XXІ сесія 8 скликання

9. февраля 2018 | | Рубрика: Регуляторні акти

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 1 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження звіту
по виконанню сільського бюджету
за 2017 рік

Відповідно пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Горгуленко Т.А. щодо затвердження фінансового звіту по виконанню сільського бюджету за 2017 рік, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2017 рік по дохідній частині бюджету в сумі 68516956,70 гривень, із них по загальному фонду – 62400037,70 гривень, по спеціальному фонду 6116919,00 гривень; по видатковій частині бюджету в сумі 62000551,94 гривень, із них по загальному фонду 51121602,71 гривень, по спеціальному фонду 10878949,23 гривень (додається).

2. Зняти з контролю такі рішення сільської ради:
— № 1 від 06.01.2017 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»
— № 2 від 22.02.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 2 від 22.03.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 2 від 25.04.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 06.06.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 05.07.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 10.07.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 4 від 25.07.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 28.07.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 18.08.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 4 від 06.10.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 10.10.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 4 від 17.11.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 1 від 06.12.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік»
— № 13 від 22.12.2017 р.» Про внесення змін до сільського
бюджету Коблівської сільської ради на 2017 рік».

Сільський голова В.М.Панич

Додаток до рішення № 1
ХХІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 02.02.2017 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ СІЛЬСЬКОГО
БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК ПО КОБЛІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ
1.Виконання доходної частини:

За 2017 рік до бюджету Коблівської сільської ради мобілізовано податків
і зборів по загальному фонду в сумі 62400038,00 грн. або план доходів
виконано на 112,19 % а саме :

Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету План Факт %
виконання
10000000 Податкові надходження 35222204,00 42202745,19 119,82
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11816706,00 14025639,00 118,69
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 11806416,00 14007194,50 118,64
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9929588,00 11600630,00 116,83
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення,грошових винагород та інших виплат,одержаних військовослужбовцями та особами рядового та начальницького складу, що сплачується податковими агентами 300000,00 362104,70 120,70
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1276828,00 1696456,00 132,86
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 300000,00 348003,80 116,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 10290,00 18444,50 179,25
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 10290,00 18444,50 179,25
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 3503800,00 3735974,50 106,63
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 465000,00 519153,50 111,65
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( пальне) 1872500,00 1990300,00 106,29
14040000 Акцизний податок з реалізації суб»єктов господарювання родрібної торгівлі підакцізних товарів 1166300,00 1226521,00 105,16
18000000 Місцеві податки 19901698,00 23933478,49 0,00
18010000 Податок на майно 16712095,00 18863305,19 112,87
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 0,00 948,92 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 150,00 77630,22 51753,48
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 553197,00 671024,70 121,30
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 4799784,00 5908320,35 123,10
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 803000,00 965293,00 120,21
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7785000,00 6315690,00 81,13
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 599351,00 1304869,00 217,71
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 2171613,00 3619529,00 166,67
18030000 Туристичний збір 630000,00 848040,50 134,61
18030100 Туристичний збір,сплачений юридичними особами 340000,00 436331,30 128,33
18030200 Туристичний збір,сплачений фізичними особами 290000,00 411709,20 141,97
18050000 Єдиний податок 2559603,00 4222132,80 164,95
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 96500,00 502722,80 520,96
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1125365,00 1699435,00 151,01
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників , у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний) рік дорівнює або перевищує 75% 1337738,00 2019975,00 151,00
19000000 Інші податки та збори 0,00 507653,20 0,00
19090000 Податки і збори не віднесені до інших категорій 0,00 507653,20 0,00

20000000 Неподаткові надходження 117410,00 252112,51 214,73
21010300 Частина чистого прибутка державних або комунальних уніарних підприємств 0,00 1718,32 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 14912,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 115450,00 118450,00 102,60
22090000 Державне мито 1960,00 3407,61 173,86
22090100 Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 310,00 738,61 238,26
22090400 Державне мито,пов»язане з видачею та оформленням закордонни х паспортів громадян України 1650,00 2669,00 161,76
0 Інші надходження 0,00 113624,58 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 8011,42 0,00
24060300 Інші надходження 0,00 47795,13 0,00
24060600 Надходження коштів з рахунків виборчих фондів 0,00 2163,07 0,00
24062200 Кошти за шкоду,що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності 0,00 55654,96 0,00

РАЗОМ ДОХОДІВ 35339614,00 42454857,70 120,13
40000000 Офіційні трансферти 20279300,00 19945180,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 20279300,00 19945180,00 0,00
41020000 Дотації 2094900,00 2094900,00 0,00
41020100 Базова дотація 206800,00 206800,00 0,00
41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров»я 1205400,00 1205400,00 100,00
41020600 Стабілізаційна дотація 682700,00 682700,00 100,00
41030000 Субвенції 18184400,00 17850280,00 98,16
41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфаструктури ОТГ 1600900,00 1266780,00 79,13
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 11311400,00 11311400,00 100,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5153700,00 5153700,00 100,00
41035000 Інші субвенції 118400,00 118400,00
Всього доходів 55618914,00 62400037,70 112,19

До спеціального фонду при плані 5073606,00 грн. мобілізовано -6116919,00грн або план доходів виконано на 120,56 %
КОД
план факт %%
33000000 Кошти від продажу землі і 970910,00 1828105,00 188,29
33010101 Кошти від продажу землі 970910,00 1828105,00 188,29
33010102 0
50110000 Цільові фонди 620868,00 730860,00 117,72
19010000 Екологічний податок 4000 33111,63 827,79
19010100 4000 4244,28 106,11
19010300 0 28867,35
18041500 -487,00
25010000 Платні послуги 276028 316039,02 114,50
25010100 Батьківська плата 260000 293502,5 112,89
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 16028 21916,52 136,74
250104 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 620,00
25020200 Інші джерела власних надходжень 7490,5
4000000 Субвенція з ДБ місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ 3201800,00 3201800,00 100,0
ВСЬОГО Д О Х О Д І В 5073606,00 6116919,00 120,56

2. Виконання видаткової частини бюджету та дебіторсько-кредиторська заборгованість.
Видаткова частина ЗФ за 2017 рік , по установам, які знаходяться на балансі сільської ради касові видатки становлять:

№ КПКВК Назва Сума видатків
1 0110170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
7875856,70
2 0111190
Централізоване ведення бухгалтерського обліку
129496,77
3 0111010
Дошкільна освіта
10648962,50
4 0111200
Здійснення централізованого господарського обслуговування
12622,23
5 0111020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім школам 2533743,62
6 0111170 Методичний кабінет 111015,93
7 0113201 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
132557,00
8 0113132 Програми і заходи центрів соціальних служб для сім»і і молоді 6495,00
9 0116060
Благоустрій міст,сіл,селищ 3763563,62
10 0117840
Організація рятування на водах
579620,70
11 0114090
Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу
845287,96
912 0116052 Забезпечення функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства (субвенцiя КП Коблівський СКГ, Рибаківське ЖКП -104354,26 грн. ) 1377409,01
13 0118380
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
8035762,71
14 0113400
Інщі видатки на соціальний захист населення 450637,89

15 0118390
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
5126100,00
16 0113300
Інші установи та заклади 640684,56
17 0118800
Інші субвенції
5587627,80
18 0117010
Місцева пожежна охорона
1080932,90
19 0118680
Додаткова дотація з державного бюджета на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я
990971,30
20 0114060
Бібліотеки 533743,37
21 0114040 Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва
39271,60
22 0115061 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
4109,00

23 0118021 Проведення місцевих виборів 283362,78
24 0118370 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 118994,00
25 0118600 Інші видатки ( субвенція агенції місцевого розвитку) 200000,00
26 0116010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
12773,76
Всього по бюджету 51121602,71

В тому числі : Коблеве, Винограде, Морське
КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»
КЕКВ2210 видатки на предмети і матеріали : придбання бензину -246303,70грн.,запчастини для автомобілів- 45082,74 грн.
канцтовари — 69872.00грн.,госп.товари-36933,60грн.;
листівки ,конверти -4801,99 грн.,придбана програма АІС «Місцеві бюджети»-2200,00 грн.
придбання тонер-картридж-820,00 грн.;технічний огляд автомобіля-270,30 грн.;
періодичні видання – 36225,75 грн грн.;штампи і печатки-3340,00 грн.,
меблі-15500,00 грн.,принтери -34198,00грн,таблички с\рада-3172,00грн.
полка для журналів-1545,00грн.,сумка для Ноутбука -500,00грн.,вогнегасники-2000,00 грн.
КЕКВ 2240 –телекомунікаційні послуги – 39100.27грн
комунальні послуги-209,70грн..
охорона адмінбудівлі-7200,00грн,
позачергова технічна перевірка засобів обліку електропостачання — 11082,21 грн. оголошення в газеті «Березань» та «Рідне Прибужжя « -20998,99 грн.,
консультаційні послуги центру моніторингу закупівель-7950,00 грн.,
технічне обслуговування котлів-4572,24 грн.; послуги по періодичним виданням -135.75 грн.,
заправка картриджів-16260,57 грн., монтаж системи відео спостереження-24850,23грн.
технiчне обслуговування систем газопостачання -1435.07 грн.,
послуги Інтернету -3866,00грн.,судова експертиза-10892,16 грн.
технічне обслуговування автомобілів -36321,00грн.,технічна перевірка газових приладів-5704,61 грн.
бухгалтерська програма та її обслуговування- 21278,79грн,
виготовлення тех. паспортів 8537,74грн., перевірка димоходів,сигналізаторів-5870,57 грн.
Страхування автомобіля – 2974,00грн.,поточний ремонт електрообладнання-1924,18 грн.
Пусконалагоджувальні та електровимірювальні роботи-1551,00 грн.
Переформування показників по господарського обліку – 4000,00 грн.
КЕКВ 2800- пені, штрафи, судові збори та податки — 853477,34 грн.
На утримання ДНЗ «Сонечко» с. Коблеве використано коштів -4694378,39 грн. із них придбані : господарчі товарів- 9873,00грн., канцтовари- 11498,55 грн;
будівельних матеріалів-212178,95грн із них 25000,00 за кошти обласної субвенції,періодичні видання -4133,33грн.Кушетка медична-3800,00грн, коврове покриття -15686,25грнМузичний центр-4713,75 грн.(кошти обл..субвенції),стільці(15шт)-4005,00грн.;ліжка (2шт)-1850,00грн.,матраци (2шт) -400,00 грн.59038,04- ,пилососи,світильники,тюль,занавіски,штори,,лави дитячи,турники.
Надані послуги :телекомунікаційні послуги -1163.39 грн.
комунальні послуги- 14689,98грн.,
обслуговування котлів-10256,36,00грн.,
технiчне обслуговування систем газопостачання -12302,27 грн.,
медогляд працівників ДНЗ- 6358,00 грн.
Пусконалагоджувальні та електровимірювальні роботи-1781,00грн
На утримання ДНЗ Золотий півник»с.Виноградне- використано коштів -2287467,68 грн. із них придбані :
шпалери вінілові – 5381,00 грн., придбання господарчих товарів- 10135,00грн.,
стільці- 13500,00 грн., сковорідка-500,00грн.,комплект дуг-1060,00грн.масажна доріжка-1940,00грн.36810,00 грн-пилосос,халата,постільна білизна,,коврова дорожка,меблі;канцтовари-1000,00 грн.,будівельні матеріали11666,32 грн. із них 10000,00 грн. за рахунок субвенції з обл..бюджету.
Поточний ремонт електрообладнання-19199,80 грн.;
КПКВК 0116060 «Благоустрій сіл,селищ»
КЕКВ 2210- Лед лампи ,перехідники на лампи-33700,00 грн. будівельні матеріали для шлагбауму-2348,40 грн.,Електролічильники-2880,00грн;світильники для вул.освітлення с.Морське-49985,00грн;господарчі товари 1225,00 грн.
КЕКВ 2240 послуги навантажувача-34200,00грн.
прибирання снігових заметів-21199,81
вивезення твердих побутових відходів-280,00 грн.;
Страховка автомобіля -1347,15грн
Дезінфекція комарів -153000,00 грн
Поточний ремонт дорожнього покриття 5 поверхового будинку по вул.Степова-49779,35 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття під»їзду до будинку між в.Одеська та вул.Виноградна – 39998,44 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття в з/в «Коблеве»- 46521,25грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Набережна – 15384,06 грн
Поточний ремонт покриття виїздів з садиб приватного сектору по вул.Польова в с.Морське -41726,91 грн;
Технічна перевірка електрообладнання -1180,21 грн
Установка шлагбаумів на вулицяхОдеське шоссе, Шкільна, Виноградна, Мира, Молодіжна,Степова – 16439,66 грн.;
Покос трави на території ОТГ-79957.22грн
Відновлення освітлення по вул.Степова с.Коблеве -39242,60грн
Відновлення освітлення по вул.Десантників та Степова с.Морське-97462,56 грн
Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Морська б№2-б№34(с.Морське) -148340,16 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття вул.Морська б№34,перетину вул.Польова с.Морське — 102677,40 грн.
Поточний ремонт дорожнього покриття від вул.Морська до баз відпочинку с.Лугове -586432,37 грн.
Тех.нагляд за поточним ремонтом дорожнього покриття від вул.Морська до баз відпочинку с.Лугове -28012,90 грн.

КЕКВ 2800- пеня- 684,67 грн.
КПКВК 0113400 «Інщі видатки на соціальний захист населення»
КЕКВ 2210 -8293,00 грн. атрибутика для ритуальних послуг
КЕКВ 2230- 14259,15 грн. продуктові набори до дня похилого віку,кондитерські вироби дітям-інвалідам на новорічні свята;
КЕКВ 2240- 3185,74 грн. – поховання безрідних;
КЕКВ 2730- -424900,00 грн. –надання матерiальноi допомоги;

КПКВК 0113300 «Інші установи та заклади»
КЕКВ -2282- 640684,56 грн.- утримання соціальних працівників.
КПКВК 0113300 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»
КЕКВ 2210 -13970,00 грн. квіти до дня Перемоги у 2-й світовій війни,подарункові набори учасникам АТО
КЕКВ 2230- 23387,00 грн. продуктові набори учасникам АТО, продукти харчування на святковий стіл ветеранам;
КЕКВ 2730- -424900,00 грн. –надання матерiальноi допомоги ветеранам війни;
КПКВК 0113132» Програми і заходи центрів соціальних служб для сім»ї,дітей та молоді»-6495,00 грн — видатки на проїзд та проживання учасників міжнародного фестивалю «Морський бриз»

КПКВК 0116010 » Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» -12773,76 грн. — поточний ремонт газового обладнання,заміни газового обладнання пусконалагодження газорегулюючого обладнання по вул..Одеська буд.№12.;
КПКВК 0116052 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
197176,80грн. — гідродинамічне очищення каналізації на території Коблівської с/р

Міжбюджетні трансферти до бюджетів інших рівнів
Субвенція районному бюджету -5587627,80 грн.:
а саме : для утримання ЗОШ — 4078862,10 грн.
бухгалтерії відділу освіти-13622,00 грн.
відділу культури – 77246,00 грн.
соціальному захисту населення- 891472,00 грн.
утримання трудового архiву -22,700 грн.;
для КП Березанський ЦПМСД – 42805,65 грн.
утримання музичної школи — 75345,00 грн.
для райлікарні -368755,69 грн.
допомога дітям сиротам -3620,00 грн.
трудовому архіву -22434,73 грн.
УПСЗН – 13464,63 грн.
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-5126,100 тис. грн.
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам-8035,762 тис. грн.
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я — 990,971 тис. грн.
Інші видатки – субвенція «Агенції місцевого розвитку Коблівської сільської ради»- 200,000 тис. грн.із них: на з/ плату-100000,00 грн., нарахування на з/плату -22000,00 грн. ;дизпаливо-9838,75 грн., газета «Николаевские новости»-1782,00 грн.,канцтовари-3400,00 грн., комп»ютери 2шт.-11998,00 грн.,принтери,картриджі -9400,00 грн.,послуги за передплату газети – 8,60 грн.,розробка сайту-24000,00 грн., орендна плата за авто -10500,00 грн.,програмне забезпечення – 3480,00 грн.
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону – 118994,00 грн. із них: УДКСУ у Березанському районі 19,000 тис. грн. для укріплення матеріально-технічної бази ,Рибаківській погранзаставі- 99,994 тис. грн. – на огорожу погранзастави.

КПКВК 0117840«Організація рятування на водах »
КЕКВ 2210- 3878,50- господарчі товари ;будівельні матеріали;
КЕКВ 2240- 5491,37 телекомунікаційні послуги ,послуги за доставку дров
КЕКВ 2282-перевірка маломірних суден-1620,00грн(Коблево)
КЕКВ 2800 – навчання матросів
КПКВК 0117010» Місцева пожежна охорона «
КЕКВ 2210- 145277,19 грн. придбання пального, запчастин
КЕКВ 2240- 10653,36 грн. телекомунікаційні послуги, навчання пожежників;
КЕКВ 2800- внесення змін до юр.осіб(За реєстрацію)- 480,00 грн.
КПКВК 0114060 «Бібліотеки»
КЕКВ 2210- 98525,31 грн. із них :придбання решіток-12559,81 грн.,придбання матеріалів-6000.00грн,
придбання меблів-20882,00грн,придбання канцтоварів,-1195,00 грн.(Коблево) 500,00грн(Н-Федорівка)+1600,00грн(Коблево);
періодичні видання -29353,,00грн,Картридж-1200,00грн (Коблево) ;
Інвентарні книги,картки -3320,00грн(Коблево);вогнегасники порошкові -3200,00 грн.,принтери-4000,00 грн., атрибутика до оргтехніки – 14849,10 грн.
КЕКВ2240 -18234,93 грн. із них :первинна інвентаризація будівлі (с.Коблево)-2963,22грн,
пусконалагоджувальні та електровимірювальні роботи -1444,00грн.,поточний ремонт електрообладнання — 10751,00 грн. ,послуги по підписки на періодичні видання 1543,00 грн.
КЕКВ 2250 -1320,00 грн. — видатки на відрядження .
КПКВК 114040 « Видатки на заходи ,передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва «
КЕКВ2210- 20110,00 грн. придбання канцтоварів,господарчих товарів,салютної установки (Коблево)
КЕКВ 2230 – 19161,60 грн. придбання продуктів харчування до дня села Лугове, кондитерські набори на новорічні та різдвяні свята.
Утримання відділа КТОМС та ОЗ:
— на загальноосвітні навчальні заклади – 2533743,62 грн. із них на оплату праці – 1810393,40 грн. в т. ч за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету-1190743,00 грн.,комунальні послуги – 390833,00 грн., предмети і матеріали – 106305,00 грн.,придбані паливо-мастильні матеріали – 68970,00 грн.,запчастини,шини,акумулятори ,в т.ч. за рахунок субвенції з районного бюджету в сумі 5,000 тис. грн. придбаний посуд для Рибаківської ЗОШ ; продукти харчування-180510,00 грн. По спеціальному фонду придбані предмети довгострокового користування загальною сумою 20000,00 грн. — за рахунок субвенції з районного бюджету для Рибаківській ЗОШ ;
— на методичний кабінет – 111015,93 грн.із них на оплату праці-79516,09 грн., придбання предметів і матеріалів – 31499,84 грн. – це придбані канцтовари , підписка періодичних видань на 2018 рік ;
— на централізовану бухгалтерію — 129496,77 грн., із них на оплату праці – 102310,38 тис. грн. , предмети і матеріали -3841,00 грн. на придбання канцтоварів, інші послуги (крім комунальних) – придбана програма АІС місцеві бюджети. По спеціальному фонду придбані предмети довгострокового користування в сумі 20000,00 грн.

Касові видатки по спеціальному фонду за 2017 рік становлять:
Плата за послуги бюджетних установ:

КПКВК 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»
Видатки становлять 97494,65грн, які використані по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -58519,47 грн.;КЕКВ 2274» Оплата природного газу»- 38975,18 грн. Всього надійшло коштів з початку року в сумі 21676,52грн (надходження коштів за оренду приміщення від ПКФО «Фармація»,ПАТ Укртелеком, ФОП Агат-Фарм
КПКВК 0111200
«Здійснення централізованого господарського обслуговування «
Видатки не проводились. Всього надійшло коштів з початку року в сумі 240,00грн.(надходження коштів за оренду автомобілей від Коблівського сількомунгоспу
Інші кошти спеціального фонду :

КФК КЕКВ Назва робіт Сума
КПКВК 0116310 3122 Інженерно-геологiчнi,топографо-геодезичнi роботи та спецроздiл ГДС по об*экту «Будiвництво очисних споруд та каналiзацiйної насосної станції с. Коблеве Березанського району Миколаївської областi»

117279,00
КПКВК 0116310 3122 Аванс виготовлення проектно-кошторисної документації»Будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії та узбережжя с.Коблево» 179897,00
КПКВК
0116310 3122 Виконання передпроектних та вишукувальних робiт в галузi гiдрогеологii в межах с. Коблеве для будiвництва об’eктiв водозабезпечення у майбутньому 135217,85
КПКВК 0117310 2281 Розробки детального плану території с. Морське .
40000,00
КПКВК
0110170 3110 Ноутбуки 137151,72
КПКВК 0110170 3110 Шафи архівні,сейфи 25708,00
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 1077,30
КПКВК
116060 3132 Робочій проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Польова в с.Морське Березанського району Миколаївської області « 7541,10
КПКВК
116060 3132 Робочій проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова від вул.Морська до буд.№49 в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 7541,10
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Степова від вул.Морська до буд.№49 в с.Морське Березанського району Миколаївської облпасті « 5386,50
КПКВК
116060 3132 Авторський нагляд «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградна вс с.Виноградне Березанського району Миколаївської облпасті « 7002,45
КПКВК
116060 3132 Експертиза кошторисної документації «Капітальний ремонт дорожнього покриття в селах Морське та .Виноградне Березанського району Миколаївської області « 6204,25
КПКВК
0116060 3132 Робочий проект «Капітальний ремонт доржнього покриття по вул.Виноградна в с,Виноградне Березанськогор-ну Миколаївської області 10773,00
КПКВК
0116060 3132 Технічний нагляд за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вул.Польова в с. Морське Березанського району Миколаївської області 9016,35
КПКВК
116060 3132 Капітальний ремонт дорожнього поериття по вул.Польова с.Морське Березанського району Миколаївської області. 318961,04
КПКВК
0114060 3110 Придбання Ноутбуків для бібліотеки с.Коблеве 74000,00
КПКВК
0119180 3110 Придбання стінки для іграшок для ДНЗ «Золотий півник «с.Виноградне 10400,00
КПКВК
0119180 2210 Придбання дорожніх знаків 15048,00
0116310 3122 Будівнтцтво спортивного майданчика в с.Коблево 174635,84
КПКВК
0119180 2240 Монтаж системи відео спостереження на узбережжі 123809,08
КПКВК
0119180 2240 Поточний ремонт дорожнього покриття на узбережжі 422443,81
КПКВК
0119180 2240 Тех нагляд за поточним ремонтом дорожнього покриття на узбережжі 8839,79
0116310 3122 Виготовлення проекту на капітальне будівництво комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення технічного стану та благоустрою морської акваторії та узбережжя с.Коблеве 500000,01
0116310 3122 Тех нагляд за Будівнтцтвом спортивного майданчика в с.Коблево 16884,89
0116310 КЕКВ 3142 Попередня оплата реконструкції футбольного поля зі штучним покриттям по вул..Шкільна 4 с. Коблеве в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором на строк не більше як 12 місяців( Пост.КМУ№919 від 06 грудня 2017 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001року і від 23 квітня 2014 року №117 )
661561,00
(в т. ч. 12000,00 грн за рах. субвенції із обл.. бюджету)
КПКВК 0117310 2281 Розробка технічної документації з інвентаризації земель с.Коблеве 257500,00
КПКВК 0117310 2281 Розробка технічної документації з інвентаризації земель с.Рибаківка,Лугове 308000,00
0119180 2240 Поточний ремонт дорожнього покриття від с.Морське до баз відпочинку в с.Лугове 187419,79
0116310 КЕКВ 3142 Виготовлення проектної документації по реконструкції футбольних полів і штучним покриттям по вул..Шкільна 4 с.Коблеве 44863,91
0116310 КЕКВ 3122 Виготовлення проектної документації « Будівництво світлофорного об»єкту на пішохідних переходах на перехресті вулиці Одеської та вулиці Степової в с.Коблеве« 42000,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання телевізора, холодильника 17397,96

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад :
Капiтальний ремонт дорожнього покриття по вул.Виноградна с. Виноградне Березанського району Миколаївської області-1500,00 тис. грн.
Капiтальний ремонт дорожнього покриття по вул..Степова до вул. Морське буд.49 в с.Морське Березанського району Миколаївської області-825,580 тис. грн.
Придбання 2-х санітарних автомобілів 720,000 тис грн.
Придбані автогідропідіймач телескопічний -1323,000 тис. грн., снігоприбирач шнеково-роторний -100,000 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію футбольних полів – 749500,00 грн. направлено на попередню оплату реконструкції футбольного поля зі штучним покриттям по вул..Шкільна 4 с. Коблеве в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором на строк не більше як 12 місяців( Пост.КМУ№919 від 06 грудня 2017 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001року і від 23 квітня 2014 року №117 )

С. Українка
На утримання ДНЗ «Васильок» використано коштів 822518,26 грн. із них на:
Обстеження технічного стану та обмір ДНЗ с.Українка-3000.00грн
Пусканалагоджувальні та електровимірювальні роботи-1674,00грн., поточний ремонт електрообладнання-4436,53 грн.
Поточний ремонт покрівлі ДНЗ-584543,08 грн.;постільне приладдя,буд матеріали-13108,38 грн.;34080,86-будівельні матеріали для ремонту групи.
КПКВК 0116060 «Благоустрій сіл,селищ»
Стандартне приєднання електроустановок до електромереж -24910,00(Українка, Бесарабка) 723,76 послуги РЕМ;
Поточний ремонт водопроводу с.Бесарабка -137000.00грн
Поточний ремонт приміщення будівлі клубу с.Українка-92600,06
Подарункові набори до Дня села 3000,00 грн.,придбані лєска, масло -115,00 грн.,новорічні подарункові набори-4000,00 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять :

КФК КЕКВ Назва робіт Сума
КПКВК 0116310 3122 Експертиза проектної документації за робочим проектом»Нове будівництво мереж газопостачання с.Українка Березаськго району,Миколаївської обл. 16130,29
КПКВК 0116310 3122 За виконані роботи по виготовленню кошторисної документації по об»єкту«Нове будівництво мереж газопостачання с. Українка Березаськго району, Миколаївської області »
4600,00
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул.Новоселівська та вул.Молодіжна (від ТП-349) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 153964,22
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вулЮвілейна (від ТП-193) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 89287,40
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул.Центральна та вул. Степова (від ТП-101) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 188729,11
КПКВК
0116060 3132 Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 80170,09
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської області « 107259,97
КПКВК
0116060 3132 »Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Тилігульська (від ТП-46) в с.Українка Березанського району Миколаївської 292903,19
КПКВК
0116052 3132 Експертиза кошторисної документації «Капітальний ремонт водогону в с.Українка Березанського району Миколаївської облпасті « 15634,02
КПКВК
0116052 3132 Виготовлення кошторисної документації «Капітальний ремонт водогону в с.Українка Березанського району Миколаївської облпасті « 130761,00
КПКВК
0116052 3132 Тех.нагляд за «Капітальний ремонт водогону в с.Українка Березанського району Миколаївської облпасті « 19352,98
С.Новофедорівка,с.Федорівка
Поточний ремонт адмінбудівлі с.Н-Федорівка-97395,60грн
Придбані решітки для архіву-16440,19 грн.
На утримання ДНЗ «Сонечко» с.Н-федорівка використано коштів1265677,91 грн.
В т.ч. придбано :покривало,коврова дорожка-15050,00 грн.,
Господарські та електро товари-9384,31грн,канцтовари -2351,00грн.,символіка,таблички-1980,00грн.;
періодичні видання -4133,33грн.,водонагрівач-2500,00грн.;
мийка на дві раковини-2300,00грн.,коврове покриття в групу -5964,00грн.;
стільці(20шт)-2268,00грн.,будівельні і господарчі матеріали-12157,00грн грн.,матеріали на ремонт газового опалення -11241,60 грн., 27771,00 грн.-гідрофор,стільці,електрокомфорки,шафа дитяча,кастрюлі
надані послуги : технiчне обслуговування систем газопостачання -3400,37 грн.,підключення до мережі інтернет-3588,00 грн. ,інтернет послуги-2400,00грн.,
пусконалагоджувальні та електровимірювадьні роботи-1573,00грн., комунальні послуги-800,00грн.
КПКВК 0116060 «Благоустрій сіл,селищ»
придбані господарчі товари – 2000,00 грн. — с.Новофедорівка,прожектори ,кабель-16693,81грн(Н-Федорівка)
надані послуги на поточний ремонт огорожи кладовища с.Н-Федорівка-12500,54грн.,електролічильники-3024,00 грн ,поточний ремонт вуличного освітлення с.Федорівка 45948,56 грн.
КПКВК 0114090 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклади клубного типу »
КЕКВ 2210- сувеніри — 3000,00 грн.,канцтовари -1500,00грн,мікрофон шнуровий -4000,00грн.,подарункові набори до Дня села-3000,00грн.,господарські та електричні товари -13603,45 грн.,обігрівачі-59590,00 грн.,монтаж інфрачервоних обігрівачів-36360,00 грн.,ялинкові прикраси-4000,00 грн.
Касові видатки по спеціальному фонду становлять :
КФК КЕКВ Назва робіт Сума
КПКВК 0111010 3110 Морозильна скриня(ДНЗ«Сонечко» с.Новофедорівка») 7900,00
КПКВК
111010 3110 Придбання телевізора для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 13000,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання стінки для іграшок для ДНЗ «Сонечко» с.Н-Федорівка 7800,00
КПКВК
0119180 3110 Придбання електрокардіографу с.Н-Федорівка 18499,00
КПКВК
111010 3110 Придбання ноутбука для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 10000,00
КПКВК
111010 3110 Придбання плити електричной,витяжки для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 34160,00
КПКВК
111010 3110 Придбання циркуляційних насосів для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 58080,00
КПКВК
111010 3110 Придбання м»ясорубки для ДНЗ»Сонечко «с.Н-Федорівка. 7000,00

С.Рибаківка с.Лугове
На утримання ДНЗ «Перлинка»с.Рибаківка використано коштів 1578920,29 грн. із них на придбання : канцтовари- 6527,50 грн.,побутова техніка-18060,05 грн.
господарчі товари-44899,76грн.,будівельні матеріали -10403,20грн,
подарункові набори Першокласнику-3500,-00грн.,періодичні видання -4133,33грн,за кошти обласної субвенції 20000,00грн. придбані пісочниці,гойдалки,гімнастичні лави,стенка;24192,00 грн. – придбані насос,ляльки,ялинка штучна,,модем,стенд пожарний,обігрівач.
надані послуги: комунальні послуги- 4990,00 грн, телекомунікаційні послуги -958,20 грн.,страховка автомобіля -578,34грн.;лабораторні дослідження-457,30грн ;пусконалагоджувальні та електровимірювадьні роботи-1748,00грн.;4443,37-перевірка димоходів,вентиляційних каналів,тех.обслуговування газового котла;
КПКВК 0116060 «Благоустрій сіл,селищ»
КЕКВ 2210- господарчі товари – 13336.35грн.,електролічильники-2880,00грн;бензокоса-4500,00,масла ,запчастини на бензокосу -1300,00грн,часові реле-2500,00грн ;придбання проводу ,фонарів 21870,34 грн.;28238,96-придбання світильників ,проводів для вуличного освітлення в с. Лугове.
КЕКВ 2240:Поточний ремонт футбольного поля с.Рибаківка-111212,21грн.;
Відновлення пошкодженої лінії СІП -25101,52грн.(с.Рибаківка)
Транспортні послуги- 14490,00грн ;196942,30-поточний ремонт зовнішнього освітлення с.Лугове
КПКВК 0114090 «Палаци і будинки культури,клуби та інші заклди клубного типу »
КЕКВ 2210- живі квіти-4500,00 грн., канцтовари -2320,00грн(с.Рибаківка,с.Лугове)-
подарункові набори до Дня села-3500,00грн (Рибаківка) ,Прапори ,фоторамки -1998,00грн(Рибаківка)4300,00 подарункові набори;ялинкові прикраси -4080,00 грн( Рибаківка,Лугове); 2000,00 –юбки-за рахунок субвенції з районного бюджету
Поточний ремонт приміщення будівлі клубу с,Лугове-129160,28грн
Поточний ремонт вбиральні с.Рибаківка(біля будинку культури )-28806,17грн
Поточний ремонт пішохідної доріжок с.Рибаківка-57824,18грн
КПКВК 115061 « Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров я населення «Спорт для всіх «
КЕКВ 2210 – Придбання грамот, кубков до тенісного та футбольного турнірів-2300.00грн;м»ячі футбольні,розлетайки 3110,00 грн.
Касові видатки становлять :
КФК КЕКВ Назва робіт Сума
КПКВК 0116310 3122 Виконання передпроектних та вишукувальних робiт в галузi гiдрогеологii в межах с. Рибакiвка для будiвництва об’eктiв мережi водозабезпечення у майбутньому 198064,33
КПКВК 0111010 3110 Побутова техніка(ДНЗ«Перлинка) 18399,90
КПКВК
0111010 3110 Придбання Ноутбуку для ДНЗ»Перлинка «с.Рибаківка 7600,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання швейної машинки ,бойлеру ДНЗ «Перлинка « 10675.00
КПКВК
0111010 3110 Придбання бензогенератора ДНЗ «Перлинка « 9500,00
КПКВК
0111010 3110 Придбання мембранний лічильник ДНЗ «Перлинка « 9450,00
Заборгованість станом на 01.01.2018року.

КПКВК
КЕКВ Назва дебітора, кредитора Вид робіт, послуг Причина виникнення заборгованості Дата погашення
заборгованості
0111010,доходи СФ Батьківська плата – 35400,44 грн.
( Дебіторська заборгованість) Батьківська плата Нарахована батьківська плата за грудень 2017 р. Січень 2018
0110170,КЕКВ 2110(ЗФ) УДППЗ «Укрпошта»-22331,49 грн. ( Дебіторська заборгованість) Періодичні видання на 2018 рік Періодичні видання на 2018 рік Грудень 2018
0114060, КЕКВ 2110(ЗФ) УДППЗ «Укрпошта»-20463,17( Дебіторська заборгованість) Періодичні видання на 2018 рік Періодичні видання на 2018 рік Грудень 2018
0116310, КЕКВ 3142 (СФ) ТОВ»Миколаївміськбуд» — 661561,05 грн. ( Дебіторська заборгованість) Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям по вул..Шкільна 4 с.Коблеве Березанського р-ну Миколаївської обл.. Попередня оплата реконструкції футбольних полів і штучним покриттям в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором на строк не більше як 12 місяців( Пост. КМУ№919 від 06 грудня 2017 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001року і від 23 квітня 2014 року №117 )
Грудень 2018
Заборгованість станом на 01.01.2018 року по державному бюджету :

КПКВК
КЕКВ Назва дебітора, кредитора Вид робіт, послуг Причина виникнення заборгованості Дата погашення
заборгованості
2751320, КЕКВ 3142 (ЗФ) ТОВ»Миколаївміськбуд» — 749500 грн. ( Дебіторська заборгованість) Реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям по вул..Шкільна 4 с.Коблеве Березанського р-ну Миколаївської обл.. Попередня оплата реконструкції футбольних полів і штучним покриттям в розмірі 100 відсотків вартості робіт за договором на строк не більше як 12 місяців( Пост.КМУ№919 від 06 грудня 2017 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001року і від 23 квітня 2014 року №117 )
Грудень 2018

Головний бухгалтер Т.А.Горгуленко

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 2 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до сільського бюджету
Коблівської сільської ради на 2018 рік

Відповідно пункту 23 частини 1статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, пункту 7 статі 78 Бюджетного кодексу України , протоколу засідання спільних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у видаткову частину загального фонду сільського бюджету:
1.1. Збільшити заплановані асигнування за рахунок вільних лишків на початок року
КПКВК 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів ” – 138,691 тис. грн.
— КЕКВ 2210 — 6,000 тис. грн.
— КЕКВ 2240 — 60,840 тис. грн.
— КЕКВ 2274 – 21,851 тис. грн.
— КЕКВ 2800 – 50,000 тис. грн.
КПКВК 0111010- „ Надання дошкільної освіти ” — 440,445 тис. грн.
— КЕКВ 2210 – 218,401 тис. грн.
— КЕКВ 2240 – 146,156 тис. грн.
— КЕКВ 2274 — 75,888 тис. грн.
КПКВК 0112112-„Первинна медична допомога населенню,що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами ”-0,719 тис. грн.
— КЕКВ 2282 — 0,719 тис. грн.
КПКВК 0112113 –„ Первинна медична допомога населенню, що надаться амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) ” 4,970 тис. грн.
— КЕКВ 2282 — 4,970 тис. грн.
— КПКВК 0112152 –„Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я «
— КЕКВ 2800 — 24,000 тис. грн.
КПКВК 0113242 –„ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ” 94,400 тис. грн.
— КЕКВ 2730 – 94,400 тис. грн.
КПКВК 0114030 „ Забеспечення діяльності бібліотек ”- 7,582 тис. грн.
— КЕКВ 2240 – 0,600 тис. грн.
— КЕКВ 2274 – 6,982 тис. грн.
КПКВК 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів ”-0,600 тис. грн.
— КЕКВ 2240 – 0,600 тис. грн.
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”-175,000
— КЕКВ 2281 — 175,000 тис. грн.
КПКВК 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ”-230,000 тис. грн.
— КЕКВ 2610 – 230,000 тис. грн.
КПКВК 0117130 –„ Здійснення заходів із землеустрою ”- 75,000 тис. грн.
— КЕКВ 2281 — 75,000 тис. грн.
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”
— КЕКВ 2610 – 200,000 тис. грн.
КПКВК 0119770 „ Інші субвенції з місцевого бюджету”-345,600 тис. грн..
— КЕКВ 2620 –345,600 тис. грн.
Відділу культури, туризму, освіти, молоді ,спорту та охорони здоров»я
КПКВК 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”375,300 тис. грн.
— КЕКВ 2210- 235,600 тис. грн.
— КЕКВ 2240-100,000 тис. грн.
— КЕКВ 2250 -19,300 тис. грн.
— КЕКВ 2282 – 20,400 тис. грн.
1.2. Здiйснити перерозподiл запланованих асигнувань:
1.2.1.Зменшити асигнування:
КПКВК 0112080 „ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”
— КЕКВ 2282 — 67,551 тис. грн.
КПКВК 0112151 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров»я ”
— КЕКВ 2240 – 2,036 тис. грн.
1.2.2.Збільшити асигнування:
КПКВК 0112113 „ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) ”
— КЕКВ 2282 – 67,551 тис. грн.
КПКВК 0112152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я ”
— КЕКВ 2240 – 2,036 тис. грн.

2. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету
2.1.Збільшити видатки за рахунок залишку коштів на початок року:
— від продажу земель несільськогосподарського виробництва
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”-783,884
— КЕКВ 3132- 783,884 тис. грн.
— вiд вiдшкодування втрат сiльсьгосподарського и лiсогосподарського виробництва
КПКВК 0117130 –„ Здійснення заходів із землеустрою ”- 679,000 тис. грн.
— КЕКВ 2281 -679,000 тис. грн.
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ”
— КЕКВ 3122- 99,660 тис. грн.
— від коштів цільового фонду, утвореного ВР АР Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади від сплати пайових внесків про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури підпорядкованих Коблівській с/раді населених пунктів :
КПКВК 0117691 — „ Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади ”
— КЕКВ 3132 – 18,500 тис. грн.

3. Збільшити видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду
КПКВК 0111010- „ Надання дошкільної освіти ” — 20,000 тис. грн.
— КЕКВ 2210 – 20,000 тис. грн.
КПКВК 0117330 — „ Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності ”
— КЕКВ 3142- 75,000 тис. грн.
КПКВК 0117325- „ Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту ”
— КЕКВ 3122- 50,000 тис. грн.
КПКВК 0117310- „ Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства ”-5229,25
— КЕКВ 3122- 479,250 тис. грн.
— КЕКВ 3142- 4750,000 тис. грн.
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”1856,146 тис. грн.
— КЕКВ 3110 – 250,000 тис. грн.
— КЕКВ 3132- 1606,146 тис. грн.
КПКВК 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ”-220,000 тис. грн..
— КЕКВ 3210 – 220,000 тис. грн..
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально економічного розвитку територій ”
— КЕКВ 3110 – 1800,000 тис. грн.
Відділу культури, туризму, освіти, молоді ,спорту та охорони здоров»я
КПКВК 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”
— КЕКВ 3110- 200,00 тис. грн.
КПКВК 0117321 „ Будівництво1 освітніх установ та закладів ”-100,00
— КЕКВ 3142 – 100,000 тис. грн.
— за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :
КПКВК 0111162 — „ Інші програми та заходи у сфері освіти ”
— КЕКВ 3110 –1795,000 тис. грн.

4. Затвердити уточнений перелік об’єктів, які будуть фінансуватися за кошти сільського бюджету розвитку (додаток № 4).

5. Затвердити уточнений перелік коштів на реалізацію регіональних галузевих програм на загальну суму 48359,850 грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету на реалізацію регіональних галузевих програм в сумі 31536,286 тис.грн. видатки спеціального фонду бюджету в сумі 16823,564 грн. (додаток № 5).

6. Затвердити уточнений обсяг доходної частини загального фонду в сумі 64765,110 тис. грн., по спеціальному фонду в сумі 715,372 тис. грн. , в т.ч. бюджет розвитку 30,000 грн. (додаток № 1).

7. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сiльського бюджету в сумі 63043,393 тис. грн., спеціального фонду в сумі 17475,836 тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку 16111,464 тис. грн. (додаток № 3).

8. Затвердити загальний фонд місцевого бюджету з профіцитом у сумі 1726,717 тис. грн., джерелом покриття якого визначити :
— залучення вільного залишку бюджетних коштів на початок року(БКФБ 208100 ) у сумі 13457,703 тис. грн., в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції у сумі 1795,000 тис. грн. (додаток 2);
— кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду(БКФБ 208400) 15179,420 тис. грн ,в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції у сумі 1795,000 тис. грн.
9. Затвердити спеціальний фонд місцевого бюджету з дефіцитом у сумі 16760,464 тис. грн., джерелом покриття якого визначити :
— залучення залишку бюджетних коштів на початок року ( БКФБ 208100) в сумі 1581,044 тис. грн.
— кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду(БКФБ 208400) тис. грн. 15179,420 тис. грн. ,в т.ч. за рахунок залишку освітньої субвенції у сумі 1795,000 тис. грн.

10. Додатки 1 — 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Внести зміни до рішення № 1 від 22.12.2017 року:
1. Додаток 6 до рішення приведений у відповідність обсяг видатків за КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» з обсягом видатків,визначених у додатку 3 до рішення.
2. Проведена робота щодо збору інформації про соціально-економічний стан адміністративно-територіальної одиниці і прогноз ії розвитку на наступний бюджетний період,покладений в основу проекту місцевого бюджету.
3. Додаток 3 приведений у відповідність з вимогами за КТКВКМБ 0112080 «Амбулаторно—поліклінічна допомога населенню,крім первинної медичної допомоги « та КТКВКМБ 0112151„ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров»я ” , а саме віднесено КТКВКМБ 0112113» Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями)» та КТКВКМБ 0112152» Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я».

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До рiшення № 2 вiд 02.02.2018 року» Про внесення змін до сільського бюджету Коблівської сільської ради на 2018 рік»
Відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, враховуючи вільний залишок на рахунках загального та спеціального фонду та необхідність вирішення окремих питань забезпечення життєдіяльності населених пунктiв сiльськоi ради, пропонується внести зміни до бюджету, в т. ч:

1. Внести зміни у видаткову частину загального фонду сільського бюджету:
1.1. Збільшити заплановані асигнування за рахунок вільних лишків на початок року в сумі 2112,307 тис. грн.
КПКВК 0110150 „ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів ” – 138,691 тис. грн.
— КЕКВ 2210 — 6,000 тис. грн. матеріали для проведення інтернету в адмінприміщення в с.Лугове
— КЕКВ 2240 — 60,840 грн. із них: 4,980 тис. грн. послуги зв’язку в зв’язку з підвищенням тарифів абонплати за телефон;4,000 тис. грн. -тех.обслуговування газових котлів; 8,000 тис. грн.- ремонт автомобіля; 22,900 тис. грн..-поточний ремонт даху та вбиральні в приміщенні адмінбудівлі с.Рибаківка ;20,000 тис. грн. — оплата судової експертизи ; 0,960 тис. грн. за виготовлення копії газових проектів по адмінприщенню с. Коблеве , с.Рибаківка
— КЕКВ 2274 –21,851 тис. грн. розподіл природного газу;
— КЕКВ 2800 – 50,000 тис. грн. – пені,штрафи,судові збори.
КПКВК 0111010- „ Надання дошкільної освіти ” — 440,445 тис. грн.
— КЕКВ 2210 – 218,401 тис. грн. із них : 76,041 тис. грн. електротовари , сантехнічні товари, дитячі ліжка , стіл,стільці для ДНЗ «Васильок» ; 12,360 тис. грн. будматеріали для ДНЗ «Сонечко» с. Коблево; 5,000 тис. грн.. матеріали для проведення інтернету в ДНЗ «Сонечко» с. Коблево;125,000 тис. грн. – будівельні матеріали для ДНЗ «Сонечко» с.Н-Федорівка.
— КЕКВ 2240 – 146,156 тис. грн. із них : 19,296 тис. грн. — тех. обслуговування газових котлів ; 0,900 тис. грн. — послуги зв’язку в зв’язку з підвищенням тарифів абонплати за телефон ;125,000 тис. грн. — поточний ремонт приміщень в ДНЗ «Сонечко» с. Н-Федорівка; 0,960 тис. грн. за виготовлення копії газових проектів по ДНЗ «Сонечко» с. Коблеве , «Золотий півник» с. Виноградне
— КЕКВ 2274 — 75,888 тис. грн. розподіл природного газу
КПКВК 011211-„Первинна медична допомога населенню,що надається фельдшерсько-акушерськими пунктами ”-0,719 тис. грн.
— КЕКВ 2282 — 0,719 тис. грн. розподіл природного газу
КПКВК 0112113 –„ Первинна медична допомога населенню, що надаться амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) ” 4,970 тис. грн.
— КЕКВ 2282 — 4,970 тис. грн. розподіл природного газу
— КПКВК 0112152 –„Інші програми та заходи у сфері охорони здоров»я «
— КЕКВ 2800 — 24,000 тис. грн. — на реєстрацію автомобіля
КПКВК 0113242 –„ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ” 94,400 тис. грн.
— КЕКВ 2730 – 94,400 тис. грн. — матеріальна допомога хворим,на поховання
КПКВК 0114030 „ Забеспечення діяльності бібліотек ”- 7,582 тис. грн.
— КЕКВ 2240 – 0,600 тис. грн. послуги зв’язку в зв’язку з підвищенням тарифів абонплати за телефон;
— КЕКВ 2274 – 6,982 тис. грн. розподіл природного газу
КПКВК 0114060 „ Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів ”-0,600 тис. грн.
— КЕКВ 2240 – 0,600 тис. грн. послуги зв’язку в зв’язку з підвищенням тарифів абонплати за телефон;
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”-175,000
— КЕКВ 2281 — 175,000 тис. грн.- розробка проекту округу та зон гірничо-санітарної охорони курорту місцевого значення.
КПКВК 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ”-230,000 тис. грн..
— КЕКВ 2610 –230,000 тис. грн. із них : субвенція Коблівському СКГ 30,000 тис. грн. на отримання ліцензії на будівельні роботи по виду робіт «Водопостачання» ; 200,000 тис. грн. — придбання будматеріалів для ремонту приміщення.
КПКВК 0117130 –„ Здійснення заходів із землеустрою ”- 75,000 тис. грн.
— КЕКВ 2281 — 75,000 тис. грн. – на розробку проекту санітарно-захисної смуги навколо кладовища с. Рибаківка Березанського району
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”
— КЕКВ 2610 – 200,000 тис. грн..субвенція «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ»( з/плата-144,000 тис. грн.,нарахування на з/плату-31,680 тис. грн., видатки на відрядження-2,0 тис. грн., канцтовари,папір,витратні матеріали для оргтехніки-4,420 тис. грн. ; поліграфічні послуги,послуги зв»язку та інтернету,послуги банку,оренда автомобіля -17,9 тис. грн.)
КПКВК 0119770 „ Інші субвенції з місцевого бюджету”-345,600 тис. грн..
— КЕКВ 2620 –345,600 тис. грн. із них :7,000 тис. грн. для УПСЗН для проплат за послуги зв’язку пільгової категорії населення ; утримання КЗ Березанський ЦПМСД-38,600 тис. грн .( КЕКВ 2240-7,2 тис. грн.КЕКВ-2210-16,7 тис. грн., КЕКВ 2220-4,7 тис. грн., КЕКВ 2730-10,0 тис. грн.); для Березанській ЦРЛ -300,000тис. грн.
( для забору донорської крові -14,000 тис. грн.; тест- смужки та опоротуністичні препарати для лікування ВІЛ-інфекції 5,646 тис. грн; оплата водопостачання 25,5 тис. грн.; оплата теплопостачання 254,854 тис. грн.)
Відділу культури, туризму, освіти, молоді ,спорту та охорони здоров»я
КПКВК 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”375,300 тис. грн.
— КЕКВ 2210- 235,600 тис. грн. із них :28,000 тис. грн. придбання труб помпованих для духового оркестру Рибаківського ЗЗСО ; 74,000тис. грн. — спортінвентар ;33,600 тис. придбання посуду для шкіл;100,000 тис. грн.. інвентаря для їдальні Н-Федоріського ЗЗСО;
— КЕКВ 2240- 100,000 тис. грн. на поточний ремонт їдальні Н-Федоріського ЗЗСО
— КЕКВ 2250 -19,300 тис. грн. відрядження вчителів на олімпіади та змагання,участь вчителів в обласних семінарах
— КЕКВ 2282 – 20,400 тис. грн. виплати відряджу вальних учням,які приймають участь у змаганнях
1.2. Здiйснити перерозподiл запланованих асигнувань:
1.2.1.Зменшити асигнування:
КПКВК 0112080 „ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”
— КЕКВ 2282 — 67,551 тис. грн.
КПКВК 0112151 „ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров»я ”
— КЕКВ 2240 – 27,000 тис. грн.
1.2.2.Збільшити асигнування:
КПКВК 0112113 „ Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами ( відділеннями) ”
— КЕКВ 2282 – 67,551 тис. грн.
КПКВК 0112152 „ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я ”
— КЕКВ 2240 – 27,000 тис. грн.

2. Внести зміни у видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету
2.1.Збільшити видатки за рахунок залишку коштів на початок року:
— від продажу земель несільськогосподарського виробництва в сумі 783,884 тис. грн.
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”-783,884
— КЕКВ 3132- 763,455 тис. грн. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова від вул. Морська до буд,№ 49 в с. Морське ; 20,429 тис. грн. тех. нагляд за « Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова від вул. Морська до буд. № 49 в с. Морське.

— вiд вiдшкодування втрат сiльсьгосподарського и лiсогосподарського виробництва -778,660
КПКВК 0117130 –„ Здійснення заходів із землеустрою ”- 679,000 тис. грн.
— КЕКВ 2281 -679,000 тис. грн. із них : 342,000 тис. грн. — виготовлення технічної документації із землеустрою , щодо інвентаризації земель с. Рибаківка , Лугове Березанського району ; 337,500 тис. грн. — виготовлення технічної документації із землеустрою , щодо інвентаризації земель с. Коблеве Березанського району .
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”
— КЕКВ 3122- 99,660 тис. грн. — виготовлення проекту будівництва комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії та узбережжя в с.Коблеве
— від коштів цільового фонду, утвореного ВР АР Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади від сплати пайових внесків про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури підпорядкованих Коблівській с/раді населених пунктів :
КПКВК 0117691 — „ Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади ”
— КЕКВ 3132 – 18,500 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Морська (узбережжя) .
3.1. Збільшити видатки за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду : 11345,396 тис. грн.
КПКВК 0111010- „ Надання дошкільної освіти ” — 20,000 тис. грн.
— КЕКВ 2210 – 20,000 тис. грн.-лічильник газу ,модуль зв»язку
КПКВК 0117330 — „ Будівництво1 інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності ”
— КЕКВ 3142- 75,000 тис. грн. — виготовлення проектної документації на реконструкцію адмінприміщення с. Українка
КПКВК 0117325- „ Будівництво1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту ”
— КЕКВ 3122- 50,000 тис. грн. — виготовлення проектної документації на будівництво футбольного поля в с. Рибаківка
КПКВК 0117310- „ Будівництво1 об’єктів житлово-комунального господарства ”-5229,25
— КЕКВ 3122- 479,250 тис. грн. — на будівництво ПЛ-0,4 кВ та встановлення КТП 100кВ для зовнішнього електропостачання мікрорайону у с. Коблево, для підключення 6 житлових будинків
— КЕКВ 3142- 4750,000 тис. грн. із них : 750,000 тис. грн. — виготовлення проектної документації на реконструкцію та реконструкція вентиляційних шахт в будинках за адресою Степова 40а, 40д ; 4000,000 тис. грн. — Реконструкцiя водопровiдноi мережi в с.Рибакiвка Березанського району Миколаiвськоi областi .
КПКВК 0116030 „ Організація благоустрою населених пунктів ”1856,146 тис. грн.
— КЕКВ 3110 – 250,000 тис. грн. — придбання дитячих майданчиків;
— КЕКВ 3132- 1606,146 тис. грн. і них :125,942 тис. грн. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова від вул. Морська до буд. , № 49 в с. Морське; 1442,915 тис. грн. – «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна в с. Виноградне «; 37,289 тис. грн. — тех. нагляд за «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Виноградна в с. Виноградне».
КПКВК 0116013 „ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ”-220,000 тис. грн..
— КЕКВ 3210 – 220,000 тис. грн..субвенція Коблівському СКГ для придбання : навісна земляна роторна установка -160,000 тис. грн.; сварка терморегісторна (сварка поліетиленових труб)-60,000 тис. грн.
КПКВК 0117370„ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій ”
— КЕКВ 3110 – 1800,000 тис. грн. придбання автобусу .
Відділу культури, туризму, освіти, молоді ,спорту та охорони здоров»я
КПКВК 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”
— КЕКВ 3110- 200,00 тис. грн. –придбання обладнання для Н-Федорівського ЗЗСО
КПКВК 0117321 „ Будівництво1 освітніх установ та закладів ”-100,00
— КЕКВ 3142 – 100,000 тис. грн. виготовлення проектної документації на реконструкцію покрівлі Рибаківського ЗЗСО ;
— за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
КПКВК 0111162 — „ Інші програми та заходи у сфері освіти ”
— КЕКВ 3110 –1795,000 тис. грн. із них : 900,000 на придбання шкільного автобусу ; 895,000 тис. грн. обладнання в кількості 5 шт. для учнів 1-х класів.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 3 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін та доповнень
до структури Коблівської сільської ради

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Наказу Міністерства освіти і науки України №1055 від 04.11.2010 р. «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, Наказу МОН України №1205 від 06.12.2010 р. «Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітних навчальних закладів» , протоколу засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнити структуру Коблівської сільської ради з 01 лютого 2018 року наступними підрозділами :
1.1. Заклади дошкільної освіти чисельністю 102,81 штатних посад в т.ч.:
1.1.1. ЗДО «Сонечко» с.Коблеве – 43,7 штатних посад;
1.1.2. ЗДО «Золотий півник» с.Виноградне — 25,18 штатних посад;
1.1.3. ЗДО «Сонечко» с.Новофедорівка – 15,53 штатних посад;
1.1.4. ЗДО «Васильок» с.Українка – 1,5 штатних посад;
1.1.5. ЗДО «Перлинка» с.Рибаківка – 16,9 штатних посад;
1.2. Сільська пожежна охорона чисельністю 19 штатних посад.
1.3. Загальноосвітні навчальні заклади відділу КТОМС та ОЗ чисельністю 181,22 штатних посад, в т.ч. :
1.3.1. Коблівський ЗЗСО – 56,86 штатних посад;
1.3.2. Новофедорівський ЗЗСО – 39,14 штатних посад;
1.3.3. Рибаківський ЗЗСО – 47,3 штатних посад;
1.3.4. Український ЗЗСО — 37,92 штатних посад;
1.4. Централізована бухгалтерія відділу КТОМС та ОЗ чисельністю 5 штатних посад.
1.5. Методичний кабінет відділу КТОМС та ОЗ з питань освіти чисельністю 4 штатних посад.
2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 3
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

СТРУКТУРА
та чисельність Коблівської сільської ради

№ з/п Назва структурного підрозділу та посада Кількість штатних посад
1.1. Заклади дошкільної освіти
1.1.1. ЗДО «Сонечко» с.Коблеве
1 Завідувач 1
2 Вихователь-методист 1
3 Музичний керівник 1,5
4 Практичний психолог 1
5 Вихователь 14
6 Логопед 1
7 Асистент вихователя 1
8 Старша медична сестра 1
9 Сестра медична з дієтичного харчування 0,5
10 Помічник вихователя 7,2
11 Завгосподарством 1
12 Кухар 2
13 Підсобний робітник 1
14 Кастелянка 0,5
15 Машиніст з прання та ремонту одягу 1,5
16 Двірник 1
17 Прибиральник службових приміщень 1
18 Охоронець 3
19 Електрик 0,5
20 Оператор котельні 3
РАЗОМ: 43,7
1.1.2. ЗДО «Золотий півник» с. Виноградне
1 Завідувач 1
2 Вихователь-методист 0,5
3 Музичний керівник 0,75
4 Вихователь з фізичного виховання 0,5
5 Вихователь 5,58
6 Вихователь з англійської мови 0,5
7 Старша медична сестра 1
8 Сестра медична з дієтичного харчування 0,25
9 Помічник вихователя 4,6
10 Завгосподарством 0,5
11 Кухар 1,5
12 Підсобний робітник 0,5
13 Кастелянка 0,5
14 Машиніст з прання та ремонту одягу 1
15 Двірник 0,5
16 Охоронець 3
17 Оператор котельні 3
РАЗОМ: 25,18

1.1.3. ЗДО «Сонечко» с. Новофедорівка
1 Завідувач 1
2 Керівник гуртка 0,25
3 Музичний керівник 0,5
4 Логопед 0,25
5 Вихователь 4,65
6 Прибиральник службових приміщень 0,5
7 Медична сестра 1
8 Машиніст із прання та ремонту спецодягу і білизни 0,75
9 Помічник вихователя 3,13
10 Завгосподарством 0,5
11 Кухар 1,5
12 Підсобний робітник 0,5
13 Кастелянка 0,5
14 Відповідальний за газове господарство 0,5
РАЗОМ: 15,53
1.1.4. ЗДО «Васильок» с.Українка
1 Завідувач 0,5
2 Помічник вихователя 0,5
3 Підсобний робітник 0,5
РАЗОМ: 1,5
1.1.5. ЗДО «Перлинка» с. Рибаківка
1 Завідувач 1
2 Вихователь 4,65
3 Прибиральник службових приміщень 0,5
4 Медична сестра 0,25
5 Машиніст із прання та ремонту спецодягу і білизни 0,5
6 Помічник вихователя 3
7 Завгосподарством 0,5
8 Кухар 1,5
9 Підсобний робітник 0,5
10 Двірник 1
11 Оператор котельні 1
12 Охоронець 2,5
РАЗОМ: 16,9

1.2. Сільська пожежна охорона
1 Начальник СПО 1
2 Головний бухгалтер 1
3 Водій 6
4 Диспетчер 4
5 Пожежник 3
6 Начальник караулу 4
РАЗОМ: 19

1.3. Загальноосвітні навчальні заклади відділу КТОМС та ОЗ
1.3.1. Коблівський ЗЗСО 1-3 ступенів
1 Вчителі 27,36
2 Директор 1
3 Замісник директора з НВР 1
4 Замісник директора з ВР 0,5
5 Педагог-організатор 1
6 Вихователі ГПД 2
7 Вихователі по підвозу 0,5
8 Практичний психолог 0,75
9 Соціальний педагог 0,75
10 Завгосподарством 1
11 Сторож 3
12 Завбібліотекою 1
13 Секретар 1
14 Оператори постійні 1
15 Оператори сезонні 2
16 Підсобний робітник 1
17 Кухар 2
18 Робітник по ремонту 1
19 Комірник 1
20 Прибиральник 4
21 Лаборант 0,5
22 Водій 1
23 Гардеробник 1
24 Технік з ЕГО 0,5
25 Медсестра 1
Разом: 56,86
1.3.2. Новофедорівський ЗЗСО 1-3 ступенів
1 Вчителі 19,14
2 Директор 1
3 Замісник директора з НВР 1
4 Замісник директора з ВР 0,5
5 Педагог-організатор 1
6 Практичний психолог 1
7 Завгосподарством 1
8 Сторож 2,5
9 Бібліотекар 0,5
10 Секретар 0,5
11 Оператори постійні 1
12 Оператори сезонні 1
13 Підсобний робітник 1
14 Кухар 1
15 Робітник по ремонту 1
16 Комірник 1
17 Прибиральник 3,75
18 Лаборант 0,5
19 Технік з ЕГО 0,5
20 Медсестра 0,25
Разом: 39,14
1.3.3. Рибаківський ЗЗСО 1-3 ступенів
1 Вчителі 17,8
2 Директор 1
3 Замісник директора з НВР 1
4 Замісник директора з ВР 0,5
5 Педагог-організатор 1
6 Вихователі ГПД 2
7 Вихователі по підвозу 0,5
8 Практичний психолог 0,5
9 Соціальний педагог 0,5
10 Завгосподарством 1
11 Сторож 2
12 Бібліотекар 0,5
13 Секретар 1
14 Оператори постійні 1
15 Оператори сезонні 3
16 Підсобний робітник 1
17 Кухар 1,5
18 Робітник по ремонту 0,5
19 Комірник 1
20 Прибиральник 6
21 Лаборант 0,5
22 Водій 1
23 Двірник 1
24 Медсестра 1
25 Технік з ЕГО 0,5
Разом: 47,3

1.3.4. Український ЗЗСО 1-3 ступенів
1 Вчителі 15,92
2 Директор 1
3 Замісник директора з НВР 1
4 Замісник директора з ВР 0,5
5 Педагог-організатор 1
6 Вихователі ГПД 0,5
7 Вихователі по підвозу 0,5
8 Практичний психолог 0,25
9 Завгосподарством 1
10 Сторож 2
11 Бібліотекар 0,5
12 Секретар 0,5
13 Кочегари постійні 1
14 Кочегари сезонні 3
15 Підсобний робітник 1
16 Кухар 1
17 Робітник по ремонту 1
18 Комірник 0,5
19 Прибиральник 3
20 Електромонтер 0,5
21 Водій 1
22 Двірник 1
23 Медсестра 0,25
Разом: 37,92

1.4. Централізована бухгалтерія відділу КТОМС та ОЗ
1 Головний бухгалтер 1
2 Головний економіст 1
3 Бухгалтер 3
Разом: 5

1.5. Методичний кабінет відділу КТОМС та ОЗ з питань освіти
1 Завідувач методичним кабінетом 1
2 Методист 3
Разом: 4

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 4 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження штатного розпису ЗЗСО
та ЗДО Коблівської сільської ради

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , Постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 року «Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», протоколу спільного засідання постійних комісій від 02.02.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис ЗЗСО та ЗДО Коблівської сільської ради на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, житлово –комунальних питань.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 43,7
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
126238,70 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01.02.2018 р.
Коблівська сільська рада
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
ЗДО «Сонечко» с.Коблеве
1 Завідувач 1 4916,00 4916,00
2 Вихователь-методист 0,5 4690,40 2345,20
3 Вихователь-методист 0,5 3471,00 1735,50
4 Музичний керівник 1,5 3048,00 4572,00
5 Практичний психолог 1 3735,00 3735,00
6 Вихователь 8 3471,00 27768,00
7 Вихователь 6 3735,00 22410,00
8 Логопед 1 3471,00 3471,00
9 Асистент вихователя 1 3207,00 3207,00
10 Старша медична сестра 1 3179,00 3179,00
11 Сестра медична з дієтичного харчування 0,5 2890,00 1445,00
12 Помічник вихователя 7,2 2555,00 18396,00
13 Завгосподарством 1 2890,00 2890,00
14 Кухар 1 2396,00 2396,00
15 Кухар 1 2238,00 2238,00
16 Підсобний робітник 1 1762,00 1762,00
17 Кастелянка 0,5 1762,00 881,00
18 Праля 1,5 1921,00 2881,50
19 Двірник 1 1762,00 1762,00
20 Прибиральник службових приміщень 1 1762,00 1762,00
21 Охоронець 3 1921,00 5763,00
22 Електрик 0,5 1921,00 960,50
23 Оператор котельні 3 1921,00 5763,00
Усього 43,7 х 126238,70
Керівник ______________В.М. Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу ____________Т.А. Горгуленко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 25,18
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
69772,55 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01.02.2018 р.
Коблівська сільська рада
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
ЗДО «Золотий півник» с.Виноградне
1 Завідувач 1 4916,00 4916,00
2 Вихователь-методист 0,5 4690,40 2345,20
3 Музичний керівник 0,75 3048,00 2286,00
4 Вихователь з фізичного виховання 0,5 3048,00 1524,00
5 Вихователь 1 3048,00 3048,00
6 Вихователь з англійської мови 0,5 3048,00 1524,00
7 Вихователь 1,58 3735,00 5901,30
8 Вихователь 3 4000,00 12000,00
9 Старша медична сестра 1 2984,30 2984,30
10 Сестра медична з дієтичного харчування 0,25 2713,00 678,25
11 Помічник вихователя 4,6 2555,00 11753,00
12 Завгосподарством 0,5 2890,00 1445,00
13 Кухар 0,5 2079,00 1039,50
14 Кухар 1 2238,00 2238,00
15 Підсобний робітник 0,5 1762,00 881,00
16 Кастелянка 0,5 1762,00 881,00
17 Машиніст з прання та ремонту одягу 1 1921,00 1921,00
18 Двірник 0,5 1762,00 881,00
19 Охоронець 3 1921,00 5763,00
20 Оператор котельні 3 1921,00 5763,00
Усього 25,18 х 69772,55
Керівник ______________В.М. Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу ____________Т.А. Горгуленко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 15,53
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
43383,80 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01.02.2018 р.
Коблівська сільська рада
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
ЗДО «Сонечко» с.Новофедорівка
1 Завідувач 1 4264,00 4264,00
2 Вихователь 1,5 3207,00 4810,50
3 Вихователь 1 3207,00 3207,00
4 Вихователь 2,15 3471,00 7462,65
5 Музичний керівник 0,5 3048,00 1524,00
6 Керівник гуртка 0,25 3048,00 762,00
7 Логопед 0,25 3471,00 867,75
8 Медична сестра 0,5 2555,00 1277,50
9 Медична сестра 0,5 3048,00 1524,00
10 Помічник вихователя 3,13 2555,00 7997,15
11 Завгосподарством 0,5 2890,00 1445,00
12 Кухар 1 2079,00 2079,00
13 Кухар 0,5 2238,00 1119,00
14 Підсобний робітник 0,5 1762,00 881,00
15 Кастелянка 0,5 1762,00 881,00
16 Машиніст із прання та ремонту спецодягу та білизни 0,75 1921,00 1440,75
17 Прибиральник службових приміщень 0,5 1762,00 881,00
18 Відповідальний за газове обладнання 0,5 1921,00 960,50
Усього 15,53 Х 43383,80
Керівник ______________В.М. Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу ____________Т.А. Горгуленко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 1,5
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
4290,50 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01.02.2018 р.
Коблівська сільська рада
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
ЗДО «Васильок» с.Українка
1 Завідувач 0,5 4264,00 2132,00
2 Помічник вихователя 0,5 2555,00 1277,50
3 Підсобний робітник 0,5 1762,00 881,00
Усього 1,5 х 4290,50
Керівник ______________В.М. Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу ____________Т.А. Горгуленко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 16,9
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
44474,62 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.

ШТАТНИЙ РОЗПИС
з 01.02.2018 р.
Коблівська сільська рада
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
ЗДО «Перлинка» с.Рибаківка
1 Завідувач 1 4264,00 4264,00
2 Вихователь 2,17 3207,00 6959,19
3 Вихователь 1,08 3471,00 3748,68
4 Вихователь 1,4 3735,00 5229,00
5 Медична сестра 0,25 2713,00 678,25
6 Помічник вихователя 3 2555,00 7665,00
7 Завгосподарством 0,5 2890,00 1445,00
8 Кухар 1 2238,00 2238,00
9 Кухар 0,5 2079,00 1039,50
10 Підсобний робітник 0,5 1762,00 881,00
11 Охоронець 2,5 1921,00 4802,50
12 Машиніст із прання та ремонту спецодягу та білизни 0,5 1921,00 960,50
13 Прибиральник службових приміщень 0,5 1762,00 881,00
14 Двірник 1 1762,00 1762,00
15 Оператор котельні 1 1921,00 1921,00
Усього 16,9 Х 44474,62
Керівник ______________В.М. Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу ____________Т.А. Горгуленко
(підпис) (ініціали і прізвище)

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 56,86
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
246317,54 гривень
сільський голова_______________
(посада)
__________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2018 рік
Коблівського ЗЗСО I-III ступенів
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
1 Вчителі 27,36 4973,82 136083,80
2 Директор 1 4916,00 4916,00
3 Замісник директора з НВР 1 4670,20 4670,20
4 Замісник директора з ВР 0,5 4424,40 2212,20
5 Педагог-організатор 1 3048,00 3048,00
6 Вихователі ГПД 2 3471,00 6942,00
7 Вихователі по підвозу 0,5 3471,00 1735,50
8 Практичний психолог 0,75 3471,00 2603,25
9 Соціальний педагог 0,75 3471,00 2603,25
10 Завгосподарством 1 2890,00 3723,00
11 Сторож 3 1921,00 13186,05
12 Завбібліотекою 1 3048,00 3723,00
13 Секретар 1 2238,00 3723,00
14 Оператори постійні 1 2079,00 4450,65
15 Оператори сезонні 2 2079,00 8901,30
16 Підсобний робітник 1 1762,00 3723,00
17 Кухар 2 2079,00 7778,64
18 Робітник по ремонту 1 1921,00 3723,00
19 Комірник 1 1762,00 2051,00
20 Прибиральник 4 1921,00 11169,00
21 Лаборант 0,5 2396,00 1762,00
22 Водій 1 2079,00 3723,00
23 Гардеробник 1 1762,00 3723,00
24 Технік з ЕГО 0,5 2396,00 2181,30
25 Медсестра 1 3048,00 3962,40
Усього 56,86 х 246317,54
Керівник ______________В.М.Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 39,14
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
143366,95 гривень
сільський голова_______________
(посада)
___________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2018 рік
Новофедорівського ЗЗСО I-III ступенів
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
1 Вчителі 19,14 3609,60 69087,00
2 Директор 1 4546,00 4546,00
3 Замісник директора з НВР 1 4318,70 4318,70
4 Замісник директора з ВР 0,5 4091,40 2045,70
5 Педагог-організатор 1 3048,00 3048,00
6 Практичний психолог 1 3735,00 1867,50
7 Завгосподарством 1 2890,00 3723,00
8 Сторож 2,5 1921,00 10988,38
9 Бібліотекар 0,5 2890,00 1878,50
10 Секретар 0,5 2238,00 3723,00
11 Оператори постійні 1 2079,00 4450,65
12 Оператори сезонні 1 2079,00 4450,65
13 Підсобний робітник 1 1762,00 3723,00
14 Кухар 1 2079,00 3889,32
15 Робітник по ремонту 1 1921,00 3723,00
16 Комірник 1 1762,00 3723,00
17 Прибиральник 3,75 1921,00 9307,50
18 Лаборант 0,5 2396,00 1762,00
19 Технік з ЕГО 0,5 2396,00 2181,30
20 Медсестра 0,25 2890,00 930,75
Усього 39,14 х 143366,95
Керівник ______________В.М.Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 47,3
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
199899,55 гривень
сільський голова_______________
(посада)
___________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2018 рік
Рибаківського ЗЗСО I-III ступенів
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
1 Вчителі 17,8 4786,80 85205,10
2 Директор 1 4916,00 4916,00
3 Замісник директора з НВР 1 4670,20 4670,20
4 Замісник директора з ВР 0,5 4424,40 2212,20
5 Педагог-організатор 1 3471,00 3471,00
6 Вихователі ГПД 2 3471,00 7074,00
7 Вихователі по підвозу 0,5 3471,00 1735,50
8 Практичний психолог 0,5 3471,00 1735,50
9 Соціальний педагог 0,5 3471,00 1735,50
10 Завгосподарством 1 2890,00 3723,00
11 Сторож 2 1921,00 8790,70
12 Бібліотекар 0,5 2890,00 2023,00
13 Секретар 1 2238,00 3723,00
14 Оператори постійні 1 2079,00 4450,65
15 Оператори сезонні 3 2079,00 11169,00
16 Підсобний робітник 1 1762,00 3723,00
17 Кухар 1,5 2079,00 5584,50
18 Робітник по ремонту 0,5 1921,00 1762,00
19 Комірник 1 1762,00 3723,00
20 Прибиральник 6 1921,00 22914,30
21 Лаборант 0,5 2396,00 1762,00
22 Водій 1 2238,00 3723,00
23 Двірник 1 1762,00 3723,00
24 Технік з ЕГО 0,5 2396,00 2181,30
25 Медсестра 1 3207,00 4169,10
Усього 47,3 х 199899,55
Керівник ______________В.М.Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

Додаток
до рішення № 4
ХХІ сесії 8 скликання
від 02 лютого 2018 року

Затверджую штат у кількості 37,92
штатних одиниць з місячним
фондом заробітної плати за
посадовими окладами
133680,32 гривень
сільський голова_______________
(посада)
___________________ В.М. Панич
(підпис керівника) (ініціали і прізвище)
__________________
(число, місяць, рік) М.П.
ШТАТНИЙ РОЗПИС
на 2018 рік
Українського ЗЗСО I-III ступенів
(назва установи)
№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад (грн.) Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
Вчителі 15,92 3050,25 48560,00
Директор 1 4546,00 4546,00
Замісник директора з НВР 1 4318,70 4318,70
Замісник директора з ВР 0,5 4091,40 2045,70
Педагог-організатор 1 3471,00 1735,50
Вихователі ГПД 0,5 3471,00 1735,50
Вихователі по підвозу 0,5 3471,00 1735,50
Практичний психолог 0,25 3471,00 867,75
Завгосподарством 1 2890,00 2890,00
Сторож 2 1921,00 8790,70
Бібліотекар 0,5 2890,00 1878,50
Секретар 0,5 2238,00 1762,00
Кочегари постійні 1 2238,00 4506,30
Кочегари сезонні 3 2238,00 13518,90
Підсобний робітник 1 1762,00 3723,00
Кухар 1 2079,00 3889,32
Робітник по ремонту 1 1921,00 3723,00
Комірник 0,5 1762,00 1762,00
Прибиральник 3 1921,00 11553,20
Електромонтер 0,5 2396,00 1762,00
Водій 1 2079,00 3723,00
Двірник 1 1762,00 3723,00
Медсестра 0,25 2890,00 930,75
Усього 37,92 х 133680,32
Керівник ______________В.М.Панич
(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 5 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до статутів закладів
дошкільної освіти Коблівської сільської ради

Відповідно до Закону України « Про освіту» № 2145- VIII від 05.09.2017 р., Закону України «Про дошкільну освіту» № 2628- XIV від 28.09.2017 р., протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Статути закладів:
— Коблівського закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» (ясла — садок) Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— Рибаківського закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Перлинка» (ясла — садок) Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— Новофедорівського закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Сонечко» (ясла — садок) Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— Українського закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Васильок» (ясла — садок) Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області;
— Виноградненського закладу дошкільної освіти (ЗДО) «Золотий півник» (ясла — садок) Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

2. У тексті статутів внести зміни:
— слова «дошкільний навчальний заклад» в усіх відмінках і числах замінити словами «заклад дошкільної освіти» у відповідному відмінку і числі;
— слова «навчально-виховний процес» в усіх відмінках замінити словами «освітній процес» у відповідному відмінку;
— слова «директор (завідуючий)» в усіх відмінках і числах замінити словом «директор» у відповідному відмінку і числі;
— слова «засновник (власник)» в усіх відмінках і числах замінити словами «засновник (засновники)» у відповідному відмінку і числі.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 6 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до Плану роботи
Коблівської сільської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити План роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затверджений рішенням Коблівської сільської ради № 8 від 22 грудня 2017 року «Про затвердження Плану роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», згідно додатку.

2. Оприлюднити зміни до Плану роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік на офіційному сайті сільської ради в десятиденний термін.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики , з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток до рішення № 6
ХХІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 02.02.2017 року

Змінений План
роботи Коблівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

№ з/п Вид (розпорядження, рішення,
тощо) Назва проекту регуляторного акту Цілі прийняття Строк підготовки Відповідальний за розробку
1. Рішення сесії сільської ради Затвердження Положення про порядок
присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території
Коблівської сільської ради
З метою
встановлення порядку присвоєння, зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради І півріччя Громова З.В.

2. Рішення сесії сільської ради Затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу «Найкраща садиба зразкового утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання
серед підприємств, організацій, установ» З метою виховання у жителів громади поваги та любові до свого села, підтримання чистоти та належного санітарного порядку на власних садибах, прибудинкових територіях, присадибних ділянках І півріччя Бараболя В.І.
3. Рішення сесії сільської ради Про затвердження проекту Програми підтримки онкохворих на 20148-2020 рр. з метою забезпечення соціальної підтримки сімей з онкохворими, у створенні умов для поліпшення життєвого рівня таких сімей, покращенні їх добробуту, в тому числі шляхом виділення бюджетних коштів на медикаментозне та реабілітаційне забезпечення потреб онкохворих І півріччя Чернега В.В.
4. Рішення сесії сільської ради Про затвердження проекту Програми «Здоров’я» на 2018-2020 роки І півріччя
5. Рішення сесії сільської ради Про затвердження проекту Програми підтримки розвитку ОСББ І півріччя
6. Рішення сесії сільської ради Про затвердження Програми розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади на 2018 — 2020 роки з метою забезпечення комплексного вирішення пріоритетних проблем розвитку туризму в цілому, зокрема, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення конкурентоздатного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього і міжнародного (в’їзного) тури І півріччя Киливник В.П.
7. Рішення сесії сільської ради Про затвердження проекту Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки з метою захисту прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот І півріччя Григорян В.С.
8. Рішення сесії сільської ради Про затвердження проекту цільової соціальної Програми «Обдаровані діти» на 2018-2022 роки
І півріччя Ідесс Л.А.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 7 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Положення
про надання одноразової матеріальної допомоги
та допомоги на поховання громадянам
Коблівської сільської ради

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Положення про надання одноразової матеріальної допомоги та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Положення про надання одноразової матеріальної
допомоги та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради (додається).

2. Опублікувати проект рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради в десятиденний термін.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 7 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ
про надання одноразової матеріальної допомоги
та допомоги на поховання громадянам Коблівської сільської ради
(зі змінами та доповненнями)

1. Загальні положення:

1.1. Положення визначає порядок надання одноразової матеріальної допомоги всім категоріям громадян, які зареєстровані за місцем проживання на території Коблівської сільської ради.

1.2. Допомоги на поховання осіб, які на день смерті були зареєстровані на території Коблівської сільської ради.

1.3. Підстава надання:
— особам, які перенесли онкологічні операції до 5-ти тис. грн.;
— дітям до 18-ти років, які перенесли операції на рік виповнення до 2-х тис. грн.;
— єдиноразова допомога учасникам бойових дій АТО до 2-х тис. грн., які зареєстровані за місцем проживання на території Коблівської сільської ради;
— учасникам АТО, які зареєстровані за місцем проживання на території Коблівської сільської ради та зазнали поранення від 5-ти тис.грн.;
— особам похилого віку, 70 років та більше, які мають статус «Одинокі» та перенесли операції до 2-х тис.грн.,
— особам, до Дня людей з обмеженими можливостями І-ІІ групи інвалідності з нерухомістю, та особам без інвалідності з нерухомістю до 1000 грн.

2. Порядок призначення допомоги:

2.1. Розгляд заяв про надання допомоги та допомоги на поховання здійснюється Коблівською сільською радою та приймається рішенням сесії.

2.2. На розгляд сесії на виділення одноразової матеріальної допомоги подаються наступні документи:
— заява про надання допомоги заявника (2 екземпляри);
— копія паспорта заявника (2 екземпляри);
— копія ідентифікаційного коду заявника (2 екземпляри);
— акт обстеження житлово-побутових умов (за потребою)
(2 екземпляри);
— копія документу, який посвідчує певний статус заявника
(посвідчення тощо) (2 екземпляри);
— копія медичного висновку або діагнозу (2 екземпляри);
— уточнений розрахунковий рахунок.

2.3. На розгляд ради по питанню виділення одноразової матеріальної допомоги, на поховання подаються на ступні документи:
— заява про надання допомоги заявника (2 екземпляри);
— копія паспорта заявника (2 екземпляри);
— копія ідентифікаційного коду заявника (2 екземпляри);
— копія свідоцтва про смерть (2 екземпляри);
— уточнений розрахунковий рахунок.

2.4. Розмір одноразової грошової допомоги на поховання, встановлюється рішенням ради і становить 1 000 гривень.

2.5. Матеріальна допомога надається один раз на календарний рік.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 8 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про матеріальну допомогу

Відповідно підпункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяви громадян України Попович М.І., Руденко В.Д., Остапенко Г.І., Коржової Л.Т., Бирліби О.Д., Онищенко Л.І., Мазуренко Л.Ю., Ковальової Н.П., Аханова В.М., Міненок С.В., Комісарової А.О., Юзіної Л.М., Анастасьєвої Т.П., Антоненко В.Ф.; про надання матеріальної допомоги на поховання; Свяченої О.А., Руденко В.Д., Кошельник В.В., Герега М.З., Сари П.П., Сузової Т.О., Ларкова І.М., Багдасарян Г.В.;про надання матеріальної допомоги до Дня людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку з малорухомістю; Юрченко Г.Г., Калашникова В.Д., Чудіна Г.Г., Чупрій Н.О., Коржової О.О., Богданової Н.В., Мороз Т.В., Лазів О.В., Хільченко В.Г., Борового С.В., Гаїбової Н.А., Папулової В.Д., Геворгян Н.А., Бойко Л.Я., Шкапоєд Л.В., Масіна В.В., Казарян К.Г. про надання матеріальної допомоги в зв’язку з хворобою; Головкова В.В., Піщаного О.С. про надання матеріальної допомоги як учаснику АТО; сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Виділити грошову допомогу із загального фонду сільської ради громадянам:
в зв’язку зі смертю рідних:
1. Попович
Марія
Іванівна (с.Виноградне)
2. Руденко
Валентина
Дмитрівна
(с.Коблеве)
3. Остапенко
Ганна
Іванівна
(с.Рибаківка)
4. Коржова
Людмила
Тихонівна
(с.Рибаківка)
5. Бирліба
Олена
Данилівна
(с.Коблеве)
6. Онищенко
Лідія
Іванівна
(с.Українка)
7. Мазуренко
Лариса
Юріївна
(с.Новофедорівка)
8. Ковальова
Наталія
Павлівна
(с.Морське)
9. Аханов
Василь
Михайлович
(с.Рибаківка)
10. Міненок
Сергій
Володимирович
(с.Рибаківка)
11. Комісарова
Алла
Олександрівна
(с.Коблеве)
кошти перерахувати на р/р
Федчак
Маргарита
Валеріївна
12. Юзіна
Лідія
Мар’янівна
(с.Виноградне)
13. Анастасьєва
Тетяна
Петрівна
(с.Новофедорівка)
14. Антоненко
Валентин
Федорович
(с.Рибаківка)
в зв’язку з надання матеріальної допомоги до Дня людей з обмеженими можливостями та людей похилого віку з малорухомістю:
1. Свячена
Олена
Анатоліївна
(с.Українка)
2. Руденко
Валентина
Дмитрівна
(с.Коблеве)
3. Кошельник
Віктор
Вікторович
(с.Коблеве)
4. Герега
Михайло
Зіновійович
(с.Українка)
5. Сари
Параска
Петрівна
(с.Українка)
6. Сузова
Тетяна
Олексіївна
(с.Виноградне)
7. Ларков
Іван
Михайлович
(с.Коблеве)
8. Багдасарян
Гаяне
Врежиківна
(с.Коблеве)
в зв’язку з хворобою:
1. Юрченко
Ганна
Георгіївна
(с.Українка)
2. Калашников
Володимир
Дмитрович
(с.Коблеве)
3. Чудін
Геннадій
Григорович
(с.Рибаківка)
4. Чупрій
Нелллі
Олексіївна
(с.Коблеве)
5. Коржова
Олександра
Олександрівна
(с.Рибаківка)
6. Богданова
Ніна
Василівна
(с.Коблеве)
7. Мороз
Тетяна
Володимирівна
(с.Коблеве)
кошти перерахувати на р/р
Подлубний
Максим
Анатолійович
8. Лазів
Олена
Володимирівна
(с.Коблеве)
9. Хільченко
Віктор
Григорович
(с.Рибаківка)
10. Боровий
Сергій
Вікторович
(с.Коблеве)
кошти перерахувати на р/р
Борова
Лідія
Олександрівна
11. Гаїбова
Назіфа
Ахмет-кзи
(с.Виноградне)
12. Папулова
Валентина
Дмитрівна
(с.Новофедорівка)
13. Геворгян
Норік
Артурович
(с.Коблеве)
кошти перерахувати на р/р
Геворгян
Артур
Норікович
14. Бойко
Людмила
Яківна
(с.Коблеве)
15. Шкапоєд
Лілія
Володимирівна
кошти перерахувати на р/р
Семенюк
Надія
Володимирівна
16. Масін
Віталій
Володимирович
(с.Бесарабка)
кошти перерахувати на р/р
Масіна
Ольга
Петрівна
17. Казарян
Кіма
Гагіківна
як учаснику АТО:
1. Головков
Віталій
Валентинович
(с.Рибаківка)
2. Піщаний
Олександр
Сергійович
(с.Українка)

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію
Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 9 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту Програми
підтримки ОСББ Коблівської сільської
ради на 2018-2020 роки

Відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 року №1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Цивільним кодексом України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки (додається ).

2. Фінансовому відділу сілької ради при формуванні бюджету щорічно передбачати в бюджеті сільської ради видатки на фінансування програми в межах наявних фінансових ресурсів у відповідності до заходів, передбачених для реалізації даної програми.

3. Відділу житлово-комунального господарства,благоустрою,охорони навколишнього середовища,інфраструктури,містобудування,архітектури та капітального будівництва сільської ради вжити відповідних заходів щодо реалізації Програми підтримки ОСББ Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки.

4. Інформацію про хід виконання Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки заслуховувати щороку на сесії сільської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 9 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

Проект Програми
підтримки ОСББ
Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки

2018 рік

ЗМІСТ

Паспорт Програми…………………………………………………………………
Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…
Розділ 2. Мета Програми…………………………………………………………
Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………
Розділ 4. Механізм реалізації Програми….………………………………………
Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………
Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………..……..
Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми……………………….
Додаток ..…………………………………………………………………………

1. Паспорт Програми

Ініціатор розроблення програми Коблівська сільська рада
Розробник програми Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування,архітектури та капітального будівництва сільської ради
Співрозробники програми Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати сільської ради,
Відповідальні виконавці програми Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою,охорони навколишнього середовища,інфраструктури,містобудування,архітектури та капітального будівництва сільської ради об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
Термін реалізації програми 2018-2020 роки
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Сільський бюджет, гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески, кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , в тому числі (тис. грн.):
Сільський бюджет, (тис.грн.)

Кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (тис.грн.)

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя, в тому числі – в галузі управління житловим фондом. На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина квартир у багатоквартирних будинках є у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств, а це — 27 житлових будинків, загальною площею ____кв. метрів, капітальні ремонти яких фінансуються за рахунок сільського бюджету.Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.
на території сільської ради функціонуює одне підприємство ,що надає житлово-комунальні послуги, а саме — Коблівське СКГ.
На сьогоднішній день на території сільської ради зареєстровано лише 7 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ).
Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ, відсутність конкуренції на ринку.
Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння сільської влади створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної політики, спрямованої на:
— вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;
— задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів;
— підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;
— забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду сільської ради.

Розділ 3. Завдання Програми

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:
— сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;
— проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів;
— надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: затвердження типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь членів комісії сприяння роботі ОСББ в роботі установчих зборів, залучення працівників комунального підприємства до проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;
— поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг,співфінансування робіт з капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання багатоквартирних житлових будинків (надалі – капітальний ремонт будинків), у яких створено ОСББ ;
— забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з сільського бюджету.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Виділення коштів з сільського бюджету на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: до 80% від загальної вартості робіт – це кошти сільського бюджету, не менше 20% – власні та залучені кошти ОСББ.
Фінансування з сільського бюджету для будинку ОСББ здійснюється в межах до ___ тис. грн. на одну квартиру.
Для отримання фінансової підтримки з сільського бюджету для проведення капітального ремонту будинку ОСББ необхідно:
— за власні кошти виготовити проектно-кошторисну документацію та у встановленому порядку провести її експертизу.
— надати до відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради та подати заявку на участь у Програмі за підписом керівника ОСББ (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи), проектно-кошторисну документацію та належним чином завірені копії наступних документів:
1. Статут ОСББ (ЖБК);
2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ , а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
3. Рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;
4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ, довіреність на представництво інтересів).
відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради в порядку черговості розглядає наданий пакет документів та вносить на розгляд виконавчого комітету Коблівської сільської ради проект рішення щодо включення вказаних робіт до Переліку об’єктів.
У випадку прийняття виконавчим комітетом рішення про включення вказаних робіт до Переліку об’єктів та надання співфінансування на проведення робіт із капітального ремонту будинку між Коблівською сільською радою, ОСББ та виконавцем робіт укладається тристоронній договір на виконання робіт по капітальному ремонту будинку.

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з ОСББ та іншими джерелами фінансування.
Джерелами фінансування заходів Програми є:
— кошти сільського бюджету;
— гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;
— кошти ОСББ.
Прогнозний обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки складає ______ тис. грн.
Кошти сільського бюджету, призначені для сприяння діяльності ОСББ , використовуються на:
— інформаційне забезпечення населення сільської ради: друк буклетів, інформаційних матеріалів, біг-бордів;
— виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації;
— проведення капітального ремонту будинку на умовах спів фінансування.

Прогнозний обсяг
фінансового забезпечення виконання заходів Програми
за рахунок коштів сільського бюджету

Найменування заходу Прогнозний обсяг фінансування (тис. грн.) Виконавці
Всього у т. ч. за роками
2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
Інформаційне забезпечення населення сільської ради:
друк буклетів, інформаційних матеріалів, біг-бордів (кошти сільського бюджету)
В межах річних кошторисних призначень
В межах річних кошторисних призначень
В межах річних кошторисних призначень
відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради
Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ В межах річних кошторисних призначень
В межах річних кошторисних призначень
В межах річних кошторисних призначень
відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради
Забезпечення організації проведення процедури реєстрації ОСББ Центр надання адміністратив-них послуг
Організація
семінарів, тренінгів,
курсів тощо щодо
управління
житловим будинком
(підвищення кваліфікації голів правління ОСББ) відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради, Миколаївський центр розвитку органів місцевого самоврядування
Допомога керівникам об’єднань у проведенні спільного обстеження технічного стану будинку та його основних конструктивних елементів відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради, Коблівське СКГ,
постійна комісія сільської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства
Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації;
виготовлення землевпорядної документації на прибудинкову територію ОСББ відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради,
Проведення перших капітальних ремонтів, реконструкції будинків та прибудинкових територій, у яких створено ОСББ
часткове погашення кредитних зобов’язань ОСББ, по кредитах, отриманих на заходи з енергомодернізації житлових будинків
відшкодування відсотків по кредитах ОСББ, отриманих на заходи з енергозбереження
сприяння залученню коштів Державного, обласного бюджетів, кредитних коштів державних банків та грантів
Придбання та монтаж енергозберігаючого обладнання в будинках, у яких створено ОСББ
Співфінансування з сільського бюджету відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, містобудування , архітектури та капітального будівництва сільської ради
Співфінансування ОСББ ОСББ,

Всього

Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія сільської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.
Розпорядником коштів за Програмою виступає Коблівська сільська рада
Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають сільській раді за підсумками бюджетного року. Дані про хід виконання Програми розміщується на сайті Коблівської сільської ради для ознайомлення громадськості.

Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

Для територіальної громади :
— забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об’єднань власників житла;
— можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;
— покращення фізичного стану будинків та умов проживання в них;
— цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;
— контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;
— можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;
— соціальна мобілізація мешканців;
— забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов’язків;
— забезпечення умов безпечного проживання населення громади.
Для сільської ради:
— реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;
— поліпшений фізичний стан житлового фонду сільської ради в цілому;
— створення прозорого механізму взаємодії сільської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;
— створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами сільської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.
— створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;
— забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати.

Додаток
до Програми підтримки ОСББ Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки

ДОГОВІР
на виконання робіт по капітальному ремонту будинку

с.Коблеве «____» ______________201__ року

Коблівська сільська рада , що надалі іменується «Управління», в особі сільського голови _________________________________, який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони,
__________________________що надалі іменується «ОСББ» , в особі ______________________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
та _________________________, що надалі іменується «Виконавець», в особі____________________________, що діє на підставі ________________, з третьої сторони, разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей договір (надалі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За Договором Виконавець зобов’язується виконати роботи по капітальному ремонту будинку, що знаходиться за адресою: с.______, ____________________________, а Управління та ОСББ зобов’язується прийняти вказані роботи та оплатити їх вартість згідно умов Договору та Програми підтримки ОСББ на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії від _____________ 2018 року № ____ (далі – Програма).
1.2. Склад, обсяг та вартість робіт по капітальному ремонту будинку визначається згідно проектно-кошторисної документації на об’єкт.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ, УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна Договору становить _________________ грн., крім того ПДВ –__________________грн., разом з ПДВ – ___________________________грн.
2.2. Управління здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми у розмірі до 80 % вартості робіт по капітальному ремонту будинку, з урахуванням положень пункту 2.4 Договору, що становить ______________ грн.
2.3. ОСББ здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми у розмірі не менше 20 % від вартості робіт по капітальному ремонту будинку, що становить _______________ грн.
2.4. Фінансування з сільського бюджету для будинку ОСББ здійснюється в межах до ___ тис. грн. на одну квартиру.
2.5. Розрахунки за виконані роботи Управління та ОСББ проводять щомісячно, не пізніше 15 календарних днів після підписання акту виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за умови надходження з бюджету на розрахунковий рахунок Управління коштів за проведені роботи, які є предметом даного Договору.

3. ВИКОНАННЯ РОБІТ
3.1. Строк виконання робіт за Договором – протягом ________________ з дня підписання Договору.
3.2. Якість робіт, що виконуються, повинна відповідати умовам затвердженої проектно-кошторисної документації на об’єкт, а також державним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, які пред’являються до робіт цього типу.
3.3. Виконавець виконує роботи керуючись діючими на території України будівельними нормами та правилами, державними стандартами України, іншими нормативними актами у сфері будівництва.
3.4. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Управління організовує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3.5. Після виконання Виконавцем робіт Управління та ОСББ повинні протягом 10 (десяти) днів прийняти виконану роботу та підписати акт виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3.
3.6. У разі виявлення недоліків, Виконавець гарантує їх усунення за власний рахунок. Строк усунення недоліків встановлюється Сторонами та зазначається в Акті недоліків виконаних робіт. Якщо недоліки не можуть бути усунені Виконавець, Управління та ОСББ має право відмовитися від прийняття таких робіт.
3.7. Місце виконання робіт: будинок, що знаходиться за адресою: с._______ , ____________________________.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Управління зобов’язане:
4.1.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми та Договору;
4.1.2 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
4.1.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3;
4.1.4. Забезпечити здійснення технічного та авторського нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому чинним законодавством України;
4.1.5. У межах своєї компетенції сприяти ОСББ у його діяльності, пов’язаній з виконанням Договору.
4.2. Управління має право:
4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням ОСББ та Виконавцем умов Договору;
4.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Виконавцем.
4.3. ОСББ зобов’язане:
4.3.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту будинку згідно умов Програми та Договору;
4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
4.3.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3.
4.4. ОСББ має право:
4.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням Управлінням та Виконавцем умов Договору.
4.5. Виконавець зобов’язується:
4.5.1. Забезпечити виконання робіт у строки та на умовах, передбачених розділом 3 Договору;
4.5.2. Інформувати в установленому порядку Сторони про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.
4.6. Виконавець має право:
4.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. У випадку невиконання однією зі Сторін зобов’язань за Договором, інша Сторона має право на відшкодування завданих збитків у повному обсязі.
5.3. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій, а у разі відсутності згоди – в судовому порядку.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
5.5. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
5.6. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це органами.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання повноважними представниками Сторін та діє до «___» _________________ 201___ року.
6.2. У разі виникнення об’єктивних причин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені строки, Договір продовжує діяти до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до Договору, які є його невід’ємною частиною.
6.4. Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.
6.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 10 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про розгляд запиту про затвердження
Програми надання безоплатної правової
допомоги населенню Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки

Розглянувши клопотання директора Першого Миколаївського МЦ НБВПД Матвієнко О., відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права, реалізації права людини на доступ до безоплатної правової допомоги, правового захисту законних прав та інтересів мешканців Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки (додається)
2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягів, передбачених програмою.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
до рішення № 10 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

Програма
надання безоплатної правової допомоги населенню
Коблівської сільської ради
Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки

І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми надання безоплатної правової допомоги населенню Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки (далі – Програма)

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на доступ до правової інформації, стаття 59 передбачає, що кожен має право на правову допомогу, а в окремих випадках така допомога має надаватися безоплатно. Законами України “Про безоплатну правову допомогу” та “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачены повноваження органыв мысцевого самоврядування з надання безоплатної первинної правової допомоги. Розвиток системи безоплатної правової допомоги та посилення правової спроможності громад є невід’ємною частиною широкого та довгострокового стратегічного порядку денного реформ в Україні. Зокрема, ці питання включено до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки, Національної стратегії у сфері прав людини, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки та відповідних планів з їх реалізації.
Місія системи безоплатної правової допомоги в Україні — захист прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот. Паралельно з цим система безоплатної правової допомоги покликана сприяти розвитку правового світогляду та суспільної активності членів місцевих громад, створенню осередків правового захисту громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади.
Розвиток системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим інструментом для посилення правової захищеності населення громади та подолання соціальної ізоляції вразливих верств населення. Це забезпечить допоможе подолати правовий нігілізм, підвищить правову культуру та обізнаність громадян, зменшить кількість безпідставних звернень громадян і зробить їх більш адресними.

Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа зі 121 центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та понад 400 бюро правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України. Коблівської об’єднана територіальна громада входить в юрисдикцію Першого миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для обслуговування мешканців з 1 вересня 2016 року в Березанському районі працює відділ «Березанське бюро правової допомоги».

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» з урахуванням змін, внесених Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, визначає, що на безоплатну вторинну правову допомогу мають право особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів,особи з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи тощо. Цим верствам населення може бути призначено адвоката за рахунок держави після відповідного звернення. При цьому всі без винятку мешканці громади відповідно до ст. 59 Конституції України мають право на правову допомогу і можуть звертатись за первинною правовою допомогою до бюро.

Аналіз звернень мешканців Березанського району до відділу «Березанське бюро правової допомоги» з вересень 2016 року-грудень 2017 року показав, що для отримання безоплатної правової допомоги до бюро звернулось. 1412 осіб, у тому числі малозабезпечені громадяни, люди з інвалідністю, учасники АТО тощо. __21__ із них було призначено адвоката за рахунок держави та 55__ представника від бюро. Загалом же населення Березанського району складає 23 431 тисяч осіб, населення Коблівської об’єднаніої територіальної громади складає 7169 тис. осіб. При цьому у громаді є віддалені населені пункти, такі як, с. Винограбне (504 особи), с. Морське (170 осіб), с. Новофедорівка (1015 осіб), с. Федорівка (168 осіб), с. Рібаківка (1640 осіб), с. Глибоке (8 осіб), с. Лугове (380 осіб), с. Українка (715 осіб), с. Бассарабка (184 особи). Населення громади — сільські мешканці, які не мають доступу до безоплатних юридичних послуг, оскільки надання безоплатної первинної правової допомоги здійснюється органами місцевого самоврядування та відділом «Березанське бюро правової допомоги», розташованими в смт. Березанка.
Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги вразливим верствам населення цих населених пунктів є необхідність проведення виїзних прийомів громадян за заздалегідь затвердженим графіком, а також інформування громадян про такі заходи та про право на безоплатну правову допомогу та можливість його використання. Ширше інформування про це місцевої громади допоможе її представникам:
— отримати правову інформацію та дізнатися, як захищати свої права;
— отримати змогу вирішувати свої проблеми в правовий спосіб;
— отримати консультації фахових юристів, які проводитимуть регулярні прийоми для надання безоплатної первинної правової допомоги;
— отримати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги.

Це надасть мешканцям можливість вирішувати свої проблеми в правовий спосіб та сприятиме посиленню правової спроможності всієї громади.

З метою визначення та реалізації комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на забезпечення правового захисту, дотримання законних прав і інтересів мешканців населених пунктів Березанської об’єднаної територіальної громади розроблена Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки.

Програма визначає цілі і завдання, які передбачають забезпечення громадян безоплатною первинною правовою допомогою, створення рівних можливостей для доступу до правосуддя шляхом організації допомоги у доступі до безоплатної вторинної правової допомоги.

II. Мета Програми

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів інформаційного, правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на забезпечення доступності безоплатної первинної правової допомоги для усіх мешканців громади, включаючи віддалені від адміністративного центру (с. Коблеве) населені пункти, та безоплатної вторинної правової допомоги для соціально незахищених категорій осіб, які відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” мають право на призначення адвоката за рахунок держави у цивільних та адміністративних справах.

III. Основними завданнями Програми є:

— поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги, та можливості реалізації цього права;
— здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури громадян шляхом висвітлення правових механізмів вирішення типових звернень громадян у засобах масової інформації, організації тематичних заходів, телепередач тощо;
— забезпечення створення точок доступу до правової допомоги шляхом організації і проведення виїзних прийомів громадян у населених пунктах Коблівської об’єднаної територіальної громади для надання мешканцям безоплатної правової допомоги;
— правовий супровід сімей демобілізованих військовослужбовців та військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, внутрішньо переміщених осіб, інших вразливих верств населення;
— забезпечення можливості звернення за безоплатною первинною правовою допомогою з використанням електронних ресурсів (skype-зв’язок).

IV. Строки виконання Програми

Початок дії Програми – лютий 2018 року, закінчення – грудень 2020 року.

V. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільської ради в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, на транспортні витрати, інформаційне забезпечення (розміщення публікацій в засобах масової інформації, виготовлення поліграфічної продукції), організація та облаштування місць прийомів громадян, тощо.

VI. Виконавець Програми, координація та контроль:

Виконавцями програми є Виконавчий комітет Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської областіна та Перший миколаївський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Координація роботи з виконання Програми покладається на Виконавчий комітет Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської областіна.
Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, регламенту, депутатської етики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.
Звіт по виконанню Програми проводиться щорічно до 1 лютого включно.

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:
— забезпечити доступ до безоплатної правової допомоги мешканцям громади (у тому числі із віддалених населених пунктів), які такої допомоги потребують;
— підвищити рівень правової освіти населення територіальної громади та рівень обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, працівників органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських організацій щодо державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги;
— підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів влади та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації.

VIII. Основні заходи із забезпечення виконання Програми

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на безоплатну правову допомогу: семінарів, тренінгів, круглих столів, правових годин та конкурсів у школах.
Облаштування приміщень органів місцевого самоврядування тематичними стендами з інформацією про безоплатну правову допомогу, розміщення соціальної реклами на вулицях населених пунктів.
Організація та проведення комунікативних заходів з громадськістю з питань формування правової культури населення та обговорення особливостей функціонування системи безоплатної правової допомоги.
Розроблення та поширення методичних рекомендацій, друкованих інформаційних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової допомоги.
Проведення виїзних прийомів громадян та правопросвітницьких заходів у населених пунктах Чорноморської об’єднаної територіальної громади.
Висвітлення тематики функціонування системи безоплатної правової допомоги та вирішення типових звернень громадян за правовою допомогою у засобах масової інформації Очаківського району.
Утворення дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та інформаційних центрів на базі сільських бібліотек.

Кошторис
витрат за Програмою безоплатної правової допомоги Березанської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області на 2018-2020 роки
Зміст заходу Розрахунок Витрати

розміщення оголошень та інформаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації (газета «Березань» та інші)
250 грн.- 1 публікація
Періодичність – 2 публікації в місяць
18 000
розміщення оголошень та інформації на офіційному сайті Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області про доступ до безоплатної правової допомоги в Коблівської об’єднаній територіальній громаді та про діяльність відділу «Березанське бюро правової допомоги» Постійно 0

виготовлення та розміщення інформаційних стендів “Безоплатна правова допомога” в приміщеннях
с. Коблево, с. Винограбне, с. Морське, с. Новофедорівка, с. Федорівка, с. Рібаківка, с. Лугове, с. Українка, с. Бассарабка

Вартість 1 шт.- 500 грн.
Всього 9 шт.

4 500

виготовлення та розміщення на спеціальних рекламних конструкціях інформації про доступ до безоплатної правової допомоги в Коблівської об’єднаній територіальній громаді та про діяльність відділу «Березанське бюро правової допомоги»:

— на біл-бордах (розмір 3 м. на 6 м.)

Виготовлення-420 грн. Розміщення-1800 грн. за 1 міс. Тривалість розміщення – 2 міс. на рік

5 820

— на сіті-лайтах (розмір 1 м.на 2 м.)
Виготовлення – 240 грн. Розміщення – 750 грн. за 1 міс. Тривалість розміщення- 2 міс. на рік
4 750

— виготовлення (друк) інформаційних буклетів, оголошень, флаєрів, тощо 2000 шт.
Середня вартість 1 шт.- 1 грн. 50 коп 3000

Проведення семінарів, тренінгів, “круглих столів” з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, учасниками АТО, внутрішньо переміщеними особами, тренінгів та конкурсів у навчальних закладах, тощо) Виготовлення та друк методичних матеріалів, придбання канцелярського приладдя для учасників заходів, призів для дітей та молоді
2000
Транспортні видатки на організацію та проведення виїзних прийомів громадян в населених пунктах Коблівської об’єднаної територіальної громади :
с.Коблево, с. Винограбне, с. Морське,
с. Новофедорівка, с. Федорівка,
с. Рібаківка, с. Лугове, с. Українка,
с. Бассарабка Періодичність виїзних прийомів – 1 раз на два місяця в кожному населеному пункті
Відстань з смт. Березанка до населених пунктів: с. Коблево (33 км) , с. Винограбне (26 км), с. Морське (39 км), с. Новофедорівка (17 км),
с. Федорівка (16 км), с. Рібаківка (30 км), с. Лугове (42 км), с. Українка (30 км), с. Бассарабка (26 км)

15 000
Всього 49 570

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 11 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження переліку проектів
що можуть реалізовуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального
розвитку на формування інфраструктури
Коблівської об’єднаної територіальної
громади в 2018 році

З метою успішного втілення програми соціально — економічного розвитку Коблівської сільської ради (Коблівська ОТГ) на 2017-2020 роки та Стратегічного плану розвитку 2017-2020 роки Коблівської сільської ради та використання коштів державного фонду регіонального розвитку для покращення інфраструктури Коблівської об’єднаної територіальної громади. На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ №196 від 18.03.2015 року «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перелік проектів що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на формування інфраструктури Коблівської об’єднаної територіальної громади в 2018 році.

Назва проекту Загальна вартість тис. грн. Залишок на 02.02.2018 тис. гривень

% Фінансування для реалізації проекту
ДФРР
% Місцевий бюджет %

Реконструкція водопровідної мережі с. Рибаківка Березанського району Миколаївської області 7197,136 7160,088 100 5009,825 70 2150,263 30
Нове будівництво мереж газопостачання с. Українка Березанського району Миколаївської області 17361,932 17258,393 100 12047,479 70 5210,914 30
Капітальний ремонт мереж водогону в с. Українка Березанського району Миколаївської області 10577,917 10434,129 100 5214,560 50 5219,568 50

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально – економічного розвитку

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 12 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про звільнення від сплати
земельного податку

Керуючись ст.144 Конституції України, п.28 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 12.3 статі 12, статі 30, підпунктів 284.1, 284.2 ст. 284 Податкового Кодексу України із змінами та доповненнями, розглянувши заяву 8 Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Миколаївській області від 10.01.2018 року, відповідно до протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити наступні пільги по земельному податку:
1.1 Звільнити від сплати земельного податку 8 Державну пожежно-рятувальну частину головного управління ДСНС України у Миколаївській області Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як таку, що повністю утримується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2. Встановити, що платник податку, який користується пільгами з цього податку, надає в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

3. Оприлюднити дане рішення у термін відповідно до чинного законодавства.

4. Направити копію даного рішення до Березанського відділення Очаківської ОДПІ у Миколаївській області

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 13 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до рішення №15
від 06.10.2017 року «Про затвердження
Порядку відшкодування коштів за
фактичне користування земельною
ділянкою на території Коблівської сільської
ради Березанського району Миколаївської області»

Відповідно до статей 14, 67 Конституції України, Земельного кодексу України, розділу ХІІ Податкового кодексу України, керуючись п.п.22, 34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про оренду», Бюджетного Кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 284 від 19.04.93 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”, з метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду, недопущення втрат та залучення додаткових коштів до сільського бюджету для успішного втілення програми соціально-економічного розвитку громади, реалізації конституційного принципу платності використання земельних ресурсів та з метою повноти надходження плати за землю до сільського бюджету при використанні земельних ділянок, на період відсутності документально оформленого права користування (чи власності) землекористувачем – фізичною особою-підприємцем чи юридичною особою, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.3 рішення №15 Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року «Про затвердження Порядку відшкодування коштів за фактичне користування земельною
ділянкою на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області», виклавши його у новій редакції:

«3. Утворити робочу комісію по розробці Ситуаційного плану земельних ділянок у складі:
Голова комісії: Коржова Ольга Миколаївна — спеціаліст-землевпорядник відділу комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради
Члени комісії:
Талько Ірина — спеціаліст-землевпорядник відділу комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради
Новаков Петро Олександрович — спеціаліст-землевпорядник відділу комунальної власності та земельних відносин Коблівської сільської ради
Малиновський Віктор Петрович — спеціаліст по благоустрою Коблівської сільської ради
Новак Юлія Францівна — спеціаліст по благоустрою Коблівської сільської ради.
2. Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення його в засобах масової інформації.
3. Контроль виконанням рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 14 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження Положення про проведення
щорічного конкурсу » Найкраща садиба зразкового
утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового
утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця
зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання
серед підприємств, організацій, установ»

З метою виховання у жителів громади поваги та любові до свого села, підтримання чистоти та належного санітарного порядку на власних садибах, прибудинкових територіях, присадибних ділянках, залучення населення до активної участі у конкурсі, керуючись частиною першою пункту 44 статті 26 Закону України » Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного конкурсу «Найкраща садиба зразкового утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання серед підприємств, організацій, установ» (додається).

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток до
рішенням № 14 ХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 02.02.2018 року

Положення про проведення щорічного конкурсу «Найкраща садиба зразкового утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання
серед підприємств, організацій, установ»

Цим Положенням визначаються порядок та умови проведення конкурсу серед власників приватних садиб, жителів багатоквартирних будинків, підприємств, організацій, установ громади.

1. Загальні положення
1.1. Метою проведення конкурсу є виховання у жителів громади поваги та любові до свого села, підтримання чистоти, охайності, затишку і комфорту на власних садибах, прибудинкових територіях, присадибних ділянках, стимулювання членів територіальної громади до покращення благоустрою власних садиб, залучення населення до активної участі позмагатися за кращу садибу, вулицю, багатоквартирний будинок, організацію, підприємство, установу.
1.2.Проведення конкурсу полягає в здійсненні заходів, спрямованих на приведення прибудинкових територій, дворів кожного будинку в належний технічний і санітарний стан з виконанням благоустрою прилеглої території, створення оптимальних умов життєдіяльності, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, із залученням до цієї роботи також підприємств та установ різних форм власності.
1.3. Конкурс проводиться щорічно за місяць до святкування Дня села, підсумки підводяться напередодні святкування Дня села. Нагородження переможців відбувається на місцевих урочистостях з нагоди святкування Дня села.
2. Організація проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться за окремим рішенням виконавчого комітету Коблівської сільської ради по номінації «Найкраща садиба зразкового утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання серед підприємств, організацій, установ».
2.2. Рішенням виконавчого комітету Коблівської сільської ради кожного року затверджується склад конкурсної комісії, у компетенцію якої входить підбиття підсумків та визначення переможців конкурсу.
До складу комісії включаються такі категорії осіб:
— посадові особи та члени виконавчого комітету сільської ради;
— депутати сільської ради;
— інші жителі села, які не належать до категорії осіб, зазначених у вищеперерахованих пунктах.

2.3. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який організовує свою роботу і проводить її у формі засідань та приймає рішення шляхом відкритого голосування. Засідання є правомочним за умови участі у ньому більш як половини членів комісії.

2.4. Депутати сільської ради на своїх округах за місяць до святкування Дня села проводять обстеження :
— приватних будинків та садиб,
— багатоквартирних будинків,
— під’їздів багатоквартирних будинків;
— підприємств, організацій, установ села
— вулиць села
і в термін за 5 днів до святкування Дня села подають конкурсній комісії для розгляду пропозиції щодо учасників конкурсу.
2.5. Конкурсна комісія розглядає матеріали та пропозиції подані депутатами сільської ради, здійснює огляд наданих пропозицій та приймає відповідне рішення на засіданні і визначає переможців конкурсу.

2.6. Переможці конкурсу визначаються:
— в номінації «Найкраща садиба зразкового утримання» — 2;
— в номінації «Багатоквартирний будинок зразкового утримання» — 1;
— в номінації «Під’їзд зразкового утримання» — 1;
— в номінації «Садиба зразкового утримання серед підприємств, організацій, установ» — 1;
— в номінації «Вулиця зразкового утримання» — 1.
2.7. Хід та результати конкурсу висвітлюються конкурсною комісією на офіційному веб-сайті сільської ради.
3. Умови конкурсу
Головні показники рівня благоустрою, що визначають переможця конкурсу:

3.1. Серед власників приватних житлових будинків:
Звання «Найкраща садиба зразкового утримання» визначається за такими показниками:
— утримання в належному санітарному стані садиби, паркану, фасаду будинку;

— утримання в належному санітарному стані території садиби та прибудинкової
території;

— висаджені квітники та газони, підрізані гілля дерев та кущів;

— відсутність бур’янів, чагарників, захаращення прилеглої території
будівельними матеріалами, сміттям або розміщенням сільгосптехніки;

— не порушення прав та законних інтересів інших суб’єктів благоустрою;

— утримання домашніх тварин в належному санітарному стані, домашньої птиці у закритому вольєрі, собак на прив’язі;
— наявність номерного знаку й таблички з назвою вулиці на будинку;
— наявність у жителів будинку угоди по вивозу сміття.

3.2. Серед жителів багатоквартирних житлових будинків:
Звання «Багатоквартирний будинок зразкового утримання» та «Під’їзд зразкового утримання» визначається за такими показниками:
— утримання на відповідному рівні благоустрій прибудинкової території, належних до нього будівель, споруд;
— утримання в належному стані під’їздів, дверей, вікон, освітлення та їх благоустрій;
— утримання в належному стані відповідних комунікацій, які належать будинку та дворових туалетів;
— не захаращені балкони, лоджії предметами та матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасаду будівлі;
— зовнішнє освітлення прибудинкової території;
— наявність у жителів будинку угоди по вивозу сміття;

— створення умов для відпочинку мешканців будинку на прибудинковій території,
наявність альтанки, дитячого майданчика, лавочок;

— озеленення прибудинкової території: висадження дерев, кущів, наявність квітників тощо;

— утримання домашніх тварин в належному санітарному стані, домашньої птиці у закритому вольєрі;

— наявність номерного знаку й таблички з назвою вулиці на будинку.

3.3. Серед підприємств, організацій, установ різної форми власності:
Звання «Садиба зразкового утримання серед підприємств, організацій, установ» визначається за такими показниками:

— стан офісних та виробничих приміщень, стан допоміжних господарських приміщень,

— забезпечення належного утримання, наданої їм у встановленому порядку
земельної ділянки, будівель, а також закріпленої прилеглої території, тротуарів, бордюрів;

— забезпечення освітлення об’єктів та прилеглих територій;

— забезпеченість урнами та контейнерами для збору сміття та твердих
побутових відходів;

— наявність зелених насаджень та квітників (клумб, газонів, і т.д.);

— наявність світлової ілюмінації, вивіски про назву суб’єкта господарювання та
розпорядок роботи;

— наявність номерного знаку й таблички з назвою вулиці на підприємстві, установі, організації.

3.4 Серед вулиць села:

Звання «Вулиця зразкового утримання» визначається за такими показниками:
— наявність вуличного комітету;
— наявність доріжок від будинків із застосуванням збірного покриття з цементно-бетонних плиток, фігурних елементів замощення або плиток із місцевого природного матеріалу, місцевих порід;
— стан житлових будинків;
— стан господарських будівель;
— наявність впорядкованих зелених насаджень;
— стан та естетичне оформлення огорож садиб;
— стан утримання присадибних територій.

4. Підведення підсумків конкурсу
4.1. Підведення підсумків проводиться по п’ятибальній системі, результати проведеного конкурсу оголошуються на урочистостях, приурочених до Дня села.
4.2. Переможцями конкурсу вважаються власники садиб, жителі багатоквартирних будинків, підприємства, організації, установи, що досягли найкращих показників за визначеними вище критеріями.
4.3. Переможцям конкурсу, які займають призові місця, вручаються Грамоти сільської ради, таблички з надписами «Найкраща садиба зразкового утримання», «Багатоквартирний будинок зразкового утримання», «Під’їзд зразкового утримання», «Вулиця зразкового утримання», «Садиба зразкового утримання серед підприємств, організацій, установ» та за наявності коштів спеціальні призи.
4.4. Вручення нагород відбувається в урочистій обстановці під час святкування Дня села.
5. Джерела фінансування
Фінансування витрат на проведення конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 15 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на укладення договору суборенди
земельної ділянки для комерційного призначення

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про оренду землі» від 06.10.1998 року зі змінами, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву громадянки України Галстян С.Ж. про дозвіл на укладення договору суборенди земельної ділянки для комерційного призначення, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл приватному підприємцю Галстян Сірануш Жоржиківні на передачу в суборенду земельної ділянки площею 0,0187 га, кадастровий номер земельної ділянки 4820982201:05:012:0029 (землі житлової та громадської забудови) для комерційного використання під розміщення торгівельного павільйону (без права забудови), яка розміщена в межах населеного пункту с. Коблеве по вул. Морська, ріг вул. Одеська Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, для розміщення соціальної аптеки приватному підприємству «АКС», без зміни її цільового призначення. Право оренди зареєстроване Березанським районним управлінням юстиції Миколаївської області № 11746784 від 26.10.2015 р.
Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди земельної ділянки.

2. Рекомендувати заявнику укласти договір суборенди у письмовій формі та провести його державну реєстрацію.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 16 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту
Програми «Здоров’я» на 2018-2020 роки

З метою для успішного втілення програми соціально-економічного розвитку громади та покращення надання медичної допомоги Коблівської об’єднаної територіальної громади. На підставі ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити програму «Здоров’я» Коблівської сільської ради на 2018-2020 роки (додається).

2. Фінансовому відділу сільської ради при формуванні бюджету щорічно передбачити в бюджеті сільської ради видатки на фінансування програми в межах наявних фінансових ресурсів у відповідності до заходів, передбачених для реалізації даної програми.

3. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально – економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток до рішенням № 16
ХХІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 02.02.2018 року

Перспективна мережа
первинної медикосанітарної допомоги
Коблівської об’єднаної територіальної громади

На території Коблівської об’єднаної територіальної громади планується утворити некомерційне комунальне підприемство «Первинна медико санітарна допога «Коблеве»», яке буде здійснювати керівництво та управління місцями надання первинної медико-санітарної допомоги.
Комунальне підприемство «Первинна медико — санітарна допога «Коблево»» Здійснює свою діяльність на переферійних територіях доступності першого та другого порядку.
На базі підприємства планується створити амбулаторії групової практики (АГ), амбулаторії моно-практики та пункти здоров’я (ПЗ). При формуванні мережі первинної медичної допомоги враховано що в літній період Коблівську ОТГ відвідує близько 290 тис. туристів. З яких 200 тис. туристів перебувають в с. Коблево та 90 тис. чоловік перебувають в с. Рибаківка.
Території доступності

Переферійна територія доступності першого порядку «Коблеве» включає до себе населені пункти Виноградне (531 чол.), Морське (137 чол), Коблеве (2635 чол).
Відстань між населенимим пуктами:
Коблево – Виноградне – 9,5 км;
Коблево – Морське – 11,8 км.
Переферійна територія доступності першого порядку «Рибаківка» включає до себе населені пункти Глибоке (12 чол), Лугове (505 чол), Рибаківка (1534 чол.).
Відстань між населенимим пуктами:
Рибаківка – Лугове 12 км;
Рибаківка – Глибоке 18,2 км
Переферійна територія доступності другого порядку «Новофедорівка» включає до себе населені пункти Українка (619 чол), Бессарабка (136), Федорівка (151 чол.), Новофедорівка (1006 чол).
Відстань між населенимим пуктами:
Новофедорівка – Українка 16,9 км;
Новофедорівка – Бессарабка 13,1 км;
Новофедорівка – Федорівка 3,1 км.

Перспективна мережа закладів охорони здоров’я Коблівської об’єднаної територіальної громади

«ТД Коблево» складається з некомерційного комунального підприємства «Первинна медико — санітарна допога «Коблеве»» яке здійснює керівництво закладами надання первинної медикосанітарної допомоги.
Амбулаторія групової медицини «Коблеве» (АГ) с. Коблеве
Пункт здоров’я «Виноградне» та «Морське» с. Виноградне та Морське
«ТД Рибаківка» складається з:
Амбулаторії групової медицини «Рибаківка» (АГ) с. Рибаківка
Пункту здоров’я «Лугове» с. Лугове.
«ТД Новофедорівка» складається з:
Амбулаторії моно – практики «Новофедорівка» (АМ)
Пункту здоров’я «Українка» с. Українка.

Перспективні проекти, які покращать надання первинної медикосанітарної допомоги

1. Побудова АГ в Коблево – 4 000 000 грн.
2. Придбання 2 автомобілів швидкої медичної допомоги классу В 4 000 000 грн.
3. Придбання обладнання та устаткування для АГ та АМ
3.1. Сумка укладка – медична з набором для сімейного лікаря 2 шт. -13000 грн.
3.2. Електрокардіограф ECG Heaco 350 100 G – 3 шт. 10000 грн.
3.3. Спірограф SP10 Heaco – 1 шт. 7000 грн.
3.4. Ваги лабораторні 1 – шт. 7000 грн.
3.5. Набір операційний хірургічний малий — 1 шт. 37000 тис грн.
3.6. Сумка укладка з набором швидкої допомоги № 3 великий 20000 грн.
При реалізації проектів з розвитку медицини на території Коблівської ОТГ передбачено співфінансування в розмірі 50% відсотків від вартості проектів.
4. Створення пункту невідкладної медичної допомоги на базі АГ «Коблеве».

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 17 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін у персональний склад
адміністративної комісії при виконавчому комітеті
Коблівської сільської ради

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3.5 Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Коблівської сільської ради, затвердженого рішенням УІІ сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 25 квітня 2017року №16, розглянувши заяву Малиновського Віктора Петровича, про виведення його із складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до персонального складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Коблівської сільської ради, затвердженого рішенням УІІ сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 25 квітня 2017 року №16 такі зміни:

1.1. Вивести голову комісії, Малиновського Віктора Петровича із складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Коблівської сільської ради.

1.2. Ввести головою комісії, Степаненко Івана Вікторовича.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 18 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про зміну юридичної адреси
об’єктам нерухомого майна

Відповідно статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна, затвердженого рішенням № 22 від 10.07.2013 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву громадянки України Трофимчук Н.М. та копії договору купівлі-продажу серії ВАЕ № 100499 від 25.03.2003 р., витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.05.2003 р.,. про зміну юридичної адреси об’єктам нерухомого майна, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити юридичну адресу об’єкта нерухомого майна, які
розташовані в межах території Коблівської сільської ради, Березанського району, Миколаївської області:
— житловому будинку, Трофимчук Надії Михайлівні, який розташований в с. Виноградне (Ленінка) по вулиці Молодіжна (Леніна)
з 48 на 3.

2. Рекомендувати замовникам провести реєстрацію об’єктів нерухомого майна, згідно чинного законодавства.

3. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 19 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення доповнення до Програми
благоустрою по Коблівській сільській раді на 2017-2021 роки

Відповідно пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1 пункту 1 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою територій Коблівської сільської ради, затверджених рішенням від 22.03.2017р. № 19
У сесії Коблівської сільської ради 8 скликання, з метою поліпшення благоустрою населених пунктів та проведення першочергових робіт з благоустрою , сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до Програми благоустрою по Коблівській сільській раді на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням від 22 лютого 2017року ІУ сесії Коблівської сільської ради 8 скликання:

Розділ 3. Заходи по реалізації програми
Частина 3.2. В сфері утримання та експлуатації об’єктів благоустрою
Після пункту 3.2.21 доповнити новим пунктом 3.2.22 такого змісту:

«Прийняття та утримання, за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату праці, постійних та сезонних робітників для здійснення робіт по благоустрою».

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії
з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово — комунального господарства.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 20 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін в назву постійної комісії
Коблівської сільської ради

Розглянувши заяву голови правління Установи «Агенція місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади» Киливника В.П., керуючись пункту 15, статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” з метою забезпечення виконання Програми розвитку туризму Миколаївської області на 2018 — 2020 роки, розпорядження голови Коблівської сільської ради від 16 листопада 2017 року № 204 пункту 2 «Про розвиток туризму та інфраструктури Коблівської ОТГ», протоколу засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити назву постійної депутатської комісії з питань освіти,фізичного виховання, культури,охорони здоров’я та соціальної політики словом : «туризму» та викласти в наступній редакції – постійна комісія з питань освіти,культури,туризму, охорони здоров’я, фізичного виховання та соціальної політики.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 21 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до персонального
складу виконавчого комітету Коблівської
сільської ради 8 скликання

Відповідно пункту 5 частини 3 статті 42, статей 51, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, в зв’язку зі звільненням с посади директора ДП «Агро-Коблево» Фіалковського О.Є. та систематичним невідвідуванням з особистих поважних причин засідань виконавчого комітету, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Вивести з персонального складу виконавчого комітету Коблівської сільської ради Фіалковського Олександра Євгеновича.

2. Ввести в персональний склад виконавчого комітету Коблівської сільської ради Феодосова Олександра Анатолійовича, директора ДП «Агро-Коблево».

3. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 22 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до додатку № 1 заходів
щодо виконання Комплексної програми
соціального захисту людей похилого віку,
осіб з обмеженими фізичними можливостями
та осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи «Турбота»
на 2017-2020 роки

Відповідно підпункту 22 пункту «1» статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада з метою посилення соціального захисту пенсіонерів, інвалідів та одиноких працездатних громадян похилого віку, обговоривши доповнення та пропозиції депутатів та працівників виконавчого комітету, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку № 1 заходів щодо виконання Комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи «Турбота» на 2017-2020 роки та викласти їх в такій редакції. (додається додаток № 1).

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики,

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 23 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про створення Єдиного центру
надання соціальних послуг

Відповідно до статті 46 Конституції України , розпорядження Кабінету Міністрів України № 333 від 01.04.2014 року «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», Наказу Міністерства соціальної політики №753 від 12.07.2016 року Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», керуючись статтею 25, пунктом 6 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Створити Єдиний центр надання соціальних послуг Коблівської сільської ради.

2. Затвердити в установленому порядку Положення про Єдиний центр надання соціальних послуг Коблівської сільської ради при виконавчому комітеті сільської ради (додаток №1).

3. Затвердити структуру Єдиного центру надання соціальних послуг (додаток № 2).

4. Призначити директором Єдиного центру надання соціальних послуг
Антоненко Юлію Володимирівну.

5. Уповноважити Антоненко Юлії Володимирівні провести реєстрацію
юридичної особи «Єдиний центр надання соціальних послуг» в установленому законом порядку.

6. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності передбачити кошти на виплату заробітної плати директору Єдиного центру надання соціальних послуг до внесення змін до штатного розпису.

7. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільській голова В.М. Панич

Додаток № 1
до рішення № 23 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про «Єдиний центр
надання соціальних послуг» Коблівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1 Єдиний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Коблівської сільської ради (далі —центр) є комунальною установою, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської раді , сільському голові.
Повне найменування установи: Єдиний центр надання соціальних послуг Коблівської сільської ради.
Скорочене найменування : ЄЦНСП Коблівської сільської ради.
Засновником центра є Коблівська сільська рада.
Юридична адреса Центру: 57453, Миколаївська область , Березанський район, село Коблеве , вул. Одеська будинок № 4.
1.2. Центр утворюється для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам , які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, визнані такими в порядку затвердженому Міністерством охорони здоров’я України, здійснення соціального обслуговування соціально незахищені категорії сімей, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики наказами Мінпраці, рішеннями сільської ради, розпорядженнями сільського голови , прийнятих в межах повноважень, даним Положенням.
1.4. Положення про центр, кошторис, штатний розпис його структура затверджується сільською радою.
1.5. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
1.6. Центр надає послуги на безоплатній та платній основі.
1.7.Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.
1.8. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету сільської ради на соціальний захист населення, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.
1.9. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

2. Мета Центру.

2.1. Основними принципами діяльності є:
законність;
соціальна справедливість;
доступність та відкритість;
конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
додержання і захист прав людини;
адресність та індивідуальний підхід;
добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;
максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

3. Основні завдання, функції Центру

3.1. Виявлення громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, при цьому на кожного такого громадянина ведеться особова справа та надаються такі послуги:
— соціальна допомога на дому;
— соціально-побутова адаптація;
— соціально-медичні послуги;
— організація та надання адресної натуральної та грошової допомоги;
— готує відповідний пакет документів для відправлення одиноких громадян, які потребують постійної сторонньої допомоги, на постійне перебування до стаціонарного відділення надання соціальних послуг.
3.2. виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, у тому числі сім’ї учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, та надає їм соціальні послуги .
3.3. здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведення оцінки потреб їх у таких послугах;
3.4. соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
3.5. проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку та надають послуги згідно індивідуального плану надання соціальних послуг;
3.6. надає сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, соціальні послуги з:
соціального супроводу;
консультування;
соціальної профілактики.
За результатами оцінки потреб Центр надає послуги з:
соціальної інтеграції та реінтеграції;
соціальної адаптації;
соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, а саме сім’ї опікунів/піклувальників;
кризового та екстреного втручання;
представництва інтересів;

3.7. забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням районних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
3.8. здійснює контроль у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини.
3.10. установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговуються в Центрі, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам;
3.11 проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
3.12 складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
3.13 впроваджує новітні соціальні технології спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною );
3.14 інформує населення громади про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
3.15 готує статистичні данні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведення соціальної роботи в громаді, які подає Миколаївському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Права та обов’язки Центру

4.1. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:
-громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
-громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
-сім’ї, діти та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.2. Центр має право:
вносити, та органам місцевого самоврядування, Миколаївському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
подавати пропозиції до проектів місцевого бюджету з питань, що належать до їх компетенції;
укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.
Створювати, у разі, потреби, у сільських населених пунктах громади робочі місця соціальних працівників , робітників, фахівців для надання соціальних послуг громадян , зазначених у пункті 3 цього Положення, за їх місцем проживанням.
4.3. Центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 3 цього положення, та поліпшення матеріально-технічної бази територіального центру.

5. Структура Центру

5.1. До складу центру входять такі відділення:
відділення надання соціальних послуг;
відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми, молоддю та надання соціально-психологічних і реабілітаційних послуг
Структура центру та штатний розпис затверджується головою сільської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою
5.2. Посадові обов’язки працівників центру визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором центру.
5.3. Працівники центру та соціальні робітники, відповідно до чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади директором центру, за погодженням голови сільської ради. Умови оплати праці працівників центру та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, типового штатного нормативу чисельності працівників центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

6. Керівництво Центру
6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади, в установленому порядку, головою сільської ради.
6.2. Посаду директора центру може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) і стаж роботи не менш як п’ять років.
6.3. Директор Центру:
здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, та подає на затвердження сільському голові;
затверджує положення про відділенн та сектори центру і посадові інструкції його працівників;
видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру
утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;
приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.
укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

7. Контроль за діяльністю Центру

7.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язаної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), структурних підрозділів центру, ревізія фінансово-господарської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.
7.2. Центр, як розпорядник коштів нижчого рівня подає звіти про використання бюджетних коштів головному розпоряднику.
7.3. Внутрішній контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів, аналіз ефективності використання бюджетних коштів у центрі, забезпечує Централізована бухгалтерія Коблівської сільської ради.

8. Заключні положення
8.1. Ліквідація і реорганізація Центру здійснюється за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.
8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у сільській раді, передбаченої Регламентом роботи сільської ради.

Сільській голова В.М. Панич

Додаток № 2
до рішення № 23 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

СТРУКТУРА
Єдиного центру надання соціальних послуг

№ з/п Назва посади Кількість одиниць
1. Директор 1
2. Головний бухгалтер 1
3. Відділення надання соціальних послуг 15
Соціальний працівник 2
Соціальний робітник 8
Перукар 1
Швачка 1
Робітник з комплексного обслуговування 3
4. Відділення соціальної роботи із сім’ями, дітьми, молоддю та надання соціально-психологічних і реабілітаційних послуг 5
Фахівець із соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 2
Педагог-психолог 1
Сестра медична 1
Методист 1
Разом 22

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 24 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження Програми розвитку
туризму Коблівської об’єднаної територіальної
громади на 2018 — 2020 роки

Розглянувши проект Програми розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіаль-ної громади на 2018 – 2020 роки,керуючись п.22, ст.26 Закону України „Про місцеві самоврядування в Україні” враховуючи Програму розвитку туризму Миколаївської області на 2018 — 2020 роки, розпорядження голови ОДА від 19 жовтня 2017 року №417-р «Про основні заходи розвитку туризму в Миколаївській області на 2017-2018 роки», розпорядження Коблівського сільського голови від 16 листопада 2017 року № 204 пункту 2 «Про розвиток туризму та інфраструктури Коблівської ОТГ», на підставі протоколу спільного засідання постійних комісій сільської ради від 31.01. 2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки (додається).

2. Передбачити фінансування даної Програми з бюджетних коштів сільської ради на 2018, 2019, 2020 роки та інших джерел (фінансування здійснювати в межах річних кошторисних призначень; за умови першочергового фінансування інфраструктурних проектів, важливих для населених пунктів громади).

3. Контроль виконанням рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку та відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я виконавчого комітету.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 24 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

ПРОГРАМА
розвитку туризму
Коблівської сільської ради
(Коблівської об’єднаної територіальної громади) Березанського району
на 2018 -2020 роки

Коблеве
2018
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму розроблено відповідно до Законів України «Про туризм», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», керуючись п.22, ст.26 Закону України „Про місцеві самоврядування в Україні” враховуючи Програму розвитку туризму Миколаївської області на 2018 — 2020 рр., затверджено розпорядженням голови ОДА від 19 жовтня 2017 року №417-р «Про основні заходи розвитку туризму в Миколаївській області на 2017-2018 роки», відповідно до розпорядження голови Коблівської сільської ради від 16 листопада 2017року № 204 п.2 «Про розвиток туризму та інфраструктури Коблівської ОТГ».
Розвиток туристичної галузі в Коблівській об’єднаній територіальній громаді Березанського району є стратегічним напрямком розвитку громади і має істотний позитивний вплив на стан справ у таких галузях економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання. Таким чином розвиток туризму в Коблівській об’єднаній територіальній громаді є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки регіону.
Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Коблівській об’єднаній територіальній громаді на наступні три роки, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні державного підходу до туризму, як до тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан району в цілому.
Оскільки Коблівська об’єднана територіальна громада не має потужної промислової складової, розвиток туризму зможе збільшити кількість робочих місць, надходження до місцевого бюджету, сприятиме розвитку нових видів бізнесу, пов’язаних з обслуговуванням туристів, розвитку народних промислів та ремесел з виготовлення сувенірної продукції та ін. Об’єктивно громада має всі передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та міжнародного (в’їзного) туризму.
Виходячи з наявності загальновизнаних можливостей для розвитку туризму, зумовлених унікальними природними, історико-культурними, етнографічними особливостями, в громаді можуть розвиватися декілька видів туризму, серед яких пріоритетними є водний, спортивно-оздоровчий, сільський зелений, екологічний, культурно-пізнавальний, екскурсійний та ін.
Серед проблем, які стримують розвиток галузі, є:
– незадовільний стан доріг або відсутність належно облаштованих стежок до визначних туристично-екскурсійних об’єктів;
– недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури та, зокрема, в межах Тилігульского лиману;
– недостатня кількість облаштованих туристичних шляхів;
– відсутність коштів на реставрацію об’єктів культурно-історичної спадщини;
– відсутність пільгового кредитування галузі та несприятливі умови кредитування суб’єктів туристичної діяльності.

Програма розроблена на основі рекомендацій за проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), на основі пропозицій, поданих представниками старостинських округів Коблівської об’єднананої територіальної громади, зацікавлених служб, громадських організацій та Установою «Агенція місцевого розвитку Коблівської ОТГ».
Ця Програма передбачає здійснення комплексу заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази та туристичної інфраструктури, ефективного використання наявних рекреаційних ресурсів, збереження історично-культурної спадщини, просування туристичного потенціалу громади.
У процесі реалізації Програми створюватимуться умови для впровадження інвестиційних проектів, здійснюватиметься забезпечення галузі висококваліфікованими кадрами, розширення мережі туристично-рекреаційних комплексів та екскурсійних маршрутів, популяризація туристичних можливостей громади.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Об’єднана Коблівська громада створена шляхом об’єднання чотирьох сільських рад району. Площа Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району становить 0,26 тисяч км2. Чисельність населення – 7 266 осіб, адміністративний центр – с. Коблеве, в якому проживає 2635 осіб. Коблеве знаходиться на узбережжі Чорного моря, всього в 4-х кілометрах від обласної траси Одеса-Миколаїв на відстані 50 км від Одеси і 80 км від Миколаєва. До складу Коблівської громади входить 10 сіл: Коблеве, Виноградне, Морське, Рибаківка, Лугове, Глибоке, Новофедорівка, Федорівка, Українка, Бессарабка. Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складає 6,3 км, максимальна – 20,5 км. Зона доступності до потенційного адміністративного центру визначається на відстані не більш як 20 кілометрів дорогами з твердим покриттям.
До громади відноситься 18 км морського узбережжя, є 2 природно-заповідні зони, 1 озеро і 2 лимани, унікальні запаси лікувальних грязей та мінеральних вод. Основною привабливістю Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського районує є вже створена інфраструктура готельного бізнесу в курортних зонах Коблево, Рибаківка, Морське (за станом на 2017 рік у районі нараховується близько 180 курортно-оздоровчих закладів, у яких у літній оздоровчий період одночасно можна розмістити 26 тисяч туристів і відпочиваючих), їх розташування на березі Чорного моря і близькість до таких природних та історично цікавих визначних пам’яток: Тилігульский лиман, острів «Березань» з його багатовіковою історією, найдавніше городище «Ольвія», місто герой Очаків, заповідна Кінбурська коса, Одеса, Миколаїв.
Наявність на території громади морського узбережжя, джерел мінеральної води, лікувальних грязей, солі, ропи створює умови для оголошення даної рекреаційно-туристичної зони кліматичним та бальнеологічним курортом місцевого та державного значення.
Туристський потенціал Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району складає близько 200000 туристів щорік, ліжкова мережа готелів, баз відпочинку, пансіонатів, мотелів складає близько 26000 ліжко-місць: із них до 15000 ліжко-місць у курорті Коблево, 8000 ліжко-місць у курортній зоні Рибаківка, 2200 ліжко-місць у зоні відпочинку «Лугове», 600 ліжко-місць у зоні відпочинку «Морське» .

Коротка інформація про туристичні можливості регіону.
Значний об’єм природно-рекреаційного потенціалу, різноманітні природні умови, історичні традиції і навички їх господарського використання протягом багатьох років визначали рекреаційну спеціалізацію нашого краю, як одного із напрямів його регіонального розвитку.
Привабливість регіону дає Причорноморське узбережжя, Тилігульский лиман, та відповідний помірно-континентальний клімат.
Тилігульский лиман знаходиться на межі Одеської та Миколаївської областей. Довжина лиману 70 км., ширина – до 3,5 км., глибина до 19 м. Обсяг води 250-600 тис. м3, площа водного дзеркала лиману – до 80 км2. Формується за рахунок течій рік Тилігул і Великий Куяльник.
Комфортні погодні умови з урахуванням тривалості їхніх проявів, фітонцидний фон, морські бризи сприяють проведенню аеротерапії, геліотерапії, таласотерапії (лікування морем), водних процедур.
Гарантом позитивного ефекту в розглянутому районі служать його природні ресурси, у першу чергу, лікувальні грязі Тилігульского лиману. Запаси лікувальних грязей оцінюються фахівцями Одеського НДІ курортології Мінздраву України в обсязі 11,3 млн.м3 чи 14095 тис. тонн. Ці дані свідчать про те, що Тилігульске родовище є найбільшим не тільки на Україні, але й у СНД. По основних фізико-хімічних властивостях грязі Тилігульского лиману відносяться до слабо-сульфідних, низько та середньо-мінералізованих, хлоридних, магнієво-натрієвих лікувальних йодових грязей. Ці грязі можуть широко використовуватися в курортно-оздоровчій практиці при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, нервової і сечостатевої систем, шкірних захворювань та ін.
НДІ курортології в районі Тилігульского лиману проведені комплексні дослідження мінеральних вод різної мінералізації і хімічного складу, що показали можливість їх застосування при шлунково-кишковій патології, захворюваннях печінки, нирок та ін.
В цьому районі також розташований унікальний орнітологічний заказник місцевого значення «Тилігульський пересип». У його склад входять водно-болотні угіддя міжнародного значення з безліччю видів птахів, що гніздяться (з них 10 видів є рідкісними і зникаючими), а також рідкісні співтовариства степової рослинності.
В районі «Тилігульского пересипу» археологами Польщі та України зроблено важливе археологічне відкриття — знайдено античне городище «Одеcос», вік якого близько 6000 років. Матеріали розкопок представлені в археологічному музеї міста Одеса.
Сусідство з «Тилігульским пересипом” сприяє організації екологічного туризму, екскурсій і туристичних прогулянок по цих місцях з метою дозованих лікувальних навантажень, отримання позитивних емоцій, в ході ознайомлення з унікальними природними ландшафтами. Можливо також проведення аматорського рибного лову, збір ягід, лікарських трав, фото і відео зйомка місцевих визначних пам’яток.
Сам Тилігульський лиман знаходиться на межі Миколаївської та Одеської областей і вважається одним з найчистіших лиманів Північно-Західного Причорномор’я. В межах РЛП «Тилігульський» апробовано три екотуристичні маршрути (екологічні стежки), а саме – «Тилігульський пересип», «Атаманська коса» і «Ташинський». Вони користуються найбільшою популярністю серед відвідувачів.

РОЗДІЛ 3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є забезпечення комплексного вирішення пріоритетних проблем розвитку туризму в цілому, зокрема, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення конкурентоздатного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби внутрішнього і міжнародного (в’їзного) туризму.
Основними стратегічними завданнями Програми є:
створення цікавих конкурентоспроможних туристичних продуктів на основі туристичного потенціалу громади та району, здатних максимально задовольнити туристичні потреби споживачів;
забезпечення комплексного збалансованого розвитку громади при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля;
координація стратегічного розвитку туристичної галузі в громаді з метою налагодження тісної співпраці місцевої влади і суб’єктів туристичної інфраструктури у вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини та орієнтації для роботи в ринковому середовищі;
формування інвестиційного середовища та налагодження міжсекторного партнерства.

Програмою визначаються такі основні напрями розвитку туризму:
забезпечення раціонального та ефективного використання природних рекреаційних та історико-культурних ресурсів;
розвиток нових перспективних форм організації туризму (водний та екологічний, пригодницький, тематичний туризм, кайтсерфінг);
– модернізація існуючої матеріальної бази, створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів міжнародного стандарту;
– забезпечення туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури в зонах автомобільних доріг та туристичних маршрутів;
– провадження туристичної діяльності з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища;
– створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, грантів в туристичну галузь;
– активізація міжнародної співпраці в сфері рекреації та туризму;
– підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг;
– створення Центру розвитку туризму, як підрозділу Установи «Агенції місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади;
– реалізація «Програми розвитку туристичної інфраструктури в зонах економічного благополуччя в напрямку розвитку національної мережі транспортних коридорів на Україні » з метою посилення транзитної функції Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району (Виноградне, Коблеве, Новофедорівка);
– створення і підтримка регіонального фонду розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району;
– створення на базі Центра розвитку туризму громади єдиної служби замовника щодо перспективного розвитку туристичних комплексів в зоні транспортних коридорів, будівництво нових і реконструкція діючих мотелів, кемпінгів та інших сервісних пунктів;
– посилення транзитної функції Коблівської об’єднаної територіальної громади (Коблеве, Морське, Лугове, Рибаківка), як туристичного центру Півдня України шляхом підготовки та реалізації регіональної програми комплексного транспортного обслуговування туристів (трансферти, туристично-екскурсійні маршрути, організація туристичних потягів, поновлення руху пасажирських катерів, будівництво автодороги вздовж Чорноморського узбережжя Миколаївської області);
– комплексний розвиток інфраструктури аргорекреакційного кластеру курорту «Коблеве» (курортної зони „Коблеве”, „Рибаківка”, „Морське”, „Лугове”);
– участь Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району в міжнародних та вітчизняних туристичних виставках, інвестиційних заходах, форумах, симпозіумах, зустрічах;
– видання буклетів, карт, календарів, путівників туристичної напрямку Коблівської об’єднаної територіальної громади;
– створення туристичного розділу на сайті Коблівської об’єднаної територіальної громади.
– організація зустрічей закордонних туристів;
– організація турів-дозвілля для мешканців Коблівської об’єднаної територіальної громади в такі міста, як: Миколаїв, Южне, Київ, Одеса, Іллічівськ, Білгород-Дністровський, Умань, Запоріжжя, Херсон, Кишинів, Тираспіль, Бендери, Рибниця та міст Білорусії;
– створення ексклюзивного туру «По столицях древніх держав: Б.Дністровський-Очаків-Ольвія-Стамбул».
– організація екологічного «зеленого» туризму;
– організаційна і фінансова підтримка регіонального ландшафтного парку «Тилігульский» в межах Березанського району;
– створення екологічного центру на Тилігульскому лимані з залученням інвестицій (грантів);
– створення єдиного Національного парку Тилігульський з адміністраційним центром в с. Українка Коблівської об’єднаної територіальної громади.

РОЗДІЛ 4. ТЕНДЕНЦІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Основні показники і тенденції розвитку туризму.
Спеціалізація економіки громади на південних територіях – туризм, північні території зайняті товарним виробництвом сільськогосподарської продукції. Також на території с. Виноградне діє виноробне підприємство ПАТ «Коблево», яке має на значних територіях земель сільськогосподарського призначення виноградники, які останнім часом оновлюються. Вздовж узбережжя Чорного моря, до входу в Березанський лиман, діє значна кількість баз відпочинку, пансіонатів, дитячих таборів, які знаходяться у приватній власності. Курортна зона на березі Чорного моря почала створюватися в 1966-1967 роках. Крупні організації та підприємства України та Молдови будували бази відпочинку, після чого Коблеве стало відоме не лише на території України.
На даний час на території громади функціонує близько 190 закладів відпочинку. Як правило, вони працюють лише протягом літнього відпочинкового сезону (травень-вересень), тобто більшу частину року вони не функціонують. Бази відпочинку, санаторії та приватні садиби можуть одночасно розмістити близько 22 тис. туристів, з них близько 30% – у приватних садибах. Значна частка приватних садиб не має підприємницької реєстрації та, відповідно, не сплачує податків. За оцінками жителів громади, щороку до них приїздить близько 180 тис. туристів.
За результатами дослідження проведеного ТОВ «Проджект Менеджмент Груп Україна» (за даними сезону 2016 року), середній термін перебування відпочиваючих в громаді становив 8 днів. При цьому майже 80% туристів відпочивали сім’ями.
В структурі відпочиваючих переважали туристи з України – майже 72%. Серед іноземців 15% – представники Молдови, майже 11% – жителі Білорусі. Серед українців майже 55% – представники Центральної України, близько 27% – Західної України та майже 12% – Південної України.
Майже 52% туристів в минулому сезоні відвідали курорт вперше, 24% – відпочивали тут вже декілька разів, ще 10% – відпочивають тут постійно.
Основними причинами вибору Коблівської громади як місця літнього відпочинку були: рекомендації друзів та рідних (36% випадків), неможливість відвідати Крим (17%) та бажання побачити нове місце відпочинку (17%). Ще у 13% випадків відпочиваючі шукали недороге місце відпочинку.
Середні денні витрати на одного відпочиваючого в минулому році становили близько 580 грн. (4500-4700 грн. на одну особу протягом відпочинку у 8 днів). При цьому близько 25% туристів витрачали менше 300 грн., а 10% – більше 1000 грн. За оцінками жителів громади у сезоні 2017 року середні щоденні витрати туриста зросли на 20-30% (700-800 грн.).
Майже 70% туристів в цілому були задоволені своїм відпочинком, близько 80% відпочиваючих виявили бажання приїхати сюди наступного року.
На сьогодні в громаді погано розвинена туристично-інформаційна та промоційна інфраструктура – немає вказівників, карт, туристично-інформаційних пунктів тощо. Частково інформаційну функцію (досить стихійно) виконують приватні підприємці, що торгують вздовж узбережжя сувенірною продукцією та туристичні компанії, які не зареєстровані в громаді та працюють для задоволення виїзних потреб відпочиваючих (екскурсії в Одесу, Миколаїв, Южний тощо).
За відсутності відповідної інфраструктури, досить складно «зятягнути» туристів в населені пункти громади, які не мають виходу на узбережжя, перш за все, в Новофедорівку та Українку. В цьому плані у виграшному становищі знаходиться с. Рибаківка, де в значній віддаленості від промислових зон зберігається гарна екологічна ситуація. Неподалік знаходиться озеро Тузла, яке широко відоме лікувальними властивостями ропи та лікувальних грязей, які застосовують для лікування пансіонати та бази відпочинку Рибаківки.
На території громади розташовано ряд важливих туристичних об’єктів – 2 аквапарки «Коблево» та «Орбіта», дельфінарій «Немо», виноробний завод «Коблево», кіноконцертний комплекс «Мілленіум», регіональний ландшафтний парк «Тилігульський». Екскурсії на ці об’єкти пропонують туристичні компанії в Миколаєві, Одесі, Очакові, Южному та інших містах.
Один із маршрутів – «Тилігульський пересип» – знаходиться в межах с. Коблеве. Його прокладено вздовж озер пересипу Тилігульського лиману для ознайомлення відвідувачів з водно- болотним угіддям міжнародного значення та пташиним різноманіттям. Починається біля аквапарку та закінчується на західній околиці села Коблеве. Його протяжність – 3 км, приблизна тривалість екскурсії – 1,5 год. В межах об’єднаної громади розташовані і дві рекреаційні дільниці: Коблевська (в с. Коблеве) та Червоноукраїнська (поблизу с. Українка). Інші два екотуристичні маршрути знаходяться в північній частині лиману в межах Краснопільської та Ташинської сільських рад Березанського району Миколаївської області.
Оскільки частина території Коблівської об’єднаної територіальної громади відноситься до Національного природного парку «Білобережжя Святослава» (зокрема озеро-солонець Тузла із його грязелікувальними ресурсами), то перспективною є розробка туристичного маршруту вздовж узбережжя від с. Коблеве до с. Рибаківка з подальшою екскурсією до Кінбурнського півострова (до с. Покровське) транзитом через безлюдний острів Березань. Маршрут від с. Коблеве до с. Рибаківка може пролягати як по суші, так і по морю та вимагатиме покращення відповідної інфраструктури, зокрема у с. Рибаківка. Надалі потенційний маршрут пролягатиме по морю. Хоча на о. Березань відсутня туристична інфраструктура, проте є безлюдний пляж та залишки древнього міста-держави (вартість висадки на острів 10 грн./особу). Поблизу с. Покровське уже є розроблений екотуристичний маршрут «Великий Кінбурнський» (загалом по НПП «Білобережжя Святослава» розроблено 7 маршрутів).
Загалом курортні населені пункти Коблівської ОТГ мають свою специфіку: с. Коблеве має розвинену інфраструктуру розважальних закладів, найбільший на південному заходів країни аквапарк, тому туди приїздить багато молоді; с. Рибаківка – це сімейний, «тихий» відпочинок. Інші населені пункти, які знаходяться поблизу узбережжя – с. Лугове та с. Морське – не мають яскраво вираженої специфіки, а є ніби «транзитними» між Рибаківкою та Коблеве.

Проблеми розвитку туризму в регіоні.
Основними факторами, які стримують розвиток туризму в громаді та регіону в цілому (на основі вражень туристів) є:
1) незадовільний санітарно-технічний стан громадських пляжів:
— відсутність організованих місць збору та вивозу сміття;
— недостатність об’єктів пляжної інфраструктури: душових кабінок, туалетів та місць для перевдягання;
— брак пішохідних зон, зокрема на набережній;
— дефіцит паркомісць тощо;
2) низька якість туристичних послуг, яку пропонують відпочиваючим:
— невелика пропозиція для екскурсій на території громади;
— нерозвинена пропозиція вело-, мото-, автопрокату, різних спортивних активностей;
— погана доступність місць відпочинку, зокрема, через поганий стан дорожнього покриття;
— не вирішені питання безпеки відпочиваючих, зокрема на воді;
— відсутність електронного порталу з актуальною та достовірною інформацією та ін.

Фактичне становище ринку туристичних послуг:

Розміщення

Харчування

Транспортні
послуги

Экскурсійне
обслуговування

Додаткові Схема №1
послуги

Пояснення до схеми №1:

Відсутність туроператорів і турагентів, приводить до відтоку споживачів туристичних послуг (підприємств, населення району) до туроператорів, агентів інших міст України, Європи та Світу;
Відсутність власного туроператора, не дозволяє використовувати сприятливу існуючу регіональну кон’юнктуру на ринку туристичних послуг, існуючу туристичну інфраструктуру громади для створення власного туристичного продукту. Відсутність власного туристичного продукту та турів не дозволяє залучати туристичних агентів інших міст України, СНД, Європи та Світу з метою реалізації туристичних послуг.

РОЗДІЛ 5. ЗАХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Для активного розвитку рекреаційної галузі та туризму на території громади важливо здійснити наступні заходи:
1. Створити туристично-інформаційні продукти та відповідну інфраструктуру – вказівники, карти, пункти туристичної інформації, постійно актуалізовувати інформацію в геопошукових системах та туристичних веб-порталах, створити та оновлювати туристично- інформаційний веб-портал громади.
2. Диверсифікувати туристичну послугу, яка надається в громаді – створити туристичні об’єкти, які не стосуються лише морського відпочинку у літній сезон тощо.
3. Підвищити якість надання послуг для туристів, зокрема шляхом навчання та стажування працівників, проводити сертифікацію та рейтингування закладів тощо.
4. Визначити та зарезервувати земельні ділянки для будівництва туристичних об’єктів (можливо, санаторіїв), які б забезпечили можливість надання цілорічних туристичних, реабілітаційних та лікувальних послуг в громаді (наприклад, грязелікування, реабілітація учасників АТО).
5. Постійно презентувати рекреаційний потенціал громади на туристичних виставках.
6. Відремонтувати автомобільні дороги, які сполучають населені пункти громади для влаштування туристичних маршрутів, зокрема, вело.
7. Створити дорадчий орган при голові громади – туристичну Координаційну раду з керівників найбільших туристичних закладів, закладів громадського харчування, екскурсоводів, інших підприємців, які надають послуги туристам, керівництва громади, профільних структур державних адміністрацій для координації роботи щодо розвитку рекреаційної галузі.
8. Призначити виконавчим органом даної програми Установу «Агенції місцевого розвитку Коблівської об’єднаної територіальної громади» зі створенням нею відповідного підрозділу — Центр розвитку туризму «Березань», з виконанням функції туроператора, тур агента, квартирного та екскурсійного бюро на базі можливостей Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району.

4. Готельні
послуги
(сертифіковані
послуги)

5. Харчування
(сертифіковані
послуги)

6. Транспортні
послуги

7. Екскурсійне
обслуговування

8. Додаткові
послуги

Схема №2

Пояснення до схеми №2:
1. Туроператор – Центр розвитку туризму громади — туристичної компанії «Березань»;
2. Вітчизняні турагенти та туроператори –Центру розвитку туризму — Туристична компанія „Березань”, туроператори та турагенти інших регіонів України;
3. Міжнародні турагенти та туроператори.
4. Готельні послуги:

Потенціал
одноразового розміщення туристів в зоні регіонального впливу Коблівської об’єднаної територіальної громади


з/п Вид туризму Назва готельного та рекреаційного фонду Кількість місць на 2017 рік Кількість місць на 2020 рік
1 2 3 4 5
1. Культурно-пізнавальний, дитячий, молодіжний, сімейний, лікувально-оздоровчий, спортивний Курортна зона „Коблево” 12000 15000
2. Екологічний (зелений), спортивний, сімейний Курортна зона „Морське” 600 1000
3. Екологічний (зелений), спортивний, сімейний Курортна зона „Лугове” 2000 2500
4. Екологічний (зелений), культурно-пізнавальний, сімейний, для осіб похилого віку, спортивний Курортна зона „Рибаківка” 8000 10000
5. Екологічний (зелений) Зона відпочинку „Українка” 0 400

5. Харчування:
Харчування вирішується індивідуально в залежності від розміщення туриста при укладанні договору про обслуговування з використанням усіх можливостей району.
6.Транспортні послуги:
-Центр розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади — організовує регіональні програми комплексного транспортного обслуговування туристів; (трансферти, туристично-екскурсійні маршрути, організація туристичних потягів, поновлення руху пасажирських катерів вздовж Чорноморського узбережжя регіону);
— будівництво пристаней у курортних зонах «Коблево», «Рибаківка» з метою організації пасажирського судноплавства між курортними зонами, Одесою, Южне, Чабанкою, Іллічівськом та ін. регіонами Чорного моря;
— експлуатація причалів з метою розміщення на них додаткових майданчиків для організації інфраструктури послуг туризму (пристроєм яхт-клубу і стоянки приватних катерів, мотелю)
— організація автобази (шляхом залучання приватних підприємців, за рахунок оренди та лізингу автотранспорту) та станції технічного обслуговуванням міжміських та міжнародних автобусів;
— організація транспортних туристичних маршрутів (ТУРИСТИЧНИЙ АВТОБУС) між містами України, містами обласного підпорядкування та курортами;
— будівництво пасажирського причалу/морвокзалу в Рибаківці.
7. Приблизний перелік туристичного продукту, турів і екскурсій Коблівської ОТГ:
— гастрономічний тур «Файно по-домашньому запрошує» з екскурсіями по селам Новофедорівка – Федорівка – Рибаківка – Лугове – Морське – Коблеве – Виноградне – Українка;
— оглядова екскурсія по містам Миколаїв, Одеса, Южне, Білгород-Дністровський та ін.;
— організація зустрічей закордонних туристів з подальшим супроводом груп туристів до курортів Березанщини;
— екологічні тури та екскурсії «Тилігульска пересип» та ландшафтного парку «Тилігульский», у Березань, місто Очаків, найдавніше городище «Ольвія»;
— організація турів „вихідного дня” на території громади для жителів із міст України та інших країн;
— організація випускних вечорів для випускників шкіл району і прилягаючих населених пунктів;
— зустрічі випускників шкіл Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району;
— організація весільних турів;
— тури: Ольвія, Очаків, на о-в Березань, Кінбурська коса, Білгород-Дністровський.
— прийом та організація культурної програми на території громади, зустрічей іноземних гостей за заявками іноземних туристичних агентств, фондів та інших установ;
— організація ділового туризму (конференції та форуми).

8.Додаткові послуги:
Центр розвитку туризму Коблівської об’єднаної територіальної громади:
— організація інтернет-клубів;
— організація шлюбних агентств;
— організація атракціонів;
— організація виробництва сувенірної продукції;
— створення поліграфічної бази для цілей туризму;
— різноманітні висококласні побутові послуги, включаючи прокатні форми автомобілів, холодильників, телевізорів, меблів різного класу;
— організації туристичних інформаційних центрів на території курортних зон у літній період;
— організація кабельного телебачення.

9. Страхові послуги.

10. КЗ громади „Причорномор’є” – вдосконалення інфраструктури курортів (Коблеве, Морське, Лугове, Рибаківка) за рахунок залучення інвестицій, грантів та інших ресурсів.

Методи виконання задач Програми:
Основними способами практичного здійснення даної програми будуть:
а) Створення туристичної індустрії громади — сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелю, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, установи культури, спорту та ін), що забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів.
б) Створення Центру розвитку туризму громади з перспективою створення Туристичної компанії „Березань”
в) Створення єдиної служби замовника з перспективного розвитку агрорекреаційного кластеру курорту «Коблеве», створенню туристичних комплексів у зоні транспортних коридорів, будівництва нових і реконструкція діючих мотелів, кемпінгів та інших сервісних пунктів у здовж міжнародних транспортних коридорів;
г) Сприяння підвищення кваліфікації, трудової активності населення міста та його працевлаштування, через створення нових робочих місць і умов для самозайнятості незайнятих громадян;
д) Створення привабливого інвестиційного клімату;
є) Сприяння в процесах приватизації району в санаторно-курортній зоні;
ж) Вирішення проблеми зайнятості туризму в громаді. Опрацювання цього питання з фондом зайнятості Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району показує, що у випадку затвердження даної програми, при її реалізації утворюються додаткові робочі місця.
Ця програма передбачає створення курсів професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації для безробітних, що дозволить центру зайнятості готувати фахівців у сфері туризму безпосередньо в районі, за рахунок економії витрат часу, транспортних витрат та інших ресурсів.
Центр зайнятості, після професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, за рахунок засобів фонду Загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття дотує Центр розвитку туризму громади — туристична компанія „Березань”, як роботодавця через систему спеціальних договорів.

Фінансове забезпечення програми:
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного, обласного, районного, селищного та сільських бюджетів – коштів туристичного збору, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських та неприбуткових організацій, міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавством.
В основному, фінансове забезпечення заходів щодо підтримки виконання Програми здійснюється в межах бюджету загального, спеціального фондів Коблівської сільської ради.

Очікувана ефективність виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу створити позитивний туристично-рекреаційний імідж Коблівської громади, як розвинутої туристичної дестинації Миколаївщини, забезпечити створення конкурентоздатних туристичних продуктів на основі високої якості, унікальної та різноманітної пропозиції завдяки багатству природної та історико-культурної спадщини, що в свою чергу забезпечить зростання надходжень у бюджети всіх рівнів.
Коблівська громада буде вирізнятися диференційованою пропозицією туристичних продуктів на екологічно чистих територіях, серед яких переважають водний, спортивно-оздоровчий, сільський зелений та культурно-пізнавальний туризм.
Розвиток туризму в громаді базуватиметься на раціональному використанні територіального поєднання природних умов, ресурсів та історичних, архітектурних пам’яток краю. Провадження туристичної індустрії в громаді здійснюватиметься на засадах ефективної співпраці влади, бізнесу та громадськості в напрямку формування оригінальних туристичних продуктів, розробки та впровадження туристичних проектів із відповідним фінансовим забезпеченням. Розвиток туристичної галузі також підтримуватиме національні традиції, стимулюватиме розвиток народних промислів, відродження рецептів приготування цікавих і смачних страв, вимагатиме збереження природи і створення сприятливих соціальних умов для свого функціонування.
Якісними показниками успішного виконання програми є зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів, зайнятості населення в сфері туризму та супутніх галузях, популяризація туристичних можливостей Коблівської громади серед потенційних туристів та інвесторів, розвиток туристичної інфраструктури.
До кількісних показників оцінки виконання програми належать:
— збільшення кількості туристів;
— збільшення кількості сільських зелених садиб та інших об’єктів туристичної інфраструктури;
— кількість облаштованих місць відпочинку туристів, джерел, портів;
— кількість суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму;
— збільшення кількості проведених заходів з розвитку туризму;
— збільшення обсягу наданих туристичних послуг на 3-5 відсотків щороку;
— зростання обсягів надходжень від туристичної сфери до бюджетів усіх рівнів до 3-5 відсотків щороку;
— зростання чисельності працівників внутрішнього туризму до 5-7 відсотків щороку.

Координація та контроль за реалізацією програми:
Організація виконання Програми покладається на селищну раду, Установу «АМР Коблівської ОТГ» та інші органи, які визначені відповідальними виконавцями заходів Програми. Безпосередній контроль та координація виконання завдань і заходів Програми здійснюється відділом культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради до створення координаційної Ради з розвитку туризму, туристичної інфраструктури та рекреації Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району.
Замовник Програми щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подає інформацію про хід виконання Програми відповідно до поставлених мети та завдань.

Голова Правління Установи В.П. Киливник
«АМР Коблівської ОТГ»

Додаток 1
до Програми

П А С П О Р Т
Програми розвитку туризму Коблівської сільської ради (Коблівської об’єднаної територіальної громади) Березанського району на 2018 -2020 роки

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) – Коблівська ОТГ
2. Замовник програми — відділ з культури,туризму,освіти,молоді,спорту та охорони
здоров’я Коблівської сільської ради
3. Розробник програми – Установа «АМР Коблівської ОТГ»
4. Відповідальний виконавець — відділ з культури,туризму,освіти,молоді,спорту та охорони
здоров’я Коблівської сільської ради, Установа «АМР Коблівської ОТГ»
5. Учасники Програми — відділ з культури,туризму,освіти,молоді,спорту та охорони
здоров’я Коблівської сільської ради, Установа «АМР Коблівської ОТГ», суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації
6. Термін реалізації програми з 2018 по 2020 роки
7. Етапи фінансування програми — щорічно
8. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):

Роки Обсяги фінансування

Всього в т.ч. за джерелами фінансування

обласний
бюджет місцевий
бюджет інші
джерела
2018-2020 35687,63 3360,00 3246,00 29081,63

2018 9977,01 1090,00 2596,48 6290,53
2019 14350,62 2185,00 612,52 11553,10
2020 11360,00 85,00 37,00 11238,00

6. Очікувані результати виконання програми
Виконання Програми дасть змогу розвинути туристичну інфраструктуру Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району та сприятиме підвищенню якості надання послуг, залученню інвестицій у туристичну галузь громади.
Повне виконання заходів дозволить забезпечити зростання кількості туристів і екскурсантів, зайнятості населення в туризмі та супутніх галузях, обсягів туристичних послуг і надходжень до бюджетів всіх рівнів.
7. Термін проведення звітності
Замовник Програми щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подає інформацію про хід виконання Програми відповідно до поставлених мети та завдань.

Замовник програми:
Начальник відділу
з культури,туризму,освіти,молоді,
спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради __________________

Керівник програми:
Заступник сільського голови
з питань економічного розвитку __________________

Додаток 2
до Програми

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Програми розвитку туризму Коблівської сільської ради (Коблівської об’єднаної територіальної громади) Березанського району на 2018 -2020 роки

Назва напряму діяльності Перелік заходів Програми Відповідальні виконавці Строк виконання заходу (роки) Очікуваний результат

1 2 3 4 5

Розділ 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури

1. Розбудова морської туристичної та курортної інфраструктури 1.1. Підготовка рішень щодо оголошення природних територій курортними з наданням їм відповідного статусу
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення умов для формування морської туристичної та курортної інфраструктури
1.2. Створення курорту місцевого значення на природних територіях Коблівської ОТГ
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018-2020 Створення курорту місцевого значення, розвиток необхідної лікувальної інфраструктури
1.3. Реалізація проекту агрорекреаційного кластеру курорту «КОБЛЕВО»
Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018-2020 Створення агрорекреаційного кластеру курорту «КОБЛЕВО», розвиток необхідної інфраструктури
1.4. Проведення інвентаризації та резервування земельних ділянок у прибережній зоні у відповідності з комплексною схемою розташування об’єктів морської туристичної та курортної інфраструктури для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток водних видів відпочинку
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвесторів до реалізації інфраструктур-них об’єктів на засадах відкритості і неупередженості
1.5. Проведення грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення, оформлення правоустановчих документів на земельні ділянки відповідно до чинного законодавства України з метою подальшого використання для задоволення туристичних потреб
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвесторів до реалізації інфраструктурних об’єктів на засадах відкритості і неупередженості
1.6. Розробка і затвердження плану зонування та плану «червоних ліній» у прибережній зоні Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Виділення відповідних зон санітарної охорони, недопущення забудови та прокладання комунікацій без отримання відповідних дозволів

1.7. Розроблення та затвердження проекту землеустрою із встановлення меж населених пунктів, прибережних захисних смуг та пляжних зон у межах території населених пунктів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Розроблення детальних планів прибережної зони, проведення інвентаризації будівель, споруд та інженерних мереж
1.8. Проведення інвентаризації та паспортизації джерел водопостачання, проведення централізованого водопостачання закладів оздоровлення та відпочинку Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Забезпечення санітарного благополуччя відпочиваючих, забезпечення закладів оздоровлення та відпочинку якісним водопостачанням

1.9. Приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства водозабірних споруд (тампонаж недіючих водозабірних свердловин, проведення постійної профілактичної дезінфекції мереж питного водопостачання), ремонт очисних споруд та забезпечення централізованого відведення господарсько-побутових стічних вод

Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Забезпечення санітарного благополуччя відпочиваючих, забезпечення закладів оздоровлення централізованим відведенням господарсько-побутових стічних вод
1.10. Запровадження конкурсу серед суб’єктів господарювання на розміщення сервісних об’єктів та надання платних послуг відпочиваючим на пляжних територіях населених пунктів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
суб’єкти підприємницької діяльності 2018-2020 Поліпшення сервісного обслуговування туристів, створення сприятливого бізнес-середовища
1.11. Подальше розширення номенклатури курортно-рекреаційних послуг за рахунок медичних послуг (діагностика, профілактика та лікування захворювань) із широким використанням рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Поліпшення медичних послуг (діагностика, профілактика та лікування захворювань) із широким використанням рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів
1.12. Організація проведення досліджень природних лікувальних ресурсів: мінеральних та термальних вод, лікувальних грязей та озокериту, ропи лиманів та озер, акваторії моря, кліматичних, ландшафтних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Поліпшення медичних послуг (діагностика, профілактика та лікування захворювань) із широким використанням рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів
1.13. Будівництво пляжної зони Коблево, Рибаківка, Морське європейської якості Суб’єкти підприємницької діяльності, Коблівська сільська рада,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення нових туристичних продуктів, поліпшення туристичної інфраструктури, розвиток міжнародного співробітництва у сфері туризму та діяльності курортів

1.14. Розроблення та погодження Проекту організації території РЛП «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Узгоджений та затверджений проект
2. Розвиток туристичної інфраструктури 2.1. Виготовлення і встановлення вказівників, інформаційних щитів та знаків до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
суб’єкти підприємницької діяльності 2018-2020 Інформаційне забезпечення туристів, інтеграція регіональної туристичної інфраструктури у міжнародний туристичний простір
2.2. Визначення та облаштування місць для стоянок туристичного автотранспорту, кемпінгів, санітарних місць при в’їзді в туристичні центри, біля основних туристично-екскурсійних об’єктів (з’їзди, вказівники об’єктів та режиму стоянок, пункти туристичної інформації, санітарно-гігієнічні вузли тощо) Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
суб’єкти підприємницької діяльності 2018-2020 Забезпечення особистої безпеки туристів та екскурсантів
2.3. Утримання у належному стані автомобільних доріг загального та місцевого користування
Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
Коблівська сільська рада, Суб’єкти підприємницької діяльності. 2018-2020 Удосконалення автодорожньої інфраструктури
2.4. Здійснення заходів з упорядкування територій рекреаційного призначення, туристських маршрутів та об’єктів. Проведення знакування, маркування, паспортизації маршрутів та екологічних стежок Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», навчальні заклади, громадські організації
2018-2020 Розвиток туристичної інфраструктури, виготовлення та встановлення знаків, туристичних вказівників за туристичними маршрутами області
2.5. Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду громади. Проведення екологічних заходів та акцій щодо очищення берегів річок та територій рекреаційного призначення Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», ландшафтні парки 2018-2020 Розвиток екологічного
туризму
2.6. Підтримка створення та облаштування туристичних притулків (у тому числі наметових таборів, містечок, кемпінгів, хостелів, агроготелів) з упорядкуванням місць для відпочинку Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
навчальні заклади, громадські організації 2018-2020 Розвиток активних видів туризму та створення вздовж туристичних маршрутів відповідної інфраструктури (наметових таборів, містечок, кемпінгів, хостелів, агроготелів). Розширення можливостей для відпочинку малозабезпечених верств населення, розвиток туристично-екскурсійного руху серед дітей та молоді

2.7. Сприяння розвиткові туристичної інфраструктури з дотриманням вимог та потреб осіб з обмеженими можливостями Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації 2018-2020 Поліпшення доступу для осіб з обмеженими можливостями до об’єктів туристичної інфраструктури
2.8. Підтримка у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських організацій у сфері туризму
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», суб’єкти підприємницької діяльності 2018-2020 Розвиток нових туристичних продуктів, поліпшення туристичної інфраструктури, розвиток міжнародного співробітництва у сфері туризму та діяльності курортів
2.9. Виявлення, вивчення, комплексна оцінка ресурсів (об’єктів/маршрутів), привабливих для використання у сфері туризму, їх класифікація та категоризація; проведення комплексних ландшафтно-екологічних, історико-культурних досліджень територій (місцевостей), привабливих для організації туризму Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018-2020 Проведення моніторингу рекреаційних ресурсів громади
2.10. Розробка інвестиційних пропозицій щодо будівництва (реконструкції) інфраструктурних об’єктів згідно з комплексною схемою розташування об’єктів туристичної та курортної інфраструктури
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Визначення першочергових пріоритетів у залученні інвестиційних коштів у розвиток туристичної та курортної інфраструктури
2.11. Інвентаризація ресурсів, привабливих для використання у сфері туризму, їх паспортизація, ознакування, маркування, моніторинг відповідності нормативним вимогам; контроль за використанням

Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018-2020 Проведення моніторингу рекреаційно-туристичних ресурсів громади
2.12. Створення та постійне оновлення реєстру власників (орендарів) колективних та індивідуальних засобів тимчасового розміщення, які надають послуги з розміщення туристів і відпочиваючих на курортно-рекреаційних територіях
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Запобігання недобросовісній конкуренції, легалізація діяльності власників індивідуальних засобів розміщення

2.13. Створення рекреаційних пунктів у межах національних та регіональних природних парків Національний природний парк «Білобережжя Святослава», регіональний ландшафтний парк «Тилігульський»,
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення мережі сезонних еколого-туристичних кемпінгів (наметових таборів) у межах рекреаційних зон національного природного парку «Білобережжя
Святослава» та ландшафтного парку «Тилігульський»;
проведення координаційних семінарів із суб’єктами туристичної діяльності; створення рекреаційної інфраструктури та санітарне очищення території природних парків.

2.14. Створення мережі садиб сільського (зеленого) туризму в Коблівській ОТГ із застосуванням європейської методики “Greenway” Суб’єкти підприємницької діяльності, Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Розробка туристичних продуктів сільського (зеленого) туризму в Коблівській ОТГ.
Поліпшення якості життя та рівня доходів сільського населення завдяки розвитку сільського (зеленого) туризму

2.15. Створення візит-центру та музею природи регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Буде підвищено якість обслуговування відвідувачів парку, розширено можливості для спостережень за цікавими об’єктами природи,поширено екологічні знання та залучено місцевих жителів до створення нових суб’єктів господарювання у рекреаційній сфері
2.16. Забезпечення функціонування екотуристичних маршрутів на узбережжі Тилігульського лиману РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Буде облаштовано і пристосовано для відвідування 3 екотуристичних маршрути – «Тилігульський пересип», «Атаманська коса» і «Ташинський» на узбережжі Тилігульського лиману, збільшено кількість відвідувачів
2.17. Здійснення рекреаційного благоустрою території РЛП «Тилігульський», поліпшення туристичної привабливості регіону РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Буде облаштовано 5 рекреаційних пунктів на узбережжі Тилігульського лиману, які зможуть забезпечити короткостроковий відпочинок 200 відвідувачів на добу

Розділ 2. Підвищення конкурентоспроможності місцевого туристичного продукту

3. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг 3.1. Створення на базі Установи «АМР Коблівської ОТГ» підрозділу «Центру розвитку туризму» Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення туристичного інформаційного візит-центру для надання довідкової інформації туристам про туристичні ресурси, продукти, організацію екскурсійних послуг

3.2. Проведення щорічного конкурсу на кращі бізнес-плани (проекти) з розвитку сільського зеленого туризму, у тому числі облаштування сільських садиб для прийому і розміщення туристів і відпочиваючих та організація їх дозвілля
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Сприяння самозайнятості сільського населення, додаткові надходження до сімейних бюджетів, збереження національної самобутності, національних традицій та обрядів
3.3. Обстеження масових місць відпочинку людей на воді; організація рятувальних постів на місця відпочинку людей на воді Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 2018-2020 Забезпечення безпеки туристів та відпочиваючих на водних об’єктах
3.4. Організація роботи автотранспорту у межах зон відпочинку з метою перевезення відпочиваючих Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Забезпечення доступності населення до зон відпочинку області, підвищення якості обслуговування населення
3.5. Створення, постійна підтримка та супровід електронної інформаційної системи управління туристичним потенціалом громади Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
суб’єкти підприємницької діяльності, громадські організації 2018-2020 Створення інтернет-ресурсу, розроблення он-лайн-карт: карти туристичних об’єктів, інфраструктури та туристичних маршрутів, карти інвестиційних об’єктів та перспективних територій для надання туристичних послуг. Створення системи
онлайн-гіда за туристичними маршрутами громади

4. Підготовка кадрів та науковий супровід туристичної сфери 4.1. Сприяння організації курсів з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців туристичного супроводу Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
Миколаївський обласний центр зайнятості
2018-2020 Вдосконалення системи професійної підготовки працівників галузі
4.2. Розробка і видання методичних посібників та рекомендацій для фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які опікуються питаннями розвитку туризму
Управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації,
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Висвітлення основних положень теорії і практики регулювання діяльності фахівців місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

4.3. Розроблення, впровадження і розповсюдження програм туристичної освіти, зокрема, для дітей та молоді, сімей, а також осіб похилого віку та з особливими потребами: навчання управлінських кадрів на державному, регіональному та місцевому рівнях; навчання галузевих, регіональних і місцевих громадських організацій у сфері туризму, сприяння навчальним програмам громадських організацій у сфері туризму
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», Миколаївський обласний центр зайнятості 2018-2020 Вдосконалення системи професійної підготовки працівників туристичної сфери
4.4. Формування системи моніторингу кадрових потреб у сфері туризму Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», Миколаївський обласний центр зайнятості
2018-2020 Вдосконалення системи професійної підготовки працівників туристичної сфери
4.5. Створення навчально-реабілітаційного сезонного екотабору та організація його функціонування на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» в с.Українка РЛП «Тилігульський», управління з питань молоді та туризму облдержадміністрації, Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення еталонного наметового екотабору як приклад для впровадження такого роду діяльності на об’єктах природно-заповідного фонду; мінімізація шкідливого впливу на природні комплекси парку
4.6. Співпраця з вищими навчальними закладами та профтехучилищами з питань підготовки високопрофесійних кадрів для туристичної галузі (екскурсоводів, гідів-перекладачів, інструкторів) Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
вищі навчальні заклади 2018-2020 Підвищення якості обслуговування туристів та екскурсантів

Розділ 3. Створення привабливого туристичного іміджу Коблівської ОТГ

5. Підвищення туристичного іміджу Коблівської ОТГ
5.1. Проведення
Міжнародного
туристичного
форуму
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Підвищення іміджу туристично-рекреаційного потенціалу Коблівської ОТГ, підвищення інвестиційного клімату та розвитку туристичних ресурсів

5.2. Виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про туристично-рекреаційний потенціал громади (карти, схеми, буклети, постери тощо) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Забезпечення споживачів туристичних послуг та професійних учасників ринку інформацією щодо наявного потенціалу у сфері туризму та рекреації

5.3. Презентація туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг шляхом участі у різноманітних туристично-виставкових заходах Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Активне просування місцевого туристичного продукту на ринку туристичних послуг, налагодження нових ділових зв’язків та залучення додаткових туристичних потоків

5.4. Сприяння створенню в громаді пілотного майданчика з метою впровадження підходів державно-приватного партнерства у сфері природокористування та розвитку рекреаційних територій, природно-заповідних об’єктів
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Активне просування місцевого туристичного продукту на ринку туристичних послуг, налагодження нових ділових зв’язків та залучення додаткових туристичних потоків

5.5. Виготовлення сувенірної продукції з туристичними брендами, логотипами з метою візуальної ідентифікації місцевого туристичного продукту та розповсюдження під час туристичних заходів
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Презентація місцевого туристичного продукту шляхом використання туристичної символіки та визнаних туристичних брендів, які стали візитівками області

5.6. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Презентація місцевого туристичного продукту шляхом використання туристичної символіки та визнаних туристичних брендів, які стали візитівками громади

5.7. Створення туристичного бренду Коблівської ОТГ, проведення конкурсу на кращий логотип громади, кращий сувенір, кращий туристичний плакат, флаєр, буклет та ін.) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 Активне просування місцевого туристичного продукту на ринку туристичних послуг, налагодження нових ділових зв’язків та залучення додаткових туристичних потоків

5.8. Проведення аналізу діяльності суб’єктів туристичної галузі громади та розроблення за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради 2018-2020 Обстеження туристичних потоків на території громади
5.9. Проведення заходів у рамках комплексної бібліотечної програми «Туристична Миколаївщина запрошує» Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
сільські бібліотеки 2018-2020 Створення віртуальних екскурсійних маршрутів за напрямами: «Туристичне краєзнавство», «Історичне краєзнавство», «Культурний туризм»; «Віртуальна азбука туриста»; краєзнавчий інтерактивний дитячий портал «Моє Коблево»; мультимедійний путівник «Коблево. Запрошуємо!», віртуальна фотогалерея «Моє Коблево»; місцевий конкурс для читачів-дітей бібліотек «Відкриваємо Коблево»; конкурс зі створення звукової листівки «Рідному краю пісню співаю»

6. Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади 6.1. Створення відео-роликів, у тому числі про туристичний потенціал Коблівської ОТГ для розміщення на обласному туристичному сайті та сайті Установи «АМР Коблівської ОТГ», презентації в рамках туристично-виставкових заходів та розміщення у засобах масової інформації
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Охоплення рекламою туристичного продукту громади максимальної кількості споживачів туристичних послуг
6.2. Виготовлення макетів зовнішньої реклами місцевого туристичного продукту для розміщення та подальшого розповсюдження на рекламних площинах (сітілайти, білборди тощо) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Проведення активної рекламно-інформаційної діяльності, спрямованої на формування позитивного туристичного іміджу громади, у тому числі на території інших регіонів України

6.3. Організація та проведення заходів із пропагування місцевого туристичного продукту, у тому числі спеціалізованих рекламно-інформаційних турів із залученням представників засобів масової інформації, висвітлення інформації про туристичні заходи, зокрема розміщення на офіційному веб-сайті громади та Агенції
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Докладне ознайомлення з можливостями туристично-рекреаційного комплексу громади різних цільових аудиторій, реклама спеціалізованих туристичних програм
6.4. Виготовлення тематичних туристичних путівників, довідників по Коблівській ОТГ для туристів
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Створення довідково-інформаційної бази туризму, інформування туристів про природно-ресурсний потенціал громади

6.5. Організація та проведення туристично-спортивних заходів (зльотів, змагань, походів, експедицій) та масових фестивальних заходів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Проведення масових заходів на території туристично-рекреаційних зон громади
6.6. Проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та опитувань у сфері туризму
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Удосконалення умов для розвитку туризму, сервісного обслуговування відвідувачів громади
6.7. Виготовлення презентаційної та сувенірної-рекламної продукції про РЛП «Тилігульський» РЛП «Тилігульський»
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Буде виготовлено рекламні буклети, путівники, плакати про заповідний об’єкт, в т.ч. на території громади
6.8. Підготовка та розміщення інформації, що стосується діяльності парку, на офіційному сайті та на сторінці «РЛП «Тилігульський» Миколаївська область»
http://www.facebook.com/tiligul/ РЛП «Тилігульський»
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Інформування населення регіону про діяльність природоохоронної установи, формування екологічного світогляду
6.9. Організація та проведення щорічної обласної акції «Літо починається в Коблеве» за участю громадськості, студентської та учнівської молоді РЛП «Тилігульський»
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018-2020 Акція передбачає генеральне прибирання узбережжя лиману, облаштування рекреаційних пунктів, розповсюдження презентаційної та сувенірно-рекламної продукції, спортивні змагання та інше.
6.10. Підтримка функціонування кайт-школи на узбережжі Тилігульського лиману Миколаївська обласна федерація кайтбордінгу та віндсерфінгу,
РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018-2020 Захід включає обладнання тренувальної бази для спортсменів, проведення занять з відвідувачами

Додаток 3
до Програми

Обсяги та джерела фінансування
Програми розвитку туризму Коблівської сільської ради (Коблівської об’єднаної територіальної громади) Березанського району на 2018 -2020 роки

Назва напряму діяльності Перелік заходів Програми Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
Роки у тому числі за джерелами
Всього обласний бюджет місцевий бюджет інші джерела
1 2 3 4 5 6 7 8

Розділ 1. Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури області

1. Розбудова морської туристичної та курортної інфраструктури 1.3.
Реалізація проекту агрорекреаційного кластеру курорту «КОБЛЕВО»
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі 23176,92 300,00 834,36 22042,56
2018 3395,36 150,00 534,36 2711,00
2019 8543,56 150,00 300,00 8093,56
2020 11238,00 0 0 11238,00
1.4.
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Коблево, Лугове, Рибаківка Коблівська сільська рада,
2018 -2020 роки, у тому числі 679,5 0 679,5 0
2018 679,5 0 679,5 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
1.13.
Проект будівництва комплексу берегоукріплюючих споруд для поліпшення стану та благоустрою морської акваторії Коблівська сільська рада,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
суб’єкти підприємницької діяльності, 2018 -2020 роки, у тому числі 100,00 0 100,00 0
2018 100,00 0 100,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
1.14. Розроблення та погодження Проекту організації території РЛП «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі 260,00 260,00 0 0
2018 260,00 260,00 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2. Розвиток туристичної інфраструктури 2.3.
Утримання у належному стані автомобільних доріг загального та місцевого користування Служба автомобільних доріг у Миколаївській області
Коблівська сільська рада, Суб’єкти підприємницької діяльності. 2018 -2020 роки, у тому числі
500,00
0
500,00
0

2018 500,00 0 500,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2.5. Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на територіях природно-заповідного фонду громади. Проведення екологічних заходів та акцій щодо очищення берегів річок та територій рекреаційного призначення Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», ландшафтні парки 2018 -2020 роки, у тому числі
50,00
0
50,00
0

2018 20,00 0 20,00 0
2019 20,00 0 20,00 0
2020 10,00 0 10,00 0

2.6. Підтримка створення та облаштування туристичних притулків (у тому числі наметових таборів, містечок, кемпінгів, хостелів, агроготелів) з упорядкуванням місць для відпочинку Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
навчальні заклади, громадські організації 2018 -2020 роки, у тому числі
50,00
0
50,00
0

2018 20,00 0 20,00 0
2019 20,00 0 20,00 0
2020 10,00 0 10,00 0
2.8. Підтримка у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги та програм із залученням коштів іноземних донорських організацій. Підтримка реалізації проектів неприбуткових громадських організацій у сфері туризму. Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ», суб’єкти підприємницької діяльності 2018 -2020 роки, у тому числі
5781,60
0
462,53
5319,07

2018 2890,79 0 231,26 2659,53
2019 2890,81 0 231,27 2659,54
2020 0 0 0 0
2.14. Створення мережі садиб сільського (зеленого) туризму в Коблівській ОТГ із застосуванням європейської методики “Greenway” Суб’єкти підприємницької діяльності, Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»
2018 -2020 роки, у тому числі
170,00
0
30,00
140,00

2018 170,00 0 30,00 140,00
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
2.15. Створення візит-центру та музею природи регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі 2550,00
2550,00
0 0
2018 500,00 500,00 0 0
2019 2000,00 2000,00 0 0
2020 50,00 50,00 0 0
2.16. Забезпечення функціонування екотуристичних маршрутів на узбережжі Тилігульського лиману РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі 80,00 80,00 0 0
2018 20,00 20,00 0 0
2019 25,00 25,00 0 0
2020 35,00 35,00 0 0
2.17. Здійснення рекреаційного благоустрою території РЛП «Тилігульський», поліпшення туристичної привабливості регіону РЛП «Тилігульський»,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі 150,00 150,00 0 0
2018 150,00 150,00 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ 1: Всього 33548,02 3340,00 2706,39 27501,63
2018 8705,65 1080,00 2115,12 5510,53
2019 13499,37 2175,00 571,27 10753,10
2020 11343,00 85,00 20,00 11238,00

Розділ 2. Підвищення конкурентоспроможності місцевого туристичного продукту

3. Розвиток і диверсифікація туристичного продукту, підвищення якості послуг 3.1. Створення на базі Установи «АМР Коблівської ОТГ» підрозділу «Центру розвитку туризму» Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради, 2018 -2020 роки, у тому числі
1931,36 0 351,36 1580,00
2018 1131,36 0 351,36 780,00
2019 800,00 0 0 800,00
2020 0 0 0 0
РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ 2: Всього 1931,36 0 351,36 1580,00
2018 1131,36 0 351,36 780,00
2019 800,00 0 0 800,00
2020 0 0 0 0

Розділ 3. Створення привабливого туристичного іміджу Коблівської ОТГ
5. Підвищення туристичного іміджу Коблівської ОТГ
5.2. Виготовлення багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів про туристично-рекреаційний потенціал громади (карти, схеми, буклети, постери тощо) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
26,25 0 26,25 0
2018 20,00 0 20,00 0
2019 6,25 0 6,25 0
2020 0 0 0 0
5.3. Презентація туристичного продукту на внутрішньому і міжнародному ринках туристичних послуг шляхом участі у різноманітних туристично-виставкових заходах Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
57,00 0 57,00 0
2018 40,00 0 40,00 0
2019 10,00 0 10,00 0
2020 7,00 0 7,00 0
5.5. Виготовлення сувенірної продукції з туристичними брендами, логотипами з метою візуальної ідентифікації місцевого туристичного продукту та розповсюдження під час туристичних заходів
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
15,00 0 15,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 5,00 0 5,00 0
2020 5,00 0 5,00 0
5.6. Виготовлення стендів для рекламно-інформаційної продукції Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
15,00 0 15,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 5,00 0 5,00 0
2020 5,00 0 5,00 0
5.7. Створення туристичного бренду Коблівської ОТГ, проведення конкурсу на кращий логотип громади, кращий сувенір, кращий туристичний плакат, флаєр, буклет та ін.) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
10,00 0 10,00 0
2018 10,00 0 10,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
5.8. Проведення аналізу діяльності суб’єктів туристичної галузі громади та розроблення за його результатами заходів щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради 2018 -2020 роки, у тому числі
5,00 0 5,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
5.9. Проведення заходів у рамках комплексної бібліотечної програми «Туристична Миколаївщина запрошує» Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ»,
сільські бібліотеки 2018 -2020 роки, у тому числі
15,00 0 15,00 0
2018 10,00 0 10,00 0
2019 5,00 0 5,00 0
2020 0 0 0 0
6.1. Створення відео-роликів, у тому числі про туристичний потенціал Коблівської ОТГ для розміщення на обласному туристичному сайті та сайті Установи «АМР Коблівської ОТГ», презентації в рамках туристично-виставкових заходів та розміщення у засобах масової інформації
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
10,00 0 10,00 0
2018 10,00 0 10,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
6.2. Виготовлення макетів зовнішньої реклами місцевого туристичного продукту для розміщення та подальшого розповсюдження на рекламних площинах (сітілайти, білборди тощо) Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
5,00 0 5,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
6.3. Організація та проведення заходів із пропагування місцевого туристичного продукту, у тому числі спеціалізованих рекламно-інформаційних турів із залученням представників засобів масової інформації, висвітлення інформації про туристичні заходи, зокрема розміщення на офіційному веб-сайті громади та Агенції
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
10,00 0 10,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 5,00 0 5,00 0
2020 0 0 0 0
6.4. Виготовлення тематичних туристичних путівників, довідників по Коблівській ОТГ для туристів
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
10,00 0 10,00 0
2018 10,00 0 10,00 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0
6.5. Організація та проведення туристично-спортивних заходів (зльотів, змагань, походів, експедицій) та масових фестивальних заходів
Відділ з культури,туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради,
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
10,00 0 10,00 0
2018 5,00 0 5,00 0
2019 5,00 0 5,00 0
2020 0 0 0 0
6.7. Виготовлення презентаційної та сувенірної-рекламної продукції про РЛП «Тилігульський» РЛП «Тилігульський»
Установа «АМР Коблівської ОТГ» 2018 -2020 роки, у тому числі
20,00 20,00 0 0
2018 10,00 10,00 0 0
2019 10,00 10,00 0 0
2020 0 0 0 0
РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ 3: Всього 208,25 20,00 188,25 0
2018 140,00 10,00 130,00 0
2019 51,25 10,00 41,25 0
2020 17,00 0 17,00 0
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: Всього 35687,63 3360,00 3246,00 29081,63
2018 9977,01 1090,00 2596,48 6290,53
2019 14350,62 2185,00 612,52 11553,10
2020 11360,00 85,00 37,00 11238,00

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 25 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве
Про затвердження проекту Положення про порядок використання шкільних автобусів
Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоуправління в України», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Кабінетом Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 та з метою подальшого врегулювання питань організації перевезень учнів і педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти шкільними автобусами, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект Положення про порядок використання шкільних автобусів.
2. Відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я забезпечити дотримання виконання завдань, викладених у Положенні.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з прав людини, законності, депутатської діяльності і етики

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 25 ХХІ сесії
8 скликання від 02 лютого 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок використання шкільних автобусів
І. Загальні положення
Це Положення визначає порядок використання шкільних автобусів, отриманих в рамках реалізації державної Програми «Шкільний автобус» при організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень учнів та педагогічних працівників закладів освіти Коблівської сільської ради.
Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Кабінетом Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176.
ІІ. Організація перевезень
2.1. Організація перевезень дітей шкільними автобусами здійснюється у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України із забезпечення безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.
2.2. Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для регулярних перевезень, що здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою дітей і педагогів на передбачених маршрутом зупинках до місць навчання і додому, а також для:
— організації екскурсійних поїздок;
— здійснення нерегулярних перевезень учнів та педагогів до місць проведення позакласних і позашкільних, районних, зональних та обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань;
— забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, конференціях, інших заходах районного та обласного рівнів;
— організації підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів тестування і в зворотному напрямку;
— інших перевезень учнів, дітей дошкільного віку та вчителів, пов’язаних з дошкільними, шкільними та позашкільними заходами.
2.3. Використання шкільних автобусів для здійснення нерегулярних перевезень забезпечується необхідною документацією (маршрутний лист, наказ по установі, яка використовує автобус, список осіб, які перевозяться, погодження Березанського відділення Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області) у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України та погоджується начальником відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради.
2.4. Використання шкільного автобусу для потреб, не передбачених цим Положенням, і не під час навчально-виховного процесу допускається тільки з письмового дозволу голови Коблівської сільської ради.
2.5. Використання шкільних автобусів на комерційній основі забороняється.
Маршрут шкільного автобуса розробляється закладом загальної середньої освіти спільно з територіальним управлінням безпеки дорожнього руху і затверджується наказом начальника відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я при дотриманні умов безпеки руху. Паспорти маршрутів затверджуються керівником територіального органу управління безпеки дорожнього руху.
2.6. Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими нормативно-правовими актами.
ІІІ. Повноваження відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я
Відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я:
— здійснює аналіз забезпеченості закладів загальної середньої освіти автобусами;
— організовує моніторинг потреби у забезпеченні закладів загальної середньої освіти автобусами, на підставі проведених заходів з оптимізації освітньої мережі та необхідності заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали встановлений нормативами термін експлуатації;
— формує рознарядку одержувачів та визначає черговість отримання автобусів;
— забезпечує формування замовлення на поставку автобусів;
— організовує передачу закладам загальної середньої освіти автобусів, придбаних за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
Контроль за забезпеченням автобусами закладів загальної середньої освіти здійснює начальник відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я.
ІV. Обов’язки керівника закладу загальної середньої освіти, за яким закріплений шкільний автобус:
Керівник закладу загальної середньої освіти здійснює контроль за використанням шкільного автобуса за цільовим призначенням та призначає відповідальних за безпеку дітей;
— призначає наказом відповідального за організацію перевезень і супроводжуючих, вихователя з числа працівників закладу освіти, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання;
— інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють про умови організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса;
— затверджує наказом списки учнів, які перевозяться із зазначенням пунктів посадки і висадки у відповідності зі схемою маршруту;
— забезпечує технічне обслуговування автобуса та проходження передрейсового технічного огляду та проходження водієм автобуса передрейсового та післярейсового медичного огляду;
— визначає місце стоянки автобуса, забезпечує його технічне обслуговування та створює необхідні умови для підготовки до рейсів;
— забезпечує щорічне навчання водія шкільного автобуса з питань безпеки дорожнього руху в обсязі технічного мінімуму;
— організовує контроль за дотриманням графіка (розкладу) та маршруту руху;
-здійснює інші повноваження з питань використання шкільного автобусу і забезпечує дотримання вимог, передбачених діючими нормативно-правовими актами;
— забезпечує наявність документації:
1. Схема маршруту шкільного автобуса.
2. Графік руху шкільного автобуса.
3. Накази про призначення відповідального за організацію перевезень, вихователя і супроводжуючих.
4. Накази про затвердження списків учнів та педагогів, які перевозяться.
5. Наказ про затвердження інструкцій з організації безпечного перевезення учнів та педагогів.
6. Інструкція для водія про особливості роботи у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди.
7. Інструкція для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів і педагогів.
8. Інструкція для водія і супроводжуючих з надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді.
9. Інструкція для водія, вихователя і супроводжуючих у разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди.
10. Інструкція для водія, вихователя і супроводжуючих у разі загрози вчинення терористичного акту.
11. Інструкція для водія при русі через залізничні колії.
12. Інструкція для вихователя, супроводжуючих щодо організації безпечного перевезення учнів.
13. Інструкція для учнів при проходженні за маршрутом.
14. Журнал обліку інструктажів для водія, вихователя та супроводжуючих.
15. Журнал обліку інструктажів для учнів.
16. Журнал передрейсового та післярейсового медичного огляду водія.
17. Журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в дорожньо-транспортних пригодах.
18. Журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на лінію та повернення.
19. Договір на технічне обслуговування автобуса.
V. Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень дітей і педагогів та за цільовим використанням шкільних автобусів
Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень проводиться управлінням безпеки дорожнього руху та відділом культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я в рамках проведення виїзних перевірок з питання організації підвозу учнів та педагогів, що здійснюються при розгляді звернень громадян.
Контроль за цільовим використанням шкільних автобусів, за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень дітей і педагогів шкільними автобусами здійснює начальник відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я та керівник закладу загальної середньої освіти.
Керівник територіального управління безпеки дорожнього руху контролює процес паспортизації всіх шкільних маршрутів.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 26 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження Положення про
порядок присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з приєднанням окремого поштового номера)
об’єктам нерухомого майна на території Коблівської
сільської ради

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про регулювання містобудівної діяльності” (Закон №3038-VI), “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 року за №1844/8, Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України від 24.05.2001 р. за №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007 р. №55, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з приєднанням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради (додається).

2. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Коблівської сільської ради в десятиденний термін.

3. Контроль даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку, конституційного захисту прав громадян.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням № 26 ХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 02.02.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ТА ЗМІНИ ПОШТОВИХ АДРЕС
(ПОДІЛ З ПРИСВОЄННЯМ ОКРЕМОГО ПОШТОВОГО НОМЕРА)
ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОГО МАЙНА
НА ТЕРИТОРІЇ КОБЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1. Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Коблівської сільської ради (далі – Положення) встановлює єдиний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни і впорядкування адресного господарства в населених пунктах.
1. 2. Положення діє на території Коблівської сільської ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на її території підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади.
1.3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території певного населеного пункту Коблівської сільської ради.
1.4. Адреси присвоюються за заявами фізичних та юридичних осіб – власників об’єктів
нерухомості, а також органів державної виконавчої влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.
1.5. Присвоєння, зміна, анулювання адреси об’єктів нерухомості здійснюється на підставі рішення Коблівської сільської ради.
1.6. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів нерухомості готує та вносить на розгляд виконавчий комітет Коблівської сільської ради.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:
Адреса — структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території населеного пункту відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі населеного пункту.
Елементи вулично-дорожньої мережі — явно виражені частини території населеного пункту, що забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами, наступних типів:
бульвар (бул.) — дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;
в’їзд (в-д) — відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду;
вулиця (вул.) — дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один квартал;
дорога (дор.) — смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-дорожньої мережі міста;
майдан (м-н) — широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох, або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);
набережна (наб.) — дорога з забудовою, що розташована на березі водоймища (ріки, озера та ін.);
провулок (пров.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має
довжину у один-два, іноді більше, квартали;
проїзд (пр-д.) — дорога, з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у один-два, іноді більше, квартали; те саме що й провулок. Проїздами найменовують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою) забудовою;
проспект (пр.) — широка і як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;
тупик (туп.) — відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного проїзду; те саме що й в’їзд;
шосе (шосе) — елемент вулично — дорожньої мережі, автомобільна магістраль, що веде за межі населеного пункту;
Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі — елементи вулично-дорожньої мережі, яким присвоєно найменування. Найменування елемента вулично-дорожньої мережі — узагальнююче поняття, яке складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (вул. Степова та ін.).
Об’єкти нерухомого майна (далі об’єкти нерухомості) — земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без знецінення та зміни їх призначення.
Будівля — об’єкт нерухомості: жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або повсякденного використання.
Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) — приміщення, елемент внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу).
Споруда — будівля, призначена в основному для технологічних функцій.
Земельна ділянка — частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому
порядку.
Об’єкти адресації — усі об’єкти нерухомості:
Первинний об’єкт адресації — земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове призначення об’єкта нерухомості.
Вторинний об’єкт адресації — просторова частина первинного об’єкта нерухомості, що є самостійним об’єктом цивільного обігу.
Елемент адреси — реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на території міста.
Номер будинку, споруди — реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери (А, Б, В, Г і т.д.).
Кадастровий номер земельної ділянки — унікальний номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.
Кадастровий номер об’єкта нерухомості — унікальний номер об’єкта нерухомості, який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації, і зберігається, поки об’єкт нерухомості існує як єдиний об’єкт зареєстрованого права.
Присвоєння адреси (адресація) об’єкту нерухомості — процедура присвоєння порядкового
номеру об’єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.
Зміна адреси — процедура переприсвоєння адреси у зв’язку з перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.
Анулювання — скасування, оголошення недійсним якого-небудь акта, договору або прав.

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСИ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ
ТА РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ

3.1. Для присвоєння чи зміни поштових (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна, суб’єкти господарювання, юридичні та фізичні особи подають клопотання (заяву) до виконавчого комітету Коблівської сільської ради (згідно із додатком № 1).
3.1.1. Проектна адреса земельної ділянки визначається у складі рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою земельної ділянки.
3.1.2. Для новозбудованих об’єктів до заяви додаються наступні документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
— документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкту проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);
— технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
— фотофіксація об’єкта;
— інші документи у разі необхідності.
3.1.3. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ об’єктів нерухомості на самостійні частини, об’єднання об’єктів, упорядкування елементів забудови тощо.
3.1.3.1. Для внесення змін до адреси об’єкту до заяви додаються такі документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна;
— документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об’єкту проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);
— документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за наявності);
— технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
— фотофіксація об’єкта;
— витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
— інші документи у разі необхідності.
3.1.4. Підставами для анулювання адреси жилого будинку, будівлі, споруди, є повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання земельних ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо.
3.1.4.1. Для анулювання адреси об’єкту до заяви додаються такі документи:
— нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт, ідентифікаційний номер (фізичні особи);
— нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна,
— документи що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за
наявності);
— інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на частини у зв’язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адрес;
— фотофіксація об’єкта;
— інші документи у разі необхідності.
3.2. Присвоєння, внесення зміни або анулювання адреси вторинного об’єкту адресації
здійснюється відповідно до пункту 3.1.3 цього Положення за наявності адреси первинного об’єкта адресації.
3.3. Виконавчий комітет розглядає заяви про присвоєння, зміну або анулювання поштової адреси та готує відповідний проект рішення для затвердження Коблівською сільською радою.
3.4. Розгляд звернень та підготовка проектів рішень виконкому проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).
3.5. У випадку відсутності або подання неповного пакету документів, зазначених у цьому
Положенні, заявнику надається письмова відповідь із встановленням терміну надання таких документів або мотивована відмова щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.
3.6. Після прийняття рішення, заявникам надаються рішення або витяги з рішень стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення.

4. ВИДИ АДРЕС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИСВОЄННЯ

4.1. Присвоєння та зміна поштових адрес (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень Коблівською сільською радою.
4.2. Присвоєння адреси об’єктам нерухомості, що утворюють безперервний фронт забудови вулиці, розташованих на вулицях наскрізного напряму щодо сторін світу, проводиться із заходу на схід та із півночі на південь з нумерацією будівель по правій стороні вулиць парними номерами починаючи з номера 2, по лівій стороні вулиць — непарними номерами починаючи з номера 1.
4.3. Об’єктам нерухомості, що знаходяться на перетині вулиць присвоюється адреса по вулиці, на яку виходить головний фасад цього об’єкта.
4.4. Надання адреси об’єктам нерухомості, розташованим між двома іншими об’єктами з
послідовними адресними номерами, проводиться з використанням меншого номера об’єкта з додаванням до нього літери від а до я (наприклад 20а).
4.5. Присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.
4.6. Присвоєння поштових адрес чи їх зміна (поділ з присвоєнням окремого поштового номера) допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, тощо), розташованим на земельних ділянках, які знаходяться у власності, оренді або постійному користуванні, та переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення, окремо виділеним земельним ділянкам для будівництва житлових і нежитлових будинків.
4.7. Не надаються адреси наступним об’єктам нерухомого майна: спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, у тому числі — пересувним; приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам; спорудам за межами “червоних” ліній вулиць; малим архітектурним формам.
4.8. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес: Адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир.
Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка
складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), та номера квартири (за
наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер квартири — відповідною арабською цифрою після слова «квартира». Наприклад: вул. Степова, 2, кв. 7.Адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків.
Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку — з вказівкою номера приміщення відповідною арабською цифрою. Наприклад: вул. Степова, прим.1.
4.9. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм, виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з додатком літературного індексу (а, б, в).
Наприклад: по вул. Степовій між жилими будинками 27 та 29 збудовано ще один. У цьому
випадку йому присвоюється адреса: вул. Степова, 27а.
4.10. При присвоєнні адреси об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи: вулиця; провулок; площа; інші (шлях, майдан, сквер тощо).
Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип.
Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку -ім’я, а потім — прізвище.
Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в звичайному порядку.
Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку — звання, а потім — прізвище.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, в тому числі і земельних ділянок, розташованих на території Коблівської сільської ради, присвоєні до набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього
Положення за зверненням власника об’єкту.
5.2. Заяви, повний пакет документів та інша інформація щодо адреси об’єктів нерухомого майна зберігається у органі місцевого самоврядування.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток № 1
до положення про порядок
присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з присвоєнням окремого
поштового номера)
об’єктам нерухомого майна
на території Коблівської сільської ради

Сільському голові
Паничу В.М.
від ________________________
________________________
Заява

Прошу надати (змінити) поштову адресу (у зв’язку з поділом) об’єкту нерухомого майна (земельній ділянці), що належить мені на підставі:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________До заяви додається:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата Підпис Прізвище ініціали

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 27 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження проекту цільової
соціальної Програми «Обдаровані діти»
на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 26 Закону України від 21.05.97 року № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» з внесеними до нього змінами, Указів Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 30 вересня 2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30 вересня 2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», на виконання постанови Верховної Ради України від 09 січня 2007 року № 536-У «Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 686-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», з метою створення умов для гармонійного розвитку і реалізації творчого потенціалу обдарованих дітей, самореалізації особистості, постійного духовного самовдосконалення підростаючого покоління, підтримки та стимулювання учнів і педагогічних працівників, що працюють з обдарованими дітьми, розглянувши проект цільової соціальної програми «Обдаровані діти» на 2018-2022 роки, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект цільової соціальної програми «Обдаровані діти на 2018-2022 роки, (далі – Програма) (додаток №1).

2. Затвердити заходи Програми (додаток № 2).
3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми визначити відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради.

4. При формуванні бюджету на 2019-2022 роки передбачати і здійснювати у процесі виконання бюджету видатки на реалізацію даної програми. Видатки здійснювати відповідно до кошторисних призначень на відповідний бюджетний період.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток № 1
рішенням № 27 ХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 02.02.2018 року

Проект Програми «Обдаровані діти»
на 2018-2022 роки
І. Загальна частина
Проект Цільової Програми роботи з обдарованими, талановитими дітьми та молоддю в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018-2022 роки (далі — Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання та реалізацію державної політики у сфері пошуку, навчання та підтримки обдарованої учнівської молоді. Комплексом психолого-педагогічних, організаційних, правових та науково-практичних заходів Програми передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.
Програма є основою для розроблення програм роботи з обдарованими дітьми в закладах освіти та культури населених пунктів Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.
Правовою підставою для розробки програми «Обдарована молодь» на 2018-2022 роки є:
1. Закон України «Про освіту».
2. Закон України «Про загальну середню освіту»
3. Закон України «Про охорону дитинства»;
4. Закон України «Про дошкільну освіту»;
5. Закон України «Про соціальну підтримку молоді».
Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній співпраці сім’ї, громадськості та органів місцевого самоврядування.

ІІ. Мета Програми
Метою Програми є формування системи виявлення і відбору обдарованої молоді та дітей, надання їм соціально-педагогічної підтримки; підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій навчання і виховання обдарованої молоді; розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді і дітей, педагогічних працівників, які проводять роботу з ними, забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного самовдосконалення.
ІІІ. Завдання Програми
• пошук і відбір обдарованих дітей;
• створення системи психологічної підтримки та супроводу обдарованих дітей;
• створення сприятливих умов для інтелектуального, морально-естетичного, фізичного розвитку школярів;
• розроблення і впровадження нових технологій навчання і виховання;
• надання можливості всім учасникам освітнього процесу реалізувати власні творчі здібності на основі науково-пошукової та дослідницької діяльності;
• створення системи неперервної освіти педагогів;
• здійснення просвітницької та видавничої діяльності;
• створення системи фінансового стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей і педагогічних працівників, які з ними працюють.

IV. Шляхи та способи виконання Програми
4.1. Створення банку даних про обдарованих дітей та педагогічних працівників, які мають високі досягнення в роботі з обдарованою молоддю.
4.2. Активізація роботи з розвитку творчих здібностей юнаків і дівчат з особливими потребами шляхом організації для них олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, спартакіад, фестивалів художньої самодіяльності.
4.3. Створення благодійних фондів підтримки обдарованої молоді, кошти яких використовувалися б для заохочення переможців олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, спартакіад, фестивалів художньої самодіяльності.
4.4. Запровадження іменних стипендій Коблівського сільського голови переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт; переможцям мистецьких конкурсів, фестивалів, юним спортсменам.
4.5. Передбачення у закладах загальної середньої освіти для розвитку обдарованої учнівської молоді збільшення кількості профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів.
4.6. Всебічне висвітлення успіхів талановитих юнаків та дівчат з різних видів творчості у засобах масової інформації та знайомство читачів, глядачів з переможцями всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів.
4.7. Забезпечення ефективного використання інформаційних, мультимедійних та електронних засобів навчання.
4.8. Створення та удосконалення мережі інформаційного забезпечення закладів освіти Коблівської об’єднаної територіальної громади.
4.9. Організація і проведення майстер-класів творчих педагогів, які мають досвід і результативність роботи з творчою учнівською обдарованою молоддю.
4.10. Здійснення підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю.
4.11. Відпрацювання системи морального і матеріального стимулювання педагогів, які працюють з обдарованою учнівською молоддю.
4.12. Сприяння участі закладів освіти у реалізації міжнародних наукових і навчально-освітніх програм, проектів, шляхом підписання відповідних міжнародних угод.
V. Напрямки реалізації Програми
Програма реалізується за напрямками:
1. Виявлення обдарованоих дітей і створення умов для її розвитку. Забезпечення доступності позашкільної освіти.
2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.
3. Кадрове забезпечення.
4. Посилення соціального захисту обдарованої молоді.

VI. Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення
Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення Програми здійснюється в межах реальних можливостей сільського бюджету. Централізовані бухгалтерії Коблівської сільської ради та відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я, дирекції закладів освіти щороку передбачає в бюджеті сільської ради кошти на виконання завдань і заходів, визначених Програмою.
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми передбачені в заходах до Програми.
Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів для виконання завдань Програми додаються.

VII. Відповідальні виконавці Програми
1. Відповідальним виконавцем Програми визначити Виконавчий комітет та відділ КТОМС та ОЗ Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади
2. Головним розпорядником коштів Програми визначити відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради.
VIIІ. Очікувані результати
Програма роботи з обдарованими дітьми на 2018-2022 роки має забезпечити удосконалення системи роботи з обдарованими і здібними дітьми у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та системи матеріального заохочення цієї категорії дітей і педагогічних працівників, які працюють з обдарованими учнями, консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади.
ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль за станом виконання Програми роботи з обдарованими дітьми на 2018-2022 роки покладається на виконавчий комітет Коблівської сільської ради об’єднаної територіальної громади та відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я, постійну комісію сільської ради з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Дирекції закладів освіти інформують про хід виконання Програми відділ культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я, який подає інформацію про виконання заходів щодо реалізації Програми до Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації для узагальнення та інформування Міністерства освіти і науки України.
У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання Програми відповідальний виконавець готує уточнення показників та заходів та вносить їх на розгляд чергової сесії сільської ради.

Сільський голова В.М. Панич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток № 2
рішенням № 27 ХХІ сесії
Коблівської сільської ради
8 скликання від 02.02.2018 року

Заходи
Проекту Програми «Обдарована молодь»
на 2018-2022 роки
№ п/п Найменування заходу Обсяг фінансування
(тис. грн.)

Держав
ний бюджет Місце
вий бюджет Залучені кошти

1. Забезпечення проведення Всеукраїнських олімпіад (у тому числі і Інтернет-олімпіад), конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів — —
2. Розширення мережі класів з поглибленим і профільним вивченням окремих предметів. Утворення учнівських груп з поглибленим вивченням навчальних предметів для обдарованої молоді у закладах загальної середньої освіти — — —
3. Утворення консультаційних пунктів для роботи з обдарованою молоддю — — —
4. Організація відпочинку в літніх таборах, проведення зборів за участю обдарованої молоді —
5. Збільшення кількості гуртків та інших творчих об’єднань у закладах загальної середньої освіти — — —
6. Забезпечення проведення навчально-методичних заходів філій МАН учнівської молоді — — —
7. Модернізація обладнання закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для роботи з обдарованою молоддю — —
8. Зміцнення спортивної бази ЗЗСО — 74,0
9. Підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з питання розвитку обдарованої особистості — —
10. Впровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплати відповідних іменних стипендій —

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 28 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про реорганізацію шляхом перетворення
Комунального закладу «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Коблівської
сільської ради у Комунальне некомерційне
підприємство «Первинної медико-санітарної
допомоги Коблеве» Коблівської сільської ради
та затвердження статуту
«Первинної медико-санітарної допомоги Коблеве»
Коблівської сільської ради

Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 року №2002-VIII, ст. 26, ст. 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст.ст. 104-108 Цивільного Кодексу України, Господарським Кодексом України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», розглянувши звернення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, з метою покращення якості надання медичних послуг, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради у Комунальне некомерційне підприємство «Первинної медико-санітарної
допомоги Коблеве» Коблівської сільської ради.

2. Створити комісію по реорганізації шляхом перетворення Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради у Комунальне некомерційне підприємство «Первинної медико-санітарної допомоги Коблеве» Коблівської сільської ради у складі:
Голова комісії:
Чернега Віктор Володимирович, в.о.головного лікаря Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради;
Секретар комісії:
Горгуленко Тетяна Анатоліївна, головний бухгалтер Коблівської сільської ради;
Члени комісії:
Бараболя Василь Іванович, начальник відділу культури, туризму, освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я Коблівської сільської ради;
Ступницький Іван Дмитрович, сімейний лікар Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради;
Резніченко Лариса Валентинівна, депутат сільської ради 8 скликання;
Антоненко Володимир Миколайович, депутат сільської ради 8 скликання.

3. Доручити голові комісії з реорганізації (перетворення):
3.1. у встановлений законом строк протягом трьох робочих днів з дати вступу в дію цього рішення письмово повідомити державного реєстратора про припинення діяльності Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради шляхом реорганізації (перетворення) та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.2. здійснити організаційно – правові заходи щодо виконання даного рішення у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
3.3. забезпечити попередження працівників відповідно до чинного законодавства України з 03.02.2018 року.

4. Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про реорганізацію шляхом перетворення відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Доручити комісії, створеній на виконання пункту 2 даного рішення, після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог скласти передавальний акт та подати його на затвердження до сільської ради.

6. Встановити, що Комунальне некомерційне підприємство «Первинної медико-санітарної допомоги Коблеве» Коблівської сільської ради
є правонаступником усіх майнових і немайнових прав і обов’язків Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради.

7. Затвердити Статут Комунального некомерційного підприємства «Первинної медико-санітарної допомоги Коблеве» Коблівської сільської ради (додається).

8. Доручити в.о.головного лікаря Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коблівської сільської ради вчинити необхідні дії відповідно до чинного законодавства України на виконання даного рішення.

9. Контроль виконання даного рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, фізичного виховання, культури, охорони здоров’я та соціальної політики.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням № 28
ХХІ сесії Коблівської сільської ради 8 скликання від 02.02.2018 р.

С Т А Т У Т
Комунального некомерційного підприємства
«Первинної медико-санітарної допомоги «Коблеве»

2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. «Комунальне некомерційне підприємство первинно медико-санітарної допомоги «Коблеве» Коблівськой сільської ради (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. 1.2. Підприємство створене за рішенням Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області (надалі – Засновник) від «2» лютого 2018року №__ (21сесія 8 скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинно медико-санітарної допомоги «Коблеве» Березанського району Миколаївської області» Коблівської сільської ради у комунальне некомерційне підприємство «первинно медико-санітарної допомоги «Коблеве»». Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинно медико-санітарної допомоги «Коблеве» Березанського району Миколаївської області» Коблівської сільської ради. 1.3. Підприємство створене на базі майна Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області. 1.4. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є Коблівська сільська рада (надалі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику. 1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування: 2.1.1. Повне найменування Підприємства – «Комунальне некомерційне підприємство первинно медико-санітарної допомоги «Коблеве»» Коблівської сільської ради; 2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ПМСД «Коблеве»». 2.2. Місцезнаходження Підприємства індекс-57453 Миколаївська область, Березанський район, село Коблево,вулиця Степова 2.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги, забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною допомогою, та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: ‣ медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню; ‣ забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; ‣ організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; ‣ проведення профілактичних щеплень; ‣ планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; ‣ консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя; ‣ взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта; ‣ організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; ‣ проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; ‣ направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності; ‣ участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; ‣ участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я; ‣ участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством. ‣ участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у територіальної громади сіл, Коблівської об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області та шляхів їх вирішення; ‣ надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області; ‣ визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою; ‣ моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
‣ забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
‣ зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України; ‣ залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; ‣ закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
‣ координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами; ‣ надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; ‣ надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; ‣ надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області; ‣ надання платних медичних послуг у випадках та на умовах, передбачених чинним законодавством; ‣ інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. 4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області. 4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством. 4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду. 4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис. 4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. 4.11. Підприємство не може жодним чином розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частину серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 4.12. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п. 4.11. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства. 5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником. 5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
5.3.2. Кошти місцевого бюджету; 5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг); 5.3.4. Цільові кошти; 5.3.5. Кредити банків; 5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб; 5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України;
5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.
5.4. За рахунок коштів Власника, власних надходжень, кредитів банків закуповувати лікарські засоби, медичне і технологічне обладнання, автотранспортні засоби, прилади, різні матеріали, комплектуючі вироби, технічну документацію, різні послуги відповідно до чинного законодавства. 5.5. Списувати з балансу обладнання і матеріали згідно із законодавством України, та за узгодженням з Власником або уповноваженим ним органом. 5.6. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника. 5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування. 5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку.
5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право: 6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення. 6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства. 6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України. 6.1.5. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку. 6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 6.1.7. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами вторинного та третинного рівнів, науковими установами. 6.1.8. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит. 6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного законодавства України за погодженням із Замовником. 6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 6.2. Підприємство: 6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.2.4. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством. 6.2.5. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства. 6.3. Обов’язки Підприємства: 6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом. 6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я (зі свого напрямку) в Коблівській об’єднаній територіальній громаді. 6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників. 6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснює Коблівська сільська рада. 7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар (Директор), який призначається на посаду Засновником (уповноваженим ним органом) відповідно до діючого законодавства .Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря (директора), умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.3. Засновник (Власник): 7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання; 7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього. 7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;
7.3.4. Укладає і розриває контракт з керівником Підприємства та здійснює контроль за його виконанням; 7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.
7.3.6. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Підприємства (надалі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, погодженого із Засновником та затвердженого наказом керівника Підприємства. 7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Коблівської сільської ради та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління; 7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Місцевий орган виконавчої влади укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету. 7.5. Керівник Підприємства: 7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника. 7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно з вимогами нормативно-правових актів медичної допомоги. 7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів. 7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна. 7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства. 7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства в порядку, визначеному законодавством. 7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: ‣ положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
‣ порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
‣ порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна. 7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і керівником Підприємства.
7.6. Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 7.7. У разі відсутності керівника Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник керівника (заступник головного лікаря, заступник директора) чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками. 7.8. З метою здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю Підприємства та реального забезпечення права членів територіальної громади на участь в управлінні об’єктами комунальної власності на Підприємстві створюється Спостережна рада, яка є ініціативним і дорадчим органом Засновника та дорадчим органом керівника Підприємства. Порядок створення, склад та строк повноважень такої ради визначається в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України. 7.8.1. Члени Спостережної ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах без відриву від основної роботи чи заняття. 7.8.2. Метою діяльності Спостережної ради є покращення якості та доступності медичної допомоги та медичних послуг пацієнтам, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійснені ЗОЗ медичного обслуговування населення, сприяння ефективному управлінню і розвитку Підприємства та покращенню його матеріально-технічної бази. Задля досягнення поставленої мети Спостережна рада має право витребувати для ознайомлення від Керівника Підприємства та інших органів управління будь-які фінансові документи Підприємства, а також інші документи, що пов’язані з обігом та ефективністю використання активів Підприємства, порядком та рівнем якості медичних послуг, що надаються Підприємством. 7.8.3. Основними завданнями Спостережної ради є: ‣ сприяння ефективній діяльності Підприємства шляхом участі у визначенні напрямків його розвитку та підготовці пропозицій з удосконалення діяльності;
‣ участь у плануванні та здійсненні заходів щодо залучення додаткових ресурсів на цільові потреби Підприємства та пацієнтів; ‣ здійснення громадського моніторингу використання коштів, що надійшли у вигляді благодійної допомоги та з інших джерел, передбачених Статутом, антикорупційний контроль;
‣ надання потенційним благодійникам (інвесторам) мотивованої інформації (рекомендацій) щодо закупівлі медичних виробів, лікарських засобів тощо; ‣ установлення та підтримка взаємодії Підприємства із відповідними структурами, в тому числі закордонними, сприяння в організації заходів з обміну досвідом; ‣ інформування громадськості про діяльність Підприємства та Спостережної ради; ‣ представництво інтересів та захист прав пацієнтів, медичних працівників Підприємства та територіальної громади; ‣ здійснення поточного моніторингу додержання Підприємством законодавства про здійснення публічних закупівель; ‣ надання Коблівській сільській раді та органам управління Підприємством рекомендацій щодо застосування заходів заохочення чи стягнення по відношенню до працівників Підприємства; ‣ підготовка звернень до правоохоронних та контролюючих органів у разі виявлення в діях працівників Підприємства (чи інших осіб) ознак протиправних діянь;
‣ інші завдання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, забезпеченням дотримання прав на охорону здоров’я та розвитком галузі охорони здоров’я, що мають важливе суспільне значення.
7.8.4. Спостережна рада складається з 5 осіб. 7.8.5. Спостережна рада формується та її склад затверджується рішенням Засновника (Власника), при цьому до її складу входять: ‣ 1 уповноважена особа від Засновника (Власника), яка призначається його рішенням. Така особа не обов’язково має бути депутатом Коблівської сільської ради;
‣ 2 особи з числа представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я, які обираються до складу Спостережної ради за рішенням Засновника (Власника) на умовах конкурсу (умови та порядок проведення конкурсу визначається Засновником (Власником); ‣ 2 особи з числа працівників Підприємства, які обираються на загальних зборах трудового колективу простою більшістю. 7.8.6. Строк повноважень Спостережної ради складає 5 років з правом необмеженого повторного переобрання членом такої Ради. 7.8.7. Спостережна рада самостійно визначає та затверджує порядок своєї роботи.
7.8.8. Членом Спостережної ради не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також має судимість за вчинення умисних злочинів чи протягом останніх 5 років перед призначенням притягалася до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 7.8.9. Голова та Секретар Спостережної ради обираються зі складу членів цієї Ради на першому її засіданні на строк її повноважень. Головою Спостережної ради не може бути особа, яка є штатним працівником Підприємства. Перший склад Спостережної ради має бути сформований не пізніше ніж через 6 місяців з дня державної реєстрації Підприємства. 7.8.10. Член Спостережної ради може бути виключений з її складу за рішенням такої Ради у разі:
‣ порушення Конституції та законів України, що підтверджується відповідним судовим рішенням;
‣ притягнення до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;
‣ притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;
‣ порушення норм етики та моралі, що унеможливлює виконання функцій члена Спостережної ради; ‣ систематична (2 і більше разів) без поважних причин відсутність на засіданнях Спостережної ради;
‣ систематичне недбале ставлення до виконання своїх обов’язків; ‣ з власної ініціативи. 7.8.11. У разі припинення повноважень членом Спостережної ради, заміщення відбувається на підставі відповідного рішення Засновника (Власника) в порядку, визначеному п. 7.9.5., особою з представників суб’єкта (Засновник, громадські об’єднання або трудовий колектив Підприємства), попередній представник якого припиняє свої повноваження. 7.8.12. Прийняття нових членів Спостережної ради здійснюється за квотою представництва та у порядку, визначеному цим Статутом. 7.8.13. Засідання Спостережної ради відбувається за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергове засідання може бути скликане з ініціативи Голови Спостережної ради, керівника Підприємства або не менше 2 членів цієї Ради. 7.8.14. Засідання Спостережної ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 3 членів Ради. 7.8.15. Рішення Спостережної ради вважається прийнятим, якщо його підтримало не менше 3 членів Ради, крім випадку про виключення члена Ради – у такому разі рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 4 члени Ради (член Ради, щодо якого приймається рішення про виключення, не бере участі у голосуванні). 7.8.16. Рішення Спостережної ради оформлюється протоколом. Члени, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання підписують Голова та Секретар зборів Ради у двох примірниках. У протоколі має бути зазначено: ‣дата, місце та час проведення засідання; ‣ прізвище, ім’я, по-батькові присутніх членів ‣ питання, винесені на голосування і підсумки голосування з цих питань; ‣ зміст рішень, що ухвалені Спостережною радою, з обов’язковим зазначенням прізвищ відповідальних осіб та термінів їх виконання.
7.8.17. Спостережна рада, у разі необхідності, інформує за підписом Голови Спостережної ради органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські та міжнародні організації, засоби масової інформації, а також інші медичні установи та громадян про прийняті на її засіданнях рішення. 7.9. При Підприємстві можуть також утворюватися опікунські ради, до складу яких (за їхньою згодою) можуть включатися благодійники, представники громадськості та громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, волонтери та інші. Рішення про створення опікунської ради та положення про неї затверджуються наказом керівника Підприємства або уповноваженого органу.

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає: 8.1.1. Адміністративно-управлінський відділ. 8.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі. 8.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти, пункти здоров’я).
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником Підприємства.
8.3. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його керівником. 8.4. Штатну чисельність Підприємства керівник визначає на власний розсуд на підставі кошторису Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. 9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством. 9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 9.5. Право укладання колективного договору надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік. 9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління. 9.8. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
9.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та діючому законодавству.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників. 11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду. 11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію. 11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства. 11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується. 11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства. 11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету. 11.10. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 29 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про прийняття на роботу робітників
з надання соціальних послуг згідно
цивільно-правового договору

Керуючись ст.ст.26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.78 Бюджетного кодексу України, ст.626 Цивільно процесуального кодексу України, інформації головного бухгалтера Горгуленко Тетяни Анатолівни про можливість тимчасового прийняття на роботу робітниками з надання соціальних послуг жителів громади Герусову О.В., Гавриш Г.Ф., Мазураш І.Ю., Гуман Н.І., Касьянову Н.О., Качкову С.С., Кара Є.П., Ярему Т.К. для виконання робіт з 03.02.2018 року за кошти цільового фонду сільського бюджету, склавши цивільно-правовий договір з сільським головою згідно розпорядження сільського голови про прийняття на роботу, з метою фінансової економії, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти, тимчасово, до реєстрації в установленому законодавством порядку, Єдиного центру соціального обслуговування, на роботу громадян:
— Герусову Оксану Володимирівну (с.Українка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Гавриш Галину Федорівну (с.Коблеве), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Мазураш Ірину Юріївну ( с.Морське), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Гуман Наталю Іванівну (с.Рибаківка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Касьянову Наталю Олександрівну (с.Рибаківка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Качкову Світлану Станіславівну (с.Новофедорівка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Кара Євдокію Петрівну (с.Федорівка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року,
— Ярему Тетяну Костянтинівну (с.Новофедорівка), робітником з надання соціальних послуг сільської ради з 03.02.2018 року.

2. Доручити сільському голові скласти цивільно-правовий договір з заявниками –робітниками з надання соціальних послуг, зазначеними у п.1 рішення.
3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Коблівської сільської ради виплачувати заробітну плату в сумі мінімального окладу, згідно актів виконаних робіт.
4. Контроль за виконанню даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 30 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 118, 121, 122, 123 Земельного Кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву гр. України Наздрачова Ю.П., Наздрачова Г.Ю., Чернолуцької С.С., Підгурської О.А., сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вилучити за заявою Наздрачова Ю.П. та Чернолуцької С.С. земельні ділянки, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, загальною площею 0.2262 га. та 0.2356 га. за адресою: вул. Дружби, 25 с.Новофедорівка, вул..Т.Шевченка, 46 та перевести до земель запасу.

2. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель не наданих у власність та постійне користування, в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, гр. України:
• Наздрачову Глібу Юрійовичу –площею 0.2356 га. (забудовані землі), за адресою: вул. Дружби,25 с.Новофедорівка.
• Підгурській Олександрі Анатоліївні –площею 0.2262 га. (забудовані землі), за адресою: вул. Т.Шевченка, 46 с.Новофедорівка;

3. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію
відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 31 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12, 118, 122, 123 Земельного Кодексу України, статті 55 Закону України «Про землеустрій», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяви громадян України Лозан А.В., Федорчак М.Т., Галаєва М.В. сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд гр. України, із земель не наданих у власність та постійне користування в межах Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області для відведення у власність:
— Лозан Антоніні Василівні — площею до 0,0800 га (забудовані землі),
с. Коблеве, вул. Морська, 21;
— Галаєву Михайлу Вікторовичу – орієнтовною площею 0.25 га; (забудовані землі) за адресою: вул. Східна, 10 с. Новофедорівка;
— Федорчаку Мирославу Тадейовичу – орієнтовною площею 0.25 га (забудовані землі) за адресою: вул. Ювілейна, 21 с. Українка.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 32 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
у власність, для садівництва.

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 50 Закону України «Про землеустрій» статей 12, 35, 118, 121, 122, 123 Земельного кодексу, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяви гр. України Галаєва М.В., Галаєва О.В. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для садівництва, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність, для садівництва в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, громадянам України :
— Галаєву Михайлу Вікторовичу — орієнтовною площею -0,12 га. за адресою: вул. Південна, 9, с.Новофедорівка, Березанського району Миколаївської області;
— Галаєву Олександру Вікторовичу — орієнтовною площею -0,12 га за адресою: вул. Південна, 9, с.Новофедорівка, Березанського району Миколаївської області.

2. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію відповідно чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

від 02 лютого 2018 року № 33 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 67, 71, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву громадянки України Мушинської В.К. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Дати дозвіл громадянці України Мушинській Валентині Костянтинівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,1100 га (забудовані землі) в оренду для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій в межах території Коблівської сільської ради в с. Коблеве Березанського району Миколаївської області.

2. Рекомендувати замовнику розробити землевпорядну документацію
відповідно до чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3.Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 34 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження Положення про порядок
продажу земельних ділянок комунальної власності
та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
на території Коблівської сільської ради

Відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», „Про Державний земельний кадастр”, «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про захист персональних даних», «Про оцінку земель», «Про оренду землі», з метою врегулювання земельних відносин, розвитку інфраструктури первинного ринку землі, створення прозорого механізму набуття права власності та права оренди земельних ділянок, розвитку конкурентних засад на ринку земель сільської ради, збільшення надходжень та залучення додаткових коштів до місцевого бюджету, протоколу спільного засідання постійних комісій від 21.12.2017 року, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Коблівської сільської ради, згідно додатку.

2. Перелік земельних ділянок або прав на них, які призначені для продажу на земельних торгах, визначається сесією Коблівської сільської ради шляхом прийняття відповідного рішення. До переліку земельних ділянок або прав на них, які призначені для продажу на земельних торгах, можуть вноситись зміни та доповнення рішеннями Коблівської сільської ради.

3. Утворити комісію з підготовки та проведення конкурсу продажу земельних ділянок комунальної власності та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток до рішення № 34
ХХІ сесії Коблівської
сільської ради 8 скликання
від 02.02.2018 року

Положення про порядок
продажу земельних ділянок комунальної власності
та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
на території Коблівської сільської ради

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера застосування Положення

1. Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності та прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) на території Коблівської сільської ради (далі — Положення) розроблено відповідно до положень Конституції України, Земельного кодексу України (далі – ЗК України), Цивільного кодексу України, Законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оренду землі», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про оцінку земель», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про публічні закупівлі» та інших нормативно-правових актів у сфері регулювання земельних відносин.
2. Це Положення визначає процедуру організації та проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності Коблівської сільської ради та права оренди на них.

Стаття 2. Визначення понять

Подані в цьому Порядку терміни для проведення продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах вживаються у такому значенні:
Виконавець земельних торгів (далі – Виконавець) – суб’єкт господарювання, який уклав з Організатором договір про проведення земельних торгів;
Виконавець робіт із землеустрою (Розробник документації із землеустрою) — юридичні особи, що володіють необхідним технічним і
технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою; фізичні особи-підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
Винагорода Виконавця – установлена Організатором плата Виконавцю, виражена у грошовій формі, у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної орендної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди на земельну ділянку) і яка не може перевищувати 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот;
Гарантійний внесок за лотом – внесок у грошовій формі, який становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди земельної ділянки), та сплачується учасником земельних торгів на окремий рахунок Виконавця земельних торгів. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни або орендної плати за земельну ділянку;
Договір купівлі-продажу – договір за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму;
Договір оренди землі – договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства;
Документація із землеустрою (землевпорядна документація) – затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо;
Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним розташуванням, з визначеними щодо неї правами.
Земельні торги – це врегульований нормами чин¬ного земельного, цивільного законодавства, а також локальними нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування порядок продажу на конкурентних засадах Покупцеві земельних ділянок та права оренди на них;
Крок торгів – мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота;
Конкурсна комісія – орган, який утворюється Організатором земельних торгів з метою вирішення питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням земельних торгів з продажу земельних ділянок або права оренди на них;
Ліцитатор – фізична особа із спеціальною підготовкою, яка безпосередньо проводить торги;
Лот – об’єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками, що виставляється для продажу на земельних торгах;
Містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;
Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки
(далі — містобудівні умови та обмеження) — документ, що містить
комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і
будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної
ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж
земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до
об’єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною
документацією;
Об’єкт земельних торгів – земельна ділянка комунальної власності або право оренди на неї;
Організатор земельних торгів (далі – Організатор) – Коблівська сільська рада;
Переможець земельних торгів (далі – Переможець) – учасник земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів;
Покупець – переможець, який здійснив у повному обсязі розрахунки за придбаний на земельних торгах лот;
Право оренди земельної ділянки – засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності;
Реєстраційний внесок – платіж, що сплачує заявник за реєстрацію його як учасника земельних торгів, розмір якого визначається Виконавцем, але не може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів;
Стартова ціна продажу земельної ділянки – встановлена організатором земельних торгів ціна, яка не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки, проведену відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
Стартовий розмір річної орендної плати – встановлений організатором стартовий розмір річної орендної плати, що не може бути меншим мінімального розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;
Технічна справа – технічні документи та матеріали, що містять оригінали розробленої документації із землеустрою з матеріалами її погодження, матеріали з оцінки земельної ділянки, документи щодо реєстрації земельної ділянки та реєстрації речового права на неї, а також інші документи з підготовки земельної ділянки або права її оренди до продажу на земельних торгах;
Учасник земельних торгів (далі – Учасник) – фізична або юридична особа, яка подала Виконавцю земельних торгів документи, зазначені в ч. 7 ст. 137 ЗК України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи право оренди на земельну ділянку, яка виставляється на земельні торги;
Цільове призначення земельної ділянки – використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. Загальні положення

1. Продаж земельних ділянок або права оренди здійснюється виключно на конкурентних засадах, крім випадків, встановлених ч. 2, 3 ст. 134 Земельного кодексу України або іншими законами України.
2. На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.
3. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу або договір оренди земельної ділянки з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
4. Продаж земельних ділянок комунальної власності, або права оренди на них на земельних торгах, здійснюється з урахуванням затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.
5. Проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням Коблівської сільської ради.
6. Функції щодо організації здійснення продажу земельних ділянок та проведення земельних торгів покладаються на відділ комунальної власності та земельних відносин (далі — Відділ)
7. Відділ забезпечує:
— визначення в установленому законом порядку Виконавця та укладання з ним відповідного договору;
— опрацювання спільно з іншими органами державної влади, установами, організаціями земельних ділянок комунальної власності, в тому числі право оренди на які припинено або строк дії договорів оренди яких закінчився, а також земельних ділянок, на які розроблена та погоджена документація із землеустрою, з метою визначення земельних ділянок та права оренди на них, що можуть бути продані окремими лотами на земельних торгах;
— опрацювання звернень від юридичних та фізичних осіб з метою визначення земельних ділянок та права оренди на них, що можуть бути продані окремими лотами на земельних торгах;
— підготовку проекту рішення Коблівської сільської ради про визначення переліку земельних ділянок або права оренди на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;
— визначення в установленому законом порядку Розробників документації із землеустрою, оцінки земель та укладення з ними відповідних договорів;
— організацію розроблення та погодження документації із землеустрою, виконання експертної грошової оцінки та іншої документації, необхідної для проведення земельних торгів;
— організацію державної реєстрації земельних ділянок;
— організацію здійснення державної реєстрації права комунальної власності територіальної громади (Коблівської сільської ради) на земельні ділянки;
— підготовку проекту рішення Коблівської сільської ради про продаж земельної ділянки, або права оренди на земельних торгах;
— оприлюднення інформації про результати земельних торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, в якому було розміщено оголошення про їх проведення та на офіційному веб-сайті Коблівської сільської ради;
— визначення дати та місця проведення земельних торгів;
— виконання інших дій щодо організації та проведення земельних торгів, передбачених законодавством України та цим Порядком.
8. Виконавець визначається Організатором в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
9. Виконавець забезпечує рівні умови для участі в земельних торгах всім зацікавленим особам та дотримання конфіденційності інформації, що міститься в поданих Учасниками заявах про участь у земельних торгах та доданих до них документах. Відомості про Учасників та їх кількість не підлягають розголошенню до закінчення земельних торгів.
10. Підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок видатків, передбачених у місцевому бюджеті або коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про підготовку лотів для продажу між організатором земельних торгів та Виконавцем з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.
11. Земельні торги проводяться відповідно до договору між Організатором та їх Виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється Виконавцем відповідно до договору, укладеного між Організатором та Виконавцем земельних торгів, у тому числі за рахунок реєстраційних внесків учасників земельних торгів.
Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.
12. Земельні ділянки (право оренди на них), що виставляються окремими лотами на земельні торги, а також земельні ділянки та право оренди на них, які включені до переліку земельних ділянок, що підлягають продажу не можуть відчужуватися, передаватися в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.
13. Розроблення та виготовлення документації із землеустрою та експертної грошової оцінки земельних ділянок (крім випадків продажу права оренди), здійснюється суб’єктами господарювання, які мають відповідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо) на виконання відповідних робіт за замовленням Коблівської сільської ради щодо кожної земельної ділянки окремо. Відбір суб’єктів господарювання проводиться в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
14. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.
15. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку скасування земельних торгів, передбаченого ч. 3 ст. 138 ЗК України.
Сплачені суми гарантійних внесків повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених ч. 10 ст. 10 цього Положення.
16. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, земельної ділянки.
17. Організація проведення земельних торгів складається з підготовчого етапу, етапу проведення торгів та визначення переможця.

Розділ II. Підготовчий етап

Стаття 4. Опрацювання земельних ділянок та визначення можливості продажу земельних ділянок або прав на них на земельних торгах

1. Організатор з урахуванням маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості земельних ділянок, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови, за результатами опрацювання земельних ділянок комунальної власності, право оренди на які припинено або строк оренди яких закінчився, та земельних ділянок, на які розроблена та погоджена документація із землеустрою, спільно з іншими органами державної влади, установами, організаціями попередньо визначає земельні ділянки або права оренди на них, які можуть бути продані на земельних торгах.
Забороняється вносити до переліку земельних ділянок для їх продажу (продажу права оренди) на земельних торгах призначені під забудову земельні ділянки без урахування результатів громадського обговорення, у разі якщо проведення громадських обговорень є обовʼязковим відповідно до закону.
2. За результатами попереднього визначення земельних ділянок або прав на них, які можуть бути продані на земельних торгах, Відділ готує проект рішення Коблівської сільської ради про визначення переліку земельних ділянок для їх продажу (або права їх оренди) на земельних торгах.
3. Проект рішення розробляється Відділом та розглядається Коблівською сільською в порядку, встановленому Регламентом Коблівської сільської ради.
4. Рішенням Коблівської сільської ради про визначення переліку земельних ділянок для продажу (продажу права оренди) на земельних торгах:
— визначається перелік земельних ділянок та їх орієнтовні площі;
— надається дозвіл на розроблення документації із землеустрою, документації з експертної грошової оцінки для підготовки земельних ділянок до продажу на земельних торгах.
5. Категорія земельної ділянки, її цільове призначення та вид використання визначаються проектом землеустрою щодо відведення земельної ділянки, який затверджується рішенням Коблівської сільської ради.

Стаття 5. Розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок (права їх оренди), які виставляються на земельні торги

1. Коблівська сільська рада здійснює закупівлю послуг з виконання робіт із землеустрою та експертної грошової оцінки земель (крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї) у процесі підготовки лотів — земельних ділянок комунальної власності або прав оренди на них до продажу на земельних торгах у порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
2. Розробник документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до укладеного з Коблівською сільською радою договору забезпечує:
а) розроблення та погодження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за кожним лотом;
б) державну реєстрацію земельної ділянки;
в) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;
г) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;
3. Звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню у встановленому порядку.
4. У випадках, передбачених законодавством, розробник документації із землеустрою та оцінки земель забезпечує отримання позитивних висновків державної експертизи землевпорядної документації.
Організатор або виконавець робіт із землеустрою та оцінки земель має право ініціювати проведення добровільної державної експертизи землевпорядної документації або документації з експертної грошової оцінки.

Стаття 6. Затвердження документації щодо земельних ділянок, які виставляються на земельні торги, та прийняття рішення Коблівської сільської ради про продаж земельних ділянок на земельних торгах.

1. На підставі рішення Коблівської сільської ради про визначення переліку земельних ділянок для продажу їх (або права їх оренди) на земельних торгах та розробленої і погодженої в установленому порядку документації із землеустрою, експертної грошової оцінки земельної ділянки Відділ готує проект рішення Коблівської сільської ради про продаж земельних ділянок або прав оренди на них на земельних торгах (окремими лотами), який розглядається Коблівською сільською радою в порядку, встановленому Регламентом Коблівської сільської ради.
2. Рішенням сільської ради про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах:
— затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка (право оренди на яку) виставляється на земельні торги;
— затверджується стартова ціна лота (земельної ділянки або права її оренди);
— визначаються умови продажу земельної ділянки або права оренди на неї, в тому числі види платежів і розрахунків з Організатором, що передбачені законодавством та рішеннями сільської ради;
— встановлюється крок аукціону у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової орендної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди на неї). При цьому значення кроку аукціону має бути визначено з округленням до ста гривень (без копійок);
— встановлюється строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі продажу права оренди;
— визначається особа, уповноважена Організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, договору оренди земельної ділянки.
3. Рішення Коблівської сільської ради також має містити інформацію про місцерозташування (адресу) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площу, кадастровий номер, умови продажу.
4. Стартова ціна земельної ділянки, що підлягає продажу на земельних торгах, встановлюється в розмірі, що не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки.
5. Стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку встановлюється в розмірі не менше розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України та рішеннями Коблівської сільської ради, які регламентують визначення розміру орендної плати за земельні ділянки в межах Коблівської сільської ради.
Стартовий розмір річної орендної плати за земельну ділянку визначається в кожному конкретному випадку в рішенні Коблівської сільської ради про продаж права оренди земельної ділянки на земельних торгах.
Розмір річної орендної плати у разі продажу права оренди за земельних торгах може перевищувати граничний розмір орендної плати, визначеного пунктом 288.5.2 ПК України.
6. Після прийняття рішення Коблівської сільської ради про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах Організатор забезпечує державну реєстрацію права власності за Коблівською сільською радою на зазначену земельну ділянку в установленому законом порядку.

Розділ III. Проведення аукціону

Стаття 7. Організаційні заходи проведення земельних торгів

1. З метою організації та проведення земельних торгів Організатор визначає Виконавця в порядку, визначеному законодавством про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб територіальної громади.
2. Після отримання технічних матеріалів та документів на земельну ділянку від Розробника документації та прийняття Коблівською сільською радою рішення про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах, Відділ після підписання рішення Коблівської сільської ради про продаж земельної ділянки або права оренди на неї на земельних торгах передає Виконавцю земельних торів за актом приймання-передачі оригінали документів та матеріалів на лот.
Виконавець земельних торгів оформлює технічну справу, яка після закінчення торгів передається покупцеві. На підставі технічної справи Виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.
Копія документів та матеріалів на кожну земельну ділянку зберігається в Відділі.
3. Виконавець земельних торгів після отримання документів на матеріалів на лот публікує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням Організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів.
В оголошенні зазначаються:
— найменування організатора земельних торгів;
— місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;
— цільове призначення, а для містобудівних потреб — також види використання;
— істотні умови договору купівлі-продажу, оренди, який укладається на земельних торгах;
— стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;
— містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов’язаних із забудовою;
— місце і час проведення земельних торгів;
— розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;
— номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;
— найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;
— сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів.
4. При розміщенні оголошення на офіційних веб-сайтах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.
Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів.
З моменту опублікування повідомлення про проведення земельних торгів зацікавленим особам, які бажають взяти участь в земельних торгах, Виконавцем земельних торгів надається можливість ознайомитись з документацією із землеустрою та матеріалами на земельну ділянку, яка виставляється на земельні торги, а також в межах своєї компетенції надаються консультації з питань проведення земельних торгів.

Стаття 8. Учасники земельних торгів
1. Для участі в земельних торгах зацікавлені особи, які згідно з законодавством України мають право набувати у власність земельні ділянки або право оренди на них повинні:
— не пізніше ніж за три робочі дні до проведення земельних торгів подати Виконавцю земельних торгів заяву про участь у земельних торгах;
— сплатити на окремий рахунок Виконавця земельних торгів, відкритий в банку, гарантійний внесок;
— сплатити на окремий рахунок Виконавця земельних торгів, відкритий в банку, реєстраційний внесок;
— зареєструватися у книзі реєстрації учасників земельних торгів, яку веде Виконавець земельних торгів.
2. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах разом із заявою про участь у земельних торгах подає Виконавцю земельних торгів:
а) інформацію про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи — підприємця.
Фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті).
Для іноземних громадян та осіб без громадянства — прізвище, ім’я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа.
Копії поданих документів засвідчуються:
— у разі участі у земельних торгах юридичної особи – підписом керівника та печаткою юридичної особи;
— у разі участі у земельних торгах фізичної особи — підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах, а фізичної особи — підприємця підписом підприємця та печаткою (у разі її наявності);
б) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків).
Представник фізичної чи юридичної особи подає також документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів, зокрема довіреність або засвідчена в установленому порядку її копія, на підставі якої представник має право подавати документи для участі у земельних торгах, приймати участь у земельних торгах, підписувати договір купівлі-продажу (оренди) тощо.
При поданні та оформленні заяви про участь у земельних торгах не допускається здійснення зацікавленою особою будь-яких виправлень, підчисток, помарок та помилок.
Заява про участь у земельних торгах юридичної особи скріплюється підписом керівника та печаткою юридичної особи, а фізичної особи — підприємця скріплюється підписом підприємця та печаткою (у разі її наявності).
3. Крім того, юридичні особи додатково подають рішення вищого органу юридичної особи про прийняття участі у земельних торгах та укладання відповідного договору купівлі-продажу за його результатами (протокол загальних зборів учасників (акціонерів), оформлений за вимогами статуту юридичної особи та законодавства України).
4. Виконавець приймає документи від учасників — фізичних осіб та представників учасників — юридичних осіб.
5. Виконавець земельних торгів після отримання документів, зазначених у частині 2 цієї статті, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, інформаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).
6. До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена в частині 5 цієї частини, а також:
а) для фізичних осіб — прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
б) для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, для юридичних осіб, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу — також інформація про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні засновники (учасники);
в) для іноземних громадян та осіб без громадянства — громадянство (підданство) іншої держави, прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб — найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.
7. Учасник земельних торгів має право придбати на торгах лише ті об’єкти продажу (земельні ділянки або право оренди на них, які виставляються на земельні торги) (далі — лот), на які ним подано заяви, що занесені до книги реєстрації учасників торгів, та за які ним сплачені реєстраційний та гарантійний внески.

Стаття 9. Проведення та визначення переможця земельних торгів
1. Об’єкт продажу (Лот) виставляється на продаж на земельних торгах лише за наявності не менше двох зареєстрованих Учасників на об’єкт продажу.
2. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (довіреність на вчинення дій під час торгів, зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів, і паспорт).
3. Після цього Виконавець земельних торгів видає учаснику табличку з номером. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.
4. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.
5. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об’єднань.
За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками, за запрошенням організатора земельних торгів.
Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).
Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:
— усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;
— вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
— тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.
6. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місцерозташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.
Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.
Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором, лот знімається з продажу на цих торгах.
У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.
7. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов’язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни з голосу).
Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.
У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.
Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.
У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.
Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.
У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.
У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.
8. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.
9. За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об’єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.
10. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.
11. У процесі проведення торгів Виконавець земельних торгів веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та представником Організатора земельних торгів негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках. Один примірник протоколу видається переможцю.
12. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.
Під час проведення земельних торгів Виконавцем земельних торгів ведеться їх відеозапис. Після підписання протоколу торгів Виконавець земельних торгів передає Організатору відеозапис торгів на електронних носіях.

Стаття 10. Встановлення та оприлюднення результатів земельних торгів
1. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки. Підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки або оренди земельної ділянки є рішення Коблівської сільської ради про продаж земельної ділянки або права її оренди на земельних торгах та протокол земельних торгів по лоту, яким визначено переможця торгів.
2. У разі коли переможцем земельних торгів з продажу земельної ділянки або права її оренди стає іноземна держава, іноземна юридична особа або спільне підприємство, підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки є також згода Кабінету Міністрів України на продаж відповідної земельної ділянки.
3. Земельні торги по земельній ділянці можуть бути скасовані, визнані такими, що не відбулися або їх результати можуть бути анульовані.
4. Земельні торги до їх проведення скасовуються Організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.
5. Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.
6. У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 ЗК України, а Виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні та гарантійні внески не пізніше п’яти банківських днів з дати скасування.
7. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:
а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);
б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається Виконавцем земельних торгів у день їх проведення.
8. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев’ятій статті 137 ЗК України.
9. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.
10. Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів у п’ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.
У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:
а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;
б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;
в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;
г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;
ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди.
11. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення попередніх земельних торгів.
12. Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів. До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів, які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.
13. Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право оренди нею за стартовою ціною, визначеною Організатором.
14. Організатор земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів розміщує на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та офіційному веб-сайті Коблівської сільської ради відеозапис торгів і повідомлення про їх результати за кожним лотом, а також, за бажанням, публікує це повідомлення у друкованих засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про їх проведення, із зазначенням:
— місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;
— ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;
— строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди);
— цільового призначення земельної ділянки.

Стаття 11. Виникнення права власності на земельну ділянку у переможця аукціону

1. Договір купівлі-продажу, оренди земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною двадцять дев’ятою статті 137 ЗК України.
2. У разі придбання переможцем кількох лотів договір купівлі-продажу земельної ділянки або оренди укладається окремо на кожен з них.
3. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчується нотаріально.
4. Договір оренди земельної ділянки, набутої за результатами земельних торгів укладається у простій письмовій формі, підписується сторонами та скріплюється печатками (за наявності).
5. Право власності та право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації, в порядку визначеному законом після повної сплати коштів згідно договору купівлі-продажу або оренди земельної ділянки та виникає у переможця земельних торгів після його державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
6. Для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на Організатора.
7. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.
8. У разі продажу земельної ділянки чи права на оренди на неї виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок Переможцем, на відповідні рахунки Коблівської сільської ради, відкриті в органах Державної казначейської служби, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них, та перераховує гарантійні внески учасників, що не повертаються, на відповідні бюджетні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби, для зарахування інших надходжень, крім суми винагороди, що підлягає сплаті Переможцем земельних торгів Виконавцю земельних торгів відповідно до договору про проведення земельних торгів.
9. Ціна продажу земельної ділянки, а також річна плата за користування земельною ділянкою, право оренди якою набуто на торгах, підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 35 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про відмову у виділенні
земельних ділянок у власність

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 39, 123 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяви громадян України Хничкіна П.В., Хничкіной О.М., Петриченко Л.В., Фербей Д.М., Мец О.В. про відведення земельної ділянки у власність, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити заявникам у дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з відсутністю вільних земель ненаданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту с. Коблеве, а також до заяви не було додано викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки.

2. Відмовити Мец Олександру Валерійовичу у дозволі на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. Рибаківка, вул. 8 Березня, в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області в зв’язку з тим що не розроблений проект землеустрою щодо встановлення меж прибережної захисної смуги уздовж моря з урахуванням містобудівної документації ( рішення Миколаївської обласної ради №1 від 11 грудня 2009 року).

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

від 02 лютого 2018 року № 36 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про втрату чинності рішення № 31 «Про
дозвіл на укладання угоди про відшкодування
недоотриманих коштів (доходу) від
використання земельної ділянки за фактичне
землекористування до оформлення
правовстановлюючих документів на землю»
ХХ сесії 8 скликання від 22.12.2017 року

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 12 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, враховуючи рішення № 31 ХХ сесія 8 скликання «Про дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю» від 22.12.2017 року та вважати таким, що втратило чинність, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення № 31 ХХ сесії 8 скликання «Про дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю» від 22.12.2017 року.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

від 02 лютого 2018 року № 37 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на укладання угоди про
відшкодування недоотриманих коштів
(доходу) від використання земельної ділянки
за фактичне землекористування до оформлення
правовстановлюючих документів на землю

Відповідно рішення № 15 ХХІ сесії 8 скликання Коблівської сільської ради «Про затвердження Порядку відшкодування коштів за фактичне користування земельною ділянкою на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області» від 06.10.2017 року, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.12.2017 року, розглянувши заяви громадян про дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування до оформлення правовстановлюючих документів на землю, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування із земель не наданих у власність та постійне користування, в межах території Коблівської сільської ради, Березанського району, Миколаївської області, розрахунок орендної плати за земельні ділянки проводиться, згідно рішення № 15 ХV сесії Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року та К – 1,249; К- 1,433, К- 1,06, К- 1 згідно додатку.

2. Дати дозвіл Фербею Дмитру Миколайовичу на укладання угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування із земель не наданих у власність та постійне користування в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області площею 0,0500 га (забудовані землі) для рекреаційного призначення в с. Коблеве ГКНС; плата за землекористування складає 353 грн. 88 коп.

3. Оплату здійснювати:
— фізичним особам на розрахунковий рахунок № 33213815700372, код платежу 18010900, МФО 826013, ЄДРПУО 37969258, отримувач місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Миколаївській області.

4. Доручити сільському голові від імені ради у місячний термін укласти угоди про відшкодування недоотриманих коштів (доходу) від використання земельної ділянки за фактичне землекористування, оплату встановити згідно рішення № 15 ХV сесії 8 скликання Коблівської сільської ради від 06.10.2017 року.

5. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

Додаток
до рішення № 37
ХХІ сесії 8 скликання
Коблівської сільської ради

Список
громадян, яким відводяться земельні ділянки
в оренду для городництва,
с-г виробництва, комерційного призначення.

№ п\п
ПІБ
Адреса
Площа, м2 Розмір орендної плати, грн./1м2 Нарахування. грн. Примітка
1. Шевельова Ліля Євгенівна вул. Тилігульська
с. Українка 2400 0.0375 90.00 городництво
2. Задолинний Петро Вікторович вул. Тилігульська
с.Українка 400 4.65 1860.00 склад
3. Москаленко Оксана Миколаївна вул. Центральна
с. Бессарабка 90 1.87 168.30 склад
4. Пятков Олександр Миколайович вул. Степова
с.Українка 395.4 4.65 1680.45 склад
5. Ковальський Георгій Миколайович вул. Тилігульська
с.Українка 400 4.65 1860.00 склад
6. Погорєлова Алла Анатоліївна вул. Степова
с.Українка 140 4.65 651.00 гараж
7. Болехівська Надія Степанівна вул. Молодіжна
с. Бессарабка 18 11.60 208.80 магазин
8. Крикунов І.А. вул..Горького с.Новофедорівка 121 4.02 486.45 склад
9. Крикунов І.А. вул..Горького с.Новофедорівка 1504 0.0618 92.95 городництво

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 38 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про затвердження розрахунку
орендної плати

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93 Земельного кодексу України, статті 21, 22 Закону України «Про оренду землі», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву директора ТОВ «Ньюпорт Холдінг», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити розрахунок орендної плати ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ»
за земельну ділянку площею 0,3800 га, надану в довгострокову оренду терміном на 49 років в сумі 91 095 (дев’яносто одна тисяча дев’яносто п’ять) гривень 83 копійок в рік у розмірі 12% (дванадцять відсотків) (з врахуванням кумулятивного значення коефіцієнтів індексації), згідно Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку № 2523/165-17 від 14.12.2017 року.

2. Оплату юридичним особам здійснювати на рахунок №
33216812700372, код платежу 18010600, ЄДРПОУ 37969258, МФО 826013 місцевий бюджет Коблівської сільської ради ГУДКСУ в Миколаївській області.

3. Доручити сільському голові укласти договір оренди земельної ділянки з ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» терміном на 49 років, площею 0,3800 га (забудовані землі), кадастровий номер 4820982201:05:001:0018, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства за адресою: вул. Одеська, 55, с. Коблеве в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 39 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про надання згоди на прийняття
об’єкта нерухомого майна
у комунальну власність

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 117 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву Норенко Л.О, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на передачу з державної власності в комунальну земельної ділянки площею 0,0144 га з кадастровим номером: 4820982200:12:045:0025, яка відповідно до рішення № 2 Миколаївської обласної ради від 23.09.2011р. «Про встановлення та зміну межі населеного пункту Коблеве Березанського району Миколаївської області» ввійшла в межі населеного пункту села Коблеве Березанського району Миколаївської області.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

від 02 лютого 2018 року № 40 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про закріплення земельної ділянки
для об’єктів соціальної сфери

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 12,38,39,122,123 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2017 року, розглянувши звернення Агенції місцевого розвитку Коблівської ОТГ, щодо закріплення земельної ділянки для об’єктів соціальної сфери та з метою контролю за використанням і охороною земель, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити земельну ділянку, із земель не наданих у власність та користування, за рахунок земель комунальної власності (землі громадського призначення), для будівництва та обслуговування об’єктів соціальної сфери, орієнтовною площею 0,85 га., в межах населеного пункту села Новофедорівка, вул. Приморська (територія навколо Пам’ятника загиблим воїнам), на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 41 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін до рішення № 19 від 25.07.2017 р.
«Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність»

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, статей 12, 40, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 20.04.2017 року, розглянувши заяву громадянина України Тимченка М.В. про внесення змін до рішення № 19 від 25.07.2017 р., сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 та п.3, стосовно Тимченка М.В. та викласти в такій редакції: Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), із земель не наданих у власність та користування (комунальна власність) в межах Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, громадянину України:
— Тимченко Миколі Валентиновичу – за адресою: вул. Вишнева, 2, с.Новофедорівка

2. Вилучити із земель не наданих у власність та користування земельні ділянки:
— площею 0,2169 га., за кадастровим номером 4820983500:06:000:0157

3. Надати безкоштовно у власність, земельну ділянку (землі житлової та громадської забудови) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), в межах території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області, громадянину України:
— Тимченко Миколі Валентиновичу – площею 0,2169 га., за кадастровим номером 4820983500:06:000:0157 за адресою: вул. Вишнева, 2, с.Новофедорівка.

4. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 42 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на заключення договору про зменшення санітарної захисної зони кладовища в селі Рибаківка

Відповідно пункту 16 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши матеріали проектів землеустрою щодо встановлення меж с. Рибаківка на території Рибаківської сільської ради, схеми генерального плану, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл сільському голові Панич Володимиру Михайловичу заключити договір про зменшення санітарної захисної зони кладовища в селі Рибаківка Березанського району Миколаївської області в межах території Коблівської сільської ради з ТОВ «Укрресурси – 2011».
2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО

від 02 лютого 2018 року № 43 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (збирання, очищення та розподілення води)

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 116, 122, 123, 124, 125, 134 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву директора ТОВ «КОуТ» Каджая І.Ю. про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (збирання, очищення та розподілення води) в оренду, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл ТОВ «КОуТ» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,09 га (землі змішаного використання) в довгострокову оренду терміном на 49 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (збирання, очищення та розподілення води), із земель не наданих у власність та користування в межах населеного пункту с. Коблеве на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

2. Рекомендувати заявнику розробити у землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та представити його на розгляд і затвердження Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІШЕННЯ

від 02 лютого 2018 року № 44 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про внесення змін
до рішення № 24 від 22.03.2017 року
«Про дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду»

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12 Земельного кодексу, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву керівника ПП «Коблево-М» Мариморича О.С. про внесення змін до рішення № 24 від 22.03.2017 року «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити п. 1 рішення № 24 від 22.03.2017 року «Про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду» словами «для розміщення господарського майданчика» та викласти його в наступній редакції:
« 1. Дати дозвіл ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОБЛЕВО-М» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду орієнтовною площею 0,1000 га (забудовані землі, змішаного використання) для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (для розміщення господарського майданчика) із земель не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту с. Коблеве на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області.»

2. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

УКРАЇНА
КОБЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРЕЗАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ПЕРЕНЕСЕНО НА ЧЕРГОВУ СЕСІЮ

від 02 лютого 2018 року № 45 XXІ сесія 8 скликання
с. Коблеве

Про дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду

Відповідно пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 50, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, протоколу спільного засідання постійних комісій від 31.01.2018 року, розглянувши заяву громадян України Абрамян І.І., Абрамян Р.С., про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дати дозвіл громадянам України на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею в оренду для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області:
— Абрамян Ірині Іванівні — до 0,20 га (забудовані землі) в межах с. Коблеве;
— Абрамян Рафаелю Саядовичу — до 0,10 га (забудовані землі) в межах с. Коблеве.

2. Рекомендувати замовникам розробити землевпорядну документацію
відповідно до чинного законодавства та затвердити в установленому порядку.

3. Контроль виконання даного рішення покласти на постійну комісію Коблівської сільської ради з питань з питань земельних відносин, будівництва, архітектури та просторового планування, природних ресурсів та екології.

Сільський голова В.М. Панич

Зробимо Коблеве краще!

Оставить комментарий

Вам нужно войти sein, чтобы оставить комментарий.