Сума

1.

Терентюк Сергій Іванович

26205500697768

Ощадбанк

1000

2.

Ларков Іван Михайлович

5168757348898869

Приватбанк

1000

3.

Кочервей Григорій Володимирович

5168757330460728

Приватбанк

500

4.

Кристя Вадим Олександрович

5168757308596560

Приватбанк

500

5.

Мира Іван Ілліч

4149499118031101

Приватбанк

500

6.

Степаненко Іван Вікторович

26209500072334

Ощадбанк

500

7.

Баранов Анатолій Миколайович

 

 

500

8.

Понамаренко Василь Юхимович

26200500697815

Ощадбанк

500

9.

Новікова Тетяна Сергіївна

26207500068287

Ощадбанк

500

10.

Сташевська Ольга Василівна

5168757360467791

Приватбанк

500

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 8                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про надання матеріальної допомоги

пільговій категорії громадян з нагоди

святкування чергової річниці Дня перемоги

над нацизмом у Другій світовій війні

 

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», протоколу засідання спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 р., розглянувши подання начальника відділу соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Боднарь Р.В. про надання матеріальної допомоги пільговій категорії громадян та з нагоди святкування чергової річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати матеріальну допомогу пільговій категорії громадян з нагоди святкування чергової річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (додається).

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 8

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рахунок

Банк

Сума

1.       

Криворучко Микола Павлович

5168757380396129

Приват

1000

2.       

Дериведмідь Дмитро Єфремович

26201024481614

Ощад

1000

3.       

Пугачов Олександр Миколайович

26201924289411

Ощад

1000

4.       

Кузютін Микола Андрійович

26201022917414

Ощад

1000

5.       

Семенов Сергій Михайлович

26202000122026

Ощад

1000

6.       

Тішанінов Василь Семенович

26203510314475

Ощад

1000

7.       

Андрєєва Варвара Гнатівна

5168757384283513

Приват

500

8.       

Волохов Іван Іосіфович

4149499122832569

Приват

500

9.       

Захарова Антоніна  Володимирівна

26202000121931

Ощад

500

10.   

Кухта  Любов  Микитівна

4149499100977469

Приват

500

11.   

Редченко Віра Савелівна

26202000121856

Ощад

500

12.   

Роман Раїса Сергіївна

26202000121823

Ощад

500

13.   

Соботяк Софія Павлівна

26202000122015

Ощад

500

14.   

Тимченко Зінаїда Володимирівна

26202000121834

Ощад

500

15.   

Безуглий Любов Іванівна

5168757328061454

Приват

500

16.   

Глущенко Марія Дмитрівна (отримувач – родич Анастасьєв Юрій Іванович)

4731219104602895

Приват

500

17.   

Гонтар Марія Андріївна

4149499111605448

Приват

500

18.   

Ключкіна Галина Павлівна

5168757348898414

Приват

500

19.   

Коваленко Віра Григорівна (отримувач – онука Жучкова Олеся Сергіївна)

4149439000813703

Приват

500

20.   

Лисенко Марія Григорівна

5168757388429542

Приват

500

21.   

Литвинів Євстафія Михайлівна

26202000121845

Ощад

500

22.   

Лук’янова Ганна Микитівна (отримувач – син Лук’янов Володимир Борисович

5168757380385031

Приват

500

23.   

Молдавчук Ганна Титусівна

(отримувач – дочка Беккер Марія Мігалівна)

26201000112695

Ощад

500

24.   

П’яткова Марія Андріївна (отримувач – дочка Жучкова Наталя Іванівна)

5168757348227697

Приват

500

25.   

Ткаченко Тетяна Іванівна

26206016388214

Ощад

500

26.   

Гальтман Марія Федотівна

26202000122059

Ощад

500

27.   

Халипенко Галина Іванівна

26202000121975

Ощад

500

28.   

Кісарець Валентина Миколаївна

26202000122004

Ощад

500

29.   

Кащук Ксенія Омелянівна

26202510305021

Ощад

500

30.   

Токарева Ганна Олександрівна

26202000121801

Ощад

500

31.   

Усачова Валентина Андріївна

26201000122179

Ощад

500

32.   

Добдіна Марія Михайлівна

26204000120941

Ощад

500

33.   

Кущева Галина Сазонівна

 

 

500

34.   

Фенканіна Марія Дем’янівна

26204000120833

Ощад

500

35.   

Пащенко Марія Іванівна (отримувач – двоюрідний онук Сосновський Іван Вікторович)

4149497110264795

Приват

500

36.   

Тхір Ірина Степанівна (отримувач – родич Кравченко Максим Володимирович)

5168757384300580

Приват

500

37.   

Войциховська Ганна Іванівна (отримувач – двоюрідний онук Сосновський Іван Вікторович)

4149497110264795

Приват

500

38.   

Лучко Марія Миколаївна (отримувач – дочка Калошина Катерина Іванівна)

4149497854504927

Приват

500

39.   

Сосновська Катерина Іванівна

(отримувач – онук Сосновський Іван Вікторович)

4149497110264795

Приват

500

40.   

Михайліченко Євгенія Михайлівна

26206500698131

Ощад

500

41.   

Пастушенко Діна Яківна

26205510321637

Ощад

500

42.   

Потапенко Клавдія Йосипівна

26204000120952

Ощад

500

43.   

Антощук Ганна Місіївна

26203000122694

Ощад

500

44.   

Рідінгер Антоніна Анатоліївна

4149499114392101

Приват

1000

45.   

Білоусова Ніла Тарасівна

26202000121986

Ощад

1000

46.   

Мостова Варвара Федорівна

26203025133914

Ощад

1000

47.   

Корабльова Зінаїда Григорівна

26201025126514

Ощад

1000

48.   

Крамаренко Марія Андріївна (отримувач син – Сичевський Микола Миколайович)

26201510504005

Ощад

1000

49.   

Олексієнко Олена Петрівна (отримувач – невістка Тарабріна Світлана Олександрівна)

5168757320207899

Приват

1000

50.   

Понамарьова Валентина Олександрівна

5168757327371706

Приват

1000

51.   

Попова Валентина Василівна (отримувач – дочка Глухманюк Світлана Григорівна)

5168757319829315

Приват

1000

52.   

Агафонова Любов Василівна

26209000122717

Ощад

200

53.   

Агафонова Надія Іванівна (отримувач – дочка Копач Любов Олександрівна)

5168742603731344

Приват

200

54.   

Альошкіна Зінаїда Василівна

26209000122739

Ощад

200

55.   

Афанасьєва Алла Іванівна

5168757360467841

Приват

200

56.   

Безбабна Марія Антонівна

26207510483238

Ощад

200

57.   

Безбабний Олександр Григорович

26208500011642

Ощад

200

58.   

Богданець Антоніна Михайлівна

 

 

 

59.   

Боєнко Любов Тихонівна

26208510288216

Ощад

200

60.   

Вакуленко Людмила Миколаївна

26206008897014

Ощад

200

61.   

Великодна Лідія Андріївна

26201500556546

Ощад

200

62.   

Великодний Володимир Антонович

26202510484254

Ощад

200

63.   

Волошина Алла Власівна

4149499101140844

Приват

200

64.   

Гаврих Віра Дмитрівна

26209000122751

Ощад

200

65.   

Горячковський Іван Пилипович

26208512836343

Ощад

200

66.   

Дафф Валентина Сергіївна

 

 

 

67.   

Дашевська Таїсія Іванівна

 

 

 

68.   

Демчук Віра Власівна

26209000122687

Ощад

200

69.   

Дехтярьова Зінаїда Павлівна

5168757325809988

Приват

200

70.   

Дігол Олексій Михайлович

26203500484575

Ощад

200

71.   

Дігол Світлана Андріївна

26209500484267

Ощад

200

72.   

Домінська Раїса Максимівна (отримувач – чоловік Домінський Веніамін Олексійович)

26201500484492

Ощад

200

73.   

Домінський Веніамін Олексійович

26201500484492

Ощад

200

74.   

Захаров Євген Іванович

 

 

 

75.   

Іванова Лідія Павлівна

26201000122191

Ощад

200

76.   

Калашникова Ніна Костянтинівна

26201000122210

Ощад

200

77.   

Кіріченко Віктор Григорович

 

 

 

78.   

Клюкас Павло Антонович

4731219109584387

Приват

200

79.   

Коваль Надія Григорівна

 

 

 

80.   

Костюченко Іван Іванович

 

 

 

81.   

Кравченко Ліна Григорівна

26200520303617

Ощад

200

82.   

Кравченко Любов Григорівна

26200008891414

Ощад

200

83.   

Кравченко Світлана Григорівна

26201000122168

Ощад

200

84.   

Краня Надія Володимирівна

26201000122180

Ощад

200

85.   

Красов Володимир Павлович

 

 

 

86.   

Красова Людмила Дмитрівна

 

 

 

87.   

Кузнєцов Микола Михайлович

26205500002405

Ощад

200

88.   

Лизогуб Ганна Яківна

26207510134673

Ощад

200

89.   

Лозенко Галина Вікторівна

5168757319336139

Приват

200

90.   

Лопатіна Поліна Василівна

26202000121964

Ощад

200

91.   

Мазурок Надія Іванівна

5168742607010257

Приват

200

92.   

Мазурок Олександр Федорович

4149499647971470

Приват

200

93.   

Мамалиженко Жанна Павлівна

26208311975193

Ощад

200

94.   

Матяр Олександр Миколайович

5168757325809848

Приват

200

95.   

Михайлін Валентин Іванович

 

 

 

96.   

Морозенко Олександр Іванович

5168757366841452

Приват

200

97.   

М’якенко Марія Іванівна

5168757380953127

Приват

200

98.   

Нагорна Галина Леонтіївна

 

 

 

99.   

Назіна Марія Станіславівна

5168757393958014

Приват

200

100.          

Панич Ганна Володимирівна (отримувач – сестра Тимченко Зінаїда Володимирівна)

26202000121834

Ощад

200

101.          

Петрик Ганна Григорівна

4149497868312184

Приват

200

102.          

Петровська Ніна Андріївна

26201000122209

Ощад

200

103.          

Пилипенко Любов Мойсеївна

26202000121812

Ощад

200

104.          

Подхалюзіна Меланія  Олексіївна

5168757394385977

Приват

200

105.          

Попович Аверку Іллівич

5168757327114783

Приват

200

106.          

Прунич Віра Петрівна

4149499100977444

Приват

200

107.          

Пугачова Анастасія Іванівна

5168757307253981

Приват

200

108.          

Резніченко Валентина Тихонівна

4149499101141172

Приват

200

109.          

Рожок Тетяна Андріївна

4149499101141842

Приват

200

110.          

Руденко Валентина Дмитрівна

26203280062808

Ощад

200

111.          

Сабат Лідія Федорівна

5168757318235639

Приват

200

112.          

Самойлова Олександра Семенівна

5168757380390627

Приват

200

113.          

Сиренко Віолетта Вікторівна

5168757325835876

Приват

200

114.          

Сичов Михайло Опанасович

26209780055591

Ощад

200

115.          

Слободян Галина Федорівна

26209000000367

Ощад

200

116.          

Солдаткіна Віра Петрівна

26204500484488

Ощад

200

117.          

Степаненко Надія Миколаївна

26209000000538

Ощад

200

118.          

Ташкевич Анатолій Пилипович (отримувач – зять Рябенський Володимир Васильович)

5168757367899962

Приват

200

119.          

Ташкевич Лідія Яківна

26203500484928

Ощад

200

120.          

Ташкевич Марія Яківна (отримувач – зять Рябенський Володимир Васильович)

5168757367899962

Приват

200

121.          

Тезерман Анатолій Федорович

4149499100977253

Приват

200

122.          

Торосян Вреж Андронокович

4149499120097116

Приват

200

123.          

Федорович Ольга Адамівна

26209000122740

Ощад

200

124.          

Чапчай Олександр Миколайович

26203500731950

Ощад

200

125.          

Чельцова Валентина Миколаївна

 

 

 

126.          

Чмельова Катерина Петрівна

26202000122037

Ощад

200

127.          

Чугунов Петро Іванович

 

 

 

128.          

Чупрій Неллі Олексіївна

5168742607988866

Приват

200

129.          

Шамрай Неля Євдокимівна

26200510484483

Ощад

200

130.          

Шамрай Ніна Тихонівна

(отримувач – чоловік Шамрай Богдан Васильович)

26206510535790

Ощад

200

131.          

Шиман Раїса Володимирівна

 

 

 

132.          

Юнацька Поліна Федорівна

26204504292698

Ощад

200

133.          

Ягніченко  Катерина Петрівна

 

 

 

134.          

Альохін Юрій Дмитрович

 

 

 

135.          

Бедратюк Марія Леонтіївна

 

 

 

136.          

Бережна Надія Миколаївна

 

 

 

137.          

Бойко Петро Іванович

 

 

 

138.          

Валькович Зоя Трофимівна

 

 

 

139.          

Гаврильчук Марія Леонтіївна

 

 

 

140.          

Дейнеко Катерина Іванівна

 

 

 

141.          

Демчук Світлана Вікторівна

 

 

 

142.          

Дехтярьова Валентина Іванівна

 

 

 

143.          

Дехтярьова Ганна Федорівна

 

 

 

144.          

Желябіна Віра Миколаївна

 

 

 

145.          

Калкутіна Любов Кузьмівна

 

 

 

146.          

Капачов Станіслав Миколайович

 

 

 

147.          

Кічкар Марія Сергіївна

 

 

 

148.          

Коржов Олександр Власович

 

 

 

149.          

Кравченко Тамара Андріївна

 

 

 

150.          

Луценко Віра Іванівна

 

 

 

151.          

Луценко Лариса Павілвна

 

 

 

152.          

Міхно Надія Павлівна

 

 

 

153.          

Муха Євдокія Миколаївна

 

 

 

154.          

Німчук Валентина Петрівна

 

 

 

155.          

Ніпошенко Домініка Дмитрівна

 

 

 

156.          

Панасенко Олександра Захарівна

 

 

 

157.          

Пшеничний Семен Григорович

 

 

 

158.          

Пяткова Віра Германівна

 

 

 

159.          

Савицька Аліна Сергіївна

 

 

 

160.          

Скрипник Катерина Михайлівна

 

 

 

161.          

Стоєв Олександр Іванович

 

 

 

162.          

Стоян Євгенія Георгіївна

 

 

 

163.          

Тарасова Феодора Федорівна

 

 

 

164.          

Терзі Кирикія Дмитрівна

 

 

 

165.          

Терзі Трифон Андрійович

 

 

 

166.          

Топал Ганна Іванівна

 

 

 

167.          

Топал Микола Олександрович

 

 

 

168.          

Тримбалюк Богдан Тимофійович

 

 

 

169.          

Фісхутдінова Ольга Петрівна

 

 

 

170.          

Хоменко Валентина Валентинівна

 

 

 

171.          

Цуканова Надія Захарівна

 

 

 

172.          

Чмельов Іван Андрійович

 

 

 

173.          

Ширименко Світлана Герасівна

 

 

 

174.          

Шукало Анастасія Гордіївна

 

 

 

175.          

Андрущенко Надія Володимирівна

26209500698183

Ощад

200

176.          

Антоненко Надія Олександрівна

 

 

 

177.          

Артеменко Олександр Миколайович

26209025111714

Ощад

200

178.          

Басаман Ганна Денисівна

26200510498026

Ощад

200

179.          

Безбабний Іван Євстафійович

 

 

 

180.          

Безпоповцева Любов Антонівна

26200000088764

Ощад

200

181.          

Богачова Валентина Борисівна

 

 

 

182.          

Богданов Володимир Васильович

 

 

 

183.          

Богочов Юрій Павлович

 

 

 

184.          

Бойко Зінаїда Миколаївна

 

 

 

185.          

Бондарєв Павло Михайлович

26207500697625

Ощад

200

186.          

Бунькова Любов Йосипівна

 

 

 

187.          

Герасименко  Василь Андрійович

 

 

 

188.          

Герасименко Василь Йосипович

26200000088797

Ощад

200

189.          

Герасименко Василь Семенович

 

 

 

190.          

Головацька  Ольга Григорівна

 

 

 

191.          

Головко Анатолій Федорович

 

 

 

192.          

Головко Тетяна Іванівна

 

 

 

193.          

Головкова Марія Федорівна

 

 

 

194.          

Головкова Надія Миколаївна

26205500568660

Ощад

200

195.          

Горбачов Микола Стефанович

 

 

 

196.          

Гумен Йосип Олексійович

 

 

 

197.          

Данельчук Лідія Никифорівна

26205500698154

Ощад

200

198.          

Дергачов Іван Олексійович

26202000121782

Ощад

200

199.          

Дергачова Галина Леонтіївна

26202000121793

Ощад

200

200.          

Дубініна Любов Олексіївна

 

 

 

201.          

Єднак Ганна  Петрівна

 

 

 

202.          

 Заторська Акуліна Андріївна

 

 

 

203.          

Кепін Леонід Григорович

 

 

 

204.          

Козаков Вячеслав Васильович

 

 

 

205.          

Корабльова Зінаїда Григорівна

 

 

 

206.          

Коржов Олександр Васильович

 

 

 

207.          

Коржова Антоніна Андріївна

 

 

 

208.          

Коржова Євгенія Онисимівна

 

 

 

209.          

Косенко Ніна Єфремівна

 

 

 

210.          

Кузмицька Євгенія Антонівна

 

 

 

211.          

Курдель Іван Петрович

 

 

 

212.          

Левко Ольга Петрівна

 

 

 

213.          

Лєбєдєв Микола Захарович

 

 

 

214.          

Лисенко Олександр Григорович

 

 

 

215.          

Лісова Олександра Степанівна

 

 

 

216.          

Луговий Яків Борисович

 

 

 

217.          

Лютенко Галина Костянтинівна

 

 

 

218.          

Лютенко Михайло Якович

 

 

 

219.          

Магомєдов Максим Бахмайович

 

 

 

220.          

Магомєдова  Євгенія Ігнатівна 

 

 

 

221.          

Малиновська Ганна Григорівна

 

 

 

222.          

Маркова Олександра Харитонівна

 

 

 

223.          

Михайленко Галина Михайлівна

 

 

 

224.          

Міходуй Маргарита Максимівна

 

 

 

225.          

Москаленко Микола Олександрович

 

 

 

226.          

Найдьонова Євгенія Яківна

 

 

 

227.          

Ніпошенко Лідія Леонтіївна

 

 

 

228.          

Павлюченко Марія Олександрівна

 

 

 

229.          

Паєва Катерина Костянтинівна

 

 

 

230.          

Пащенко Віль Іванович

 

 

 

231.          

Пащенко Марія Іванівна

 

 

 

232.          

Плоденко  Раїса Олексіївна

 

 

 

233.          

Плоденко Альберт Петрович

26202500697738

Ощад

200

234.          

Прокопець Тетяна Семенівна

26206500698205

Ощад

200

235.          

Прохоренко Ганна Антонівна

 

 

 

236.          

Прушинська Марія Іванівна

 

 

 

237.          

Прушинський Ігор Петрович

 

 

 

238.          

Рубцова Зінаїда Миколаївна

26202000121942

Ощад

200

239.          

Рубцова Любов Миколаївна

 

 

 

240.          

Руденко Лідія Іванівна

 

 

 

241.          

Руденко Михайло Іванович

 

 

 

242.          

Рудик  Єва Степанівна

 

 

 

243.          

Сильченко Галина Михайлівна

26205500721355

Ощад

200

244.          

Сильченко Георгій Павлович

26207500735037

Ощад

200

245.          

Сігаєва Пелагея Іванівна

 

 

 

246.          

Сікора Алла Іванівна

 

 

 

247.          

Соловйова Марія Павлівна

 

 

 

248.          

Сосновський Віктор Йосипович

 

 

 

249.          

Стогній Микола Маркович

 

 

 

250.          

Тарасенко Олександр Іванович

 

 

 

251.          

Тимофєєв Анатолій Тимофійович

 

 

 

252.          

Тихонова Ніна Яківна

 

 

 

253.          

Ткач Надія Йосипівна

 

 

 

254.          

Тугуши Клавдія Олексіївна

 

 

 

255.          

Фокіна Лідія Василівна

 

 

 

 

256.          

Чернишова Вікторія Василівна

 

 

 

257.          

Чикунда Іван Іванович

 

 

 

258.          

Чикунда Ніна Миколаївна

 

 

 

259.          

Шевцова Марія Іванівна

 

 

 

260.          

Янголенко Валентина Павлівна

 

 

 

261.          

Янушевич Валерій Миколайович

 

 

 

262.          

Янушевич Лариса Анатоліївна

26204500697855

Ощад

200

263.          

Адамчук Валентин Іванович

 

 

 

264.          

Адамчук Катерина Олександрівна

 

 

 

265.          

Амушлай Ніна Петрівна

 

 

 

266.          

Аузяк Василій Пантелійович

 

 

 

267.          

Волошин Віктор Олександрович

 

 

 

268.          

Воронов Віктор Іванович

5168757367573948

Приват

200

269.          

Воронов Володимир Миколайович

 

 

 

270.          

Галушко Олександр Іванович

5168757320208384

Приват

200

271.          

Гірак Степанія Миколаївна

 

 

 

272.          

Головенко Георгій Кирилович

 

 

 

273.          

Головенко Людмила Олександрівна

 

 

 

274.          

Гречан Марія Яківна

 

 

 

275.          

Гришина Валентина Іванівна

4149499646015105

Приват

200

276.          

Дубодєл Ольга Євтухівна

 

 

 

277.          

Замостяник Аделія Михайлівна

 

 

 

278.          

Звєрєва Валентина Олександрівна

 

 

 

279.          

Іскрук Борис Ілларіонович

 

 

 

280.          

Крижанівська Ганна Петрівна

 

 

 

281.          

Колисниченко Микола Вікторович

 

 

 

282.          

Крикунова Валентина Олексіївна

5168757330390958

Приват

200

283.          

 Лабан Степан Кирилович

26202000121997

Ощад

200

284.          

Левченко Ніна Дмитрівна

 

 

 

285.          

Лось Галина Гаврилівна

 

 

 

286.          

Ляшук Віра Тимофіївна

 

 

 

287.          

Малиновська Юлія Юріївна

 

 

 

288.          

Мисніков Павло Якович

 

 

 

289.          

Непом’ящий Павло Олексійович

 

 

 

290.          

Носов Олександр Піменович

 

 

 

291.          

Остапчук Ніна Іванівна

 

 

 

292.          

Павлушенко Валентина Сергіївна

 

 

 

293.          

Павлушенко Микола Савич

 

 

 

294.          

Пинтій Надія Тимофіївна

5168757316384066

Приват

200

295.          

Полякова Валентина Володимирівна

 

 

 

296.          

Попова Лідія Кузьмівна

 

 

 

297.          

Потапенко Людмила Костянтинівна

 

 

 

298.          

Процик Лідія Сергіївна

 

 

 

299.          

Пугачов Микола Єфимович

 

 

 

300.          

Пугачова Ганна Антонівна

 

 

 

301.          

Пшеничний Олександр Григорович

5168757352909156

Приват

200

302.          

Ротар Лідія Петрівна

 

 

 

303.          

Рубцова Любов Костянтинівна

 

 

 

304.          

Руда Клавдія Павлівна

 

 

 

305.          

Рудь Станіслав Петрович

 

 

 

306.          

Саакян Наполеон Асатурович

 

 

 

307.          

Саакян Тетяна Сергіївна

 

 

 

308.          

Сачук Людмила Миколаївна

 

 

 

309.          

Сиваєва Валентина Петрівна

 

 

 

310.          

Сисуненко Борис Семенович

 

 

 

311.          

Сисуненко Віра Іванівна

 

 

 

312.          

Славецька Анастасія Іллівна

5168742607194994

Приват

200

313.          

Сліпущенко Любов Василівна

 

 

 

314.          

Сліпчук Марія Іванівна

 

 

 

315.          

Соболєва Надія Дмитрівна

 

 

 

316.          

Соловйов Сергій Іванович

 

 

 

317.          

Соловйова Ганна Іванівна

 

 

 

318.          

Сотник Марія Олексіївна

 

 

 

319.          

Усатюк Світлана Олександрівна

 

 

 

320.          

Фіра Ольга Миколаївна

 

 

 

321.          

Фуголь Розалія Юріївна

 

 

 

322.          

Хомич Антоніна Прокопівна

 

 

 

323.          

Хорощак Антоніна Степанівна

 

 

 

324.          

Чернякевич Валентина Олександрівна

 

 

 

325.          

Чикунда Валентина Михайлівна

 

 

 

326.          

Чумак Петро Якович

26203500692839

Ощад

200

327.          

Шамрай Ярослав Васильович

 

 

 

328.          

Шевчук Віктор Сергійович

 

 

 

329.          

Шевчук Галина Харитонівна

 

 

 

330.          

Шипін Іван Васильович

 

 

 

331.          

Шихалєва Надія Костянтинівна

 

 

 

332.          

Янковська Валентина Павлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 9                                 ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін та доповнень до рішення про

 надання пільг на харчування учнів ЗЗСО  та вихованців

 ЗДО  Коблівської сільської ради з 01.04.2019 року                            

 

Відповідно до статі 34 та підпункту 22, частини 1 статі 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи пункт 18 рішення №11 ХХХIХ сесії Коблівської сільської ради 6 скликання від 24.02.2015 року «Про затвердження комплексної програми «Турбота» на 2015-2019 роки», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 06.08.2014 № 353 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 № 870/1246 «Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у загальноосвітніх навчальних закладах», розглянувши клопотання директорів Новофедорівського ЗЗСО I-III ст. В.Герасименко , Коблівського ЗДО «Сонечко» Т.Кисіль та Українського ЗДО «Васильок» Т.Циганко,  протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати пільги на безоплатне харчування в Новофедорівському ЗЗСО І-ІІІ ст. Коблівської сільської ради з 01.04.2019 року по 31.12.2019 року дітям із багатодітних сімей (додаток № 1).

 

 1. Надати пільги на безоплатне харчування в Коблівському ЗДО «Сонечко» та Українському ЗДО «Васильок» Коблівської сільської ради з 01.04.2019 року по 31.12.2019 року дітям з малозабезпеченної родини та багатодітної родини (додаток № 2).

 

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток №1

                                                                                   до рішення № 9

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

п/п

П.І.Б

Статус

 

 

 

                                           НОВОФЕДОРІВСЬКИЙ ЗЗСО I-III ст.

1

Рузак Юлія Олександрівна

6 кл., багатодітна родина

2

Рузак Вікторія Олександрівна

7 кл., багатодітна родина

3

Маяк Сергій Миколайович

7 кл., багатодітна родина

 

 

 

   

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток № 2

                                                                                   до рішення № 9

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

п/п

П.І.Б

Статус

 

 

 

                                           КОБЛІВСЬКИЙ ЗДО «СОНЕЧКО»

1

Древаль Тетяна Віталіївна

Малозабезпечена родина

 

 

 

                                         УКРАЇНСЬКИЙ ЗДО «ВАСИЛЬОК»

1

Павлюк Ярина Василівна

Багатодітна родина

     

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 10                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження Положення « Про

 оплату праці відділу освіти, молоді та

 спорту Коблівської сільської ради »

 

 Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування», « Про оплату праці», положень Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298  «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,   протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект Положення «Про оплату праці відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради » (додається).

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань освіти, фізичного виховання , культури, у охорони здоров’я та соціальної політики.

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток

                                                                                   до рішення № 10

                                                                                   ХХХVIII сесії 8 скликання

                                                                                   від 18 березня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

                                           

ПОЛОЖЕННЯ

«Про оплату праці

відділу освіти, молоді та спорту

Коблівської сільської ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Коблеве – 2019 р.

 

 

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1. Метою цього Положення є забезпечення мотивації працівників  в підвищенні ефективності праці, спрямованої на досягнення стратегічної мети та завдання відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради  (далі – Відділу ).

 

       1.2. Основними законодавчими документами формування Положення є: Кодекс законів про працю України, Закон України «Про оплату праці», Закон України «Про відпустки», Закон України «Про індексацію грошових доходів населення», «Інструкція зі статистики заробітної плати», інші законодавчі акти, що стосуються оплати праці.

 

      1.3. Це положення визначає систему оплати праці, її структуру, строки та періодичність виплати заробітної плати, інші питання оплати праці працівників Відділу.

    

     1.4. Критеріями рівня оплати праці працівників Відділу є:

 

   —  внесок кожного працівника з урахуванням фактично відпрацьованого часу і результатів його роботи;

   —   посадові оклади працівників, визначені на основі тарифної системи оплати праці відповідно но норм чинного законодавства та штатного розкладу.

 

 

 1. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ

 

       2.1. Заробітна плата вважається винагородою за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці (нормами часу, посадових обов’язків).

 

      2.2. Фонд оплати праці Відділу складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

 

Основна заробітна плата включає посадові оклади (тарифні ставки), встановлені працівникам  відповідно до штатного розкладу.

 

Додаткова заробітна плата містить доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, що передбачає чинне законодавство та  це Положення.

 

До інших заохочувальних і компенсаційних виплат відносяться премії, інші грошові та матеріальні виплати, передбачені  Положенням « Про преміювання працівників закладів освіти Коблівської сільської ради та працівників відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради ».

 

      2.3. Основою організації трудової діяльності в Відділі є тарифна система, що містить: тарифні розряди, посадові оклади (тарифні ставки) працівників.

 

      2.4. Заробітна плата працівникам Відділу нараховують з відповідним затвердженому керівником штатним розписом, який формується на підставі окладів, визначених відповідно до тарифної сітки , надбавок і доплат, інших виплат, встановлених чинним законодавством України та цим Положенням.

 

       2.5. При наданні щорічних відпусток працівникам Відділу здійснюється виплата матеріальної допомоги на оздоровлення за рахунок коштів фонду оплати праці  згідно чинного законодавства .

 

      2.6. У разі тимчасової втрати працездатності оплата праці здійснюється всім працівникам Відділу згідно страхового стажу.

 

      2.7. При укладанні з працівником трудового договору  доводять до його відома інформацію про належну заробітну плату: її розміри, порядок і терміни виплати.

 

      2.8. При введенні нових або зміні чинних умов оплати праці в бік погіршення або випадках скорочення штатів, Відділ  зобов’язується повідомляти працівників за два місяці.

 

     2.9. Якщо співробітник виконав місячну норму праці, Відділ сплачує гарантовану заробітну плату на рівні не нижче встановленої законом мінімальної.

 

      2.10. При роботі на неповний посадовий оклад та коли працівником не виконано повний обсяг місячної  норми праці, заробітна плата  виплачується пропорційно відпрацьованому часу.

 

    2.11.  Працівники Відділу, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. 

 

     2.12. Підставою нарахування заробітної плати працівникам Відділу за підсумком роботи за місяць є:

 

       —    штатний розпис ;

 • табель обліку робочого часу;
 • накази з установлення доплат та надбавок, премій та винагород.

 

     2.13.  Заробітна плата виплачується працівникам Відділу регулярно в робочі дні в строки, встановлені даним Положенням, двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує 15 календарних днів :

            —     до 20  числа поточного місяця – виплачується заробітна плата за

                   першу   половину місяця з 1 по 15 число ;

 • до 05 числа кожного місяця, наступного за розрахунковим – виплачується заробітна плата за другу половину місяця з 16 по 30 (31) число.

 

     2.14.   На випадок, якщо день виплати співпадає з вихідним, святковим або неробочим днем,  заробітна плата виплачується напередодні.

 

     2.15.  Заробітна плата за першу половину місяця виплачується у сумі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку нарахованого за попередній період фонду оплати праці.

 

      2.16. Всі розрахунки з оплати праці проводяться через особові поточні рахунки працівників, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, відкриті в установах банків, з якими Відділом укладено договір на розрахунково-касове обслуговування по видачі заробітної плати з використанням платіжних карток.

 

      2.17. Заробітна плата працівникам Відділу за весь період щорічної відпустки підлягає виплаті не пізніше  трьох днів до її початку .

 

      2.18. У разі звільнення працівника виплата повної суми, йому належної, здійснюється у день звільнення.

 

      2.19. Кожен працівник щомісяця в централізованій бухгалтерії Відділу отримує інформацію щодо нарахованої та виплаченої йому заробітної плати.

 

     2.20.  Розмір заробітної плати  ( посадові оклади)  переглядаються з урахуванням змін у чинному законодавстві.

 

      2.21. У період між переглядом розміру заробітної плати, заробітна плата працівників відділу індексується згідно з чинним законодавством.

 

      2.22. Утримання із заробітної плати працівників здійснюється тільки у випадках, що передбачені чинним законодавством.

 

      2.23. Трудові спори з питань оплати праці розглядаються та вирішуються згідно чинного законодавства про трудові відносини.

 

 1. ДЖЕРЕЛА КОШТІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

 

     3.1. Джерелом коштів при оплаті праці в Відділі є кошти місцевого бюджету.

 

 

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

     4.1. Начальник відділу та головний бухгалтер відповідальні за:

 

 • забезпечення нарахування та виплати заробітної плати у відповідності з чинним законодавством України та даним Положенням;
 • своєчасне затвердження та підписання документів, що служить підставою при її нарахуванні;
 • гарантування своєчасного та правильного її нарахування і виплати;
 • персоніфікованого обліку сум нарахованої заробітної плати.

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

                    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 11                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве    

 

Про внесення змін до структури та

штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту

Коблівської сільської ради

 

    Відповідно до Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМУ 1298 від 30.08.2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,  Наказу Міністерства освіти і науки України № 1055 від 04.11.2010 р. «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.21019 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:        

 1. Внести зміни та доповнити структуру Відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради та викласти в наступній редакції :
 2. Привести у відповідність структуру комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Коблівської сільської ради (додаток № 1).         
 3. Затвердити штатний розпис комунального закладу « Центр позашкільної освіти» Коблівської сільської ради (додаток № 2) .
 4. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

     Додаток № 1

до рішення № 11

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

 

 

 

ДОДАТКОВА СТРУКТУРА

Коблівської сільської ради

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посада

Кількість штатних посад

 Центр позашкільної освіти викласти у наступній редакції з 01.03.2019 р.

1

Директор

1

2

Керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи

5

 

Разом:

6

 

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 2

до рішення № 11

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

 

                                                                      

 

Затверджую штат у кількості _6_ 
штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 
_25766,00  гривень 
Секретар ради_______________
                      (посада)

___________________ С.Талоха 
   (підпис керівника)       (ініціали і прізвище)

18 березня 2019 р. 
      (число, місяць, рік)                        М.П.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Викласти у наступній редакції з 01.03.2019 р.

Коблівська сільська рада 
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

Центр позашкільної освіти

1

Директор   

        1

       4956,00

         4956,00

2

Керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи

       5

       4162,00

        20810,00

 

Усього

       6

           х

        25766,00

Начало формы

Керівник

______________О.Ю. Олефіренко
(підпис)            (ініціали і прізвище)

М.П.

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 12                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про утворення служби  з перевезення

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,

які мають порушення опорно – рухового апарату

 

Відповідно статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», указу Президента України «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», комплексною програмою «Турбота» Коблівської сільської ради на 2017-2020 роки, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

 

 1. Затвердити Положення про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (додається).

 

 1. Рішення виконавчого комітету № 33 від 19 квітня 2018 року «Про створення служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю» вважати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики, бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

                

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

     Додаток

до рішення № 12

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

 

 

Положення

про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,

які мають порушення опорно – рухового апарату

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Автотранспортне обслуговування службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату (надалі — Служба) та проживають на території сіл Коблівської сільської ради є одним із видів соціальних послуг, які надаються Коблівською сільською радою.

1.2. Служба створюється та ліквідується Коблівською сільською радою. 

1.3. Послуги Служби надаються особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території сіл, селища Коблівської сільської ради. Вищезазначені послуги надаються не частіше один раз на місяць до обласного центру та до двох разів на місяць в межах селищної ради, крім транспортування до закладів охорони здоров’я та у разі потреби в медичній допомозі. Не використані транспортні послуги за місяць на наступний місяць не переносяться.

1.4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями Коблівського сільського  голови, іншими нормативно — правовими документами та даним Положенням.

1.5. Спеціально обладнаний автомобіль знаходиться на балансі Коблівської сільської ради.

1.6. Спецавтотранспорт зберігається у місці паркування з необхідним обладнанням та устаткуванням з обов’язковими засобами щодо протипожежної та охоронної безпеки. 

1.7. Основні поняття, які застосовуються в даному Положенні:

1.7.1. Замовник послуги з перевезення – особи з інвалідністю, представники осіб з інвалідністю.

1.7.2. Виконавець послуги – служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

1.7.3. Одержувачі послуги – особи з інвалідністю та діти з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

1.8. Утримання служби здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

 1. Мета і завдання служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

2.1. Основною метою Служби є розширення соціальних послуг, поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату.

2.2. Для досягнення зазначеної мети Коблівська сільська рада:

— створює умови щодо поліпшення якості життя осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату;

— надає транспортні послуги;

— утримує автотранспорт у належному технічному стані.

 

III. Порядок прийому заяв та умови використання спецавтотранспорту

 

3.1. Організація роботи по прийому заявок у службі здійснюється провідним спеціалістом загального відділу селищної ради. Провідний спеціаліст реєструє заявки у спеціальному журналі.

3.2. Заступник селищного голови з питань освіти, медицини, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та впровадження інвестиційних програм контролює діяльність використання спецавтотранспорту за його призначенням.

3.3. Послуга з перевезення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату та проживають на території сіл Коблівської сільської ради  надається безкоштовно.

3.4. Для отримання права користування послугою одержувачу або довіреній особі необхідно звернутися до Коблівської сільської ради та надати такі документи:

— заяву;

— довідку про наявність групи інвалідності.

3.5. Заяви на обслуговування спецавтотранспортом приймаються від осіб з інвалідністю, представників осіб з інвалідністю, старост особисто або в телефонному режимі за номером 9-66-72 за два дні до запланованого виїзду за вказаною адресою.

3.6. Спецавтотранспорт використовується за призначенням в робочі дні з 08.00 год. до 17.00 год.

3.7. На кожне замовлення послуги спеціалістом загального відділу сільської  ради формується маршрут поїздки, який видається водію напередодні виконання замовлення.

3.8. Супровід замовника здійснює соціальний працівник або представник особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату. У маршрутному листі водія виїзд затверджується підписом замовника про виконану заяву.

3.9. Не допускається використання спецавтотранспорту для:

— перевезення громадян, якщо в наявності у них або членів їх родин є у користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи

соціального захисту населення;

 

— особистих поїздок працівників сільської ради.

3.10. Відповідальна особа щоквартально підводить підсумки з питань діяльності Служби:

— кількість заявок (колективних, індивідуальних);

— рейтинг маршрутів (лікувально – профілактичні, соціально – освітні, соціально – побутові, культурні спрямування тощо);

— загальна тривалість маршрутів (найдовший, найкоротший);

— загальні підсумки наданих послуг (кількість часу витраченого на одну особу, загальна вартість однієї послуги тощо).

3.11. Питання не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку виконавчим комітетом Коблівської сільської ради.

 

 1. Права і обов’язки замовника та виконавця

 

4.1. Одержувачі мають право на:

— повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Служби;

— якісне надання соціальної послуги;

— вчасний та професійний розгляд особистих заяв та скарг працівниками

 відділу соціального захисту сімї, дітей та молоді та виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

4.2. Одержувачі зобов’язані:

— після закінчення поїздки підтвердити особистим підписом або підписом супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його використання;

— попередити виконавця не пізніше ніж за 24 години до запланованої поїздки про її необхідність або скасування;

— дотримуватись правил графіку роботи виконавця;

— з повагою ставитися до працівників виконавця;

— бережливо ставитися до майна виконавця.

 1. Виконавець:

— організовує роботу по транспортному обслуговуванню та несе персональну відповідальність за виконання покладених завдань та використання коштів;

— дотримується вимог з охорони праці, виробничої, санітарної і протипожежної безпеки.   

 

 1. Керівництво службою з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

5.1. Керівництво Службою  здійснює перший заступник сільського голови 

який:

— визначає ступінь відповідальності за виконання покладених на Службу  завдань;

— вносить пропозиції Коблівському сільському  голові щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Служби у межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань.

 

 1. Контроль за діяльністю служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно – рухового апарату

 

6.1. Контроль за діяльністю Служби, перевірку її роботи здійснює засновник —  Коблівська сільська рада та інші уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту, контроль за виконанням службових обов’язків працівниками Служби покладається на першого заступника сільського  голови.

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 13                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту «Програми

розвитку фізичної культури і спорту

в Коблівській сільській раді на 2019-2022 роки»

          Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» , Указів Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Миколаївській області на 2019-2022 роки», затвердженої рішенням № 10 24 позачергової сесії від 21.12.2018 року, з метою створення умов для поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визнати, що «Програма розвитку фізичної культури та спорту Коблівської сільської ради на 2017-2021 роки», затверджена рішенням VІІ сесії  8  скликання від   25.04.2017 року № 11 втратила чинність.

 

 1. Затвердити проект «Програми розвитку фізичної культури і спорту в

Коблівській сільській раді на 2019-2022 роки» (далі – Програма) в новій редакції (додаток №1).

 

 1. Затвердити Паспорт цільової «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Коблівській сільській раді на 2019-2022 роки Коблівської сільської ради на 2019-2022 роки» (додаток № 2).

 

 1. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми визначити відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 1

до рішення № 13

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

                                                                           

 

 

ПРОЕКТ Програми розвитку фізичної культури

 і спорту на 2019-2022 роки у Коблівській сільській раді

 

 1. Загальні положення

 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення. Лише п’ять відсотків населення громади залучено до занять фізичною культурою і спортом (загальнодержавний показник 13 відсотків). Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами: відсутністю будь якої програми у сфері фізичної культури і спорту, відсутнє бюджетне фінансування (з селищного  бюджету не виділяється жодних коштів на спортивно-масові заходи на підтримку футбольних команд  громади та учасників інших змагань), неефективного залучення позабюджетних коштів, практично нульовий обсяг інвестицій, незадовільний стан матеріально-технічної бази, недостатнє пропагування з боку місцевої влади здорового способу життя та оздоровлення населення.

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

 

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

 1. Мета Програми

 

             Метою Програми є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення розвитку заняттям  спортом  серед дитячо-юнацького населення громади, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 1. Основні завдання Програми

 

              Основними  завданнями Програми є:

запровадження в навчальних закладах громади  усіх типів та форм власності рухової активності школярів;

забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем;

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей  і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки футбольних команд громади, підвищення якості функціонування гуртків, підтримки ветеранів спорту.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Заходи програми 

розвитку фізичної культури і спорту  у Коблівській сільській раді

на 2019-2022 роки

№ пп

Назва заходу

Виконавець

Джерело фінансування

Обсяги фінансування тис.грн    2019

Обсяги фінансування    тис.грн2020

Обсяги фінансування

тис.грн

2021

Обсяги фінансування

тис.грн

тис.грн2022

1

Проведення змагань в громаді з видів спорту та участь в обласних змаганнях та галузевих спартакіадах

Відділ освіти, молоді та спорту

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

2

Матеріальне забезпечення медичного та суддівського обслуговування,

стартові внески.

Відділ освіти, молоді та спорту

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

3

Придбання грамот,призів, спортивного інвентаря.

Відділ освіти, молоді та спорту

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

4

Проведен

ня поточного ремонту спортив

них майданчиків громади

 (придбання краски, будівельних матеріалів і.т.д.)

Відділ освіти, молоді та спорту

Сільський бюджет

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

 

          Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів, що передбачатимуться у сільському  бюджеті на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

        Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,  громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. Напрями реалізації Програми:

 

1) створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів освіти, установах громади;

2) здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд у громаді  за рахунок сільського бюджету, позабюджетних коштів,коштів комерційних структур, які працюють на території громади;

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  широких верств населення;   

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри);

5) забезпечення участі футбольних команд громади  в чемпіонаті району;

6) щорічне проведення спартакіади допризовної молоді та участь у обласній;

7) забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази  , облаштування необхідним обладнанням та інвентарем;

8) забезпечення участі в обласних змаганнях в дитячо-юнацькій лізі  з футболу,   на приз обласного клубу «Шкіряний м’яч» та обласному фестивалі «Даруймо радість дітям»;

9) облаштування існуючих капітальних спортивних споруд, будівництво   майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням;

10) покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

 1. Медичне забезпечення Програми

 

         Планується   залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань

 

 1. Інформаційно-пропагандистське забезпечення Програми

 

        Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях розвитку фізкультури та спорту, забезпечуватиметься інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів громади до регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься   населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.

 

8.     Очікувані  результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видівфізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити  результати  виступу  футбольних команд громадив чемпіонаті району;

сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд громади, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;

зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

зменшити  середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

 

 1. Порядок використання коштів селищного бюджету та механізм реалізації

 

Кошти бюджету Коблівської сільської ради  спрямовуються на:

участь спортсменів і команд у спортивних змаганнях з видів спорту, які передбачені календарним планом спортивно-масових заходів  та положень про проведення змагань;

проведення змагань з видів спорту, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану змагань на відповідний рік;

ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових спортивних споруд, облаштування спортивного майданчика із синтетичним покриттям;

придбання спортивного інвентарю  та обладнання для забезпечення проведення навчально-спортивної роботи

 

 1. Механізм реалізації та  контроль за виконанням Програми

Виплата коштів на виконання заходів Програми проводиться з дотримання  наступного механізму. Для одержання коштів до відділу освіти, молоді та спорту надаються  наступні  документи:

договір про матеріальну відповідальність з  представником  команди, тренером  з виду спорту;

клопотання від представника команди;

копія паспорту представника команди, тренера з виду спорту;

кошторис витрат на проведення змагань;

авансовий звіт з відомістю та підписами учасників змагань згідно кошторису витрат.

Виплата матеріального забезпечення учасникам змагань, медичного та   суддівського обслуговування  проводити через відповідальну особу представника команди, тренера з виду спорту.

При придбанні матеріальних цінностей, спортивного інвентарю надаються наступні документи:

договір з постачальником;

накладна про одержання  товарів;

рахунок;

виписка з ЄДРПОУ;

довіреність (за потребою).

 1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

 Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2019-2022 роки у Коблівській сільській раді покладається на  постійну комісію  з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток № 2

до рішення № 13

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

                                                                           

 

 

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Коблівській сільській раді
на 2019-2022 роки та орієнтовні обсяги їх фінансування

Головні напрямки фізкультурно-оздоровчої та спортивноїдіяльності в громаді.

 

 

з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Строк

вико-

нання

Прогнозні обсяги та джерела
фінансування (тис. гривень)

         1.Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча робота у

 навчально-виховній сфері.

1.1.

Забезпечити освітню сферу «Фізична культура» в громаді високо кваліфікованими фахівцями, створити умови для підвищення їх професійного рівня в системі курсової підготовки та проведення щорічного конкурсу «Учитель року з фізичної культури», «Тренер року».

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.2

Систематично проводити у навчальних закладах освіти всіх ступенів спортивно-масову роботу, у тому числі з видів спортивного туризму.

 

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, заклади освіти, Центр позашкільної освіти

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.3

Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно відвідомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною культурою і спортом.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.4

Надавати безкоштовно спортивні зали та приміщення незалежно відвідомчої належності для занять дітей і сільського населення фізичною культурою і спортом.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради, ЦПО

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.5

 Проводити серед учнівської молоді багато ступеневі комплексні спортивні заходи за програмою спартакіад школярів, юнацьких і молодіжних ігор, першості і чемпіонати області з видів спорту, фізкультурно-оздоровчі заходи патріотичного спрямування «Козацький гарт», «Нащадки козацької слави».

 

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, заклади освіти, ЦПО.

 

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.6

Забезпечувати проведення державного тестування фізичної підготовленості учнів загально освітніх шкіл.

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, заклади освіти, Центр позашкільної освіти

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

1.7

Організуватина початку нового навчального року в загальноосвітніх школах проведення першого уроку на тему «Спорт і фізичне виховання — утвердження здорового способу життя та зміцненняздоров’я».

 

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, заклади освіти.

 

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

2Фізкультурно-оздоровча робота у виробничій та соціально-побутовій сферах

 

2.1

Забезпечувати проведення галузевих та міжгалузевих спартакіад, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для працівників за місцем проживання .

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради

 

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

2.2

Організовувати серед організацій, установ, підприємств огляд-конкурси з фізкультурно-масової та оздоровчоїроботи.

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

2.3

Передбачати у програмах соціально-економічного та культурного розвитку будівництво спортивних об’єктів в сільській місцевості.

 

Коблівська сільська рада, Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

2019

2020

2021

2022

 

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

2.4

Проводити серед учнів закладів освіти футбольний фестиваль „Даруємо радість дітям» та спортивні змагання «Майбутній олімпієць»

 

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, Центр позашкільної освіти

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

2.5

Організовувати серед сіл та селищ огляд-конкурси з фізкультурно-масової та спортивної роботи, проведення сільських спартакіад.

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, Центр позашкільної освіти.

 

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

 

3.Спортивна діяльність

3.1

Проводити спортивні заходи, чемпіонати першості, кубки громади з різних видів спорту, турніри, присвячені знаменним датам

 

Коблівська сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до
них

 

3.2

Створити умови для підготовки різних команд громади і окремих спортсменів з різних видів спорту для їх успішних виступів на районних обласних; Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

 

Коблівська сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

3.3.

Забезпечити фінансування діяльності футбольного та волейбольного клубу на навчально-спортивну роботу та придбання спортінвентарю.

 

Коблівська сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

3.4

Культивувати на території сільської ради нові олімпійські та неолімпійські види спорту.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

4.Фізичне виховання та спортивна діяльність населення із специфічними професійними та фізичними характеристиками, фізичне виховання серед сільського населення

4.1

Проводити щорічні змагання з військово-прикладних і спортивно-технічнихвидів спорту, спартакіади до призовної молоді громади.

 

Коблівська сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради

 

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

4.2

Ввести в практику роботи проведення змагань серед інвалідів і дітей з фізичними вадами.

 

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради, ІРЦ

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

5.Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна та спортивна діяльність серед дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей.

5.1

Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей.

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, ІРЦ

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

5.2.

Надавати спортивні споруди незалежно від форм власності для фізкультурно-спортивних і реабілітаційно-оздоровчих занять дітей-інвалідів, забезпечивши їх відповідним обладнанням та інвентарем.

Відділ освіти,молоді та спорту Коблівської сільської ради, ІРЦ

2019

2020

2021

2022

Обсяги фінансування визначаються
щороку за наявності фінансового ресурсу
під час затвердження місцевих бюджетів
на відповідний рік та внесення змін до них

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 14                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту Програми

оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської

сільської ради на 2019-2023 роки

 

          Відповідно до статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 25 червня 2013 року № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,  розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», з метою створення умов для поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект Програми оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської сільської ради на 2019-2023 роки (далі – Програма)

(додаток № 1).

 

 1. Затвердити Паспорт цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської сільської ради на 2019-2023 роки (додаток № 2).

 

 1. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми визначити відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань освіти, культури, туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

     Додаток № 1

до рішення № 14

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

                                                                           

 

ПРОГРАМА

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ
КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2019-2023 РОКИ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програму оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської сільської ради на 2019-2023 роки розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок» від 04 вересня 2008 року №375-УТ (із змінами).

Програму спрямовано на реалізацію основних напрямків державної
політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. Програмою визначено
основні показники, заходи та напрямки діяльності у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей, фінансові та організаційні засади, права, обов’язки усіх
учасників процесу.

Програму створено для забезпечення надання послуг з оздоровлення та
відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, визнання пріоритетним у
діяльності здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я дітей шляхом
організації оздоровлення та відпочинку.

В останні роки питанню дитячого оздоровлення приділяється значна увага з боку Президента України, керівництва Уряду, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських та профспілкових організацій.  Забезпечення дітей якісним оздоровленням та відпочинком з року в рік стає актуальнішим. Так, в Коблівській сільській раді Березанського району оздоровчими послугами планується забезпечити більше 80% від загальної кількості дітей шкільного віку. Впродовж останніх років наймасовішою формою відпочинку та оздоровлення дітей залишаються табори з денним перебуванням при закладах загальної середньої освіти. Активним відпочинком та оздоровленням в дитячих оздоровчих таборах Коблево-Рибаківської зони відпочинку планується охопити до 350 дітей.

Забезпечене стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням, а також вихованців дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей.

Забезпечується організоване направлення дітей пільгових категорій Коблівської сільської ради Березанського району, обдарованих, талановитих дітей на оздоровлення в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку розташовані в області, на узбережжі Чорного моря, у МДЦ «Артек» і УДЦ «Молода гвардія».

До дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» діти направляються
відповідно до Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та
відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр

«Артек» і державного підприємства «Український дитячий центр «Молода
гвардія» за рахунок бюджетних затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики України від 27.06.2018 № 938, зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 19 липня 2018 р. за № 841/32293 (далі — Положення).

Путівки на зазначену зміну — безоплатні. Оплата проїзду груп дітей також
здійснюється за кошти батьків (осіб, які їх замінюють). За бажанням батьки
можуть доставити дитину до закладу самостійно.

Відповідно до Положення безоплатні путівки надаються: дітям-сиротам; дітям, позбавленим батьківського піклування; дітям
з інвалідністю, здатним до самообслуговування (за відсутності медичних
протипоказань); дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичних операцій, або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних
операцій, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в
антитерористичній операції; дітям, один із батьків яких загинув під час масових
акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; дітям, які
проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення; рідним
дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному
дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; дітям, взятим на
облік службами у справах дітей як таким, що перебувають у складних життєвих
обставинах; дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних
аварій, катастроф; дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на
виробництві або під час виконання службових обов’язків; дітям із
малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; дітям із багатодітних сімей.

  Окрім того, відповідно до пункту 3 розділу II Положення путівкою до
одного й того самого дитячого центру дитина забезпечується один раз на два
роки, тобто, якщо дитина 2018 року відвідувала центр «Артек», то у 2019 році
вона не може бути направлена до «Артеку», але в той же час може
направлятись до дитячого центру «Молода гвардія».

В навчальний період в центрах «Артек» та «Молода гвардія» працює
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, організована для безперервного
навчання дітей, що перебувають на оздоровленні. По закінченню зміни діти
отримають відповідний документ, що засвідчує проходження навчання в період оздоровлення.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є:

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей,
розроблення і виконання відповідних регіональних програм;

виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;

здійснення оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

здійснення в межах повноважень контролю за діяльністю дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку;

удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення
надання державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг,
збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Основними завданнями Програми є:

Забезпечення своєчасної підготовки і здійснення заходів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення;

координація робіт з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, із забезпечення дітей якісними харчовими продуктами і лікарськими засобами, із здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;

збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей;

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належних умов для виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок, формування навичок здорового способу життя;

забезпечення своєчасного та в необхідному обсязі фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а також цільове використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби;

залучення в установленому порядку коштів фондів, підприємств, установ, організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, модернізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки;

адресність соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів,  на оздоровлення та відпочинок дітей.

 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів у межах наявного фінансового
ресурсу, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
законодавством України.

Реалізацію заходів Програми забезпечують місцеві органи виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Обсяг фінансування окремих заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей Коблівської сільської ради Березанського району на 2019-2021 роки.

 

 

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дозволить забезпечити:

своєчасну підготовку і здійснення заходів щодо літнього оздоровлення та відпочинку дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

координацію робіт з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, із забезпечення дітей якісними харчовими продуктами і лікарськими засобами, із здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення;

контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності і підпорядкування, зокрема стосовно створення в них безпечних умов для перебування дітей, умов, що відповідають вимогам санітарних норм, за здійсненням заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дітей;

створення у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку належних умов для виховання дітей, розвитку їх інтересів та здібностей, здобуття елементарних трудових навичок, формування навичок здорового способу життя;

своєчасне та в необхідному обсязі фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, а також цільове використання бюджетних коштів, передбачених на зазначені потреби;

залучення в установленому порядку коштів фондів, підприємств, установ, організацій для фінансування заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, модернізації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту  Коблівської сільської ради, інші органи, які визначені відповідальними виконавцями.

Координація виконання Програми здійснюватиметься відділом освіти, молоді  та спорту Коблівської сільської ради.

Виконавці Програми до 15 вересня інформують відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради про хід її виконання.

          

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток № 2

до рішення № 14

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

                                                                           

 

ПАСПОРТ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

відпочинку та оздоровлення дітей Коблівської сільської ради

на 2019-2023 роки

 

 1. Програму підготувала: Олефіренко О.Ю.- начальник відділу освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

 

 1. Ініціатор програми – відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

 

 1. Відповідальні виконавці:

відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради;

відділ соціального захисту сім’ї, дітей та молоді Коблівської сільської ради;

Березанський районний сектор ГУ ДСНС України у Миколаївській області;

КЗ «Березанським РЦ ПМСД»  АЗПСМ с.Коблеве;

Березанське РВ УМВС України в Миколаївській області;

Очаківське міськрайонне управління головного управління держпродспоживслужби у Миколаївській області.

 

 1. Термін виконання: 2019-2023 роки

 

 1. Обсяги та джерела фінансування -700,0 тис.грн. із місцевого бюджету Коблівської сільської ради у межах наявного фінансового
  ресурсу, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
  законодавством України.

 

 

 

В.о. сільського голови                                       

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 15                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської  сільської ради та затвердження Положення про відділ ЦНАП і графіку його роботи

 

Відповідно до статті 25 та керуючись частиною четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», рішення сесії Коблівської сільської ради від 14.02.209 № 3 «Про концепцію створення центру надання адміністративних послуг в Коблівській об’єднаній територіальній громаді», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Утворити в структурі виконавчого комітету Коблівської сільської ради відділ «Центр надання адміністративних послуг» та затвердити штатну чисельність працівників відділу в кількості 4 штатних одиниці (додаток № 1).

 

 1. Фізично відділ ЦНАП виконавчого комітету Коблівської сільської ради розміщується за адресою: с. Коблеве, вул. Одеська, 4.

 

 1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Коблівської сільської ради, Додаток 2.

 

 1. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Коблівської сільської ради, Додаток 3.

 

 1. Внести зміни до рішення Коблівської сільської ради від 22.12.2018 року №2 «Про затвердження структури Коблівської сільської ради» , а саме пункт 1.7 вважати таким, що втратив чинність та внести зміни до рішення Коблівської сільської ради від 06.01.2017 року № 2 «Про структуру виконавчих органів Коблівської сільської ради», а саме підпункт 2.5 вважати таким, що втратив чинність.

 

 1. Рішення сесії Коблівської сільської ради від 14.02.2019 №4 “Про затвердження Графіку роботи Центру надання адміністративних послуг у Коблівській об’єднаній територіальній громаді” вважати таким, що втратив чинність.

 

 1. Дане рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.

 

 1. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 1

до рішення № 15

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

           від 18 березня 2019 року

                                                                           

 

 

Структура відділу «Центр надання адміністративних послуг»

Коблівської сільської ради

 

 

№ з/п

Найменування посади

Кількість штатних одиниць

1.

Начальник відділу ЦНАП

1

2.

Адміністратор

1

3.

Державний реєстратор

1

4.

Спеціаліст

1

 

Разом

4

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток № 2

до рішення № 15

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Коблівської сільської ради (далі – відділ ЦНАП) є структурним підрозділом, який утворено у складі виконавчого комітету Коблівської сільської ради з метою забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг фізичним та юридичним особам (далі — суб’єктам звернень).

1.2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Коблівській сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований сільському голові.

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу ЦНАП приймається селищною радою відповідно до норм чинного законодавства.

1.4. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців», «Про звернення громадян», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Коблівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається та затверджується рішенням сесії сільської ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади). До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

1.6. Посадові інструкції працівників Центру затверджуються сільським головою та погоджуються начальником Центру.

        

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. На відділ ЦНАП покладаються такі основні завдання:

 — організація надання адміністративних та дозвільних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 — спрощення процедури отримання адміністративних, дозвільних послуг та поліпшення якості їх надання;

 — забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

— вжиття заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі;

— використання сучасних інформаційних технологій з метою доступності замовлення адміністративних та дозвільних послуг в он-лайн режимі.

2.2. Відділом ЦНАП забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, а також у випадках, передбачених законодавством – безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 1. ПРАВА ВІДДІЛУ ЦНАП

3.1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

3.2. Безоплатно отримує від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

3.3. Отримує відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг.

3.4. Взаємодіє з представниками районного ЦНАП, інших ОТГ в рамках чинних Меморандумів та угод про співпрацю.

 1. СТРУКТУРА

4.1. Штатний розпис та структура відділу ЦНАП затверджуються у встановленому порядку рішенням сільської ради.

4.2. Очолює центр начальник відділу ЦНАП виконавчого комітету Коблівської сільської ради, на якого покладається обов’язки щодо здійснення функцій з керівництва відділу ЦНАП та відповідальності за організацію його діяльності, а також здійснює обов’язки адміністратора.

4.3. Відділ ЦНАП виконавчого комітету Коблівської сільської ради утворюється із начальника відділу з правами адміністратора, одного адміністратора, одного державного реєстратора та одного спеціаліста.

4.4. Начальник відділу, адміністратор, державний реєстратор та спеціаліст відділу ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою відповідно до чинного законодавства.

4.5. Віддалені робочі місця:

57462, Миколаївська область, Березанський район,  с.Рибаківка,

вул. Поштова, 7.

 57437, Миколаївська область, Березанськи йрайон, с.Новофедорівка, вул. Горького,54.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ЦНАП

 5.1. Начальник відділу ЦНАП є керівником відділу ЦНАП та діє в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на відділ ЦНАП:

— здійснює керівництво роботою відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

— організовує діяльність відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних та дозвільних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

— координує діяльність адміністратора, державного реєстратора та інших працівників відділу ЦНАП, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

— на начальника відділу ЦНАП покладаються обов’язки адміністратора, який повинен діяти в рамках чинного законодавства та завдань, покладених на нього;

— організовує інформаційне забезпечення роботи відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів, відповідає за своєчасність та повноту наповнення інформації про діяльність ЦНАП на офіційному сайті Коблівської сільської ради;

— сприяє підвищенню кваліфікації персоналу відділу ЦНАП;

— сприяє створенню належних умов праці у відділі ЦНАП, вносить пропозиції щодо покращення матеріально-технічного забезпечення відділу;

— розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністратора; державного реєстратора та інших працівників відділу ЦНАП;

— виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про відділ ЦНАП;

— представляє ЦНАП при взаємодії з представниками ЦНАП райдержадміністрації, іншими громадами, а також іншими суб’єктами надання адміністративних послуг;

— бере участь у роботі грантових Програм та проектів, спрямованих на розбудову відділу ЦНАП.

 1. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

6.1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у відділі  ЦНАП звертається до адміністратора – посадової особи виконавчого комітету Коблівської сільської ради, або у випадках передбачених законодавством, – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

6.2. Основними завданнями адміністратора є:

— надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних та дозвільних послуг;

 — прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних та дозвільних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних чи дозвільних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 — видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 — організаційне забезпечення надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами їх надання;

 — здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних чи дозвільних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 — надання адміністративних та дозвільних послуг у випадках, передбачених законом;

 — надання адміністративних та дозвільних послуг з використанням сучасних інформаційних технологій, систем ідентифікації особи (надання онлайн послуг).

6.3. Адміністратор має право:

 — безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних та дозвільних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

 — погоджувати документи (рішення) в інших державних органах,  органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної чи дозвільної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 — інформувати керівника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних чи дозвільних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної (дозвільної) послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

— посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної чи дозвільної послуги;

— порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру;

— отримувати відомості з баз даних центральних органів виконавчої влади для належного надання адміністративних чи дозвільних послуг;

— від імені виконавчого комітету сільської ради розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і накладати адміністративні стягнення.

6.4. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАП.

6.5. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

6.6. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, з прийому документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та видачі оформлених результатів їх надання можуть виконувати адміністратори відділу ЦНАП.

6.7. Повноваження державного реєстратора, передбачені Законом  України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з видачі та прийому документів можуть виконувати адміністратори  відділу ЦНАП.

6.8. З метою забезпечення належної доступності адміністративних та дозвільних послуг можуть утворюватися віддалені місця для роботи, в яких виконання функцій адміністратора покладено на старосту. При створені таких місць дотримуються вимоги організації надання адміністративних послуг, які визначені Законом України «Про адміністративні послуги» (стенди, вивіски, графік роботи, бланки заяв, зразки їх заповнення, зони очікування та інше).   

6.9. За рішенням органу, який утворив відділ ЦНАП, в ньому також  може здійснюватися:

 — прийняття звітів, декларацій, скарг;

 — надання консультацій;

 — прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

— довідок.

6.10. Час прийому суб’єктів звернень у відділі ЦНАП становить не менш п’яти днів на тиждень та вісім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних та дозвільних послуг, що надаються через відділ ЦНАП, але не менше, ніж 40 годин на тиждень

За рішенням органу, що утворив відділ ЦНАП, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

6.11. У приміщенні, де розміщується відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг (через касу банку чи платіжні термінали)).

6.12. У приміщенні відділу ЦНАП може здійснюватися прийом громадян представниками інших структурних підрозділів виконавчого комітету Коблівської сільської ради, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, комунальними установами та підприємствами.

6.13. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу ЦНАП здійснюється за рахунок державного, місцевого бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток № 3

до рішення № 15

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Графік роботи ЦНАП

 

9.00 — 16.00

понеділок

12.00 — 20.00

вівторок

9.00 — 16.00

середа

9.00 — 16.00

четвер

9.00 — 16.00

п’ятниця

8.00 — 12.00

субота

Без перерви на обід

Неділя — вихідні

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 16                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту Регламенту

відділу «Центр надання адміністративних

послуг» Коблівської сільської ради

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог статі 12 Закону України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з урахуванням Примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг», протоколу спільного засідання постійних комісій сільської ради від 15.03.2019 року з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради (додається).

 

 1. Опублікувати проект Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради на сайті сільської ради.

 

 1. Рішення Коблівської сільської ради від 25.04.2017 року №13 «Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради  з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

    Додаток

до рішення № 16

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг»

Коблівської сільської ради

 

 1. Загальні положення

 

 • Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради (далі – Регламент, відділ «ЦНАП» відповідно) розроблено відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», з урахуванням Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 588 (зі змінами),  рішення Коблівської сільської ради  від 18.03.2019   № 15 «Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради та затвердження Положення про відділ ЦНАП і  графіку його роботи» та внесення змін до деяких рішень Коблівської сільської ради.
 • Цей Регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради, порядок дій адміністратора, спеціаліста Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
 • Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України з врахуванням Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Коблівської сільської ради, який визначає засади діяльності та механізми взаємодії відділу ЦНАП, органів публічної влади, суб’єктів надання адміністративних послуг, суб’єктів звернень, здійснення правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності відділу «ЦНАП», організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.
 • Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням Коблівської сільської ради.
 • У випадку прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, рішенням сесії вносяться зміни та доповнення до Регламенту.
 • Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників відділ «ЦНАП», а також для суб’єктів надання адміністративних послуг в частині надання відповідних послуг через відділ «Центр».
 • Терміни, які використовуються у цьому Регламенті, вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
 • Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через відділ «ЦНАП» та передача вихідного пакету документів суб’єкту звернення здійснюється в відділі «ЦНАП» та у віддалених місцях роботи, де на старосту покладаються виконання  функцій адміністратора.
 • Час прийому суб’єктів звернень у відділі «ЦНАП», віддалених місцях роботи затверджується органом, що утворив Центр, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.
 • Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік), формується керівником ЦНАП з урахуванням пропозицій і зауважень суб’єктів надання адміністративних послуг, та визначається Коблівською сільською радою.
 • Форми інформаційних і технологічних карток, описів вхідних пакетів документів, супровідних листів, листа-проходження, постанов і протоколів щодо адміністративної відповідальності тощо затверджуються сільським головою. 

 

 

 

 1. Визначення термінів

 

2.1. Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

2.2. Вхідний пакет документів — комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства, що подає суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги.

2.3. Вихідний пакет документів – результат адміністративної послуги, документ або комплект документів, оформлений і сформований відповідно до чинного законодавства, що видається суб’єкту звернення.

2.4. Суб’єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративної послуги.

2.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративну послугу.

2.6. Інформаційна картка адміністративної послуги — містить основну інформацію для суб’єкта звернення щодо надання адміністративної послуги, розробляється для кожної адміністративної послуги суб’єктом надання відповідної адміністративної послуги контрольний примірник, затверджується керівником, інформаційний – розповсюджується .   

2.7. Технологічна картка адміністративної послуги — містить інформацію про порядок надання адміністративної послуги суб’єктом надання такої послуги через центр надання адміністративних послуг, розробляється для кожної адміністративної послуги суб’єктом надання відповідної адміністративної послуги, затверджується його керівником.   

2.8. Реєстр адміністративних послуг — єдина інформаційна база даних про адміністративні послуги, що надаються відповідно до затвердженого реєстру та закону суб’єктами надання адміністративних послуг через ЦНАП. 

2.9. Адміністратор ЦНАП — посадова особа, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.10. Учасники ЦНАП — представники місцевих, регіональних дозвільних органів, органів виконавчої влади, суб’єктів надання адміністративних послуг,  які здійснюють прийом громадян у відділ «ЦНАП».

 

 

 1. Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр

 

3.1. На вході до приміщення (будівлі) ЦНАП розміщуються вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про графік його роботи (прийомні години суб’єктів звернення).

Вхід до Центру, у разі потреби, повинен бути облаштований пандусом для осіб з інвалідністю та зручними сходами з поручнями.

У приміщенні Центру облаштовується туалетна кімната з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3.2. Приміщення Центру, за потреби, поділяється на відкриту та закриту частини.

3.2.1. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками Центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

3.2.2. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру, якщо вона розташована відокремлено від відкритої частини, суб’єктам звернення забороняється.

3.3. У Центрі може створюватись сектор інформування (рецепція) або визначатися працівник (працівники), відповідальні за перший контакт з суб’єктами звернення, їх загальне інформування та консультування з питань роботи Центру.

3.4. У Центрі для інформування суб’єктів звернення та очікування забезпечується:

розміщення інформаційних стендів, а також у разі можливості — інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг;

облаштування місцями для очікування з облаштованими місцями для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

3.5. Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг Центр облаштовується відповідною скринькою для відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

3.6. Робочі місця адміністраторів для прийому суб’єктів повинні бути облаштовані за принципом відкритості і мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця. Додатково розміщується інформація про прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника.

3.7. Відкрита частина приміщення ЦНАП повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

3.8. Особам з інвалідністю забезпечується вільний доступ до приміщень ЦНАП, місць загального користування та інформації,  шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля.

У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3.9. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

3.10. У приміщенні Центру на основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг послуги можуть надаватися безпосередньо представниками суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 1. Інформаційне забезпечення, інформаційне консультування

та регулювання черги

 

4.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у ЦНАП вживаються заходи для інформаційного забезпечення, інформаційного консультування суб’єктів звернень та запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення — для регулювання черги.

4.2. Інформаційне забезпечення з питань діяльності ЦНАП, процедур надання адміністративних послуг, графіків особистого прийому, порядку та умов обслуговування у ЦНАП здійснюється за допомогою інформаційних стендів, інформації на сайті сільської ради.

4.3. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах (у разі їх наявності)  розміщується інформація, зокрема, про:

а) найменування Центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його віддалених робочих місць номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

б) графік роботи Центру, віддалених робочих місць (прийомні дні та години, вихідні дні);

в) перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, віддалені робочі місця, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

г) строки надання адміністративних послуг;

д) бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

е) платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

є) супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

ж) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

з) користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

и) Положення про Центр;

і) Регламент Центру.

й) інша інформація за рішенням керівництва департаменту ЦНАП.

Перелічена інформація розміщується у зручному та доступному для суб’єктів звернень місці у зоні очікування.

4.4. Інформаційні картки та формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання адміністративних послуг, знаходяться у адміністраторів та учасників ЦНАП.

4.5. У Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ або визначатися посадова особа для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому.

4.6. У інформаційному підрозділі Центру або у посадової особи (консультанта) суб’єкти звернення можуть отримати:

— інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

— загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

— допомогу у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

— консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

— інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

— вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

— іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов’язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАП.

4.7. Орган, що утворив Центр, створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на веб-сайті органу, що утворив Центр, де розміщується інформація, зазначена у пункті 4.3 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру віддалених робочих місць найближчі зупинки громадського транспорту, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.8. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах, в разі їх наявності) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і вичерпною.

Інформація на веб-сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

4.9. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, аналогічний способу звернення.

4.10. У ЦНАП може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора чи учасника ЦНАП. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до спеціаліста ЦНАП, по телефону або шляхом електронної реєстрації на веб-порталі ЦНАП (органу місцевого самоврядування). Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється у визначені дні та години.

У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час повторно.

4.11. У ЦНАП можуть використовуватись інші інструменти керування чергою, які гарантують дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

 

 

 1. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг

 

5.1. Інформація для суб’єкта звернення щодо надання адміністративних послуг подається в інформаційних картках адміністративних послуг, а порядок розгляду і вирішення справ щодо надання конкретних адміністративних послуг — у технологічних картках.

5.2. Інформаційні і технологічні картки адміністративних послуг розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу.

5.3. Керівник Центру має право вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг.

5.4. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку послуг, які надаються через ЦНАП, інформаційних та/або технологічних карток адміністративних послуг згідно із законодавством.

 1. Прийом вхідного пакету документів

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів) та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі — вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або віддалених робочих місцях Центру.

6.2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення), або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

6.4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби, надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви або самостійно формує заяву засобами інформатизації. У випадку, якщо суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні.

Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, у разі потреби отримання додаткової інформації від інших суб’єктів, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на отримання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6.5. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу – в електронній формі.    

6.6. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги(особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів.

6.7. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі).

Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація.

6.8. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості). 

6.9. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилку, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків, за можливості – надає допомогу в їх усуненні, або реєструє вхідний пакет документів з недоліками.

6.10. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також повідомляється телефоном.

6.11. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну) або вносяться зміни у раніше виданий опис. Внесення додаткових документів та/або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

6.12. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

6.13. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості)здійснює її копіювання та/або сканування.

6.14. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

 

 

 

 

 

 

 1. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

7.1. У випадках передбачених законодавством, рішення про надання адміністративної послуги приймається невідкладно у відділі «ЦНАП». 

7.2. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та підпису  представника суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та поставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передачу вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. В листі-проходження вказується контрольна дата виконання послуги.

7.3. Передача справ у паперовій формі з Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не рідше одного разу протягом робочого дня, а з територіального підрозділу ЦНАП, віддаленого робочого місця – не пізніше наступного робочого дня. У разі, якщо суб’єктом надання адміністративних послуг є територіальний орган (підрозділ) центрального органу виконавчої влади – строки та порядок передачі документів визначаються в узгодженому рішенні.   

7.4. Отримавши справу, суб’єкт надання адміністративної послуги (далі також – виконавець) зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

7.5. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги, і не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи сформувати вихідний пакет документів та направити його до відділу «ЦНАП», про що він зазначає в журналі або електронному реєстрі.

7.6. Адміністратор відділу «ЦНАП» у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей в журнал або електронний реєстр.

7.7. Адміністративна послуга,  що потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше структурними підрозділами (виконавчими органами), суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та/або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим  виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем (суб’єктом надання адміністративної послуги), що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

7.8. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні інших адміністративних органів, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

7.9. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

7.10. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків керівником відділу «ЦНАП».

У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги згідно технологічної картки тощо) або вимог діючого законодавства в процесі надання адміністративної послуги посадовою чи службовою особою суб’єкта надання адміністративної послуги адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це керівника відділу «ЦНАП».

7.11. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

7.12. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через відділ «ЦНАП».

 

 1. Передача результату надання адміністративних

послуг суб’єкту звернення

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця, про що зазначається в листі про проходження справи.

8.2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та/або електронній формі та повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений ним спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

8.3. Результат надання адміністративної послуги (вихідний пакет документів)передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його/її представнику) при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника, або, у випадках передбачених законодавством, передається (надсилається) в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в описі вхідного пакета документів, або в іншому документі, визначеному органом, що утворив Центр, і зберігається в матеріалах справи.

8.4. Відмова у позитивному вирішенні справи щодо адміністративної послуги оформляється суб’єктом надання письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови та їх обґрунтуванням, та долучається до справи.

Письмове повідомлення суб’єкта надання про відмову у  позитивному вирішенні справи щодо надання адміністративної послуги видається суб’єкту звернення під особистий підпис або надсилається поштою, про що суб’єкт звернення повідомляється телефоном або електронною поштою у день реєстрації у відділ «ЦНАП» такого повідомлення.

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у відділ «ЦНАП» протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у відділі «ЦНАП», а потім передається на зберігання до архіву.

8.6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отриманням повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою).

8.7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

8.8. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта звернення з описом вхідного пакета документів та лист про проходження, копія квитанції про сплату адміністративного збору (у разі платності адміністративної послуги), копія довіреності (у разі подання або отримання документів уповноваженою особою), копія результату надання адміністративної послуги, оригінал результату надання адміністративної послуги, в разі його неотримання суб’єктом звернення, зберігається у Центрі.      

 8.9. Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

 1. Терміни надання адміністративної послуги

 

9.1. Термін надання адміністративної послуги зазначається в Інформаційній  картці та не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги, якщо інше не визначено законом.

9.2. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних послуг на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у термін, визначений у п.8.1., а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення – на першому засіданні колегіального органу після закінчення цього терміну. 

9.3. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту інформування суб’єкта звернення. При цьому термін доставки поштової кореспонденції не зараховується до терміну надання адміністративної послуги.

 

 1. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

 

10.1. Систематичний збір та обробка інформації щодо розгляду справ, дотримання термінів розгляду суб’єктами надання адміністративних послуг (надалі – моніторинг) здійснюється адміністраторами та учасниками відділу «ЦНАП» та передається начальнику відділу «ЦНАП».

10.2. Основними завдання моніторингу є:

— контроль всіх дій адміністраторів та учасників ЦНАП, пов’язаних з прийомом вхідних пакетів документів та видачою вихідних пакетів документів;

— документальна фіксація дати реєстрації вхідних пакетів документів і видачі вихідних пакетів документів;

— вдосконалення процедури видачі вихідного пакету документів;

— супровід та загальна координація дій, пов’язаних з наданням адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

— інформування начальника відділу ЦНАП, сільського голови, його заступників, керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, що допускаються суб’єктами надання адміністративних послуг.

10.3. Моніторинг здійснюється шляхом аналізу дій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, за власною ініціативою, на усний або письмовий запит керівництва ЦНАП.

10.4. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (термінів розгляду, процедури розгляду, розміру плати тощо) адміністратори ЦНАП інформують про це начальника відділу ЦНАП.

10.5. Інформування сільського голови, заступників сільського голови про факти порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг здійснюється у письмовому вигляді за підписом начальника відділу  «ЦНАП».

10.6. Адміністратори ЦНАП щомісяця, враховуючи дані, занесені в електронний реєстр, формують письмовий перелік адміністративних послуг в розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг, якими порушено терміни підготовки та видачі вихідних пакетів документів. Такий перелік за підписом начальника відділу « ЦНАП» доводиться до відома сільського голови, заступника сільського голови (за розподілом повноважень) та керівника відповідного суб’єкту надання адміністративних послуг.

 

 1. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

 

11.1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу щодо результату надання   адміністративної  послуги   до   суб’єкта    надання    адміністративної послуги або до вищого органу відносно суб’єкта надання адміністративної послуги, що розглядав справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

11.2. Скаргу може бути подано протягом тридцяти календарних днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.  

11.3. Скарга, яка подається до відділу «ЦНАП», підлягає реєстрації у встановленому порядку. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

11.4. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у відділ «ЦНАП» для доведення до відома скаржника.

 

 1. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів

чи учасників ЦНАП

 

12.1. У відділі ЦНАП здійснюється обов’язкове ведення книги скарг та пропозицій та скринька для скарг і пропозицій, доступ до яких надається кожному суб’єкту звернення.

12.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність адміністраторів чи учасників відділу ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

12.3. Скаргу може бути подано протягом семи робочих днів з моменту вчинення дій чи бездіяльності. Скарга, подана з порушенням термінів, залишається без розгляду. 

12.4. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів ЦНАП є начальник відділу ЦНАП, або особа яка його заміщає. Скарги на дії чи бездіяльність учасників відділу ЦНАП розглядаються керівництвом відповідних органів.

12.5. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність начальника відділу  ЦНАП є сільський голова або перший заступник сільського голови (за розподілом повноважень).

12.6. Скарга на дії чи бездіяльність адміністраторів чи учасників ЦНАП подається начальнику відділу ЦНАП, який зобов’язаний невідкладно зареєструвати її у журналі реєстрації скарг. Скарга на дії чи бездіяльність учасників ЦНАП не пізніше наступного дня з моменту реєстрації разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) керівництву відповідних органів.

12.7. Начальник відділу ЦНАП розглядає скаргу не більше п’ятнадцяти робочих днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового вивчення матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для  об’єктивного  розгляду  скарги, начальник відділу  ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти календарних днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє субєкта звернення письмово.

11.8. Керівництво учасників відділу ЦНАП зобов’язане розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передачу прийнятого рішення у відділ ЦНАП для доведення його до відома субєкту звернення.

11.9. Начальник відділу ЦНАП, в межах своїх повноважень, порушує питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких було допущено порушення.

11.10. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, працівників відділу ЦНАП можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 Коблівської сільської ради

 

Даний аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 (із змінами), що визначає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішення Коблівської сільської ради “Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сілльської ради

 

 1. Визначення проблеми, яку передбачається вирішити шляхом державного регулювання.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв/клопотань/звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

За допомогою введення в дію вищезазначеного нормативно-правового акта передбачається виконання вимог законів України “Про адміністративні послуги, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлення чіткого і зрозумілого алгоритму дій адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг, що дозволить забезпечити прозорість, швидкість та зручність процедур надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення цих процедур і їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи відділу «ЦНАП», віддалених робочих місць, що значно зменшуватиме часові та фізичні затрати суб’єктів звернення, а також мінімізуватиме корупційні ризики під час надання адміністративних послуг. Адже, саме на боротьбу з корупцією зорієнтована робота ЦНАП, враховуючи також і контроль з боку адміністраторів центру за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг (громадяни, суб’єкти господарювання), адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг (органи виконавчої влади та місцевого самоврядування (на основі їх узгоджених рішень), їх посадові особи, державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги).

 

Визначення основних груп (підгруп), на які впливає дане питання:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

Держава (територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи (на основі їх узгоджених рішень), державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги

+

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 1. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття даного регуляторного акта є:

-приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України документів, регламентуючих роботу ЦНАП, зокрема основних засад організації його діяльності (з віддаленими місцями для роботи);

-реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг;

-створення комфортних умов для отримання суб’єктами господарювання та громадянами, в тому числі особами з інвалідністю, якісного сервісу з надання адміністративних послуг за принципами “організаційної єдності” та “єдиного вікна”, а саме: вичерпне інформування, фахове консультування, оперативний прийом та видача оформлених пакетів документів;

-забезпечення у ЦНАП прозорості й відкритості виконання існуючого переліку адміністративних послуг, за якими звертаються громадяни та суб’єкти господарювання;

-запровадження інноваційних форм обслуговування заявників;

-виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

-встановлення чіткого порядку дій між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою якісного прийому, розгляду й опрацювання звернень громадян і суб’єктів господарювання, а також видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг;

-здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у межах повноважень ЦНАП.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Неприйняття Регламенту ЦНАП, що призведе до порушення вимог чинного законодавства України, продовжить практику існування ситуації, коли ЦНАП працює за документами, що містять ознаки правової колізії. Також матиме місце відсутність чіткого встановленого порядку дій як адміністраторів ЦНАП, так і суб’єктів надання адміністративних послуг щодо забезпечення повноцінного та ефективного процесу надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у межах існуючого правового поля.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

Забезпечення іншого, ніж затвердженого законодавством, розподілу функцій з організації діяльності ЦНАП, що буде суперечити положенням Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 “Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг” (із змінами) та встановлювати інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи центру.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

Прийняття проекту рішення Коблівської сільської ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг Коблівської сільської ради» дозволить досягти встановлених цілей, забезпечити повну відповідність одного з головних документів, які регламентують роботу відділу ЦНАП, і, власне, процесу надання адміністративних послуг вимогам чинного законодавства України, а також налагодити ефективне функціонування ЦНАП як дієвої інституції, діяльність якої спрямована на протидію корупції, забезпечення якісного обслуговування громадян і суб’єктів господарювання. Запропонований проект побудований відповідно до вимог регулювання центрального рівня, забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

поява можливості для суб’єктів надання адміністративних послуг щодо запровадження надання адміністративних послуг безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а не в ЦНАП, через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії;

можливість особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур (у разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

— відсутність необхідності ознайомлення та вивчення Регламенту ЦНАП;

— збереження часу в питанні налагодження ефективної взаємодії між адміністраторами ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг

— порушення вимог чинного законодавства України в сфері надання адміністративних послуг;

— формування в суспільстві негативного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг як органів влади (посадових осіб), що не дотримуються принципів відкритості й прозорості, доступності та зручності для суб’єктів звернень тощо (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП);

— невдоволення громадян і суб’єктів господарювання існуючою ситуацією щодо порушення принципів “єдиного вікна” та організаційної єдності”, а також унеможливлення запровадження подачі заяв на отримання затребуваних адміністративних послуг у ЦНАП, у тому числі, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

— часткове врегулювання питання  співпраці з ЦНАП у сфері надання адміністративних послуг;

— покращення іміджу суб’єктів надання адміністративних               послуг – органів влади і посадових осіб

— витрачання зусиль та часу на ознайомлення, вивчення і прийняття іншої, ніж встановленої чинним законодавством,   Регламенту ЦНАП, на організацію часткової присутності представників суб’єктів надання адміністративних послуг у роботі центру; а також на вирішення  більшості організаційних і технічних питань щодо ефективної співпраці з ЦНАП, які є неврегульованими і незрозумілими

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

— легітимна, конструктивна співпраця всіх учасників процесу надання адміністративних послуг у рамках роботи одного ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України;

— закріплення єдиних стандартів роботи, запровадження уніфікованих процедур надання адміністративних послуг через ЦНАП (віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАП (у разі їх утворення));

— спільне відпрацювання заходів щодо вдосконалення адміністративних і дозвільних процедур для громадян і суб’єктів господарювання;

— запровадження спрощених механізмів передачі пакетів документів від ЦНАП до суб’єктів надання адміністративних послуг і навпаки для якісного оформлення адміністративних послуг, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

— формування й підтримка в суспільстві позитивного іміджу суб’єктів надання адміністративних послуг та ЦНАП у цілому

— витрачання суттєвих зусиль та часу на ознайомлення, детальне вивчення і прийняття в цілому  Регламенту ЦНАП, а також адаптацію певних представників суб’єктів надання адміністративних послуг під “нові” умови роботи в форматі діяльності центру;

позбавлення можливості для певних суб’єктів надання адміністративних послуг надавати адміністративні послуги безпосередньо, за місцем знаходження власних установ (приміщень), а також можливості особистого контакту із суб’єктами звернень (громадянами і суб’єктами господарювання) під час виконання адміністративних і дозвільних процедур

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

— збільшення фінансових та часових витрат громадян на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг

— незручність для громадян, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

— наявність корупційної складової під час надання адміністративних послуг з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

— доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій виключно за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

— максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до громадян, у тому числі до осіб з обмеженими фізичними можливостями;

— економія фінансових та часових ресурсів громадян шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

— виключення корупційної складової під час надання адміністративних послуг;

— отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

— можливість впливати на вдосконалення роботи центру та якість обслуговування через застосування інструментів  громадського моніторингу й контролю, формування зауважень і пропозицій

— витрати часу на детальне вивчення Регламенту ЦНАП, запропонованого переліку сервісів і послуг, що запроваджені і надаються в ЦНАП, та якими можна скористатися або замовити через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), отримати як “швидкі” послуги, в тому числі безпосередньо через адміністратора ЦНАП

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні.

— збільшення фінансових та часових витрат суб’єктів господарювання на відвідування різних суб’єктів надання адміністративних послуг, за місцем їх безпосереднього знаходження, що не співпрацюють з ЦНАП через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

— незручність для суб’єктів господарювання, недоступність до них послуг, неможливість подавати необхідні пакети документів за принципами “організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг);

— унеможливлення подання  замовлення на отримання певних видів послуг або запроваджених у центрі сервісів засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) через відсутність повністю легітимного, затвердженого порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг;

— наявність корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур з боку окремих представників суб’єктів надання адміністративних послуг (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП)

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Відсутні.

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

— доступність, зручність та оперативність в інформуванні, а також в отриманні різних видів адміністративних послуг та консультацій;

— максимальне наближення найбільш затребуваних адміністративних послуг до суб’єктів господарювання;

— економія фінансових та часових ресурсів суб’єктів господарювання шляхом відвідування лише ЦНАП, а також через можливість подавати заяви на отримання певних видів адміністративних послуг або замовляти запроваджені у центрі сервіси через засоби телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді);

— виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур;

— отримання якісного сучасного сервісу обслуговування в ЦНАП;

— можливість впливати на вдосконалення роботи ЦНАП та якість обслуговування через застосування інструментів  моніторингу й оцінки, формування зауважень і пропозицій

підготовка документів для формування вхідного пакету документів до Центру – 1,5 години

подання документів для отримання адміністративної послуги – 0,5 години

отримання результатів надання послуги у Центрі – 0,5 години

 

 

 

 

           

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

1

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та не встановлює чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісних послуг суб’єктам звернень.

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

2

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та в повній мірі не дозволяє досягти визначених цілей державного регулювання в результаті прийняття запропонованого проекту регуляторного акта.

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

4

Забезпечує:

— дотримання вимог чинного законодавстваУкраїни у сфері надання адміністративних послуг;

— покращення результативності та комфортності отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг за принципами“організаційної єдності” та “єдиного офісу” в ЦНАП;

— прозорість, відкритість, легітимність виконання через ЦНАП усіх необхідних адміністративних і дозвільних процедур для громадян та суб’єктів господарювання;

— виключення корупційної складової при наданні адміністративних послуг;

— належні умови для якісної роботи фахівців ЦНАП, покращення технологій виконання адміністративних і дозвільних процедур, скорочення трудових, матеріальних витрат і часових ресурсів;

— встановлення чіткого, легітимного порядку дій між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання якісного сервісу суб’єктам звернень.

Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акта

Відсутні

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не встановлює для ЦНАП статусу повністю легітимної інституції через наявність ознак правової колізії у регламентуючих документах, містить ризики щодо порушення принципів“організаційної єдності” та “єдиного офісу” з прийому та видачі документів суб’єктам звернень (в разі запровадження надання адміністративних послуг не через ЦНАП з боку окремих суб’єктів надання адміністративних послуг), позбавляє можливості замовляти адміністративні послуги та запроваджені в центрі сервіси за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді) тощо 

Цілі взагалі не будуть досягнуті.

Залишаться неви-рішеними пробле-ми: приведення документів, регламентуючих роботу ЦНАП, у  відповідність до вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, закріплення практики із забезпечення якісного та зручного сервісу для громадян та суб’єктів господарювання, відпрацювання конструктивних механізмів співпраці ЦНАП з суб’єктами надання адміністративних послуг з метою ефективного обслуговування суб’єктів звернень, запровадження спрощених та вдосконалених технологій з виконання адміністративних і   дозвільних процедур

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Неможливо передбачити вигоди, оскільки питання організації роботи ЦНАП буде частково врегульовано

Не забезпечує, навіть суперечить, вимогам  чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, зокремавстановлює інші, не визначені, не зрозумілі та не відпрацьовані правила роботи ЦНАП

Цілі прийняття регуляторного акта досягнуті частково. Залишаються не-вирішеними питання:

належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністра-тивних послуг, відпрацювання чіткого, повністю легітимного порядку взаємодії між ЦНАП та суб’єктами надання адміністративних послуг, спрямованого на задоволення потреб населення у якісних, доступних адміністративних послугах

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

— затвердження Регламенту ЦНАП згідно з вимогами чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг;

— встановлення єдиних стандартів та запровадження уніфікованих процедур з надання адміністративних послуг у ЦНАП;

— виключення корупційної складової під час виконання адміністративних і дозвільних процедур, формування високого рівня суспільної довіри до роботи ЦНАП;

 — прийом та видача документів щодо отримання адміністративних послуг за відпрацьованим, затвердженим алгоритмом, у тому числі засобами телекомунікаційного зв’язку (в електронному вигляді), що спрямовано на економію часових та фінансових витрат суб’єктів звернень;

 — популяризація роботи ЦНАП, створення потужного  інформаційного майданчика в приміщенні центру, де суб’єкти надання адмі-ністративних послуг можуть надавати вичерпні консультації суб’єктам звернень;

— збільшення кількості звернень за отриманням адміністративних послуг та позитивних відгуків щодо якості їх надання;

— отримання послуг у ЦНАП незалежно від місця реєстрації фізичних осіб чи місця знаходження юридичних осіб (принцип екстериторіальності) тощо.

Проблема вирішена

— 

Є збалансованою та найсприятливішою.

Всі встановлені цілі державного регулювання досягнуті

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного

Акта

Альтернатива 1

Відсутність регулювання – неприйняття регуляторного акт

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє створенню зручних і доступних умов для запровадження повністю легітимного, спрощеного й зрозумілого, відкритого та прозорого порядку взаємодії всіх учасників процесу надання адміністративних послуг.

Проблема не вирішується. Зазначена альтернатива є неприйнятною

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 2

Запровадження часткового регулювання

 

Не забезпечує належного виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг, не сприяє повноцінному запровадженню якісного сервісу обслуговування громадян та суб’єктів господарювання щодо отримання адміністративних послуг

Зміни до чинного законодавства України

Альтернатива 3

Запровадження регулювання – прийняття регуляторного акта

 

Сприяє у повній мірі досягненню цілей регулювання. Зазначена альтернатива є прийнятною, оскільки рішення про затвердження Регламенту – легітимного порядку взаємодії усіх учасників процесу надання адміністративних послуг у ЦНАП буде прийнято.

 

Зміни до чинного законодавства України, в тому числі й щодо запровадження “більш складних” умов для ведення господарської діяльності, заглиблення фінансово-економічної кризи, можуть негативно вплинути на становище суб’єктів господарювання та призвести до припинення ведення такої діяльності. Відповідно, зменшиться кількість звернень до ЦНАП та виданих результатів надання адміністративних послуг. Така ситуація можлива і в разі “послаблення” окремих норм чинного законодавства України та зменшення кількості документів, пов’язаних з наданням адміністративних послуг.

Вдосконалення чинного законодавства України щодо можливості отримання адміністративних послуг в електронному вигляді, також привнесе певні зміни у роботу ЦНАП та, відповідно, у затверджений Регламент центру.

 

Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття проекту рішення Коблівської сільської ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради», яким встановлюється чіткий, легітимний порядок роботи ЦНАП (віддалених місць для роботи ) дій його адміністраторів і суб’єктів надання адміністративних послуг, що забезпечує прозору, швидку, зручну та ефективну процедуру надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, вдосконалення встановлених процедур та їх уніфікацію, запровадження єдиних стандартів роботи ЦНАП, повне дотримання всіх вимог, визначених чинним законодавством України, в тому числі й щодо облаштування приміщення центру.

     Перевага обраної альтернативи пов’язана із забезпеченням повного комплексу узгоджених дій всіх учасників процесу надання адміністративних послуг – адміністраторів ЦНАП, суб’єктів надання адміністративних послуг і суб’єктів звернень.

 

ІV. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Вищезазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття проекту рішення Коблівської сільської ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради»,  яке забезпечить створення доступних та зручних умов та захисту прав свобод і законних інтересів фізичних осіб, суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

— розробка проекту регуляторного акта – проекту рішення Коблівської сільської  ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради»;

— оприлюднення проекту вищезазначеного рішення разом з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;

— отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення Коблівської сільської ради «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради»,

— прийняття рішення сільської ради на засіданні сесії сільської ради;

— оприлюднення прийнятого рішення у встановленому законодавством порядку;

— проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Запропонований механізм, спрямований на розв’язання визначеної проблеми, повністю відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

 

 1. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта, а саме: зміни до чинних нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері надання адміністративних послуг.

         При внесенні змін до чинного законодавства України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть на неї, до нього будуть уноситися відповідні коригування.

Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

Виділялись кошти на проведення поточного ремонту приміщення під ЦНАП, а саме 200000грн, 100000грн на придбання обладнання в ЦНАП.

Також передбачені кошти на оплату праці працівників відділу «ЦНАП».

Приміщення сільської ради, в якому планується розміщення ЦНАП, облаштоване пандусом, програмою «U-LEAD» передбачено закупівля меблів та оргтехніки.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

 

VІ. Очікувані результати прийняття акта

 

 

Сфера дії

 

 

Вигоди

Органи місцевого самоврядування  та органи державної влади

—               мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

—               мінімізація черг суб’єктів звернень;

—               встановлення чіткого порядку взаємодії між адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

—               оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

—       виконання вимог діючого законодавства

Суб’єкти господарської діяльності

—               доступність та зручність;

—               зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

—               мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

—               контроль адміністраторів за термінами надання адміністративних послуг;

—               отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

—               зменшення термінів надання адміністративних послуг;

—       наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг, в тому числі розміщеної на веб-сайті  Центру.

Громадяни

—               доступність та зручність (місце розташування, транспортне сполучення, режим роботи Центру);

—               належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

—               мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

—               отримання у приміщенні Центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

—               зрозумілість процедур надання адміністративних послуг завдяки встановленню чіткого порядку взаємодії між  адміністраторами та суб’єктами надання адміністративних послуг;

—               наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг, в тому числі розміщеної на  веб-сайті Центру.

 

 

Для суб’єктів звернень за одержанням адміністративних послуг вигодою також буде уникнення випадків вимагання суб’єктами надання адміністративних послуг:

 • отримання адміністративних послуг, які не передбачені законами;
 • здійснення додаткових витрат під час одержання адміністративних послуг.

 

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта не встановлюється. Він запроваджується до моменту настання факторів, які можуть суттєво вплинути на  зміст акта або на його цілі.

Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акта, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є такі якісні показники:

         — побудова ефективної системи надання адміністративних послуг орга-нами місцевого самоврядування;

         —  уникнення корупційних загроз;

         — забезпечення захисту прав споживачів-замовників послуг;

         — скорочення витрат часу замовників послуг.

Крім того, показниками результативності дії запропонованого регуля-торного акта є кількісні показники:

         — звернень одержувачів адміністративних послуг – суб’єктів господа-рювання, громадян;

         — наданих адміністративних послуг

Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб.

Саме на підставі   отриманих, у подальшому даних, можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове, повторне та періодичні відстеження будуть здійснені у визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» законодавством терміни.

Методи проведення відстеження результативності:

Для проведення базового відстеження використовуватимуться такі методи одержання результатів відстеження:

—        статистичні;

—        соціологічні.

Вид даних:

 1. Статистичні показники:

—        кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП;

—        кількість суб’єктів надання адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;

—        кількість скарг від одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.

 1. Соціологічні показники (збираються методом опитування або анкетування суб’єктів звернень):

-зручність та рівень задоволеності щодо отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг через ЦНАП;

-рівень інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта;

-якість сервісу обслуговування громадян і суб’єктів господарювання в ЦНАП.

     Цільовою групою соціологічного опитування є суб’єкти господарювання, громадяни, які звертаються за отриманням адміністративних послуг, у тому числі дозвільних документів.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до сільської ради, та за результатами моніторингу діяльності відділу «ЦНАП».

Заходи з проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись відділом «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акту — проекту рішення №16 ХХХVІІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради

 

Коблівською сільською радою розроблено проект регуляторного акту — проект рішення №16 ХХХVІІІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області «Про затвердження проекту Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» Коблівської сільської ради».

Проект даного рішення розроблено відповідно Закону України «Про адміністративні послуги», ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Примірного Регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг.

 Впровадження регуляторного акту необхідне для  створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

Поштова адреса розробника проекту регуляторного акта:

57453, Миколаївська область, Березанський район, с.Коблеве, вул.Одеська, буд.4

тел. 9-61-31.

Е-mail: Koblevorada@ukr.net

З метою одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу розміщено в мережі Internet на офіційному сайті Коблівської сільської ради у розділі «Регуляторні акти»

 Зауваження та пропозиції у друкованому або електронному вигляді приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

 

 

 Опубліковано 18 березня 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 17                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін до структури

та штатного розпису Коблівської сільської ради

 

   Відповідно до Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Закону про адміністративні послуги, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, керуючись статтями 25, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та доповнити структуру Коблівської сільської ради та викласти в наступній редакції з 01.04.2019 року:

1.1. Внести зміни по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» , а саме:

Вивести із відділу паспортизації та військового обліку 1 штатну одиницю спеціаліста з паспортизації (додаток №1).

 

 1. Затвердити штатний розпис відділу паспортизації та військового обліку (додаток № 2), відділу Центр надання адміністративних послуг

( додаток № 3).

 1. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

               

    Додаток № 1

до рішення № 17

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

ДОДАТКОВА СТРУКТУРА

Коблівської сільської ради

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посада

Кількість штатних посад

Відділ паспортизації та військового обліку викласти у наступній редакції з 01.04.2019 р.

1

Начальник відділу

1

2

Спеціаліст з військового обліку І категорії

1

3

Інспектор з військового обліку

1

4

Спеціаліст з погосподарського обліку

1

 

РАЗОМ:

4

         

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток № 2

до рішення № 17

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Затверджую штат у кількості _4
штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 
_15650,00  гривень 
В.о.сільського голови_______________
                      (посада)

___________________ С.ТАЛОХА 
   (підпис керівника)       (ініціали і прізвище)

18 березня 2019 р. 
      (число, місяць, рік)                        М.П.

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Викласти у наступній редакції з 01.04.2019 р.
Коблівська сільська рада 
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

Відділ паспортизації та військового обліку

1

Начальник відділу

1

5800,00

5800,00

2

Спеціаліст з військового обліку І категорії

1

4000,00

4000,00

3

Інспектор з військового обліку

1

2950,00

2950,00

4

Спеціаліст з погосподарського обліку

1

2900,00

2900,00

 

Усього

4

х

15650,00

Начало формы

Керівник

______________С.ТАЛОХА
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

____________Т.ГОРГУЛЕНКО

(підпис)          (ініціали і прізвище)

М.П.

 

 

 

 

 

    Додаток № 3

до рішення № 17

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Затверджую штат у кількості 4 
штатних одиниць з місячним 
фондом заробітної плати за 
посадовими окладами 
17500,00 гривень 
В.о.сільського голови______________
                      (посада)

___________________ С.ТАЛОХА 
   (підпис керівника)       (ініціали і прізвище)

18 березня 2019 р.  
      (число, місяць, рік)                        М.П.

 

 ШТАТНИЙ РОЗПИС з 01.04.2019 р.

Відділу Центр надання адміністративних послуг 
(назва установи)

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Начальник відділу

1

5800,00

5800,00

2

Адміністратор

1

4400,00

4400,00

3

Державний реєстратор

1

4400,00

4400,00

 

4

Спеціаліст

1

2900,00

2900,00

 

Усього

4

х

17500,00

Начало формы

Керівник

______________С.ТАЛОХА
(підпис)            (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

____________Т.ГОРГУЛЕНКО

(підпис)          (ініціали і прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 18                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про звільнення від сплати

земельного податку

 

      Відповідно до статі 144 Конституції України, пункту 28 частини 1

статі 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 12.3 статі 12, статі 30, підпунктів 284.1, 284.2 статі 284 Податкового Кодексу України із змінами та доповненнями, розглянувши заяву 8 Державної пожежно-рятувальної частини  ГУ ДСНС  України у Миколаївській області, відповідно до протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звільнити від сплати земельного податку 8 Державну пожежно-рятувальну частину головного управління ДСНС України у Миколаївській області Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як таку, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

 1. Оприлюднити дане рішення у термін відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Направити копію даного рішення до Березанського відділення Очаківської ОДПІ у Миколаївській області

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 19                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про створення в с. Рибаківка Відокремленого

підрозділу КП «Коблівська сільська пожежна

охорона Коблівської сільської ради»

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, забезпечення ефективної роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Коблівської сільської ради, забезпечення належного рівня реагування на надзвичайні ситуації та виконання вимог розпорядження від 16.04.2018 № 121-р «Про створення на території Миколаївської області пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони», керуючись вимогами статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та статті 62 Кодексу цивільного захисту України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити в с. Рибаківка Відокремлений підрозділ КП «Коблівська сільська пожежна охорона Коблівської сільської ради».
 2. Визначити місцем розташування Відокремленого підрозділу будівлю Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Рибаківка за адресою: Березанський район, с. Рибаківка, вул. Шкільна, 1а.
 3. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Відокремленого підрозділу здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету в межах бюджетних асигнувань та інших джерел, не заборонених законодавством.
 4. Юристконсульту сільської ради спільно зі старостою Рибаківського старостинського округу, керівником Коблівської сільської пожежної охорони, головами постійних комісій сільської ради, майбутніми

 

потенційними членами відокремленого підрозділу, інспектором з охорони праці та цивільного захисту, представниками служби МЧС з районних та обласних структур  напрацювати пропозиції  щодо внесення змін  в Положення про сільську  пожежну охорону  Коблівської сільської ради, кількісного та персонального складу  підрозділу, можливого поєднання обов’язків члена підрозділу з  обов’язками   працівника  рятувальної станції, розрахунків до змін штатного розпису сільської пожежної охорони , заходів заохочення членів  підрозділу  та  його матеріально- технічного забезпечення.

 1. Начальнику КП «Коблівська сільська пожежна охорона Коблівської сільської ради» забезпечити організаційну роботу по фактичному створенню Відокремленого підрозділу та надання вищевказаних розрахунків та пропозицій в термін до 01.06.2019 року.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики та з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 20                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про відмову у підтримці створення

п’ятого госпітального округу «Південний»

 

Розглянувши  рекомендації постійної комісії Миколаївської обласної ради  з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму від 27.02.2019 року № 1 «Про створення госпітального округу на базі трьох  районів: Миколаївського, Березанського, Очаківського та м.Очаків», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Примірне положення про госпітальний округ, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я 20.02.2017 року № 165, протокол спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Не підтримувати позицію Очаківської та Миколаївської районних рад щодо створення п’ятого госпітального округу «Південний» на базі трьох районів: Миколаївського, Березанського, Очаківського та м. Очаків, а саме вважати за недоцільне створювати п’ятий госпітальний округ.

 

 1. Секретарю ради дане рішення направити до Миколаївської обласної

ради.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

  РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 21                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про зміну поштової адреси

об’єктам нерухомого майна

 

         Відповідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради, затвердженого рішенням № 26 ХХІ сесії від 02.02.2018 року, розглянувши заяву громадянина України Двойного В.Б. та копії повідомлення Березанської філії комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро» від 25.05.2018 р., рішення № 6 ІV сесії Червоноукраїнської сільської ради від 14.01.2016 р. «Про перейменування назви вулиці Леніна на Тилігульська в с. Червона Українка Березанського району Миколаївської області», виписки із погосподарської книги, наданої старостою Українського старостинського округу Фісхутдіновою О. від 19.02.2019 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 15..03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити поштову житловому будинку загальною площею 58,8 кв. м, який розташований на території Коблвської сільської ради Березанського району Миколаївської області в селі Українка по вулиці Тилігульська з № 51 на № 57.

 

 1. Рекомендувати замовнику провести реєстрацію об’єкта нерухомого майна, згідно чинного законодавства.

 

 1. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 22                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження Положення

про порядок ведення договірної

роботи в Коблівській сільській ради

 

З метою впорядкування ведення договірної роботи в Коблівській сільській раді, відповідно до пункту 43 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 626-654 Цивільного кодексу України, статей 179-188 Господарського кодексу України, статті 17 Земельного кодексу України, статті 4 Закону України “Про оренду землі”, протоколом спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок ведення договірної роботи в Коблівській сільській раді (додається).

 

 1. Керівникам виконавчих органів Коблівської сільської ради зі статусом юридичної особи, які є головними розпорядниками бюджетних коштів, рекомендувати на основі Положення про порядок ведення договірної роботи в Коблівській сільській раді, затвердити відповідні власні положення щодо організації договірної роботи з урахуванням специфіки діяльності вказаних виконавчих органів.

 

 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради у визначений законодавством термін.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Додаток

до рішення № 22

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ведення договірної роботи в

Коблівській сільській раді

 

 1. Загальні положення

 

 • Положення про порядок ведення договірної роботи в Коблівській сільській раді (далі – Положення) визначає загальні засади організації роботи із:
 • прийняття рішення про укладення договорів;
 • підготовки та узгодження проектів договорів;
 • підписання договорів;
 • обліку та реєстрації договорів;
 • виконання (в тому числі внесення змін та розірвання) договорів;
 • зберігання договорів.
  • Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законодавства у сфері закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти місцевого бюджету, інших законодавчих та нормативно-правових актів і встановлює порядок підготовки проектів договорів, їх укладання та контролю за їх виконанням у Коблівській сільській раді.
  • Договірна робота має сприяти:
 • виконанню зобов’язань сторін для задоволення потреб у виконавчих органах Коблівської сільської ради;
 • забезпеченню виконання договірних зобов’язань в усіх сферах діяльності;
 • економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів.
  • Це Положення є обов’язковим для виконання виконавчими органами Коблівської сільської ради щодо договорів, стороною в яких виступає сільська рада.
  • Це Положення є примірним для виконавчих органів Коблівської сільської ради зі статусом юридичної особи стосовно договорів, стороною в яких виступає вказаний виконавчий орган, та носить рекомендаційний характер для розроблення зазначеними виконавчими органами власних порядків щодо організації договірної роботи з урахуванням специфіки їх діяльності.
  • У кожному виконавчому органі Коблівської сільської ради, який бере участь у веденні договірної роботи, керівником структурного підрозділу особисто призначаються відповідальні особи за виконання цієї роботи.
  • Для цілей цього Положення до договірної роботи належить:
 • підготовка договорів та розгляд проектів договорів, що надійшли від іншої сторони (контрагента);
 • погодження (візування) проектів договорів працівниками виконавчих органів Коблівської сільської ради;
 • контроль з виконання договорів;
 • реєстрація та зберігання укладених договорів.
  • Договори, угоди, контракти, додаткові угоди або протоколи розбіжностей до них, угоди про розірвання договору тощо (далі – договори) та документи, що є додатками до цих договорів, складаються в письмовій формі державною мовою.
  • Дія Положення не поширюється на договори, порядок укладення яких регулюється законодавством про працю.

 

 1. Підготовка проекту договору

 

 • Договори можуть укладатися за ініціативою Коблівської сільської ради, її виконавчого комітету, сільського голови, відповідним органом Коблівської сільської ради, до компетенції якого належить питання, що становлять предмет договору чи за ініціативою іншої сторони – контрагента.
  • Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору.
 • Проект договору може розроблятися будь-якою зі сторін, що домовляються, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  • У випадку розроблення проекту договору контрагентом, виконавчий орган сільської ради, до компетенції якого належать питання, що становлять предмет (надалі – уповноважений орган), залишається відповідальним за підготовку (розгляд та погодження/візування) проекту договору з дотриманням вимог цього Положення та норм чинного законодавства України.
  • Уповноважений орган або контрагент, які розробили проект договору, подають його на розгляд іншій стороні.
 • Переддоговірна робота розпочинається за наявності дозволу сільського голови, секретаря сільської ради чи першого заступника/заступника сільського голови, згідно з розподілом обов’язків.
  • Визначення контрагента здійснюється з дотриманням принципів добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання та інших осіб, їх недискримінації, об’єктивної та неупередженої оцінки їх пропозицій.
 • Уповноважений орган перед укладенням договору проводить:
  • Попередню перевірку умов проектів договорів, їх економічної ефективності та доцільності шляхом попереднього узгодження питання можливості придбання товарів (послуг, робіт), питання необхідності застосування передбачених чинними нормативними актами процедур публічних закупівель, а також проведення консультацій з виконавчими органами сільської ради в межах їх повноважень для з’ясування питань, які стосуються проекту договору.
  • Перевірку наданих контрагентом документів та іншої інформації (правовстановлюючих документів контрагента; повноважень осіб, що укладають договір; документів, що підтверджують право контрагента здійснювати певний вид діяльності, у тому числі наявність ліцензій, дозволів, сертифікатів; документів про вибрану контрагентом систему оподаткування; інформацію про банківські реквізити контрагента тощо).
 1. Розробка проекту договору

 

 • Обов’язки сторін за договором оформляються таким чином, щоб забезпечити повну та чітку регламентацію взаємовідносин між сторонами з дотриманням вимог чинного законодавства України.
  • Усі умови договору мають бути викладені якомога детальніше, аби не допускати неоднозначного тлумачення. Договір чи його окремі умови, що суперечать законодавству, є недійсними.
 • Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів цього виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однією із сторін має бути досягнуто згоди.
 • Договір, що підлягає нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення.
 • Договір, що підлягає відповідно до закону державній реєстрації, є укладеним з моменту його державної реєстрації.
 • При розробці проектів (розгляді проектів договорів, наданих контрагентом) уповноважений орган зобов’язаний проаналізувати з цього питання чинне законодавство України, рішення Коблівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядження сільського голови та інші документи.
  • Проект договору повинен бути відредагованим, викладеним за загальними правилами правопису, відповідати вимогам нормативних актів та юридичної техніки, не допускати неоднозначного тлумачення.
 • Розроблений з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів проект договору уповноважений орган передає для погодження (візування) іншим виконавчим органам сільської ради, уповноваженим посадовим особам разом із документами, які пов’язані з його укладенням та стосуються договору.

 

 1. Погодження (візування) проекту договору

 

 • Проект договору вважається підготовленим після його погодження (візування) згідно з положеннями цього розділу.
 • Проект договору з документами, які до нього додаються, підлягають обов’язковому погодженню посадовими особами, які беруть участь у його підготовці та організації виконання цього договору.
 • Візування проекту договору складається з проставлення відповідною посадовою особою візи. Віза містить: найменування посади особи, що візує документ, її особистий підпис, ініціали та прізвище, дату візування.
 • Візи проставляються на окремому аркуші (лист погодження), який додається до проекту договору, перелік осіб, його погоджують (візують).
 • Підготовлений проект договору візують у наступному порядку:
  • керівник уповноваженого органу;
  • посадова особа уповноваженого органу, на яку покладено ведення правової роботи;
  • начальник відділу, головний бухгалтер сільської ради, якщо проект містить положення щодо врегулювання фінансових питань;
  • уповноважена особа або секретар тендерного комітету у випадках, якщо проект договору підготовлений з додержанням передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» процедур;
  • секретар сільської ради або перший заступник/заступник сільського голови відповідно до розподілу обов’язків.
  • При необхідності до візування залучаються інші керівники виконавчих органів сільської ради, а також керівники підприємств, установ, організацій, інтересів яких стосується проект договору.
 • Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської  ради перед візуванням проектів договорів визначає: чи передбачені в кошторисі кошти щодо видатків на момент укладення договору, порядок та строки проведення оплати та правильність зазначення платіжних реквізитів сільської ради.
 • Уповноважена особа тендерного комітету погоджує проекти договорів на предмет відповідності проекту договору умовам тендерної документації та вимогам нормативних актів про публічні закупівлі.
 • Посадова особа з ведення правової роботи перед візуванням проектів договорів перевіряє їх на відповідність чинному законодавству України та загальноприйнятим вимогам юридичної техніки.
 • Секретар сільської ради або перший заступник/заступник сільського голови згідно з розподілом обов’язків погоджують (візують) проекти договорів на предмет остаточного вирішення доцільності укладення договору на визначених умовах залежно від виду договору.
 • Суб’єкти, зазначені в п. 4.5. розділу 4 цього Положення, зобов’язані в найкоротші строки розглянути та завізувати проект договору, що, як правило, не може перевищувати двох робочих днів.
 • На вимогу суб’єктів, зазначених у п. 4.5. розділу 4 цього Положення, уповноважений орган повинен надати аргументовану інформацію відносно змісту проекту договору та можливих наслідків його укладення, відповідності видаткам місцевого бюджету та іншої інформації, яка має значення при погодженні проекту договору.
 • У разі необхідності на проекти договорів можуть складатися письмові інформації, висновки, зауваження, пропозиції тощо, які додаються до проектів договорів, і в подальшому є основою для підготовки уповноваженим органом протоколу розбіжностей до договору в разі наявності відповідного доручення (вказівки, резолюції) сільського голови, секретаря сільської ради чи першого заступника/заступника сільського голови згідно з розподілом обов’язків.
 • У разі отримання зауважень до проекту договору відповідні уповноважені органи опрацьовують, вносять необхідні зміни до тексту проекту договору та погоджують їх з посадовою особою, що надала зауваження, та контрагентом, у разі необхідності – складають протокол розбіжностей до договору.

 

 1. Підписання договору

 

 • Проекти договорів подаються уповноваженим органом на підпис сільському голові, іншій уповноваженій особі за наявності всіх погоджень.
 • У разі укладення сільським головою договорів з питань, віднесених до виключної компетенції сільської ради, голова подає їх на затвердження сільської ради.

 

 1. Реєстрація та облік договорів

 

 • Загальна реєстрація договорів ведеться в журналі реєстрації договорів уповноваженою особою, зразок якого надано у Додатку до цього Положення.
 • Договору присвоюється реєстраційний номер, який обов’язково складається із:
 • порядкового номера, зазначеного в журналі реєстрації договорів;
 • індексу відповідного уповноваженого органу;
 • року, в якому договір укладений.
  • Додатковим угодам, протоколам розбіжностей до договорів, угодам про розірвання договору тощо власний реєстраційний номер не присвоюється. Уповноважений орган присвоює їм порядковий номер, про що робиться відмітка в журналі обліку договорів, а також забезпечує внесення відповідних даних до журналу реєстрації договорів шляхом пред’явлення підписаного примірника уповноваженій особі.

 

 1. Підстави для зміни або розірвання договору

 

 • Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчиняється в такій самій формі, що й договір, який змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.
  • Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій стороні.
 • Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, повинна повідомити про результати її розгляду другу сторону в порядку та строки, визначені чинним законодавством України або домовленістю сторін. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.
 • У випадку виникнення необхідності внесення за згодою сторін змін до договору, проект таких змін (додаткової угоди до договору) готується (розглядається) уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Положенням для підготовки проектів договорів. У такому ж порядку уповноважений орган готує (розглядає) проект угоди про розірвання договору.
 • Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною, а також в інших випадках, встановлених договором або законом.

 

 1. Порядок оформлення виконання договірних зобов’язань

 

 • Приймання товарів, наданих послуг та виконаних робіт здійснюється з оформленням відповідних документів (накладних, актів тощо) в порядку, встановленому чинними законодавством України.
 • Акти візуються уповноваженим органом, відповідальним за укладення договору, і передається на підпис особі, яка підписала договір.
 • За необхідності, у випадках передбачених законодавством та договором, для приймання товарів (послуг, робіт) може створюватися відповідна комісія.
 • Розрахунки за передані товари (надані послуги, виконані роботи) здійснюються відповідно до визначених договором вартості з урахуванням виконання сторонами договірних зобов’язань та строків платежів (за умови поетапності виконання договору).
 • Акт (накладна тощо) разом із договором та додатками підлягає передачі до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської  ради для перевірки на предмет належного виконання та оплати, де і зберігаються.

 

 1. Розрахунки за договором

 

 • Розрахунки за виконані за договором зобов’язання здійснюються на підставі вартості, визначеної договором, з урахуванням виконання сторонами договірних зобов’язань та відповідно до строків оплати, передбачених договором.
 • У договорі може бути передбачена як одноразова, так і поетапна оплата вартості зобов’язань за договором у встановлений сторонами термін. Конкретна схема розрахунків визначається в договорі, враховуючі вимоги чинного законодавства.
 • У випадку дострокового виконання договору може передбачатись його дострокове прийняття і оплата за ціною, визначеною в договорі.

 

 1. Повноваження уповноваженого органу

 

 • Уповноваженими органами у сфері організації договірної роботи забезпечується:
  • оформлення договірних взаємовідносин, підготовка проектів договорів, неухильне дотримання вимог чинних нормативних актів при їх підготовці;
  • перевірка достовірності інформації, закладеної в основу проекту договору;
  • додержання умов договорів, у тому числі щодо якості, кількості, асортименту, комплектності тощо придбаних товарів, якості та обсягу наданих послуг та виконання робіт;
  • своєчасність оформлення документів, необхідних для виконання договірних зобов’язань (довіреностей, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт чи наданих послуг, накладних тощо);
  • організація збору необхідних даних, забезпечення реєстрації договорів та ведення їх систематичного обліку;
  • виконання інших обов’язків, передбачених договором та іншими нормативними актами.

 

 1. Контроль за додержанням умов договорів

 

 • Уповноважений орган, який супроводжує договір, здійснює контроль за виконанням повноважень, які зазначені у розділі 10 цього Положення.
 • Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської  ради здійснює контроль за дотриманням грошової та фінансової дисципліни.
 • Уповноважена особа з правових питань здійснює контроль за дотриманням у договорі положень чинного законодавства України та судової практики, вимог юридичної техніки.
 • Секретарем сільської ради або заступниками сільського голови (в разі наявності посади) згідно з розподілом обов’язків забезпечується організація контролю за своєчасним та якісним виконанням підпорядкованими виконавчими органами сільської ради умов, передбачених у договорі.

 

 1. Відповідальність за ведення договірної роботи

 

 • Відповідальність за невиконання повноважень, зазначених у розділі 10 цього Положення, покладається на відповідальну особу уповноваженого органу, що супроводжує договір, та керівника уповноваженого органу.
 • Відповідальність за визначення та реалізацію фінансової політики з питань договірної діяльності покладається на керівника та відповідальну особу відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської  ради.
 • Відповідальність за відповідність договорів вимогам чинного законодавства та судовій практиці покладається на відповідальну особу з правових питань виконавчого комітету Коблівської сільської ради.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

 

 

 

 

   Додаток

до Положення про порядок ведення договірної роботи в Коблівській сільській раді

 

Журнал реєстрації договорів

з/п

Номер

та дата укладання договору

Найменування контрагента

договору

Предмет договору

Сума договору

Строк виконання договору

Інформація про передачу оригіналу договору іншому відділу для його виконання або зберігання

Інформація

про укладання додаткової

угоди

Листування

щодо виконання, зміни,

розірвання договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище особи, яка отримала договір на виконання чи

зберігання

Дата,

підпис

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                         С. ТАЛОХА

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 23                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення села Коблеве Березанського району Миколаївської області

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 50, 186 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, заслухавши в.о. сільського голови, секретаря ради Талоху С.А. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення села Коблеве Березанського району Миколаївської області, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення села Коблеве Березанського району Миколаївської області (додається).

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                     С. ТАЛОХА

 

    Додаток

до рішення № 23

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

Зведена порівняльна таблиця даних земель

рекреаційного призначення с. Коблеве

 

 

 

 

 

№ п/п

Землі згідно інвентаризації

Категорія земель

Площа згідно документів, га

Площа за результатами проведення інвентаризації, га

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

Земельні ділянки (землі) надані у власність (користування) з кадастровими номерами

Землі житлової та громадської забудови

83,2625

82,2032

 

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2,2452

2,3035

 

 

Землі рекреаційного призначення

265,8624

266,3732

 

 

Землі сільськогосподарського призначення

311,4428

306,5080

 

 

Землі запасу

0,0500

0,0500

2

Земельні ділянки (землі)  надані у власність (користування) без кадастрових номерів

Землі житлової та громадської забудови

0,0423

0,0423

 

 

Землі рекреаційного призначення

5,9521

5,9239

3

Земельні ділянки, що використовуються без документів, які посвідчують право на них

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

10,8530

4

Земельні ділянки, не надані у власність та користування

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

15,9497

 

 

Інші категорії земельних ділянок, що вилучені

41,6802

5

Земельні ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням

Землі сільськогосподарського призначення

15,3256

6

Земельні ділянки, які передані у власність/користування, але не зареєстровані в Державному земельному кадастрі

Землі житлової та громадської забудови та землі рекреаційного призначення

50,4620

7

Невитребувані земельні частки (паї)

8

Земельні ділянки відумерлої спадщини

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 24                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення с. Морське, с. Лугове, с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області.

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 50, 186 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, заслухавши в.о. сільського голови, секретаря ради Талоху С.А. про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення с. Морське, с. Лугове, с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення с. Морське, с. Лугове, с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області (додаток № 1, додаток № 2, додаток № 3)

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

     Додаток № 1

до рішення № 24

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

Зведена порівняльна таблиця даних земель рекреаційного

призначення біля с. Морське

 

 

 

 

 

№ п/п

Землі згідно інвентаризації

Категорія земель

Площа згідно документів, га

Площа за результатами проведення інвентаризації, га

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

Земельні ділянки (землі) надані у власність (користування) з кадастровими номерами

Землі житлової та громадської забудови

0,2673

0,2673

 

 

Землі рекреаційного призначення

9,2815

9,5231

 

 

Землі сільськогосподарського призначення

21,1179

17,8131

2

Земельні ділянки (землі)  надані у власність (користування) без кадастрових номерів

3

Земельні ділянки, що використовуються без документів, які посвідчують право на них

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

4

Земельні ділянки, не надані у власність та користування

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

5

Земельні ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням

Землі рекреаційного призначення

1,4000

6

Земельні ділянки, які передані у власність/користування, але не зареєстровані в Державному земельному кадастрі

7

Невитребувані земельні частки (паї)

8

Земельні ділянки відумерлої спадщини

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 2

до рішення № 24

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Зведена порівняльна таблиця даних земель рекреаційного

призначення біля с. Рибаківка

 
           

№ п/п

Землі згідно інвентаризації

Категорія земель

Площа згідно документів, га

Площа за результатами проведення інвентаризації, га

 
 

1

2

3

4

5

 

1

Земельні ділянки (землі) надані у власність (користування) з кадастровими номерами

Землі житлової та громадської забудови

27,4292

27,6628

 

Землі оздоровчого призначення

3,8406

3,8404

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

1,7231

1,8628

 

Землі рекреаційного призначення

109,9600

113,2162

 

Землі сільськогосподарського призначення

1,9571

1,9593

 

2

Земельні ділянки (землі)  надані у власність (користування) без кадастрових номерів

 

3

Земельні ділянки, що використовуються без документів, які посвідчують право на них

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

56,5340

 

4

Земельні ділянки, не надані у власність та користування

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

108,3953

 

5

Земельні ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням

Землі житлової та громадської забудови

0,2500

 

Землі рекреаційного призначення

0,5638

 

Землі сільськогосподарського призначення

0,1389

 

6

Земельні ділянки, які передані у власність/користування, але не зареєстровані в Державному земельному кадастрі

Землі житлової та громадської забудови

0,2320

 

Землі рекреаційного призначення

5,3392

 

7

Невитребувані земельні частки (паї)

 

8

Земельні ділянки відумерлої спадщини

 
           
           

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додаток № 3

до рішення № 24

ХХХVІІІ сесії 8 скликання

          від 18 березня 2019 року

 

 

Зведена порівняльна таблиця даних земель рекреаційного призначення біля с. Лугове

 
           

№ п/п

Землі згідно інвентаризації

Категорія земель

Площа згідно документів, га

Площа за результатами проведення інвентаризації, га

 
 

1

2

3

4

5

 

1

Земельні ділянки (землі) надані у власність (користування) з кадастровими номерами

Землі водного фонду

12,0145

12,0145

 

Землі житлової та громадської забудови

3,9649

3,8911

 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

12,6803

12,6499

 

Землі рекреаційного призначення

36,2221

36,7514

 

Землі сільськогосподарського призначення

10,7991

10,7991

 

2

Земельні ділянки (землі)  надані у власність (користування) без кадастрових номерів

 

3

Земельні ділянки, що використовуються без документів, які посвідчують право на них

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

16,6383

 

4

Земельні ділянки, не надані у власність та користування

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

13,7625

 

5

Земельні ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням

Землі рекреаційного призначення

6,3870

 

6

Земельні ділянки, які передані у власність/користування, але не зареєстровані в Державному земельному кадастрі

Землі рекреаційного призначення

1,5808

 

7

Невитребувані земельні частки (паї)

 

8

Земельні ділянки відумерлої спадщини

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 25                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження схеми розташування

земельних ділянок в с.Коблево для укладання

угод про відшкодування недоотримання коштів

(доходу) від використання земельних ділянок

за фактичне землекористування

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 186 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, заслухавши в.о. сільського голови, секретаря ради Талоху С.А. про необхідність затвердження схеми розташування земельних ділянок для укладання угод про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельних ділянок за фактичне землекористування в

с. Коблево для комерційного призначення на  2019 рік, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити схеми розташування земельних ділянок в с.Коблево для укладання угод про відшкодування недоотримання коштів (доходу) від використання земельних ділянок за фактичне землекористування в с. Коблево для комерційного призначення на 2019 рік (додається).

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 26                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про внесення змін до Генерального плану

села Коблеве Березанського району

Миколаївської області

 

          Відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 12 Закону України «Про основи містобудування», статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ДБН Б.1.1-9:2009; ДБН 360-92**, Порядком проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженими постановою КМ України № 555 від 25.05.2011 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши Генеральний план села Коблево,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни доГенерального плану села Коблеве затвердженого рішенням № 28 ХХХVIІ сесії 6 скликання «Про затвердження генерального плану с. Коблеве» від 16.12.2014 року.

 

 1. Доручити сільському голові виступити замовником розроблення відповідної містобудівної та землевпорядної документації щодо проекту змін до Генерального плану поєднаного з детальним планом забудови частини території села Коблеве Березанського району Миколаївської області.

 

 1. У двотижневий термін з моменту прийняття рішення опублікувати в засобах масової інформації оголошення про початок громадського обговорення щодо внесення змін до Генерального плану села Коблеве та забезпечити приймання пропозицій та зауважень протягом встановленого законодавством терміну.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 27                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку детального плану забудови частини території с.Коблеве Березанського району  Миколаївської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

 

Відповідно до норм Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 93, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 10, 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розділом IV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, заслухавши в.о. сільського голови, секретаря ради Талоху С.А. про надання дозволу на розробку детального плану забудови частини території с. Коблеве для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дозволити розробку детального плану частини території с. Коблеве Березанського району Миколаївської області – двох земельних ділянок орієнтовною площею по 15,00 га, розташованих на території Коблівської сільської ради в адміністративних межах населеного пункту с. Коблеве Березанського району Миколаївської області для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.
 2. Замовником детального плану території визначити Коблівську сільську раду (далі – Замовник).
 3. Визначити, що фінансування розробки детального плану території земельної ділянки, визначеної в п. 1 цього рішення, здійснюватиметься за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «СОЛАР ІНВЕСТМЕНТС».

                                                  

 1. Замовнику, за погодженням із Інвестором, визначити організацію – розробника детального плану території, яка має у своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації (далі — Розробник).

 

 1. Укласти Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛАР ІНВЕСТМЕНТС», Замовнику та Розробнику відповідну тристоронню угоду про розробку детального плану території.

 

 1. Відділу комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради забезпечити:

6.1. Оприлюднення інформації про розробку детального плану у засобах масової інформації.

6.2. Заслуховування  проекту детального плану території на засіданні архітектурно-містобудівної ради відділу містобудування та архітектури Миколаївської області.

6.3. Організацію та проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного законодавства України.

6.4. Загальну доступність та оприлюднення матеріалів детального плану території в порядку встановленому законом.

 1. Подання проекту детального плану території на затвердження на черговій сесії Коблівської сільської раді Березанського району Миколаївської області в установленому законодавством порядку.
 2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 28                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 122, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій», статті 33 Закону України «Про оренду землі» та п. 3.8. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 року № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 року за № 391/17686, Закону України «Про земельний кадастр», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяви громадян України: Ломідзе І.В. та Михайлюченко Л.І. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Ломідзе І.В. та Михайлюченко Л.І. технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (торгівельний центр) за адресою:

вул. Очаківська, 48, с. Рибаківка у межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Надати Ломідзе І.В. та Михайлюченко Л.І., земельну ділянку площею: 0,0466 га, кадастровий номер: 4820983900:14:013:0009, в оренду терміном на 25 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (торгівельний центр) за адресою: вул. Очаківська, 48 с. Рибаківка в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 29                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва.

 

               Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 35, 118, 121, 122, 123  Земельного кодексу, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадянки України Гаспарян Л.В. про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для ведення  індивідуального садівництва, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати Гаспарян Любов Василівні дозвіл  на  розробку  проекту із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1200 га, із  земель  не  наданих  у  власність  та постійне  користування, безкоштовно у власність для ведення індивідуального садівництва по вул. 8 Березня, 30А,  с.  Рибаківка в межах території Коблівської сільської ради Березанського  району Миколаївської  області.

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 30                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про поновлення договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

 

Відповідно  пункту 34 частини 1 статі 26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  згідно  статтей 12, 38, 93, 186 Земельного  Кодексу  України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадянки України  Трофіменко Т.О. про поновлення договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Поновити право оренди та надати в оренду земельну ділянку Трофіменко Тетяні Олексіївні, загальною площею 0,0928 га (існуючий продмагазин №2) кадастровий номер: 4820983900:14:016:0024 на строк 2 (Два) роки (забудовані землі) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Широка, 14А, с. Рибаківка в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Надати Трофіменко Тетяні Олексіївні, загальною площею 0,0928 га (існуючий продмагазин №2), кадастровий номер: 4820983900:14:016:0024 на строк 2 (Два) роки (забудовані землі) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: вул. Широка, 14А, с. Рибаківка в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Рекомендувати заявнику укласти додаткову угоду оренди землі та провести її державну реєстрацію.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, житлово-комунальних питань та на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 31                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування

будівель торгівлі

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 122, 124, 125, 126  Земельного кодексу України, ст.55 Закону України «Про землеустрій», ст. 33 Закону України «Про оренду землі» та пункту 3.8. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 року № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 року за № 391/17686, Закону України «Про земельний кадастр», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву Чумак В.Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Чумак Вікторії Юріївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), наданої у довгострокову оренду терміном на 35 (тридцять п’ять) років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у межах території населеного пункту Коблеве, Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

     

 1. Надати Чумак Вікторії Юріївні земельну ділянку площею: 0,0300 га, із земель не наданих у власність та користування, в оренду терміном на 35 (тридцять п’ять) років, кадастровий номер: 4820982200:09:000:0159 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в межах території населеного пункту Коблеве, Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

     

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 32                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безкоштовно

у власність для будівництва і обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 40, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяви громадян України Корнійчук К.В., Руденко М.М. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

 

 1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель не наданих у власність та постійне користування, у межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, громадян України:
 • Корнійчук Катерині Вікторівні – орієнтовною площею 0,25 га.,

за адресою: вул. Степова, 23 с. Федорівка;

 • Руденку Миколі Миколайовичу – орієнтовною площею до 0,11 га., за адресою: вул. Перемоги, 34 с. Рибаківка.

 

 1. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 33                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для ведення особистого селянського господарства

 

        Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 22, 33 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», розпорядження КМУ від 31 січня 2018р. № 60-р, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяви громадян України: Рудої К.П., Супрунова М.Г. про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), у власність для ведення особистого селянського господарства (згідно актів постійного користування),  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки безкоштовно у власність, із земель сільськогосподарського призначення, для ведення особистого селянського господарства, які розташовані у межах теиторії Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, громадянам України:
 • Супрунову Михайлу Григоровичу – орієнтовною площею 1,70 га. ріллі, акт постійного користування МК № 1071, який проживає за адресою: вул. Садова, 3, с. Новофедорівка;
 • Рудій Клавдії Павлівні — орієнтовною площею 1,00 га. ріллі, акт постійного користування МК № 3127, яка проживає за адресою: вул. Молодіжна, 9, с. Новофедорівка.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 34                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

 

             Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяви громадян України: Галли П.В., Галли Є.П. про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель не наданих у власність та користування, в межах Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
 • Галлі Петру Володимировичу за адресою: вул. Південна, 5, с. Новофедорівка;
 • Галлі Євгенію Володимировичу за адресою: вул. Східна, 23, с. Новофедорівка.

 

 1. Вилучити, із земель не наданих у власність та користування, земельні ділянки:
 • площею: 0,2500 га., кадастровий номер: 4820983500:09:030:0028;
 • площею: 0,2500 га., кадастровий номер: 4820983500:09:030:0027.

 

 

 

 1. Надати безкоштовно у власність земельну ділянку (землі житлової та громадської забудови) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
 • Галлі Петру Володимировичу, площею: 0,2500 га., кадастровий номер: 4820983500:09:030:0028 за адресою: вул.Південна, 5,

с. Новофедорівка;

 • Галлі Євгенію Володимировичу, площею: 0,2500 га., кадастровий номер: 4820983500:09:030:0027 за адресою: вул.Східна, 23,

с. Новофедорівка.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 35                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд

 

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 38, 40, 118, 121, 122, 125, 126, 186 Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій», п. 3.8. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 року № 376, ЗУ «Про земельний кадастр», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадянина України Семенюка В.І. про дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати Семенюку Володимиру Івановичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки орієнтовною площею до 0,25 га в натурі (на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), із земель не наданих у власність та постійне користування, за адресою: вул. Бакуринського, 47, с. Виноградне в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 36                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

 

             Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 55 «Про землеустрій», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадян України: Кушнір О.В., Чебан В.Ф. та матеріали технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:     

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговув ання житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель не наданих у власність та користування в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, гр. України:
 • Кушнір Ользі Володимирівні — за адресою: вул. Степова, 51, с. Новофедорівка;
 • Чебану Валеріану Федоровичу — за адресою: вул. Зоряна, 24, с. Рибаківка.

 

 1. Вилучити із земель не наданих у власність та користування земельну ділянку:

—    площею 0,2500 га. за кадастровим номером 4820983500:09:009:0023;

—    площею 0,0983 га. за кадастровим номером 4820983900:14:031:0021.

 

 1. Надати безкоштовно у власність, земельну ділянку(землі житлової та громадської забудови) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, гр. України:
 • Кушнір Ользі Володимирівні — площею 0,2500 га. за кадастровим номером 4820983500:09:009:0023, за адресою: вул. Степова, 51 с.Новофедорівка;
 • Чебану Валеріану Федоровичу — площею 0,0983 га. за кадастровим номером 4820983900:14:031:0021, за адресою: вул. Зоряна, 24, с. Рибаківка.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 37                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 52, 122, 123, 124, 186 протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву директора МФ ПАТ «Уктелеком» Антошевського О.М. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   

 1. Надати дозвіл МФ ПАТ «Уктелеком» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років, площею до 0,1000 га (забудовані землі) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (під розміщення артезіанської свердловини) за адресою: вул. Степова, 137, с. Коблеве в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 38                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у довгостроковій оренді цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення»

 

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 20, 38, 39, 50, 122, 186 Земельного   Кодексу   України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву директора ПП «Победа Плюс» Пушкарьової В.В. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у довгостроковій оренді цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» на «будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться у довгостроковій оренді ПП «Победа Плюс», цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (землі житлової та громадської забудови) на «будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення» (землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення) за адресою: просп. Курортний 26 б/2, с. Коблеве в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Змінити цільове призначення земельній ділянці площею: 0,8549 га, кадастровий номер: 4820982200:12:042:0089 з «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі» (землі житлової та громадської забудови) на «будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення» (землі, які використовуються для відпочинку та оздоровлення) за адресою: просп. Курортний 26 б/2, с. Коблеве в межах території Коблівської сільської ради.

 

 1. Рекомендувати заявнику переукласти договір оренди земельної ділянки відповідно до нового цільового призначення та провести його державну реєстрацію відповідно законодавства.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

      

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 39                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

 

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 79, 186 Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», статі 33 Закону України «Про оренду землі» та пункту 3.8. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 року № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 року за № 391/17686 , «Про земельний кадастр», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву Савенюк І.В. представни ка Шевченко О.В. та матеріали технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею: 0,7945 га, кадастровий номер: 4820982200:12:042:0093 в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування об’рекреаційного призначення с. Коблеве, просп. Курортний, 28 Г/2 Коблівської сільської ради.

 

 1. Надати Шевченко Ользі Валентинівні земельну ділянку площею: 0,7945 га, кадастровий номер: 4820982200:12:042:0093, із земель не наданих у власність та користування, у довгострокову оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, яка розташована за адресою: просп. Курортний, 28 Г/2, с. Коблеве в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 40                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», статей 12, 38, 39, 93, 141, 142 Земельного Кодексу України, ст. 31 «Про оренду землі», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

 

 1. Надати ПП «Победа Плюс» дозвіл на укладення угоди про розірвання договору оренди землі від 11 червня 2018 року на земельну ділянку загальною площею: 0,8548 га, кадастровий номер: 4820982200:12:02:0089 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, у зв’язку зі зміною цільового призначення земельної ділянки.

 

 1. Рекомендувати орендарю укласти угоду про розірвання договору оренди земельної ділянки та провести його державну реєстрацію.

 

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 41                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 122, 123, 124, 125, 186 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадянина України Богачука П.П. про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати Богачук Петру Петровичу дозвіл на розробку проекту із землеустрою, щодо відведення земельних ділянок площею до 0,1000 га (забудовані землі) у довгострокову оренду терміном на 49 (Сорок дев’ять) років для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, із земель не наданих у власність та користування по просп. Курортному, 22/1 у межах населеного пункту с. Коблеве на території Коблівської сільської ради.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради: з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 42                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки в постійне

користування для будівництва та обслуговування

будівель освіти (обслуговування школи)

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді, та спорту про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель освіти (обслуговування школи), сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проекти землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Рибаківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області для будівництва та обслуговування будівель освіти (обслуговування школи) із земель не наданих у власність та постійне користування за адресою: с. Рибаківка, вул. Поштова, 7 в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Вилучити, із земель не наданих у власність та користування, земельну ділянку площею 1,0482 га (землі житлової та громадської забудови), за адресою: Поштова, 7, с. Рибаківка.

 

 1. Надати в постійне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель освіти (обслуговування школи) Рибаківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області площею 1,0482 га (землі житлової та громадської забудови), кадастровий номер: 4820983900:14:013:0011 за адресою: Поштова, 7, с. Рибаківка.

 

 1. Зобов’язати заявника зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою відповідно до вимог діючого законодавства.        

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 43                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки в постійне

користування для будівництва та обслуговування

будівель освіти (спортивний майданчик)

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши звернення начальника відділу освіти, молоді, та спорту про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель освіти (спортивний майданчик), сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проекти землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Рибаківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області для будівництва та обслуговування будівель освіти (спортивний майданчик) із земель не наданих у власність та постійне користування в с. Рибаківка, в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Вилучити із земель не наданих у власність та користування земельну ділянку

площею 0,2259 га (землі житлової та громадської забудови) в с. Рибаківка.

 

 1. Надати в постійне користування земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель освіти (спортивний майданчик) Рибаківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області площею 0,2259 га (землі житлової та громадської забудови), кадастровий номер: 4820983900:14:013:0010 в с. Рибаківка.

 

 1. Зобов’язати заявника зареєструвати право постійного користування земельними ділянками, відповідно до вимог діючого законодавства.

        

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 44                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки в постійне

користування для будівництва та обслуговування

 будівель освіти (обслуговування дитячих садочків)

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 38, 39, 92, 123 Земельного кодексу, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши клопотання начальника відділу освіти, молоді, та спорту Коблівської сільської ради Олефіренко О.Ю. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель освіти (обслуговування дитячих садочків), сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:     

 

 1. Дати дозвіл Відділу освіти, молоді і спорту Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель освіти (обслуговування дитячих садочків), із земель комунальної власності не наданих у власність та користування, в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
 • площею до 0,55 га (забудовані землі) для обслуговування Коблівського закладу дошкільної освіти «Сонечко», за адресою: вул. Степова, 7, с. Коблеве;
 • площею до 0,70 га (забудовані землі) для обслуговування Новофедорівського закладу дошкільної освіти «Сонечко» за адресою: вул. Горького, 54/1, с. Новофедорівка;
 • площею до 0,60 га (забудовані землі) для обслуговування Виноградненського закладу дошкільної освіти «Золотий півник» за адресою: вул. Б. Хмельницького, 1, с. Виноградне;
 • площею до 0,40 га (забудовані землі) для обслуговування Українського закладу дошкільної освіти «Васильок» за адресою: вул. Ювілейна, 3,

с. Українка;

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 45                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про погодження технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)

для ведення особистого селянського господарства

 

        Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статі 12, 22, 33 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», розпорядження КМУ від 31 січня 2018 р. № 60-р, протоколу спільного засідання постійних комісій від 01.11.2018 року, розглянувши заяву громадянина України Крикунова А.П. про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) для ведення особистого селянського господарства (згідно актів постійного користування),  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Погодити Крикунову Анатолію Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки загальною площею 1,6967 га. ріллі, кадастровий номер 4820983500:02:000:0701, безкоштовно у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель сільськогосподарського призначення, яка розташована в межах Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 46                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження проекту із землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у довгострокову  оренду для будівництва

та обслуговування будівель торгівлі (магазин)

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12,  93, 122, 124, 125, 126  Земельного кодексу України, статі 55 Закону України «Про оренду землі» та пункту 3.8 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затвердженої наказом Держкомзему від 18.05.2010 року №376, зареєстрованого Міністерстві  юстиції України 16.06.2010 року за №391/17686, ЗУ «Про земельний кадастр» протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву громадянки України Гамуги Т.О. та проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Гамугі Тетяні Олександрівні проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду терміном на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазин) за адресою: вул. Ювілейна, 7а,  с.Українка в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

        

 1. Вилучити, із земель не наданих у власність та користування, земельну ділянку площею: 0,0200 га., кадастровий номер: 4820986300:08:023:0044.

 

 1. Надати Гамугі Тетяні Олексаандрівні земельну ділянку площею 0,0200 га., кадастровий номер: 4820986300:08:023:0044 у довгострокову оренду терміном на 49 років, із земель не наданих у власність та користування, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (нежитлова будівля, магазин) за адресою: вул. Ювілейна,7а, с. Українка у межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

   

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 47                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження розрахунку

орендної плати за земельну ділянку

 

         Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 93 Земельного кодексу України, статті 21, 22 Закону України «Про оренду землі», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши звернення: директора ПП «Победа Плюс» Пушкарьової В.В., Черняк В.К., ТОВ «Торгцентр Південь», Чумак В.Ю., Шевченко О.В., Ломідзе І.В. та Михайлюченко Л.І., Трофіменко Т.О., Гамуги Т.О про затвердження розрахунку орендної плати за земельну ділянку, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити розрахунок орендної плати за земельну ділянку:

         — ПП «Победа Плюс», площею: 0,8548 га, надану в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років у сумі 96 801 (дев’яносто шість тисяч вісімсот одна) гривня 00 копійок у рік у розмірі 12%  від нормативно грошової оцінки земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;

          — Чумак Вікторії Юріївні, площею: 0,03 га надану в оренду терміном на 35 (тридцять п’ять) років у сумі 16 986 (шістнадцять тисяч дев’ятсот вісімдесят шість) гривень 00 копійок у рік у розмірі 12%  від нормативно грошової оцінки земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;

          — Шевченко Ользі Валентинівні  площею: 0,7945 га, надану в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років у сумі 89 972 (вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок у рік у розмірі 12%  від нормативно грошової оцінки земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;

          —Михайлюченко Лілії Іванівні та Ломідзе Ірині Валеріївні,   площею: 0,0466 га, надану в оренду терміном на 25 (двадцять п’ять) років у сумі 19 136 (дев’ятнадцять ттсяч сто тридцять шість) гривень 00 копійок у рік у розмірі 12%  від нормативно грошової оцінки земель с. Рибаківка, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Рибаківської сільської ради 6 скликання від 25.10.2011 року;

            — Трофіменко Тетяни Олексіївни,   площею: 0,0928 га, надану в оренду терміном на 2 (два) роки у сумі 38 108 (тридцять вісім тисяч сто три) гривні 00 копійок у рік у розмірі 12%  від нормативно грошової оцінки земель с. Рибаківка, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Рибаківської сільської ради 6 скликання від 25.10.2011 року;

Гамуга Тетяні Олександрівні, площею: 0,0200 га, надану в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років у сумі 2906 (дві тисячі дев’ятсот шість) гривень 15 копійок у рік у розмірі 5% від нормативно грошової оцінки земель с. Українка;

Черняк Василю Кириловичу, площею: 0,4601 га, надану в оренду терміном на 49 (сорок дев’ять) років у сумі 52 104 (п’ятдесят дві тисячі сто чотири) гривні 00 копійок у рік у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року;

ТОВ «Торгцентр Південь», площею: 0,3020 га, надану в оренду у сумі 181 131 (сто вісімдесят одна тисяча сто тридцять одна) гривня 00 копійок у рік у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земель с. Коблеве, затвердженою рішенням № 19 ХХІ сесія Коблівської сільської ради 6 скликання від 25.10.2012 року.

 

 1. Оплату здійснювати:

           — юридичним особам: на рахунок № 33219812014372, код платежу 18010600, код ЄДРПОУ 37969258, МФО 899998 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Березанському районі у Миколаївській області;

          — фізичним особам: на рахунок № 33216815014372, код платежу 18010900, код ЄДРПОУ 37969258, МФО 899998 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Березанському районі у Миколаївській області.

 

 1. Доручити сільському голові укласти договір оренди земельної ділянки.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 48                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на укладання угоди про відшкодування

недоотриманих коштів (доходу) від використання

земельної ділянки за фактичне землекористування

 

           Відповідно рішення № 15 ХХІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради «Про затвердження Порядку відшкодування коштів за фактичне користування  земельною ділянкою на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області» від 06.10.2017 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 00.03.2019 року, розглянувши заяви громадян України: Ткачук Г.А., Секу А.В., Єрошенко О.В. Андрєєв Ю.В., Мхеян Р.Б. , ТОВ«ВВІ-АГРО»(Чичета А.Б.), ФГ «Деметра» (Гобунов В.М.), Горбунов В.М., Масловського М.С., Кисличенка М.Г., Кисличенка В.М., Звєрєва В.А., Кисличенко Т.С., Гуски М.О., Заблоцької В.В., Жучкової Н.І., Жучкова В.Г., ТОВ «Поглубко», про дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування із земель не наданих у власність та постійне користування, в межах території Коблівської сільської ради, Березанського району, Миколаївської області, розрахунок орендної плати за земельні ділянки проводиться, згідно рішення № 15 ХV сесії Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року та К – 1,249; К- 1,433, К- 1,06, К- 1, К-1,)

 

 • Ткачук Ганні Адамівні, площею: 0,0086 га для комерційного використання , орендна плата складає 5 155 грн. 00 коп. (П’ять тисяч сто п’ятдесят п’ять) гривень 00 копійок за адресою: вул. Одеська, с. Коблеве;
 • Секу Анатолію Васильовичу, площею: 0,0030 га для металевого гаражу, орендна плата складає 380 грн. 00 коп. (Триста вісімдеся ) гривень 00 копійок по вул. Одеська, 12 а в с. Коблеве;
 • Єрошенко Олені Валентинівні, площею: 0,0100 га для благоустрою прилеглої території, орендна плата складає 8 грн. 00 коп. (Вісім) гривень 00 копійок за адресою: по вул. Лиманна, с. Коблеве;
 • Андрєєву Юрію Віталійовичу, площею: 17, 7366 га для товарного сільськогосподарського виробництва складає 17 914 грн. 00 коп. (сімнадцять тисяч дев’ятсот чотирнадцять) гривень 00 копійок біля с. Лугове;
 • Мхеяну Рубіку Балабековичу, площею: 0,50 га для виробничих потужностей складає 10 000. 00 коп. (десят тисяч гривень) гривень 00 копійок біля с. Глибоке;
 • Горбунову Василю Миколайовичу, площею 70 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), орендна плата складає 1174 грн. 60 коп. (одна тисяча сто сімдесят чотири) гривні 60 копійок, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 49/4, 49/9;
 • Масловському Михайлу Степановичу, площею 0,0535 га. (із них: 35 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), с. Новофедорівка, вул. Приморська, 49/1 та 0,05 га. склад за межами с.Новофедорівка) орендна плата складає 670 грн. 35 коп. (шістсот сімдесят) гривні 35 копійок.
 • Кисличенко Тетяні Степанівні, площею 0,70 га. (із них: 1000 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (газосклад, госпдвір), с. Новофедорівка, вул. Гагаріна, 21А та 0.60 га. склад за межами с.Новофедорівка) орендна плата складає 6826 грн. 45 коп. (шість тисяч вісімсот двадцять шість) гривень 45 копійок.
 • Кисличенку Михайлу Григоровичу, площею 35 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), с. Новофедорівка, вул. Приморська, 49/5, орендна плата складає 670 грн. 35 коп. (шістсот сімдесят) гривні 35 копійок.
 • Кисличенку Віктору Михайловичу, площею 35 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), с. Новофедорівка, вул. Приморська, 49/5, орендна плата складає 670 грн. 35 коп. (шістсот сімдесят) гривні 35 копійок.
 • Звєрєву Валерію Анатолійовичу, площею 70 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), орендна плата складає 1174 грн. 60 коп. (одна тисяча сто сімдесят чотири) гривні 60 копійок, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 47/2;
 • Жучкову Віталію Григоровичу, площею 70 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), орендна плата складає 1174 грн. 60 коп. (одна тисяча сто сімдесят чотири) гривні 60 копійок, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 47/3;
 • Заблоцькій Вірі Василівні, площею 70 кв.м. для сільськогосподарського використання: обслуговування господарських будівель та споруд (бокс/гараж), орендна плата складає 1174 грн. 60 коп. (одна тисяча сто сімдесят чотири) гривні 60 копійок, с. Новофедорівка, вул. Приморська, 47/1;
 • ФГ «Деметра.», загальною площею 6,4981 га. (із них: 5,00 га.ріллі та 1,4981 га. господарські будівлі та споруди (мехтік) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель запасу не наданих у власність та користування, ща межами населених пунтів Новофедорівка/Федорівка, в межах Коблівської сільської ради, орендна плата складає 10791 грн. (десять тисяч сімсот дев’яносто одна) гривня 75 коп.;
 • Гуска Михайлу Олексійовичу, загальною площею 1,88 га. (із них: 1,70 га.ріллі та 0,18га. господарські будівлі та споруди (мехтік) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель запасу не наданих у власність та користування, ща межами населених пунтів Новофедорівка/Федорівка, в межах Коблівської сільської ради, орендна плата складає 3122 грн. (три тисячі сто двадцять дві ) гривні 20 коп.;
 • ТОВ «ВВІ-Агро» (Чичета А.Б.), загальною площею 22,4817 га. (із них: 19,1617 га.ріллі та 3,32 га. господарські будівлі та споруди (мехтік, склад). для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель запасу не наданих у власність та користування, ща межами населених пунтів Новофедорівка/Федорівка,  в межах Коблівської сільської ради, орендна плата складає 36336 грн. (тридцять шість тисяч триста тридцять шість) гривень 50 коп.;
 • Жучковій Наталі Іванівні, площею 30 кв.м. для комерційного використання (розміщення МАФу), с. Новофедорівка, вул. Черьомушки, орендна плата складає  612 грн. (шістсот дванадцять) гривень 00 копійок.
 • ТОВ «Поглубко», площею 100 кв.м. для комерційного використання (розміщення існуючого магазину), с. Федорівка, вул.Одеська,10,  орендна плата складає  1643 грн.  (одна тисяча шістсот сорок три) гривні 00 копійок.

 

 1. Оплату здійснювати:

         — юридичним особам: на рахунок № 33219812014372, код платежу 18010600, код ЄДРПОУ 37969258, МФО 899998 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Березанському районі у Миколаївській області;

          — фізичним особам: на рахунок № 33216815014372, код платежу 18010900, код ЄДРПОУ 37969258, МФО 899998 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Березанському районі у Миколаївській області.

          

 1. Доручити сільському голові від імені ради у місячний термін укласти угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування, оплату встановити згідно рішення № 15 ХV сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію

Коблівської сільської ради з питань екології, аграрної політики, земельних відносин та природокористування, промисловості та будівництва.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 49                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, що перебуває

У довгостроковій оренді для будівництва та обслууговування об’єктів рекреаційного ризначення

 

        Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 50, 93 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву довіреної особи Служби інформації та безпеки Республіки Молдова Зубко Г.П. про дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, що перебуває у довгостроковій оренді, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Дати дозвіл Службі інформації та безпеки Республіки Молдова на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 1,5858 га кадастровий номер 4820982200:09:000:0273, що перебуває у довгостроковій оренді за адресою: вул. Нептуна, 3, с. Коблеве в межах Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 50                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на виготовлення технічної документації

щодо встановлення (відновлення) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та

 обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

 

        Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 93, 122, 123, 186, 1861 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву довіреної особи Служби інформації та безпеки Республіки Молдова Зубко Г.П. про дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки, що перебуває у довгостроковій оренді, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

   

 1. Дати дозвіл Службі інформації та безпеки Республіки Молдова на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,4141 га (забудовані землі) 4820982200:09:000:0274 для будівництва і обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за адресою: вул. Нептуна, 3, с. Коблеве Березанського району Миколаївської області.

 

 1. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 51                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про дозвіл на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо інвентаризації

земель рекреаційного призначення частини території села

Коблеве Березанського району Миколаївської області.

 

        Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 186, 1861 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву ТОВ «Едем Коблево», ФОП Туровського В.Г., про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення частини території села Коблеве Березанського району Миколаївської області, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

        

 1. Дозволити розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення частини села Коблеве Березанського району Миколаївської області.
 2. Замовником технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення частини територї села Коблеве визначити Коблівську сільську раду (далі – Замовник).
 3. Визначити, що фінансування розробки технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель рекреаційного призначення частини села Коблеве Березанського району Миколаївської області здійснюватиметься за рахунок

ТОВ «Едем Коблево», ФОП Туровського В.Г.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

 

 

 

УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН  МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

 РІШЕННЯ

 

Від 18 березня 2019 року № 52                               ХХХVІІІ сесія 8 скликання

с. Коблеве     

 

Про затвердження детального плану частини території с. Коблеве для розміщення, спорудження (будівництва) та обслуговування інших об’єктів стаціонарної рекреації та для розміщення будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідроментричних, лінійних, протиерозійних та захисних протизсувних споруд

 

          Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12 Земельного кодексу України, ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», протоколу спільного засідання постійних комісій від 15.03.2019 року, розглянувши заяву директора ТОВ «Тріа Плюс» Ізмана О.М. та матеріали детального плану частини території с. Коблеве для розміщення , спорудження (будівництва) та обслуговування інших об’єктів стаціонарної рекреації та для розміщення, будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідроментричних, лінійних, протиерозійних та захисних протизсувних споруд, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити детальний план частини території с. Коблеве для розміщення, спорудження (будівництва) та обслуговування інших об’єктів стаціонарної рекреації та для розміщення, будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідроментричних, лінійних, протиерозійних та захисних протизсувних споруд.

 

 1. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

 

 

В.о. сільського голови

Секретар ради                                                                                  С. ТАЛОХА   

 

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.